Maksud ja raamatupidamine

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kas osaühing, kes teeb teenust alltöövõtuna võib teha arve 0% määraga, kuna teenuse käibe tekkimise koht ei ole Eesti?24.08.2017

Eesti OÜ (käibemaksukohustuslane) plaanib hakata tegema ehitusteenuse alltöövõttu teisele Eesti OÜ-le (samuti käibemaksukohustuslane):
1. ehitusteenus (§ 15 lg 4 p 1)
2. kruiisilaevade ehitusteenus (KMS § 15 lg 4 p 6 ; Council Directive 2006/112/EC art. 148 (c))

Teenuse osutamise kohad asuvad Soomes, Poolas, Saksamaal ja Hispaanias.

Kas osaühing, kes teeb teenust alltöövõtuna ja esitab arve teisele Eesti OÜ-le, võib teha arve 0% määraga (KMS § viide juurde), kuna teenuse käibe tekkimise koht ei ole Eesti? Mõlemad OÜ-d kuskil mujal riigis peale Eesti käibemaksukohuslased ei ole.

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

1. Eeldan, et ehitusteenus on seotud kinnisasjaga. Ehitamine, ehituseks ettevalmistamine, vms on kinnisasjaga seotud käive, mis maksustatakse alati kinnisasja asukohas (KMS § 10 lg 4 p 1, direktiiv 2006/112/EÜ art 45). Seega tekib maksukohustus sihtriigi maksuseadusandluse alusel ja tuleb pöörduda sihtriigi maksuhalduri poole.

Üldjuhul, kui teenuse saaja ei ole sihtriigis käibemaksukohustuslane, võib juhtuda, et tegelikul teenuse osutajal on sihtriigis maksukohustus. Kas maksukohustus tekib esimesest eurost, teatavat piirmäära ületades või esimesest teenuse osutamise päevast, vms, tuleb uurida sihtriigist.

Seega tuleb esmalt analüüsida, kas kohaliku riigi seadusandluse alusel tekib sihtriigis püsiv tegevuskoht ja seeläbi ka maksukohustus (kriteeriumeid on palju, vt OECD mudellepingut ja maksulepingut). Kui püsivat tegevuskohta ei teki, saab esitada 0%-ga arve ja käibe deklareerida Eesti KMD real 3 (KMS § 15 lg 4 p 1). Kui on kohustus sihtriigis ennast registreerida, siis seda osa käibest Eestis deklareerima ei pea.

2. Kui ehitatakse kruiisilaevu (vallasasju) teises liikmesriigis ja arve esitatakse Eesti käibemaksukohustuslasele, tekib käive teenuse osutaja asukohas, st Eestis (KMS § 10 lg 1). St kui üks Eesti käibemaksukohustuslane osutab laeva ehitamise teenust teisele Eesti käibemaksukohustuslasele, on teenuse käibemaksumäär 20%.

Igaks võimalikuks juhuks soovitan võtta ühendust ka teise riigi maksuhalduriga, et veenduda, et seal ei teki püsivat tegevuskohta ning ootamatut maksukohustust.

Täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee.
 

Küsimus: Kuidas kajastada firma poolt rentimiseks ostetud korterit bilansis, kas materiaalse põhivarana või kinnisvarainvesteeringuna?23.08.2017

Firma ostis korteri eesmärgiga seda välja rentida ja teenida tulu. Kuidas kajastada seda bilansis nagu materiaalse põhivarana või kinnisvarainvesteeringuna?

Ette tänades,

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Kui korterit ise ei kasuta, vaid rendite ainult välja, on see maksuvaba käive ja bilansis kajastatakse kinnisvarainvesteeringuna. Iga aasta lõpus tuleb arvutada maksuvaba ja maksustatava käibe proportsioon ning vajadusel korrigeerida mahaarvatud sisendkäibemaksu.

Täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee.
 

Küsimus: Kas pean maksma ka ka makse, kui müün 12 aastat tagasi päritud vanemate maja?10.08.2017

Tere!
Pärisin 12 aastat tagasi isa maja, ei ole seal ise elanud, seejärel abikaasaga erastasime maa maja juurde. Soovin kinnistu müüki panna,siit küsimus: Kas ja millises ulatuses pean maksma pärandi müügilt maksu? Olen kuulnud, et kord kahe aasta jooksul võib kinnisvaratehingut maksuvabalt teha, on see kohaldatav ka praegusel juhul?

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Kord kahe aasta jooksul saab maksuvaba kinnisvaratehingut teha, kui see on olnud kuni võõrandamiseni teie elukohaks. Kui te seal elanud ei ole, on kinnisasja müük maksustatav kogu selle ulatuses.

Erisäte on suvila, aiamaja või õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise kohta, kuid saan aru, et siin sellega tegemist ei ole.

Täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee.
 

Küsimus: Kas MTÜ võib nõuda liikmemaksu tasumist?16.06.2017

Tere
Kuna oman suvilat kohas, kus on moodustatud MTÜ, kas ma pean maksma liikmemaksu kui ma enam ei taha? Algul maksin kuna selle eest sai suvel vett kasutada (nüüd ei saa). Kuhugi ma alla kirjutanud ei ole, et soovin liige olla.

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

MTÜ on isikute vabatahtlik ühendus. Sinna kuuluvad liikmed kes vastavad MTÜ põhikirja nõuetele. Liikmete varalised ja muud kohustused määratakse kindlaks põhikirjaga. Liikmetele võib panna kohustusi ainult põhikirjas ettenähtud korras. Liikmeks saamise üle otsustab juhatus. Kui te liige ei ole, ei ole teil ka kohustusi.

Täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee.
 

Küsimus: Kas sotsiaalmaks ja töötuskindlustusmaks tuleb deklareerida proportsionaalselt töötatud päevade arvule?16.06.2017

Tere,

Töötaja võtab 5 palgata puhkuse päeva juulis. Kas sotsiaalmaks ja töötuskindlustusmaks tuleb deklareerida proportsionaalselt töötatud päevade arvule?
Kuidas on lood kogumispensioniga, tulumaksuga ja töötaja töötuskindlustusmaksega?

Ette tänades!

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Sotsiaalmaksu makstakse töötajale või ametnikule kuu eest makstud tasult, kuid mitte vähem kui ettenähtud kuumäär. Seega tuleb palgata puhkuse päevade eest sotsiaalmaksu maksta.

Teisi makse palgata puhkuse päevade eest maksta ei tule.

Täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee.
 

Küsimus: Kui vahetan oma krüptorahad eurodeks, kas pean maksma sellelt summalt tulumaksu?15.06.2017

Tere.
Kui vahetan oma krüptorahad EUR vastu platvormil nagu www.kraken.com ja kannan oma pangakontole, kas pean maksma sellelt summalt tulumaksu? Mille alla tuludeklaratsioonis võiks selle tulu deklareerida?
http://www.kryptoraha.ee/tehnoloogia/

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Vastus on antud eeldusel, et olete saanud tulu füüsilise isikuna (mitte FIE-na).

Kas tekkis tulu? Kui jah, siis saadud tulu tuleb maksustada tulumaksuga (TuMS § 12 lg 1). Seega e-raha turult saadud valuutatulu kuulub maksustamisele tulumaksuga.

Maksuhalduri käsitluses on virtuaalne valuuta TuMS § 15 lõike 1 tähenduses vara. Tulumaksuga maksustatakse sellisel juhul vara võõrandamisest, sh vahetamisest, saadud kasu. Kasu vara müügist on müüdud vara soetamismaksumuse ja müügihinna vahe. Kasu vara vahetamisest on vahetatava vara soetamismaksumuse ning vahetuse teel vastu saadud vara turuhinna vahe.

Kauplemiskontolt/platvormilt pangakontole kantud summa deklareeritakse muu vara võõrandamisena tuludeklaratsiooni vormi A tabelis 6.3. (Tegemist ei ole p 6.1. väärtpaberituluga, millelt saaks arvata maha kulusid).

Täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee.
 

Küsimus: Kas FIE saaks Rootsis teenust osutada ja kas maksud maksab Eestis?15.06.2017

Kas FIE saaks Rootsis teenust osutada ja kas maksud maksab Eestis?
Tänud

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Rootsi seadusandlus väljub minu pädevuse piiridest.

Täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee.
 

Küsimus: Mis aasta tulud võetakse aluseks emapalga arvutamisel?05.06.2017

Tere! Olen uurinud küll seadusi aga pisut jääb siiski arusaamatuks. Seega küsiksin teilt - eeldatavalt on raseduse tähtaeg Jaanuaris 2018. Rasedus ja sünnituspuhkusele seega jääksin 2017 aasta lõpu poole (oktoober-november). Mis aasta tulud võetakse aluseks emapalga arvutamisel?

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Kui dekreedileht lõpeb 2018 jaanuar, siis võetakse aluseks 2017 tulud. Ehk lõppenud aasta tulud.

Täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee.
 

Küsimus: Kuidas tagantjärele olukorda lahendada, kui OÜ oleks pidanud juba 2013 käibemaksukohustuslaseks registreerima?05.05.2017

Tere!
Minu raamatupidaja, kellele olin usaldanud kogu mulle kuuluva OÜ-ga seotud asjaajamise, avastas, et OÜ oleks pidanud juba 2013. aastal registreerima end seoses 16 000 euro piirmäära ületamisega käibemaksukohuslaseks. Kuidas tagantjärele seda olukorda lahendada?
Tegemist on mikroettevõttega, kelle paberimajandus kuus piirdub umbes kahe klientidele esitatava arvega. Kas pean nüüd (pärast maksuametis käibemaksukohuslaseks registreerimist) esitama need mitme aasta arved klientidele uuesti koos käibemaksuga ja kas see on klientide raamatupidamise seisukohast üldse mõeldav?

Vastuse eest tänades

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Tere

Käibe piirmäär 16 000 eurot arvestatakse kalendriaasta põhiselt (st mitte kogu äriühingu käivet asutamisest alates). St kui 2013 ületasite 16 000 eurose piirmäära kuid 2014 oli käive alla 16 000 euro, siis 2014 ei pea olema käibemaksukohustuslane.

Kui 2013 aastal ületas käive piirmäära nt alates aprillist, tuleb maksuhaldurile esitada käibemaksukohustuslaseks registreerimise avaldus registreerida kmk-ks alates aprillist. Kui alates 2014 käive jäi aga alla piirmäära, siis täpsustada avalduses konkreetset perioodi ehk millal oli kohustus olla kmk-ne. Vastasel juhul tuleb km lisada kõikidele arvetele kuni tänaseni. Seejärel teha arved ümber, lisada km, muuta vanu deklaratsioone ja maksta km osa riigile ära. Lisandub intress 0,06% päevas tasumata summalt.

Mis puudutab arvete saatmist klientidele, siis kuna ilmselt oli hinnakokkulepe konkreetse summa kohta, siis ei ole kliendid nõus suureneva arvega. Seega tuleks siis lõppsumma jätta samaks ja oma osa (kasumi) arvelt maksta riigile km. Need kliendid kes on nõus km lisamisega ja on lisaks veel kmk-sed, siis nendega muret ei ole, nemad saavad km osa arvata maha tänase käibedeklaratsiooniga. Igal juhul peavad aga mõlemal olema ühesugused arved.

Samas märgin, et maksukorralduse seadus sätestab, et maksusumma määramise aegumistähtaeg on kolm aastat. Maksusumma tahtliku tasumata või kinni pidamata jätmise korral on maksusumma määramise aegumistähtaeg viis aastat. Aegumistähtaeg algab selle maksudeklaratsiooni esitamise tähtpäevast, mida ei esitatud või milles esitatud andmete alusel maksusumma valesti arvutati. Pärast aegumistähtaja möödumist ei või selles asjas maksuotsust teha. Maksusumma määramist saab maksuhaldur teha kontrolli käigus.

Lugupidamisega
Liina Karlson, liina.karlson@themis.ee
 

Küsimus: Kuidas peaks FIE deklareerima maa renditulu, kas vormil E (ettevõtlustuluna) või vormil A?16.12.2016

Põllumajandusega tegelev FIE, kes hakkab tegevust lõpetama, annab oma maa rendile (maa on saadud õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamisena ja juurde ostetud EVP-ga). Kuidas deklareerida renditulu, kas vormil E (ettevõtlustuluna) või vormil A?
Ettevõtlustulust arvestatakse tulu ja sots maks, isiklikust tulust ainult tulumaks. Sel aastal veel FIE.

Vastus: Vello Vallaste, PhD (majandus), MEng, MPsych, CMC, Vallaste ja Partnerid OÜ, www.vjap.ee

FIE saab ettevõtlustulust ettevõtlusega seotud kulud maha arvata, vähendades nii tulumaksu ja sotsiaalmaksu tasumise kaudu tagada endale ravikindlustus. Kui kõik maaga seotud kulud kannab rentnik, siis esimene põhjus langeb ära. Kui ravikindlustus on olemas, nagu näiteks pensionäril, siis pole ka sel põhjusel mõtet ettevõtjana tegutseda. Saadud renditulu deklareeritakse vormil A.