Maksud ja raamatupidamine

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kas 2018. aastal võetakse elatis tuluna arvesse?12.01.2018

Tere. Kas 2018. aastal võetakse elatis tuluna arvesse? S.t. et kas see suurendab minu tulu ja vähendab siis maksuvaba miinimumi?

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Ei, elatist ei võeta aastatulu arvestuses arvesse, kuna see juba on maksuvaba tulu.

Täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee.

Liina Karlson
Themis Õigusbüroo OÜ
jurist/partner
www.themis.ee
 

Küsimus: Kui olen teeninud väljaspool Euroopat, siis mis ja miks peaksin sellest kuhugi deklareerima?12.01.2018

Kui ollakse teeninud Austraalias raha ja saadud seal pensionit ja tulumaksutagastusi, siis kas ja miks peab kodumaale naastes sellest MTA-d teavitama (tulumaksu tagastuse deklaratsioon)? Kas kodumaa küsib lisamakse veel seal teenitust siis? Olen jätnud tegemata viimase maksuaasta tagastuse. Eile MTA kontoris öeldi, et kui midagi teeninud pole, siis ei pea üldse avamagi iga-aastaselt seda saiti. Ei soovi lihtsalt trahve kaela. Kui aga olen teeninud väljaspool Euroopat, siis mis ja miks peaksin sellest kuhugi märkima üldse? Mis juhtub kui ei märgi?

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Küsimusele vastamine eeldaks täiendavate materjalidega tutvumist ja analüüsi, mida portaali ei võimalda. Küsimus tekib, millise maa resident te olete - kas Eesti või Austraalia? Kui Austraalia, ei pea te Eestis deklareerima. Kui aga Eesti, tuleb siin näidata ka oma maailmatulud.

Topeltmaksustamise risk on tõepoolest olemas, kuna Eesti ei ole Austraaliaga sõlminud topeltmaksustamise vältimise lepingut (nagu paljude riikidega see sõlmitud on).

Trahvide osas on MTA olnud mõistev ning kohe neid välja kirjutanud ei ole. Üldjuhul antakse enne võimalus oma käitumist parandada.

Täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee.

Liina Karlson
Themis Õigusbüroo OÜ
jurist/partner
www.themis.ee
 

Küsimus: Kas ma pean tegema tulumaksu arvutuse, mis näitab palju oleks minu optimaalne tulumaksuvaba miinimum?12.01.2018

Minu igakuine brutotulu jääb 1200-2100euro vahele. Minu soov oleks teha avaldus, et arvestatakse tulumaksuvabaks summaks 0, ehk siis tulumaks kogusummalt, sõltuvalt mis see summa siis kuiselt on. Kas nii on võimalik, kas ma pean tegema selle arvutuse, mis näitab palju oleks minu optimaalne tulumaksuvaba miinimum?

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Te ei pea arvestust tegema, et leida oma keskmine maksuvaba summa kuus. Aga võite. Kui eesmärk on rakendada null maksuvabastust, siis piisab teha tööandjale avaldus, et maksuvabastust mitte rakendada või rakendada null-maksuvabastust. Siis jääb kogu maksuvaba arvestamine kevadesse 2019, kus selgub kas tuleb maksu juurde maksta või saate tulumaksu tagasi. Sõltub kui suured on olnud aasta jooksul sissetulekud.

Täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee.

Liina Karlson
Themis Õigusbüroo OÜ
jurist/partner
www.themis.ee
 

Küsimus: Kas uue tulumaksuseaduse kohaselt muutub kinnisvara müügi maksustamise kohalt midagi märkimisväärselt?15.12.2017

Tere,
Kas uue tulumaksuseaduse kohaselt muutub kinnisvara müügi maksustamise kohalt midagi märkimisväärselt? Kui varasemalt sai kahe aasta vältel müüa kinnisvara ilma riigile tulumaksu maksmata, siis kas uue seaduse jõustumisel näeb viimane seadus muudatusi? Eelkõige tunnen huvi omandi vastu, mis on pälvitud läbi kinkelepingu ning kõnealune omand on märgitud ka isiku elukoha sissekirjutisena.

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Alates 01.01.2018 jääb TuMS § 15 lg 6 (elukoha võõrandamise maksustamine) sama sõnastusega ning midagi ei muutu.

Täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee.

Liina Karlson
Themis Õigusbüroo OÜ
jurist/partner
www.themis.ee
 

Küsimus: Kas pean maksuametile tõepoolest mingit remondikulude listi koostama hakkama, kas tšekkidest ei piisa?15.12.2017

Ostsin remonti vajava korteri . Remontisin ja müüsin. Maksuamet küsib kulutõendeid. Mul on alles hoitud arved (ca. 50tk), esitasin need. Olen eraisik.
Leidsin netist sellise lause:
....maksumaksja peab alles hoidma kõik arved ja tšekid, mis tõendavad tehtud kulutuste maksumust...
ja esialgu ei midagi muud infot.
Maksuameti esindaja soovib, et teeksin eraldi dokumendi, kus oleks sellised andmed:
Tehke kuupäevaliselt dokument kus on välja toodud:
1. kuupäev.
2. dokumendi väljaandja (kauplus, firma)
3. ostetud kauba/materjali nimetus (paigaldamise koht)
4. tasutud summa

Ma olen eraisik ja mul puudub raamatupidamise kohustus.
Kas ma tõesti peaksin kõik arved uuesti ümber kirjutama, kokku arvestama jne.?
Üldsumma olen juba esitanud kuid see ilmselt ei sobinud miskipärast. Samas olen saatnud ametnikule ka pildid remonditud korterist, kus ca. 95% arvetel olevatest materjalidest nähtav on.

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

MKS § 57 lg 1 sätestab, et maksukohustuslane peab raamatupidamisarvestust raamatupidamise seaduses sätestatud juhtudel ja korras. Lõige 2 p 1 sätestab, et maksuseaduses võib sätestada juhud, mil maksukohustuslane peab lisaks raamatupidamisarvestusele pidama täiendavat arvestust maksustamise seisukohast tähendust omavate asjaolude kohta (edaspidi maksuarvestus). Lõige 3 sätestab, et raamatupidamis- ja maksuarvestust tuleb korraldada nii, et mõistliku aja jooksul on võimalik saada ülevaade tehingute toimumisest ning maksustamise seisukohast tähendust omavatest asjaoludest, sealhulgas tuludest, kuludest, varast ja kohustustest.

Täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee.

Liina Karlson
Themis Õigusbüroo OÜ
jurist/partner
www.themis.ee
 

Küsimus: Kas müüdud korteris tehtud remondi tõestuseks peab peale originaalarvete tegema eraldi kuluarvestuse-aruande?15.12.2017

Kas müüdud korteris tehtud remondi tõestuseks peab peale originaalarvete tegema eraldi kuluarvestuse-aruande iga arvel leiduva materjali kohta kuhu see korterisse paigaldati?

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Eeldusel, et küsimus puudutab maksustamist. MKS § 57 lg 1 sätestab, et maksukohustuslane peab raamatupidamisarvestust raamatupidamise seaduses sätestatud juhtudel ja korras.
Lõige 2 p 1 sätestab, et maksuseaduses võib sätestada juhud, mil maksukohustuslane peab lisaks raamatupidamisarvestusele pidama täiendavat arvestust maksustamise seisukohast tähendust omavate asjaolude kohta (edaspidi maksuarvestus). Lõige 3 sätestab, et raamatupidamis- ja maksuarvestust tuleb korraldada nii, et mõistliku aja jooksul on võimalik saada ülevaade tehingute toimumisest ning maksustamise seisukohast tähendust omavatest asjaoludest, sealhulgas tuludest, kuludest, varast ja kohustustest.

Täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee.

Liina Karlson
Themis Õigusbüroo OÜ
jurist/partner
www.themis.ee
 

Küsimus: Millal tekib käibemaksukohuslus, kui käibemaksukohustuslase piirmäär tõuseb firma majandusaasta keskel?27.11.2017

Esitan küsimuse firmade kohta, mille huvi on jääda mittekäibemaksukohustuslaseks. Millal võib selliste firmade käive tõusta üle 16000€, kui käibemaksukohustuslase piirmäär tõuseb firma majandusaasta keskel? Kas alates 2017. aasta algusest või alles järgmisel majandusaastal ehk siis 2017 aasta keskel?

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Käibemaksuseadus sätestab, et kui isiku tehtavate KMS § 1 lg 1 p 1 ja 3 nimetatud tehingute, välja arvatud põhivara võõrandamine ning Eesti isikule teostatav kaugmüük, maksustatav käive ületab kalendriaasta algusest arvates 16 000 eurot, tekib tal nimetatud suuruses käibe tekkimise päevast kohustus end maksukohustuslasena registreerida.

Registreerimiskohustust ei teki, kui isiku kogu maksustatava käibe moodustab 0%-lise käibemaksumääraga maksustatav käive, välja arvatud kauba ühendusesisene käive ja KMS § 10 lg 4 p 9 nimetatud teenuse käive, kui teenust osutatakse teise liikmesriigi maksukohustuslasele või piiratud maksukohustuslasele.

Seega kui on eelnimetatud aluseid mitteregistreerimiseks, ei pea ennast käibemaksukohustuslaseks registreerima. Arvestus on kalendriaasta (mitte majandusaasta) põhine.

Alates 01.01.2018 tõuseb käibemaksu piirmäär 40 000 euroni kalendriaastas.

Täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee.

Liina Karlson
Themis Õigusbüroo OÜ
jurist/partner
www.themis.ee
 

Küsimus: Kas iga kontole laekuv summa on uue aasta tulumaksu mõttes tulu?27.11.2017

Tere!
Nagu ma aru saan, siis ma pean kokku arvestama oma aastase tulu. Kas riigi poolt tulev lasteraha peab ka sinna sisse arvestama? Ja kui näiteks mul elukaaslane kannab mulle 500+ eurot- kas see läheb ka minu nn tulu alla? Või kui mul ema kannab mingi summa mu kontole?
Minu jaoks see kõik nii keeruline ja mitte arusaadav.

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Arusaam õige, jälgima tuleb hakata kogu aasta tulu. Aastatuluna arvestatakse töötasu ja muu tasu (puhkusetasu, toetus, haigushüvitis vm), võlaõigusliku lepingu alusel saadud teenustasu, ettevõtlustulu, kasu vara võõrandamisest, rendi- ja üüritulu, litsentsitasu, intress, dividend, maksustatav pension, toetus, stipendium, preemia, hüvitis või muu tulu. Aastatuluna ei arvestata maksuvabasid hüvitisi, toetusi ja stipendiume ning maksuvabastusi (nt eluaseme või isiklikus tarbimises oleva vallasasja müük), mida füüsilise isiku tuludeklaratsioonis ei deklareerita.

Seega elukaaslase või ema poolt ülekantud summad ei lähe aastatulu arvestusse, samuti ei lähe sinna riigi lastetoetus.

Täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee.

Liina Karlson
Themis Õigusbüroo OÜ
jurist/partner
www.themis.ee
 

Küsimus: Kas KÜ on õigus panna mind juba kogemata tähtaegselt maksmata arve pärast võlglaste nimekirja?20.10.2017

Tere,
Mind pandi KÜ poolt võlglaste nimekirja, sest hilinesin maksega (mitte kuu, ega rohkem), mitte ei jätnud maksmata. Inimlik eksitus. Olen väga solvatud sellisest käitumisest KÜ poolt. Mulle pandi plekk külge, sellega, et olen seal nimekirjas oma 90.- kui teised on päris võlgnikud summadega mis ulatuvad tuhandetesse. Kas KÜ on sellised õigused?

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Teie kirjast ei selgu, kas KÜ võlglaste nimekiri on avalik või ainult suletud grupile isikutele (KÜ liikmetele) kättesaadav. Võlglaste nimede avalik avaldamine ei ole lubatud (nt võlglaste nimekirja avaldamine teadetetahvlil hoone trepikojas vms ühisruumis on seadusega vastuolus, sest ka võõrastel on sinna juurdepääs). Keelatud on avaldada ka üksnes korterinumbrit, kuna selle järgi on omanike nimed tuvastatavad kas kinnistusraamatust või muust avalikust registrist.

KÜ võib võlgnike nimed avaldada koosoleku protokollis, koosolekukutsel, ühistu liikmetele adresseeritud arvetel ning ka internetis ühistu sisevõrgus, mis on avatud vaid ühistu liikmetele. Ühistuliikmest võlglase andmete nõusolekuta võõrastele avaldamine ei ole lubatud.

Võlglaste andmete teistele KÜ liikmetele avalikustamise lubatavus tuleneb põhimõttest, et kuna ühistu eesmärgiks on hoone ühine majandamine ning kaasomandi valitsemine, on ühistu liikmetel õigus olla ühistu asjadest informeeritud ning ühistu juhatusel on omakorda kohustus liikmeid ühistu asjadest informeerida.

Täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee.
 

Küsimus: Kas FIE-lt OÜ-ks ümberkujundamisel läheb üle ka käibemaksukohuslus?20.10.2017

Tere
Olen FIE juba 10 aastat ja ka käibemaksukohuslane, kui asutan osaühingu, kas FIE käibemaksukohuslus läheb OÜ´le üle või peab seda eraldi taotlema hakkama?

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

FIE ja OÜ on erinevad ettevõtlusvormid. St kui asutate uue OÜ, siis ei saa FIE käibemaksukohustust anda üle OÜ-le.

Eraldi tasuks aga analüüsida olukorda, kui FIE lõpetamise käigus antakse FIE tegevus üle asutatavale või olemasolevale OÜ-le võlaõigusseaduses sätestatud korras (VÕS prg 180 jj).

Täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee.