Maksud ja raamatupidamine

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Milline on käibemaksumäär, kui Eesti firma valmistab reklaamtoote ja saadab selle neti teel välismaale?17.03.2016

Tere,
1) kui Eesti firma osutab produktsiooniteenust Eestis firmale, kes on registreeritud Dubais, (lõppprodukti kasutatakse Dubais) kas arvele tuleb käibemaksumääraks 20% või 0%.
2) kui Eesti firma valmistab reklaamtoote ja saadab selle neti teel Dubai firmale, milline on siis käibemaksumäär?
Tänan

Vastus: Vello Vallaste, PhD (majandus), MEng, MPsych, CMC, Vallaste ja Partnerid OÜ, www.vjap.ee

Kui äriühing on kantud Dubai äriregistrisse, siis see on Dubai, mitte Eesti firma. Euroopa Liidust väljaspool asuvale ettevõtlusega tegelevale isikule osutatud teenuse eest esitatavale arvele märgitakse käibemaksu määraks 0%.
 

Küsimus: Kas lapsehoolduspuhkuse ajal koondamisraha saamisega jään vanemahüvitisest ilma?17.03.2016

Tere,
Olen detsembri kuust lapsehoolduspuhkusel ja saan vanemahüvitist. Firma, kus olen 12 aastat töötanud, lõpetab tegevuse ja koondab juuli kuuks kõik töötajad. 2011. aastal EML kodulehel on juttu sellest, et töötaja jäi vanemahüvitisest ilma, kuna tööandja maksis koondamishüvitist. Kas mind on ootamas sama saatus või on 5 aasta jooksul seadust muudetud nii, et minu vanemahüvitist ei vähendata või pean midagi oma õiguste kaitseks ette võtma? Kas pikalt töötatud aja eest tasub mulle ka töötukassa koondamishüvitist või jään kõigest ilma?

Vastus: Vello Vallaste, PhD (majandus), MEng, MPsych, CMC, Vallaste ja Partnerid OÜ, www.vjap.ee

Vanemahüvitise eesmärk on varasemaga sarnases ulatuses sissetuleku säilitamine. See eesmärk on täidetud, kui vanemahüvitise saaja saab sissetulekut, mis koosneb koondamisega seotud hüvitistest ja vähendatud ulatuses vanemahüvitisest. Vanemahüvitist vähendatakse sel kuul, kui tööandja maksab koondamise tõttu töölepingu ülesütlemise hüvitist ja kasutamata jäänud puhkuse hüvitist ja ka sel kuul, kui Eesti Töötukassa maksab kindlustushüvitist. Vanemahüvitise maksmist jätkatakse (hüvitiste saamise kuudel küll vähendatud ulatuses) kuni vanemahüvitise maksmise perioodi lõpuni. Töötajale, kelle töösuhe on sama tööandja juures on kestnud üle kümne aasta, maksab Töötukassa kindlustushüvitist kahe kuu keskmise töötasu või palga ulatuses.
 

Küsimus: Kas osaühingul ja juhatusel on kohustus isiku ees, kes tasus osaühingu osaniku eest osamakse?17.03.2016

Ettevõtte juhatuses on 2 liiget. Ühe liikme eest tasus osakapitali sissemaksu tema sõber. See kirje on ka firma panga väljavõttelt näha. Juhatuse liikme ja sõbra suhted läksid lörri, raha andnud sõber nõuab raha tagasi sellelt raha saanud liikmelt. Kas neil omavahel mingi tõend või leping ka raha laenamise kohta on, ei tea. Kahtlustan, et ei ole, sest asi on käärinud juba mitu aastat. Nüüd tahab teine juhatuse liige teha muutmiskande ja kustutada tolle laenusaanud inimese juhatuse liikme kohalt. Inimene ise on nõus, lihtsalt pole jõutud veel vormistamiseni.
Siit ka küsimus - kas see võlg kolmanda isiku ees on nüüd firma võlg (kohustus) ja läheb üle ka alles jäänud juhatuse liikmele - st laenuandja võib selle summa välja nõuda praeguselt allesjäänud firmaomanikult või saab aluseks võtta ikkagi pangakande, kus on selgelt märgitud kes kellele ja mille eest maksis?
Tänan vastamast!

Vastus: Vello Vallaste, PhD (majandus), MEng, MPsych, CMC, Vallaste ja Partnerid OÜ, www.vjap.ee

Pangakonto väljavõte näitab, et äriühingu ja tema osanike suhted on klaarid, äriühingu jaoks pole oluline, kes kapitali sissemakseid on teinud. Samuti võib see olla tõendiks võla olemasolu kohta, aga see pole äriühingu asi - oma võlgade eest vastutab igaüks ise. Osanike omavahelised suhted ja nende suhted oma sõpradega ei puutu mingil kombel äriühingusse. Kui osanik pole oma osa võõrandanud, st, et ta on äriregistris osanike nimekirjas, siis on ta osanik, sõltumata sellest, kes selle osa eest sissemakse tegi. Pole vahet, kas juhatuse liige on osanik või mitte või kas tal on kellegagi lahendamata probleeme. Juhatuse liige ei saa teist juhatuse liiget tagasi kutsuda, seda saavad teha üksnes osanikud häälteenamusega.
 

Küsimus: Kust läheb piir, kust ettevõttel tasub olla käibemaksukohustuslane?15.03.2016

Kas väikesel ettevõttel (käive alla 16000 € aastas), kes ostab oma kauba hulgifirmadelt koos KM-ga ning kelle klientideks on nii eraisikud kui ka ettevõtted, tasub olla pigem käibemaksukohustuslane või mittekohustuslane?
Tänud!

Vastus: Vello Vallaste, PhD (majandus), MEng, MPsych, CMC, Vallaste ja Partnerid OÜ, www.vjap.ee

Arvan, et kui muid kulutusi eriti ei ole, siis pole mõtet maksukohustuslaseks registreerida, kuna see toob kaasa kohustuse pidada maksuarvestust. Kui ise arvepidamisega tegeleda, siis nõuab see teadmisi ja aega, kui aga teenusena sisse osta, siis tuleb arvestada igakuise mõnekümne eurose väljaminekuga.
 

Küsimus: Kas peab maksma tulumaksu kui võõrandan oma liikmelisuse garaažiühistus?09.03.2016

Kas peab maksma ja kuidas arvestada tulumaksu, kui ma võõrandan oma liikmelisuse garaažiühistus (nüüd hooneühistus)? Oleme ehitanud 1970-ndatel ühiselt oma vahenditega 40 boksiga garaaži ja olen ühe boksi kasutaja algusest saadik tänase päevani.

Vastus: Vello Vallaste, PhD (majandus), MEng, MPsych, CMC, Vallaste ja Partnerid OÜ, www.vjap.ee

Ühistu liikmelisuse võõrandamisel maksustatakse tulumaksuga müügihinna ja ühistule makstud osamaksu vahe. Kui osamaksude eraldi arvestust pole, siis võiks osamaksu suuruseks arvestada 1/40 garaažide ehitamise kogumaksumusest.
 

Küsimus: Kas tagantjärgi (ei teadnud võimalust) on võimalik eelmiste aastate tuludeklaratsioonide alusel maksutagastust saada?09.03.2016

Abikaasaga ühist tuludeklaratsiooni esitades selgus, et tagastatakse märkimisväärne summa. Varasematel aastatel ei olnud sellest teadlikud. Kas on võimalik midagi tagant järele saada?

Vastus: Vello Vallaste, PhD (majandus), MEng, MPsych, CMC, Vallaste ja Partnerid OÜ, www.vjap.ee

Abikaasad võivad esitada ühise tuludeklaratsiooni, kuid ei pea seda tegema. Kui eelnevatel aastatel ajasid abikaasad oma maksuasjad korda eraldi, siis oli see nende valik, mida tagantjärgi muuta ei saa.
 

Küsimus: Kas tööandja peab töötaja isikliku sõiduauto kasutamise hüvitise arvestama sissetuleku arestimisel sissetuleku hulka?09.03.2016

Tere,
Töötajale hüvitatakse isikliku sõiduauto kasutamine töösõitudeks. Kas tööandja peab vastava hüvitise arvestama sissetuleku arestimisel sissetuleku hulka?

Vastus: Vello Vallaste, PhD (majandus), MEng, MPsych, CMC, Vallaste ja Partnerid OÜ, www.vjap.ee

Arestida saab töötasu ja muud sellesarnast tasu (päevaraha, erisoodustus, juhatuse liikme tasu jne), aga ka dividende ja pensionit. Hüvitisi arestida ei saa.
 

Küsimus: Kas Eesti elanik, kes sõidab laeval Küprose lipu all rahvusvahelistes vetes, peab maksma Eestis tulumaksu?02.03.2016

Tere,
Töötan meremehena laeval, mis on Küprose lipu all ja seilab rahvusvahelistes vetes. Minu elukoht on Eestis, tuludeks ainult laeval teenitud palk. Kas ma pean tulumaksu Eestis maksma. Küprosel on tulumaks meremeestele 0%. Eesti-Küprose vaheline leping tulumaksu kohta, artikkel 14:
"3. Eelmistest lõigetest olenemata maksustab lepinguosalise riigi ettevõtja rahvusvahelises veos kasutataval laeval töötamise eest saadud tasu ainult see riik."
Kas saan õigesti aru, et meremees ei pea tulumaksu maksma Eestis isegi kui Küprosel on see 0%?

Lugupidamisega

Vastus: Vello Vallaste, PhD (majandus), MEng, MPsych, CMC, Vallaste ja Partnerid OÜ, www.vjap.ee

Riikidevaheliste maksulepingute Art 14 p 3 kohaselt maksustab meremehe palga see riik, kelle ettevõtja palka maksab. St, oluline pole mitte see, millise riigi lipu all laeva seilab, vaid see, millise riigi tööandjaga on tegemist. Lipp näitab üksnes riiki, mille jurisdiktsiooni alla laev kuulub ajal, kui see viibib rahvusvahelistes vetes. Meremehe palgatulu Eestis ei maksustata, kui ta viibis töötamise eesmärgil väljaspool Eesti, sh välisriigi lipu all sõitval laeval vähemalt 183 päeva 12 järjestikuse kuu jooksul ja tema palgatulu oli välisriigis maksustatud (ka siis, kui maksu lõppsummaks jäi null eurot). Maksustamine peab olema dokumentaalselt tõendatud. Tõendit maksustamise kohta küsige tööandjalt. Küprose maksumäär puutub asjasse ainult juhul, kui tegu on Küprose tööandjaga.
 

Küsimus: Kas eesti käibemaksukohustuslane ettevõte peab soome eraiskule esitatavale arvele lisama käibemaksu?01.03.2016

Tere, Sooviks teada, kui Eesti käibemaksukohuslane ettevõte teeb arve Soome eraisikule maja fassaaditööde eest, kas tuleb panna Eesti käibemaks või Soome? Ja küsiks veel, et kui olla käibemaksukohuslane mõlemas riigis, siis kumb käibemaks panna?

Vastus: Vello Vallaste, PhD (majandus), MEng, MPsych, CMC, Vallaste ja Partnerid OÜ, www.vjap.ee

Kui ehitustöid tehakse eraisikule, siis maksustatakse teenus käibemaksuga selles riigis, kus ehitis asub. Selleks tuleb end selles riigis registreerida maksukohustuslasena ja talitada nii, nagu iga teine sealne maksukohustuslane, sh rakendada selle riigi maksumäära. Pole oluline, kas teenuse osutaja on muudes riikides maksukohustuslasena registreeritud.
 

Küsimus: Kas töövõimetuspension säilib kui asutan osaühingu ja olen tasustamata juhatuse liige?17.02.2016

Plaan asutada ettevõte ja olla ainuosanik ning juhatuse liige. Juhatuse liikmele tasu ei maksta. Samas töötan ka edasi töölepinguga ja saan osalist töövõimetuspensioni. Kas töövõimetuspension säilib ettevõtte juhatusse kuuludes? Tööleping tööandjaga jääb alles ja tema maksab ka tööjõumaksud.

Vastus: Vello Vallaste, PhD (majandus), MEng, MPsych, CMC, Vallaste ja Partnerid OÜ, www.vjap.ee

Juhatusse kuulumine ei mõjuta töövõimetuspensioni mitte kuidagi, sõltumata sellest, kas tasu makstakse või mitte.