Ravikindlustus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kui laps jääb haigeks kuu teisel poolel ehk siis kui ma tööl ei pea olema graafiku alusel, kas saan lapsega võtta hoolduslehe?05.02.2019

Tere!
Töötan osalise töötajaga (0,5 kohta) ning normtunnid, mis vajalikud teen ära kuu alguses. Tööandjaga selline kokkulepe. Ülejäänud pool kuud olen kodune. Tekkis küsimus, et kui laps jääb haigeks kuu teisel poolel ehk siis kui ma tööl ei pea olema graafiku alusel, kas saan lapsega võtta hoolduslehe?

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Hoolduslehe väljastab arst hooldusvajaduse tuvastamise korral kalendripäevade alusel ning töövõimatuslehte ja -hüvitist ei seota töötaja tööajakavaga või riigipühadega.

Parimate soovidega

Ülvi Rebane
 

Küsimus: Kas mul on ravikindlustus, kui töötan osalise tööajaga ja töötasu on 350 eurot, sest sot.maks on 115,50, mitte nõutud 155,10?29.11.2018

Kui ma töötan osalise tööajaga ja töölepinguga ja minu töötasu kuus on 350 eurot, kas mul on siis ravikindlustus, sest sot.maks 33% selle palga pealt oleks 115,50, mitte nõutud 155,10?

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Ravikindlustusele on õigus üle ühe kuu kehtiva töölepingu alusel töötaval töötaja.

Oma ravikindlustuse kehtivust saate kontrollida riigiportaalist www.eesti.ee lingilt: https://www.eesti.ee/est/teenused/kodanik/tervis_ja_tervisekaitse/kindlustatus_1.

Parimat soovides

Pille Sõõrde
Eesti Haigekassa
 

Küsimus: Kui ma töötan kaks kuud ainult käsunduslepingu alusel, kas mul kehtib sellel ajal ravikindlustus?18.06.2018

Kui ma töötan kaks kuud ainult käsunduslepingu alusel, kas mul kehtib sellel ajal ravikindlustus? Kui ei, siis kas ma võin sel perioodil end samal ajal töötuks võtta?

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Käsunduslepingu alusel töötaval isikul on ravikindlustus maksupõhine (kuigi ka nende töötamine tuleb registreerida töötamise registris). Ravikindlustus hakkab kehtima TSD esitamise tähtpäevast järgmisel päeval juhul, kui sotsiaalmaksu on deklareeritud kokku vähemalt sotsiaalmaksu kuumäära ulatuses (2018. aastal on sotsiaalmaksu kuumäär 470 eurot ja seega sotsiaalmaksu minimaalne kohustus 155,10 eurot kuus).

Tööandjal on kohustus deklareerida sotsiaalmaks väljamaksele järgneva kuu 10.-ndaks kuupäevaks. Kui sotsiaalmaksu on deklareeritud vähemalt 155.10 hakkab ravikindlustus kehtima väljamaksele järgneva kuu 11. kuupäevast.

Lisainfo leiate https://www.haigekassa.ee/inimesele/kindlustus/tooandja-kindlustatud.

Parimat soovides

Pille Sõõrde
Eesti Haigekassa
 

Küsimus: Kas Haigekassa korvab sünnituskulud välismaal?12.06.2018

Plaan on minna umbes 33.-34. rasedusnädalal Soome puhkama. Mis juhtub aga siis, kui seal algab sünnitus? Kas Haigekassa korvab sünnituskulud välismaal? Kuidas toimub lapsega tagasitulek Eestisse (kas lapsele on vaja pass taotleda, et Eestisse tagasi saada?) Kui laps peaks vajama sünnitusjärgset ravi, kuidas toimub nende kulude korvamine?

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Täname Teid pöördumast.

Eesti Haigekassas kindlustatud inimesed, kes viibivad teises EL liikmesriigis ajutiselt, saavad vajaminevat arstiabi võrdsetel tingimustel selles riigis elavate kindlustatud inimestega. Arstiabi saamiseks peab raviasutuses esitama Euroopa ravikindlustuskaardi või selle asendussertifikaadi ning isikut tõendava dokumendi. Euroopa ravikindlustuskaardi alusel on õigus saada tervishoiuteenuseid, mida osutatakse riikliku ravikindlustussüsteemiga hõlmatud raviasutustes. Hinnangu sellele, kas tegemist on vajamineva arstiabiga või mitte, annab tervishoiuteenust osutav arst.
Euroopa ravikindlustuskaart ei kata kõiki kulutusi, mis vajamineva arstiabiga võivad kaasneda. Patsiendil endal tuleb maksta omavastutustasud (visiiditasu, voodipäevatasu, ravimite omaosalustasu jne) asukohamaa hindades.

Kuidas lapsele dokumendid vormistatakse küsige palun siseministeeriumist www.siseministeerium.ee.

Parimat soovides

Pille Sõõrde
Eesti Haigekassa
 

Küsimus: Mille järgi saab ravikindlustuse, kas on mingi teatud arv tunde või teatud palgast alates?03.05.2018

Tere!
Kas poole kohaga töötamisel saab ravikindlustuse? Kas on mingi teatud arv tunde või on teatud palk kuus, mille puhul saan ravikindlustuse?

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Töölepingu alusel töötaval isikul on õigus ravikindlustusele, kui tööleping on üle ühe kuu pikkune või tähtajatu. Töölepinguga töötavate töötajate kindlustamiseks vajalikud andmed edastatakse haigekassale töötamise registrist automaatselt. Seega ei ole ravikindlustuse saamisel oluline, kas töötatakse osalise koormusega või täistööajaga.

Parimat soovides

Ülvi Rebane
 

Küsimus: Kas pean hoolduslehe lõpetama kui olen lapsega hoolduslehel ja homme lõppeb mu tööleping?15.03.2018

Tere. Olen lapsega hoolduslehel ja homme lõppeb mu tööleping. Kas pean hoolduslehe lõpetama?

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Hoolduslehte lõpetama ei pea. Kui hooldusleht algab kehtiva töösuhte ajal maksab haigekassa hüvitist hoolduslehe lõpuni.

Parimat soovides

Pille Sõõrde
Eesti Haigekassa
 

Küsimus: Kes ja millisel moel tagastab minule valvearstile tasutud summa, sest tegelikkuses teostati ebakvaliteetne hambaravi?07.03.2018

Tere,
Teostasin hambaravi ja peale ravi (arst puhkusel) tuli pöörduda sama ravitud hambaga valvearsti poole. Valvearsti juures tuli tasuda visiidi tasu ja ka soetada ravimid. Kes ja millisel moel tagastab minule valvearstile tasutud summa, sest tegelikkuses teostati ebakvaliteetne ravi?

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Alates 01.07.2017 muutus hambaravihüvitis mitterahaliseks. See tähendab, et arveldamine toimub otse raviasutuse ja haigekassa vahel. Õigus hüvitist saada on ainult juhul, kui hambaraviteenus on saadud haigekassaga lepingu sõlminud hambaarstide juures. Hüvitis kehtib ainult esmavajalikele hambaraviteenustele.

Arveldus toimub hambaravihüvitise piires hambaarsti ja haigekassa vahel elektrooniliselt. Kui hambaarsti osutatud teenusele kehtib uus hüvitis, arvestatakse hüvitatav summa raviarvelt maha kohe maksmise hetkel. Kõigi nende teenuste eest, mis ei kuulu hüvitatavate teenuste nimekirja, tuleb tasuda täishinda. Lisaks on teenuseosutajal õigus patsiendilt nõuda visiiditasu kuni 5 eurot.

Tagantjärele enam haigekassa rahalist hüvitist ei maksa. Kui teenust osutab asutus, kes ei oma haigekassaga lepingut, siis paraku hüvitisele õigust ei ole.

Hambaraviasutusi, kes on sõlminud haigekassaga täiskasvanute hambaravi hüvitamise lepingu, näete haigekassa kodulehelt: https://www.haigekassa.ee/inimesele/arsti-ja-oendusabi/haigekassa-lepingupartnerid/hambaarstid. Nimekirja täiendatakse jooksvalt vastavalt sellele, kuidas lepinguid sõlmitakse. Lepingupartnerite päringu saab kitsendada valikuga „täiskasvanute hambaravi“.

Lisainfo leiate https://www.haigekassa.ee/hambaravi/patsiendile/hambaravihuvitis.

Garantii küsimusega peaksite pöörduma tervishoiuteenuse osutaja poole, kus raviteenust osutati.

Eesti Haigekassa kontrollib haigekassa ja tervishoiuteenuse osutaja vahelise lepingu täitmist (arstiabi järjekorrad, rahalised suhted arstiabi osutajatega).

Sotsiaalministri loodud nõuandva õigusega Tervishoiuteenuse kvaliteedi ekspertkomisjon annab sõltumatu hinnangu patsiendile osutatud tervishoiuteenuse sisulisele kvaliteedile.

Parimat soovides

Pille Sõõrde
Eesti Haigekassa
 

Küsimus: Kas töötaja võib võtta järjest esmase töövõimetuslehe jätkulehega ja seejärel tööl käimata neli esmast töövõimetuslehte?07.03.2018

Tere
Kas töötaja võib võtta järjest esmase töövõimetuslehe jätkulehega ja seejärel ilma vahepeal tööl käimata neli esmast töövõimetuslehte? Tööandjat teavitati ainult esimese lehe võtmisel. Kokku on töötaja eemal olnud nii juba neli kuud. Kas tööandja peab iga esmase lehe puhul maksma sellises olukorras viis päeva haigushüvitist?
Töötajaga ühendust saada ei õnnestu. Millised on tööandja võimalused olukorra lahendamiseks? Eeldatavasti on nüüd jooksmas juba viies esmane haigusleht, kuna eelmine on lõpetatud ja töötaja pole tööle ilmunud kuigi on lehe järgi arsti poolt tööle määratud.

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Töövõimetuslehe väljastamise otsust ei tee patsient vaid raviv arst, arvestades patsiendi terviseseisundit ja kehtivaid seadusakte. Töövõimetuslehe väljakirjutaja vastutab ajutise töövõimetuse kindlustusjuhtumi õigesti määramise ja ajutise töövõimetuse põhjendatuse eest.

Ühe ja sama haigusjuhu korral väljastatakse kindlustatule haiguse jätkumisel järglehed.

Kui ajutise töövõimetuse jätkumise põhjustab uus haigestumine teise diagnoosiga, väljastatakse uus esmane töövõimetusleht ja arvestamine algab uuesti otsast peale.

Parimat soovides

Ülvi Rebane
 

Küsimus: Kas saan lapsega haiguslehel olla, kui olen tööta ja pole ennast töötuks registreerinud?07.03.2018

Kui olen tööta ja pole ennast töötuks registreerinud, kas saan lapsega haiguslehel olla?

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Kui Te ei tööta, siis ei ole Teil õigust ka töövõimetushüvitisele. Töövõimetushüvitis on rahaline kompensatsioon, mida haigekassa maksab töövõimetuslehe alusel töötavale kindlustatule, kellel jääb ajutise töövabastuse tõttu saamata sotsiaalmaksuga maksustatud tulu. Sel päeval kui algab töövõimetusleht, peab olema kehtiv töösuhe ja ravikindlustus tööandja kaudu.

Parimat soovides

Ülvi Rebane
 

Küsimus: Kui kaua kehtib ravikindlustus peale kaitseväe läbimist?14.02.2018

Kui kaua kehtib ravikindlustus peale kaitseväe läbimist ettenähtud aja jooksul ja kui kaua kehtib ravikindlustus juhul, kui operatsioonile minnes lõppeb teenistus enne ettenähtud aega?

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Vastavalt sotsiaalmaksuseaduse muudatusele makstakse alates 01.01.2018 ajateenistuse lõpetanud isiku eest kaks kuud sotsiaalmaksu ajateenistusest vabastamise päevast arvates. Peale seda kehtib haigekassa poolt antav garantiiaeg veel 1 kuu. Seega kokku kehtibravikindlustus 3 kuud peale ajateenistuse lõppemist.

Parimat soovides

Ülvi Rebane