Maksud ja raamatupidamine

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Millal tekib käibemaksukohuslus, kui käibemaksukohustuslase piirmäär tõuseb firma majandusaasta keskel?27.11.2017

Esitan küsimuse firmade kohta, mille huvi on jääda mittekäibemaksukohustuslaseks. Millal võib selliste firmade käive tõusta üle 16000€, kui käibemaksukohustuslase piirmäär tõuseb firma majandusaasta keskel? Kas alates 2017. aasta algusest või alles järgmisel majandusaastal ehk siis 2017 aasta keskel?

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Käibemaksuseadus sätestab, et kui isiku tehtavate KMS § 1 lg 1 p 1 ja 3 nimetatud tehingute, välja arvatud põhivara võõrandamine ning Eesti isikule teostatav kaugmüük, maksustatav käive ületab kalendriaasta algusest arvates 16 000 eurot, tekib tal nimetatud suuruses käibe tekkimise päevast kohustus end maksukohustuslasena registreerida.

Registreerimiskohustust ei teki, kui isiku kogu maksustatava käibe moodustab 0%-lise käibemaksumääraga maksustatav käive, välja arvatud kauba ühendusesisene käive ja KMS § 10 lg 4 p 9 nimetatud teenuse käive, kui teenust osutatakse teise liikmesriigi maksukohustuslasele või piiratud maksukohustuslasele.

Seega kui on eelnimetatud aluseid mitteregistreerimiseks, ei pea ennast käibemaksukohustuslaseks registreerima. Arvestus on kalendriaasta (mitte majandusaasta) põhine.

Alates 01.01.2018 tõuseb käibemaksu piirmäär 40 000 euroni kalendriaastas.

Täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee.

Liina Karlson
Themis Õigusbüroo OÜ
jurist/partner
www.themis.ee
 

Küsimus: Kas iga kontole laekuv summa on uue aasta tulumaksu mõttes tulu?27.11.2017

Tere!
Nagu ma aru saan, siis ma pean kokku arvestama oma aastase tulu. Kas riigi poolt tulev lasteraha peab ka sinna sisse arvestama? Ja kui näiteks mul elukaaslane kannab mulle 500+ eurot- kas see läheb ka minu nn tulu alla? Või kui mul ema kannab mingi summa mu kontole?
Minu jaoks see kõik nii keeruline ja mitte arusaadav.

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Arusaam õige, jälgima tuleb hakata kogu aasta tulu. Aastatuluna arvestatakse töötasu ja muu tasu (puhkusetasu, toetus, haigushüvitis vm), võlaõigusliku lepingu alusel saadud teenustasu, ettevõtlustulu, kasu vara võõrandamisest, rendi- ja üüritulu, litsentsitasu, intress, dividend, maksustatav pension, toetus, stipendium, preemia, hüvitis või muu tulu. Aastatuluna ei arvestata maksuvabasid hüvitisi, toetusi ja stipendiume ning maksuvabastusi (nt eluaseme või isiklikus tarbimises oleva vallasasja müük), mida füüsilise isiku tuludeklaratsioonis ei deklareerita.

Seega elukaaslase või ema poolt ülekantud summad ei lähe aastatulu arvestusse, samuti ei lähe sinna riigi lastetoetus.

Täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee.

Liina Karlson
Themis Õigusbüroo OÜ
jurist/partner
www.themis.ee
 

Küsimus: Kas KÜ on õigus panna mind juba kogemata tähtaegselt maksmata arve pärast võlglaste nimekirja?20.10.2017

Tere,
Mind pandi KÜ poolt võlglaste nimekirja, sest hilinesin maksega (mitte kuu, ega rohkem), mitte ei jätnud maksmata. Inimlik eksitus. Olen väga solvatud sellisest käitumisest KÜ poolt. Mulle pandi plekk külge, sellega, et olen seal nimekirjas oma 90.- kui teised on päris võlgnikud summadega mis ulatuvad tuhandetesse. Kas KÜ on sellised õigused?

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Teie kirjast ei selgu, kas KÜ võlglaste nimekiri on avalik või ainult suletud grupile isikutele (KÜ liikmetele) kättesaadav. Võlglaste nimede avalik avaldamine ei ole lubatud (nt võlglaste nimekirja avaldamine teadetetahvlil hoone trepikojas vms ühisruumis on seadusega vastuolus, sest ka võõrastel on sinna juurdepääs). Keelatud on avaldada ka üksnes korterinumbrit, kuna selle järgi on omanike nimed tuvastatavad kas kinnistusraamatust või muust avalikust registrist.

KÜ võib võlgnike nimed avaldada koosoleku protokollis, koosolekukutsel, ühistu liikmetele adresseeritud arvetel ning ka internetis ühistu sisevõrgus, mis on avatud vaid ühistu liikmetele. Ühistuliikmest võlglase andmete nõusolekuta võõrastele avaldamine ei ole lubatud.

Võlglaste andmete teistele KÜ liikmetele avalikustamise lubatavus tuleneb põhimõttest, et kuna ühistu eesmärgiks on hoone ühine majandamine ning kaasomandi valitsemine, on ühistu liikmetel õigus olla ühistu asjadest informeeritud ning ühistu juhatusel on omakorda kohustus liikmeid ühistu asjadest informeerida.

Täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee.
 

Küsimus: Kas FIE-lt OÜ-ks ümberkujundamisel läheb üle ka käibemaksukohuslus?20.10.2017

Tere
Olen FIE juba 10 aastat ja ka käibemaksukohuslane, kui asutan osaühingu, kas FIE käibemaksukohuslus läheb OÜ´le üle või peab seda eraldi taotlema hakkama?

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

FIE ja OÜ on erinevad ettevõtlusvormid. St kui asutate uue OÜ, siis ei saa FIE käibemaksukohustust anda üle OÜ-le.

Eraldi tasuks aga analüüsida olukorda, kui FIE lõpetamise käigus antakse FIE tegevus üle asutatavale või olemasolevale OÜ-le võlaõigusseaduses sätestatud korras (VÕS prg 180 jj).

Täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee.
 

Küsimus: Kas tulumaksustatakse korteri müük kui eelmisel aastal müüsin korteri kus elasin, nüüd müüksin teise?06.10.2017

Tere!
Aasta tagasi müüsin oma korteri, mis oli ka elukohaks.
Nüüd tahan müüa ka teise oma korteri, kus ise sees ei ela ja mille väärtus on ostuhinnast tunduvalt väiksem. Kasu ei saa aga kuidas tulumaksuga on?

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Oluline on müügihind (mitte väärtus). Kui müügist kasu (tulu) ei teki, ei ole midagi maksustada ega deklareerida.

Täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee.
 

Küsimus: Kuidas kajastada juhatuse liikme kulutused, kui ta tegelikult palka ei saa ja tööle vormistatud ei ole?06.10.2017

Tere!
Firma (alustas kevadel) asub Tartus. Firma juhatuse liige tasu ei saa ja pole ka tööle vormistatud, firmas autot pole. Nädalavahetusel käis juhatuse liige kahepäevast kursust läbi viimas Tallinnas isikliku autoga. Kuidas kajastada kulusid raamatupidamises? (auto, ööbimine jne)

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Kõige lihtsam on vormistada see lähetusena, st isik koostab lähetuse aruande ja lisab sinna juurde kuludokumendid. Aruande koostamisel tuleb arvestada määruses nõutuga: https://www.riigiteataja.ee/akt/129122015048

Täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee.
 

Küsimus: Kas KÜ juhatuse liikme tasu võib välja maksta isikliku sõiduauto kompensatsioonina?06.10.2017

Kas KÜ juhatuse liikme tasu võib välja maksta isikliku sõiduauto kompensatsioonina? Millised tingimused peavad sellisel juhul olema täidetud. Majanduskavas täpsustatud, et juhatuse liikme tasu võib sisaldada auto kompensatsiooni. Kui ei ole võimalik ja peab maksma mõne muu lepingu alusel, siis millised maksud makstakse juhatuse liikme tasult? Kas KÜ juhatuse liikmeks olemise peab registreerima TÖR-is?

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Juhatuse liikme tasul ja sõiduauto kompensatsioonil on erinevad eesmärgid. Tasu makstakse tehtud töö eest. Kompensatsiooni aga kulude hüvitamiseks. Neid kokku liita ei saa. Õigemini saab, kuid see maksustatakse siis palgamaksude reeglite kohaselt, st kallimalt kui peaks.

Majanduskavas sisalduv täpsustus võib olla mõeldud olukorda, kus juhatuse liige saab küll juhatuse liikme tasu kokkulepitud suuruses, kuid suuruse määramisel on arvesse võetud, et selle eest ajab ta ka KÜ asju oma sõidukiga.

Juhatuse liikme tasu maksustatakse sotsiaalmaksu, tulumaksu ja pensionimaksega (kui isik on liitunud pensionisüsteemiga). Juhatuse liikme registreerimine TÕR-s toimub üksnes juhul, kui sellest tekib maksukohustus Eestis (MKS § 251 lg 4).

Täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee.
 

Küsimus: Kas tulumaksu peab maksma päritud metsamaa müügist?06.10.2017

Pärisin maa peale isa surma. Nüüd kui ma seda müüa soovin, kas siis müügist saadud summast läheb tulumaks maha?

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Maa maksustamisel sõltub kuidas maa algselt saadi. Kui oli tegemist omandireformi käigus tagastatud maaga või erastamise käigus saadud varaga, siis tulumaksu maksma ei pea. Kui ei olnud eelnimetatud olukord, tuleb saadud tulult maksta tulumaks. Mitte ära unustada seda, et tulult saab arvestada maha teatud liiki kulusid.

Täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee.
 

Küsimus: Kuidas toimub bioloogiliste varade (taimede) arvestus raamatupidamises?30.09.2017

Ettevõte tegeleb maasika ning vaarika kasvatusega ning saagi saamisel marjade müümisega. Olles raamatupidaja sellises ettevõttes, kus firma on alles tegevust alustanud, oleks küsimus selles, et kuidas taimed arvele võetakse, kuidas toimub edasine kajastamine ning veel muud selle juurde kuuluvat ehk kuidas toimub bioloogiliste varade arvestus raamatupidamises?

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Kõige täpsema juhendi annab sellele RTJ7, kus on kirjeldatud bioloogilise vara, sh istikute, arvele võtmist.

Täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee.
 

Küsimus: Kui meesterahvas soovib mind teatud rahalise summaga kuus aidata, kas ma olen siis maksukohuslane?28.08.2017

1. Kui eraisik teeb teisele eraisikule suurema rahalise kingituse/annetuse sponsorluse/toimetuleku abi eesmärgil, kas selle pealt peab maksma makse? Lihtsamalt küsides - kui meesterahvas soovib mind teatud rahalise summaga kuus aidata, kas ma olen siis maksukohuslane?

2. Sama küsimus kehtib juhul, kui ma teen käsitöö tooteid, mida müün ostu- ja müügikeskkondade (eBay jne) kaudu? Ma pean silmas, mitteregulaarset toimingut, kuid siiski korduvat.

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

1. Eraisik ei pea kingituste, annetuste ja sponsorluse pealt makse maksma.

2. Kui tegevus on juhuslik ja ei ole põhi sissetuleku allikas, siis maksukohustust ei teki. Kui see muutub pidevaks ning tekivad püsivad ettevõtluse tunnused (eeldab eraldi analüüsi), võib tekkida ka kohustus ennast registreerida FIE-na või müüa kaupu läbi äriühingu. Alates 2018.a on võimalus sellist väiksemat liiki tegevust teha ka läbi ettevõtluskonto.

Täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee.