Maksud ja raamatupidamine

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kas tulumaksu peab maksma päritud metsamaa müügist?06.10.2017

Pärisin maa peale isa surma. Nüüd kui ma seda müüa soovin, kas siis müügist saadud summast läheb tulumaks maha?

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Maa maksustamisel sõltub kuidas maa algselt saadi. Kui oli tegemist omandireformi käigus tagastatud maaga või erastamise käigus saadud varaga, siis tulumaksu maksma ei pea. Kui ei olnud eelnimetatud olukord, tuleb saadud tulult maksta tulumaks. Mitte ära unustada seda, et tulult saab arvestada maha teatud liiki kulusid.

Täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee.
 

Küsimus: Kuidas toimub bioloogiliste varade (taimede) arvestus raamatupidamises?30.09.2017

Ettevõte tegeleb maasika ning vaarika kasvatusega ning saagi saamisel marjade müümisega. Olles raamatupidaja sellises ettevõttes, kus firma on alles tegevust alustanud, oleks küsimus selles, et kuidas taimed arvele võetakse, kuidas toimub edasine kajastamine ning veel muud selle juurde kuuluvat ehk kuidas toimub bioloogiliste varade arvestus raamatupidamises?

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Kõige täpsema juhendi annab sellele RTJ7, kus on kirjeldatud bioloogilise vara, sh istikute, arvele võtmist.

Täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee.
 

Küsimus: Kui meesterahvas soovib mind teatud rahalise summaga kuus aidata, kas ma olen siis maksukohuslane?28.08.2017

1. Kui eraisik teeb teisele eraisikule suurema rahalise kingituse/annetuse sponsorluse/toimetuleku abi eesmärgil, kas selle pealt peab maksma makse? Lihtsamalt küsides - kui meesterahvas soovib mind teatud rahalise summaga kuus aidata, kas ma olen siis maksukohuslane?

2. Sama küsimus kehtib juhul, kui ma teen käsitöö tooteid, mida müün ostu- ja müügikeskkondade (eBay jne) kaudu? Ma pean silmas, mitteregulaarset toimingut, kuid siiski korduvat.

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

1. Eraisik ei pea kingituste, annetuste ja sponsorluse pealt makse maksma.

2. Kui tegevus on juhuslik ja ei ole põhi sissetuleku allikas, siis maksukohustust ei teki. Kui see muutub pidevaks ning tekivad püsivad ettevõtluse tunnused (eeldab eraldi analüüsi), võib tekkida ka kohustus ennast registreerida FIE-na või müüa kaupu läbi äriühingu. Alates 2018.a on võimalus sellist väiksemat liiki tegevust teha ka läbi ettevõtluskonto.

Täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee.
 

Küsimus: Kas osaühing, kes teeb teenust alltöövõtuna võib teha arve 0% määraga, kuna teenuse käibe tekkimise koht ei ole Eesti?24.08.2017

Eesti OÜ (käibemaksukohustuslane) plaanib hakata tegema ehitusteenuse alltöövõttu teisele Eesti OÜ-le (samuti käibemaksukohustuslane):
1. ehitusteenus (§ 15 lg 4 p 1)
2. kruiisilaevade ehitusteenus (KMS § 15 lg 4 p 6 ; Council Directive 2006/112/EC art. 148 (c))

Teenuse osutamise kohad asuvad Soomes, Poolas, Saksamaal ja Hispaanias.

Kas osaühing, kes teeb teenust alltöövõtuna ja esitab arve teisele Eesti OÜ-le, võib teha arve 0% määraga (KMS § viide juurde), kuna teenuse käibe tekkimise koht ei ole Eesti? Mõlemad OÜ-d kuskil mujal riigis peale Eesti käibemaksukohuslased ei ole.

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

1. Eeldan, et ehitusteenus on seotud kinnisasjaga. Ehitamine, ehituseks ettevalmistamine, vms on kinnisasjaga seotud käive, mis maksustatakse alati kinnisasja asukohas (KMS § 10 lg 4 p 1, direktiiv 2006/112/EÜ art 45). Seega tekib maksukohustus sihtriigi maksuseadusandluse alusel ja tuleb pöörduda sihtriigi maksuhalduri poole.

Üldjuhul, kui teenuse saaja ei ole sihtriigis käibemaksukohustuslane, võib juhtuda, et tegelikul teenuse osutajal on sihtriigis maksukohustus. Kas maksukohustus tekib esimesest eurost, teatavat piirmäära ületades või esimesest teenuse osutamise päevast, vms, tuleb uurida sihtriigist.

Seega tuleb esmalt analüüsida, kas kohaliku riigi seadusandluse alusel tekib sihtriigis püsiv tegevuskoht ja seeläbi ka maksukohustus (kriteeriumeid on palju, vt OECD mudellepingut ja maksulepingut). Kui püsivat tegevuskohta ei teki, saab esitada 0%-ga arve ja käibe deklareerida Eesti KMD real 3 (KMS § 15 lg 4 p 1). Kui on kohustus sihtriigis ennast registreerida, siis seda osa käibest Eestis deklareerima ei pea.

2. Kui ehitatakse kruiisilaevu (vallasasju) teises liikmesriigis ja arve esitatakse Eesti käibemaksukohustuslasele, tekib käive teenuse osutaja asukohas, st Eestis (KMS § 10 lg 1). St kui üks Eesti käibemaksukohustuslane osutab laeva ehitamise teenust teisele Eesti käibemaksukohustuslasele, on teenuse käibemaksumäär 20%.

Igaks võimalikuks juhuks soovitan võtta ühendust ka teise riigi maksuhalduriga, et veenduda, et seal ei teki püsivat tegevuskohta ning ootamatut maksukohustust.

Täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee.
 

Küsimus: Kuidas kajastada firma poolt rentimiseks ostetud korterit bilansis, kas materiaalse põhivarana või kinnisvarainvesteeringuna?23.08.2017

Firma ostis korteri eesmärgiga seda välja rentida ja teenida tulu. Kuidas kajastada seda bilansis nagu materiaalse põhivarana või kinnisvarainvesteeringuna?

Ette tänades,

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Kui korterit ise ei kasuta, vaid rendite ainult välja, on see maksuvaba käive ja bilansis kajastatakse kinnisvarainvesteeringuna. Iga aasta lõpus tuleb arvutada maksuvaba ja maksustatava käibe proportsioon ning vajadusel korrigeerida mahaarvatud sisendkäibemaksu.

Täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee.
 

Küsimus: Kas pean maksma ka ka makse, kui müün 12 aastat tagasi päritud vanemate maja?10.08.2017

Tere!
Pärisin 12 aastat tagasi isa maja, ei ole seal ise elanud, seejärel abikaasaga erastasime maa maja juurde. Soovin kinnistu müüki panna,siit küsimus: Kas ja millises ulatuses pean maksma pärandi müügilt maksu? Olen kuulnud, et kord kahe aasta jooksul võib kinnisvaratehingut maksuvabalt teha, on see kohaldatav ka praegusel juhul?

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Kord kahe aasta jooksul saab maksuvaba kinnisvaratehingut teha, kui see on olnud kuni võõrandamiseni teie elukohaks. Kui te seal elanud ei ole, on kinnisasja müük maksustatav kogu selle ulatuses.

Erisäte on suvila, aiamaja või õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise kohta, kuid saan aru, et siin sellega tegemist ei ole.

Täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee.
 

Küsimus: Kas MTÜ võib nõuda liikmemaksu tasumist?16.06.2017

Tere
Kuna oman suvilat kohas, kus on moodustatud MTÜ, kas ma pean maksma liikmemaksu kui ma enam ei taha? Algul maksin kuna selle eest sai suvel vett kasutada (nüüd ei saa). Kuhugi ma alla kirjutanud ei ole, et soovin liige olla.

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

MTÜ on isikute vabatahtlik ühendus. Sinna kuuluvad liikmed kes vastavad MTÜ põhikirja nõuetele. Liikmete varalised ja muud kohustused määratakse kindlaks põhikirjaga. Liikmetele võib panna kohustusi ainult põhikirjas ettenähtud korras. Liikmeks saamise üle otsustab juhatus. Kui te liige ei ole, ei ole teil ka kohustusi.

Täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee.
 

Küsimus: Kas sotsiaalmaks ja töötuskindlustusmaks tuleb deklareerida proportsionaalselt töötatud päevade arvule?16.06.2017

Tere,

Töötaja võtab 5 palgata puhkuse päeva juulis. Kas sotsiaalmaks ja töötuskindlustusmaks tuleb deklareerida proportsionaalselt töötatud päevade arvule?
Kuidas on lood kogumispensioniga, tulumaksuga ja töötaja töötuskindlustusmaksega?

Ette tänades!

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Sotsiaalmaksu makstakse töötajale või ametnikule kuu eest makstud tasult, kuid mitte vähem kui ettenähtud kuumäär. Seega tuleb palgata puhkuse päevade eest sotsiaalmaksu maksta.

Teisi makse palgata puhkuse päevade eest maksta ei tule.

Täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee.
 

Küsimus: Kui vahetan oma krüptorahad eurodeks, kas pean maksma sellelt summalt tulumaksu?15.06.2017

Tere.
Kui vahetan oma krüptorahad EUR vastu platvormil nagu www.kraken.com ja kannan oma pangakontole, kas pean maksma sellelt summalt tulumaksu? Mille alla tuludeklaratsioonis võiks selle tulu deklareerida?
http://www.kryptoraha.ee/tehnoloogia/

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Vastus on antud eeldusel, et olete saanud tulu füüsilise isikuna (mitte FIE-na).

Kas tekkis tulu? Kui jah, siis saadud tulu tuleb maksustada tulumaksuga (TuMS § 12 lg 1). Seega e-raha turult saadud valuutatulu kuulub maksustamisele tulumaksuga.

Maksuhalduri käsitluses on virtuaalne valuuta TuMS § 15 lõike 1 tähenduses vara. Tulumaksuga maksustatakse sellisel juhul vara võõrandamisest, sh vahetamisest, saadud kasu. Kasu vara müügist on müüdud vara soetamismaksumuse ja müügihinna vahe. Kasu vara vahetamisest on vahetatava vara soetamismaksumuse ning vahetuse teel vastu saadud vara turuhinna vahe.

Kauplemiskontolt/platvormilt pangakontole kantud summa deklareeritakse muu vara võõrandamisena tuludeklaratsiooni vormi A tabelis 6.3. (Tegemist ei ole p 6.1. väärtpaberituluga, millelt saaks arvata maha kulusid).

Täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee.
 

Küsimus: Kas FIE saaks Rootsis teenust osutada ja kas maksud maksab Eestis?15.06.2017

Kas FIE saaks Rootsis teenust osutada ja kas maksud maksab Eestis?
Tänud

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Rootsi seadusandlus väljub minu pädevuse piiridest.

Täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee.