Ravikindlustus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kuidas saan käia Eestis arstil ja kas pean maksma, kui läksin Soome tööle?13.09.2016

Tere.
Mul lõppes töösuhe eestis juuli algul ja nüüdsest puudub haigekassa. Läksin tööle soome, aga küsimus siis selline, et kas ma saan käia eestis arstil ja kas pean maksma selle eest?

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Kui Eesti kodanik asub Euroopa Liidu liikmesriiki tööle ning tema eest tasutakse selles riigis maksud, saab ta seal töötades ka ravikindlustuse. Isik ei saa olla kindlustatud kahes liikmesriigis korraga.
Eestis viibides saab ta ainult vajaminevat arstiabi kindlustajariigi väljastatud Euroopa ravikindlustuskaardi alusel. Plaaniline arstiabi (nt pikemaajaliselt etteplaneeritavad operatsioonid; teenused, mille osutamine on võimalik lükata ajale, mil isik naaseb oma kindlustajariiki) on tasuline.

Parimat soovides

Ülvi Rebane
 

Küsimus: Kas ma jään enne koondamise tähtaega operatsioonile minemisega ilma tööandaja makstavast 4-8 päeva hüvitisest?13.09.2016

Tere
01.10.16 lõpeb minu töösuhe seoses koondamisega. 30.09.16 on mul varakult planeeritud operatsioon ja seoses sellega oleks vajadus võtta vähemalt kuuks haigusleht. Kuidas toimub sellisel juhul haigushüvitise arvutamine? Kas ma jään ilma tööandaja poolt makstavast 4-8 päeva hüvitisest või maksab seda haigekassa?

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Pärast töösuhte lõppemist tööandja hüvitist maksma ei pea. Kui töövõimetusleht algas kehtiva töösuhte ajal, siis alates 9. haiguspäevast maksab hüvitist haigekassa.

Parimat soovides
Ülvi Rebane
 

Küsimus: Kuidas on tagatud arstiabi alaealisele lapsele kui lapsevanem on ravikindlustuseta?09.09.2016

Tere!
Kuidas on tagatud arstiabi alaealisele lapsele kui lapsevanem on ravikindlustuseta?
Ette tänades

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere
Laste ravikindlustus ei ole seotud vanemate kindlustusega. Alla 19-aastased lapsed on Eestis kindlustatud elukoha põhiselt, s.t kui nende alaline elukoht rahvastikuregistri andmete põhjal on Eestis, siis on neil ka ravikindlustus.

Parimat soovides
Ülvi Rebane
 

Küsimus: Kas haiguse tõttu töölt lahkunud töövõimetuspensionäril säilib ravikindlustus?07.09.2016

Lahkusin haiguse tõttu töölt. Olen töövõimetuspensionär. Kas mu ravikindlustus kehtib siis edasi või on vaja selleks midagi teha?

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Ravikindlustuse seadus annab ravikindlustuskaitse isikutele, kes saavad Eestis määratud riiklikku pensioni. Töövõimetuspensionäril on õigus ravikindlustusele.

Parimate soovidega

Pille Sõõrde
Eesti Haigekassa
 

Küsimus: Mis võimalused on saada ravikindlustust, kui töötan VÕS lepingu alusel ja kuupalk jääb alla 390 euro?07.09.2016

Mis võimalused oleks saada ravikindlustust, kui töötan VÕS lepingu alusel ja kuupalk jääb alla 390 euro (250-300)? Tervis ja kodused olud ei võimalda rohkem töötada.

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Õigus ravikindlustusele on ühe või mitme võlaõigusliku lepingu alusel töö- või teenustasusid saavatel isikutel, kelle eest üks või mitu juriidilist isikut maksavad sotsiaalmaksu sotsiaalmaksuseaduse § 9 lõike 1 punkti 4 alusel ühes kuus kokku vähemalt sotsiaalmaksu miinimumkohustuse ulatuses.

Ravikindlustus tekib TSD esitamise tähtpäevast järgmisel päeval juhul, kui TSD-l on väljamaksed deklareeritud koodidega 17, 18, 19, 123 või 125. Ravikindlustuse saamiseks peab sotsiaalmaks olema deklareeritud kas ühe tööandja TSD-lt või mitme tööandaja TSD-delt summeerituna vähemalt sotsiaalmaksu miinimumkohustuse ulatuses (2016.a on sotsiaalmaksu minimaalne kohustus 128,70 eurot kuus).

Parimate soovidega

Pille Sõõrde
Eesti Haigekassa
 

Küsimus: Kas töövõimetuspensionäril on õigus ravikindlustusele?06.09.2016

Kas töövõimetuspensionäril on õigus ravikindlustusele?

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Ravikindlustuse seadus annab ravikindlustuskaitse isikutele, kes saavad Eestis määratud riiklikku pensioni, sh töövõimetuspensioni.

Parimat soovides
Ülvi Rebane
 

Küsimus: Kas saan hooldushüvitist, kui olen puudega lapse hooldaja ja jään ise haigeks?06.09.2016

Tere!
Sooviksin täpsustada seaduses olevat järgmist punkti.
Kindlustusjuhtum, mille esinemisel makstakse kindlustatud isikule hooldushüvitist, on:
1) alla 12-aastase lapse põetamine;
2) haige perekonnaliikme kodus põetamine;
3) alla 3-aastase lapse või alla 16-aastase puudega lapse hooldamine, kui hooldav isik ise on haige või hooldavale isikule osutatakse sünnitusabi.

Kas 3. punkt kehtib ka juhul, kui mul on alla 16-aastane puudega laps ja ma jään ise haigeks? Kas mul on võimalus võtta haiguslehe asemel hooldusleht? Kui ei, siis palun kirjutage pikemalt, mis juhtudel see punkt kehtib.

Lugupidamisega

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Töövõimetushüvitis on rahaline kompensatsioon, mida makstakse töövõimetuslehe alusel töötavale isikule, kellel jääb töö- või teenistuskohustustest või majandus- või kutsetegevusest ajutise vabastuse tõttu saamata isikustatud sotsiaalmaksuga maksustatav tulu.

Vastavalt sotsiaalministri määrusele nr 114 “Töövõimetuslehe registreerimise ja väljaandmise tingimused ja kord ning töövõimetuslehe vormid“ § 6 lg 2 kirjutatakse hooldusleht välja tegelikule põetajale või hooldajale, kui hooldamise või põetamise vajadus tuleneb põetatava või «Ravikindlustuse seaduse» § 51 lõike 4 punktis 3 nimetatud juhul lapse hooldaja tervise seisundist.

Näiteks, kui alla 16-aastase puudega lapse hooldaja haigestub ja ei saa seetõttu last hooldada, siis lapse tegelikule hooldajale (kes omab kehtivat töösuhet ja ravikindlustust tööandja kaudu) väljastatakse hooldusleht.

Seega, kui puudega lapse hooldaja ise haigestub, ei väljastata talle hoolduslehte.

Parimat soovides
Ülvi Rebane
 

Küsimus: Kas töötaja saab hüvitist ka peale töölt vabastamist?26.05.2016

Töötaja läheb haiguslehele 4 kuuks ja hakkab saama haigushüvitist. Tööandaja aga tahab selleks 4 kuuks võtta uut töötajat ja selle haiguslehel oleva töötaja lahti lasta. Kas siis see töötaja saab haigushüvitist edasi, kui ta on vabastatud töölt?

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Haigekassa maksab töövõimetuslehe ja selle järglehtede eest hüvitist juhul kui töövõimetusleht algab kehtiva töösuhte ajal, olenemata sellest, et töösuhe vahepeal lõpeb.

Selleks, et haigekassa määraks ja maksaks töövõimetuslehe alusel hüvitist, peab tööandja, kelle juures töövõimetusleht alguse sai, töövõimetuslehe maksmiseks vajalikud andmed haigekassale esitama riigiportaali kaudu.

Parimate soovidega

Pille Sõõrde
Eesti Haigekassa
 

Küsimus: Mille alusel arvestatakse hoolduslehe hüvitist pärast vanemapalga lõppemist tööle asudes?25.05.2016

Tere!
Peale vanemahüvitise lõppu asusin tööle. Aastal 2015 sain vanemahüvitist. Mille alusel arvestatakse hoolduslehe hüvitist kui laps peaks haigeks jääma ja hoolduslehe võtma? (Kuna aastal 2015 ei ole olnud sotsiaalmaksuga maksustatavat tulu, siis miinimumpalga järgi?)
Kui laps jääb haigeks, kas hoolduslehte on võimalik võtta ka lapse vanaemal?

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Töövõimetushüvitise arvutamisel võrdub kalendripäeva keskmine tulu töövõimetuslehel märgitud töövabastuse alguspäevale eelnenud kalendriaastal isikule arvestatud või makstud sotsiaalmaksu alusel arvutatud tulu ja arvu 365 jagatisega.

Kui eelmisel kalendriaastal puudus sotsiaalmaksuga maksustatav tulu või keskmine tulu oli väiksem alampalgast, arvutatakse hooldushüvitis alampalgalt. Kui põhipalk on väiksem kuupalga alammäärast, siis päevatulu võrdub põhipalga ja arvu 30 jagatisega.

Hooldushüvitist maksab Haigekassa haigestumise esimesest päevast määraga 80%. Hüvitiselt arvutatakse maha ka tulumaks 20%.

Parimate soovidega

Pille Sõõrde
Eesti Haigekassa
 

Küsimus: Kellele esitatakse haigusleht kui tööleping ei kehti aga ravikindlustus veel kehtib?19.05.2016

Tere
Oli 3 päeva kodus haige, 12.06 sattusin haiglasse (olen seal pikemalt), tööandja tegi ettepaneku lõpetada tööleping kokkuleppel, kuna teame, et seda tööd ma enam teha ei saa. 17.06 tõi tööandja mulle lepingu lõpetamise avalduse, kuhu kuupäevaks oli märgitud 06.05 2016. Kellele esitatakse haigusleht - tööleping ei kehti aga ravikindlustus kehtib kuni 06.07 2016 ja kas mingit haigusraha ka saada on?

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Kui töövõimetusleht algab kehtiva töösuhte ajal (ka siis kui töövõimetusleht väljastatakse töölepingu viimasel päeval), siis haigekassa maksab isikule hüvitist kuni töövõimetuslehe lõpuni, vaatamata sellele et töösuhe vahepeal lõpeb. Haigekassa maksab ajutise töövõimetushüvitist alates haigestumise 9.päevast hoolimata sellest, et töösuhe vahepeal lõpeb. Töövõimetuslehe lõppedes tuleb teavitada oma endist tööandjat, kes töövõimetuslehe andmed haigekassale elektroonselt edastab.

Haldusmenetluse seaduse § 5 lõike 5 kohaselt kohaldatakse menetluse alguses kehtinud õigusnorme, kui haldusmenetlust reguleerivad õigusnormid menetluse ajal muutuvad.
Seega maksab Eesti Haigekassa ajutise töövõimetuse hüvitist töövõimetuslehe alusel kuni ajutise töövõimetuse lõpuni ehk kuni tervenemiseni olenemata asjaolust, et töösuhe on enne töövõime taastumist lõppenud.

Parimate soovidega

Pille Sõõrde
Eesti Haigekassa