Ravikindlustus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kas polikliinikus saadud süsti pean tõesti kinni maksma?25.11.2014

Käisin ortopeedi juures, riigipolikliinikus. Seal mul tegi arst mingi süsti, pärast seda saatis ta mind apteeki, kus pidin uue süsti ostma, et talle tagasi tooma.
Arvasin alati, et meil on tasuta meditsiin ning kõik protseduurid ka. Miks siis mind kohustati süsti eest maksma?

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Haigekassa tasub tervishoiuteenuse eest, kui teenus on kantud haigekassa tervishoiuteenuste loetellu https://www.riigiteataja.ee/akt/129122013057 ja selle osutamine on meditsiiniliselt näidustatud. Ravimite eest tasub haigekassa kui ravim on Eesti haigekassa ravimite loetelus https://www.riigiteataja.ee/akt/129032011024?leiaKehtiv .

Täpsema vastuse saamiseks pöörduge palun oma arsti poole.

Parimate soovidega
Pille Sõõrde
infospetsialist
 

Küsimus: Kust saab Eestis ametlikult töötav välismaalane haiguslehe, kui tal ei ole perearsti?20.11.2014

Minu abikaasa ei ole Eesti kodanik, kuid on siin ametlikult tööl. Nüüd jäi ta haigeks ning oleks vaja haiguslehte. Oma perearsti tal siin ei ole. Olemas on tal ka Eesti isikukood.
Kuhu pöörduda? Kust saaks talle haiguslehe?

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Eestis töötav isik, kes on haigestunud ja vajab töövõimetuslehte, peab tervishoiuteenuse ja töövõimetuslehe saamiseks pöörduma endale lähima perearstikeskuse poole.
Perearstide andmed leiate haigekassa kodulehelt http://www.haigekassa.ee/kindlustatule/perearstid.

Kui soovite teada, milline on Teile lähim perearstikeskus, kuhu Te Eesti aadressi järgi kuulute, leiate info Terviseameti kodulehelt http://mveeb.sm.ee/Nimistud/.
Perearsti leidmise küsimustes võite pöörduda Terviseameti peremeditsiini osakonna poole http://www.terviseamet.ee/peremeditsiin/peremeditsiinist.html.

Parimate soovidega

Kaire Jürisson
infospetsialist
 

Küsimus: Kui kaua kehtib kodanikul veel ravikindlustus, kui ta on lahkunud Eesti firmast ja asunud tööle Soome firmasse?05.11.2014

Tere,
Eesti kodanik on töötanud Eesti firmas Soomes ja tema eest on sotsiaalmaksed tasutud Eestis. Nüüd soovib kodanik minna tööle Soome firmasse Soome. Kui kaua kehtib kodanikul veel Eesti ravikindlustus, kui ta on lahkunud Eesti firmast ja asunud tööle Soome firmasse?
Kui kodanikul lõppeb Eesti ravikindlustus ja pole veel Soome ravikindlustust, et kas selleks perioodiks oleks mõtekas võtta reisikindlustus?

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Peale töölepingu lõppu kehtib ravikindlustus 2 kuud.
Reisikindlustuse küsimusega palun pöörduge erakindlustust pakkuvate ettevõtete poole.

Parimate soovidega

Pille Sõõrde
infospetsialist
 

Küsimus: Kust ma saan teavet, kas mul on kehtiv ravikindlustus?03.11.2014

Tere! Kust ma saan teavet, kas mul on kehtiv haigekassa kindlustus?

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Oma ravikindlustuse kehtivust saate kontrollida riigiportaalist www.eesti.ee-E-teenused - Kodanikule- Tervis ja tervisekaitse-Ravikindlustuse ja perearsti info (haigekassa) või helistades haigekassa infotelefonile 16363.

Parimate soovidega

Pille Sõõrde
infospetsialist
 

Küsimus: Kas kodusel inimesel on õigus tasuta perearstiabile või mitte?29.10.2014

Tere!
Olen koduperenaine, omal soovil lõpetasin suhte Töötukassaga aasta tagasi. Kas koduperenaisel on võimalik Tallinnas saada tasuta perearstiabi või on oma perearsti juures teenused tasulised ja mida peaks sisaldama siis
visiiditasu?
Ette tänades

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Ravikindlustuseta isikud kes ei vaja vältimatult arstiabi, tasuvad osutatud üldarstiabi eest ise, teenuse hinna kehtestamise õigus on perearstil.
Vältimatu abi eest haige ise tasuma ei pea, sellistel juhtudel tasutakse perearstile riigieelarves ette nähtud vahenditest vastavalt Sotsiaalministeeriumi ja Eesti Haigekassa vahelisele lepingule.

Parimat soovides

Ülvi Rebane
 

Küsimus: Kas ilma ravikindlustuseta isikutel on õigus ise perearst valida?09.10.2014

Tere
Olen hetkel sellises olukorras, et mul ei ole ravikindlustust. Soovisin KL ühinemiseks oma pikaajaliselt perearstilt tõendit, aga tuli välja, et arst on paraku oma maise teekonna lõpetanud. Mind kui kindlustuseta persooni samasse perearsti keskusesse ei soovitud. Päev hiljem tegin päringu, ja sain teada, et olen kantud kellegi tundmatu perearsti nimistusse, kes resideerub teises linnas. Ise ma elan Tallinnas. Ei ole mõeldav, et ma iga väiksema tõendi pärast peaksin hakkama sinna sõitma. Kas ilma ravikindlustuseta isikutel on õigus ise arst valida ja kas neil on kohustus mind vastu võtta, kui kohtade arv ei ole täis või millised on minu võimalused leida elukohajärgne teenus?

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Uue perearsti saab endale valida ka ravikindluseta isik.
Selleks tuleb esitada isiklikult või tähitud kirjaga avaldus uue perearsti nimele (avalduse blanketi leiate http://www.haigekassa.ee/blanketid/kindlustatu/avaldus-perearstile).
Kui perearst ei ole Teile seitsme tööpäeva jooksul keeldumisest kirjalikult teatanud, kuulute tema nimistusse hiljemalt avalduse esitamisele järgneva kuu esimesest kuupäevast.
Uue perearsti nimistusse arvamisel võib osutuda vajalikuks esitada oma uuele perearstile väljavõte või koopia oma tervisekaardist eelmise perearsti juures.
Ravikindlustuseta isikud, kes ei vaja vältimatult arstiabi, tasuvad osutatud üldarstiabi eest ise, teenuse hinna kehtestamise õigus on perearstil (sotsiaalministri määrus nr 115, 29.11.2001).
Täpsema info leiate: http://www.terviseamet.ee/peremeditsiin/patsiendile/perearsti-vahetamine-ja-valimine.html.


Parimate soovidega

Kaire Jürisson
infospetsialist
 

Küsimus: Kui kaua peale töölepingu omal soovil lõpetamist kehtib ravikindlustus?19.08.2014

Tahan lõpetada töölepingu omal soovil 01.01.2015 ja soovin teada, kas peale töölepingu lõpetamist haigekassa kehtib veel mõnda aega või mitte?
Tänan

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Tööandja poolt kindlustatud isikute kindlustuskaitse lõpeb kahe kuu möödumisel töötamise registrisse kantud töötamise lõppemise päevast.

Parimat soovides,
Ülvi Rebane
 

Küsimus: Mis aja tagant peab haiguslehte pikendama, olen olnud haiguslehel üle kuu aja?18.06.2014

Tere!
Mul on selline küsimus, et mis aja tagant peab haiguslehte pikendama? Olen olnud haiguslehel üle kuu aja.

Aitäh vastamast!

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Töövõimetuslehte väljastab arst 30 päeva kaupa.

Parimate soovidega

Pille Sõõrde
infospetsialist
 

Küsimus: Kas epilepsiahaige saab selle raske haiguse tõttu ravikindlustuse?28.05.2014

Tere
2013. a alguses sai minu mees tugeva peatrauma. Alates sellest ajast kuni tänaseni on tal vähemalt 6 korda esinenud epilepsiahood. 3 või isegi 4 korda on käinud kiirabi (kukkumise korral) ja 3 korda on hoog peale tulnud lamades. Perearsti poole ei ole saanud pöörduda, kuna mehel puudub ravikindlustus (töötab juhutöödel). Esimese visiidi perearsti juurde oleks võimalik maksta, kuid korduvalt edaspidi eriarstide juurde käiks see üle jõu. Internetist uurides on tegemist väga tõsise haigusega, kuid töövõimetust siiski ei pruugita määrata. Kas sellise haiguse esinemisel on ta võimalik vähemalt saada ravikindlustatud, et haigust ravimitega paremini kontrolli all hoida?
Vastuse eest ette tänades

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Püsiva töövõimetuse tuvastamiseks ja töövõimetuspensioni taotlemiseks tuleb pöörduda Sotsiaalkindlustusametisse (www.sotsiaalkindlustusamet.ee).
Ravikindlustuse seadus annab ravikindlustuskaitse isikutele, kes saavad Eestis määratud riiklikku pensioni.
Teised võimalused Eestis ravikindlustuse saamiseks leiate http://www.haigekassa.ee/kindlustatule/taotlemine.


Parimate soovidega

Kaire Jürisson
infospetsialist
 

Küsimus: Kui dekreet lõppeb ja lähen lapsehoolduspuhkusele, kas mul on siis automaatselt ravikindlustus või pean selle eraldi taotlema?28.05.2014

Tere,
lähen dekreeti alates 02.06, töölepingu lõpetan omal soovil 03.06. Olen töötanud firmas üle 10 aasta. Raamatupidaja sõnul saan dekreedirahad täiel määral kätte (sünnitus 11.08). kas see vastab tõele?
Tean, et olen rasedana ravikindlustatud isegi siis, kui mul pole kehtivat töölepingut. Kui dekreet lõppeb ja lähen lapsehoolduspuhkusele, kas mul on siis HK poolt automaatselt ravikindlustus või pean selle eraldi taotlema? Ja kui kaua kindlustus kestab? Abielus ei ole.
Tänud.

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Peale sünnituslehe lõppu, kui Sotsiaalkindlustusamet hakkab Teile maksma vanemahüvitist, edastab Sotsiaalkindlustusamet haigekassale andmed Teie ravikindlustuse alguse ja lõpu kohta.

Haigekassa maksab sünnituslehe eest hüvitist juhul kui töövõimetusleht algab kehtiva töösuhte ajal.

Ravikindlustus kehtib peale töösuhte lõppu veel 2 kuud.
Selleks, et taotleda kindlustuskaitset rasedana, tuleb esitada arsti või ämmaemanda poolt väljastatud tõend raseduse tuvastamise kohta haigekassa klienditeenindusbüroosse.
Kindlustuskaitse lõpeb kolm kuud pärast arsti määratud eeldatavat sünnituskuupäeva.

Selleks hetkeks kui lõpeb ravikindlustus rasedana, peaks Teil olema vormistatud vanemahüvitis.
Sotsiaalkindlustusamet esitab lapsehoolduspuhkusel viibivate vanemate ravikindlustuseks vajalikud andmed kahes jaos.
Esmalt vanemahüvitise saamise perioodiks ja selle lõppemisel lapsehooldustasu saava isiku kindlustuseks vajalikud andmed.
Ravikindlustuse seaduse § 7 lõike 2 alusel lõpeb riigi kaudu kindlustatud inimeste kindlustus ühe kuu möödumisel riigi poolt sotsiaalmaksu maksmise kohustuse lõppemisest.


Parimate soovidega

Kaire Jürisson
infospetsialist