Liiklusõigus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kas kindlustus võib minult nõuda hüvitust, kui minu autoga teeb avarii lubadeta juht, kes paraku ei ole süüdi?20.12.2018

Tere
Sõiduki omanik ja liikluskindlustuse võtja olen mina. Keegi teine teeb minu sõidukiga avarii, pole õnnetuses süüdi kuid kuna puudub juhtimisõigus siis peab teisele autole tekitatud kahju kindlustusele hüvitama. Ta ei tee seda. Kas kindlustusel tekib millalgi õigus antud nõuet minult, kui auto omanikult ja kindlustusvõtjalt nõuda?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Kui juhtimisõigus puudub isikul, kes ei ole liikluskahju põhjustamise eest vastutav (vastutav on teise sõiduk juht), siis ei pea juht, kes kahju ei põhjustanud ega ka tema juhtimisel olnud sõiduki omanik kindlustusandjale midagi tagasi hüvitama, kuna süüdlase juhi sõiduki kahju kindlustus ei hüvita (hüvitatakse üksnes mittesüüdlase juhi sõidukile tekkinud kahju). Juhtimisõiguseta nn kannatanule kahju hüvitamise piirangut ei ole, samuti ei küsita kannatanult midagi tagasi. Tagasinõuet võidakse rakendada üksnes kahju põhjustanud juhi suhtes, kellel puudub kahju põhjustamise ajal juhtimisõigus ja kui kahju tekkimine oli juhtimisõiguse puudumisega põhjuslikus seoses.
 

Küsimus: Kuhu pöörduda või mida teha, kui süüdistatakse, et minu manöövri tagajärjel sai bussis viga inimene?14.12.2018

Tere, vajaks abi olukorraga, kus linnaliinibussis kukkus naine ja sai viga. Olukorra kirjeldus oleks järgmine. Buss seisis vabaduse väljaku juures peatuses (pole bussitasku vaid peatus ühe sõidurea peal) sees parem suunatuli. (sama rida pöörab pärast peatust paremale) kõrvalt reast oli vaja bussist mööduda ja bussi ette reastuda. Bussi ette reastumisel ei olnud reastumist võimalik lõpule viia ja auto jäi kahe sõiduraja vahele. Siis märkasin, et buss oli liikunud minu poole. Kokkupõrget ei olnud. Hiljem tuli välja, et bussis kukkus naine bussi äkkpidurduse tõttu ja sai raskeid vigastusi. Politseisse kutsutud näitasid nad ka videot kus on näha, et buss liikus koos minuga. Mida mina ei märganud. Ka ei näinud ma bussi suunatuld, samuti ei pannud seda esmalt tähele videost. Nüüd alustas politsei kriminaalmenetlust, kuna inimene sai bussis, mis suutis vaevu liikuma hakata, kukkudes eluohtlike vigastusi. Mida peaks nüüd tegema ja millele tähelepanu pöörama või kuhu pöörduma?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Üldjuhul on kriminaalmenetluses või vähemalt teatud osas selles, kaitsja olemasolu kohustuslik. Seda selgitatakse tavaliselt ka uurijate poolt ning kaitsja astumisel protsessi ongi kaitsja Teile selleks inimeseks, kes selgitab Teile teie väljavaateid, võimalusi, õiguseid ja perspektiive. Samas mõistlik on kaitsja leida juba enne uurija juurde minekut, et kokku leppida kaitsetaktika ja saada teada oma väljavaated.

Süüküsimusele antud situatsioonis on praeguses formaadis raske vastust anda, kuivõrd süü küsimuses seisukoha võtmine eeldab ja nõuab kõikide asjas olemas olevate tõendite hindamist. Suures plaanis aga kipub kirjeldatud situatsioonis sageli süüdi jääma ikkagi manöövrit tegev juht, kelle manöövri tõttu bussi juht oli sunnitud järsult pidurdama.

Juhul, kui ka Teie juhtumi puhul peaks süü küsimus lahenema selliselt, siis tuleb eelkõige tähelepanu pöörata menetluse liigile, alternatiivsetele võimalustele, Teid ootavale võimalikule karistusele, samuti kannatanu võimalikele rahalistele nõuetele (kahjuhüvitis). Selles osas on mitmeid momente, mida tuleks teada, et mitte liigkeerulisse olukorda sattuda.

Soovitan tulla konsultatsioonile, et saada tervikülevaade võimalikest stsenaariumitest ja tulevikuarengutest.
 

Küsimus: Kas avarii kannatanu sõiduki kahjud tasub kindlustus või avarii põhjustaja ise, kuna tal puudus tervisetõend?14.12.2018

Toimus avarii, kus auto A oli põhjustaja, kuna sõitis punase tulega foori alt läbi. Auto A juht tunnistab end süüdi. Auto A juhil oli nii kaskokindlustus kui kohustuslik kindlustus, kuid avarii toimumise ajal puudus kehtiv tervisetõend ning seega juhtimisõigus antud hetkel peatatud.
Autot A polnud enam mõtet peale avariid taastada ja kaskokindlustus tegi otsuse, et hindasid auto A väärtuseks enne avariid summaks X, kuid vähendavad väljatasumist 30% võrra, kuna avarii on raske hooletuse tõttu põhjustatud.
Kas avarii teise poole, auto B kahjud tasub kindlustus või need kahjud tuleb tasuda avarii põhjustaja, auto A juht? Sellest, et kehtiv tervisetõend auto A juhil puudus, kindlustusfirma on teadlik.
Ka politsei avas väärteomenetluse antud asjus, kuid nende poolt ei ole veel vastust tulnud.
Tänud ette!

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Asjaolu, kas kaskoseltsi poolt kindlustushüvitise vähendamine raske hooletuse tõttu võib olla põhjendatud või mitte, sõltub kindlustustingimustest. Osa seltse sätestavad tingimustes konkreetselt, et täishüvitis makstakse ka raske hooletuse puhul, osadel on raske hooletus aga hüvitise vähendamist või selle maksmisest keeldumist tingivaks teguriks. Foorinõude rikkumist on ka kohtupraktikas peetud raskeks hooletuseks (sõltuvalt asjaoludest).

Kahju saanud sõiduki kahjud tasub igal juhul süüdlase sõiduki kindlustus. Sõltuvalt asjaoludest, võib kindlustusandjal tekkida aga kahju põhjustanud juhi vastu tagasinõue välja makstud kindlustushüvitise ja käsitluskulude suuruses summas. Eelkõige tekkib tagasinõudeõigus juhul, kui juht oli joobes või pudus kindlustus, samuti siis, kui liiklusõnnetus oli põhjustatud seetõttu, et juht ei omanud juhtimisõigust.

Tervisetõendi kehtivusaja möödumisel isiku juhtimisõigus peatub. Liiklusseaduse ja tänase kohtupraktika kohaselt ei võrdsustata juhtimisõiguse peatumist juhtimisõiguse puudumisega. Seega sellisel juhul ei oleks kindlustusandja tagasinõue süüdlase juhi vastu põhjendatud. Kui kindlustus peaks siiski tagasinõude esitama, on põhjust kaaluda nende nõude vaidlustamist.
 

Küsimus: Kas on mõtet vaidlustada, kui mind peatas kaalubuss ja trahvi otsusele märgiti vale haagise registri tunnus?11.12.2018

Tere
Mind peatas kaalubuss ja trahvi otsusele märgiti vale haagise registri tunnus. Kas on mõtet vaidlustada?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Kui muud andmed on õiged, siis pelgalt sõiduki ebaõige reg.numbri märkimine karistusotsusesse ei too üldjuhul kaasa menetluse lõpetamist. Kui vaidlustate otsuse kohtus, peab kohus kontrollima kõiki otsuse tegemise aluseks olnud faktilisi ja õiguslikke asjaolusid. Kui ta tuvastab, et otsusel on sõiduki reg.nr vale ja see minetus on kõrvaldatav (tuvastatav on ka tegeliku sõiduki number), siis korrigeerib kohus ise selle vea. Menetlust ei lõpetata.
 

Küsimus: Kui asulas tänav lõpeb erateega, kas võib seda lugeda tupikuks?06.12.2018

Kui asulas tänav lõpeb erateega, kas võib seda lugeda tupikuks ja kas sellisel teel vastasuunas sõites ristmikule on vaja "anna teed" märki?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Liiklusmärki "552" Umbtee kasutatakse olukorras, kus teel puudub läbisõiduvõimalus. Eratee iseenesest ei tähenda veel läbisõiduvõimaluse puudumist. Selleks peab eratee omanik läbisõidu keelama liikluskorraldusvahenditega.

Küsimuse teisest poolest ei saa kahjuks aru. Kas on silmas peetud, et kui erateelt sõita ristmikule? Või kui sõita erateeni viivat teed pidi tagasi esimese ristmikuni? Või muu ristmikuni? Miks vastassuunas e. kas miski tee on ühesuunaline? Või on silmas peetud vastupidises suunas sõitmist?

Liiklusmärk 221 "Anna teed" paigutatakse ristumiskoha ette, kus ristuval teel sõitval juhil on sõidueesõigus. Kui juhil on teeandmise kohustus ka ilma märgita (teekatendite erinevus, "parema käe reegel", juurdesõiduteed vm), pannakse märk ainult mingil erilisel põhjusel (Eesti Standard EVS 613:2001 - Liiklusmärgid ja nende kasutamine). Milline see eriline põhjus on, standard ei täpsusta, seega sõltub see ilmselt tee omaniku või liikluse korraldaja kaalutlustest.
 

Küsimus: Kas märgi paigaldaja peab ära fikseerima ka parkimisviisiga mõjuala viimase punkti vms?06.12.2018

Parkla märk asulas tänaval, selle all mõjuala 15 meetrit ja selle all parkimisviisiga märk (paralleelselt teega, pool autot kõnniteel). Kuidas sõidu pealt parkimisviisiga parkimiskohale sõites saab teada mõjuala lõppemise koha? Kuskil 18 meetrit hiljem on asetatud peatumise keelamise märk, aga parkimisviisiga parkijatele see ei laiene. Kas metoodika peaks olema selline, et pargid, mis võib juba ületada 15 meetrit ja hakkad mõõdulindiga mõõtma? Kas märgi paigaldaja peab ära fikseerima ka parkimisviisiga mõjuala viimase punkti vms...? Kas märgi paigaldaja peab panema parkimisviisiga mõjuala parkla märgi vahetult parkimisviisiga koha algusesse või võib seda teha ka varem, kuigi vahepeal on 6 meetrit kõnniteed ja parkimisviisiga parkida ei ole võimalik.

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Mulle tundub, et jutt käib ühest konkreetsest kohast Rakvere linnas...

Elu on näidanud, et parkimissituatsioone hinnata pelgalt küsimuses kirjeldatud asjaolude pinnalt ei pruugi anda õiget tulemust. Soovitan esitada küsimuse e-posti teel, lisades juurde ka situatsiooni kajastavad fotod või plaanid.
 

Küsimus: Kuidas saada selgust, mis reguleerib tasulist parkimist ja mis on tasuta ala?04.12.2018

Tere. Minu küsimus seisneb selles, et Ravi tänaval (Ida-Tallinna Keskhaigla ees) on olnud alati parkimiskellaga tasuta parkimisala 2h. Kuna kasutan seda parklat viimase poole aasta jooksul tihedalt siis vabal võimalusel olen parkinud alati sinna tee äärde, kus antud ala on. Pole trahvi saanud. Sain neljapäeval seal trahvi. Nii mina kui kõik teised liiklejad, kes seal tee ääres parkisid. Tegin ka märgist pilti ja kohast kus auto seisis, ning esitasin vaide. Vaidele sain vastuse, et: mootorsõiduk oli pargitud kesklinna avalikul tasulisel parkimisalal ja parkimistasu oli maksmata. Helistasin neile ja uurisin, mida tähendab siis Parklamärk, mille all parkimine ja parkimiskell 2h (7.00-19.00) ja selle all omakorda kesklinn (kus taga tasuline parkimine) ja kellaajad ning summa. Sain vastuseks, et 2h tohib seal üldse kokku ajaliselt parkida ning esimesed 15min on tasuta ning see et ma pole seal enne trahvi saanud on vedamine. Ma ei teagi mida teha, sest nägin, et pahaseid inimesi oli seal peale minu veel.
Hea meelega saadaksin teile ka pildi sellest märgist, sest mina ei loe kuskilt välja, et esimesed 15 min on tasuta ja üldse kokku tohib seal ajaliselt parkida 2h.
Suur tänu vastuse eest ja loodan, et saate mind natukene rohkem valgustada.

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Ilma konkreetset liiklusskeemi nägemata on tõepoolest raske konkreetse situatsiooni kohta arvamust avaldada. Samas, kui parkimiskohad jäid Tallinna avaliku tasulise parkimisala piiresse, siis kehtibki Tallinna avalikul tasulisel parkimisalal parkimise alustamisel 15 minutiline tasuta parkimise aeg (kehtestatud Tallinna LV määrusega). Parkimisaja algus tuleb märkida kas parkimiskellaga või vastavat mobiilirakendust kasutades või osta parkimispilet automaadist. Samuti ei ole keelatud parkimise ajaline piiramine (näiteks 2 tunniga). Tallinna avaliku parkimisala piiridel on vastavald liiklusmärgid ja neid alas sees enam ei dubleerita. Nõustun, et teatud juhtudel võib tekkida tõepoolest segadus tasulise parkimisala piiritlemisel eramaast. Sageli on tegemist nn tagantjärele hindamisega, et kas territoorium oli linnamaa või eramaa. Tänapäeval on reeglina eramaad siiski juba piiritletud konkreetsete tõketega või kaasatud eraparklate võrgustikku (Europark, Citypark jm) ning vastavate märkidega tähistatud. Kui soovite detailsemat olustiku analüüsi, võite kirjutada mulle e-posti koos parkimiskorraldust kajastavate fotode ja plaanidega. Konkreetse liiklussituatsiooni hindamine on üldjuhul tasuline teenus meie büroos. Hinnainfo jms saame vahetada samuti e-posti teel.
 

Küsimus: Kui on Eestis kehtiv liikluskaristus, kas siis on võimalik teha näiteks soome juhiluba mida võib kasutada ka Eestis?03.12.2018

Kui on Eestis kehtiv liikluskaristus, kas siis on võimalik teha näiteks soome juhiluba mida võib kasutada ka Eestis? Mõndade väidete põhjal usun arvama, et nii võib.

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Küsimusele keeruline vastata, kuna sellest ei selgu, mida peate silmas kehtiva karistuse all - kas karistust, mis seisneb juhtimisõiguse äravõtmises või karistust, mis takistab juhiloa tegemist liiklusseaduse § 106 lg 1 alusel.

Kui jutt käib karistusest, mis seisneb juhtimisõiguse äravõtmises, siis Soome juhiluba ei päästa, kuivõrd Soomes või mujal saadud juhiluba ei muuda karistust olematuks ega tühista karistuses seisnevat keeldu mootorsõiduki juhtimiseks.

Kui jutt käib karistusest, mis takistab LS § 106 lg 1 kohaselt juhiloa saamist, siis ei takista Eestis karistuse olemasolu juhiloa saamist teises riigis, kui tolle riigi õigusnormid juhiloa saamist võimaldavad. LS § 106 sätestab Eestis juhtimisõiguse saamise eeldused. Kui konkreetse välisriigi juhiluba on Eestis tunnustatav, siis ma ei näe põhjusi, miks ei peaks selle juhiloaga saama Eestis mootorsõidukit juhtida.
 

Küsimus: Kas mul on jalgratturilt võimalik kahju sisse nõuda, kui vormistasime avarii, aga süüdlane jäi fikseerimata?22.11.2018

Tere, Sõitsin autoga ja minule sõitis küljeukse pihta jalgrattur. Politsei käis ka kohal, aga sai räägitud, et täidame paberid ja politsei lahkus. Täitsime paberid, joonistasime, kus keegi sõitis, kirjutasime nimed, aga kumbki meist ei kirjutanud, kes on süüdi, kes keeras kellele ette vms. Teine pool väidab, et suuliselt leppisime kokku, et igaüks kannab oma kahju ise ja mõlemad oleme süüdi ja sellepärast dokumendi peale ei läinud kirja, kes süüd tunnistab või mida kokku lepiti. Kas mul on võimalik nõuda temalt kahjutasu uksemõlgi eest või siiski mitte? Ehk kui paberile süüdlast kirja ei pandud ja väidab, et suuliselt leppisime kokku, et igaüks kannab oma kahju ise.

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

No miks Te siis ei kirjutanud paberile, keda vastutavaks peate? See selle paberi koostamise mõte ja eesmärk ju ongi..... Et hiljem olulist asjaolu tõendada ja vaidlusi välistada.

Tagantjärele tarkus muidugi midagi väärt ei ole ja praeguses olukorras peate selleks, et esitada nõue jalgratturi vastu tõendama, et jalgrattur oli kokkupõrkes süüdi. Sobiateks tõenditeks võivad olla võimalikud valvekaamerate vms salvestused, tunnistajate ütlused, jalgratturi enda ütlused juhtumi asjaolude kohta jm andmed, mille alusel saab sündmust nö taastada.

Võlaõigusliku üldpõhimõtte kohaselt peab teisele isikule kahju tekitanud isik tekitanud kahju hüvitama. Seega, kui Teil õnnestub tõendada, et kahju tekitamise eest on vastutav jalgrattur, siis on tal kohustus kahju hüvitada. Kui jalgrattur soovib tugineda kokkuleppele, millega Teie loobusite kahjunõudest tema vastu, siis peab jalgrattur sellise kokkuleppe olemasolu tõendama. Vaidluse korral hindab poolte esitatud tõendeid ja väiteid kohus ja teeb otsuse kujunenud siseveendumuse kohaselt.
 

Küsimus: Kes peab kellele teed andma kui on kolm sõidurada ja siis äärmised kaovad ära?16.11.2018

Tere,
Sooviks teada kuidas nüüd korrektne on:
Sõidan oma reas, minust vasakul või paremal pool olev rida lõpeb, ning minust siis vasakul või paremal olev auto tahab minu ritta ümber reastuda - jätame elementaarse viisakuse kõrvale ning kellel on antud olukorras eesõigus? Kas ma pean ta vahele laskma või tema peab leidma sobiva hetke, millal ta saab ümber reastuda?
Väga tüüpiline olukord Tallinna liikluses tipptunnil, kus lihtsalt pressitakse ennast vahele nagu homset ei olekski. Samuti sooviks viidet liiklusseadusele, mis seda olukorda käsitleb.
Parim, mis praegu leidsin on §93. Taga sõitev rööbasteta sõiduki juht peab andma teed ümberreastuvale naaberrea juhile. Kas see siis tähendab seda, et sõidame kõrvuti, vajutan pisut gaasi, et olla temast eespool, panen suunatule sisse, lasen sellel 3 sekundit vilkuda ja keeran samamoodi nagu homset ei olekski ja avarii korral jään ka õigeks?
Kokkuvõtvalt, ümberreastumisel kes peaks kellele teed andma ja millistel juhtudel?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Liiklete ilmselt veel vana s.o enne 2011.a kehtinud liikluseeskirja järgi. Täna kehtiv liiklusseadus ei näe enam ette seda, et taga sõitva sõiduki juht peab andma teed ümberreastuvale naaberrea juhile. Täna kehtib kõikidele manöövrit tegevatele juhtidele üldreeglina LS § 33 lg 2 p 8, mille kohaselt peab juht enne manöövri alustamist veenduma, et see on ohutu ega takista või ohusta teisi liiklejaid. Erandi loob LS § 47 lg 1, mille kohaselt, kui rida soovitavad vastastikku vahetada kõrvuti sõitvad sõidukid, tuleb teed anda paremal oleva sõiduki juhile. Seega situatsioonis, kus üks sõiduk liigub otse ja teine soovib vahetada rida, on oma manöövri ohutuses veenumise kohustus reavahetust planeerival juhil. Otse liikuval juhil ei ole seadusest tulenevat tee andmise kohustust. Loomulikult ei ole keelatud lähtuda tervest mõistusest ja üldisest liiklusviisakuse kriteeriumist ning teeandmise kohustuse puudumisele vaatamata anda rida vahetada soovijale teed olukorras, kus reavahetus on keeruline.