Lepinguõigus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kas laenu teisele isikule ümber vormistamine võib olla näilik tehing?22.04.2014

Tere,
palun seletage lahti TsÜs p1 : näilik tehing.
Toon ühe näite:
laenu võttis kodanik x, mõni kuu hiljem vormistati laenuleping ringi kodanik y nimele ja selleks, et varjata x-i laenuvõtmist. Sellest olid teadlikud x, y ja laenuandja.
Kas on tegemist näilise tehinguga (näilise lepinguga y ja laenuandja vahel)?

Tänan!

Vastus: Taivo Saks, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Taivo Saks & Partnerid OÜ, www.tsp.ee

Seaduse tähenduses on näilik tehing muuhulgas see, mis tehakse teise tehingu varjamiseks. Te ise kirjutate, et laenuleping vormistati ringi selleks, et ühe isiku laenusuhet varjata - järelikult on tegemist näiliku tehinguga.
 

Küsimus: Mida mul on õigus müüjalt nõuda, kui selgus, et ostetud korteri küttekoldeid ei ole kontrollitud ja kahtlased?15.04.2014

Tere,
Ostsin korteri, kus lisaks keskküttele on ka kamin ja puupliit. Olin kursis, et selles elamus on olemas küttelõõrid ja polnud mingit kahtlust, et pliit ja kamin on siin elamus lubatud. Omaniku väitel jahedamal perioodil ta ka neid kasutas ja kõik töötab. Tõesti nad ka töötavad. 3. päeval koputas korteriuksele naaber ja palus, et ma neid küttekoldeid ei kasutaks, et polevat pikka aega kontrollitud lõõre jne. Selgus naabri jutust, et enamus korterid on need puupliidid eemaldanud, et saada avaram elamine või polnud need pliidid enam heas olukorras. Pöördusin tehingut vahendanud kinnisvaramaakleri poole, kes ei soovi kaasa rääkida nende küttekollete osas... "no kui omanik neid kasutas, siis kasuta sina ka" maakleri vastus.
Uurisin seda olukorda Päästeametist ja selgus, et on rida ettekirjutusi küttekollete osas. Olen saatnud Müüjale tähitud kirja ja palunud korstnapühkija akti ja muud dokumentatsiooni, sest kõnedele ei vastata. 14.04 tellisin korstnapühkija. Minu küsimus: Kui korstnapühkija teeb ettekirjutuse, et need küttekolded ei vasta nõuetele ja tuleb eemaldada, kas oman õigust nõuda, et need nn. "asjad" mis olen soetanud koos korteriga ja ei saa kasutada selleks, milleks nad on määratud, nende lammutamist Müüja poolt ja ostuhinna alandamist või siis tehingust taganeda. Kas tehingut vahendanud maakler oleks pidanud mind, kui Ostjat teavitama nende küttekollete seaduslikkusest ja vajalikest kooskõlastustest. Huvitav, et ei Müüja ega maakler soovi minuga enam suhelda.
Kuhu pöörduda. Ette tänades

Vastus: Taivo Saks, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Taivo Saks & Partnerid OÜ, www.tsp.ee

Kui küttekolded ei vasta nõuetele, siis võiks eeldada, et tegemist on müüdud asja puudusega. Kui tõsine see puudus on ja kas see annaks õiguse lepingust taganeda, ei ole ilma täpsemaid asjaolusid teadmata võimalik. Maakler vahendab tehingu sõlmimist, ta ei pruugi ega saa teada, millised on müüdud asja detailsed puudused.
 

Küsimus: Mida teha, kui isa ostis auto ja registris öeldi, et see on arestitud ja tuleb kohtutäiturile tagasi viia?11.04.2014

Tere!
Nädalavahetusel ostis isa auto, millel väidetavalt oli kõik korras, kehtiv ülevaatus ja kindlustus. Teisipäeval kui ARK oli avatud ja isa läks autot oma nimele vormistama, selgus, et auto on kohtutäituri poolt arestitud.
Kohtutäiturile on vaja auto tagasi viia koheselt ja ilma oleme nii rahast kui ka autost. Mis edasi tuleks teha, et saaksime raha tagasi? Mis õigused mu isal on?

Vastus: Taivo Saks, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Taivo Saks & Partnerid OÜ, www.tsp.ee

Teil on võimalus lepingust taganeda ja küsida makstud raha tagasi. Kui kokkuleppele ei saa, siis peate kohtusse pöörduma.
 

Küsimus: Kas juhatuse liikmel on õigus poole aasta töötamise eest tulemustasule ka pärast ametist lahkumist?04.04.2014

Tere,
Töötasin ettevõttes töölepinguga üle 10 aasta. 2 viimast aastat olin selle kõrvalt ka juhatuse liige. Seega samaaegselt kahe lepinguga. Eelmise aasta juulis astusin tagasi juhatuse liikme kohalt omal soovil, paari kuu pärast tulin ära ka töölt.
Juhatuse liikme lepingus oli ettevõtte hea tulemuse korral ette nähtud, pärast aasta tulemuste selgumist, tulemustasu. Kas mul on õigus saada tulemustasu ka pärast juhatuse liikme staatuse lõppemist ja töölt ära tulemist poole aasta eest (jaanuar-juuni lõpp), mil ma veel ametis olin?

Vastus: Taivo Saks, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Taivo Saks & Partnerid OÜ, www.tsp.ee

Infot on vastuse andmiseks liiga vähe. Usun, et lepingus on kirjas, kuidas tulemustasu tuli arvestada, millal arvestuslik aasta algab ja millal lõpeb.
 

Küsimus: Kui isik on kinkinud kaasomandis oleva majaosa teisele isikule, kas siis kellelgi kolmandal isikul on selle tühistamise õigust?04.04.2014

Kui üks isik on teinud kaasomandis oleva majaosa kinkelepingu teisele isikule, kas siis on kellelgi kolmandal isikul (nt kohtutäituril) õigus kohtu kaudu nõuda selle kinkelepingu tühistamist mingi teatud aja jooksul?

Vastus: Taivo Saks, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Taivo Saks & Partnerid OÜ, www.tsp.ee

Peaksite esitama konkreetse küsimuse ilma üldistamata, et saada võimalikult teid rahuldav vastus.
Üldiselt ei ole kolmandatel isikutel õigust kellegi tehingute vahele segada, kui need tehingud ei ole otseselt seadusega vastuolus. Kui jutt on täitemenetlusest, siis on võimalik teatud tehingud tühistada (kinkeleping on üks nendest).
Kohtutäitur teeb sissenõudjale ettepaneku ja sissenõudja esitab hagi. Kui sissenõudjaks on kohtutäitur (eraisikuna), siis võib ka kohtutäitur tehingu tühistamist nõuda.
 

Küsimus: Kui pikk aeg on viivitamata, kas seda saab võrrelda mõistliku ajaga (tegemist testamendi notarile esitamisega)?04.04.2014

Pärimisseadus § 26 lg 2 alusel - Saanud teada testaatori surmast, on isik, kellele testaator on testamendi hoiule andnud või kelle valduses on testament muul alusel, kohustatud testamendi viivitamata esitama notarile. Notar väljastab koduse testamendi esitajale testamendi hoiule võtmise kohta dokumendi, millele kirjutavad alla testamendi esitaja ja notar.

Kui pikk aeg on viivitamata? Kas seda saab võrrelda mõistliku ajaga?
Inimene vajab peale lähedase surma taastumiseks aega ja kellelegi teisele ta testamenti ei anna, notarit koju ka kutsuda ei taha?

Vastus: Taivo Saks, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Taivo Saks & Partnerid OÜ, www.tsp.ee

Viivitamata tähendab seda, et põhjendamatult ei kulutata aega. Pärimismenetlust viib läbi notar, tema hindab asjaolude põhjal, kas viivtasite või mitte, kuid praegu võiks arvata jah, et peaksite lähtuma mõistlikust ajast.
 

Küsimus: Mida teha, kui kirjaliku lepingu soovi peale tõstis üürileandja üürisummat 20% (tulumaksu) võrra?04.04.2014

Kuidas kaitsta ennast olukorras kus üürileandja nõuab, et üürnik maksaks kinni ka tema tulumaksu? Kehtiv suuline üürileping oli vaja kirjalikuks muuta ja siis selgus, et omanik tulumaksu ei maksa. Ütles ja loomulikult tema seda kinni ei maksa, kui meie ametlikku lepingut tahame. Kirjutab ta selle üüri sisse, nii et sellest päevast tõusis üür 20 protsenti, samas märkis ta ka lepingu alguseks valed kuupäeva, tegelikult elasime seal juba 1,5a vähemalt. On see seaduslik? Samuti nõuab ta meie käest vanu allkirjastatud sularaha kättesaamise kviitungeid ja keeldub uusi allkirju andmast. Samas ta ei anna ka allkirju, kui raha võtab, nii et pärast võib ta veel kaks korda sama raha sisse nõuda, öeldes, et te pole mulle midagi maksnud.

Vastus: Taivo Saks, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Taivo Saks & Partnerid OÜ, www.tsp.ee

Küsimus ei ole selgelt mõistetav - suuline üürileping kehtib samuti nagu kirjalik leping, kuid sellisel juhul loetakse see tähtajatuks. Lepingut saab muuta poolte kokkuleppel, kui te kokkuleppele ei jõua, siis on teil kummalgi võimalik leping üles öelda. Mis puutub sularahas arveldamise korral makse kinnituse andmisse, siis on teil õigus nõuda lepingu täitmise kinnitust.
 

Küsimus: Kas piisab üürilepingu lõpetamisest e-maili teel teavitamisest?01.04.2014

Kas üürilepingu lõpetamisel üürileandja poolt piisab vaid e-maili teel teavitamisest või peab kindlasti olema avaldus, mis sisaldab:
1) üüritud asi;
2) lepingu lõppemise päev;
3) ülesütlemise alus;
4) eluruumi üürilepingu ülesütlemise puhul ülesütlemise vaidlustamise kord ja tähtaeg?
Ning mida see 4-s punkt täpselt tähendab seal?

Vastus: Taivo Saks, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Taivo Saks & Partnerid OÜ, www.tsp.ee

Peab olema ülesütlemise avaldus, mis sisaldab neid tingimusi, mille te ise välja olete toonud. Selle avalduse võib teha ka emaili teel. Punkt 4 tähendabki seda, et avalduses tuleb selgitada, et üürnikult on õigus ülesütlemine vaidlustada.
 

Küsimus: Kas on õigus nõuda üürileandjalt allkirja üüriraha kättesaamise kohta?01.04.2014

Kas on õigus nõuda omanikult allkirja üüri kättesaamise kohta? Ja Elasime suulise üürilepingu alusel, kõikide üüri maksed olid kirjalikult fikseeritud. Kuid tekkis vajadus taotleda toimetulekutoetust. Selgus, et üürile andja tulumaksu ei maksa. Ja selleks, et saada ametlik leping, lisab ta lepingule oma tulumaksu ehk tõstis üüri 20% võrra. Lepingusse jäigi suurem summa. Kuid suuline kokkulepe jäi, et maksame ikka endistviisi edasi, aga see on talle nagu kindlustuseks, et kui maksuamet temani ikkagi jõuab, siis saab ta selle raha meilt sisse kasseerida. Teine probleem on nüüd selles, et üürile andja ei taha enam kuidagi fikseerida ega kinnitada, et ta on üüriraha kätte saanud. Lepingus on kirjas, et loetakse tasutuks, kui lisalehel on allkiri, samas maksude hirmus ta seda ei allkirja ei anna. Ja pärast me ei saa kuidagi tõestada, et makstud on. Kui see kanda arvele, siis oleks see jälle nagu ametlik ja siis ta nõuaks suuremat summat.

Vastus: Taivo Saks, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Taivo Saks & Partnerid OÜ, www.tsp.ee

Täitmise kinnitust võita alati nõuda. Seda enam, et lepingus on kirjas, et tasumist tõendab allkiri lisalehel ...
 

Küsimus: Kas üürileandja võib üürilepingu lõpetada "isiklikele põhjustele" viidastes?27.03.2014

Tere.
Sõlmitud üürileping ühe aastase tähtajaga, peaks lõppema suve lõpus. Üürileandja teatas, et soovib lepingu lõpetada isiklikel põhjustel ehk soovib omaotstarbeks seda kasutada. Millise VÕS § alusel ta seda nõuda saab? Ning kas ei ole nii, et üürileandja pidi teadma enne üürilepingu sõlmimist, et üürile antav eluruum ei ole teatud kuupäevast kuupäevani tema kasutuses? Kas üldse üürilepingut saab ühepoolselt lõpetada sellisel asjaolul? Milline oleks sellisel juhul etteteatamisaeg?

Vastus: Taivo Saks, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Taivo Saks & Partnerid OÜ, www.tsp.ee

Jah, üürileandja võib üürilepingu erakorraliselt enne tähtaega üles öelda, kui tal on ruumi enda tarbeks vaja. Ta võib seda teha Võlaõigusseaduse § 313 lg 1 ja § 327 lg 3 p-i 2 alusel. Üürileandja pidi küll ette nägema, et ruum ei ole üüri perioodil tema kasutuses, kuid siiski võib elus tulla ette juhtumeid, mida ei saa ette prognoosida. Ilmselt sellisteks juhtudeks ongi seadus üürileandjale sellise võimaluse jätnud.