Maksud ja raamatupidamine

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kas Läti ja Leedu ettevõtetele on vajalik saata ka postiga paberarved kui need on eelnevalt saadetud juba e-postiga?31.05.2016

Kas Läti ja Leedu ettevõtetele on vajalik saata ka postiga paberarved kui need on eelnevalt saadetud juba e-postiga?

Vastus: Vello Vallaste, PhD (majandus), MEng, MPsych, CMC, Vallaste ja Partnerid OÜ, www.vjap.ee

See sõltub kokkuleppest. Kui arve vormis pole kokku lepitud, siis tuleb teha nii, nagu ostja soovib.
 

Küsimus: Kas uuesti lapseootele jäädes enam emapalka ei saa, kui lapsehoolduspuhkusel olles lõppes tähtajaline tööleping?25.05.2016

Töötasin tähtajalise töölepinguga ja läksin lapsehoolduspuhkusele. Tööleping lõppes puhkusel olles. Millised õigused mul on, kui sooviks teist last? Emapalka ja dekreet siis ilmselt ei ole?

Vastus: Vello Vallaste, PhD (majandus), MEng, MPsych, CMC, Vallaste ja Partnerid OÜ, www.vjap.ee

Sünnitushüvitist saab ainult töötajana ravikindlustatud naine sünnituslehe alusel. Haigekassa arvutab sünnitushüvitise kindlustatu eelmise aasta sotsiaalmaksuga maksustatavalt tulult.

Vanemahüvitisele on õigus last kasvataval vanemal, kes on Eesti alaline elanik. Enne lapse 70 päeva vanuseks saamist on õigus hüvitisele last kasvataval emal. Mittetöötaval emal tekib õigus vanemahüvitisele alates lapse sünnist ning vanemahüvitist makstakse lapse 18 kuu vanuseks saamiseni. Pärast lapse 70 päeva vanuseks saamist on õigus hüvitisele sellel vanemal, kes on lapsehoolduspuhkusel.

Kui mittetöötav ema sünnitusele eelneval aastal sotsiaalmaksuga maksustatavat tulu ei saanud, siis on hüvitise määr 2016 aastal 390 eurot kuus. Kui ema sünnitusele eelneval aastal töötas, kuid tema keskmine sissetulek jäi alla palga alammäära, siis makstakse vanemahüvitist 430 eurot kuus.
 

Küsimus: Kas kinkelepinguga korteri omandi üleminekul peab korteri võõrandaja maksma tulumaksu?13.05.2016

Tere,
Olen hetkel korteri omanik, kuid soovin seda kirjutada kinkelepingu teel teise inimese nimele. Kas kinkelepingu teel korteri omaniku vahetusest tekib mulle kui võõrandajale mingeid kohustusi? Olen sellel aastal müünud juba ühe korteri, seega tekkis küsimus, kas kinkelepingu teel omanikuvahetusest saab mulle tekkida tulumaksukohustus?

Vastus: Vello Vallaste, PhD (majandus), MEng, MPsych, CMC, Vallaste ja Partnerid OÜ, www.vjap.ee

Ei saa. Maksustatakse korteri müügist saadud kasu, mis on müügihinna ja soetamismaksumuse vahe. Kinkija võib võõrandamisest saada kahju, kuid mitte mingil juhul kasu.
 

Küsimus: Kas käsunduslepingu puhul peab väljastama palgalehte?10.05.2016

Kas käsunduslepingu puhul peab väljastama palgalehte?

Vastus: Vello Vallaste, PhD (majandus), MEng, MPsych, CMC, Vallaste ja Partnerid OÜ, www.vjap.ee

Ei. Palgaleht vormistatakse töösuhte korral. Käsundisaajale maksab käsundiandja tasu ja hüvitab tema kulutusi vastavalt käsunduslepingule (näit tunnitasu alusel, mingi perioodi või ülesande täitmise eest).
 

Küsimus: Kas töötajale võib rohkem haigushüvitist maksta või tuleb sellisel juhul rohkem arvestatud summa pealt arvestada maksud?28.04.2016

Tere. Töötaja oli haige 14 kalendripäeva. Arvestasin ekslikult töötajale haigushüvitist mitte 5 päeva, vaid 11 päeva eest. Töötajal ega Tööandjal ei ole pretensioone. Kas võib nii jääda või pean parandama? Kas võib töötajale rohkem hüvitist maksta või tuleb sellisel juhul rohkem arvestatud summa pealt arvestada maksud nagu töötasult?
Tänan!

Vastus: Vello Vallaste, PhD (majandus), MEng, MPsych, CMC, Vallaste ja Partnerid OÜ, www.vjap.ee

Tööandja võib töötajale haigushüvitist maksta ka rohkem, kui seadus ette näeb, kuid summa, mis ületab 5 päeva eest arvestatud hüvitisesummat, maksustatakse nagu töötasu.
 

Küsimus: Kui kaua peab mööduma korteri ostust, et müügil ei peaks maksu maksma?26.04.2016

Aasta tagasi ostsin korteri oma sugulasele oma raha eest, seal surmani elamisõigusega. Ma maksan kulusid, korterist mingit tulu ei saa.
Nüüd on meil tahtmine korter müüa. Millal on see võimalik, kaua peab aega mööduma korteri ostust, et pole vaja tulumaksu maksta.
tänan

Vastus: Vello Vallaste, PhD (majandus), MEng, MPsych, CMC, Vallaste ja Partnerid OÜ, www.vjap.ee

Korteri müük on maksuvaba, kui korteri omanik korteris vahetult enne selle müümist tegelikult elab. Pole oluline, millal korteri osteti või kes selle eest maksis või kaua omanik seal enne müüki on elanud.
 

Küsimus: Kui suurt vanemahüvitist ma teise lapsega saan, kui pole töösuhet ja laste vahe on alla kahe ja poole aasta?26.04.2016

Tere!
Esimese lapsega kodus oleku ajal lõppes mu tähtajaline tööleping ja sellega lõppes ka töösuhe. Esimese lapse eest saadav vanemahüvitis lõpeb septembris 2016 ja teise lapse eeldatav sünniaeg on 2016 aasta lõpus. Kui suurt vanemahüvitist ma teise lapsega saan, kui pole töösuhet ja laste vahe on alla kahe ja poole aasta? Peale esimese lapse vanemahüvitise lõppu on mu ainsaks sissetulekuks lastetoetus.

Vastus: Vello Vallaste, PhD (majandus), MEng, MPsych, CMC, Vallaste ja Partnerid OÜ, www.vjap.ee

Kui laste vanusevahe on alla 2 a 6 k ja vanem ei ole oma järjestikuste laste sündide vahelisel perioodil tulu teeninud, siis määratakse järgmise lapse vanemahüvitis sama suur, kui eelmise lapse puhul. Töösuhte olemasolu ei ole seejuures oluine.
 

Küsimus: Kas välismaal sünnitades kaotan vanemahüvitise või Eestis lapse sündi registreerides saan siiski edasi vanemahüvitist?19.04.2016

Tere
Olen hetkel lapsehoolduspuhkusel. Tean, et kui teine laps sünnib enne esimese lapse 2,5 aastaseks saamist, peaksin saama vanemahüvitist sama palju kui esimese lapsega. Abikaasa töö tõttu viibib ta tihti välismaal ning on võimalus, et sünnitan välismaal. Kas välismaal sünnitades kaotan vanemahüvitise või Eestis lapse sündi registreerides saan siiski edasi vanemahüvitist?

Vastus: Vello Vallaste, PhD (majandus), MEng, MPsych, CMC, Vallaste ja Partnerid OÜ, www.vjap.ee

Pole oluline, kus laps sünnib. Õigus vanemahüvitisele on igal Eesti alalisel elanikul. Kui Eesti elanikul on elukoht mitmes riigis, siis on tal õigus hüvitisele, kui ta on Eesti resident tulumaksuseaduse tähenduses. Resident on inimene, kes viibib Eestis vähemalt 183 päeva 12 järjestikuse kuu jooksul. Küsimusest saan aru, et vaatamata isa sagedasele välismaal viibimisele, on abikaasad Eesti alalised elanikud.
 

Küsimus: Kas ainukese kinnisvara müümisel pean maksma makse?13.04.2016

Ostsin 9 kuud tagasi korteri ja nüüd soovin selle maha müüa. Kas pean mingit maksu maksma müümisel? See on minu ainuke kinnisvara ja kodu.

Vastus: Vello Vallaste, PhD (majandus), MEng, MPsych, CMC, Vallaste ja Partnerid OÜ, www.vjap.ee

Oma kodu müüki ei maksustata, kui neid liiga tihti ei müüda (rohkem, kui üks eluase kahe aasta kohta). Pole oluline, kui kaua enne müüki korteris on elatud.
 

Küsimus: Kas liisingufirma võla korral jääb maksehäire registrisse 3 või 5 aastaks?13.04.2016

Kas liisngufirma Swedbank Liising AS on krediidiasutus? Swedbank on krediidiasutus, kas nende Liising AS on ka krediidiasutus. Maksehäire jääb süsteemi 3 aastaks (5 aastaks krediidiasutuse puhul), isegi kui see on tasutud ja olnud lühiajaline, kas Swedbank Liising AS maksehäire puhul jääb see süsteemi 3 või 5 aastaks?

Ette tänades

Vastus: Vello Vallaste, PhD (majandus), MEng, MPsych, CMC, Vallaste ja Partnerid OÜ, www.vjap.ee

Liisingufirmad ei ole krediidiasutused. Krediidiasutused on vastavat tegevusluba omavad pangad ja välismaiste pankade püsivad tegevuskohad. Maksehäireregistri pidaja on eraettevõtja, mis kehtestab ise oma tegevuse reeglid. Kui jutt on Krediidiinfost, siis tema säilitab oma maksehäireregistrisse kantud eraisiku infot 3 aastat pärast maksehäire lõpetamist. Erandiks on krediidiasutuste poolt sisestatud eraisikute maksehäired, mida hoitakse pankadele nähtavana 5 aastat pärast maksehäire lõpetamist.