Maksud ja raamatupidamine

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kui müün kinkelepinguga saadud suvila, mis oli pool aastat minu peamine elukoht, kas pean maksma tulumaksu?03.02.2016

Kui müün kinkelepinguga saadud suvila, mis oli pool aastat minu peamine elukoht, kas pean maksma tulumaksu?

Vastus: Vello Vallaste, PhD (majandus), MEng, MPsych, CMC, Vallaste ja Partnerid OÜ, www.vjap.ee

Ei pea, kui enne seda kahe aasta jooksul eluaset ei ole müüdud.
 

Küsimus: Kas kinkelepinguga saadud suvila müügist pean maksma tulumaksu?02.02.2016

Sain 2010. aasta jaanuaris kinkelepinguga krundi, millel oli pooleliolev suvila. Lammutasin ja renoveerisin selle täielikult. Elanud seal siiani veel ei ole.
Kui tahaksin seda müüa, kas peaksin maksa ka tulumaksu? Kokkuvõttes jääksin nii veel kahjumisse, sest ehituseks kulunud raha ületab kinkega saadud vara väärtust. Kui end elanikukuna sisse kirjutan mõneks kuuks ja mööblit/ajakirju jms.tellin, kas siis on võimalik maksuvabalt müük teostada? Ja kas sellel on määrav tähtsus, kas ehitis on valmis ja registreeritud või mitte ning kas on registreeritud kui suvila või maja?

Vastus: Vello Vallaste, PhD (majandus), MEng, MPsych, CMC, Vallaste ja Partnerid OÜ, www.vjap.ee

Kinkega saadud vara soetamismaksumus on alati 0. Tulumaksu tuleb maksta kinnisvara müügist saadud kasult, mis võrdub müügihind miinus dokumentaalselt tõendatud ehituskulud. Maksuvabalt saab müüa maja, kus selle omanik tegelikult elab. Hoone peab olema elamiskõlblik. Ehitisregistrisse kandmata ja kasutusloata ehitist on keeruline müüa. Ka suvila ja aiamaja kuuluvad elamute hulka.
 

Küsimus: Kuidas kajastada raamatupidamises, kui ettevõte ostab eraisikult remontivajava korteri kontoriks?28.01.2016

Tere,
Ettevõte (k/m kohustuslane) ostab eraisikult korteri kontoriks, teostab remondi ja ostab mööbli. Esmane arvelevõtmine, kas põhivarana? Milline oleks sellisel juhul kasulik eluiga? Millelt võib sisendkäibemaksu tagasi arvestada? Kas on veel midagi, mida peaks teadma seoses korteriostuga?

Vastus: Vello Vallaste, PhD (majandus), MEng, MPsych, CMC, Vallaste ja Partnerid OÜ, www.vjap.ee

Korter võetakse põhivarana arvele ostuhinnaga. Remondikulusid põhivara hinnale ei lisata. Põhivara kasulik eluiga on periood, mille vältel ettevõte põhivara tõenäoliselt kasutab, st selle otsustab juhatus/osanikud. Kui läheb teisiti, kui kavandatud, siis tehakse vastav korrektuur. Korteriostuga ei seondu midagi iseäralikku. Kui kontorit kasutatakse ainult maksustava käibe tarbeks, siis arvatakse maha kogu sisendkäibemaks.
 

Küsimus: Kuidas vormistada isiklik tehnika firmale nii, et see saaks seda välja rentima hakata?28.01.2016

Olen alustav ettevõtja, valdkonnaks erineva tehnika rent. Kui olen kunagi ise näiteks sülearvuti ostnud ja soovin seda ettevõtte alt rentima hakata, siis kuidas saaksin selle seadme firma varade hulka kanda? Kas võib mingi dokumendi alusel firmale tasuta üle anda või volitada firmat minu asju rentima? Kas tuleb määrata mingi hind sellele seadmele, sest firmal hetkel raha ei ole, et seda seadet osta? Kas korraga võib ka näiteks sülearvuti ja kaks videokaamerat firma nimekirja kanda? Kui seadmed kuuluvad firma alla, siis kas nende väärtus tuleb kuskil ära näidata? Ise olen firma omanik ja juhatuse liige.

Vastus: Vello Vallaste, PhD (majandus), MEng, MPsych, CMC, Vallaste ja Partnerid OÜ, www.vjap.ee

Võite kaaluda oma vara OÜ-le müümist. Lepite OÜ-ga hinnas kokku ja OÜ jääb teile esialgu võlgu. OÜ võtab asjad arvele ostuhinnaga. Kuna tegu on isiklikus tarbimises olevate asjadega, siis nende müük on maksuvaba. Võite OÜ-ga ka kokku leppida tehnika rendile andmises, kusjuures OÜ-l on õigus tehnikat ka edasi rentida. Sel juhul jääb OÜ teile võlgu rendisumma. Asju võib talle ka tasuta kasutamiseks anda. Kokkulepped peavad olema kirjalikud. Tasuta üle anda küll ei tasu, see tekitab OÜ-le potentsiaalse tulumaksukohustuse, kui tulevikus OÜ midagi maksma hakkab või asjad tagasi annab.
 

Küsimus: Kas sellel aastal on kohustuslik juhatuse liikmele palka maksta ja mis muutus seadustes juhatuse liikme osas?26.01.2016

Tere,
Tahtsin küsida, kas sellel aastal on kohustuslik juhatuse liikmele palka maksta? Mis muutus seadustes aastal 2016 juhatuse liikme osas?

Vastus: Vello Vallaste, PhD (majandus), MEng, MPsych, CMC, Vallaste ja Partnerid OÜ, www.vjap.ee

Juhatuse liikmele tasu maksmise otsustamine on osanike/aktsionäride asi. Keegi kõrvaline, sh riik, ei saa sellesse kuidagi sekkuda. Alates 2016. aastast saab juhatuse liige ravikindlustuse, kui äriühing maksab tema eest sotsiaalmaksu vähemalt 390 eurolt kuus.
 

Küsimus: Kas põhitöö kõrvalt lisatööd tehes peab FIE registreerima või saab niisama ka lisatööd teha ja mis maksud tuleb maksta?26.01.2016

Kas põhitöö kõrvalt lisatööd tehes peab FIE registreerima või saab niisama ka lisatööd teha ja mis maksud tuleb maksta?

Vastus: Vello Vallaste, PhD (majandus), MEng, MPsych, CMC, Vallaste ja Partnerid OÜ, www.vjap.ee

Kui asuda tööle teise tööandja juures, siis vastutab töö ja kõige sellega kaasneva (töötasu, maksustamine jne) eest tööandja. Tööd võib teha ükskõik mitmele tööandjale. Füüsilisest isikust ettevõtjaks tasub hakata siis, kui tehtav töö seisneb iseseisvas teenuste osutamises ja sellega kaasnevad märkimisväärsed kulutused, näiteks materjalidele, transpordile vmt.
 

Küsimus: Kas raieõiguse müügi korral peab maksma tulumaksu?21.01.2016

Aastaid tagasi sain vanaisa metsa, mis tagastati. Nüüd müüsin raieõiguse. Sain raha 20 000.- detsembris 2015. Nüüd soovin pojale majaostuks selle raha anda. Kas raieõiguse müügist pean ka maksma tulumaksu (olen muidugi FIE-na arvel), käin ka tööl ja olen palgatööline. FIE-na ei ole mul käibemaksu kohustust kuna olen veel töövõimetuspensionär. Kuna mul raieõiguse müügiga mingeid kulusi ei tule ja kui peangi tulumaksu maksma, kas on võimalik, et saan seda tulu mitme aasta peale jagada. Metsa ma FIE-na ei müünud. Kuidas pean toimima. Suured tänud ette.

Vastus: Vello Vallaste, PhD (majandus), MEng, MPsych, CMC, Vallaste ja Partnerid OÜ, www.vjap.ee

Raieõigusse müügist saadud kasust saab lisaks müügikuludele maha arvata ka metsa majandamise ja uuendamisega seotud kulutused, mis on tehtud 2015. aastal või järgmisel kolmel aastal. Seega on võimalik raieõiguse müügist saadud kasu maksustamist kuni kolm aastat edasi lükata. Need asjad kajastatakse tuludeklaratsiooni tabelis 6.2 ja selle lisas.
 

Küsimus: Kuidas oleks korrektne vormistada firma nimel oleva elamu, milles perega ka sees elame, enda nimele?19.01.2016

Tere!
Soetasin oma firmasse 2005.a. elumaja. Elan selles ise oma perega. Kuna firmas ei toimu enam tegevust, siis tahaksin seda lõpetada. Kuidas oleks võimalik saada see elumaja omale?

Vastus: Vello Vallaste, PhD (majandus), MEng, MPsych, CMC, Vallaste ja Partnerid OÜ, www.vjap.ee

Tuleb teha äriühingu lõpetamise otsus ja läbi viia likvideerimine. Likvideerijad, kelleks on üldjuhul juhatuse liikmed, lõpetavad osaühingu tegevuse, nõuavad sisse võlad, müüvad vara ja rahuldavad võlausaldajate nõuded. Vara ei pea müüma, kui see ei ole vajalik võlausaldajate nõuete rahuldamiseks ning kui osanikud annavad selleks nõusoleku. Allesjäänud vara jaotatakse osanike vahel. Seega on kaks võimalust: kas maja ära osta või omandada likvideerimisjaotisena. Äriühing maksab tulumaksu makstud likvideerimisjaotiste summa osalt, mis ületab äriühingu omakapitali tehtud rahalisi ja mitterahalisi sissemakseid.
 

Küsimus: Kuidas kajastada raamatupidamises kinnistu müüki, mille üleandmine toimub tulevikus?14.01.2016

Ettevõte müüb kinnistu 20000.- (kaup antakse üle mai 2016)
Praegu tegin ettemaksuarve 12000 (arve laekus laekus)
D - ostjad 12000
K- maksustatav käive 10000
K- müügi käibemaks 2000

D-pank 12000
K- ostjad 12000

Küsimus tekib, et kas see 10000 peaks ikka müügituluna näitama, kui kaup ei ole ostjale üle läinud ja samas peaks laekuv raha bilansis olema ostjate ettemaksu kontol. Kuidas oleks õiged kanded?

Vastus: Vello Vallaste, PhD (majandus), MEng, MPsych, CMC, Vallaste ja Partnerid OÜ, www.vjap.ee

Kinnistu müük on üldjuhul maksuvaba, kuid seda võib vabatahtlikult ka maksustada. Kui on valitud vabatahtlik maksustamine, siis peab ostja vastavalt maksustamise erikorrale maksma müüjale üksnes arvel näidatud hinna. Arvel näidatud käibemaksu võtab ostja tasumisele kuuluva maksuna oma maksuarvestusse. Müüja kajastab kinnisasja maksustatava väärtuse KMD 9. lahtris.

Antud juhul on ostja maksnud 2000 rohkem, kui pidanuks. Tegemist ei ole müügituluga, vaid ostja ettemaksega kogu laekunud summa ulatuses. Enammakse arvel tuleb vähendada lõpparvet.
 

Küsimus: Kas tööandja tohib maksta puhkusetasu ühe päeva kaupa?21.12.2015

Töötan graafikujärgselt 24 h tööl, 3 vaba. Minu isapuhkus kujunes tänu sellele peaaegu 1,5 kuule. Nüüd siit ka küsimus. Tööandja maksab puhkusetasu 1 päeva kaupa. Kuidas on see õige? Kas tõesti korraga seda ei maksta?. Avaldusse märkisin, et soovin puhkusetasu enne puhkust. Kas tõesti on selline asi lubatud?

Ette tänades

Vastus: Vello Vallaste, PhD (majandus), MEng, MPsych, CMC, Vallaste ja Partnerid OÜ, www.vjap.ee

Puhkusetasu tuleb maksta hiljemalt eelviimasel tööpäeval enne puhkuse algust. Hiljem või osade kaupa võib puhkusetasu maksta ainult poolte kokkuleppel. Kui kokkulepet ei ole, on töötajal puhkusetasu maksmisega viivitamise korral õigus nõuda viivist, aastamääraga 8,05% (ca 0,022 % päevas).