Liiklusõigus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kas mul võib tekkida probleeme viisa taotlemisega omades väärteoprotokolli?29.09.2017

Kaheksa kuud tagasi koostati mulle väärteoprotokoll (süljeproovist leiti THC'd). Trahvi sain 84€, mille õigeaegselt tasusin.
Järgmisel aastal oleks soov ja plaan minna aastaks õppima Uus-Meremaale. Enne sooviks ennast kurssi viia, kas mul on üldse võimalus Euroopast välja reisida. Viisat hakkaksin taotlema järgmise aasta esimeses pooles.
Kas ja kui kauaks jääb väärteoprotokoll mulle märgina külge ning mida ja kui palju see mul täpsemalt tegemast takistab?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Andmed väärteo eest määratud karistuse kohta kantakse karistusregistri arhiivi, kui karistuse täitmisest on möödunud 1 aasta. Senikaua on karistusandmed registris kehtivad ja soovijatele nähtavad.

Üldjuhul ei ole väärteokaristus reisimist takistavaks asjaoluks. Samas ei oska kommenteerida erinevate riikide viisapoliitikat e. asjaolusid, mis võivad olla viisa andmisest keeldumise põhjuseks.
 

Küsimus: Kas selline trahv on õigustatud, kui peatusin vanalinnas, et vaadata, mis tagaratta juures koliseb ja saingi trahvi ära?29.09.2017

Tere,
Sõitsin Tallinna vanalinnas Vene tn mööda. Kuulsin, et tagaratas midagi koliseb. Peatusin ja läksin vaatama kükitades. Nii kaua kui uurisin milles asi, üles tõustes avastasin, et minu autost mingi proua teeb pilti. Kusjuures proua väga hästi nägi kus ja mis ma teen. Ei pööranud eriti sellele tähelepanu, istusin rooli ja sõitsin edasi. Paari päeva pärast tuli trahvi teade. Kas selline trahv on õigustatud?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Küsimusele vastamiseks oleks hea teada, millise rikkumise kohta trahviteade koostati. Trahviteate sisuline õigusus sõltub sellest, milliseid asjaolusid üks või teine pool suudab tõendada. Trahviteate koostajal on asjast kindlasti oma versioon ja vaidluse korral langetatakse otsus tõenditele tuginevalt.
 

Küsimus: Kas praegu tohin mopeediga sõita või alles siis kui saan B-kategooria juhiload tagasi?26.09.2017

Mul võeti 5 kuuks b-kategooria juhtimisõigus ära ja 5 kuud on nüüdseks läbi, kuid pean veel sõidueksami tegema. Kas praegu tohin mopeediga sõita või alles siis kui saan juhiload tagasi?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Mopeedi juhtimise lubatavus sõltub Teie vanusest. Kui olete sündinud enne 1993.a 1. jaanuari, siis mopeedi juhtimiseks ei ole juhiloa olemasolu vajalik. Kui olete sündinud hiljem, siis peate omama kehtivat juhiluba ja juhtimisõigust.
 

Küsimus: Millised riigilõivud ja kulud mind ees võivad oodata, kui vaidlustada kiiruse ületamise eest saadud karistus?26.09.2017

Tere
Sain täna otsuse kiiruse ületamise eest. 60 km/h ületatud kiirus, varasemaid karistusi ei ole, kahetsuskiri kergendatud asjaoludena arvesse võetud, kus on valja toodud, et juhiload on hädavajalikud, et tööl käia. Otsuseks 800 eurot ja 6 kuud load. Soovin otsuse vaidlustada Maakohtule. Millised riigilõivud ja kulud mind ees võivad oodata, ei leia selle kohta mingit infot netist. Töölepinguga saan tõendada, et ilma juhilubadeta pole tööd ja ilma tööta ei saa maksta trahvi. Kas mul oleks üldse võimalust maakohtus otsuse ühe poole tühistamisele?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Kaebus väärteoasjas on riigilõivuvaba. Kui kaitsjat ei palka, siis kaebuse esitamine kulusid üldjuhul kaasa ei too.

Karistuse kergendamise otsustus on paljuski emotsionaalne otsustus. Seega tuleb hoolikalt läbi kaaluda, millise sõnumi, tõendite ja argumentidega kohtusse minna. Teinekord ei taga ka head tõendid ja argumendid soovitud edu.

Teile määratud karistus on LS § 227 lg 3 maksimum. Kui varasemaid karistusi ei ole, siis võib olla tegemist liiga karmi karistusega, kuid lõpliku seisukoha kujundamiseks on tarvis tutvuda teo tehioludega.
 

Küsimus: Kuidas arvestatakse lubade äravõtmise karistust kui sel ajal sama karistus lisaks saada?22.09.2017

Tere,
Kui isikul on joobes juhtimise eest võetud ära lisakaristusena juhiluba ütleme näiteks 4-ks kuuks või 6-ks kuuks ning peale seda, kui juhiload on kehtetud ning isik jääb sellel perioodil vahele lubadeta sõidu eest, sest load on ära võetud siis kas see nullib need kuud kui on load ära võetud. Näiteks kui 4-ks kuuks on load ära võetud ja 2 kuud on sellest möödas ning siis jäädakse lubadeta sõiduga vahele, kas 4 kuud hakkab uuesti nullist jooksma või pikeneb see 4 kuud seejärel veelgi? Ning trahvisuurus on 200 ühikut sellise väärteo eest, kas ka sellel puhul?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Lisakaristuse tähtaja kulgemist uue väärteo toimepanemine ära ei nulli. Lisakaristuse tähtaeg kulgem omasoodu edasi. Karistus on kuni 300 trahviühikut või arest kuni 30 päeva (LS § 201 lg 2).
 

Küsimus: Kas politsei teavitab rendifirmat kui rendiauto roolis oli joobes inimene, kellel pole rendilepingu järgi auto kasutusõigust?22.09.2017

Kui rendiauto roolis on olnud joobes inimene, kellel pole rendilepingu järgi antud auto kasutusõigust ning kes kõrvaldatakse liiklusest "kõik puhuvad" reidi käigus, siis kas politsei teavitab sellest ka rendifirmat ning kaasneb trahve ka auto vastutavale kasutajale?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Liiklusseaduse § 92 lg 12 viimase lause kohaselt teavitatakse sõiduki paigutamisest valvega hoiukohta sõiduki omanikku, valdajat või nende esindajat kirjalikult.

LS § 225 näeb ette väärteovastutuse joobes isiku või alkoholi piirmäära ületavas seisundis isiku mootorsõiduki juhtimisele lubamise või sellisele isikule juhtimise üleandmise eest. Selle sätte alusel teise isiku vastutusele võtmine eeldab, et oleks tuvastatud juhtimisele lubamise või juthimise üleandmise faktid.
 

Küsimus: Kas on mõtet edasi kaevata, kui kindlustus ei hüvita hoovis kännule otsa sõidu kahju, kuna mul load olid aegunud?22.09.2017

Tere,
Suvilas muru niites jäi mu auto muruniitmisel ette nii, et pidin enda krundi peal auto väheke eemale parkima, mille tõttu kogemata tagurdasin kännule otsa. Kuna mul oli kaskokindlustus, pöördusin ma autoteenindusse ja andsin dokumendid sisse, kui avastasin, et mul lubade tähtaeg oli vahepeal läbi saanud. Kuna õnnetus juhtus minu koduhoovis, mitte liikluses, arvasin, et sellest ei ole hullu, et mul load läbi said. Aga kindlustuse vastus oli, et nende kindlustustingimuste järgi, kus toimus lubadeta sõit ja veel süüdistati, et olin seda veel tahtlikult tekitanud
ja seetõttu nemad seda kahju ei hüvita. Kas mul on mõtet see juhtum edasi kaevata, et õnnetus ei juhtunud liikluses, maanteel vaid oma koduhoovis.

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Ühest vastust on siinkohal keeruline anda. Enamus kaskokindlustuse tingimusi näeb tõepoolest ette, et juhtimisõiguse puudumine võib välistada kahjuhüvitise maksmise. Samas tuleb silmas pidada ka seda, kas juthimisõiguse puudumine oli kahju põhjustamisega põhjuslikus seoses. Kui mitte, siis võib hüvitise täiemahulisest maksmisest keeldumine olla vastuolus seadusega. Samuti võib tähtsust omada asjaolu, et liiklusseaduse nõuded, sh nõue omada juthimisõigust, kehtivad teedel. Kui sõiduki liikumine toimus väljapool teed, saaks väita, et liiklusnormistik sellel ei kehti (välja arvatud LS § 69). Teisalt tuleb silmas pidada, kas kindlustustingimused välistavad kahjuhüvitise maksmise, kui kahju tekkis sõiduki liikumisel väljapool teed. Seega on selles olukorras mitmeid küsimusi, mis tuleb lahendada ja selgeks vaielda.
 

Küsimus: Millised on kannataja ja süüdlase õigused, kui süüdlane taganeb oma varasemast seisukohast?21.09.2017

Tere. Mureks on see, et üks avariis osaleja hakkas ootamatult keelduma kahju hüvitamast seoses aasta tagasi tema põhjustatud kokkupõrkega, kuigi teatas ta varem kirjalikult, et tema ei taha kohtuvaidlust ja hüvitab kahju (sest ta lihtsalt unustas, et Eestis liikluses kehtib parema käe reegel). Nüüd väidab, et ta ei tea midagi sellest avariist, sest avarii tunnistajaid või videot ei ole. Politsei registreeris avarii vaid telefoni teel. Palun Teie soovitust, kas mõni õigusakt selgitaks kannataja võimalusi, kas süüdlane saabki taganeda oma sõnadest ja vastutusest sarnasel juhul? Tänud.

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Teisele isikule õigusvastaselt kahju tekitanud isik peab tekitatud kahju hüvitama (VÕS § 1043). Kui kahju tekitanu ei hüvita kahju vabatahtluikult, võib kahjustatud isik kahju hüvitamist nõuda kohtu kaudu. Kohtus peavad vaidlevad pooled oma nõudeid tõendama, st kahju saanu peab tõendama kahju olemasolu ja kahju tekitamise fakti, kahju tekitanu peab vastutusest vabanemiseks tõendama, et ta ei olnud kahju tekitamises süüdi või ei vastuta kahju tekitamise eest.

Kui kahjustatud isikul on olemas kahju tekitanud isiku kirjalik kinnitus kahju tekitamise ja vastutuse võtmise kohta (võlatunnistus), siis saab sellise kinnituse kohtus esitada ka tõendina kahju tekitamise kohta.
 

Küsimus: Kuidas on reguleeritud kahe tagurdava auto omavaheline tee andmine?18.09.2017

Tere
Ma saan aru, et LS § 17 lg 5 p 6. järgi peavad nad andma teed kõigele, aga kui autode liikumissuunad on ristuvad, kas nende oma vahel võib liikumisõigust tõlgendada parema käe reegli järgi? Ja kui, siis kas parema käe reegli järgi juhtide asendi või autode liikumis-suundade järgi? Viimasel juhul siis oleksid kaks tagurdavat autod võrdsed kahe otse sõitva autoga, mis kohtuvad reguleerimata ristmikul ja tuleb anda teed paremalt lähenevale autole?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Tõlgendus, et üheaegselt tagurdavate sõidukite puhul tuleb lähtuda parema käe reeglist, ei ole seni õiguspraktikas sedavõrd juurutamist leidnud, et seda siinkohal soovitada. Pigem on üheaegselt tagurdavate ja liikuvate sõidukite kokkupõrgete puhul tegemist jagatud vastutusega. Tagurdava juhi suhtes kehtib eelkõige LS § 17 lg 5 p 6 ning § 49 lg 1. Kui tagurdav juht näeb teist tagurdavat juhti ja sõidukite liikumisjooned võivad edasise tagurdamise korral lõikuda, tuleb juhinduda LS § 50 lg 3 p-s 2 ja 3 sätestatust e. teist tagurdavat juhti tuleb käsitleda etteaimatava takistusena ja sellele otsasõidu vältimiseks tuleb vajadusel seisma jääda. Edasine olukorralahendus sõltub siis vastastikkusest viisakusest ja kujunenud olukorrast, silmas pidades LS §14 lg-s 2 ja § 16 lg-s 1 sätestatud põhimõtet vältida ohu ja kahju tekitamist.

Kui tagurdav juht ei märka teist tagurdavat juhti ja sõidab seetõttu sellele otsa, siis võib juht olla rikkunud ka LS § 33 lg 2 p-s 8 sätestatud liikuma hakkamise ohutuses veendumise kohustust.
 

Küsimus: Kummal sõidukil on eesõigus takistusest mööduda, kui kaks sõidukit satuvad eri suundadest tulles takistuste juurde ühel ajal?08.09.2017

Tere!
Tallinnas Nõmmel Raudtee tänaval kahesuunalisel osal mõlemal pool teel kohakuti takistused (liiklusmärgid). Märgid mõlemal pool tee äärest ühe kaugusel, märkide vahelt tee keskelt mahub korraga läbi üks sõiduk. Kui kaks sõidukit satuvad eri suundadest tulles takistuste juurde ühel ajal, kummal on eesõigus takistusest mööduda?

Tänudega

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Konkreetselt kirjeldatud olukorras eesõigusreeglit liiklusseadusest ei leiagi. Üldreegel on LS § 54 lg 2, mille kohaselt tuleb kitsal sõiduteel vastuliikuvast sõidukist möödumiseks hoida võimalikult paremale ning vajadusel võib sõita ka teepeenrale. Tõusul/langul sätetab teeanemise kohustuse LS § 54 lg 4 (teed peab andma laskuv juht) ja ühepoolse takistuse korral § 54 lg 3 (teed peab andma juht, kelle pool takistus on). Kui aga on tegemist mõlemapoolse takistusega või näiteks ka kinni tuisanud kitsa teega, siis teeandmise reegel puudub. Sellisel juhul tuleb üheaegselt kitsale kohale lähenevaid sõidukeid käsitleda teineteise suhtes etteaimatavate takistustena ning juhinduda tuleb LS § 50 lg 3 p-st 1 ja 2, mille kohaselt peab valitud sõidukiirus olema selline, mis võimaldaks sõiduki peatamise eespoolse nähtavusulatyuse piires mistahes etteaimatava takistuse ees. Kui tingimused seda nõuavad, tuleb seisma jääda. Edasi tuleb situatsioon lahendada terve mõistuse abil lähtudes LS §dest 14 ja 16 sätestatust e. vältides kahju põhjustamist. Kui tervet mõistust napib ja seeläbi tekib kahju, lahendab vastutuse küsimuse vaidluse korral kohus.