Ravikindlustus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kuidas käib arvestus, kui töövõimetuslehe ajal maksti välja puhkuseraha?16.10.2013

Haigestusin 3 päeva enne puhusele jäämist. Mulle jõuti ka puhkuse raha välja maksta töövõimetuslehel olles. Kas mulle makstakse kogu haigestumise eest või arvestatakse puhkusel oldud aeg välja?

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Kui töötaja teatab tööandjale esimesel võimalusel oma ajutisest töövõimetusest ja katkestab, lükkab edasi või lõpetab ennetähtaegselt puhkuse, siis sellisel juhul on tal õigus haigekassast saada ajutise töövõimetuse hüvitist. Kui töötaja seda ei tee, siis tööandja ei pea puhkust katkestama ja ravikindlustuse seaduse § 60 lõike 4 kohaselt ei ole kindlustatud isikul õigust saada ajutise töövõimetuse hüvitist, sest isik on puhkusel. Sellisel juhul ravikindlustuse seaduse § 60 lõike 5 kohaselt tekib õigus saada hüvitist alates päevast, millal isik on kohustatud asuma töökohustusi täitma.
Puhkuseraha väljamaksega seotu on tööandja ja töötaja poolte kokkuleppe küsimus.


Parimate soovidega

Kaire Jürisson
infospetsialist
 

Küsimus: Kas Eestis välja antud haigusleht kehtib rahvusvaheliselt (Norras)?08.10.2013

Oman tervisekindlustust nii Eestis kui ka Norras, viimased pool aastat töötan Norras. Tulemas on plaaniline operatsioon, mille järgselt mõni nädal haiguslehel olekut. Millise riigi haigekassa peaks haigushüvitise maksma? Kas Eestis välja antud haigusleht kehtib rahvusvaheliselt, Norras?

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Isik saab olla kindlustatud ainult ühes liikmesriigis. Kui Te töötate mitmes liikmesriigis, siis peaksite oma kindlustajariigi määramiseks pöörduma sotsiaalkindlustusameti poole.

Parimate soovidega
Ülvi Rebane
 

Küsimus: Kuidas toimida, kui tööandja ei esitanud Haigekassasse haiguslehte ettenähtud 7 päeva jooksul?07.10.2013

Kuidas toimida, kui tööandja ei esitanud Haigekassasse haiguslehte ettenähtud 7 päeva jooksul? Tööandja hoidis haiguslehte 5 nädalat.

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Töövõimetusleht tuleb haigekassale esitada hiljemalt 90 kalendripäeva jooksul, alates töövõimetuslehel märgitud töö- või teenistuskohustuste täitmisele asumise päevast. Töövõimetuslehe hilisema esitamise korral keeldub haigekassa hüvitise maksmisest.

Parimate soovidega
Pille Sõõrde
 

Küsimus: Kuidas toimub hüvitise maksmine tööõnnetus korral?02.10.2013

Kui on tööõnnetus, mitmendast päevast hakatakse maksma hüvitist ja kes maksab ning mitu % see on.

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Tööõnnetuse (sh tööõnnetus liikluses ja tööõnnetuse tagajärjel tekkinud tüsistus või haigestumine) korral maksab hüvitist vaid haigekassa, tehes seda töövabastuse teisest päevast 100%-lise määraga.

Parimate soovidega

Pille Sõõrde
infospetsialist
 

Küsimus: Kui 250 päeva haiguslehte aastas on täis, kas siis tööandja peab ikka haiguslehe haigekassale esitama?01.10.2013

Kui inimesel saab täis aastas ette nähtud 250 päeva haiguslehte, mille eest hüvitist saadi, kuid inimene terveks ei ole saanud ja laseb arstil edasi haiguslehte anda (hüvitist enam ei saa), kas siis peab ka tööandja haiguslehe haigekassale esitama, või saab haigekassa need andmed kuidagi teisiti kätte? Ja kas ravikindlustus säilib inimesel kuni ta on haiguslehel? Ja ega sellega ei kaasne tööandjale mingeid rahalisi kohustusi?

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Palume tööandjatel haigekassale esitada ka need töövõimetuslehed, mis maksmisele ei kuulu. See on vajalik riikliku haigushüvitiste statistika jaoks (sh lehtede ja haiguspäevade kasutamine) ning haigushüvitiste põhjendatuse järelevalveks. Ravikindlustuskaitse kehtib tööandja poolt kindlustatud inimestel kaks kuud pärast töö- või teenistussuhte lõppemist.

Parimate soovidega

Pille Sõõrde
infospetsialist
 

Küsimus: Kuidas arvutatakse haigushüvitist, kui on plaaniline operatsioon?06.09.2013

Tere,

oktoobris on tulekul plaaniline kannalõikus. Kas ka siis arvutatakse samadel alustel haigushüvitist, st 3 esimest päeva 0 ja siis 4-ndast alatest 70% palgast? Lehel peab olema umbes 1,5-2 kuud, siis alatest 3-ndast päevast 70% kogu selle aja?

Aitäh!

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Haigushüvitist hakatakse kindlustatule maksma alates haigestumise 4. päevast. Haigestumise 4.–8. päevani maksab haigushüvitist tööandja 70% töötaja viimase kuue kuu keskmisest töötasust. Alates haigestumise 9. päevast maksab haigushüvitist haigekassa. Hüvitis on 70% arvutatuna eelmise kalendriaasta sotsiaalmaksuga maksustatavalt tulult. Sellest arvutatakse maha ka tulumaks.

Infospetsialist
Kaire Jürisson
 

Küsimus: Kui kaua maksab Haigekassa haigushüvitist, kui haiguse ajal on tööleping lõppenud?28.06.2013

Tere!
Kui kaua maksab haigekassa haigushüvitist, kui haiguse ajal on tööleping lõppenud? Kas hüvitise maksmisel arvestatakse ka tööstaaži (olen töötanud üle 30 aasta)? Kas arvestatakse ka töölepingu lõppemise alust - omal soovil või tervise tõttu?

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Töösuhte ajal alanud töövõimetuslehe ning järglehed maksab haigekassa välja, olenemata sellest, et vahepeal töösuhe lõpeb. Tööandja kohustus maksta hüvitist alates neljandast päevast antud juhul ei kehti, kuna tööleping lõppes enne tööandja hüvitise maksmise perioodi.

Töölepingu alusel või avalikus teenistuses töötava isiku päevatulu võrdub töövõimetuslehel märgitud töö- või teenistuskohustuste täitmisest vabastuse alguspäeva kalendriaastale eelnenud kalendriaastal isikule arvestatud sotsiaalmaksu alusel arvutatud tulu ja arvu 365 jagatisega.

Kui eelneval aastal isikul tulu puudus või oli väiksem kui 320 eurot kuus, siis võrdub päevatulu põhipalga ja arvu 30 jagatisega, kuid mitte üle kuupalga alammäära ja arvu 30 jagatise. Arvutamisel lähtutakse töövõimetuslehel märgitud töövabastuse alguspäevale eelnenud päeval kehtinud kuupõhipalgast või kuupalga alammäärast. 2013. aastal on alampalk 320 eurot.

Kui põhipalk on väiksem kuupalga alammäärast, siis päevatulu võrdub põhipalga ja arvu 30 jagatisega.

Töövõimetuslehe arvutamisel ei arvestata tööstaaži ega töölepingu lõpetamise alust.

Parimate soovidega

Pille Sõõrde
infospetsialist
 

Küsimus: Kas töövõimetuslehel viibija peab istuma kodus või võib ka väljas käia?09.05.2013

Kuidas peab käituma töövõimetuslehel/hoolduslehel viibides? Varasemalt oli arusaam, et lehel viibija peab olema kodus ega tohi väljas liikuda. Kuidas on tänapäeval? Mõne kuu eest ilmus artikkel, kus oli probleemiks tööandja poolt hüvitise mittemaksmine, kuna töövõimetuslehel viibija kasutas igapäevaselt ühistransporti. Kas lehel viibides tohib liikuda väljas, käia jalutamas, on see seotud diagnoosiga (psüühiline probleem, külmetushaigus jne)?

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Töövõimetuslehel viibimisel määrab isiku ravirežiimi raviv arst lähtudes isiku tervislikust seisundist.

Parimate soovidega

Pille Sõõrde
infospetsialist
 

Küsimus: Kust leida infot, millised soodustused on töövõimetuspensionil oleval inimesel?15.04.2013

Olen töövõimetuspensionil ja ei tea millised soodustused, kui neid üldse on, mulle kehtivad. Kas näiteks hambaproteesid on võimalik saada soodustusega või kas bussiga saab soodsamalt sõita. Kust ma saaksin soodustuste kohta käivat infot. Aitäh.

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Töövõimetuspensionäril on õigus saada hambaravihüvitist. Seda maksab haigekassa igal kalendriaastal kuni 19,18 eurot. Samuti on töövõimetuspensionäril õigus saada proteesihüvitist. Seda maksab haigekassa kord kolme aasta jooksul kuni 255,65 eurot. Lisainfo leiate http://www.haigekassa.ee/kindlustatule/hambaravi.

Parimate soovidega

Pille Sõõrde
infospetsialist
 

Küsimus: Kuidas saab raske haiguse tõttu liikumisvõimetuks jäänud inimene taotleda tasuta ravimeid?10.04.2013

Kui raske haiguse tõttu jääb noor inimene töötuks (mitte koondamise, vaid liikumisvõimetuse tõttu (SM)), kuidas on võimalik 100% soodustusega talle eluks vajalikke kalleid ravimeid saada?

Tänan

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Eesti Haigekassa ravimite loetellu kantud ravimitele rakendatakse soodustuse protsenti 100 alla 4-aastaste laste puhul ja konkreetsete diagnoosidega patsientidele. Infot leiate: Vabariigi Valitsuse 26.09.2002. a määrus nr 308 Haiguste loetelu, mille ravimiseks või kergendamiseks mõeldud ravim kantakse piirhinna või hinnakokkuleppe olemasolu korral ravimite loetellu soodustuse protsendiga 100 või 75 ja haigekassa kodulehelt http://www.haigekassa.ee/kindlustatule/soodusravimid.

Parimate soovidega

Kaire Jürisson
infospetsialist