Ravikindlustus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Mida peaksin tegema, kui tööandja ei esita Haigekassasse haiguslehte?29.03.2016

Detsembris oli selgroo operatsioon, detsembri ja jaanuari eest sain hüvitise kätte. Veebruaris ja märtsis käisin veel taastusravil. Kuna tööandja pole maksnud siiamaani palka eelmise aasta eest ja minu töökoht (kontor) on arestitud, kirjutasin lahkumisavaldust TLS § 91 lg 2 alusel alates 18.02. Tööandja ei vasta ega reageeri kuidagi, saatsin talle mitu SMS ja kirja. Tean ainult, et ta pole minu lahkumise põhjusega nõus. 31.03 meil on töövaidluse istung. Kas ma saan seda summat nõuda tema poolt? Kui haigusleht pikendatakse, kas ikka peab tööandja selle kinnitama 7 päeva jooksul või see läheb automaatselt edasi? Ongi see, et märtsi kuu eest ta peab ka kinnitama, isegi kui ma ei tööta seal?
Muidu haigusleht on juba kinni pannud minu poolt ja otsin uut töökohta.
Tänan ette

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Töösuhte ajal alanud töövõimetuslehe ja selle järglehed maksab haigekassa välja hoolimata sellest, et töösuhe vahepeal lõpeb. Selleks, et haigekassa määraks ja maksaks töövõimetuslehe alusel hüvitist, peab tööandja omapoolsed töövõimetuslehe maksmiseks vajalikud andmed haigekassale esitama elektroonilise teenuse kaudu.

Haigekassa ei maksa kindlustatule töövõimetushüvitist nende lehtede eest, mis on esitatud haigekassale hiljem, kui 90 kalendripäeva pärast lehele märgitud tööle asumise päeva. Juhul kui töötajal jääb hüvitis saamata tööandja süül, on töötajal õigus lähtuvalt võlaõigusseadusest nõuda tööandjalt tekkinud kahju hüvitamist.

Parimat soovides
Ülvi Rebane
 

Küsimus: Kui kaua kehtib ravikindlustuskaitse pärast töölepingu lõpetamist, ja kas see kehtib ka välismaal?23.03.2016

Tere,
Kui lõpetan töölepingu omal soovil nt 15.04.2016 kaua kehtib siis ravikindlustus ja kui lähen välismaale ja oman euroopa ravikindlustuskaarti, kas siis kaitse on ka välismaal peal?

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere
Töötajana kindlustatud isikute ravikindlustus lõpeb kahe kuu möödumisel töötamise registrisse kantud töötamise lõppemise päevast. Juhul, kui Teie tööleping lõpeb 15.04.2016, siis ravikindlustus kehtib kuni 15.06.2016.

Euroopa ravikindlustuskaart annab õiguse vajaminevale arstiabile Euroopa Liidu territooriumil ja Euroopa Majanduspiirkonnas viibimise ajal. Kui isik on teadlik oma kindlustuskaitse puudumisest, ei tohi ta Euroopa ravikindlustuskaatri kasutada. Nimetatud informatsioon on kirjutatud ka ravikindlustuskaardi pöördele.

Oma ravikindlustuskaitse kehtivust saab kontrollida riigiportaali www.eesti.ee kaudu või helistades haigekassa infotelefonile +372 669 6630.

Parimate soovidega

Kaie Selter
Eesti Haigekassa
 

Küsimus: Kas Haigekassa hüvitab töövõimetuse, kui inimene oli alkoholijoobes ja sai autos kaasreisijana avariis kannatada?09.03.2016

Tere. Küsimus puudutab liiklusõnnetust. Nädalavahetusel toimus avarii, kus olime kannataja pool, juhil olid kõik nõuded täidetud ja kaine. Kuid teemaks on kõrvalistuja, kes oli avarii hetkel alkoholijoobes, mis ka fikseeritud haigusloos. Küsimus, kas sellisel puhul haigekassa töövõimetust hüvitab? Tänud!

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Ravikindlustusseaduse § 60 lõige 1 kohaselt kindlustatud isikul ei ole õigust saada ajutise töövõimetuse hüvitist, kui kindlustatud isiku või põetatava isiku haigestumine või vigastus on tingitud liiklusseaduse alusel kehtestatud korras või arsti tehtud ekspertiisiga tuvastatud joobeseisundist. Otsuse töövõimetushüvitise maksmise kohta teeb haigekassa töövõimetuslehe menetlemise käigus.

Parimate soovidega

Pille Sõõrde
Eesti Haigekassa
 

Küsimus: Kas Haigekassa hüvitab operatsiooni, kui olen 8 kuud järjekorras olnud, operatsioon aprillis, kuid ravikindlustus lõpeb märtsis?07.03.2016

Tere, olen olnud operatsiooni järjekorras juba 8 kuud ja nüüd teatati, et saan aprillis operatsioonile. Kahjuks lõppes mul tööleping jaanuaris, seega kindlustus lõpeb märtsis. Kas haigekassa hüvitab selle operatsiooni või mitte?
Tänan

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Eesti Haigekassa võtab üle tasu maksmise kohustuse kindlustatud isikutele osutatud tervishoiuteenuste eest mis on kantud tervishoiuteenuste loetellu ning osutatud meditsiinilisel näidustusel haigekassaga ravi rahastamise lepingu sõlminud raviasutuses. Kui Teil raviteenuse osutamise ajal ravikindlustust ei ole, siis tuleb Teil teenuse eest ise tasuda.

Lisainformatsiooni saate haigekassa infotelefonilt 16363 või 669 6630 ja meiliaadressilt info@haigekassa.ee.

Parimate soovidega

Pille Sõõrde
Eesti HaigekassaParimate soovidega
 

Küsimus: Kas ja kui kaua makstakse mulle haigushüvitist ja kuhu esitatakse haigusleht pärast töölt vabastamist?10.02.2016

Kas ja kui kaua makstakse mulle haigushüvitist ja kuhu tuleb mul haigusleht pärast töölt vabastamist esitada? Olen töövõimetuspensionär ja tervislikel põhjustel (olen sel aastal olnud haiguslehel 4 kuud) lõpetati mu tööleping. Lepingu lõppemise ajal olin ka haiguslehel. Kas ja kui kaua makstakse mulle haigushüvitist ja kuhu tuleb mul haigusleht edaspidi esitada. Olen ikka jätkuvalt haiguslehel. Töötukassasse ei saa ka enne end arvele võtma minna kui tervis seda lubab.

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Kui töövõimetusleht algab kehtiva töösuhte ajal, siis Haigekassa maksab hüvitist kuni töövõimetuslehe lõpuni hoolimata sellest, et ravikindlustus vahepeal lõpeb. Kindlustatul on õigus haigushüvitist saada kuni 182 järjestikust kalendripäeva. Kui haigestumine on seotud Teie püsiva töövõimetusega, makstakse hüvitist 60 päeva järjest. Selleks aga , et haigekassa määraks ja maksaks töövõimetuslehe alusel hüvitist, peate töövõiemtuslehe lõpetamisest teatama oma endist tööandjat. Tööandja edastab töövõimetuslehe maksmiseks vajalikud andmed haigekassale elektrooniliselt.

Parimate soovidega

Pille Sõõrde
Eesti Haigekassa
 

Küsimus: Kas Haigekassa hüvitab ka välisriigis teostatud raviprotseduuri kulud?02.02.2016

Tere,
Huvitaks, kas Haigekassa hüvitab osaliselt välisriigis teostatud raviprotseduuri kulud järgneval juhul. Ravi teostati välismaa erakliinikus (analoogset ravi oleks saanud teostada ka Eestis), kuna seal pakuti lisaks ka teisi raviprotseduure, mida Eestis ei pakuta. Ravi oli tulemuslik ja see on ka Eesti arstide poolt dokumenteeritud.

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Haigekassa saab tasuda plaanilise arstiabi eest välisriigis Euroopa patsiendiõiguste direktiivi (EL 2011/24) alusel nii riiklikes kui ka eraraviasutustes.
Antud juhul ei ole vajalik esitada haigekassale taotlust enne ravile minekut (ei ole eelluba), kuna kõigepealt tuleb ravikulud isikul endal kanda. Tagantjärele on õigus taotleda plaaniliste tervishoiuteenuste hüvitamist samadel alustel nagu seda tervishoiuteenust oleks isikule osutatud Eestis ehk hüvitamine toimub vastavat haigekassa tervishoiuteenuste loetelus sätestatud hindadele. Patsiendi omaosalustasud, transpordikulud jms jääb patsiendi enda kanda.
Hüvitise saamiseks tuleb haigekassale esitada vastavasisuline tagasimakse taotlus (kättesaadav haigekassa kodulehel, klienditeenindusbüroodes või Eesti Posti postkontorites) koos järgnevate dokumentidega: raviteenuse originaalarved, maksmist tõendavad dokumendid, retsepti koopia, eriarsti saatekiri (olenevalt erialast) ja raviloo kokkuvõte.

Kogu vajaminev info tagantjärele hüvitamise kohta on kättesaadav haigekassa kodulehel https://www.haigekassa.ee/et/euroopa-liit/arstiabi-valisriigis/euroopa-liidu-ravikulude-tagasimakse-0.

Parimate soovidega

Pille Sõõrde
Eesti Haigekassa
 

Küsimus: Kui kaua kehtib ravikindlustus peale töölepingu lõppemist?04.12.2015

Võlaõiguslik tööleping lõpeb 28.12.2015. Kui kauaks jääb kehtima ravikindlustus?

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Ravikindlustuse seadus annab ravikindlustuse üle ühekuulise võlaõigusliku lepingu alusel töö- või teenustasusid saavatele inimestele, kelle eest on kohustatud maksma iga kuu sotsiaalmaksu lepingu teine pool sotsiaalmaksuseaduse § 9 lõike 1 punkti 2 alusel vähemalt eelarveaastaks riigieelarvega kehtestatud kuumääralt arvutatuna. Peale lepingu lõppu kehtib ravikindlustus kaks kuud.

Parimate soovidega

Pille Sõõrde
Eesti Haigekassa
 

Küsimus: Kas see on korrektne, kui jään 10 päeva enne töölepingu lõputähtaega dekreeti?16.11.2015

Tere!
Töötan hetkel tähtajalise töölepinguga selle kuu lõpuni 30.11.2015. Dekreeti jään 20.11.2015. Kas dekreedi rahad tulevad üle, ehk et, kas kõik on korrektne kui jään 10 päeva enne lepingu lõppemist dekreeti?

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Haigekassa maksab sünnitushüvitist sünnituslehe alusel töötajana (ka juriidilise isiku juhtimisorgani liikme või FIE-na) ravikindlustatud isikule.

Sünnituslehte on õigus saada rasedus- ja sünnituspuhkusele (edaspidi sünnituspuhkus) jäämisel kuni 140 päeva. Sünnituspuhkusele on võimalik jääda 30–70 päeva enne eeldatavat sünnitamise kuupäeva (30.–36. rasedusnädal). Kui naine jääb rasedus- ja sünnituspuhkusele vähemalt 30 päeva enne eeldatavat sünnitamiskuupäeva, on tal õigus saada sünnitushüvitist 140 päeva eest. Jäädes sünnituspuhkusele hiljem, peab arst või ämmaemand vähendama vastavalt ka sünnituslehe kestust, seega kahaneb hüvitis nende päevade võrra, mille võrra hiljem sünnituslehele jäädi.

Selleks, et haigekassa määraks ja maksaks töövõimetuslehe alusel hüvitist, peab tööandja töövõimetuslehe maksmiseks vajalikud andmed esitama haigekassale. Peale tööandja andmete edastamist haigekassale jõuab hüvitis Teie arvelduskontole paari tööpäeva jooksul.

Parimate soovidega

Pille Sõõrde
Eesti Haigekassa
 

Küsimus: Milline on odavaim võimalus saada endale ravikindlustus, kui olen töötu kodune kahe lapsega ning plaanin alustada ettevõtlusega?06.11.2015

Tere,
Milline on odavaim võimalus saada endale haigekassa? Olen tööta kodune ema, lapsed 12- ja 10-aastane. Plaanin alustada aasta lõpus väikse ettevõtlusega - käsitöö müügiga, kuid sinnamaani läheb natuke aega, ei tahaks vahepeal ilma ravikindlustuseta olla. Töötute nimekirjast võtsin end maha.

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Kõik võimalused ravikindlustuse saamiseks leiate haigekassa kodulehelt https://www.haigekassa.ee/et/inimesele/kindlustus.

Juhul, kui inimesel ei ole ravikindlustust ja ta ei kuulu ühtegi kindlustatud inimeste gruppi, annab ravikindlustuse seadus võimaluse sõlmida haigekassaga nn vabatahtlik kindlustusleping, mille alusel võrdsustatakse ta ravikindlustuse seaduse alusel kindlustatud isikuga.
Rohkem infot, lepingu tüüptingimused ja avalduseblanketi avalduse sõlmimiseks leiate haigekassa kodulehelt https://www.haigekassa.ee/et/inimesele/kindlustus/vabatahtlik-kindlustus.

Parimat soovides

Ülvi Rebane
 

Küsimus: Kui pika aja jooksul peale haiguslehe esitamist haigekassale peaksin saama raha oma pangaarvele?17.09.2015

Olin 2 kuud haiguslehel. Sooviksin teada, kui pika aja jooksul peale haiguslehe esitamist haigekassale peaksin saama raha oma pangaarvele?

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Selleks, et haigekassa määraks ja maksaks töövõimetuslehe alusel hüvitist, peab tööandja töövõimetuslehe maksmiseks vajalikud andmed esitama haigekassale. Peale tööandja andmete edastamist haigekassale jõuab hüvitis Teie arvelduskontole paari tööpäeva jooksul. Palun pöörduge tööandja poole küsimusega, millal ta andmed edastab.

Tere

Selleks, et haigekassa määraks ja maksaks töövõimetuslehe alusel hüvitist, peab tööandja töövõimetuslehe maksmiseks vajalikud andmed esitama haigekassale. Peale tööandja andmete edastamist haigekassale jõuab hüvitis Teie arvelduskontole paari tööpäeva jooksul. Palun pöörduge tööandja poole küsimusega, millal ta andmed edastab.

Ise näete infot oma töövõimetuslehe andmete kohta riigiportaalis:
https://www.eesti.ee/est/teenused/kodanik/tervis_ja_tervisekaitse/isiku_toovoimetusehuvitised_3.

Parimate soovidega

Pille Sõõrde
Eesti Haigekassa