Maksud ja raamatupidamine

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kas tulumaksustatakse korteri müük kui eelmisel aastal müüsin korteri kus elasin, nüüd müüksin teise?06.10.2017

Tere!
Aasta tagasi müüsin oma korteri, mis oli ka elukohaks.
Nüüd tahan müüa ka teise oma korteri, kus ise sees ei ela ja mille väärtus on ostuhinnast tunduvalt väiksem. Kasu ei saa aga kuidas tulumaksuga on?

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Oluline on müügihind (mitte väärtus). Kui müügist kasu (tulu) ei teki, ei ole midagi maksustada ega deklareerida.

Täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee.
 

Küsimus: Kuidas kajastada juhatuse liikme kulutused, kui ta tegelikult palka ei saa ja tööle vormistatud ei ole?06.10.2017

Tere!
Firma (alustas kevadel) asub Tartus. Firma juhatuse liige tasu ei saa ja pole ka tööle vormistatud, firmas autot pole. Nädalavahetusel käis juhatuse liige kahepäevast kursust läbi viimas Tallinnas isikliku autoga. Kuidas kajastada kulusid raamatupidamises? (auto, ööbimine jne)

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Kõige lihtsam on vormistada see lähetusena, st isik koostab lähetuse aruande ja lisab sinna juurde kuludokumendid. Aruande koostamisel tuleb arvestada määruses nõutuga: https://www.riigiteataja.ee/akt/129122015048

Täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee.
 

Küsimus: Kas KÜ juhatuse liikme tasu võib välja maksta isikliku sõiduauto kompensatsioonina?06.10.2017

Kas KÜ juhatuse liikme tasu võib välja maksta isikliku sõiduauto kompensatsioonina? Millised tingimused peavad sellisel juhul olema täidetud. Majanduskavas täpsustatud, et juhatuse liikme tasu võib sisaldada auto kompensatsiooni. Kui ei ole võimalik ja peab maksma mõne muu lepingu alusel, siis millised maksud makstakse juhatuse liikme tasult? Kas KÜ juhatuse liikmeks olemise peab registreerima TÖR-is?

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Juhatuse liikme tasul ja sõiduauto kompensatsioonil on erinevad eesmärgid. Tasu makstakse tehtud töö eest. Kompensatsiooni aga kulude hüvitamiseks. Neid kokku liita ei saa. Õigemini saab, kuid see maksustatakse siis palgamaksude reeglite kohaselt, st kallimalt kui peaks.

Majanduskavas sisalduv täpsustus võib olla mõeldud olukorda, kus juhatuse liige saab küll juhatuse liikme tasu kokkulepitud suuruses, kuid suuruse määramisel on arvesse võetud, et selle eest ajab ta ka KÜ asju oma sõidukiga.

Juhatuse liikme tasu maksustatakse sotsiaalmaksu, tulumaksu ja pensionimaksega (kui isik on liitunud pensionisüsteemiga). Juhatuse liikme registreerimine TÕR-s toimub üksnes juhul, kui sellest tekib maksukohustus Eestis (MKS § 251 lg 4).

Täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee.
 

Küsimus: Kas tulumaksu peab maksma päritud metsamaa müügist?06.10.2017

Pärisin maa peale isa surma. Nüüd kui ma seda müüa soovin, kas siis müügist saadud summast läheb tulumaks maha?

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Maa maksustamisel sõltub kuidas maa algselt saadi. Kui oli tegemist omandireformi käigus tagastatud maaga või erastamise käigus saadud varaga, siis tulumaksu maksma ei pea. Kui ei olnud eelnimetatud olukord, tuleb saadud tulult maksta tulumaks. Mitte ära unustada seda, et tulult saab arvestada maha teatud liiki kulusid.

Täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee.
 

Küsimus: Kuidas toimub bioloogiliste varade (taimede) arvestus raamatupidamises?30.09.2017

Ettevõte tegeleb maasika ning vaarika kasvatusega ning saagi saamisel marjade müümisega. Olles raamatupidaja sellises ettevõttes, kus firma on alles tegevust alustanud, oleks küsimus selles, et kuidas taimed arvele võetakse, kuidas toimub edasine kajastamine ning veel muud selle juurde kuuluvat ehk kuidas toimub bioloogiliste varade arvestus raamatupidamises?

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Kõige täpsema juhendi annab sellele RTJ7, kus on kirjeldatud bioloogilise vara, sh istikute, arvele võtmist.

Täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee.
 

Küsimus: Kui meesterahvas soovib mind teatud rahalise summaga kuus aidata, kas ma olen siis maksukohuslane?28.08.2017

1. Kui eraisik teeb teisele eraisikule suurema rahalise kingituse/annetuse sponsorluse/toimetuleku abi eesmärgil, kas selle pealt peab maksma makse? Lihtsamalt küsides - kui meesterahvas soovib mind teatud rahalise summaga kuus aidata, kas ma olen siis maksukohuslane?

2. Sama küsimus kehtib juhul, kui ma teen käsitöö tooteid, mida müün ostu- ja müügikeskkondade (eBay jne) kaudu? Ma pean silmas, mitteregulaarset toimingut, kuid siiski korduvat.

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

1. Eraisik ei pea kingituste, annetuste ja sponsorluse pealt makse maksma.

2. Kui tegevus on juhuslik ja ei ole põhi sissetuleku allikas, siis maksukohustust ei teki. Kui see muutub pidevaks ning tekivad püsivad ettevõtluse tunnused (eeldab eraldi analüüsi), võib tekkida ka kohustus ennast registreerida FIE-na või müüa kaupu läbi äriühingu. Alates 2018.a on võimalus sellist väiksemat liiki tegevust teha ka läbi ettevõtluskonto.

Täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee.
 

Küsimus: Kas osaühing, kes teeb teenust alltöövõtuna võib teha arve 0% määraga, kuna teenuse käibe tekkimise koht ei ole Eesti?24.08.2017

Eesti OÜ (käibemaksukohustuslane) plaanib hakata tegema ehitusteenuse alltöövõttu teisele Eesti OÜ-le (samuti käibemaksukohustuslane):
1. ehitusteenus (§ 15 lg 4 p 1)
2. kruiisilaevade ehitusteenus (KMS § 15 lg 4 p 6 ; Council Directive 2006/112/EC art. 148 (c))

Teenuse osutamise kohad asuvad Soomes, Poolas, Saksamaal ja Hispaanias.

Kas osaühing, kes teeb teenust alltöövõtuna ja esitab arve teisele Eesti OÜ-le, võib teha arve 0% määraga (KMS § viide juurde), kuna teenuse käibe tekkimise koht ei ole Eesti? Mõlemad OÜ-d kuskil mujal riigis peale Eesti käibemaksukohuslased ei ole.

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

1. Eeldan, et ehitusteenus on seotud kinnisasjaga. Ehitamine, ehituseks ettevalmistamine, vms on kinnisasjaga seotud käive, mis maksustatakse alati kinnisasja asukohas (KMS § 10 lg 4 p 1, direktiiv 2006/112/EÜ art 45). Seega tekib maksukohustus sihtriigi maksuseadusandluse alusel ja tuleb pöörduda sihtriigi maksuhalduri poole.

Üldjuhul, kui teenuse saaja ei ole sihtriigis käibemaksukohustuslane, võib juhtuda, et tegelikul teenuse osutajal on sihtriigis maksukohustus. Kas maksukohustus tekib esimesest eurost, teatavat piirmäära ületades või esimesest teenuse osutamise päevast, vms, tuleb uurida sihtriigist.

Seega tuleb esmalt analüüsida, kas kohaliku riigi seadusandluse alusel tekib sihtriigis püsiv tegevuskoht ja seeläbi ka maksukohustus (kriteeriumeid on palju, vt OECD mudellepingut ja maksulepingut). Kui püsivat tegevuskohta ei teki, saab esitada 0%-ga arve ja käibe deklareerida Eesti KMD real 3 (KMS § 15 lg 4 p 1). Kui on kohustus sihtriigis ennast registreerida, siis seda osa käibest Eestis deklareerima ei pea.

2. Kui ehitatakse kruiisilaevu (vallasasju) teises liikmesriigis ja arve esitatakse Eesti käibemaksukohustuslasele, tekib käive teenuse osutaja asukohas, st Eestis (KMS § 10 lg 1). St kui üks Eesti käibemaksukohustuslane osutab laeva ehitamise teenust teisele Eesti käibemaksukohustuslasele, on teenuse käibemaksumäär 20%.

Igaks võimalikuks juhuks soovitan võtta ühendust ka teise riigi maksuhalduriga, et veenduda, et seal ei teki püsivat tegevuskohta ning ootamatut maksukohustust.

Täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee.
 

Küsimus: Kuidas kajastada firma poolt rentimiseks ostetud korterit bilansis, kas materiaalse põhivarana või kinnisvarainvesteeringuna?23.08.2017

Firma ostis korteri eesmärgiga seda välja rentida ja teenida tulu. Kuidas kajastada seda bilansis nagu materiaalse põhivarana või kinnisvarainvesteeringuna?

Ette tänades,

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Kui korterit ise ei kasuta, vaid rendite ainult välja, on see maksuvaba käive ja bilansis kajastatakse kinnisvarainvesteeringuna. Iga aasta lõpus tuleb arvutada maksuvaba ja maksustatava käibe proportsioon ning vajadusel korrigeerida mahaarvatud sisendkäibemaksu.

Täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee.
 

Küsimus: Kas pean maksma ka ka makse, kui müün 12 aastat tagasi päritud vanemate maja?10.08.2017

Tere!
Pärisin 12 aastat tagasi isa maja, ei ole seal ise elanud, seejärel abikaasaga erastasime maa maja juurde. Soovin kinnistu müüki panna,siit küsimus: Kas ja millises ulatuses pean maksma pärandi müügilt maksu? Olen kuulnud, et kord kahe aasta jooksul võib kinnisvaratehingut maksuvabalt teha, on see kohaldatav ka praegusel juhul?

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Kord kahe aasta jooksul saab maksuvaba kinnisvaratehingut teha, kui see on olnud kuni võõrandamiseni teie elukohaks. Kui te seal elanud ei ole, on kinnisasja müük maksustatav kogu selle ulatuses.

Erisäte on suvila, aiamaja või õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise kohta, kuid saan aru, et siin sellega tegemist ei ole.

Täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee.
 

Küsimus: Kas MTÜ võib nõuda liikmemaksu tasumist?16.06.2017

Tere
Kuna oman suvilat kohas, kus on moodustatud MTÜ, kas ma pean maksma liikmemaksu kui ma enam ei taha? Algul maksin kuna selle eest sai suvel vett kasutada (nüüd ei saa). Kuhugi ma alla kirjutanud ei ole, et soovin liige olla.

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

MTÜ on isikute vabatahtlik ühendus. Sinna kuuluvad liikmed kes vastavad MTÜ põhikirja nõuetele. Liikmete varalised ja muud kohustused määratakse kindlaks põhikirjaga. Liikmetele võib panna kohustusi ainult põhikirjas ettenähtud korras. Liikmeks saamise üle otsustab juhatus. Kui te liige ei ole, ei ole teil ka kohustusi.

Täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee.