Ravikindlustus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kas saan dekreetraha, kui töötan tähtajalise lepinguga kuu aega?08.01.2014

Tere! Mul oleks küsimus dekreetrahade kohta. Hetkel ma tööl ei ole, aga saaksin asuda tööle. Kui tööandja teeks näiteks tähtajalise lepingu 1-kuuks, kas siis sel juhul saaks dekreetraha kui ma selle töötamise kuu jooksul jään dekreeti?

Näiteks: sünnitus tähtaeg on 30.05.2014 ja tööandja teeb minuga tähtajalise lepingu näiteks 01.03.2014-31.03.2014. Mina jääksin siis enne lepingu lõppemist dekreeti. Kas saan siis ilusti dekreetrahad kätte?

Mäletan, et eelmise lapsega sain küll ilusti nii kui peale kooli olin olnud tööl 1 kuu ja ka tähtajalise lepinguga (see oli muidugi aastaid tagasi ja sellepärast ka uurin, et kas nüüd ka saab või on seaduseid muudetud).

Vastust oodates

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Haigekassa maksab sünnitushüvitist sünnituslehe alusel ainult töötajana ravikindlustatud naistele.

Kui Te töötate üle 1 kuu pikkuse töölepinguga, siis on Teil õigus saada kindlustus tööandja kaudu. Sellisel juhul oleks Teil õigus ka sünnitushüvitisele.


Parimat soovides

Ülvi Rebane
 

Küsimus: Kas tasulise operatsiooni korral on haigusleht ikka tavaline?20.11.2013

Tulemas operatsioon, valisin tasulise teenuse, kuna järjekorrad pikad. Küsimus, kas haigusleht on tavaline? St et arst kirjutab välja, esitan tööandjale ja saan raha? Või ei maksta üldse?

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Arst väljastab Teile vajadusel töövõimetuslehe, mille Te esitate oma tööandjale ja tööandja haigekassasse. Ajutise töövõimetusehüvitist makstakse isikutele, kellel on tööandja kaudu kehtiv ravikindlustus.

Parimate soovidega

Pille Sõõrde
infospetialist
 

Küsimus: Kas töötul rasedal on ka ravikindlustus?20.11.2013

Tere
Olen olnud töötu töötukassas üle kuue kuu ja nüüd ootan ka last. Küsimus selline, et kui ma töötukassast arvelt maha võtan, kas mul ka siis on ravikindlustus, kui jah siis kui kaua? Kui ei, siis kas peaksin edasi olema töötukassa nimekirjas?
Ette tänades

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Kindlustuskaitse taotlemiseks rasedana esitage isikut tõendav dokument ja arsti või ämmaemanda poolt väljastatud tõend raseduse tuvastamise kohta haigekassa klienditeenindusbüroosse.

Kindlustuskaitse tekib ravikindlustuse andmekogusse kande tegemisest. Haigekassal on õigus teha kanne viie kalendripäeva jooksul pärast nõuetekohaselt vormistatud dokumentide haigekassasse saabumist.

Parimate soovidega

Pille Sõõrde
infospetsialist
 

Küsimus: Kas aasta hiljem tööõnnetuse vigastuse tõttu uuesti operatsioonile minekul hüvitatakse haiguslehega 100%?13.11.2013

Novembris 2012 oli tööõnnetus ja tagajärjeks luumurd (õnnetus on nõuetekohaselt vormistatud). Tehti operatsioon ja pandi metall sisse. Olin haiguslehel 100%. Nüüd aasta hiljem lähen uuesti operatsioonile, et metall välja võtta. Kas mul on õigust saada uuesti haigusleht 100%? (tööandja väidab, et ei ole - kuigi mina leian, et tegu on põhjusliku seosega).

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Kui Teile on väljastatud töövõimetusleht põhjusega "Tööõnnetuse tagajärjel tekkinud tüsistus/haigestumine", on Teil õigus hüvitisele määras 100%. Haigekassa maksab hüvitist alates haigestumise 2.päevast.

Parimat soovides

Ülvi Rebane
vanemklienditeenindaja
 

Küsimus: Kui jäin haiguslehele enne kui tööandja mu Haigekassas registreeris, kas nüüd ei saagi haigushüvitist?11.11.2013

Minu ja tööandja vahel sõlmiti leping 1.10.13. Mul veel vanas kohast kehtis ravikindlustus kuni 2.11.13. Ja nüüd olen ma juba 3 nädalat olnud haiguslehel. Minu tööandja aga teatas minu tööl olekust Haigekassasse alles 8.11.13. Kas ma nüüd ei saagi haigushüvitist haigekassest?

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Kui tööandja on jätnud ravikindlustuse tekkimiseks vajalikud dokumendid esitamata, ei maksa haigekassa töövõimetuslehtede alusel hüvitist. Vastavalt ravikindlustuse seadusele peab sellisel juhul töövõimetuslehe hüvitama tööandja.

Parimat soovides

Ülvi Rebane
vanemklienditeenindaja
 

Küsimus: Kas mul on õigus hambaarstilt saada röntgenülesvõtted, et ravida teise hambaarsti juures?11.11.2013

Käisin hambaarsti juures, kes tegi mulle põhjaliku analüüsi hammaste olukorra kohta. See sisaldas mitmeid röntgenpilte. Kõik see läks maksma üle 100 euro (!). Kuna see hambaarst ongi vist kallimate killast, siis ei ole mul majanduslikult võimalik oma hambaid tema juures parandada. Kas mul on õigus saada need röntgenülesvõtted tema käest endale, et otsida mõni soodsam hambaarst, kus ravi jätkata? Kui küsisin, siis mulle neid ei antud.

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Kinnitame Teile, et patsiendil on õigus saada tervishoiuteenuse osutajalt koopiat või väljavõtet röntgeniülesvõttest.


Parimate soovidega

Kaire Jürisson
infospetsialist
 

Küsimus: Kus oleks võimalik näha meditsiiniteenuste hinnaerinevus kindlustatud ja kindlustamata patsiendile?05.11.2013

Kas kuskilt saab näha hinnakirja, mille põhjal oleks näha meditsiiniteenuste hinnaerinevus kindlustatud ja kindlustamata patsiendile?

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Kindlustatud isikule osutatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmisel Eesti Haigekassa poolt, lähtutakse Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelust (https://www.riigiteataja.ee/akt/123022013001).

Kui inimesel ei ole ravikindlustust, tuleb tal tervishoiuteenuste eest maksta ise ning sellisel juhul määrab teenuste hinnakirja raviasutus. Seega peaks hindu küsima konkreetselt raviasutuselt.


Parimate soovidega

Kaire Jürisson
infospetsialist
 

Küsimus: Kas 2-aastaste laste emal lõpeb ravikindlustus pärast vanemahüvitise lõppemist?31.10.2013

Tere
Olen kohe kaheaastaseks saavate lastega kodune. Minu vanemahüvitis lõppes maikuus aga lasterahad on kogu aeg läinud minu mehe arvele. Täna avastasin, et mul puudub ravikindlustus. Kas vanemahüvitise lõppedes lõppes ka minu ravikindlustus? Ja kas seda seetõttu, et lasteraha ei tule minu nimele?

Ette tänades!

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Kuni lapse 3-aastaseks saamiseni on ravikindlustus tagatud isikule, kes saab igakuist lapsehooldustasu. Kui Teile ei maksta lapsehooldustasu, ei ole Teil ka õigust ravikindlustusele.

Parimat soovides
Ülvi Rebane
 

Küsimus: Kas haiguslehte saab peatada kooliskäimise nädalaks?21.10.2013

Olen hetkel haiguslehel ja tasub seda juba haigekassa. See aeg ühildub aga ka ajaga, kui peaksin nädal aega koolis olema. Kuna koolis käimist tasustatakse 100% (20 päeva aastas), kas siis on võimalik selline asi, et n.ö peatan haiguslehe ning pärast koolinädalat jätkaks lehega nii, et saaksin haigekassa hüvitist edasi esimesest päevast pärast kooli või hakkab otsast pihta see 3+5+haigekassa?

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Selgitame, et nn "haiguslehe peatamist" kehtiv seadusandlus ette ei näe. Kui isikul on töövõimetuslehe ajal võimalik koolis käia ja õppida, ei tohi arst väljastada ka töövõimetuslehte. Kui seda on siiski tehtud, võib olla tegu juhtumiga, kus töövõimetusleht on väljastatud põhjenduseta.


Parimate soovidega

Kaire Jürisson
infospetsialist
 

Küsimus: Kas pean maksma uuesti täishinda hambaravi eest, mida sama arst eelnevalt parandas?18.10.2013

Käisin suvel hambaarsti juures, kus arst parandas mul kolm hammast ära. Kaks neist on hullemas seisus kui varem: valutavad pidevalt, väga kuuma- ja külmatundlikud. Kui lähen uuesti sama hambaarsti juurde ja soovin samade hammaste uut parandamist, kas tal on õigus minult uuesti täishinda küsida?

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Küsimusega, mis puudutab hambaraviteenuse kvaliteeti ja sellele teenusele antavat garantiid, palume pöörduda raviasutuse poole, kus Teile hambaraviteenust osutati.

Tervishoiuteenuse osutamisel tekkinud probleemide lahendamisega tegeleb Tervishoiuteenuste kvaliteedi ekspertkomisjon. Komisjon annab sõltumatu hinnangu patsiendile osutatud tervishoiuteenuse sisulisele kvaliteedile. Eksperthinnangu saamiseks tuleb pöörduda komisjoni poole kirjalikult.
Täpsema informatsiooni leiate Terviseameti koduleheküljelt aadressil http://www.terviseamet.ee/tervishoid/abiks-patsiendile.html.


Parimate soovidega

Kaire Jürisson
infospetsialist