Ravikindlustus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kas ja kui kaua makstakse mulle haigushüvitist ja kuhu tuleb mul haigusleht pärast töölt vabastamist esitada?04.12.2014

Tere! Olen töövõimetuspensionär ja tervislikel põhjustel (olen sel aastal olnud haiguslehel 4 kuud) lõpetati mu tööleping. Lepingu lõppemise ajal olin ka haiguslehel. Kas ja kui kaua makstakse mulle haigushüvitist ja kuhu tuleb mul haigusleht edaspidi esitada. Olen ikka jätkuvalt haiguslehel. Töötukassasse ei saa ka enne end arvele võtma minna kui tervis seda lubab.

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Töösuhte ajal alanud töövõimetusleht ning selle järglehed tuleb esitada oma endisele tööandjale.

Teie pöördumisest ei selgu täpsed asjaolud, kuid informeerin, et töövõimetuspensioni saaval töötaval inimesel, kes on haiguslehel haiguse või vigastuse tõttu, mille pärast määrati talle töövõimetuspension, on õigus saada haigushüvitist ühe haiguse korral järjest kuni 60 kalendripäeva eest ja kokku kalendriaastas kuni 90 kalendripäeva eest.
Haiguslehe võib arst vajadusel väljastada ka pikemaks ajaks kui hüvitise maksmise periood. Piirang on ainult hüvitise maksmise perioodil, mitte haiguslehe kestvusel.

Parimat soovides
Ülvi Rebane
 

Küsimus: Mille alusel ja kuidas arvestatakse dekreedi raha ja vanemahüvitist?26.11.2014

Tere,
Minu naine peaks sünnitama aprillis 2015. Tema kuupalk on 850 EUR. Kuidas makstakse dekreedi raha ja vanemahüvitist, mille alusel?

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Haigekassa arvutab sünnitushüvitise kindlustatu eelmise kalendriaasta sotsiaalmaksuga maksustatavalt tulult. Kui sünnitusleht algab 2015, siis arvutatakse sünnitushüvitis 2014 aastal arvestatud või makstud sotsiaalmaksu alusel.

Hüvitise arvutamisel võrdub kalendripäeva keskmine tulu töövõimetuslehel märgitud töövabastuse alguspäevale eelnenud kalendriaastal isikule arvestatud või makstud sotsiaalmaksu alusel arvutatud tulu ja arvu 365 jagatisega. Kui eelneval aastal isikul tulu puudus või oli väiksem kui 355 eurot kuus, siis arvutamisel lähtutakse töövõimetuslehel märgitud töövabastuse alguspäevale eelnenud päeval kehtinud kuupõhipalgast või kuupalga alammäärast. 2014. aastal on alampalk 355 eurot. Kui põhipalk on väiksem kuupalga alammäärast, siis päevatulu võrdub põhipalga ja arvu 30 jagatisega. Ajutise töövõimetuse hüvitiselt peetakse kinni tulumaks 21%

Vanemahüvitist puudutava küsimusega pöörduge palun Sotsiaalkindlustusameti poole.

Parimate soovidega

Pille Sõõrde
infospetsialist
 

Küsimus: Kas polikliinikus saadud süsti pean tõesti kinni maksma?25.11.2014

Käisin ortopeedi juures, riigipolikliinikus. Seal mul tegi arst mingi süsti, pärast seda saatis ta mind apteeki, kus pidin uue süsti ostma, et talle tagasi tooma.
Arvasin alati, et meil on tasuta meditsiin ning kõik protseduurid ka. Miks siis mind kohustati süsti eest maksma?

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Haigekassa tasub tervishoiuteenuse eest, kui teenus on kantud haigekassa tervishoiuteenuste loetellu https://www.riigiteataja.ee/akt/129122013057 ja selle osutamine on meditsiiniliselt näidustatud. Ravimite eest tasub haigekassa kui ravim on Eesti haigekassa ravimite loetelus https://www.riigiteataja.ee/akt/129032011024?leiaKehtiv .

Täpsema vastuse saamiseks pöörduge palun oma arsti poole.

Parimate soovidega
Pille Sõõrde
infospetsialist
 

Küsimus: Kust saab Eestis ametlikult töötav välismaalane haiguslehe, kui tal ei ole perearsti?20.11.2014

Minu abikaasa ei ole Eesti kodanik, kuid on siin ametlikult tööl. Nüüd jäi ta haigeks ning oleks vaja haiguslehte. Oma perearsti tal siin ei ole. Olemas on tal ka Eesti isikukood.
Kuhu pöörduda? Kust saaks talle haiguslehe?

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Eestis töötav isik, kes on haigestunud ja vajab töövõimetuslehte, peab tervishoiuteenuse ja töövõimetuslehe saamiseks pöörduma endale lähima perearstikeskuse poole.
Perearstide andmed leiate haigekassa kodulehelt http://www.haigekassa.ee/kindlustatule/perearstid.

Kui soovite teada, milline on Teile lähim perearstikeskus, kuhu Te Eesti aadressi järgi kuulute, leiate info Terviseameti kodulehelt http://mveeb.sm.ee/Nimistud/.
Perearsti leidmise küsimustes võite pöörduda Terviseameti peremeditsiini osakonna poole http://www.terviseamet.ee/peremeditsiin/peremeditsiinist.html.

Parimate soovidega

Kaire Jürisson
infospetsialist
 

Küsimus: Kui kaua kehtib kodanikul veel ravikindlustus, kui ta on lahkunud Eesti firmast ja asunud tööle Soome firmasse?05.11.2014

Tere,
Eesti kodanik on töötanud Eesti firmas Soomes ja tema eest on sotsiaalmaksed tasutud Eestis. Nüüd soovib kodanik minna tööle Soome firmasse Soome. Kui kaua kehtib kodanikul veel Eesti ravikindlustus, kui ta on lahkunud Eesti firmast ja asunud tööle Soome firmasse?
Kui kodanikul lõppeb Eesti ravikindlustus ja pole veel Soome ravikindlustust, et kas selleks perioodiks oleks mõtekas võtta reisikindlustus?

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Peale töölepingu lõppu kehtib ravikindlustus 2 kuud.
Reisikindlustuse küsimusega palun pöörduge erakindlustust pakkuvate ettevõtete poole.

Parimate soovidega

Pille Sõõrde
infospetsialist
 

Küsimus: Kust ma saan teavet, kas mul on kehtiv ravikindlustus?03.11.2014

Tere! Kust ma saan teavet, kas mul on kehtiv haigekassa kindlustus?

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Oma ravikindlustuse kehtivust saate kontrollida riigiportaalist www.eesti.ee-E-teenused - Kodanikule- Tervis ja tervisekaitse-Ravikindlustuse ja perearsti info (haigekassa) või helistades haigekassa infotelefonile 16363.

Parimate soovidega

Pille Sõõrde
infospetsialist
 

Küsimus: Kas kodusel inimesel on õigus tasuta perearstiabile või mitte?29.10.2014

Tere!
Olen koduperenaine, omal soovil lõpetasin suhte Töötukassaga aasta tagasi. Kas koduperenaisel on võimalik Tallinnas saada tasuta perearstiabi või on oma perearsti juures teenused tasulised ja mida peaks sisaldama siis
visiiditasu?
Ette tänades

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Ravikindlustuseta isikud kes ei vaja vältimatult arstiabi, tasuvad osutatud üldarstiabi eest ise, teenuse hinna kehtestamise õigus on perearstil.
Vältimatu abi eest haige ise tasuma ei pea, sellistel juhtudel tasutakse perearstile riigieelarves ette nähtud vahenditest vastavalt Sotsiaalministeeriumi ja Eesti Haigekassa vahelisele lepingule.

Parimat soovides

Ülvi Rebane
 

Küsimus: Kas ilma ravikindlustuseta isikutel on õigus ise perearst valida?09.10.2014

Tere
Olen hetkel sellises olukorras, et mul ei ole ravikindlustust. Soovisin KL ühinemiseks oma pikaajaliselt perearstilt tõendit, aga tuli välja, et arst on paraku oma maise teekonna lõpetanud. Mind kui kindlustuseta persooni samasse perearsti keskusesse ei soovitud. Päev hiljem tegin päringu, ja sain teada, et olen kantud kellegi tundmatu perearsti nimistusse, kes resideerub teises linnas. Ise ma elan Tallinnas. Ei ole mõeldav, et ma iga väiksema tõendi pärast peaksin hakkama sinna sõitma. Kas ilma ravikindlustuseta isikutel on õigus ise arst valida ja kas neil on kohustus mind vastu võtta, kui kohtade arv ei ole täis või millised on minu võimalused leida elukohajärgne teenus?

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Uue perearsti saab endale valida ka ravikindluseta isik.
Selleks tuleb esitada isiklikult või tähitud kirjaga avaldus uue perearsti nimele (avalduse blanketi leiate http://www.haigekassa.ee/blanketid/kindlustatu/avaldus-perearstile).
Kui perearst ei ole Teile seitsme tööpäeva jooksul keeldumisest kirjalikult teatanud, kuulute tema nimistusse hiljemalt avalduse esitamisele järgneva kuu esimesest kuupäevast.
Uue perearsti nimistusse arvamisel võib osutuda vajalikuks esitada oma uuele perearstile väljavõte või koopia oma tervisekaardist eelmise perearsti juures.
Ravikindlustuseta isikud, kes ei vaja vältimatult arstiabi, tasuvad osutatud üldarstiabi eest ise, teenuse hinna kehtestamise õigus on perearstil (sotsiaalministri määrus nr 115, 29.11.2001).
Täpsema info leiate: http://www.terviseamet.ee/peremeditsiin/patsiendile/perearsti-vahetamine-ja-valimine.html.


Parimate soovidega

Kaire Jürisson
infospetsialist
 

Küsimus: Kui kaua peale töölepingu omal soovil lõpetamist kehtib ravikindlustus?19.08.2014

Tahan lõpetada töölepingu omal soovil 01.01.2015 ja soovin teada, kas peale töölepingu lõpetamist haigekassa kehtib veel mõnda aega või mitte?
Tänan

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Tööandja poolt kindlustatud isikute kindlustuskaitse lõpeb kahe kuu möödumisel töötamise registrisse kantud töötamise lõppemise päevast.

Parimat soovides,
Ülvi Rebane
 

Küsimus: Mis aja tagant peab haiguslehte pikendama, olen olnud haiguslehel üle kuu aja?18.06.2014

Tere!
Mul on selline küsimus, et mis aja tagant peab haiguslehte pikendama? Olen olnud haiguslehel üle kuu aja.

Aitäh vastamast!

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Töövõimetuslehte väljastab arst 30 päeva kaupa.

Parimate soovidega

Pille Sõõrde
infospetsialist