Ravikindlustus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kas Haigekassa hüvitab ka välisriigis teostatud raviprotseduuri kulud?02.02.2016

Tere,
Huvitaks, kas Haigekassa hüvitab osaliselt välisriigis teostatud raviprotseduuri kulud järgneval juhul. Ravi teostati välismaa erakliinikus (analoogset ravi oleks saanud teostada ka Eestis), kuna seal pakuti lisaks ka teisi raviprotseduure, mida Eestis ei pakuta. Ravi oli tulemuslik ja see on ka Eesti arstide poolt dokumenteeritud.

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Haigekassa saab tasuda plaanilise arstiabi eest välisriigis Euroopa patsiendiõiguste direktiivi (EL 2011/24) alusel nii riiklikes kui ka eraraviasutustes.
Antud juhul ei ole vajalik esitada haigekassale taotlust enne ravile minekut (ei ole eelluba), kuna kõigepealt tuleb ravikulud isikul endal kanda. Tagantjärele on õigus taotleda plaaniliste tervishoiuteenuste hüvitamist samadel alustel nagu seda tervishoiuteenust oleks isikule osutatud Eestis ehk hüvitamine toimub vastavat haigekassa tervishoiuteenuste loetelus sätestatud hindadele. Patsiendi omaosalustasud, transpordikulud jms jääb patsiendi enda kanda.
Hüvitise saamiseks tuleb haigekassale esitada vastavasisuline tagasimakse taotlus (kättesaadav haigekassa kodulehel, klienditeenindusbüroodes või Eesti Posti postkontorites) koos järgnevate dokumentidega: raviteenuse originaalarved, maksmist tõendavad dokumendid, retsepti koopia, eriarsti saatekiri (olenevalt erialast) ja raviloo kokkuvõte.

Kogu vajaminev info tagantjärele hüvitamise kohta on kättesaadav haigekassa kodulehel https://www.haigekassa.ee/et/euroopa-liit/arstiabi-valisriigis/euroopa-liidu-ravikulude-tagasimakse-0.

Parimate soovidega

Pille Sõõrde
Eesti Haigekassa
 

Küsimus: Kui kaua kehtib ravikindlustus peale töölepingu lõppemist?04.12.2015

Võlaõiguslik tööleping lõpeb 28.12.2015. Kui kauaks jääb kehtima ravikindlustus?

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Ravikindlustuse seadus annab ravikindlustuse üle ühekuulise võlaõigusliku lepingu alusel töö- või teenustasusid saavatele inimestele, kelle eest on kohustatud maksma iga kuu sotsiaalmaksu lepingu teine pool sotsiaalmaksuseaduse § 9 lõike 1 punkti 2 alusel vähemalt eelarveaastaks riigieelarvega kehtestatud kuumääralt arvutatuna. Peale lepingu lõppu kehtib ravikindlustus kaks kuud.

Parimate soovidega

Pille Sõõrde
Eesti Haigekassa
 

Küsimus: Kas see on korrektne, kui jään 10 päeva enne töölepingu lõputähtaega dekreeti?16.11.2015

Tere!
Töötan hetkel tähtajalise töölepinguga selle kuu lõpuni 30.11.2015. Dekreeti jään 20.11.2015. Kas dekreedi rahad tulevad üle, ehk et, kas kõik on korrektne kui jään 10 päeva enne lepingu lõppemist dekreeti?

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Haigekassa maksab sünnitushüvitist sünnituslehe alusel töötajana (ka juriidilise isiku juhtimisorgani liikme või FIE-na) ravikindlustatud isikule.

Sünnituslehte on õigus saada rasedus- ja sünnituspuhkusele (edaspidi sünnituspuhkus) jäämisel kuni 140 päeva. Sünnituspuhkusele on võimalik jääda 30–70 päeva enne eeldatavat sünnitamise kuupäeva (30.–36. rasedusnädal). Kui naine jääb rasedus- ja sünnituspuhkusele vähemalt 30 päeva enne eeldatavat sünnitamiskuupäeva, on tal õigus saada sünnitushüvitist 140 päeva eest. Jäädes sünnituspuhkusele hiljem, peab arst või ämmaemand vähendama vastavalt ka sünnituslehe kestust, seega kahaneb hüvitis nende päevade võrra, mille võrra hiljem sünnituslehele jäädi.

Selleks, et haigekassa määraks ja maksaks töövõimetuslehe alusel hüvitist, peab tööandja töövõimetuslehe maksmiseks vajalikud andmed esitama haigekassale. Peale tööandja andmete edastamist haigekassale jõuab hüvitis Teie arvelduskontole paari tööpäeva jooksul.

Parimate soovidega

Pille Sõõrde
Eesti Haigekassa
 

Küsimus: Milline on odavaim võimalus saada endale ravikindlustus, kui olen töötu kodune kahe lapsega ning plaanin alustada ettevõtlusega?06.11.2015

Tere,
Milline on odavaim võimalus saada endale haigekassa? Olen tööta kodune ema, lapsed 12- ja 10-aastane. Plaanin alustada aasta lõpus väikse ettevõtlusega - käsitöö müügiga, kuid sinnamaani läheb natuke aega, ei tahaks vahepeal ilma ravikindlustuseta olla. Töötute nimekirjast võtsin end maha.

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Kõik võimalused ravikindlustuse saamiseks leiate haigekassa kodulehelt https://www.haigekassa.ee/et/inimesele/kindlustus.

Juhul, kui inimesel ei ole ravikindlustust ja ta ei kuulu ühtegi kindlustatud inimeste gruppi, annab ravikindlustuse seadus võimaluse sõlmida haigekassaga nn vabatahtlik kindlustusleping, mille alusel võrdsustatakse ta ravikindlustuse seaduse alusel kindlustatud isikuga.
Rohkem infot, lepingu tüüptingimused ja avalduseblanketi avalduse sõlmimiseks leiate haigekassa kodulehelt https://www.haigekassa.ee/et/inimesele/kindlustus/vabatahtlik-kindlustus.

Parimat soovides

Ülvi Rebane
 

Küsimus: Kui pika aja jooksul peale haiguslehe esitamist haigekassale peaksin saama raha oma pangaarvele?17.09.2015

Olin 2 kuud haiguslehel. Sooviksin teada, kui pika aja jooksul peale haiguslehe esitamist haigekassale peaksin saama raha oma pangaarvele?

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Selleks, et haigekassa määraks ja maksaks töövõimetuslehe alusel hüvitist, peab tööandja töövõimetuslehe maksmiseks vajalikud andmed esitama haigekassale. Peale tööandja andmete edastamist haigekassale jõuab hüvitis Teie arvelduskontole paari tööpäeva jooksul. Palun pöörduge tööandja poole küsimusega, millal ta andmed edastab.

Tere

Selleks, et haigekassa määraks ja maksaks töövõimetuslehe alusel hüvitist, peab tööandja töövõimetuslehe maksmiseks vajalikud andmed esitama haigekassale. Peale tööandja andmete edastamist haigekassale jõuab hüvitis Teie arvelduskontole paari tööpäeva jooksul. Palun pöörduge tööandja poole küsimusega, millal ta andmed edastab.

Ise näete infot oma töövõimetuslehe andmete kohta riigiportaalis:
https://www.eesti.ee/est/teenused/kodanik/tervis_ja_tervisekaitse/isiku_toovoimetusehuvitised_3.

Parimate soovidega

Pille Sõõrde
Eesti Haigekassa
 

Küsimus: Kuidas saaks ravi- ja reisikindlustuse pikaajalisel välismaal töötamiseks?11.09.2015

Tere,
läheme perega pikaajaliselt (18 kuud) tööle välismaale (väljaspoole EUd). Lepingus on eelarve rida pere kindlustamiseks, aga ei suuda Eestist leida ühtegi kindlustustoodet, mis kasvõi enam vähem meie nõuetele vastaks, st. et oleks kombineeritud ravikindlustus (välismaal) ja reisikindlustus perele pluss kindlustus juhuks, kui eestis jõulude ajal või järgmisel suvel käies midagi juhtub. Pakutakse reisikindlustuse variante, aga tingimustes tavaliselt öeldud, et üle aasta ei kehti ja/või kehtivad kogu maailmas, aga mitte Eestis jne.
Järsku oskate pakkuda, kuskohast peaks otsima sellist kindlustust, Ajutistele töötajatele Euroopa Komisjon seda ei paku, eesti kindlustused ravikindlustust välismaale ei paku, v.a. välisministeeriumile riigihankega tehtud eripakkumine, mida aga kindlustus ei ole huvitatud seda teistele tööandjatele laiendama.

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Euroopa Liitu kuulumisega seoses on Eesti Haigekassas kindlustatud inimestel võimalus saada EL liikmesriikides, majanduspiirkonna riikides ja Šveitsis
viibides arstiabi võrdsetel tingimustel selles riigis elavate kindlustatud inimestega. Eesti Haigekassa ravikindlustus ei laiene väljapoole Euroopa Liitu ja reisikindlustust puudutavat valdkonda Haigekassa ei reguleeri.


Parimat soovides

Ülvi Rebane
 

Küsimus: Kui puudega laps jääb haigeks (külmetushaigused jne), kas hooldajal on võimalus haiguslehele jääda lapse kuni 16. a saamiseni?01.09.2015

Tere!
Lapse haigestumise korral saab lapsega kodus haiguslehel olla kuni lapse 12. a saamiseni ja 2 nädalat järjest.
Kui puudega laps jääb haigeks (külmetushaigused jne), kas siis on hooldajal võimalus haiguslehele jääda lapse kuni 16. a saamiseni? Ja kui kauaks ajaliselt järjest?
Aitäh!

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Kindlustusjuhtum, mille esinemisel makstakse kindlustatud isikule hooldushüvitist, on:
1) alla 12-aastase lapse põetamine;
2) haige perekonnaliikme kodus põetamine;
3) alla 3-aastase lapse või alla 16-aastase puudega lapse hooldamine, kui hooldav isik ise on haige või hooldavale isikule osutatakse sünnitusabi.

Hoolduslehe alusel on kindlustatud isikul õigus saada hooldushüvitist alla 12-aastase lapse põetamise korral kuni 14 kalendripäeva ja teiste perekonnaliikmete kodus põetamise korral kuni 7 kalendripäeva.

Õigus saada hooldushüvitist kuni 60 kalendripäeva on alla 12-aastase lapse põetamise korral, kui haigestumise põhjuseks on pahaloomuline kasvaja ja lapse ravi algab haiglas.

Hooldushüvitisele on õigus kuni 10 kalendripäeva juhul, kui alla 3-aastase lapse või alla 16-aastase puudega lapse hooldaja ise on haige või hooldajale osutatakse sünnitusabi.


Parimate soovidega

Kaire Jürisson
Eesti Haigekassa
 

Küsimus: Mis tingimustel saab osaühing oma juhatuse liiget ravikindlustada, kui talle igakuist töötasu ei maksta?19.08.2015

Mis tingimustel saab osaühing oma juhatuse liiget ravikindlustada, kui talle igakuist töötasu ei maksta? Kas piisab lihtsalt minimaalse sotsiaalmaksu maksmisest?
Kuidas toimida juhul, kui kindlustust vajatakse Eestis ainult ajutiselt (mitte kõik kuud aastas), sest osa ajast viibib juhatuse liige teises riigis ning on kindlustatud seal?

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere


Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmel on õigus ravikindlustusele ainult juhul, kui temale makstud tasult makstakse iga kuu sotsiaalmaksu vähemalt eelarveaastaks riigieelarvega kehtestatud kuumääralt arvutatuna (2015. aastal on kuumäär 355 eurot).

Kõik ülejäänud võimalused ravikindlustuse saamiseks leiate haigekassa kodulehelt https://www.haigekassa.ee/et/inimesele/kindlustus.

Sotsiaalmaksu maksmist puudutavate küsimustega palume pöörduda Maksu-ja Tolliameti poole.


Parimate soovidega
Ülvi Rebane
 

Küsimus: Kuidas saada ravikindlustust ka kahe käsunduslepingu perioodi vahel?11.08.2015

Töötasin käsunduslepinguga, mis lõppes 03.märtsil 2015. Uus töö algab alles septembris. Täna selgus, et mul puudub ravikindlustus. Mida teha ja kuidas edasi talitada? Oleks vaja ravikindlustust ka vahepealseks ajaks. Palun nõuannet, kuidas seda olukorda lahendada?

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Juhul, kui inimesel ei ole ravikindlustust ja ta ei kuulu ühtegi kindlustatud inimeste gruppi, annab ravikindlustuse seadus võimaluse sõlmida haigekassaga nn vabatahtlik kindlustusleping, mille alusel võrdsustatakse ta ravikindlustuse seaduse alusel kindlustatud isikuga.
Rohkem infot, lepingu tüüptingimused ja avalduse leiate haigekassa kodulehelt https://www.haigekassa.ee/et/inimesele/kindlustus/vabatahtlik-kindlustus.
Kõik võimalused ravikindlustuse saamiseks leiate haigekassa kodulehelt https://www.haigekassa.ee/et/inimesele/kindlustus.

Parimate soovidega

Pille Sõõrde
Eesti Haigekassa
 

Küsimus: Kui peaksin rasedaks jäämisel tervistkahjustava töö tõttu töölt koju jääma, kas siis olen kodus ja sissetulekuta?11.08.2015

Tere!
Plaanime elukaaslasega järelkasvu, aga mul on tähtajaline tööleping, mis lõpeb aasta lõpus. Töö on tervist kahjustav, see tähendaks seda, et kui ma rasedaks peaksin jääma, siis sellel töökohal enam töötada ei saa. Kindlasti tööandjal puudub lihtsama töö andmise võimalus. Seega peaksin jääma töövõimetuslehele. Sellest tulenevalt ka küsimused. Saan aru, et töövõimetuslehe raha hüvitatakse aasta lõpuni. Aga mis saaks alates jaanuarist, kui mul kehtivat lepingut pole? Kas jääksingi ilma rahata kodus istuma, kuni sünnituseni? Ja kas dekreedirahasid siis samuti ei saa? Kas rahaliselt oleks kasulikum oodata aasta lõpuni ja siis lepingut pikendada ja siis alles järelkasvu peale mõelda?
Tänan abi eest!

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Kergemale tööle üleviimist võimaldatakse haiguslehe alusel ainult töötavatele rasedatele naistele vastavalt nende terviseseisundile. Kergemale tööle üleviimise korral makstakse hüvitist töösuhte lõpuni. Selleks väljastab arst või ämmaemand töötavale rasedale naisele haiguslehe põhjusega „terviseseisundile vastava töö andmine või üleviimine kergemale ametikohale“.
Kuni sünnituspuhkuse alguseni väljastab arst rasedale iga 30 kalendripäeva järel uue töövõimetuslehe.

Kui tööandjal on töötajale pakkuda kergemat tööd, vormistab ta töötaja ajutiselt kergemale tööle.
Haigekassa maksab kergemale tööle üleviimise korral haigushüvitist ühe kalendripäeva eest määras, mille võrra inimese palk kergemal tööl ühe kalendripäeva kohta on väiksem eelmise kalendriaasta ühe kalendripäeva isiku keskmisest tulust Maksu- ja Tolliameti andmete alusel. Hüvitiselt peetakse kinni tulumaks 20%.

Kui inimene on töölt vabastatud kergema töö puudumise tõttu, maksab haigekassa inimesele haigushüvitist 70% määras arvutatuna eelmise kalendriaasta ühe kalendripäeva keskmisest tulust. Hüvitiselt peetakse kinni ka tulumaks.

Sünnitushüvitis on rahaline kompensatsioon, mida makstakse sünnituslehe alusel töötavale kindlustatud naisele, kellel jääb ajutise töövabastuse tõttu saamata sotsiaalmaksuga maksustatud tulu. Seega haigekassa maksab sünnitushüvitist sünnituslehe alusel ainult töötajana ravikindlustatud naistele. Kui sünnituslehe algamise päeval ei ole kehtivat ravikindlustust töötajana, siis ei ole õigust sünnitushüvitisele. Sellisel juhul on naisel õigus taotleda vanemahüvitist lapse sünnist alates. Vanemahüvitist puudutavate küsimustega palume Teil pöörduda Sotsiaalkindlustusameti poole (kodulehe aadress www.sotsiaalkindlustusamet.ee, e-posti aadress info@sotsiaalkindlustusamet.ee ja infotelefon 16106).

Lisainfot leiate https://www.haigekassa.ee/et/inimesele/rahalised-huvitised/sunnitushuvitis.

Parimate soovidega

Pille Sõõrde
Eestii Haigekassa