Ravikindlustus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Mis tingimustel saab osaühing oma juhatuse liiget ravikindlustada, kui talle igakuist töötasu ei maksta?19.08.2015

Mis tingimustel saab osaühing oma juhatuse liiget ravikindlustada, kui talle igakuist töötasu ei maksta? Kas piisab lihtsalt minimaalse sotsiaalmaksu maksmisest?
Kuidas toimida juhul, kui kindlustust vajatakse Eestis ainult ajutiselt (mitte kõik kuud aastas), sest osa ajast viibib juhatuse liige teises riigis ning on kindlustatud seal?

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere


Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmel on õigus ravikindlustusele ainult juhul, kui temale makstud tasult makstakse iga kuu sotsiaalmaksu vähemalt eelarveaastaks riigieelarvega kehtestatud kuumääralt arvutatuna (2015. aastal on kuumäär 355 eurot).

Kõik ülejäänud võimalused ravikindlustuse saamiseks leiate haigekassa kodulehelt https://www.haigekassa.ee/et/inimesele/kindlustus.

Sotsiaalmaksu maksmist puudutavate küsimustega palume pöörduda Maksu-ja Tolliameti poole.


Parimate soovidega
Ülvi Rebane
 

Küsimus: Kuidas saada ravikindlustust ka kahe käsunduslepingu perioodi vahel?11.08.2015

Töötasin käsunduslepinguga, mis lõppes 03.märtsil 2015. Uus töö algab alles septembris. Täna selgus, et mul puudub ravikindlustus. Mida teha ja kuidas edasi talitada? Oleks vaja ravikindlustust ka vahepealseks ajaks. Palun nõuannet, kuidas seda olukorda lahendada?

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Juhul, kui inimesel ei ole ravikindlustust ja ta ei kuulu ühtegi kindlustatud inimeste gruppi, annab ravikindlustuse seadus võimaluse sõlmida haigekassaga nn vabatahtlik kindlustusleping, mille alusel võrdsustatakse ta ravikindlustuse seaduse alusel kindlustatud isikuga.
Rohkem infot, lepingu tüüptingimused ja avalduse leiate haigekassa kodulehelt https://www.haigekassa.ee/et/inimesele/kindlustus/vabatahtlik-kindlustus.
Kõik võimalused ravikindlustuse saamiseks leiate haigekassa kodulehelt https://www.haigekassa.ee/et/inimesele/kindlustus.

Parimate soovidega

Pille Sõõrde
Eesti Haigekassa
 

Küsimus: Kui peaksin rasedaks jäämisel tervistkahjustava töö tõttu töölt koju jääma, kas siis olen kodus ja sissetulekuta?11.08.2015

Tere!
Plaanime elukaaslasega järelkasvu, aga mul on tähtajaline tööleping, mis lõpeb aasta lõpus. Töö on tervist kahjustav, see tähendaks seda, et kui ma rasedaks peaksin jääma, siis sellel töökohal enam töötada ei saa. Kindlasti tööandjal puudub lihtsama töö andmise võimalus. Seega peaksin jääma töövõimetuslehele. Sellest tulenevalt ka küsimused. Saan aru, et töövõimetuslehe raha hüvitatakse aasta lõpuni. Aga mis saaks alates jaanuarist, kui mul kehtivat lepingut pole? Kas jääksingi ilma rahata kodus istuma, kuni sünnituseni? Ja kas dekreedirahasid siis samuti ei saa? Kas rahaliselt oleks kasulikum oodata aasta lõpuni ja siis lepingut pikendada ja siis alles järelkasvu peale mõelda?
Tänan abi eest!

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Kergemale tööle üleviimist võimaldatakse haiguslehe alusel ainult töötavatele rasedatele naistele vastavalt nende terviseseisundile. Kergemale tööle üleviimise korral makstakse hüvitist töösuhte lõpuni. Selleks väljastab arst või ämmaemand töötavale rasedale naisele haiguslehe põhjusega „terviseseisundile vastava töö andmine või üleviimine kergemale ametikohale“.
Kuni sünnituspuhkuse alguseni väljastab arst rasedale iga 30 kalendripäeva järel uue töövõimetuslehe.

Kui tööandjal on töötajale pakkuda kergemat tööd, vormistab ta töötaja ajutiselt kergemale tööle.
Haigekassa maksab kergemale tööle üleviimise korral haigushüvitist ühe kalendripäeva eest määras, mille võrra inimese palk kergemal tööl ühe kalendripäeva kohta on väiksem eelmise kalendriaasta ühe kalendripäeva isiku keskmisest tulust Maksu- ja Tolliameti andmete alusel. Hüvitiselt peetakse kinni tulumaks 20%.

Kui inimene on töölt vabastatud kergema töö puudumise tõttu, maksab haigekassa inimesele haigushüvitist 70% määras arvutatuna eelmise kalendriaasta ühe kalendripäeva keskmisest tulust. Hüvitiselt peetakse kinni ka tulumaks.

Sünnitushüvitis on rahaline kompensatsioon, mida makstakse sünnituslehe alusel töötavale kindlustatud naisele, kellel jääb ajutise töövabastuse tõttu saamata sotsiaalmaksuga maksustatud tulu. Seega haigekassa maksab sünnitushüvitist sünnituslehe alusel ainult töötajana ravikindlustatud naistele. Kui sünnituslehe algamise päeval ei ole kehtivat ravikindlustust töötajana, siis ei ole õigust sünnitushüvitisele. Sellisel juhul on naisel õigus taotleda vanemahüvitist lapse sünnist alates. Vanemahüvitist puudutavate küsimustega palume Teil pöörduda Sotsiaalkindlustusameti poole (kodulehe aadress www.sotsiaalkindlustusamet.ee, e-posti aadress info@sotsiaalkindlustusamet.ee ja infotelefon 16106).

Lisainfot leiate https://www.haigekassa.ee/et/inimesele/rahalised-huvitised/sunnitushuvitis.

Parimate soovidega

Pille Sõõrde
Eestii Haigekassa
 

Küsimus: Kuidas Soome haigekassakindlustusega inimene saab Eestis operatsioonile?06.08.2015

Tere
Mu lähisugulane elab ja töötab Soomes ja on olnud Soome maksumaksja umbes 10 aastat. Ta sooviks saada ravi ja võimalikku operatsiooni Eestis, kuid Ta ei tea, kuidas asju ajama hakata. Kelle poole peaks pöörduma ja kas Soome haigekassa rahastab ravi Eestis?
Kui rahastab, siis Eestis tuleb Eestis haigekassat omavatel inimestel mõnedele operatsioonidele pääsemiseks oodata mitmeid kuid kuni aastaid, sest raha on vähe. Aga kui inimene omab Soome haigekassat ja ravib end Eestis, siis kuidas siis nende järjekordadega on?

Tänan!

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Kui inimene omab ravikindlustust Soomes, siis peab ravivõimaluste ja nende kompenseerimise kohta väljaspool Soomet, uurima kindlustajariigist ehk Soome KELAst.

Ravijärjekordade kohta saab täpsemat infot küsida sellest raviasutusest, kus plaanitakse tervishoiuteenust saada.

Parimate soovidega

Pille Sõõrde
Eesti Haigekassa
 

Küsimus: Kuidas kodune töötu saab omale ravikindlustuse?06.08.2015

Kui ma võtan ennast töölt vabaks, et jääda koduseks, siis kui kaua kehtib mul veel ravikindlustus? Millised on mu võimalused ravikindlustuse jätkamiseks?

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Peale töösuhte lõpetamist kehtib ravikindlustus veel kaks kuud.

Kõik võimalused ravikindlustuse saamiseks leiate haigekassa kodulehelt https://www.haigekassa.ee/et/inimesele/kindlustus.

Parimate soovidega

Pille Sõõrde
Eesti Haigekassa
 

Küsimus: Kas internetist on võimalik järgi vaadata, kas olen vormistatud dekreetpuhkusele?05.08.2015

Pidin alates 30.juulist jääma dekreeti, minu ämmaemand on puhkusel ja kuna ta on natukene tuulepea, siis sooviksin teada, kas mul oleks kusagilt järele kontrollida, kas olen ikka dekreedis?
Ette tänades!

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Ise saate oma töövõimetuslehe andmeid vaadata riigiportaalist www.eesti.ee täpsemalt https://www.eesti.ee/est/teenused/kodanik/tervis_ja_tervisekaitse/isiku_toovoimetusehuvitised_3 .

Parimate soovidega

Pille Sõõrde
Eesti Haigekassa
 

Küsimus: Kas lühiajaliselt puhkuste ajal asendajana töötamine annab ravikindlustuse õiguse?05.08.2015

Töötan firmas puhkuse asendajana, lepingud on konkreetse inimese äraoleku ajaks sõlmitud. Enamuses kestvus 2 nädalat. Maksud on korralikult makstud riigile. Näiteks juulis olid lepingud 30.06-14.07, 14.07-28.07.
Seoses sellega küsimus, et kas mul puudubki igasugune võimalus omada ravikindlustust, kuna lepingud on lühikesed? Mis siis, et palk on üle Eesti keskmise ja sotsiaalmaks korralikult firma poolt tasutud.

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Ravikindlustuse seadus annab ravikindlustuse:

● üle ühekuulise töölepingu alusel töötavatele töötajatele;
● üle ühekuulise võlaõigusliku lepingu alusel töö- või teenustasusid saavatele inimestele, kelle eest on kohustatud maksma iga kuu sotsiaalmaksu lepingu teine pool sotsiaalmaksuseaduse § 9 lõike 1 punkti 2 alusel vähemalt eelarveaastaks riigieelarvega kehtestatud kuumääralt arvutatuna;
● juriidilise isiku juhtimis- ja kontrollorgani liikmetele, kelle eest on kohustatud maksma iga kuu sotsiaalmaksu juriidiline isik sotsiaalmaksuseaduse § 9 lõike 1 punkti 2 alusel vähemalt eelarveaastaks riigieelarvega kehtestatud kuumääralt arvutatuna (2015. aastal on kuumäär 355 eurot).

Kui leping on sõlmitud lühemaks ajaks kui 1 kuu, ei ole õigust ravikindlustusele.

Parimate soovidega

Pille Sõõrde
Eesti Haigekassa
 

Küsimus: Kas vanemal kui kolme aastasel lapsel puudub ravikindlustus, kui ema ei tööta?05.08.2015

Tere!
Kas vanemal kui kolme aastasel lapsel puudub haigekassa, kui ema ei tööta?

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Ravikindlustatud on kuni 19-aastased rahvastikuregistri järgi põhielukohaga Eestis elavad lapsed. Kindlustuskaitse kehtib kuni 19-aastaseks saamise päevani (k.a).

Parimate soovidega

Pille Sõõrde
Eesti Haigekassa
 

Küsimus: Kas ma saan Eestis haiguslehe, kui teen operatsiooni (nägemise korrektsioon) teises Euroopa riigis?11.05.2015

Kui ma teen operatsiooni (nägemise korrektsioon) teises Euroopa riigis, kas ma võin haiguslehe ikka saada?

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Kui inimene haigestub ja peab seetõttu töölt eemal olema, väljastab arst selle tõendamiseks töövõimetuslehe. Töövõimetuslehe väljastamine sõltub arsti otsusest ja inimese terviseseisundist.

Haigekassa maksab kindlustatud isikule ajutise töövõimetuse hüvitist ka välisriigi arsti välja antud haigestumist tõendava dokumendi alusel.
Seega esmaseks haigusleheks on välisriigis väljastatud töövõimetust tõendav dokument. Olles Eestisse saabumisel veel töövõimetu, on õigus saada antud esmasele töövõimetuslehele järgleht.
Vastavalt sotsiaalministri määrusele nr. 114 „Töövõimetuslehe registreerimise ja väljaandmise tingimused ja kord ning töövõimetuslehe vormid“ § 5 lõige 2 prim 1 vormistatakse haigusleht järgnevana ka juhul, kui ravikindlustuse seaduse § 51 lõike 1 punktis 1 nimetatud kindlustusjuhtum leiab aset kindlustatud isiku välisriigis viibimise ajal ja isik pöördub sama haiguse või vigastuse ravimiseks arsti poole Eestis hiljemalt viie kalendripäeva jooksul pärast isikut välisriigis ravinud arsti väljastatud tõendil (edaspidi välisriigi arsti tõend) märgitud viimast tervishoiuteenuse osutamise kuupäeva või välisriigi arsti tõendil märgitud ravi lõppemise eeldatavat kuupäeva.

Parimate soovidega

Kaire Jürisson
Eesti Haigekassa
 

Küsimus: Kas mul on õigus haigekassapoolsele kindlustusele, kui olen eesti kodanik aga õpin Londoni ülikoolis?30.04.2015

Kas mul on õigus haigekassapoolsele kindlustusele, kui olen eesti kodanik aga õpin Londoni ülikoolis? Kuidas oleks võimalik saada kindlustatud?

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Õigus ravikindlustusele on Eesti õppeasutusega samaväärses välisriigi õppeasutuses õppival õpilasel või üliõpilasel. Ravikindlustuskaitse jätkamiseks Eestis tuleb esitada haigekassale õppima asumise kinnituseks välisriigi õppeasutuses õppimist tõendav dokument. Täpsem info haigekassa kodulehel.


Parimate soovidega

Ülvi Rebane