Maksud ja raamatupidamine

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kas käsunduslepingu puhul peab väljastama palgalehte?10.05.2016

Kas käsunduslepingu puhul peab väljastama palgalehte?

Vastus: Vello Vallaste, PhD (majandus), MEng, MPsych, CMC, Vallaste ja Partnerid OÜ, www.vjap.ee

Ei. Palgaleht vormistatakse töösuhte korral. Käsundisaajale maksab käsundiandja tasu ja hüvitab tema kulutusi vastavalt käsunduslepingule (näit tunnitasu alusel, mingi perioodi või ülesande täitmise eest).
 

Küsimus: Kas töötajale võib rohkem haigushüvitist maksta või tuleb sellisel juhul rohkem arvestatud summa pealt arvestada maksud?28.04.2016

Tere. Töötaja oli haige 14 kalendripäeva. Arvestasin ekslikult töötajale haigushüvitist mitte 5 päeva, vaid 11 päeva eest. Töötajal ega Tööandjal ei ole pretensioone. Kas võib nii jääda või pean parandama? Kas võib töötajale rohkem hüvitist maksta või tuleb sellisel juhul rohkem arvestatud summa pealt arvestada maksud nagu töötasult?
Tänan!

Vastus: Vello Vallaste, PhD (majandus), MEng, MPsych, CMC, Vallaste ja Partnerid OÜ, www.vjap.ee

Tööandja võib töötajale haigushüvitist maksta ka rohkem, kui seadus ette näeb, kuid summa, mis ületab 5 päeva eest arvestatud hüvitisesummat, maksustatakse nagu töötasu.
 

Küsimus: Kui kaua peab mööduma korteri ostust, et müügil ei peaks maksu maksma?26.04.2016

Aasta tagasi ostsin korteri oma sugulasele oma raha eest, seal surmani elamisõigusega. Ma maksan kulusid, korterist mingit tulu ei saa.
Nüüd on meil tahtmine korter müüa. Millal on see võimalik, kaua peab aega mööduma korteri ostust, et pole vaja tulumaksu maksta.
tänan

Vastus: Vello Vallaste, PhD (majandus), MEng, MPsych, CMC, Vallaste ja Partnerid OÜ, www.vjap.ee

Korteri müük on maksuvaba, kui korteri omanik korteris vahetult enne selle müümist tegelikult elab. Pole oluline, millal korteri osteti või kes selle eest maksis või kaua omanik seal enne müüki on elanud.
 

Küsimus: Kui suurt vanemahüvitist ma teise lapsega saan, kui pole töösuhet ja laste vahe on alla kahe ja poole aasta?26.04.2016

Tere!
Esimese lapsega kodus oleku ajal lõppes mu tähtajaline tööleping ja sellega lõppes ka töösuhe. Esimese lapse eest saadav vanemahüvitis lõpeb septembris 2016 ja teise lapse eeldatav sünniaeg on 2016 aasta lõpus. Kui suurt vanemahüvitist ma teise lapsega saan, kui pole töösuhet ja laste vahe on alla kahe ja poole aasta? Peale esimese lapse vanemahüvitise lõppu on mu ainsaks sissetulekuks lastetoetus.

Vastus: Vello Vallaste, PhD (majandus), MEng, MPsych, CMC, Vallaste ja Partnerid OÜ, www.vjap.ee

Kui laste vanusevahe on alla 2 a 6 k ja vanem ei ole oma järjestikuste laste sündide vahelisel perioodil tulu teeninud, siis määratakse järgmise lapse vanemahüvitis sama suur, kui eelmise lapse puhul. Töösuhte olemasolu ei ole seejuures oluine.
 

Küsimus: Kas välismaal sünnitades kaotan vanemahüvitise või Eestis lapse sündi registreerides saan siiski edasi vanemahüvitist?19.04.2016

Tere
Olen hetkel lapsehoolduspuhkusel. Tean, et kui teine laps sünnib enne esimese lapse 2,5 aastaseks saamist, peaksin saama vanemahüvitist sama palju kui esimese lapsega. Abikaasa töö tõttu viibib ta tihti välismaal ning on võimalus, et sünnitan välismaal. Kas välismaal sünnitades kaotan vanemahüvitise või Eestis lapse sündi registreerides saan siiski edasi vanemahüvitist?

Vastus: Vello Vallaste, PhD (majandus), MEng, MPsych, CMC, Vallaste ja Partnerid OÜ, www.vjap.ee

Pole oluline, kus laps sünnib. Õigus vanemahüvitisele on igal Eesti alalisel elanikul. Kui Eesti elanikul on elukoht mitmes riigis, siis on tal õigus hüvitisele, kui ta on Eesti resident tulumaksuseaduse tähenduses. Resident on inimene, kes viibib Eestis vähemalt 183 päeva 12 järjestikuse kuu jooksul. Küsimusest saan aru, et vaatamata isa sagedasele välismaal viibimisele, on abikaasad Eesti alalised elanikud.
 

Küsimus: Kas ainukese kinnisvara müümisel pean maksma makse?13.04.2016

Ostsin 9 kuud tagasi korteri ja nüüd soovin selle maha müüa. Kas pean mingit maksu maksma müümisel? See on minu ainuke kinnisvara ja kodu.

Vastus: Vello Vallaste, PhD (majandus), MEng, MPsych, CMC, Vallaste ja Partnerid OÜ, www.vjap.ee

Oma kodu müüki ei maksustata, kui neid liiga tihti ei müüda (rohkem, kui üks eluase kahe aasta kohta). Pole oluline, kui kaua enne müüki korteris on elatud.
 

Küsimus: Kas liisingufirma võla korral jääb maksehäire registrisse 3 või 5 aastaks?13.04.2016

Kas liisngufirma Swedbank Liising AS on krediidiasutus? Swedbank on krediidiasutus, kas nende Liising AS on ka krediidiasutus. Maksehäire jääb süsteemi 3 aastaks (5 aastaks krediidiasutuse puhul), isegi kui see on tasutud ja olnud lühiajaline, kas Swedbank Liising AS maksehäire puhul jääb see süsteemi 3 või 5 aastaks?

Ette tänades

Vastus: Vello Vallaste, PhD (majandus), MEng, MPsych, CMC, Vallaste ja Partnerid OÜ, www.vjap.ee

Liisingufirmad ei ole krediidiasutused. Krediidiasutused on vastavat tegevusluba omavad pangad ja välismaiste pankade püsivad tegevuskohad. Maksehäireregistri pidaja on eraettevõtja, mis kehtestab ise oma tegevuse reeglid. Kui jutt on Krediidiinfost, siis tema säilitab oma maksehäireregistrisse kantud eraisiku infot 3 aastat pärast maksehäire lõpetamist. Erandiks on krediidiasutuste poolt sisestatud eraisikute maksehäired, mida hoitakse pankadele nähtavana 5 aastat pärast maksehäire lõpetamist.
 

Küsimus: Kuidas kajastada raamatupidamises ülekurssi?31.03.2016

Tere,
aastaid tagasi omandasime teise firma osaluse 1000 euro eest väärtuses 55500 eurot. Kajastatud sai:
d fin investeering 55500
k kassa 1000
k ülekurss 54500
Nüüd on omandatud osalusega firma pankrotis ja varade likvideerimisega saime varasid summas 55000,
kuidas kajastada raamatupidamises ja mis saab ülekursist:
K fin investeering 55500
D põhivara 55000
D fin invest kahjum 500
Ülekurss?
Tänud!

Vastus: Vello Vallaste, PhD (majandus), MEng, MPsych, CMC, Vallaste ja Partnerid OÜ, www.vjap.ee

Algne kajastamine on vale. Ülekurss ei saa olla investeeringu allikaks, sest see saab tekkida ainult selle teise firma bilanssi. Et asja nüüd parandada, tuleb teha kanded nii et 55000 tuleb põhivaradesse ja kokkuvõttes 54000 läheb tuludesse, sest teie firma on tegelikult maksnud 1000 eurot ja saab nüüd 55000 väärtuses varasid. Kandeid võib teha kuidas tahes, näiteks:
D põhivara 55 000/ K investeering 55 000;
D ülekurss 54 000/ K äritulu 54 000
D ülekurss 500/ K investeering 500
Võib ka teisiti, peaasi et ülekurss kaoks, 55 000 läheks varadesse ja 54 000 tuludesse
 

Küsimus: Milline oleks õiguspärane lahendus korteriühistu osalise koormusega raamatupidaja sotsiaalmaksu vähendamiseks?29.03.2016

Vastavalt SMS § 2 lõikele 2 peab tööandja maksma sotsiaalmaksu töötajale kuu eest makstud tasult, kuid mitte vähem kui kuumääralt ehk 355 eurolt. Seega on tööandja sotsiaalmaksu minimaalseks kohustuseks 117,15 eurot kuus. Meie raamatupidaja brutopalk on 91,52 EUR, juhatus on sõlminud temaga töölepingu, mistõttu kehtib tema eest minimaalse sotsiaalmaksu tasumise kohustus.
Meie KÜ liikmed on valdavalt pensionärid, kuid raamatupidaja on noor naine, FIE elukaaslane, kes on suuteline miinimumpalka teenima, kuid ei ole seda teinud juba 3 aasta jooksul (peale lapse 3-aastaseks saamist) ja KÜ jätkab minimaalse sotsiaalmaksu tasumise kohustuse täitmist.
Minu küsimus on: Kas on olemas mõistlikud ja seaduslikud võimalused raamatupidaja eest makstava sotsiaalmaksu maksmise üleviimiseks lähtuvalt brutopalgast, st. 91,52*33/100=30,20 EUR, et vähendada KÜ liikmete maksukoormust.
Tänan ette

Vastus: Vello Vallaste, PhD (majandus), MEng, MPsych, CMC, Vallaste ja Partnerid OÜ, www.vjap.ee

Kuumäära rakendamine ei sõltu brutopalga suurusest ega sõltu sellest, kas tegu on täis- või osalise tööajaga töötajaga. 2016. aastal on kuumääraks 390 eurot, st minimaalse makse suurus on 128,70 eurot kuus (390 x 33%) ja KÜ kogukulu raamatupidamisele on 220,22 eur, mida on selgelt liiga palju. KÜ saaks selle teenuse poole odavamalt mõnelt ettevõtjalt sisse osta.
 

Küsimus: Kas õigusvastaselt võõrandatud maa tagasi saaja pärija peab maa müügi (tehing 2015) korral maksma tulumaksu?28.03.2016

Tere
Pärisin maa ja metsa, mille pärandaja sai tagasi õigusvastaselt võõrandatud maade tagastamise käigus. Kui müüsin põllumaa 2015 a, kas siis pean selle deklareerima tuludeklaratsioonis ja kas on ka tulumaksukohustus?
Kas see muudab midagi, kui sarnane tehing oli ka 2014. aastal ja siis ei pidanud maksma?

Vastus: Vello Vallaste, PhD (majandus), MEng, MPsych, CMC, Vallaste ja Partnerid OÜ, www.vjap.ee

Omandireformi käigus tagastatud maa võõrandamisest saadud kasu ei maksustata ja seda tehingut ei deklareerita. Pole vahet kas maa võõrandab isik, kellele maa tagastati või tema pärija.