Ravikindlustus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kuidas Soome haigekassakindlustusega inimene saab Eestis operatsioonile?06.08.2015

Tere
Mu lähisugulane elab ja töötab Soomes ja on olnud Soome maksumaksja umbes 10 aastat. Ta sooviks saada ravi ja võimalikku operatsiooni Eestis, kuid Ta ei tea, kuidas asju ajama hakata. Kelle poole peaks pöörduma ja kas Soome haigekassa rahastab ravi Eestis?
Kui rahastab, siis Eestis tuleb Eestis haigekassat omavatel inimestel mõnedele operatsioonidele pääsemiseks oodata mitmeid kuid kuni aastaid, sest raha on vähe. Aga kui inimene omab Soome haigekassat ja ravib end Eestis, siis kuidas siis nende järjekordadega on?

Tänan!

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Kui inimene omab ravikindlustust Soomes, siis peab ravivõimaluste ja nende kompenseerimise kohta väljaspool Soomet, uurima kindlustajariigist ehk Soome KELAst.

Ravijärjekordade kohta saab täpsemat infot küsida sellest raviasutusest, kus plaanitakse tervishoiuteenust saada.

Parimate soovidega

Pille Sõõrde
Eesti Haigekassa
 

Küsimus: Kuidas kodune töötu saab omale ravikindlustuse?06.08.2015

Kui ma võtan ennast töölt vabaks, et jääda koduseks, siis kui kaua kehtib mul veel ravikindlustus? Millised on mu võimalused ravikindlustuse jätkamiseks?

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Peale töösuhte lõpetamist kehtib ravikindlustus veel kaks kuud.

Kõik võimalused ravikindlustuse saamiseks leiate haigekassa kodulehelt https://www.haigekassa.ee/et/inimesele/kindlustus.

Parimate soovidega

Pille Sõõrde
Eesti Haigekassa
 

Küsimus: Kas internetist on võimalik järgi vaadata, kas olen vormistatud dekreetpuhkusele?05.08.2015

Pidin alates 30.juulist jääma dekreeti, minu ämmaemand on puhkusel ja kuna ta on natukene tuulepea, siis sooviksin teada, kas mul oleks kusagilt järele kontrollida, kas olen ikka dekreedis?
Ette tänades!

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Ise saate oma töövõimetuslehe andmeid vaadata riigiportaalist www.eesti.ee täpsemalt https://www.eesti.ee/est/teenused/kodanik/tervis_ja_tervisekaitse/isiku_toovoimetusehuvitised_3 .

Parimate soovidega

Pille Sõõrde
Eesti Haigekassa
 

Küsimus: Kas lühiajaliselt puhkuste ajal asendajana töötamine annab ravikindlustuse õiguse?05.08.2015

Töötan firmas puhkuse asendajana, lepingud on konkreetse inimese äraoleku ajaks sõlmitud. Enamuses kestvus 2 nädalat. Maksud on korralikult makstud riigile. Näiteks juulis olid lepingud 30.06-14.07, 14.07-28.07.
Seoses sellega küsimus, et kas mul puudubki igasugune võimalus omada ravikindlustust, kuna lepingud on lühikesed? Mis siis, et palk on üle Eesti keskmise ja sotsiaalmaks korralikult firma poolt tasutud.

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Ravikindlustuse seadus annab ravikindlustuse:

● üle ühekuulise töölepingu alusel töötavatele töötajatele;
● üle ühekuulise võlaõigusliku lepingu alusel töö- või teenustasusid saavatele inimestele, kelle eest on kohustatud maksma iga kuu sotsiaalmaksu lepingu teine pool sotsiaalmaksuseaduse § 9 lõike 1 punkti 2 alusel vähemalt eelarveaastaks riigieelarvega kehtestatud kuumääralt arvutatuna;
● juriidilise isiku juhtimis- ja kontrollorgani liikmetele, kelle eest on kohustatud maksma iga kuu sotsiaalmaksu juriidiline isik sotsiaalmaksuseaduse § 9 lõike 1 punkti 2 alusel vähemalt eelarveaastaks riigieelarvega kehtestatud kuumääralt arvutatuna (2015. aastal on kuumäär 355 eurot).

Kui leping on sõlmitud lühemaks ajaks kui 1 kuu, ei ole õigust ravikindlustusele.

Parimate soovidega

Pille Sõõrde
Eesti Haigekassa
 

Küsimus: Kas vanemal kui kolme aastasel lapsel puudub ravikindlustus, kui ema ei tööta?05.08.2015

Tere!
Kas vanemal kui kolme aastasel lapsel puudub haigekassa, kui ema ei tööta?

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Ravikindlustatud on kuni 19-aastased rahvastikuregistri järgi põhielukohaga Eestis elavad lapsed. Kindlustuskaitse kehtib kuni 19-aastaseks saamise päevani (k.a).

Parimate soovidega

Pille Sõõrde
Eesti Haigekassa
 

Küsimus: Kas ma saan Eestis haiguslehe, kui teen operatsiooni (nägemise korrektsioon) teises Euroopa riigis?11.05.2015

Kui ma teen operatsiooni (nägemise korrektsioon) teises Euroopa riigis, kas ma võin haiguslehe ikka saada?

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Kui inimene haigestub ja peab seetõttu töölt eemal olema, väljastab arst selle tõendamiseks töövõimetuslehe. Töövõimetuslehe väljastamine sõltub arsti otsusest ja inimese terviseseisundist.

Haigekassa maksab kindlustatud isikule ajutise töövõimetuse hüvitist ka välisriigi arsti välja antud haigestumist tõendava dokumendi alusel.
Seega esmaseks haigusleheks on välisriigis väljastatud töövõimetust tõendav dokument. Olles Eestisse saabumisel veel töövõimetu, on õigus saada antud esmasele töövõimetuslehele järgleht.
Vastavalt sotsiaalministri määrusele nr. 114 „Töövõimetuslehe registreerimise ja väljaandmise tingimused ja kord ning töövõimetuslehe vormid“ § 5 lõige 2 prim 1 vormistatakse haigusleht järgnevana ka juhul, kui ravikindlustuse seaduse § 51 lõike 1 punktis 1 nimetatud kindlustusjuhtum leiab aset kindlustatud isiku välisriigis viibimise ajal ja isik pöördub sama haiguse või vigastuse ravimiseks arsti poole Eestis hiljemalt viie kalendripäeva jooksul pärast isikut välisriigis ravinud arsti väljastatud tõendil (edaspidi välisriigi arsti tõend) märgitud viimast tervishoiuteenuse osutamise kuupäeva või välisriigi arsti tõendil märgitud ravi lõppemise eeldatavat kuupäeva.

Parimate soovidega

Kaire Jürisson
Eesti Haigekassa
 

Küsimus: Kas mul on õigus haigekassapoolsele kindlustusele, kui olen eesti kodanik aga õpin Londoni ülikoolis?30.04.2015

Kas mul on õigus haigekassapoolsele kindlustusele, kui olen eesti kodanik aga õpin Londoni ülikoolis? Kuidas oleks võimalik saada kindlustatud?

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Õigus ravikindlustusele on Eesti õppeasutusega samaväärses välisriigi õppeasutuses õppival õpilasel või üliõpilasel. Ravikindlustuskaitse jätkamiseks Eestis tuleb esitada haigekassale õppima asumise kinnituseks välisriigi õppeasutuses õppimist tõendav dokument. Täpsem info haigekassa kodulehel.


Parimate soovidega

Ülvi Rebane
 

Küsimus: Millal pärast töötamise registrisse kandmist hakkab kehtima ravikindlustus?27.03.2015

Tere!
Olen töötaja registrisse kantud alates 23.03.2015. Millal mul hakkab kehtima ravikindlustus, tööandja väidab, et kuna olen olnud 10 aastat kodune, siis võtab asjaajamine umbes 2 nädalat aega. Kas see ikka on nii või hakkab kindlustus kehtima kohe kui olen registreeritud töötajate registrisse?
Aitäh juba ette ära :)

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Ravikindlustuse seadus annab kindlustuskaitse:
• üle ühekuulise tähtajaga või tähtajatu töölepingu alusel töötavatele töötajatele;
• üle ühekuulise tähtajaga või tähtajatu võlaõigusliku lepingu alusel töö- või teenustasusid saavatele inimestele, kes pole füüsilisest isikust ettevõtjad ning kelle eest on kohustatud maksma iga kuu sotsiaalmaksu lepingu teine pool sotsiaalmaksuseaduse § 9 lõike 1 punkti 2 alusel vähemalt eelarveaastaks riigieelarvega kehtestatud kuumääralt arvutatuna;
• juriidilise isiku juhtimis- ja kontrollorgani liikmetele.

Töötaja ravikindlustus tekib töötamise registrisse kantud töötamise alustamise kuupäevast arvestatava neljateistkümnepäevase ooteaja möödumisel.

Kui töötamise registrisse kantud töötamise alustamise kuupäev jääb kehtiva ravikindlustuse ajavahemikku, jätkub ravikindlustus uuel alusel ilma katkemiseta.

Oma ravikindlustuse olemasolu saate kontrollida riigiportaalist www.eesti.ee lingilt https://www.eesti.ee/est/teenused/kodanik/tervis_ja_tervisekaitse/kindlustatus_1.

Parimate soovidega

Kaire Jürisson
Eesti Haigekassa
 

Küsimus: Kuidas pikendada ravikindlustust, kui see lõpeb lapsehoolduspuhkuse ajal?26.03.2015

Tere, viibin lapsehoolduspuhkusel kuni lapse 3-aastaseks saamiseni. Minu ravikindlustus aga lõpeb lapse 1,7 aastaseks saamisel. Kuidas on võimalik ravikindlustust pikendada kuni lapse 3-aastaseks saamiseni ehk siis ajani, mil naasen taas tööle?

Aitäh vastamast!

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Saades igakuist lapsehooldustasu, on ravikindlustus lapsehooldustasu saajale tagatud kuni lapse 3-aastaseks saamiseni. Ravikindlustuse saamiseks edastab haigekassale andmed sotsiaalkindlustusamet www.sotsiaalkindlustusamet.ee.

Sotsiaalkindlustusamet esitab lapsehoolduspuhkusel viibivate vanemate ravikindlustuseks vajalikud andmed kahes jaos. Esmalt vanemahüvitise saamise perioodiks ja selle lõppemisel lapsehooldustasu saava isiku kindlustuseks vajalikud andmed kuni lapse 3-aastaseks saamiseni.

Parimate soovidega

Pille Sõõrde
infospetsialist
Eesti Haigekassa
 

Küsimus: Kas ravikindlustuse jätkumise hetkeks on tööregistrisse registreerimine või sotsiaalmaksu tasumise kuupäev?25.03.2015

Tere!
Lõpetasin ülikooli 2015 jaanuaris. Tudengistaatusest tulenev ravikindlustus lõpeb 04.mai 2015.
Plaan on ravikindlustust edasi tagada selliselt, et võtan end oma osaühingusse (olen OÜ ainuomanik) tööle ja maksan sealtkaudu vajaliku minimaalse sotsiaalse määra.
Mis kuus (või kas loeb ka kuupäevaliselt?) peaksin töölepingut alustama, et ravikindlustus 5. maist osaühingu alt edasi jätkuks?
Kas jätkamise hetkeks on see, kui tööregistrisse on töötamine registreeritud või siis, kui on sotsiaalmaks makstud?

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Õigus ravikindlustusele on üle ühekuulise tähtajaga või määramata ajaks sõlmitud töölepingu alusel töötavatel inimestel, kelle eest on kohustatud maksma sotsiaalmaksu tööandja.

Töötaja ravikindlustus tekib töötamise registrisse kantud töötamise alustamise kuupäevast arvestatava neljateistkümnepäevase ooteaja möödumisel.

Kui töötamise registrisse kantud töötamise alustamise kuupäev jääb kehtiva ravikindlustuse ajavahemikku, jätkub ravikindlustus uuel alusel ilma katkemiseta.

Töötamise alustamine tuleb registreerida töötamise registris hiljemalt tööle asumise hetkeks. Täpsem info Maksu- ja Tolliametist.

Täpsemat infot saate lugeda haigekassa kodulehelt https://www.haigekassa.ee/et/inimesele/kindlustus/tooandja-kindlustatud-0.

Parimate soovidega

Pille Sõõrde
infospetsialist