Maksud ja raamatupidamine

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kuidas kajastada raamatupidamises ülekurssi?31.03.2016

Tere,
aastaid tagasi omandasime teise firma osaluse 1000 euro eest väärtuses 55500 eurot. Kajastatud sai:
d fin investeering 55500
k kassa 1000
k ülekurss 54500
Nüüd on omandatud osalusega firma pankrotis ja varade likvideerimisega saime varasid summas 55000,
kuidas kajastada raamatupidamises ja mis saab ülekursist:
K fin investeering 55500
D põhivara 55000
D fin invest kahjum 500
Ülekurss?
Tänud!

Vastus: Vello Vallaste, PhD (majandus), MEng, MPsych, CMC, Vallaste ja Partnerid OÜ, www.vjap.ee

Algne kajastamine on vale. Ülekurss ei saa olla investeeringu allikaks, sest see saab tekkida ainult selle teise firma bilanssi. Et asja nüüd parandada, tuleb teha kanded nii et 55000 tuleb põhivaradesse ja kokkuvõttes 54000 läheb tuludesse, sest teie firma on tegelikult maksnud 1000 eurot ja saab nüüd 55000 väärtuses varasid. Kandeid võib teha kuidas tahes, näiteks:
D põhivara 55 000/ K investeering 55 000;
D ülekurss 54 000/ K äritulu 54 000
D ülekurss 500/ K investeering 500
Võib ka teisiti, peaasi et ülekurss kaoks, 55 000 läheks varadesse ja 54 000 tuludesse
 

Küsimus: Milline oleks õiguspärane lahendus korteriühistu osalise koormusega raamatupidaja sotsiaalmaksu vähendamiseks?29.03.2016

Vastavalt SMS § 2 lõikele 2 peab tööandja maksma sotsiaalmaksu töötajale kuu eest makstud tasult, kuid mitte vähem kui kuumääralt ehk 355 eurolt. Seega on tööandja sotsiaalmaksu minimaalseks kohustuseks 117,15 eurot kuus. Meie raamatupidaja brutopalk on 91,52 EUR, juhatus on sõlminud temaga töölepingu, mistõttu kehtib tema eest minimaalse sotsiaalmaksu tasumise kohustus.
Meie KÜ liikmed on valdavalt pensionärid, kuid raamatupidaja on noor naine, FIE elukaaslane, kes on suuteline miinimumpalka teenima, kuid ei ole seda teinud juba 3 aasta jooksul (peale lapse 3-aastaseks saamist) ja KÜ jätkab minimaalse sotsiaalmaksu tasumise kohustuse täitmist.
Minu küsimus on: Kas on olemas mõistlikud ja seaduslikud võimalused raamatupidaja eest makstava sotsiaalmaksu maksmise üleviimiseks lähtuvalt brutopalgast, st. 91,52*33/100=30,20 EUR, et vähendada KÜ liikmete maksukoormust.
Tänan ette

Vastus: Vello Vallaste, PhD (majandus), MEng, MPsych, CMC, Vallaste ja Partnerid OÜ, www.vjap.ee

Kuumäära rakendamine ei sõltu brutopalga suurusest ega sõltu sellest, kas tegu on täis- või osalise tööajaga töötajaga. 2016. aastal on kuumääraks 390 eurot, st minimaalse makse suurus on 128,70 eurot kuus (390 x 33%) ja KÜ kogukulu raamatupidamisele on 220,22 eur, mida on selgelt liiga palju. KÜ saaks selle teenuse poole odavamalt mõnelt ettevõtjalt sisse osta.
 

Küsimus: Kas õigusvastaselt võõrandatud maa tagasi saaja pärija peab maa müügi (tehing 2015) korral maksma tulumaksu?28.03.2016

Tere
Pärisin maa ja metsa, mille pärandaja sai tagasi õigusvastaselt võõrandatud maade tagastamise käigus. Kui müüsin põllumaa 2015 a, kas siis pean selle deklareerima tuludeklaratsioonis ja kas on ka tulumaksukohustus?
Kas see muudab midagi, kui sarnane tehing oli ka 2014. aastal ja siis ei pidanud maksma?

Vastus: Vello Vallaste, PhD (majandus), MEng, MPsych, CMC, Vallaste ja Partnerid OÜ, www.vjap.ee

Omandireformi käigus tagastatud maa võõrandamisest saadud kasu ei maksustata ja seda tehingut ei deklareerita. Pole vahet kas maa võõrandab isik, kellele maa tagastati või tema pärija.
 

Küsimus: Kas peab maksma mingit maksu riigile, kui müüa korter, mis on sugulase nimel, kuid mina olen seal pool aastat sees elanud?24.03.2016

Pool aastat tagasi ostsin oma sugulase nimele korteri, minu elamisõigusega seal kuni ise tahan. Mina maksan komunaalkulud. Tema mingit tulu sellest ei saa, et ma seal elan. Tema elab mujal. Ja nüüd tahame müüa selle korteri, see on me mõlema soov.
Küsimus on, kas saab müüa ja kas peab ka mingit suurt raha maksma riigile siis.

Vastus: Vello Vallaste, PhD (majandus), MEng, MPsych, CMC, Vallaste ja Partnerid OÜ, www.vjap.ee

Sugulane, saab loomulikult oma korteri müüa. Kuna ta ise korteris ei ela, siis maksustatakse müügist saadud kasu tulumaksuga. Kasu = müügihind – soetamismaksumus – müügikulud. Soetamismaksumus on 0, kui ta sai korteri kingitusena. Kui sugulane jäi ostuhinna võlgu, siis on soetamismaksumus võrdne ostuhinnaga. Kui sugulane elaks korteris, siis oleks müük maksuvaba.
 

Küsimus: Kas 2015 detsembri haiguslehe raha, mille sain 2016 jaanuaris, läheb 2015 aasta tuludeklaratsiooni?23.03.2016

Tere! Olin terve detsembri kuu 2015 haiguslehel. Raha sain tööandjalt ja haigekassast jaanuaris 2016. Kas selle tulu peab tööandja minu deklaratsiooni märkima aastasse 2015 või aastasse 2016? Sama kusimus ka palga kohta?
Ette tänades

Vastus: Vello Vallaste, PhD (majandus), MEng, MPsych, CMC, Vallaste ja Partnerid OÜ, www.vjap.ee

Tööandja ei tee töötaja tuludeklaratsiooni sissekandeid, seda teeb maksuamet tööandja poolt esitatud igakuise tulu- ja sotsiaalmaksudeklaratsiooni alusel. Selles deklaratsioonis näidatakse eelmisel kuul töötajatele tegelikult tehtud väljamaksed ja tööandja poolt tehtud maksuarvestus. Pole oluline, mis perioodi eest või mis põhjusel maksed tehti.
 

Küsimus: Millise dokumendi alusel saan maksuametile tõendada korterile pärandaja poolt tehtud kulutusi ja kust seda saada?21.03.2016

29.01.2015 müüsin (koos teiste pärijatega) pärandi teel saadud korteri osa, milles ma ise sissekirjutust ei omanud, ega pole seal kunagi elanud. Olen teadlik eelnimetatud tehingu pealt saadud tulu deklareerimise kohustusest, millest saab maha arvata tehinguga seotud kulutused (notaritasu ja kinnisvarabüroole makstud summa). 01.01.2015 jõustus seadusemuudatus pärandi soetamismaksumuse kohta. Dokumente, mis tõendaksid pärandaja (isik surnud) poolt tehtud kulutusi korteri soetamisel, ei õnnestunud leida. Küsimus: Millise dokumendi alusel saan maksuametile tõendada korterile pärandaja poolt tehtud kulutuste kohta ja kust seda saada? Ette tänades

Vastus: Vello Vallaste, PhD (majandus), MEng, MPsych, CMC, Vallaste ja Partnerid OÜ, www.vjap.ee

See seadusemuudatus ütleb: Pärandina saadud vara soetamismaksumuseks loetakse üksnes pärija tehtud kulud. Pärandaja tehtud kulutusi arvesse võtta ei saa.
 

Küsimus: Milline on käibemaksumäär, kui Eesti firma valmistab reklaamtoote ja saadab selle neti teel välismaale?17.03.2016

Tere,
1) kui Eesti firma osutab produktsiooniteenust Eestis firmale, kes on registreeritud Dubais, (lõppprodukti kasutatakse Dubais) kas arvele tuleb käibemaksumääraks 20% või 0%.
2) kui Eesti firma valmistab reklaamtoote ja saadab selle neti teel Dubai firmale, milline on siis käibemaksumäär?
Tänan

Vastus: Vello Vallaste, PhD (majandus), MEng, MPsych, CMC, Vallaste ja Partnerid OÜ, www.vjap.ee

Kui äriühing on kantud Dubai äriregistrisse, siis see on Dubai, mitte Eesti firma. Euroopa Liidust väljaspool asuvale ettevõtlusega tegelevale isikule osutatud teenuse eest esitatavale arvele märgitakse käibemaksu määraks 0%.
 

Küsimus: Kas lapsehoolduspuhkuse ajal koondamisraha saamisega jään vanemahüvitisest ilma?17.03.2016

Tere,
Olen detsembri kuust lapsehoolduspuhkusel ja saan vanemahüvitist. Firma, kus olen 12 aastat töötanud, lõpetab tegevuse ja koondab juuli kuuks kõik töötajad. 2011. aastal EML kodulehel on juttu sellest, et töötaja jäi vanemahüvitisest ilma, kuna tööandja maksis koondamishüvitist. Kas mind on ootamas sama saatus või on 5 aasta jooksul seadust muudetud nii, et minu vanemahüvitist ei vähendata või pean midagi oma õiguste kaitseks ette võtma? Kas pikalt töötatud aja eest tasub mulle ka töötukassa koondamishüvitist või jään kõigest ilma?

Vastus: Vello Vallaste, PhD (majandus), MEng, MPsych, CMC, Vallaste ja Partnerid OÜ, www.vjap.ee

Vanemahüvitise eesmärk on varasemaga sarnases ulatuses sissetuleku säilitamine. See eesmärk on täidetud, kui vanemahüvitise saaja saab sissetulekut, mis koosneb koondamisega seotud hüvitistest ja vähendatud ulatuses vanemahüvitisest. Vanemahüvitist vähendatakse sel kuul, kui tööandja maksab koondamise tõttu töölepingu ülesütlemise hüvitist ja kasutamata jäänud puhkuse hüvitist ja ka sel kuul, kui Eesti Töötukassa maksab kindlustushüvitist. Vanemahüvitise maksmist jätkatakse (hüvitiste saamise kuudel küll vähendatud ulatuses) kuni vanemahüvitise maksmise perioodi lõpuni. Töötajale, kelle töösuhe on sama tööandja juures on kestnud üle kümne aasta, maksab Töötukassa kindlustushüvitist kahe kuu keskmise töötasu või palga ulatuses.
 

Küsimus: Kas osaühingul ja juhatusel on kohustus isiku ees, kes tasus osaühingu osaniku eest osamakse?17.03.2016

Ettevõtte juhatuses on 2 liiget. Ühe liikme eest tasus osakapitali sissemaksu tema sõber. See kirje on ka firma panga väljavõttelt näha. Juhatuse liikme ja sõbra suhted läksid lörri, raha andnud sõber nõuab raha tagasi sellelt raha saanud liikmelt. Kas neil omavahel mingi tõend või leping ka raha laenamise kohta on, ei tea. Kahtlustan, et ei ole, sest asi on käärinud juba mitu aastat. Nüüd tahab teine juhatuse liige teha muutmiskande ja kustutada tolle laenusaanud inimese juhatuse liikme kohalt. Inimene ise on nõus, lihtsalt pole jõutud veel vormistamiseni.
Siit ka küsimus - kas see võlg kolmanda isiku ees on nüüd firma võlg (kohustus) ja läheb üle ka alles jäänud juhatuse liikmele - st laenuandja võib selle summa välja nõuda praeguselt allesjäänud firmaomanikult või saab aluseks võtta ikkagi pangakande, kus on selgelt märgitud kes kellele ja mille eest maksis?
Tänan vastamast!

Vastus: Vello Vallaste, PhD (majandus), MEng, MPsych, CMC, Vallaste ja Partnerid OÜ, www.vjap.ee

Pangakonto väljavõte näitab, et äriühingu ja tema osanike suhted on klaarid, äriühingu jaoks pole oluline, kes kapitali sissemakseid on teinud. Samuti võib see olla tõendiks võla olemasolu kohta, aga see pole äriühingu asi - oma võlgade eest vastutab igaüks ise. Osanike omavahelised suhted ja nende suhted oma sõpradega ei puutu mingil kombel äriühingusse. Kui osanik pole oma osa võõrandanud, st, et ta on äriregistris osanike nimekirjas, siis on ta osanik, sõltumata sellest, kes selle osa eest sissemakse tegi. Pole vahet, kas juhatuse liige on osanik või mitte või kas tal on kellegagi lahendamata probleeme. Juhatuse liige ei saa teist juhatuse liiget tagasi kutsuda, seda saavad teha üksnes osanikud häälteenamusega.
 

Küsimus: Kust läheb piir, kust ettevõttel tasub olla käibemaksukohustuslane?15.03.2016

Kas väikesel ettevõttel (käive alla 16000 € aastas), kes ostab oma kauba hulgifirmadelt koos KM-ga ning kelle klientideks on nii eraisikud kui ka ettevõtted, tasub olla pigem käibemaksukohustuslane või mittekohustuslane?
Tänud!

Vastus: Vello Vallaste, PhD (majandus), MEng, MPsych, CMC, Vallaste ja Partnerid OÜ, www.vjap.ee

Arvan, et kui muid kulutusi eriti ei ole, siis pole mõtet maksukohustuslaseks registreerida, kuna see toob kaasa kohustuse pidada maksuarvestust. Kui ise arvepidamisega tegeleda, siis nõuab see teadmisi ja aega, kui aga teenusena sisse osta, siis tuleb arvestada igakuise mõnekümne eurose väljaminekuga.