Maksud ja raamatupidamine

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kas sotsiaalmaks ja töötuskindlustusmaks tuleb deklareerida proportsionaalselt töötatud päevade arvule?16.06.2017

Tere,

Töötaja võtab 5 palgata puhkuse päeva juulis. Kas sotsiaalmaks ja töötuskindlustusmaks tuleb deklareerida proportsionaalselt töötatud päevade arvule?
Kuidas on lood kogumispensioniga, tulumaksuga ja töötaja töötuskindlustusmaksega?

Ette tänades!

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Sotsiaalmaksu makstakse töötajale või ametnikule kuu eest makstud tasult, kuid mitte vähem kui ettenähtud kuumäär. Seega tuleb palgata puhkuse päevade eest sotsiaalmaksu maksta.

Teisi makse palgata puhkuse päevade eest maksta ei tule.

Täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee.
 

Küsimus: Kui vahetan oma krüptorahad eurodeks, kas pean maksma sellelt summalt tulumaksu?15.06.2017

Tere.
Kui vahetan oma krüptorahad EUR vastu platvormil nagu www.kraken.com ja kannan oma pangakontole, kas pean maksma sellelt summalt tulumaksu? Mille alla tuludeklaratsioonis võiks selle tulu deklareerida?
http://www.kryptoraha.ee/tehnoloogia/

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Vastus on antud eeldusel, et olete saanud tulu füüsilise isikuna (mitte FIE-na).

Kas tekkis tulu? Kui jah, siis saadud tulu tuleb maksustada tulumaksuga (TuMS § 12 lg 1). Seega e-raha turult saadud valuutatulu kuulub maksustamisele tulumaksuga.

Maksuhalduri käsitluses on virtuaalne valuuta TuMS § 15 lõike 1 tähenduses vara. Tulumaksuga maksustatakse sellisel juhul vara võõrandamisest, sh vahetamisest, saadud kasu. Kasu vara müügist on müüdud vara soetamismaksumuse ja müügihinna vahe. Kasu vara vahetamisest on vahetatava vara soetamismaksumuse ning vahetuse teel vastu saadud vara turuhinna vahe.

Kauplemiskontolt/platvormilt pangakontole kantud summa deklareeritakse muu vara võõrandamisena tuludeklaratsiooni vormi A tabelis 6.3. (Tegemist ei ole p 6.1. väärtpaberituluga, millelt saaks arvata maha kulusid).

Täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee.
 

Küsimus: Kas FIE saaks Rootsis teenust osutada ja kas maksud maksab Eestis?15.06.2017

Kas FIE saaks Rootsis teenust osutada ja kas maksud maksab Eestis?
Tänud

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Rootsi seadusandlus väljub minu pädevuse piiridest.

Täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee.
 

Küsimus: Mis aasta tulud võetakse aluseks emapalga arvutamisel?05.06.2017

Tere! Olen uurinud küll seadusi aga pisut jääb siiski arusaamatuks. Seega küsiksin teilt - eeldatavalt on raseduse tähtaeg Jaanuaris 2018. Rasedus ja sünnituspuhkusele seega jääksin 2017 aasta lõpu poole (oktoober-november). Mis aasta tulud võetakse aluseks emapalga arvutamisel?

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Kui dekreedileht lõpeb 2018 jaanuar, siis võetakse aluseks 2017 tulud. Ehk lõppenud aasta tulud.

Täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee.
 

Küsimus: Kuidas tagantjärele olukorda lahendada, kui OÜ oleks pidanud juba 2013 käibemaksukohustuslaseks registreerima?05.05.2017

Tere!
Minu raamatupidaja, kellele olin usaldanud kogu mulle kuuluva OÜ-ga seotud asjaajamise, avastas, et OÜ oleks pidanud juba 2013. aastal registreerima end seoses 16 000 euro piirmäära ületamisega käibemaksukohuslaseks. Kuidas tagantjärele seda olukorda lahendada?
Tegemist on mikroettevõttega, kelle paberimajandus kuus piirdub umbes kahe klientidele esitatava arvega. Kas pean nüüd (pärast maksuametis käibemaksukohuslaseks registreerimist) esitama need mitme aasta arved klientidele uuesti koos käibemaksuga ja kas see on klientide raamatupidamise seisukohast üldse mõeldav?

Vastuse eest tänades

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Tere

Käibe piirmäär 16 000 eurot arvestatakse kalendriaasta põhiselt (st mitte kogu äriühingu käivet asutamisest alates). St kui 2013 ületasite 16 000 eurose piirmäära kuid 2014 oli käive alla 16 000 euro, siis 2014 ei pea olema käibemaksukohustuslane.

Kui 2013 aastal ületas käive piirmäära nt alates aprillist, tuleb maksuhaldurile esitada käibemaksukohustuslaseks registreerimise avaldus registreerida kmk-ks alates aprillist. Kui alates 2014 käive jäi aga alla piirmäära, siis täpsustada avalduses konkreetset perioodi ehk millal oli kohustus olla kmk-ne. Vastasel juhul tuleb km lisada kõikidele arvetele kuni tänaseni. Seejärel teha arved ümber, lisada km, muuta vanu deklaratsioone ja maksta km osa riigile ära. Lisandub intress 0,06% päevas tasumata summalt.

Mis puudutab arvete saatmist klientidele, siis kuna ilmselt oli hinnakokkulepe konkreetse summa kohta, siis ei ole kliendid nõus suureneva arvega. Seega tuleks siis lõppsumma jätta samaks ja oma osa (kasumi) arvelt maksta riigile km. Need kliendid kes on nõus km lisamisega ja on lisaks veel kmk-sed, siis nendega muret ei ole, nemad saavad km osa arvata maha tänase käibedeklaratsiooniga. Igal juhul peavad aga mõlemal olema ühesugused arved.

Samas märgin, et maksukorralduse seadus sätestab, et maksusumma määramise aegumistähtaeg on kolm aastat. Maksusumma tahtliku tasumata või kinni pidamata jätmise korral on maksusumma määramise aegumistähtaeg viis aastat. Aegumistähtaeg algab selle maksudeklaratsiooni esitamise tähtpäevast, mida ei esitatud või milles esitatud andmete alusel maksusumma valesti arvutati. Pärast aegumistähtaja möödumist ei või selles asjas maksuotsust teha. Maksusumma määramist saab maksuhaldur teha kontrolli käigus.

Lugupidamisega
Liina Karlson, liina.karlson@themis.ee
 

Küsimus: Kuidas peaks FIE deklareerima maa renditulu, kas vormil E (ettevõtlustuluna) või vormil A?16.12.2016

Põllumajandusega tegelev FIE, kes hakkab tegevust lõpetama, annab oma maa rendile (maa on saadud õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamisena ja juurde ostetud EVP-ga). Kuidas deklareerida renditulu, kas vormil E (ettevõtlustuluna) või vormil A?
Ettevõtlustulust arvestatakse tulu ja sots maks, isiklikust tulust ainult tulumaks. Sel aastal veel FIE.

Vastus: Vello Vallaste, PhD (majandus), MEng, MPsych, CMC, Vallaste ja Partnerid OÜ, www.vjap.ee

FIE saab ettevõtlustulust ettevõtlusega seotud kulud maha arvata, vähendades nii tulumaksu ja sotsiaalmaksu tasumise kaudu tagada endale ravikindlustus. Kui kõik maaga seotud kulud kannab rentnik, siis esimene põhjus langeb ära. Kui ravikindlustus on olemas, nagu näiteks pensionäril, siis pole ka sel põhjusel mõtet ettevõtjana tegutseda. Saadud renditulu deklareeritakse vormil A.
 

Küsimus: Kuidas arvestatakse töötunnid isapuhkuse võtmisel, kas graafikujärgseid töötunde siis ei arvestatagi?16.12.2016

Töötan PPAs summeeritud tööajaga. Võtsin isapuhkust lapse sünni järgselt 4 tööpäeva, tööpäeva pikkuseks oli 12h. Graafiku alusel. Sellest tekkisid alatunnid. Kuna see ei lähe kirja mitte 4*12h. Vaid arvutavad kuidagi teistmoodi. 4* 5,4h.
Nad ei loe seda töötatud ajaks, vaid arvutavad kuu keskmist päeva tundi.
Kas nii tohib?

Vastus: Vello Vallaste, PhD (majandus), MEng, MPsych, CMC, Vallaste ja Partnerid OÜ, www.vjap.ee

Pole tähtsust, kes on tööandja või kuidas tööaega arvestatakse. Vanemahüvitist arvutatakse üksnes tööandja(te) poolt vanema eest eelmisel aastal tasutud sotsiaalmaksu alusel, st sotsiaalmaksust tuletatakse keskmine tulu, mis määrataksegi vanemahüvitise suuruseks.
 

Küsimus: Kas käsunduslepingul rakendub automaatselt tulumaksuvaba miinimum?16.12.2016

tere!

Ma töötan hetkel käsunduslepingu alusel ning ma tahan teada, kas ka käsunduslepingul rakendub automaatselt tulumaksuvaba miinimum või ma pean selle kohta eraldi avalduse tegema? Või kas üldse käsunduslepingul on tulumaksuvaba miinimum?

Vastus: Vello Vallaste, PhD (majandus), MEng, MPsych, CMC, Vallaste ja Partnerid OÜ, www.vjap.ee

Maksuvaba tulu arvatakse maha aasta jooksul teenitud kogutulust, st maksuvaba tulu rakendub automaatselt ka käsundi alusel teenitud tulule. Maksuameti poolt eeltäidetud tuludeklaratsiooni tasub ikkagi vaadata – kui näiteks tasu väljamaksmisel ei ole maksuvaba tulu arvesse võetud, siis tuleb deklaratsiooni täiendada.
 

Küsimus: Kas emapalga arvestamisel mängib rolli kas detsembri palk makstakse aasta lõpus või jaanuaris?14.12.2016

Tere!
Minul on küsimus seoses emapalgaga.
Olen jäämas rasedus- ja sünnituspuhkusele märts 2017, tähtajaks on mai 2017.
Sooviksin teada täpsemalt, et kui emapalk hakkab tulema mul 2016 aasta järgi, kas mõjutab see miskit kui detsembri palk makstakse jaanuaris + deklareeritakse jaanuaris või peaksin laskma teha palga + deklareerimise 2016 aasta sees veel. Jube raske on endal neid asju seletada kui on raske ka mõista, kahjuks internetis on informatsiooni liiga palju aga mitte midagi sellist mida vaja teada.

Aitäh ette!

Vastus: Vello Vallaste, PhD (majandus), MEng, MPsych, CMC, Vallaste ja Partnerid OÜ, www.vjap.ee

Kuna vanemahüvitis arvutatakse eelmise kalendriaasta isikustatud sotsiaalmaksuga maksustatud tulu alusel, siis lähevad arvesse kõik sellised eelmisel aastal makstud summad, sõltumata sellest, mis perioodi eest või mis nime all need on makstud. Seega tasub detsembri palk välja maksta detsembris.
 

Küsimus: Kuidas on esitatavate arvete käibemaksuga, kui Eesti firma korraldab seminari välisriigis?12.12.2016

Tere.
1. Eesti osaühing (km-kohustuslane) korraldab välisriigis (EU) koolituse/seminari. Millise km-määraga tuleks esitada arved seminaril osalejatele (A. osaleja eest maksab teine EU km-kohuslane; B. osaleja on eraisik või mitte km-kohuslane; C. osaleja on samuti Eesti km-kohuslane)?
2. Seminaril kasutatakse kohalikku esinejat/koolitajat (on seal riigis km-kohustuslane). Millise km määraga tema Eesti OÜ-le arve esitab?

Tänan ette

Vastus: Vello Vallaste, PhD (majandus), MEng, MPsych, CMC, Vallaste ja Partnerid OÜ, www.vjap.ee

Välisriigis toimuva koolituse korral tekib käive selles välisriigis. Kui koolitusteenust osutatakse teises liikmesriigis maksukohustuslasena registreeritud isikule, siis annab Eesti osaühing oma välisriigis tekkiva maksukohustuse üle teenuse saajale (pöördmaksustamine). Esitatavale arvele tehakse vastav viide ja maksumääraks märgitakse 0. Kui teenuse saaja ei ole üheski liikmesriigis maksukohustuslasena registreeritud isik, siis Eesti osaühing oma maksukohustust temale üle anda ei saa ja ta peab järgima välisriigi maksuseadust - registreerima end enne koolitust maksukohustuslasena ning esitama arveid ja teostama maksuarvestust vastavalt välisriigis kehtivale korrale. Kui teenuse saajaks on teine Eestis registreeritud maksukohustuslane, siis toimub maksustamine tavalises korras (st 20% maksumääraga), sõltumata koolituse toimumise kohast. Välisriigi esineja esitab arve vastavalt selles riigis kehtivale korrale.