Maksud ja raamatupidamine

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kas põhitöö kõrvalt lisatööd tehes peab FIE registreerima või saab niisama ka lisatööd teha ja mis maksud tuleb maksta?26.01.2016

Kas põhitöö kõrvalt lisatööd tehes peab FIE registreerima või saab niisama ka lisatööd teha ja mis maksud tuleb maksta?

Vastus: Vello Vallaste, PhD (majandus), MEng, MPsych, CMC, Vallaste ja Partnerid OÜ, www.vjap.ee

Kui asuda tööle teise tööandja juures, siis vastutab töö ja kõige sellega kaasneva (töötasu, maksustamine jne) eest tööandja. Tööd võib teha ükskõik mitmele tööandjale. Füüsilisest isikust ettevõtjaks tasub hakata siis, kui tehtav töö seisneb iseseisvas teenuste osutamises ja sellega kaasnevad märkimisväärsed kulutused, näiteks materjalidele, transpordile vmt.
 

Küsimus: Kas raieõiguse müügi korral peab maksma tulumaksu?21.01.2016

Aastaid tagasi sain vanaisa metsa, mis tagastati. Nüüd müüsin raieõiguse. Sain raha 20 000.- detsembris 2015. Nüüd soovin pojale majaostuks selle raha anda. Kas raieõiguse müügist pean ka maksma tulumaksu (olen muidugi FIE-na arvel), käin ka tööl ja olen palgatööline. FIE-na ei ole mul käibemaksu kohustust kuna olen veel töövõimetuspensionär. Kuna mul raieõiguse müügiga mingeid kulusi ei tule ja kui peangi tulumaksu maksma, kas on võimalik, et saan seda tulu mitme aasta peale jagada. Metsa ma FIE-na ei müünud. Kuidas pean toimima. Suured tänud ette.

Vastus: Vello Vallaste, PhD (majandus), MEng, MPsych, CMC, Vallaste ja Partnerid OÜ, www.vjap.ee

Raieõigusse müügist saadud kasust saab lisaks müügikuludele maha arvata ka metsa majandamise ja uuendamisega seotud kulutused, mis on tehtud 2015. aastal või järgmisel kolmel aastal. Seega on võimalik raieõiguse müügist saadud kasu maksustamist kuni kolm aastat edasi lükata. Need asjad kajastatakse tuludeklaratsiooni tabelis 6.2 ja selle lisas.
 

Küsimus: Kuidas oleks korrektne vormistada firma nimel oleva elamu, milles perega ka sees elame, enda nimele?19.01.2016

Tere!
Soetasin oma firmasse 2005.a. elumaja. Elan selles ise oma perega. Kuna firmas ei toimu enam tegevust, siis tahaksin seda lõpetada. Kuidas oleks võimalik saada see elumaja omale?

Vastus: Vello Vallaste, PhD (majandus), MEng, MPsych, CMC, Vallaste ja Partnerid OÜ, www.vjap.ee

Tuleb teha äriühingu lõpetamise otsus ja läbi viia likvideerimine. Likvideerijad, kelleks on üldjuhul juhatuse liikmed, lõpetavad osaühingu tegevuse, nõuavad sisse võlad, müüvad vara ja rahuldavad võlausaldajate nõuded. Vara ei pea müüma, kui see ei ole vajalik võlausaldajate nõuete rahuldamiseks ning kui osanikud annavad selleks nõusoleku. Allesjäänud vara jaotatakse osanike vahel. Seega on kaks võimalust: kas maja ära osta või omandada likvideerimisjaotisena. Äriühing maksab tulumaksu makstud likvideerimisjaotiste summa osalt, mis ületab äriühingu omakapitali tehtud rahalisi ja mitterahalisi sissemakseid.
 

Küsimus: Kuidas kajastada raamatupidamises kinnistu müüki, mille üleandmine toimub tulevikus?14.01.2016

Ettevõte müüb kinnistu 20000.- (kaup antakse üle mai 2016)
Praegu tegin ettemaksuarve 12000 (arve laekus laekus)
D - ostjad 12000
K- maksustatav käive 10000
K- müügi käibemaks 2000

D-pank 12000
K- ostjad 12000

Küsimus tekib, et kas see 10000 peaks ikka müügituluna näitama, kui kaup ei ole ostjale üle läinud ja samas peaks laekuv raha bilansis olema ostjate ettemaksu kontol. Kuidas oleks õiged kanded?

Vastus: Vello Vallaste, PhD (majandus), MEng, MPsych, CMC, Vallaste ja Partnerid OÜ, www.vjap.ee

Kinnistu müük on üldjuhul maksuvaba, kuid seda võib vabatahtlikult ka maksustada. Kui on valitud vabatahtlik maksustamine, siis peab ostja vastavalt maksustamise erikorrale maksma müüjale üksnes arvel näidatud hinna. Arvel näidatud käibemaksu võtab ostja tasumisele kuuluva maksuna oma maksuarvestusse. Müüja kajastab kinnisasja maksustatava väärtuse KMD 9. lahtris.

Antud juhul on ostja maksnud 2000 rohkem, kui pidanuks. Tegemist ei ole müügituluga, vaid ostja ettemaksega kogu laekunud summa ulatuses. Enammakse arvel tuleb vähendada lõpparvet.
 

Küsimus: Kas tööandja tohib maksta puhkusetasu ühe päeva kaupa?21.12.2015

Töötan graafikujärgselt 24 h tööl, 3 vaba. Minu isapuhkus kujunes tänu sellele peaaegu 1,5 kuule. Nüüd siit ka küsimus. Tööandja maksab puhkusetasu 1 päeva kaupa. Kuidas on see õige? Kas tõesti korraga seda ei maksta?. Avaldusse märkisin, et soovin puhkusetasu enne puhkust. Kas tõesti on selline asi lubatud?

Ette tänades

Vastus: Vello Vallaste, PhD (majandus), MEng, MPsych, CMC, Vallaste ja Partnerid OÜ, www.vjap.ee

Puhkusetasu tuleb maksta hiljemalt eelviimasel tööpäeval enne puhkuse algust. Hiljem või osade kaupa võib puhkusetasu maksta ainult poolte kokkuleppel. Kui kokkulepet ei ole, on töötajal puhkusetasu maksmisega viivitamise korral õigus nõuda viivist, aastamääraga 8,05% (ca 0,022 % päevas).
 

Küsimus: Kas korteri müügilt tuleb maksta tulumaksu, kui sai seal 15 aastat elatud ja mõned aastad on nüüd lapsed seal elanud?17.12.2015

Tere
Abielupaar sai nõuka ajal korteri, milles elati ca 15 aastat ning peale seda koliti mujale. Sellest ajast peale on korteris vahelduva eduga elanud nende lapsed. Viimased 2 aastat on korter hoopiski tühi. Nüüd oleks plaan korterit müüa, kas sellele tehingule rakendub hiljem tulumaks või seda saab vaadata ikkagi kui oma kodu müüki?
Tänud

Vastus: Vello Vallaste, PhD (majandus), MEng, MPsych, CMC, Vallaste ja Partnerid OÜ, www.vjap.ee

Maksuvabalt saab müüa ainult sellist korterit, kus korteriomanik tegelikult sees elab. Kõnealuse korteri müügist saadav kasu maksustatakse.
 

Küsimus: Kas 2 aasta nõue sissekirjutusel on ikka kehtiv, et müügi korral ei peaks maksma tulumaksu?17.12.2015

Tere
Abikaasa sissekirjutus ja elukoht oli 2014. aasta detsembrini (üle 30 aasta) korteris, mis oli soetatud kolhoosi osakute eest. Hetkel on korter veel tema omandis, aga minu sissekirjutusega. 2015-st aastast on abikaasa sissekirjutus maaelamus, samuti tema omand. 2016. aastal saame pärandina abikaasaga kahe peale elamu linnas.
Kui tahame müüa osakutega saadud korterit 2016 aastal, siis kas abikaasa kui omanik peab sellelt tulumaksu maksma? Veel müües 2016 aastal ka pärandina mõlemale saadud elamu, kas peame sellelt tulumaksu maksma? Kui näiteks kokkuleppeliselt müün ainult mina? On 2 aasta nõue sissekirjutusel ikka kehtiv, et olla tulumaksuvaba?

Vastus: Vello Vallaste, PhD (majandus), MEng, MPsych, CMC, Vallaste ja Partnerid OÜ, www.vjap.ee

Kahe aasta jooksul ei saa eluruumi omanik, kes seal ka elab, müüa maksuvabalt rohkem, kui ühe eluruumi. Sissekirjutus ei ole mingi näitaja, määrav on, kus inimene tegelikult elab. Küsimusest jääb mulje, et korteriomanikust abikaasa võiks vabalt ka vähemalt korteri müügi eel seal elada. Sel juhul saab ta korteri müüa maksuvabalt. On ilmne, et pärast korteri müüki võivad abikaasad asuda elama päritud majja. Kui kahte aastat ei kannata oodata, siis korteri müünud abikaasa oma majaosa maksuvabalt müüa ei saa. Teine abikaasa saab oma majaosa müüa maksuvabalt. Kui tema saaks kogu maja omanikuks, siis saaks ta maksuvabalt müüa kogu maja.
 

Küsimus: Kuidas katta osaliselt osaühingu juhatuse liikme kodukulusid, kuhu see osaühing registreeritud on?15.12.2015

Osaühing on registreeritud juhatuse liikme omanduses oleva elukoha aadressile (juhatuse liige ei ole osanik). Kuidas vormistada kodukulude katmine osaühingu poolt? Kas juhatuse liige vormistab otsuse, et kaetakse mingi protsent kommunaalkuludest ja osaühing kannab igakuiselt üle vastava summa juhatuse liikme arvele selgitusega "kodukulude kompenseerimine" ning kommunaalarved säilitatakse osaühingu dokumentatsiooni hulgas.

Vastus: Vello Vallaste, PhD (majandus), MEng, MPsych, CMC, Vallaste ja Partnerid OÜ, www.vjap.ee

Kuna mistahes tehingute tegemine juhatuse liikmega kuulub osanike pädevusse, siis peab selle otsuse tegema osanik, mitte juhatuse liige. Mõistlik on määrata juhatusele kindel ruum, mida saab kasutada äriasjade ajamiseks eraelu väga segamata. Kommunaalkulud tuleks jagada proportsionaalselt ruumijaotusega. Arved peavad kogunema osaühingu raamatupidamisse, pole vahet kumb asjaosaline maksab ja kumb hüvitab.
 

Küsimus: Millise kinnisvara müügilt pean maksma tulumaksu, kui ühes elasin sees, kuid teise olin sisse kirjutatud?15.12.2015

Kui olen elanud oma korteris 5 aastat, kuhu ma ei ole sisse kirjutatud olnud, vahepeal ehitasin maja, kuhu kirjutasin ennast sisse ja 5 kuu pärast müüsin selle. Nüüd soovin müüa ka oma korteri. Kas pean mõlema müügi pealt makse maksma või kuidas peaksin käituma. Korteri müük võib lükkuda järgmisesse aastasse. Maja müüsin sellel aastal 2015.

Vastus: Vello Vallaste, PhD (majandus), MEng, MPsych, CMC, Vallaste ja Partnerid OÜ, www.vjap.ee

Maksuvabalt saab müüs ainult ühe eluaseme kahe aasta jooksul. Loeb ruumi tegelik kasutamine, mitte ainult sissekirjutus. Kui elasite majas enne selle müüki, siis on see tehing maksuvaba. Kui korter müüa enne kahe aasta möödumist maja müügist, siis tuleb saadud kasult (müügihind – soetamismaksumus) maksta tulumaksu.
 

Küsimus: Kas raha kinkimisega kaasnevad mingid maksukohustused kinkijale või kingisaajale?14.12.2015

Tere!
Plaanin kinnisvara ostu. Raha laenab mulle sugulane, 20 000 eurot. Mingit laenulepingut me ei sõlmi, sisuliselt on tegu raha kinkimisega. Kas raha kinkimisega kaasnevad mingid maksukohustused kinkijale või kingisaajale?
Ette tänades

Vastus: Vello Vallaste, PhD (majandus), MEng, MPsych, CMC, Vallaste ja Partnerid OÜ, www.vjap.ee

Raha kinkimisest ei tulene maksukohustust ei kinkijale ega kingisaajale. Maksustatakse inimese aktiivse tegevuse tulemusel tekkinud tulu või kapitalitulu.