Kindlustus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kas mul on õigus nõuda omavastutuse hüvitamist kahju põhjustanud korteri omanikult?08.06.2017

Ülemise korruse korteris lõhkes veetoru, mille tõttu sai kannatada minu korter. Kindlustus on minu korteril olemas, kahju hüvitati ja kõik tehti korda kindlustusandja partnerfirma poolt. Antud remonditöid teostanud firma esitas mulle omavastutuse tasumiseks arve. Kas saan omavastutuse tasumist nõuda kahju põhjustanud korteri omanikult? Kui jah, siis kas pean omavastutuse enne ise tasuma ja siis esitama nõude teisele korteri omanikule?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kui ülemise korteri omanik on Teile kahju tekitanud, siis saate temalt nõuda kahju hüvitamist. Seega, kui enamiku kahjust hüvitas Teie kindlustusandja, siis Teie saate nõude ülemiselt naabrilt omavastutuse osa. Kindlustusandja saab nõuda kahju tekitajalt Teile hüvitatud kahju.

Teil on remondifirma ees kohustus arve tasuda. Ei puutu remondifirmasse, et saate selle summa tasumist nõuda kahju tekitajalt.
 

Küsimus: Kumma kindlustusandja poole pean pöörduma, kui sõitsin venna autoga ja avariis sai viga minu treiler?08.06.2017

Tere, sõitsin kõrvalteelt peateele ega näinud paremalt lähenevat autot ja põhjustasin avarii. Peateel liikunud auto sõitis otsa treilerile, mis kuulus minule, auto millega mina sõitsin kuulus minu vennale. Kumma kindlustusandja poole ma pöörduma peaks, kas treileri või venna auto. Venna auto kannatada ei saanud.

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Haagise kindlustusandjal on kahju hüvitamise kohustus vaid erandjuhul. Tavaliselt hüvitab kahju haagist vedanud auto kindlustusandja. Seda ka siis, kui kahjustused tekkisid vaid haagise kokkupuutel kahjustunud asjaga. Teavitage kahju põhjustamisest oma venna auto kindlustusandjat.
 

Küsimus: Kas liikluskahju tekitajal on õigus tutvuda menetlustoimikuga või saada informatsiooni kahjunõude esitaja kohta?02.06.2017

Tere
Kas liikluskahju tekitajal on õigus tutvuda menetlustoimikuga või saada informatsiooni kahjunõude esitaja isiku, tema poolt antud seletuse ning liiklusvahendi kahjustuste andmete kohta? Tänan

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Üldiselt on kahju tekitajal õigus võlaõigusseaduse § 1015 alusel tutvuda nõude käsitlemise käigus kindlustusandja poolt kogutud andmetega. Erandiks võivad olla kannatanu isikuandmed või olukorrad, kus andemete avaldamine ei ole lubatud.
 

Küsimus: Kas kindlustusjuhtumi puhul lammutustööd peab teostama ametlik ettevõte või võib kasutada oma abijõudu?02.06.2017

Tere!

Kas kindlustusjuhtumi puhul lammutustööd peab teostama ametlik ettevõte või võib kasutada oma abijõudu ja kas kindlustus sellisel juhul lammutustööde eest ka midagi korvab?

Tervitades

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kindlustusandja hüvitab tekkinud kahju. Kahju hüvitatakse tavaliselt rahas. Tavaliselt ei ole kindlustuslepingus piiranguid või kokkuleppeid, kes võib või peab ehitise lammutustöid teostama.

Kui ehitis on saanud kahjustada nii, et selle taastamiseks tuleb kahjustunud ehitis lammutada, siis hüvitatakse lammutamise kulu, kui selle kulu hüvitamises on kindlustuslepingus kokku lepitud.
 

Küsimus: Kas nii ongi, et minu korteri veeavarii tõttu tekkinud allkorteri kahjustuse pean lihtsalt kinni maksma, lisainfot saamata?01.06.2017

Tere. 30.03.2017 juhtus minu korteris hilja õhtul veeavarii. Avarii tõttu sai kannatada allolevas korteris esiku kipsplaatidest ripplagi pindalaga umbes 4,5 ruutmeetrit. See selgus järgmisel päeval, kui käisin kannatanu korteris vabandamas ja enda poolt abi pakkumas. Selle kohta perenaine ütles, et kindlustus remondib ise. Ühe nadala parast ta nõudis minu kaest 1500 eurot kahju huvitamiseks, kuna minu korter oli kindlustamata. Imestades, et nii väike remont võib nii kallis olla, küsisin tööde ja materjalide kalkulatsiooni, mis siiamaani saamata. 07.04.2017 kasin kindlustuses sama küsimusega, kuid seal ka ei saanud ei ülevaatuse akti ei tööde kalkulatsiooni, jääb mulje, et mind lihtsalt ignoreeriti. Siiamaani oodatud informatsiooni asemel sain 19.05.2017 e-mail-i teel kindlustuse poolt kahju huvitamise arve summas 1308.05 eurot, millega ei ole nõus. Kas kindlustus teeb õigesti, hoides mind teadmatuses ja selja taga tegutsedes?Mida ma pean ette võtma, kui ei ole arve summaga nõus?Lugupidamisega

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Nõude esitaja peab tõendama nõude alust ja ulatust. Kui kindlustusandja esitas Teile tagasinõude, siis peab kindlustusandja nõude suurust Teile ka põhjendama, sh esitama vastava kalkulatsiooni.

Rääkige kindlustusandjaga läbi. Pakkuge, mis summa hüvitamisega Te nõus olete. Kui Te kindlustusandjaga vaatamata läbirääkimistele kokkuleppele ei saa, siis saate pöörduda vaidluse lahendamiseks lepitusorganisse, vt http://eksl.ee/et/lepitusorgan.
 

Küsimus: Kas mina kui lapsevanem pean tasuma sõiduki remondi, kui laps sõitis autole sisse?01.06.2017

Tere.
Minu alaealine 16.a laps sõitis jalgrattaga kõrvalteelt peateele sisse uuele sõiduautole. Loomulikult on süüdi laps. Sõiduk sai väga kõvasti viga, jalgratast enam ei ole. Laps viidi haiglasse. Sõidukil olemas kõik kindlustused. Kas mina kui lapsevanem pean tasuma sõiduki remondi? Kas kindlustus nõuab minult raha sisse? Kas omanik saab ka mulle rahalist nõuet esitada?

Tänan

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kahju tekitaja peab tekkinud kahju hüvitama. Seega, kui inimene jalgrattaga kahjustab sõidukit, siis tuleb see kahju inimesel hüvitada. Kahju tekitaja vastutust ei vähenda see, et kahjustatud asi oli kindlustatud. Kui kahjustunud asja remondi maksab kinni kindlustus, siis võib kindlustus nõuda kahju tekitajalt väljamakstud hüvitise tagasi. Kahjustunud asja omanik võib kahju tekitajalt nõuda seda osa kahjust, mida kindlustusandja ei hüvita, näiteks omavastutus vmt.

Vastutus lapse tekitatud kahju eest on sätestatud võlaõigusseaduse § 1052 ja 1053. Vanemad vastutavad, sõltumata oma süüst, ka 14–18-aastase tekitatud kahju eest, kui nad ei tõenda, et nad on teinud kõik, mida saab mõistlikult oodata, et ära hoida kahju tekitamist.
 

Küsimus: Mida teha, kui ma ei ole nõus minu hävinud auto eest pakutava summaga?01.06.2017

Tere
Juhtus autoavarii. Mina süüdi ei olnud. Minu sõiduk kuulutati hävinuks, sest ei ole majanduslikult otstarbekas remontida. Nüüd üritavad mulle kompenseerida auto turu keskmise väärtuse. Mida teha, kui ma ei ole sellise summaga nõus, sest hindan autot kallimaks kui turu keskmine hind. Mis on minu võimalused ning kuidas käituda? Milliseid lisakulutusi peab kindlustus lisaks kompenseerima? Milliseid kuludokumente on vaja esitada?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kui Te ei ole nõus kindlustusandja hinnanguga Teie sõiduki väärtusele, siis rääkiga kindlustusandjaga läbi. Selgitage kindlustusandjale, millele tuginedes arvate, et Teie sõiduki väärtus on pakutust kõrgem. Kui see tulemuseni ei vii, siis püüdke kindlustusandjaga kokkuleppele saada, et sõiduki väärtuse hindab erapooletu ekspert.

Üldine kirjeldus, mis kahju kuulub hüvitamisele on LKF-i veebilehel, vt https://lkf.ee/images/files/Liiklus_hyvitatavkahju_veebitekst4.pdf
 

Küsimus: Kas liikluskindlustus peaks hüvitama ka haiglavoodikoha tasu, kuna sunnitud 2-3 kuud haiglas taastusravil olema?01.06.2017

Autole sõideti tagant sisse ja tagaistmel olnud õde sai raskeid vigastusi ja haiglas vaagna ja mitme muu luumurruga.
Kas liikluskindlustus peaks hüvitama ka haiglavoodikoha tasu, mis tuleb sadades eurodes, kuna ta peab 2-3 kuud haiglas taastusravil olema? Kas on võimalik otsasõitnud juhilt või kindlustuselt saada hüvitist puuduva palga osas?
Kuna elab 2. korrusel ilma liftita majas, kas saaks kindlustuselt või süüdlaselt nõuda lifti ehituseks tasu, sest pole kindel, kas edaspidi suudab ise nii palju trepist kõndida?
Tänud.

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kindlustusjuhtumi korral hüvitab liikluskindlustuse kindlustusandja näiteks
- kannatanu ravikulud, sh hooldusravi ja kulu ravimitele, samuti haigla voodikoha tasu
- kannatanu töövõimetusest tingitud sissetuleku vähenemise
- kannatanu vajaduste suurenemisest tekkinud kahju, näiteks kulutused meditsiinilistele abivahenditele (prillid, proteesid, ratastool vmt), põetajale vmt.
- mittevaralise kahju

See, kas lifti ehitamise kulu on hädavajalik kulu, mis tuleks kannatanu vajaduste suurenemise läbi tekkinud kahju hüvitamiseks kanda, ei saa kõiki asjaolusid teadmata hinnata. Kindlasti ei saa nõuda lifti ehitamise kulu ette, st kui ei ole kindel, et seda kulu tuleb kanda.
 

Küsimus: Kui kindel saan olla LKF-i juures asuva lepitusorgani erapooletuses?01.06.2017

Meie kahju liiklusõnnetuses käsitleb LKF kuna süüdlase autol puudus liikluskindlustus. Kuna ei saanud kokkuleppele auto turuväärtuses, siis pöördume lepitusorgani poole. Kui kindel saan olla LKF-i juures asuva lepitusorgani erapooletuses? Kas kindlustus peab hüvitama samaväärse auto (enne avariid) turuväärtuse, pidades silmas ka lisasid, mis olid meie purunenud autol olemas? navigatsioon, võtmeta käivitus, käed vabaks, püsikiiruse hoidja jne. Need olid meile auto ostmisel olulised.

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Lepitaja on sõltumatu erialaasjatundja. Lepitusorgani menetluskorras on karmid reeglid, mis lepitajale kehtivad ja tagavad lepitaja sõltumatuse. Asjaolu, et LKF lepitusorgani korraldajana on vaidluse üks osapool võib tekitada kahtluse lepitaja erapooletuses, kuid kinnitan, et kahju hüvitamise funktsioon ja lepituse korralduse funktsioon ei ole omavahel seotud. Lepitaja on erapooletu.

Kui vaidlus käib sõiduki väärtuse üle, siis on tavaline, et väärtuse määrab lepituse protsessi käigus sõltumatu asjatundja. See sõltumatu asjatundja ei ole lepitaja ise.

Kindlustus peab hüvitama tekkinud kahju. Kui sõiduk on hävinud, siis hüvitab kindlustusandja kahjustatud isiku jaoks uue samaväärse sõiduki soetamise mõistliku kulu. Hindamisel, kas sõiduk on samaväärne tuleb hinnata kõiki asjaolusid, sh sõiduki varustust. Kas antud vaidluses sõiduki lisavarutus sõiduki väärtust mõjutab ei saa ega oska ma öelda, sest ma ei tea kõiki asjaolusid. Kui ma teaks kõiki asjaolusid, siis ei saaks ma samuti LKF-i juhatuse liikmena nõu anda.
 

Küsimus: Kas on võimalik Eestis toimunud avarii hüvitis enda kontole saada, kuna remondi jaoks leidsin hea pakkumise Lätist?01.06.2017

Tere, Kui kaua pärast hüvitise määramist on aega hüvitise saamiseks/kasutamiseks? Kas on võimalik eraisikul raha oma arvele saada?
Sõidukile tagurdati tagumisse tiiba sisse aga sooviks terve auto korraga ära teha. Kuna Lätist sain parema pakkumise siis kas on võimalik Eestis toimunud avarii hüvitis enda kontole saada?

Ette tänades

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kindlustusandjal on kohustus hüvitada tekkinud kahju. Sõiduki kahjustumisel on kahjuks eelkõige sõiduki remondi mõistlik kulu. Kui olete leidnud mõistliku remondi tegija mõistliku hinnaga Lätist, siis andke sellest kindlustusandjale teada. Kindlustusandja võib nõustuda sellega, et hüvitis on väiksem ning hüvitis kantakse peale remondi tegemist Läti remondiettevõtte arvele.

Sõiduki kahjustumisel on hüvitise kandmine kannatanu pangakontole erandlik. See on võimalik vaid kannatanu ja kindlustusandja kokkuleppel. Kindlustusandja on tavaliselt valmis maksma hüvitise rahas kahjustatud isiku pangakontole, kui
- kahjustus on selline, et sõiduk läbiks tavapärase tehnoülevaatuse ka seda kahjustust kõrvaldamata
- kahjustuse kõrvaldamine ei nõua pleki- ega värvitöid ja võib arvata, et kahjustatud isik tuleb ise kahjustuste kõrvaldamisega toime
- kahjustatud isikul endal on tahe, oskus, kogemus ja võimalus kahjustus kõrvaldada
- sõiduk oli enne kindlustusjuhtumit kahjustatud nii, et kindlustusandja hüvitamiskohustus on väiksem sõiduki taastamise kulust