Liiklusõigus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kuidas ma saaksin enda autole maja ees kindla parkimiskoha ilma, et seadust rikuks, kas tohin sildi panna?26.04.2017

Tere, küsimus konkreetne: kas tohin ise paigaldada oma autole parkimiskoha juurde tahvli/sildi/äärekivile märke oma korteri nr-ga, et iga kell oleks oma autole koht olemas? Või kuidas käib ametlikult autole koha ostmine? Korter on minu oma, seega mingi osa peaks ju kuuluma parklast mulle? Kas seda peab kusagil ametlikult kajastama?
Jutt korteriühistust. Hetkel pargivad kõik suvalt, kes ees see mees meetodil. Sooviksin väga nõuannet, kuidas ma saaksin enda autole kindla koha ilma, et seadust rikuks?
Mures elanik

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Korteriühistute puhul kuulub korteritest väljapoole jääv ruum korteriomanike kaasomandisse. Nii ka majaalune maa. Kaasomanikud kasutavad kaasomandit kokkuleppe alusel. Seega selleks, et saaksite endale nimelise (numbrilise) parkimiskoha, peab selleks olema teiste korteriomanike nõusolek. Ilma selleta ei ole numbriga tähistatud kohal Teie jaoks väärtust e. ka teine kaasomanik võib oma sõiduki samuti sellele kohale parkida. Seega, kui maja ümber on parkimiseprobleem, siis tuleb need küsimused lahendada korteriomanike kokkuleppel. Kokkuleppe mittesaavutamisel määrab ühisosa kasutamise kohus huvitatud omaniku nõude alusel.
 

Küsimus: Kuidas peaksin tavainimesena teadma, kus on korteriühistu ja vallamaa piir, et õigesti parkida?26.04.2017

Tere! Kas mina peaksin teadma kus lõpeb ühistumaa ja kus algab valla maa? Nimelt sain vallalt haljasalal parkimise eest trahvi, mingit märgistust seal ei ole aga nemad väidavad, et ma pean teadma milline on ühistumaa, mitte et ma õigustaks haljasalal parkimist aga leian, et kuna piirid jooksevad kokku, siis peaks see olema kuidagi tähistatud ja kui on olemas fotod, kas nende fotode peal peab olema kuupäev ja kellaaeg, et kindel olla, et tegu on ikka sama ajaga mitte aasta või kaks tagasi. Kuna ma tean, et järelevalveametnik kohal ei käinud vaid pildid tegi kohalik elanik ja saatis talle meili peale.

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

LS § 21 lg 2 p 12 kohaselt ei tohi haljasalal sõidukit peatada ilma maaomaniku loata. Seega on haljasalal peatumiseks vaja omaniku luba ja see eeldab ka omaniku loa alla kuuluva maa piiride tuvastamist. Kui külgnevad erinevate omanike maad, siis peab loa taotleja ise hea seisma selle eest, et välja selgitada maaomanik, kellelt luba küsida.
 

Küsimus: Kas kohutotsusega määratud arestipäevad aeguvad või siiski on täpselt niikaua üleval kuni ma ära kannan?26.04.2017

Tere!
Probleem nimelt selles et jäin lubadeta sõidu eest vahele ja sain kohtuotsuse 24. juuni.2013 kus pidin aresti ära kandma 31.august.2013. Kuid siiani pole seda teinud ja samuti pole rakendatud sundtoomist ja peale seda olen ka järgnevalt aresti istunud ja pole juurde liidetud midagi. Kuna nüüd tahtsin lubasid tegema minna ja öeldi, et mul on karistusregistris üleval need kandmata arestipäevad, siis nimelt ongi küsimus, kas need kohutotsusega määratud arestipäevad aeguvad või siiski on täpselt niikaua üleval kuni ma ära kannan? Kuna leidsin politsei lehelt, et väärtegu aegub nelja aastaga alates kohtuotsuse jõustumisest, kuid sooviks siiski kinnitust saada kas see on ka nii kui karistus on kandmata.
Suured tänud vastamast

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Karistusseadustiku § 82 lg 1 p 3 kohaselt ei asuta otsust täitma, kui otsuse jõuatumisest on möödunud 1 aasta. Täitmisele pööratud rahatrahvi sissenõue aegub 4 aasta möödumisel otsuse jõustumisest. Arestiotsuse puhul tuleb lähtuda esimesena nimetatud variandist e. otsust aresti kohaldamise kohta ei asuta täitma, kui otsuise jõustumisest on möödas 1 aasta. Silmas tuleb pidada ka aegumise peatumise toimet e. karistuse täitmine ei aegu, kui isik on karistuse kandmisest kõrvale hoidnud. See, kas isik on või ei ole karistuse täitmisest kõrvale hoidnud, on fakti ja asjaolude hindamise küsimus.
 

Küsimus: Kust mõõdetakse taga üle olevat veost, kas kinnisest uksest, pärani olevast uksest, astmelauast või hoopis kärukonksust?26.04.2017

Tihtilugu on vaja vedada kaubikuga pikemaid asju kui kongi mahub. Tean seda, et kui välja ulatub rohkem kui meeter, tuleb see lõpp vastava märgiga tähistada, kuid on tekkinud mõned küsimused:
A) Kui palju tohib veos üle olla maksimaalselt?
B) Kust kohast mõõdetakse välja ulatuvat veost? Kas kinnisest uksest, pärani olevast uksest, astmelauast või hoopis auto enda kõige kaugemast punktist ehk kärukonksust?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Esitan väljavõtte MKM 13.06.2011.a määrusest nr 42 Lisa 1:

Kood 1121. Veose lubatud suurimad mõõtmed
Nõuded: 1) veose (sealhulgas vahetatava kere ja standardiseeritud konteineri) laius eitohi ületada 3,00 m , veose kõrgus ei tohi ületada 4,00 m ning veos ei tohi ulatuda sõidukist või autorongist ette- ega tahapoole üle 2,00 m, välja arvatud punktis 2 j a 3 toodud juhul. Sõiduki või autorongi pikkus koos veosega ei tohi ületada käesoleva määruse koodis 1102 kehtestatud nõudeid.

Seega veose maksimaalne väljaulatuv osa võib ulatuda üle sõiduki esi-või tagaosa 2 m. Kuivõrd sõiduki pikkust määdetakse kõige väljaulatuvamatest punktidest, siis minu hinnangul tuleb nendest lähtuda ka veose pikkuse üleulatuse määramisel. Seega näiteks kärukonks tuleb võtta arvesse.
 

Küsimus: Kuidas peaks käituma, kui karistus on ikka registris kirjas ja lube teha ei saa, kuigi peaks kõik juba korras olema?21.04.2017

Joobes peaga mootorsõiduki juhtimine, promille oli 0,84. Sai üldkasulikku tööd 360 tundi ja trahvi. Kõik sai tehtud ja makstud veel enne tähtaega. Asi toimus 2014a. Samal ajal käidi autokoolis. Kohtus öeldi, et aasta pärast saad uuesti lube teha. Aga siiamaani on ARK-s punane ja kehtiv karistus. Kui pikk see karistus on või kas on kuskil klõps tegemata jäetud. Karistuste alt vaadates ei näita isegi seda, et üldkasulik töö on tehtud.

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

KarS § 424 kohase kuriteo eest mõistetud karistus kustub, kui karistuse täitmisest (üldkasuliku töö puhul selle rategemisest ja katseaja möödumisest) on möödunud 3 aastat.
 

Küsimus: Kust leida hoiatamismenetlusel väära info tõttu vaidlustamise alus?19.04.2017

Leidsin kojamehe vahelt kirjaliku hoiatamismenetluse MUPO poolt, kus auto number ei vasta minu auto omale. Ma vaidlustan selle vastavalt VTMS § 54 ülaindeks 5 järgi, kuid kust leida ebakorrektselt täidetud dokumendile alus või nõue - menetluse rikkumine vms?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Kirjaliku hoiatamismenetluse otsuse vaidlustamise protseduur sõltub sellest, kas vaidlustaja on sõiduki omanik ja juht või on omanik või vastutav kasutaja keegi teine isik. Viimasel juhul tuleb esmalt otsus vaidlustada motiivil, et sõidukit juhtis teine isik ning ära näidata, kes juhtis. Seejärel koostatakse uus otsus sõidukit juhtinud isikule. Olukorras, kus sõiduki number on ebaõige, tuleb see faktilise asjaoluna lihtsalt kaebusesse kirjutada koos väitega, et tegemist on võõra sõidukiga. Samas, kui tegemist on menetlejapoolse eksitusega numbri kirjutamisel ja õiguskorda rikkunud sõiduk on tuvastatav, võib menetleja põhimõtteliselt eksituse uue trahviotsusega korrigeerida. Vaidlus taandub sellisel juhul faktiliste asjaolude tuvastamisele e. asjaolu tuvastamisele, milline sõiduk õiguskorda rikkus.
 

Küsimus: Kas teed peab andma juht, kes sõidab parkimiskohalt välja või juht, kes sõidab pakimiskohtade vahelisel teel?19.04.2017

Tere

Tekkis väike segadus, kes kellele peab parklas teed andma. Situatsiooni näiteks oleks: parkimiskohalt välja tagurdav (või siis nina ees välja sõitev) auto, samal ajal sõidab teine auto parkimiskohatade vahelisel teel ette parkimiskohalt välja sõitvale autole. Kummal autojuhil on tee andmise kohustus? Kas peab jälgima parema käe reeglit?

LS § 49 lg 1 kohaselt ei tohi juht ohustada ega takistada teist liiklejat, vajaduse korral tuleb kasutada teise isiku abi. Seega kehtiva õiguse kohaselt peab tagurdamisel ohutuse tagama eelkõige just tagurdav juht.
Kas saan õigesti aru, et igal juhul, ei ole vahet kas nina ees või parkimiskohalt välja tagurdav auto peab andma teed parkimiskohatade vahelisel teel sõitvale autole ning mitte juhinduma sellises juhul parema käe reeglist?

Segadust võib tekitada olukord, kus parkimiskohalt välja sõitev juht võib pidada parkimiskohtade kõrvalt kulgevat teed parkla koosseisu kuuluvaks ja juhindub seetõttu "parema käe reeglist".

Kuid siiski lähtudes LS, milline on õige käitumine? Kas teed peab andma juht, kes sõidab parkimiskohalt välja või juht, kes sõidab pakimiskohtade vahelisel teel?

Saan aru, et kehtib ka nö "viisakus reegel" lasta autol parkimiskohalt välja sõita ning siis parkmiskohtade vahelisel teel oleval juhil teekonda jätkata.

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Praktikas on sellised juhtumid lahendatud valdavalt selliselt, et oma sõidu ohutuses veendumise kohustus on parkimiskohalt liikumist alustaval juhil, et ta ei ohustaks teisi teel liikujaid (LS § 33 lg 2 p 8). Sõnaselget teeandmise kohustust osundatud normist välja küll ei loe, kuid kohtud on sellises situatsioonis käsitlenud mõistet "mitte ohustama" samatähenduslikuna mõistega "andma teed". Parema käe reeglile tuginemine selles situatsioonis ei ole minu arvates õige.
 

Küsimus: Kas see on normaalne, et helkuri eest saadud trahvi tõttu ei saa aasta aega registrikeskuses eksamile minna?19.04.2017

Sain helkuri eest trahvi esimest korda ja ei lasta ark eksameid tegema. Kas üks aasta helkuri pärast on normaalne?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Esmakordselt juhtimisõigust taotleval isikul ei tohi olla kehtivaid karistusi teatud rikkumiste eest. Üldjuhul on tegemist raskemate liiklusalaste süütegudega. Samas näeb LS § 106 lg 1 p 5 ette, et isik ei tohi olla korduvalt karistatud mistahes muude liiklussüütegude eest, mis on sätestatud LS 15.peatükis. Helkurikohustuse rikkumine kuulub jalakäijale etteheidetavate tegude alla ja vastutus on sätestatud LS §s 259. Sellise rikkumise eest ühekordse karistuse olemasolu juhiloa taotlemist ja saamist ei takista. Soovitan kontrollida oma karistusandmete õigsust e-toimiku kaudu karistusregistrist.
 

Küsimus: Kas on võimalik kusagilt jälgida ka mis kuupäeval karistus kehtetuks muutub?19.04.2017

Kas on võimalik kusagilt jälgida ka mis kuupäeval karistus kehtetuks muutub? Mõni aasta tagasi juhtimisõiguseta sõiduki juhtimise eest karistati mind rahatrahviga ning nüüd on huvi teada millal see kehtetuks muutub. Kui ma maksan ära selle nüüd siis hakkab 1a jooksma, kuid võib olla ka nii, et ta kustub varem ära kui makstes.

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Oma karistuste seisu saate vaadata e-toimiku kaudu karistusregistrist. E-toimik - logite sisse - valite ülevalt menüüst "karistusregister" - siis päring enda kohta - ja edasi juhendab teid juba keskkond ise.

Väärteoasjas määratud karistus kustub ühe aasta möödudes karistuse täitmisest e. rahatrahvi puhul trahvi tasumisest, aresti ja lisakaristuse puhul nende ärakandmisest.
 

Küsimus: Kas saan teha AM-kategooria juhilube ja juhtida motorollerit, kui olen saanud karistada autoga lubadeta sõidu eest?11.04.2017

Tere
Sain kriminaalkorras karistada alkoholijoobes ilma lubadeta autoga sõites, ning tingmisivangistuse katseajaga. AM-kategooria sõidukit võib juhtida enne 1993a 1.jaanuari sündinud isikud ilma AM-kategooria lube omamata, peale seda kui sain kriminaalkorras karistada autoga sõites pidas politsei kinni ka motorolleriga sõites ja kuna ma olen 1993 august sündinud ei tohi ma tegelikult sõita, koostati väärteoprotokoll. Siit ka küsimus, kas mul on võimalik praegusel hetkel teha AM-kategooria juhilube ja juhtida motorollerit?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Liiklusseaduse § 105 loetleb need nõuded, millele peab vastama AM-kategooria (mopeed) juhtimisõigust taotlev isik. Muuhulgas ei tohi isikul olla karistatust karistusseadustiku 23.peatükis sätestatud liiklussüüteo eest (sinna kuulub ka mootorsõiduki joobes juhtimine). Seega omades karistust mootorsõiduki juhtimise eest alkoholijoobes, ei saa te enne karistuse kustumist endale ka AM-kategooria mootorsõiduki juhtimise õigust. KarS § 424 järgi mõistetud katseajaga vangistus kustub, kui katseaja lõppemisest on möödunud 3 aastat.