Maksud ja raamatupidamine

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kas Eesti elanik, kes sõidab laeval Küprose lipu all rahvusvahelistes vetes, peab maksma Eestis tulumaksu?02.03.2016

Tere,
Töötan meremehena laeval, mis on Küprose lipu all ja seilab rahvusvahelistes vetes. Minu elukoht on Eestis, tuludeks ainult laeval teenitud palk. Kas ma pean tulumaksu Eestis maksma. Küprosel on tulumaks meremeestele 0%. Eesti-Küprose vaheline leping tulumaksu kohta, artikkel 14:
"3. Eelmistest lõigetest olenemata maksustab lepinguosalise riigi ettevõtja rahvusvahelises veos kasutataval laeval töötamise eest saadud tasu ainult see riik."
Kas saan õigesti aru, et meremees ei pea tulumaksu maksma Eestis isegi kui Küprosel on see 0%?

Lugupidamisega

Vastus: Vello Vallaste, PhD (majandus), MEng, MPsych, CMC, Vallaste ja Partnerid OÜ, www.vjap.ee

Riikidevaheliste maksulepingute Art 14 p 3 kohaselt maksustab meremehe palga see riik, kelle ettevõtja palka maksab. St, oluline pole mitte see, millise riigi lipu all laeva seilab, vaid see, millise riigi tööandjaga on tegemist. Lipp näitab üksnes riiki, mille jurisdiktsiooni alla laev kuulub ajal, kui see viibib rahvusvahelistes vetes. Meremehe palgatulu Eestis ei maksustata, kui ta viibis töötamise eesmärgil väljaspool Eesti, sh välisriigi lipu all sõitval laeval vähemalt 183 päeva 12 järjestikuse kuu jooksul ja tema palgatulu oli välisriigis maksustatud (ka siis, kui maksu lõppsummaks jäi null eurot). Maksustamine peab olema dokumentaalselt tõendatud. Tõendit maksustamise kohta küsige tööandjalt. Küprose maksumäär puutub asjasse ainult juhul, kui tegu on Küprose tööandjaga.
 

Küsimus: Kas eesti käibemaksukohustuslane ettevõte peab soome eraiskule esitatavale arvele lisama käibemaksu?01.03.2016

Tere, Sooviks teada, kui Eesti käibemaksukohuslane ettevõte teeb arve Soome eraisikule maja fassaaditööde eest, kas tuleb panna Eesti käibemaks või Soome? Ja küsiks veel, et kui olla käibemaksukohuslane mõlemas riigis, siis kumb käibemaks panna?

Vastus: Vello Vallaste, PhD (majandus), MEng, MPsych, CMC, Vallaste ja Partnerid OÜ, www.vjap.ee

Kui ehitustöid tehakse eraisikule, siis maksustatakse teenus käibemaksuga selles riigis, kus ehitis asub. Selleks tuleb end selles riigis registreerida maksukohustuslasena ja talitada nii, nagu iga teine sealne maksukohustuslane, sh rakendada selle riigi maksumäära. Pole oluline, kas teenuse osutaja on muudes riikides maksukohustuslasena registreeritud.
 

Küsimus: Kas töövõimetuspension säilib kui asutan osaühingu ja olen tasustamata juhatuse liige?17.02.2016

Plaan asutada ettevõte ja olla ainuosanik ning juhatuse liige. Juhatuse liikmele tasu ei maksta. Samas töötan ka edasi töölepinguga ja saan osalist töövõimetuspensioni. Kas töövõimetuspension säilib ettevõtte juhatusse kuuludes? Tööleping tööandjaga jääb alles ja tema maksab ka tööjõumaksud.

Vastus: Vello Vallaste, PhD (majandus), MEng, MPsych, CMC, Vallaste ja Partnerid OÜ, www.vjap.ee

Juhatusse kuulumine ei mõjuta töövõimetuspensioni mitte kuidagi, sõltumata sellest, kas tasu makstakse või mitte.
 

Küsimus: Kas pean Soomes jaanuarist augustini teenitud tulu Eestis deklareerima või ei pea?16.02.2016

Aastal 2015 töötasin Soomes jaanuarist augustini. Edasi taas Eestis. Kuidas käib korrektne tulude deklareerimine?
Pean silmas, kas pean Soomes teenitud tulu ka deklareerima või ei pea?

Vastus: Vello Vallaste, PhD (majandus), MEng, MPsych, CMC, Vallaste ja Partnerid OÜ, www.vjap.ee

Välismaal teenitud tulu tuleb deklareerida, sõltumata sellest, kas see on välismaal juba maksustatud või mitte. Kui inimene on viibinud töötamise eesmärgil välismaal kauem, kui 182 päeva 12 järjestikuse kuu jooksul, ja saadud palga kohta on dokument, kuhu on märgitud nii töötasu kui ka tulumaksu summa (ka juhul, kui see on 0), siis täidetakse deklaratsiooni tabel 8.8 (tulu, mida Eestis ei maksustata).
 

Küsimus: Kas 30 aastat minule kuuluva korteri müügilt pean maksma tulumaksu, kui ise elan Soomes?16.02.2016

Elan Soomes (Soome kodakondsus) ja otsustasin müüa Eestis oleva korteri, mida siiani nö. suvilana ning peatumiskohana perega kasutasime. Korteri omanik olen olnud 30 aastat. Elektriarved ning korteri kommunaalmaksud on tulnud minu nimele ja pole korterit kellelegi välja üürinud. Kuna kinnisvara müügikogemus puudub, soovin nõu ja infot, kuidas kogu protsess toimub (notaritasud, riigilõiv - mis summadega pean arvestama) ning kas pean ja kellele, kui palju tulumaksu maksma? Kas tulumaksust pole võimalik vabastust saada?

Vastus: Vello Vallaste, PhD (majandus), MEng, MPsych, CMC, Vallaste ja Partnerid OÜ, www.vjap.ee

Tavaliselt kasutatakse kinnisvara müügil mõne kinnisvarabüroo teenuseid. Maakleritasu küsitakse 2 – 3 % müügihinnast. Notaritasu arvestatakse korteri väärtuse alusel, mille ütlevad notarile tehingu taotlejad, aga see ei saa olla alla 6391 euro. Sel juhul on notari tasu 25 eur. Kui kõne all on keskpärane korter Tallinnas, siis õiglase hinnaga opereerides kujuneb notaritasuks ca 100 eur ja kinnistu uue omaniku registrisse kandmise riigilõivuks ca 75 eur. Kulude jaotuse lepivad kokku tehingupooled. Korteri müügist saadud kasu maksustatakse tulumaksuga, mis arvutatakse valemiga: (müügitulu – soetamismaksumus – müügiga seotud kulud) x 0,2. Tuludeklaratsioon (vorm V1) tuleb esitada maksuametile ühe kuu jooksul kasu saamisest.
 

Küsimus: Kuidas toimida, kui otsustasin ümber ja soovin oma eesti riigile makstud tulumaksu maksta ikkagi riigis, kus selle teenisin?09.02.2016

Tere. Kas on võimalik ja kuidas toiming käib juhul kui ma olen mõelnud ringi ja soovin Eesti riigile makstud tulumaksu välisriigis teenitud tulult maksta siiski tagantjärgi riiki, kus tulu teeniti. Tegu on teise EU maaga.
Tänan

Vastus: Vello Vallaste, PhD (majandus), MEng, MPsych, CMC, Vallaste ja Partnerid OÜ, www.vjap.ee

Siin pole endal suurt midagi mõelda, maksustamine toimub vastavalt riikidevahelistele maksulepingutele, mitte kellegi soovi järgi. Kui Eesti on saanud maksuraha, millele on õigus teisel riigil, siis klaarivad asja kahe riigi maksuhaldurid omavahel. Kui leiate, et maksuraha on läinud valesse kassasse, siis peaksite informeerima teise riigi maksuhaldurit, kes saab vajaduse korral initsiatiivi üles näidata.
 

Küsimus: Kas pean pärimisega saadud maa müügi järgselt mingi aja ootama, et ülejäänu müümisel ei tekiks tulumaksukohustust?03.02.2016

Tere! 2001.a pärisin vanatädi talu ja sain tagasi vanatädi maad teise ringi pärijana. 2013 müüsin osa põllumaast ilma, et oleksin pidanud tulumaksu maksma. Kuulsin, et enne kui ma saan uuesti müüa, peab mingi arv aastaid vahet olema, muidu läheb tulumaksu alla. Kuidas sellega lood on? Ega pole vahepeal mingeid sellealaseid seadusemuutusi olnud.

Tänan!

Vastus: Vello Vallaste, PhD (majandus), MEng, MPsych, CMC, Vallaste ja Partnerid OÜ, www.vjap.ee

Mingeid muudatusi ei ole, omandireformi käigus tagastatud maa võõrandamine on maksuvaba.
 

Küsimus: Kui müün kinkelepinguga saadud suvila, mis oli pool aastat minu peamine elukoht, kas pean maksma tulumaksu?03.02.2016

Kui müün kinkelepinguga saadud suvila, mis oli pool aastat minu peamine elukoht, kas pean maksma tulumaksu?

Vastus: Vello Vallaste, PhD (majandus), MEng, MPsych, CMC, Vallaste ja Partnerid OÜ, www.vjap.ee

Ei pea, kui enne seda kahe aasta jooksul eluaset ei ole müüdud.
 

Küsimus: Kas kinkelepinguga saadud suvila müügist pean maksma tulumaksu?02.02.2016

Sain 2010. aasta jaanuaris kinkelepinguga krundi, millel oli pooleliolev suvila. Lammutasin ja renoveerisin selle täielikult. Elanud seal siiani veel ei ole.
Kui tahaksin seda müüa, kas peaksin maksa ka tulumaksu? Kokkuvõttes jääksin nii veel kahjumisse, sest ehituseks kulunud raha ületab kinkega saadud vara väärtust. Kui end elanikukuna sisse kirjutan mõneks kuuks ja mööblit/ajakirju jms.tellin, kas siis on võimalik maksuvabalt müük teostada? Ja kas sellel on määrav tähtsus, kas ehitis on valmis ja registreeritud või mitte ning kas on registreeritud kui suvila või maja?

Vastus: Vello Vallaste, PhD (majandus), MEng, MPsych, CMC, Vallaste ja Partnerid OÜ, www.vjap.ee

Kinkega saadud vara soetamismaksumus on alati 0. Tulumaksu tuleb maksta kinnisvara müügist saadud kasult, mis võrdub müügihind miinus dokumentaalselt tõendatud ehituskulud. Maksuvabalt saab müüa maja, kus selle omanik tegelikult elab. Hoone peab olema elamiskõlblik. Ehitisregistrisse kandmata ja kasutusloata ehitist on keeruline müüa. Ka suvila ja aiamaja kuuluvad elamute hulka.
 

Küsimus: Kuidas kajastada raamatupidamises, kui ettevõte ostab eraisikult remontivajava korteri kontoriks?28.01.2016

Tere,
Ettevõte (k/m kohustuslane) ostab eraisikult korteri kontoriks, teostab remondi ja ostab mööbli. Esmane arvelevõtmine, kas põhivarana? Milline oleks sellisel juhul kasulik eluiga? Millelt võib sisendkäibemaksu tagasi arvestada? Kas on veel midagi, mida peaks teadma seoses korteriostuga?

Vastus: Vello Vallaste, PhD (majandus), MEng, MPsych, CMC, Vallaste ja Partnerid OÜ, www.vjap.ee

Korter võetakse põhivarana arvele ostuhinnaga. Remondikulusid põhivara hinnale ei lisata. Põhivara kasulik eluiga on periood, mille vältel ettevõte põhivara tõenäoliselt kasutab, st selle otsustab juhatus/osanikud. Kui läheb teisiti, kui kavandatud, siis tehakse vastav korrektuur. Korteriostuga ei seondu midagi iseäralikku. Kui kontorit kasutatakse ainult maksustava käibe tarbeks, siis arvatakse maha kogu sisendkäibemaks.