Lepinguõigus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kuidas sisse nõuda võlga, kui isik ei ela võlatunnistusel oleval aadressil?11.06.2014

Eraisiku võlg. Laenuleping 25.06.1998. summa 103000 krooni. Võlatunnistus 10.02.2010. Võlgnik ei ela paberites toodud aadressil. Rahvastikuregistri andmed pole teada. Töötab Norras. Telefonile ei vasta. Milline oleks korrektne käitumine võla sissenõudmisel?

Vastus: Taivo Saks, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Taivo Saks & Partnerid OÜ, www.tsp.ee

Korrektne käitumine on oleks kohtusse hagi esitamine. Kuid peate arvestama, et te peate tegema kõik endast oleneva, et kostja kontaktandmeid leida. Praktikas on väga kasulikuks osutunud senise nimega Eesti Posti Kirjakeskuse (nüüd sama asi Omniva E-teeninduses) saadetav tähitud e-kiri, mis saadetakse e-posti aadressile ja mille saab vastu võtta vaid adressaat oma isiku eelnevalt ID-Kaardiga tuvastades. Kui olete teinud kõik endast oleneva, et kostjat leida, kuid see pole siiski õnnestunud, siis jääb variandiks Ametlikud Teadaanded, kui see on viimane variant ja kohus seda niisama lihtsalt kasutada ei luba. See on ka täiesti põhjendatud, sest vastaspoolel peab olema võimalus ikka tegelikult teada, mis nõudeid tema vastu esitatakse.
Samas, teie nõude juures jääb segaseks see, kas võlatunnistus on antud sama laenulepingu kohta või on teil kaks nõuet... 1998.a sõlmitud laenulepingu järgi võiks täna raha küsida juhul, kui laenu tagastamise tähtaeg pole veel saabunud või sellest ei ole kolme aastat möödunud. 10.02.2010.a kinnitatud võla tagasinõue on ilmselt aga aegunud. Sellisel juhul pole teil midagi enam teha, sest üsna kindlasti ta palub kohtul aegumist kohaldada ja kannate lisaks laenule ka menetlusega kaasnevad kulud ... aeg lendab.
 

Küsimus: Kuidas pärast üürilepingu lõppemist üürnikust vabaneda, kui ta välja ei koli?11.06.2014

Kui andsin korteri üürile ja leping on aprilli kuus lõppenud, aga üürnik välja ei lähe, teda on e-mailiga teavitatud, ta ei vasta sellele. Telefoni teel ja suusõnaliselt on teavitatud ja nõutud lahkumist korterist, kuid ta ainult lubab, et kolib välja, aga otsib igasuguseid ettekäändeid ja seda pole teinud. Lisaks on ta viimase 4 kuu eest üür maksmata ja kommunaalid on ka osaliselt maksmata. Kuidas saan ta välja tõsta, mida teha?

Vastus: Taivo Saks, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Taivo Saks & Partnerid OÜ, www.tsp.ee

Kahjuks pole muud varianti, kui pöörduda kohtusse või üürikomisjoni (viimane on ehk kiirem). Kui otsus käes, siis tõstab kohtutäitur üürniku välja. Kuid jah, tõsi on see, et kiiresti need asjad ei käi.
 

Küsimus: Kas ma pean nõustuma kaugloetava arvesti paigaldamisega enne 2017. aastat?10.06.2014

Kas Elektrilevil on õigust lülitada minu korterist välja elekter, kui ma ei nõustu kaugloetava arvesti paigaldamisega enne 2017. aastat? Nad ähvardavad, et lülitavad elektri välja, kui ma kohe paigaldamisega ei nõustu ja tagasilülitamine maksab palju raha. Kas mul on õigust nõuda, et nad vahetaksid mu praeguse arvesti (sellel hakkab taatlemisaeg lõppema) samasuguse, aga taadeldud arvesti vastu? Nad väidavad, et mul on Elektrileviga leping ja ma pean laskma neil nendele kuuluva arvesti välja vahetada. Millistele õigusaktidele ma võin toetuda, kui soovin oma õiguse eest seista. Tänan väga vastuse eest!

Vastus: Taivo Saks, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Taivo Saks & Partnerid OÜ, www.tsp.ee

Elektriarvesti ei kuulu teile ja te ei saa takistada neil neile kuuluvaid asju välja vahetamast.
 

Küsimus: Kuhu pöörduda õppelaenu tagasimakse graafiku muutmiseks kuna kool lõpetas tegevuse ja ma ei saanud seda lõpetada?06.06.2014

Tere
Mina võtsin pangast õppelaenu. Õppisin kaks aastat. Aga kuna ülikool ei läbinud akrediteeringut, seoses sellega ülikool lõpetas oma tegevuse.
Kas võib muuta maksegraafikut, sest ma ei saa praegu maksta nii suurt summat igakuiselt. Kuna see ei ole minu süü, et ülikool lõpetas oma tegevuse ja ma ei saa õppida edasi ja pean maksma niisama graafikuga nagu need, kes ise lahkusid ülikoolist. Selle probleemiga ma pöördusin pankasse ja nad vastasid mulle - Paraku on õppelaenu tingimused riigi poolt sätestatud ning pangal puudub võimalus õppelaenu tagasimakse perioodi pikendada ja igakuist graafikumakset vähendada.
Kuhu ma võin pöörduda selle probleemiga?

Vastus: Taivo Saks, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Taivo Saks & Partnerid OÜ, www.tsp.ee

kui teie vastu algatatakse täitemenetlus võlgnevuse sissenõudmiseks, siis saate ehk kohtutäituriga tasumise ajatada ...
 

Küsimus: Kas pean maksma elukaaslasele osa raha tagasi, kuna tema maksis laenumakseid, aga nüüd tahaks ma korterilaenu oma nimele vormistada?04.06.2014

Elukaaslasega koos võetud eluasemelaen, tema laenusaaja, mina kaastaotleja. Korteri omanik 100% mina. Pärast lahkuminekut leppisime kokku, et laenu jääb edasi tasuma endine elukaaslane, mina jäin elama ostetud korterisse. Sel hetkel ei olnud mõtet korterit müüma hakata, sest laenujääk oli suurem kui sel hetkel oleks olnud objekti turuhind. Mina ei oleks suutnud sel ajal oma sissetuleku juures laenumakseid tasuda. Praegu oleks mul võimalik laenuleping muuta nii, et laenusaaja oleksin ainult mina ja endine elukaaslane jääb laenulepingust välja. Küsimus: kas ma olen juriidiliselt kohustatud talle tasuma vahepealsel ajal tema poolt tasutud laenumaksed? Korteri ainuomanik olen mina, antud seisuga siis kaastaotleja.

Vastus: Taivo Saks, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Taivo Saks & Partnerid OÜ, www.tsp.ee

Ärge ajage sassi laenulepingust tulenevaid kohustusi omandiõigusest tulenevate õiguste ja kohustustega. See, et olete korteri omanik, ei puutu laenulepingu täitmisse. Kui sõlmite pangaga uue laenulepingu, millega teie refinantseerite praeguse laenu ja võtate laenu n.ö üle, siis see puudutab praegust laenajat - panka ja teid: endine elukaaslane vabaneb laenulepinuga kaasnenud kohustustest, teile tekivad kohustused pangale raha maksta ja pank peab sellise vangerdusega nõus olema...
See, kas endise elukaaslase poolt võetud laenu pidite ka teie tasuma ning kuidas te temale korteri eest tasumise pidite hüvitama, puudutab ainult teid ja teie elukaaslast.
 

Küsimus: Millal raamatukogu nõue aegub ja kas seda ka viivise osas?01.06.2014

Tere
Raamatukogu väidab, et olen 2008. aastal laenutanud raamatu ning selle endiselt jätnud tagastamata. Olen aga täiesti kindel, et raamatu tagastasin tähtaegselt. Millal raamatukogu nõue aegub ja kas seda ka viivise osas?
Hetkel on viiviseks juba 100 eurot. Raamatukoguhoidjatega läbirääkimisi pidada võimalik ei ole, kuna väidavad, et raamat peab minu käes olema.

Vastus: Taivo Saks, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Taivo Saks & Partnerid OÜ, www.tsp.ee

Nõue aegub kolme aastaga. Koos põhinõudega aeguvad ka viivise nõuded.
 

Küsimus: Mida teha, kui vend minu allkirja võltsides lõpetas üürilepingu ja võttis ise selle korteri üürile?01.06.2014

Tere,
Üürisin oma vennaga koos korterit, leping (tähtajatu) oli minu nimel, st maksin tagatisrahad ja maakleritasud jms ise, vend kolis sisse alles kolm kuud peale seda, kui olin üürinud. Hiljuti siis selgus selline asi, et plaanisin lepingu ära lõpetada ja omaette kolida, istusime vennaga elutuppa maha, et sellest rääkida ja siis selgus, et ta oli ise maakleriga uue lepingu sõlminud ja minu oma ära lõpetanud, ehk siis võltsis minu allkirja. Mõni päev hiljem kolis ta sõbranna tema juurde ja elu seal muutus väljakannatamatuks. Enne seda pole me ka vennaga eriti läbi saanud, ütleme nii, et võtsin ta sinna pooleldi kaastundest elama. Maaklerile helistasin, vastas kõnele ja kui uurima hakkasin, et kuidas saab keegi teine üleüldse minu sõlmitud lepingut lõpetada, pandi kõne ära ja rohkem pole ühendust saanud. Kuna oli plaanis nagunii kolida, siis seda ma ka tegin ja lasin vennal sinna edasi jääda. Loomulikult võtsin kaasa ka oma komplekti võtmeid. Hiljuti kui olin 100% kindel, et vennast kodus pole, läksin võtmetega korterisse, et oma viimaseid asju sealt kätte saada, olid lukud ära vahetatud ja ma tean, et nad elavad endiselt seal, olen mitmel õhtul autoga kõrval trepikoja ees seisnud ja natukene jälginud. Küsimus siis selline, mida peab tegema, et saada siis kasvõi oma tagatisrahad jms tagasi, mida mina maksnud olen. Või saab ka allkirja võltsimise eest kuidagi inimest vastutusele võtta.

Vastus: Taivo Saks, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Taivo Saks & Partnerid OÜ, www.tsp.ee

Allkirja võltsimise kahtlusega võite politseisse pöörduda, kui selle tegevusega on teie õigusi kahjustatud. Maakler ei puutu lepingu lõpetamisel asjasse, peaksite tagatisraha jms korteri omanikult tagasi küsima.
 

Küsimus: Kas volikiri tehinguteks peab olema allkirjastatud ka volitatava poolt või ainult volitaja ja notari allkirjaga?29.05.2014

Tere,
kas notariaalselt kinnitatud volikiri tehingute tegemiseks peab olema allkirjastatud ka volitatava poolt või piisab ainult volitaja ja notari allkirjast?

Vastus: Taivo Saks, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Taivo Saks & Partnerid OÜ, www.tsp.ee

Piisab volitaja ja notari allkirjast.
 

Küsimus: Kas saan taganeda kinnistu kinkelepingust, kuna näen, et kinke saajal ei ole võimalust kinnistuga midagi teha?27.05.2014

Tere. Aastad 3-4 tagasi kinkisin 1/2 kinnistust ära. Nüüd aga näen, et kingisaajal pole kinnistuga tulevikku. Kuna puuduks raha asja üleval hakata pidama. Kas see on piisav põhjus kohtus taganeda?

Vastus: Taivo Saks, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Taivo Saks & Partnerid OÜ, www.tsp.ee

Ei ole piisav põhjus.
 

Küsimus: Kuidas vormistada nii, et kaaslaenaja vabaneks laenuskohustusest ilma, et peaks laenulepingut muutma?20.05.2014

Tere, pangalaenuga on ostetud korter kaaslaenajaga. Teed läksid lahku. Korter sai vormistatud notaris minule ehk üks omanik. Pangalaen on muutmata ja kaaslaenaja on lepingus kehtiv. Kõik laenumaksed ja intressid tasub omanik. Laenuintresside deklareerimine ka kaaslaenajal poolest tasutud intresside ulatuses. Tagasisaadud tulumaks aastas ka kaaslaenajal kuigi ta ei maksa. Laenuleping on muutmata, kuna see toob kaasa laenu kallinemise. Mis võimalused on kaaslaenajast vabanemiseks veel? Kui omanikuga midagi juhtub, maksevõimetus või nt surm, mis saab korteri omandist? Kas kaaslaenajale? Kas notaris võimalik teha mingi eraldi leping, mis välistab kaaslaenaja nö kohustused laenulepingus?

Vastus: Taivo Saks, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Taivo Saks & Partnerid OÜ, www.tsp.ee

Kaaslaenaja on vastutav pangalaenu tagasimaksmise eest. Kui korteri ostsite teie ja olete selle 100% omanik siis ei seo ilmselt teie korterit ja pangalaenu mitte miski (v.a hüpoteek, kui see on sellele korterile seatud). Kui korteriomanikuga midagi juhtub, näiteks, sureb, siis läheb korter tema pärijatele; kui muutute maksevõimetuks, siis küsitakse raha teiselt laenajalt, kui temal ka ei ole, siis realiseeritakse hüpoteek, mis usutavasti on korterile seatud. Ilma lepinguosaliste nõusolekuta ei ole teil võimalik lepingut muuta. Te võite teha omavahel lepingu, et kaaslaenaja ei pea panga ees oma kohustusi täitma, ja teie täidate need tema eest, kuid kaaslaenaja suhetes pangaga see midagi ei muuda, s.t kui teie ei maksa, siis võib pank oma nõude ikkagi kaaslaenaja vastu esitada. Panga seisukohast on see ka täiesti mõistetav, et ta ei nõustu niisama ühest täiendavast lepingu täitmise tagatisest loobuma.