Ravikindlustus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kas lühiajaliselt puhkuste ajal asendajana töötamine annab ravikindlustuse õiguse?05.08.2015

Töötan firmas puhkuse asendajana, lepingud on konkreetse inimese äraoleku ajaks sõlmitud. Enamuses kestvus 2 nädalat. Maksud on korralikult makstud riigile. Näiteks juulis olid lepingud 30.06-14.07, 14.07-28.07.
Seoses sellega küsimus, et kas mul puudubki igasugune võimalus omada ravikindlustust, kuna lepingud on lühikesed? Mis siis, et palk on üle Eesti keskmise ja sotsiaalmaks korralikult firma poolt tasutud.

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Ravikindlustuse seadus annab ravikindlustuse:

● üle ühekuulise töölepingu alusel töötavatele töötajatele;
● üle ühekuulise võlaõigusliku lepingu alusel töö- või teenustasusid saavatele inimestele, kelle eest on kohustatud maksma iga kuu sotsiaalmaksu lepingu teine pool sotsiaalmaksuseaduse § 9 lõike 1 punkti 2 alusel vähemalt eelarveaastaks riigieelarvega kehtestatud kuumääralt arvutatuna;
● juriidilise isiku juhtimis- ja kontrollorgani liikmetele, kelle eest on kohustatud maksma iga kuu sotsiaalmaksu juriidiline isik sotsiaalmaksuseaduse § 9 lõike 1 punkti 2 alusel vähemalt eelarveaastaks riigieelarvega kehtestatud kuumääralt arvutatuna (2015. aastal on kuumäär 355 eurot).

Kui leping on sõlmitud lühemaks ajaks kui 1 kuu, ei ole õigust ravikindlustusele.

Parimate soovidega

Pille Sõõrde
Eesti Haigekassa
 

Küsimus: Kas vanemal kui kolme aastasel lapsel puudub ravikindlustus, kui ema ei tööta?05.08.2015

Tere!
Kas vanemal kui kolme aastasel lapsel puudub haigekassa, kui ema ei tööta?

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Ravikindlustatud on kuni 19-aastased rahvastikuregistri järgi põhielukohaga Eestis elavad lapsed. Kindlustuskaitse kehtib kuni 19-aastaseks saamise päevani (k.a).

Parimate soovidega

Pille Sõõrde
Eesti Haigekassa
 

Küsimus: Kas ma saan Eestis haiguslehe, kui teen operatsiooni (nägemise korrektsioon) teises Euroopa riigis?11.05.2015

Kui ma teen operatsiooni (nägemise korrektsioon) teises Euroopa riigis, kas ma võin haiguslehe ikka saada?

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Kui inimene haigestub ja peab seetõttu töölt eemal olema, väljastab arst selle tõendamiseks töövõimetuslehe. Töövõimetuslehe väljastamine sõltub arsti otsusest ja inimese terviseseisundist.

Haigekassa maksab kindlustatud isikule ajutise töövõimetuse hüvitist ka välisriigi arsti välja antud haigestumist tõendava dokumendi alusel.
Seega esmaseks haigusleheks on välisriigis väljastatud töövõimetust tõendav dokument. Olles Eestisse saabumisel veel töövõimetu, on õigus saada antud esmasele töövõimetuslehele järgleht.
Vastavalt sotsiaalministri määrusele nr. 114 „Töövõimetuslehe registreerimise ja väljaandmise tingimused ja kord ning töövõimetuslehe vormid“ § 5 lõige 2 prim 1 vormistatakse haigusleht järgnevana ka juhul, kui ravikindlustuse seaduse § 51 lõike 1 punktis 1 nimetatud kindlustusjuhtum leiab aset kindlustatud isiku välisriigis viibimise ajal ja isik pöördub sama haiguse või vigastuse ravimiseks arsti poole Eestis hiljemalt viie kalendripäeva jooksul pärast isikut välisriigis ravinud arsti väljastatud tõendil (edaspidi välisriigi arsti tõend) märgitud viimast tervishoiuteenuse osutamise kuupäeva või välisriigi arsti tõendil märgitud ravi lõppemise eeldatavat kuupäeva.

Parimate soovidega

Kaire Jürisson
Eesti Haigekassa
 

Küsimus: Kas mul on õigus haigekassapoolsele kindlustusele, kui olen eesti kodanik aga õpin Londoni ülikoolis?30.04.2015

Kas mul on õigus haigekassapoolsele kindlustusele, kui olen eesti kodanik aga õpin Londoni ülikoolis? Kuidas oleks võimalik saada kindlustatud?

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Õigus ravikindlustusele on Eesti õppeasutusega samaväärses välisriigi õppeasutuses õppival õpilasel või üliõpilasel. Ravikindlustuskaitse jätkamiseks Eestis tuleb esitada haigekassale õppima asumise kinnituseks välisriigi õppeasutuses õppimist tõendav dokument. Täpsem info haigekassa kodulehel.


Parimate soovidega

Ülvi Rebane
 

Küsimus: Millal pärast töötamise registrisse kandmist hakkab kehtima ravikindlustus?27.03.2015

Tere!
Olen töötaja registrisse kantud alates 23.03.2015. Millal mul hakkab kehtima ravikindlustus, tööandja väidab, et kuna olen olnud 10 aastat kodune, siis võtab asjaajamine umbes 2 nädalat aega. Kas see ikka on nii või hakkab kindlustus kehtima kohe kui olen registreeritud töötajate registrisse?
Aitäh juba ette ära :)

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Ravikindlustuse seadus annab kindlustuskaitse:
• üle ühekuulise tähtajaga või tähtajatu töölepingu alusel töötavatele töötajatele;
• üle ühekuulise tähtajaga või tähtajatu võlaõigusliku lepingu alusel töö- või teenustasusid saavatele inimestele, kes pole füüsilisest isikust ettevõtjad ning kelle eest on kohustatud maksma iga kuu sotsiaalmaksu lepingu teine pool sotsiaalmaksuseaduse § 9 lõike 1 punkti 2 alusel vähemalt eelarveaastaks riigieelarvega kehtestatud kuumääralt arvutatuna;
• juriidilise isiku juhtimis- ja kontrollorgani liikmetele.

Töötaja ravikindlustus tekib töötamise registrisse kantud töötamise alustamise kuupäevast arvestatava neljateistkümnepäevase ooteaja möödumisel.

Kui töötamise registrisse kantud töötamise alustamise kuupäev jääb kehtiva ravikindlustuse ajavahemikku, jätkub ravikindlustus uuel alusel ilma katkemiseta.

Oma ravikindlustuse olemasolu saate kontrollida riigiportaalist www.eesti.ee lingilt https://www.eesti.ee/est/teenused/kodanik/tervis_ja_tervisekaitse/kindlustatus_1.

Parimate soovidega

Kaire Jürisson
Eesti Haigekassa
 

Küsimus: Kuidas pikendada ravikindlustust, kui see lõpeb lapsehoolduspuhkuse ajal?26.03.2015

Tere, viibin lapsehoolduspuhkusel kuni lapse 3-aastaseks saamiseni. Minu ravikindlustus aga lõpeb lapse 1,7 aastaseks saamisel. Kuidas on võimalik ravikindlustust pikendada kuni lapse 3-aastaseks saamiseni ehk siis ajani, mil naasen taas tööle?

Aitäh vastamast!

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Saades igakuist lapsehooldustasu, on ravikindlustus lapsehooldustasu saajale tagatud kuni lapse 3-aastaseks saamiseni. Ravikindlustuse saamiseks edastab haigekassale andmed sotsiaalkindlustusamet www.sotsiaalkindlustusamet.ee.

Sotsiaalkindlustusamet esitab lapsehoolduspuhkusel viibivate vanemate ravikindlustuseks vajalikud andmed kahes jaos. Esmalt vanemahüvitise saamise perioodiks ja selle lõppemisel lapsehooldustasu saava isiku kindlustuseks vajalikud andmed kuni lapse 3-aastaseks saamiseni.

Parimate soovidega

Pille Sõõrde
infospetsialist
Eesti Haigekassa
 

Küsimus: Kas ravikindlustuse jätkumise hetkeks on tööregistrisse registreerimine või sotsiaalmaksu tasumise kuupäev?25.03.2015

Tere!
Lõpetasin ülikooli 2015 jaanuaris. Tudengistaatusest tulenev ravikindlustus lõpeb 04.mai 2015.
Plaan on ravikindlustust edasi tagada selliselt, et võtan end oma osaühingusse (olen OÜ ainuomanik) tööle ja maksan sealtkaudu vajaliku minimaalse sotsiaalse määra.
Mis kuus (või kas loeb ka kuupäevaliselt?) peaksin töölepingut alustama, et ravikindlustus 5. maist osaühingu alt edasi jätkuks?
Kas jätkamise hetkeks on see, kui tööregistrisse on töötamine registreeritud või siis, kui on sotsiaalmaks makstud?

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Õigus ravikindlustusele on üle ühekuulise tähtajaga või määramata ajaks sõlmitud töölepingu alusel töötavatel inimestel, kelle eest on kohustatud maksma sotsiaalmaksu tööandja.

Töötaja ravikindlustus tekib töötamise registrisse kantud töötamise alustamise kuupäevast arvestatava neljateistkümnepäevase ooteaja möödumisel.

Kui töötamise registrisse kantud töötamise alustamise kuupäev jääb kehtiva ravikindlustuse ajavahemikku, jätkub ravikindlustus uuel alusel ilma katkemiseta.

Töötamise alustamine tuleb registreerida töötamise registris hiljemalt tööle asumise hetkeks. Täpsem info Maksu- ja Tolliametist.

Täpsemat infot saate lugeda haigekassa kodulehelt https://www.haigekassa.ee/et/inimesele/kindlustus/tooandja-kindlustatud-0.

Parimate soovidega

Pille Sõõrde
infospetsialist
 

Küsimus: Kus on sätestatud, et rasedus- ja sünnitushüvitise saamiseks peab töövõtuleping olema pikem kui üks kuu?24.03.2015

Tere! Kui pikk peab olema töövõtuleping, et saada rasedus- ja sünnitushüvitist? Haigekassast öeldi mulle, et üks kuu ja üks päev,seega kui leping on lühem, ei ole mul õigust hüvitisele. Kui see on tõesti nii, siis kust võiksin leida sellekohast infot, ei mina ega tööandja ei teadnud seda!?
Ette tänades

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Ajutise töövõimetuse hüvitis on rahaline kompensatsioon, mida haigekassa maksab töövõimetuslehe alusel kindlustatud isikule, kellel jääb töö- või teenistuskohustustest või majandus- või kutsetegevusest ajutise vabastuse tõttu saamata isikustatud sotsiaalmaksuga maksustatav tulu.

Ravikindlustuse seadus annab kindlustuskaitse võlaõigusliku lepinguga töötajale juhul, kui inimesega, kes ei ole füüsilisest isikust ettevõtja, on sõlmitud üle ühekuulise tähtajaga või tähtajatu töövõtu-, käsundus- või muu teenuse osutamiseks sõlmitud võlaõiguslik leping ja selle lepingu alusel makstakse iga kuu sotsiaalmaksu sotsiaalmaksuseaduse § 9 lõike 1 punkti 2 alusel vähemalt eelarveaastaks riigieelarvega kehtestatud kuumääralt arvutatuna (2015. aastal on kuumäär 355 eurot).

Kui töövõtulepingu sõlminud isiku eest ei maksa lepingu teine pool igakuiselt sotsiaalmaksu miinimum kuumääralt või leping on lühem kui üks kuu, siis ei saa isikut kindlustada.
Haigekassa maksab sünnitushüvitist sünnituslehe alusel ainult töötajana ravikindlustatud naistele. Kui sünnituslehe algamise päeval ei ole naisel tööandja kaudu kehtivat ravikindlustust, siis ei ole tal õigust sünnitushüvitisele.

Töövõimetushüvitiste, sh sünnitushüvitise maksmist reguleerib Ravikindlustuse seadus § 50-62 https://www.riigiteataja.ee/akt/131122012010?leiaKehtiv.

Parimate soovidega

Kaire Jürisson
Eesti Haigekassa
 

Küsimus: Kuidas arvutatakse haigusraha, kui olin lapsega kuni 3 aastaseks saamiseni kodune?04.03.2015

Tere
Olin lapsehoolduspuhkusel ja tööle läksin augustis. Kahe kuu pärast (mais) on plaanis operatsioon, mille tulemusena pean jääma 1,5 -2 kuuks koju. Minu küsimus ongi, et mille alusel makstakse haigusrahasid?

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Haigekassa võtab töövõimetushüvitise arvutamisel aluseks Maksu- ja Tolliametist saadud isiku eest arvestatud või makstud sotsiaalmaksu.

Kui töölepinguga töötajal eelneval aastal tulu puudus või oli väiksem kui 390 eurot kuus siis võrdub päevatulu põhipalga ja arvu 30 jagatisega, kuid mitte üle kuupalga alammäära ja arvu 30 jagatise. 2015. aastal on alampalk 390 eurot. Kui põhipalk on väiksem kuupalga alammäärast, siis päevatulu võrdub põhipalga ja arvu 30 jagatisega. Töövõimetushüvitiselt peetakse kinni ka tulumaks.

Töövõimetushüvitise arvutamise kohta saate lugeda https://www.haigekassa.ee/et/inimesele/rahalised-huvitised/toovoimetushuvitised.

Parimate soovidega

Kaire Jürisson
infospetsialist
 

Küsimus: Kuidas arvutatakse uue sünnituspuhkuse sünnitushüvitist kui eelnevalt oled olnud lapsehoolduspuhkusel?10.02.2015

Tere
Terve eelnenud aasta kuni novembrikuu alguseni sain vanemahüvitist alampalga määras, kuna eelnevalt töötades oli põhipalk väiksem kui alampalk. Küsimus selline, et kui lähen selle aasta veebruaris dekreeti, siis kuidas arvutatakse uus sünnitushüvitis? Vanemahüvitis ei kuulu sotsiaalmaksuga maksustamisele ning tööandja juures on põhipalk väiksem kui eelnenud kalendriaastal saadud vanemahüvitis. Kas sünnitushüvitist arvutatakse vanemahüvitise alusel saadud miinimumpalgalt või siiski põhipalga ja 30 päeva jagatisena?

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Haigekassa arvutab sünnitushüvitise isiku eelmise aasta sotsiaalmaksuga maksustatavalt tulult. Sünnitushüvitise arvutamisel vanemahüvitis arvesse ei lähe. Ajutise töövõimetushüvitise arvutamisel võrdub kalendripäeva keskmine tulu töövõimetuslehel märgitud töövabastuse alguspäevale eelnenud kalendriaastal isikule arvestatud või makstud sotsiaalmaksu alusel arvutatud tulu ja arvu 365 jagatisega. Kui eelneval aastal isikul tulu puudus või oli väiksem kui 390 eurot kuus, siis arvutamisel lähtutakse töövõimetuslehel märgitud töövabastuse alguspäevale eelnenud päeval kehtinud kuupõhipalgast või kuupalga alammäärast. 2015. aastal on alampalk 390 eurot. Kui põhipalk on väiksem kuupalga alammäärast, siis päevatulu võrdub põhipalga ja arvu 30 jagatisega. Sünnitushüvitiselt arvutatakse maha ka tulumaks 20%.
Töövõimetushüvitise arvutamise kohta leiate rohkem infot https://www.haigekassa.ee/et/inimesele/rahalised-huvitised/toovoimetushuvitised.


Parimate soovidega

Kaire Jürisson
infospetsialist