Maksud ja raamatupidamine

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kas tohin saada dekreedi ajal madalapalgaliste toetust?17.11.2016

Tere! Lähen dekreeti jaanuaris, kuid tuludeklaratsiooni ja madalapalgaliste toetuse taotlemine jääb dekreedi aja sisse ja rahad võivad tulla sammuti ajal kui olen dekreedis. Kas neid rahasid arvestatakse ka nagu sissetulekut ja kas tohin neid üldse saad? Pärast pean haigekassale dekreedirahad tagasi maksma kuna sain dekreedi ajal sissetulekut?

Vastus: Vello Vallaste, PhD (majandus), MEng, MPsych, CMC, Vallaste ja Partnerid OÜ, www.vjap.ee

Haigekassa maksab sünnitushüvitist sünnituslehe alusel igale töötajana ravikindlustatud naisele. Sünnitushüvitist arvutatakse sünnitusele eelneva kalendriaasta (antud juhul 2016. a) sotsiaalmaksuga maksustatud sissetulekute alusel. Need andmed saab haigekassa maksu- ja tolliametist. 2017. aasta tulu ja sotsiaalmaks sinna arvestusse ei lähe. Pole oluline, millal te 2016. a tuludeklaratsiooni esitate ja millal hüvitis laekub. Õigus sünnitushüvitisele kaob juhul, kui naine saab sünnituslehel viibimise ajal töötasu.
 

Küsimus: Millised aruanded peaks KÜ raamatupidaja üle andma, et raamatupidamine saaks jätkaval raamatupidajal korrektselt jätkuda?15.11.2016

KÜ raamatupidamist on seni teostanud juhatuse liige, kes on nüüd juhatuse liikme kohalt tagasi kutsutud. Valitud on uus raamatupidaja, kuid eelmine soovib vaid dokumendipaki üle anda ning ei pea vajalikuks ka mitte vahebilanssi.
Millised andmed ning aruanded (ning millise õigusnormi alusel) peaks varasem raamatupidaja siiski üle andma, et raamatupidamine saaks korrektselt jätkuda ning alustaval raamatupidajal ei lasuks kohustust varasema töö eest?

Vastus: Vello Vallaste, PhD (majandus), MEng, MPsych, CMC, Vallaste ja Partnerid OÜ, www.vjap.ee

Raamatupidamise ja selle üleandmise reeglid kehtestatakse juhatuse poolt raamatupidamise sise-eeskirjaga. Kui reegleid pole, tuleb leppida sellega, mida pakub senine raamatupidaja. Tõenäoliselt on tal lisaks algdokumentidele pakkuda ka raamatupidamisregistrid (pearaamat jt). Kui jooksev raamatupidamine on lausa tegemata, siis saab uus raamatupidaja arvepidamise korda teha, tuginedes mittetulundusühingute registrile esitatud viimasele majandusaasta aruandele ja raamatupidamise algdokumentidele. Kui juhatus peab vajalikuks näiteks vahearuannete koostamist, siis tuleb selle teenuse osutamises senise raamatupidajaga eraldi kokku leppida.
 

Küsimus: Kas minu mehe esimese lapse ema saab takistada meie lapse sünni järgselt õigust 2. lapse tulumaksusoodustuse kasutamist?15.11.2016

Tere,
meile sünnib järgmisel aastal laps. Minu abikaasal on eelmisest suhtest laps, kes elab emaga. Ta on oma ema ainus laps. Kuna peale meie lapse sündi on minu abikaasal 2 last, siis kas tal on õigus taotleda tuludeklaratsiooniga 2. lapse puhul enam makstud tulu tagastust? Kas tema esimese lapse ema saab seda (seaduslikult) takistada?

Vastus: Vello Vallaste, PhD (majandus), MEng, MPsych, CMC, Vallaste ja Partnerid OÜ, www.vjap.ee

Täiendavat maksuvaba tulu rakendatakse isikule, kes peab üleval kahte või enamat alaealist last. Täiendava maksuvaba tulu deklareerimist ei saa keegi takistada. Kui teie peres seni lapsi ei ole ja abikaasa esimest last peab üleval tema ema, siis pole kellelgi õigust täiendavale maksuvabale tulule.
 

Küsimus: Kui Eestis töötanud ja teise samba pensionimakseid tasunud välismaalane saab riigist lahkumisel selle raha välja võtta?08.11.2016

Tere
Eestis töötaval välismaalasel on samuti kohustus maksta II pensionisamba makseid. Kui see välismaalane otsustab Eestist püsivalt lahkuda, mis saab II pensionisamba maksetest? Kas on õigus saada see raha tagasi peale lahkumist?
Katkeb ka elamisluba, ID-kaart, sest kaob registreeritud alaline elukoht Eestis.

Vastus: Vello Vallaste, PhD (majandus), MEng, MPsych, CMC, Vallaste ja Partnerid OÜ, www.vjap.ee

Inimese pensionikontole inimese enda ja riigi poolt kantud raha eest omandab kontoomanik pensionifondi osakuid. Neid väärtpabereid saab ta realiseerima hakata Eestis kehtivasse vanaduspensioniikka jõudmisel, sõltumata sellest, kus inimene sel ajal elab või milline on tema suhe Eesti riigiga.
 

Küsimus: Mis summa loetakse pandimaja käibeks, kas ainult intressid või kogu tagastatud laenu summa?02.11.2016

Tere. Mis loetakse pandimaja käibeks? Kas ainult intressid või kogu tagastatud laenu summa?

Vastus: Vello Vallaste, PhD (majandus), MEng, MPsych, CMC, Vallaste ja Partnerid OÜ, www.vjap.ee

Pandimaja osutab teenust, mille sisuks on raha tasu eest kasutada andmine (intressiga laen). Laenu tagatiseks annab laenuvõtja pandi. Pandimaja võtab pandi arvele tagastamisele kuuluva võõra varana. Laenu andmisest käivet ei teki. Käive tekib siis, kui laenu kasutamine lõpetatakse, st raha tagastatakse koos intressiga. Käive võrdub intressiga. Kui laenu ei tagastata, muutub pant pandimaja varaks ja selle realiseerimisel tekib käive kogu müügisumma ulatuses.
 

Küsimus: Kas on kindel, et ma ei kaota sünnitusega seotud toetustes, kui sünnitan 2017 ja jaanuarist ütlen ühe töökoha üles?01.11.2016

Kas olen õigesti aru saanud, et kui sünnitan juunis 2017, siis erinevad raseduse ja sünnitusega seotud rahalised hüvitised/toetused arvutatakse 2016. kalendriaasta (jaanuar-detsember) sissetulekute alusel? Kui see on nii, siis kas võin olla kindel, et kui 2017. aasta jaanuarist ühe asutusega töölepingu lõpetan (ei jätka tööd kahes asutuses, jään tööle vaid ühte asutusse), ei mõjuta sellest tulenev väiksem kuusissetulek raseduse ja sünnitusega kaasnevaid/seotud hüvitisi, kuna väiksem sissetulek on alates uuest (2017) kalendriaastast?

Vastus: Vello Vallaste, PhD (majandus), MEng, MPsych, CMC, Vallaste ja Partnerid OÜ, www.vjap.ee

Jah, nimetatud hüvitisi arvutatakse eelmise kalendriaasta (antud juhul 2016. a) sotsiaalmaksuga maksustatud sissetulekute alusel. Vanemahüvitise saamise perioodil saadud muude sissetulekute, sh töötasu võrra vähendatakse vastava kuu vanemahüvitise summat.
 

Küsimus: Kas tohin ettevõttele üürida korteri, kui olen ettevõtja ja mul Tallinnas elamispinda ei ole?27.10.2016

Olen ettevõtja, ei oma Tallinnas elamispinda. Kas tohin ettevõttele üürida korteri?

Vastus: Vello Vallaste, PhD (majandus), MEng, MPsych, CMC, Vallaste ja Partnerid OÜ, www.vjap.ee

Igaüks tohib korterit üürida. Edasine kulude arvestamine ja võimalik maksustamine sõltub sellest, kuidas korterit kasutama hakatakse.
 

Küsimus: Kuidas vormistada korter minu ettevõtte nimele ja mis mulle maksude osas sellega kaasneb?27.10.2016

Tere!
Mul on isiklik korter (laenuvaba), mis on antud minu enda ettevõttele (olen ettevõtte ainuomanik) lepinguga tasuta kasutamiseks. Ettevõtte põhitegevus on elamispinna väljarentimine eraisikutele. Soovin nüüd selle korteri anda tasuta päriseks oma firmale, s.t. et see oleks ka kinnisvararegistris firma nimel. Kuidas mul oleks kasulikum seda teha ja kas sellega kaasneb ka mulle kui eraisikule mingeid maksukohustusi? Elan ja töötan Soomes, mu firma on registreeritud Eestis.
Kas raamatupidamises võtan korteri arvele käibevarana ja 0 EUR soetusmaksumusega?

Vastus: Vello Vallaste, PhD (majandus), MEng, MPsych, CMC, Vallaste ja Partnerid OÜ, www.vjap.ee

Korteri kinkimine ei too kinkijale kaasa mingeid kohustusi, sõltumata sellest kes on korteri saaja. Kui äriühingul on kavas korterit kasutada oma ettevõtluses pikemat aega, siis tuleb see arvele võtta põhivarana, soetamismaksumusega 0 eurot.
 

Küsimus: Kas pärast Tööinspektsiooni pöördumist töötaja ja tööandja vahelise kokkuleppe korral makstakse tasu (maksude mõttes) nagu töötasu?20.10.2016

Kui töötaja on pöördunud Tööinspektsiooni poole peale töösuhte lõppemist (koondamine) ja töötaja ja tööandja jõuavad kokkuleppele töötajale makstava tasu osas, kas makstav tasu töötajale tuleb maksustada nagu tavaline töötasu või on selles osas mingeid erandeid?

Vastus: Vello Vallaste, PhD (majandus), MEng, MPsych, CMC, Vallaste ja Partnerid OÜ, www.vjap.ee

Koondamishüvitiselt ei maksta töötuskindlustuse makset, muus osas toimub maksustamine nii, nagu tavalise töötasu puhul.
 

Küsimus: Mis juhtub, kui vanemahüvitise ajal endale juhatuse liikme tasu edasi maksan?19.10.2016

Tere.

On tekkinud mõned küsimused. Töötan põhikohaga ning lisaks on mul väike firma, kus maksan endale juhatuse liikme tasu ning ühele töötajale töötasu.
Jään dekreeti 19.12.16.(eeldatav TA 28.01.16)
- Kas dekreedi lehe pean lisaks põhitöökohta esitamisel vormistama ka enda firmas? Või võetakse rahade arvestamiseks siiski MTA 2015 a sotsiaalmaksu andmed ja enda firmas see eraldi vormistamine vajalik ei ole?
- Kas aastast 2017 on mõistlik lõpetada endale juhatuse liikme tasu maksmine, et Maksuamet ei esitaks küsimusi ja päringuid, seni kuni kestab vanemahüvitis. Mis juhtub aga juhul, kui ma endale juhatuse liikme tasu edasi maksan?
Kas on mingeid "nüansse" mida ma veel teadma peaksin?

Aitäh

Vastus: Vello Vallaste, PhD (majandus), MEng, MPsych, CMC, Vallaste ja Partnerid OÜ, www.vjap.ee

Nii sünnitus- kui ka vanemahüvitis arvestatakse kõigi eelmisel kalendriaastal saadud, sotsiaalmaksuga maksustatud tulude alusel. Hüvitatakse 100 % sellistest tuludest. Arvan, et tasub kaaluda, kas sünnitushüvitise arvutamise alusena on soodsam 2015. või 2016. aasta. Sünnitushüvitise kohta vt https://www.haigekassa.ee/et/sunnitushuvitis . Vanemahüvitise kohta vt http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/vanemahuvitis/ . Vanemahüvitise saamise perioodil saadud muude sissetulekute võrra vähendatakse vastava kuu vanemahüvitise summat. Arvan, et oleks mõistlik kasutada tasuta nõustamisteenust, pöördudes näiteks Pelgulinna sünnitusmaja sotsiaaltöötaja poole, kes aitab leida vastuseid kõigile asjasse puutuvatele küsimustele, selgitab seadusandlust, väljastab vajalikke tõendeid ja informeerib sünnitusjärgsetest formaalsetest tegevustest (toetuste ja hüvitiste taotlemine, avaldused jms), vt http://www.synnitusmaja.ee/osakonnad/naise-tervis/noustamine/sotsiaaltootaja/ . Kuna oma firma juhatus on olukorrast niigi teadlik, siis pole vaja sünnituslehte sinna esitada.