Politsei

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kas tänaseks 12.09.2017 on vahtralehe kasutamine vabatahtlik?09.11.2017

Kas tänaseks 12.09.2017 on vahtralehe kasutamine vabatahtlik? Olen mitmelt poolt kuulnud, et on vabatahtlik, samas kuulnud, et keegi on saanud hoiatuse kui seda ei ole.

Vastus: Maarja Punak, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveameti teabehaldus- ja menetlusosakond, www.politsei.ee

Praegu on kehtiv jätkuvalt liiklusseaduse paragrahv 95 lõige 4, mis ütleb järgmist: autol, mida juhib piiratud juhtimisõigusega juht, peab olema ees ja taga nähtaval kohal algaja juhi tunnusmärk.

Algaja juhi tunnusmärgi kaotamise võimalusest on räägitud, kuid seaduse muutmiseni see ei ole jõudnud. Tõenäoliselt jõuate Teie enne saada endale nö päris load, kui seadus selle koha pealt muutub, seega, hoidke neid märke ikkagi käepärast.
 

Küsimus: Kas trahvide maksmisest peab olema möödunud mingi aeg, et ma saaksin maanteeametisse minna eksameid tegema?09.11.2017

Tere,
Sain kunagi mitu trahvi seoses liikluseeskirjade rikkumisega, sel hetkel ei olnud mul ka kehtivaid juhilube, trahvid läksid lõpuks kohtutäituri kätte. Nüüdseks on need trahvid tasutud ja ka autokool on käidud. Siit ka minu küsimus, et kas trahvide maksmisest peab olema möödunud mingi aeg, et ma saaksin maanteeametisse minna eksameid tegema või võin ma nüüd kohe eksameid tegema minna?

Vastus: Maarja Punak, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveameti teabehaldus- ja menetlusosakond, www.politsei.ee

Soovitan kontrollida enda karistusregistri väljavõtet. Seal ei tohi olla kehtivat karistatust. Kui need määratud trahvid on tasutud ja sellest on möödas aasta, siis neid karistusregistri väljavõttele enam ei kuvata.
 

Küsimus: Kuidas käituda, kui kahtlustan, et keegi on minu kadunud ID kaarti kuritarvitanud?09.11.2017

Tervitus,
minule saabus meilile kiri 08.09 ___ kohtumajast, et on saabunud Soomest kohtukutse millele pidin järgi minema. Sain ära rääkida, et need saabuvad mulle homme koju lõuna Eestisse. Sain teada niipalju, et on võlanõuded Soomest.
Kardan, et minu id dokumenti oli seal kuritarvitatud, kuna enda kodus kunagi 2 aastat tagasi kadus rahakott, käisin uut id kaarti tegemas ja sai see vana id ka kinni pandud, aga ma ei osanud arvata, et keegi võis selle võtta ja sellepärast ei teinud ka avaldust.
Uue id kaardi sain juba 2015. aasta veebruaris, vana id pidi ammu olema juba suletud, alles nüüd saabus esimene teada minule Soomest aastal 2017.
Ise pole elus kunagi Soomes käinud kuidas käituda?

Vastus: Maarja Punak, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveameti teabehaldus- ja menetlusosakond, www.politsei.ee

Siinkohal on raske anda soovitust. Tuleb minna kohtusse ja võtta kaasa endale jurist, kes saaks Teie õiguste eest seista ning nõuda ka tekkivate kulude hüvitamist. Kui firmal on võlanõue, peavad nad tõestama, et võlalepingu sõlmisite just Teie. Sellist olukorda, kuhu olete sattunud, 100% ennetada polegi võimalik ja Teie ei ole antud olukorras Teinud midagi valesti.
 

Küsimus: Kui ma lükkan krossimootorratast käekõrval, kas politsei saab mulle ikka trahvi teha?09.11.2017

Tere, Ma oman krossimootorratast ning käin sellega rajal sõitmas, kuid, et sinna saada, pean ma sõitma mõõda suurt teed. Samuti ei ole see krossiratas tänava-legaalne. Kui ma lükkan krossimootorratast käekõrval, kas politsei saab mulle ikka trahvi teha? Küsin, sest mul ei ole veel lube ja samuti ei soovi trahvi saada.

Vastus: Maarja Punak, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveameti teabehaldus- ja menetlusosakond, www.politsei.ee

Juhul, kui selle krossiratta juhtimiseks on vajalik juhtimisõiguse omamine, siis tee ääres liikudes seda lükata ei tohi, sest seda loetakse samuti juhtimiseks.
Mootorsõiduki juhtimine on isiku igasugune tegevus mootorsõiduki juhi kohal, kui mootorsõiduk liigub. Mootorsõiduki juhtimiseks loetakse ka isiku tegevust, kui ta ei viibi juhi kohal, kuid mõjutab juhtimisseadiste (juhtrauad, rooliratas või muu selline) abil mootorsõiduki liikumissuunda või kiirust.
 

Küsimus: Mis karistust on karta, kui jäin kanepijoobes politseile auto roolis vahele?09.11.2017

Olin tõmmanud ühe suitsu, ning autoga linna läinud, kus jäin politseile vahele. Sooviksin teada, mis karistus on mul võimalik saada.

Tänan

Vastus: Maarja Punak, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveameti teabehaldus- ja menetlusosakond, www.politsei.ee

Narkootilisest ainest põhjustatud joove on seaduse mõttes keelatud joobeseisund ja sellises seisundis mootorsõiduki juhtimise eest on ette nähtud kas rahaline karistus või kuni kolmeaastane vangistus. Tegemist on kuriteoga. Kui liiklusseadus sätestab väärteona alkoholi tarvitamise tunnustega juhtimise, siis narkootikumide tarvitamise korral sellist erandit ei ole.
 

Küsimus: Kas inimene võib lihtsalt minna ja teisele isikule pipragaasi näkku lasta, kui teine inimene ei ole teda rünnanud?09.11.2017

Kas inimene võib lihtsalt minna ja teisele isikule pipragaasi näkku lasta, kui teine inimene ei ole teda rünnanud?

Vastus: Maarja Punak, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveameti teabehaldus- ja menetlusosakond, www.politsei.ee

Kindlasti mitte. See on tahtlik tervisekahju tekitamine teisele inimesele, mis põhjustab ajutist valu. Antud juhul soovitaksin pöörduda politseisse.
 

Küsimus: Kas politsei saab aidata või olen ise süüdi, et ei märganud käest kätte kasutatud rehve ostes, et need osutusid kõlbmatuks?09.11.2017

Tere. Ostsin kuulutuse peale inimese käest kasutatud talverehvid (180 eurot) väitis, et vähe kasutatud ja korralikud. Kohale minnes üle vaadates pimedas ei näinud ka, et oleks midagi valesti olnud. Väitis, et poja omad ja ta lihtsalt müüb neid. Järgmine päev peale pannes avastasime et kõik rehvid täiesti kasutuskõlbmatud. Müüja enam telefonile ei vasta. Mida teha? Kas politsei saab sellega aidata või olen ise süüdi, et ei märganud seda kohe?

Vastus: Maarja Punak, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveameti teabehaldus- ja menetlusosakond, www.politsei.ee

Antud asjas, kus müüja on andnud Teile võimaluse kaup kohapeal üle kontrollida ja Te ise seda võimalust ära ei kasutanud, on keeruline näha tahtlikku süülist tegevust selle müüja poolt.

Võite pöörduda kohtusse, kuna kaup ei vasta kokkulepitud tingimustele (need rehvid ei ole Teie hinnangul vähekasutatud ja korralikud, kuigi neid sellistena reklaamiti).
 

Küsimus: Kuidas käib veokite ülekaalu kontrollimine, kas tohib liita kokku telgesid ja trahvida kogukaalu eest, kuigi teljed on kaalus?30.08.2017

Tere, kuidas käib veokite ülekaalu kontrollimine? Kas tohib liita kokku telgesid ja trahvida kogukaalu eest, kuigi teljed on kaalus? Või loeb iga telg eraldi?

Vastus: Maarja Punak, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveameti teabehaldus- ja menetlusosakond, www.politsei.ee

Ka siis, kui teljed on kaalus, on võimalik, et tekib ülekaal kogukaalus, mis on eraldi MKM määruse nr 42 järgi paika pandud. Toon näite: 3-teljelisel autol ja 4-teljelisel haagisel on lubatud registriteljekoormused järgnevad:
auto1. 10t;
auto2. 9,5t;
auto3. 9,5t;
haagis1. 10t;
haagis2. 10t;
haagis3. 9t;
haagis4. 9t.
See teeks kokku autorongi kogukoormuseks 67 tonni, aga määruse järgi on lubatud 44 tonni, mis tähendab, et telgi ei tohigi maksimaalselt koormata.
 

Küsimus: Kas nii tohib, et koolis võeti telefon ära ja pärast koolipäeva lõppu tagasi ei antudki, öeldi, et hommikul saad?30.08.2017

Minult võeti tunnis telefon ära, viidi direktori juurde. Peale koolipäeva lõppu läksin sellele järgi ja mulle öeldi, et telefoni ma enne homset hommikut tagasi ei saa. Kas kool võib nii käituda? Saan aru, et kool võib telefoni ära võtta koolipäevaks, aga peale koolipäeva lõppu oleks normaalne see ju tagasi anda.

Vastus: Maarja Punak, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveameti teabehaldus- ja menetlusosakond, www.politsei.ee

Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus lubab direktoril hoiule võtta esemeid, mida õpilane kasutab viisil, mis ei ole kooskõlas kooli kodukorraga. Need ka tagastatakse kooli kodukorrast lähtuvalt. Tavapäraselt toimub see kas eset lapsevanemale üle andes või tundide lõpus, mil isik selle eseme kasutamisega ei saa rikkuda kooli kodukorda. Soovitan seega lugeda läbi enda kooli kodukorra reeglid ja nendest tulenevalt vajadusel esitada kaebus direktori tegevuse peale kohalikule omavalitusele.
 

Küsimus: Kas ja kuhu peaks teatama, kui inimene regulaarselt rikub tingimisi karistuse nõudeid?30.08.2017

Kas ja kuhu peaks teatama, kui inimene regulaarselt rikub tingimisi karistuse nõudeid? Ei ela määratud aadressil, tarbib alkohoolseid- ja narkootilisi aineid jne...

Vastus: Maarja Punak, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveameti teabehaldus- ja menetlusosakond, www.politsei.ee

Antud info tuleb kindlasti edastada isiku kodupiirkonna kriminaalhooldajate üldmeiliaadressile. Need aadressid on leitavad siit: http://www.vangla.ee/et/kriminaalhooldus/kriminaalhooldajate-kontaktandmed