Maksud ja raamatupidamine

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kas laada ajal tasulise parkimise korraldamine MTÜ poolt kohaliku omavalitsuse üldkasutataval maal on seadusega kooskõlas?31.05.2016

MTÜ-ga korraldame laada, kus müüakse käsitöötooteid, aiasaaadusi, vanavara jne. Toimub ka toitlustamine MTÜ liikmete ja välja valitud toitlustajate poolt. Laada korraldame kohaliku omavalitsuse poolt selleks otstarbeks tasuta kasutusse antud üldmaa sihtotstarbega kinnistutel, millest ühel on laadaplats kuid teisel korraldame laadale tulijate sõidukitele tasulist parkimist. Kas tasulise parkimise korraldamine MTÜ poolt kohaliku omavalitsuse üldkasutataval maal laada ajal on OK ja seadusega vastuolu ei ole kui kohalik omavalitsus ise ei esita mingeid pretensioone?

Vastus: Vello Vallaste, PhD (majandus), MEng, MPsych, CMC, Vallaste ja Partnerid OÜ, www.vjap.ee

Mittetulundusühing, nagu iga teinegi isik, võib tegeleda ettevõtlusega (tingimusel, et see ei muutu tema põhitegevuseks ja tulu kasutatakse üksnes põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks).
 

Küsimus: Kas kaasomandi lõpetamisel väljaostmise teel peab rahalise kompensatsiooni saanud pool maksma tulumaksu?31.05.2016

Kas kaasomandi lõpetamisel väljaostmise teel peab rahalise kompensatsiooni saanud pool maksma tulumaksu?

Vastus: Vello Vallaste, PhD (majandus), MEng, MPsych, CMC, Vallaste ja Partnerid OÜ, www.vjap.ee

Ei pea. Füüsilise isiku maksustatava tuluna saab käsitada üksnes sellist sissetulekut, mis tekib tulu saamise eesmärgil toimuva majandustegevuse tulemusena. Kaasomandi lõpetamine ei ole selline majandustegevus. Kui kaasomandi lõpetamisel, on omandi saaja kohustatud teistele kaasomanikele nende osad välja maksma, st hüvitama neile tema kasuks tehtud kulud. Selline hüvitis ei ole füüsilise isiku maksustatav tulu.
 

Küsimus: Kuidas arvestatakse käibemaksu 2014-2016, kui FIE ei ole käibemaksu arvestanud, kuis EMTA arvates tekkis kohustus 2014?31.05.2016

Tere!
EMTA on tuvastanud, et FIE´l on tekkinud käibemaksukohuslus alates 2014.a. FIE ei ole esitanud arveid + käibemaks.
Küsimus: kuidas toimub periood 2014 - 2016.a. käibemaksu arvestus?
Teine küsimus: Kui FIE on 2014.a. kohta esitanud abikaasaga ühise deklaratsiooni ja EMTA on abikaasale enammakstud tulumaksu tagastanud. 2015.a. on FIE ja abikaasa esitanud eraldi deklaratsioonid ning nüüd hoiab abikaasale tagastamisele kuuluvaid vahendeid kinni, viidates, et seda ei ole võimalik tagastada seni, kui 2014.a. FIE käibemaksuga ei ole selgus majas. Kas selline nõue on põhjendatud ja õiguspärane? 2015.a. deklaratsioonid on esitatud ju eraldi.
Kolmas küsimus: Kas FIE üleandmine nt OÜ-le tähendab ka kohustuste, ehk võimaliku käibemaksu tasumise kohustuse üleminekut? Või eelnimetatud käibemksu nõude puhul on tegemist äriühingu ettevõtlusega mitteseotud kuludega ja nende tasumisega kaasnevad muud maksukohustused, nt tulumaks vmt?

Parimat

Vastus: Vello Vallaste, PhD (majandus), MEng, MPsych, CMC, Vallaste ja Partnerid OÜ, www.vjap.ee

1. Käibemaksuga on kõik selge. Kui ettevõtja jättis oma maksukohustuse õigeaegselt registreerimata, siis võib maksuhaldur seda teha tagasiulatuvalt. Maksukohustuslane peab tegema maksuarvestuse tagantjärele, st arvestama käibemaksu, millest on võimalik maha arvata sisendkäibemaks. Kui maksukohustuslane seda suuda, siis peab maksuarvestuse tegema maksuhaldur ja määrama maksuotsusega tasumisele kuuluva maksusumma ja intressid.
2. Arvan, et tegu on šantaažiga. Kui maksuhaldur viivitab enammakstud maksusumma tagastamisega, siis peab ta viitama ka vastavale seadusesättele. Sellist sätet ei ole olemas. Enammakstud maksusumma tagastamise tähtaja lõpuni on veel aega ja küllap maksuhaldur oma kohustuse täidab.
3. Ettevõtte üleminekuga teisele ettevõtjale kaasneb lisaks ettevõtluses kasutatud varade ka kõigi õiguste ja kohustuste, sh maksukohustuste üleminek. Mingeid muid kohustusi ei kaasne.
 

Küsimus: Kas Läti ja Leedu ettevõtetele on vajalik saata ka postiga paberarved kui need on eelnevalt saadetud juba e-postiga?31.05.2016

Kas Läti ja Leedu ettevõtetele on vajalik saata ka postiga paberarved kui need on eelnevalt saadetud juba e-postiga?

Vastus: Vello Vallaste, PhD (majandus), MEng, MPsych, CMC, Vallaste ja Partnerid OÜ, www.vjap.ee

See sõltub kokkuleppest. Kui arve vormis pole kokku lepitud, siis tuleb teha nii, nagu ostja soovib.
 

Küsimus: Kas uuesti lapseootele jäädes enam emapalka ei saa, kui lapsehoolduspuhkusel olles lõppes tähtajaline tööleping?25.05.2016

Töötasin tähtajalise töölepinguga ja läksin lapsehoolduspuhkusele. Tööleping lõppes puhkusel olles. Millised õigused mul on, kui sooviks teist last? Emapalka ja dekreet siis ilmselt ei ole?

Vastus: Vello Vallaste, PhD (majandus), MEng, MPsych, CMC, Vallaste ja Partnerid OÜ, www.vjap.ee

Sünnitushüvitist saab ainult töötajana ravikindlustatud naine sünnituslehe alusel. Haigekassa arvutab sünnitushüvitise kindlustatu eelmise aasta sotsiaalmaksuga maksustatavalt tulult.

Vanemahüvitisele on õigus last kasvataval vanemal, kes on Eesti alaline elanik. Enne lapse 70 päeva vanuseks saamist on õigus hüvitisele last kasvataval emal. Mittetöötaval emal tekib õigus vanemahüvitisele alates lapse sünnist ning vanemahüvitist makstakse lapse 18 kuu vanuseks saamiseni. Pärast lapse 70 päeva vanuseks saamist on õigus hüvitisele sellel vanemal, kes on lapsehoolduspuhkusel.

Kui mittetöötav ema sünnitusele eelneval aastal sotsiaalmaksuga maksustatavat tulu ei saanud, siis on hüvitise määr 2016 aastal 390 eurot kuus. Kui ema sünnitusele eelneval aastal töötas, kuid tema keskmine sissetulek jäi alla palga alammäära, siis makstakse vanemahüvitist 430 eurot kuus.
 

Küsimus: Kas kinkelepinguga korteri omandi üleminekul peab korteri võõrandaja maksma tulumaksu?13.05.2016

Tere,
Olen hetkel korteri omanik, kuid soovin seda kirjutada kinkelepingu teel teise inimese nimele. Kas kinkelepingu teel korteri omaniku vahetusest tekib mulle kui võõrandajale mingeid kohustusi? Olen sellel aastal müünud juba ühe korteri, seega tekkis küsimus, kas kinkelepingu teel omanikuvahetusest saab mulle tekkida tulumaksukohustus?

Vastus: Vello Vallaste, PhD (majandus), MEng, MPsych, CMC, Vallaste ja Partnerid OÜ, www.vjap.ee

Ei saa. Maksustatakse korteri müügist saadud kasu, mis on müügihinna ja soetamismaksumuse vahe. Kinkija võib võõrandamisest saada kahju, kuid mitte mingil juhul kasu.
 

Küsimus: Kas käsunduslepingu puhul peab väljastama palgalehte?10.05.2016

Kas käsunduslepingu puhul peab väljastama palgalehte?

Vastus: Vello Vallaste, PhD (majandus), MEng, MPsych, CMC, Vallaste ja Partnerid OÜ, www.vjap.ee

Ei. Palgaleht vormistatakse töösuhte korral. Käsundisaajale maksab käsundiandja tasu ja hüvitab tema kulutusi vastavalt käsunduslepingule (näit tunnitasu alusel, mingi perioodi või ülesande täitmise eest).
 

Küsimus: Kas töötajale võib rohkem haigushüvitist maksta või tuleb sellisel juhul rohkem arvestatud summa pealt arvestada maksud?28.04.2016

Tere. Töötaja oli haige 14 kalendripäeva. Arvestasin ekslikult töötajale haigushüvitist mitte 5 päeva, vaid 11 päeva eest. Töötajal ega Tööandjal ei ole pretensioone. Kas võib nii jääda või pean parandama? Kas võib töötajale rohkem hüvitist maksta või tuleb sellisel juhul rohkem arvestatud summa pealt arvestada maksud nagu töötasult?
Tänan!

Vastus: Vello Vallaste, PhD (majandus), MEng, MPsych, CMC, Vallaste ja Partnerid OÜ, www.vjap.ee

Tööandja võib töötajale haigushüvitist maksta ka rohkem, kui seadus ette näeb, kuid summa, mis ületab 5 päeva eest arvestatud hüvitisesummat, maksustatakse nagu töötasu.
 

Küsimus: Kui kaua peab mööduma korteri ostust, et müügil ei peaks maksu maksma?26.04.2016

Aasta tagasi ostsin korteri oma sugulasele oma raha eest, seal surmani elamisõigusega. Ma maksan kulusid, korterist mingit tulu ei saa.
Nüüd on meil tahtmine korter müüa. Millal on see võimalik, kaua peab aega mööduma korteri ostust, et pole vaja tulumaksu maksta.
tänan

Vastus: Vello Vallaste, PhD (majandus), MEng, MPsych, CMC, Vallaste ja Partnerid OÜ, www.vjap.ee

Korteri müük on maksuvaba, kui korteri omanik korteris vahetult enne selle müümist tegelikult elab. Pole oluline, millal korteri osteti või kes selle eest maksis või kaua omanik seal enne müüki on elanud.
 

Küsimus: Kui suurt vanemahüvitist ma teise lapsega saan, kui pole töösuhet ja laste vahe on alla kahe ja poole aasta?26.04.2016

Tere!
Esimese lapsega kodus oleku ajal lõppes mu tähtajaline tööleping ja sellega lõppes ka töösuhe. Esimese lapse eest saadav vanemahüvitis lõpeb septembris 2016 ja teise lapse eeldatav sünniaeg on 2016 aasta lõpus. Kui suurt vanemahüvitist ma teise lapsega saan, kui pole töösuhet ja laste vahe on alla kahe ja poole aasta? Peale esimese lapse vanemahüvitise lõppu on mu ainsaks sissetulekuks lastetoetus.

Vastus: Vello Vallaste, PhD (majandus), MEng, MPsych, CMC, Vallaste ja Partnerid OÜ, www.vjap.ee

Kui laste vanusevahe on alla 2 a 6 k ja vanem ei ole oma järjestikuste laste sündide vahelisel perioodil tulu teeninud, siis määratakse järgmise lapse vanemahüvitis sama suur, kui eelmise lapse puhul. Töösuhte olemasolu ei ole seejuures oluine.