Ravikindlustus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kas pean hoolduslehe lõpetama kui olen lapsega hoolduslehel ja homme lõppeb mu tööleping?15.03.2018

Tere. Olen lapsega hoolduslehel ja homme lõppeb mu tööleping. Kas pean hoolduslehe lõpetama?

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Hoolduslehte lõpetama ei pea. Kui hooldusleht algab kehtiva töösuhte ajal maksab haigekassa hüvitist hoolduslehe lõpuni.

Parimat soovides

Pille Sõõrde
Eesti Haigekassa
 

Küsimus: Kes ja millisel moel tagastab minule valvearstile tasutud summa, sest tegelikkuses teostati ebakvaliteetne hambaravi?07.03.2018

Tere,
Teostasin hambaravi ja peale ravi (arst puhkusel) tuli pöörduda sama ravitud hambaga valvearsti poole. Valvearsti juures tuli tasuda visiidi tasu ja ka soetada ravimid. Kes ja millisel moel tagastab minule valvearstile tasutud summa, sest tegelikkuses teostati ebakvaliteetne ravi?

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Alates 01.07.2017 muutus hambaravihüvitis mitterahaliseks. See tähendab, et arveldamine toimub otse raviasutuse ja haigekassa vahel. Õigus hüvitist saada on ainult juhul, kui hambaraviteenus on saadud haigekassaga lepingu sõlminud hambaarstide juures. Hüvitis kehtib ainult esmavajalikele hambaraviteenustele.

Arveldus toimub hambaravihüvitise piires hambaarsti ja haigekassa vahel elektrooniliselt. Kui hambaarsti osutatud teenusele kehtib uus hüvitis, arvestatakse hüvitatav summa raviarvelt maha kohe maksmise hetkel. Kõigi nende teenuste eest, mis ei kuulu hüvitatavate teenuste nimekirja, tuleb tasuda täishinda. Lisaks on teenuseosutajal õigus patsiendilt nõuda visiiditasu kuni 5 eurot.

Tagantjärele enam haigekassa rahalist hüvitist ei maksa. Kui teenust osutab asutus, kes ei oma haigekassaga lepingut, siis paraku hüvitisele õigust ei ole.

Hambaraviasutusi, kes on sõlminud haigekassaga täiskasvanute hambaravi hüvitamise lepingu, näete haigekassa kodulehelt: https://www.haigekassa.ee/inimesele/arsti-ja-oendusabi/haigekassa-lepingupartnerid/hambaarstid. Nimekirja täiendatakse jooksvalt vastavalt sellele, kuidas lepinguid sõlmitakse. Lepingupartnerite päringu saab kitsendada valikuga „täiskasvanute hambaravi“.

Lisainfo leiate https://www.haigekassa.ee/hambaravi/patsiendile/hambaravihuvitis.

Garantii küsimusega peaksite pöörduma tervishoiuteenuse osutaja poole, kus raviteenust osutati.

Eesti Haigekassa kontrollib haigekassa ja tervishoiuteenuse osutaja vahelise lepingu täitmist (arstiabi järjekorrad, rahalised suhted arstiabi osutajatega).

Sotsiaalministri loodud nõuandva õigusega Tervishoiuteenuse kvaliteedi ekspertkomisjon annab sõltumatu hinnangu patsiendile osutatud tervishoiuteenuse sisulisele kvaliteedile.

Parimat soovides

Pille Sõõrde
Eesti Haigekassa
 

Küsimus: Kas töötaja võib võtta järjest esmase töövõimetuslehe jätkulehega ja seejärel tööl käimata neli esmast töövõimetuslehte?07.03.2018

Tere
Kas töötaja võib võtta järjest esmase töövõimetuslehe jätkulehega ja seejärel ilma vahepeal tööl käimata neli esmast töövõimetuslehte? Tööandjat teavitati ainult esimese lehe võtmisel. Kokku on töötaja eemal olnud nii juba neli kuud. Kas tööandja peab iga esmase lehe puhul maksma sellises olukorras viis päeva haigushüvitist?
Töötajaga ühendust saada ei õnnestu. Millised on tööandja võimalused olukorra lahendamiseks? Eeldatavasti on nüüd jooksmas juba viies esmane haigusleht, kuna eelmine on lõpetatud ja töötaja pole tööle ilmunud kuigi on lehe järgi arsti poolt tööle määratud.

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Töövõimetuslehe väljastamise otsust ei tee patsient vaid raviv arst, arvestades patsiendi terviseseisundit ja kehtivaid seadusakte. Töövõimetuslehe väljakirjutaja vastutab ajutise töövõimetuse kindlustusjuhtumi õigesti määramise ja ajutise töövõimetuse põhjendatuse eest.

Ühe ja sama haigusjuhu korral väljastatakse kindlustatule haiguse jätkumisel järglehed.

Kui ajutise töövõimetuse jätkumise põhjustab uus haigestumine teise diagnoosiga, väljastatakse uus esmane töövõimetusleht ja arvestamine algab uuesti otsast peale.

Parimat soovides

Ülvi Rebane
 

Küsimus: Kas saan lapsega haiguslehel olla, kui olen tööta ja pole ennast töötuks registreerinud?07.03.2018

Kui olen tööta ja pole ennast töötuks registreerinud, kas saan lapsega haiguslehel olla?

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Kui Te ei tööta, siis ei ole Teil õigust ka töövõimetushüvitisele. Töövõimetushüvitis on rahaline kompensatsioon, mida haigekassa maksab töövõimetuslehe alusel töötavale kindlustatule, kellel jääb ajutise töövabastuse tõttu saamata sotsiaalmaksuga maksustatud tulu. Sel päeval kui algab töövõimetusleht, peab olema kehtiv töösuhe ja ravikindlustus tööandja kaudu.

Parimat soovides

Ülvi Rebane
 

Küsimus: Kui kaua kehtib ravikindlustus peale kaitseväe läbimist?14.02.2018

Kui kaua kehtib ravikindlustus peale kaitseväe läbimist ettenähtud aja jooksul ja kui kaua kehtib ravikindlustus juhul, kui operatsioonile minnes lõppeb teenistus enne ettenähtud aega?

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Vastavalt sotsiaalmaksuseaduse muudatusele makstakse alates 01.01.2018 ajateenistuse lõpetanud isiku eest kaks kuud sotsiaalmaksu ajateenistusest vabastamise päevast arvates. Peale seda kehtib haigekassa poolt antav garantiiaeg veel 1 kuu. Seega kokku kehtibravikindlustus 3 kuud peale ajateenistuse lõppemist.

Parimat soovides

Ülvi Rebane
 

Küsimus: Mis muutub 2018.aastal juhatuse liikme ravikindlustuse ja töötuskindlustuse korras?02.02.2018

Tere!
Mis muutub 2018.aastal juhatuse liikme ravikindlustuse ja töötuskindlustuse korras?

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Juhatuse liikme ravikindlustuse osas ei toimunud 01.01.2018 muudatusi.

VÕS lepingu alusel töötaval isikul ja juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmetel on õigus ravikindlustusele juhul, kui nende eest makstakse sotsiaalmaksu ühes kuus kokku vähemalt eelarveaastaks riigieelarvega kehtestatud kuumääralt arvutatuna (2018. aastal on sotsiaalmaksu minimaalne kohustus 155,10 eurot kuus).
VÕS lepingu alusel töötavate isikute ja juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmete kindlustuskaitse tekib peale TSD esitamist järgmisel päeval ja peatub, kui järgmise deklaratsiooni esitamise tähtajaks ei ole deklareeritud sotsiaalmaksu miinimumkohustuse ulatuses. Kui sotsiaalmaksu ei deklareerita nõutavas summas, ei ole õigust ravikindlustusele.

Parimat soovides

Pille Sõõrde
Eesti Haigekassa
 

Küsimus: Millistel tingimustel saan taotleda ravikindlustust, kui tööle ei saa minna, kuna olen puudega isiku hooldaja?02.02.2018

Tere
Olen puudega isiku hooldaja. Seni maksis minu eest sotsiaalmaksu kohalik omavalitsus. Nüüd ei ole nad enam nõus seda tasuma. Mis võimalused on mul saada ravikindlustust?Tööle ei ole mul võimalik minna.

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Ravikindlustuse seaduse alusel on ravikindlustusele õigus isikul, kelle eest makstakse või kes maksavad iseenda eest sotsiaalmaksu, samuti nende inimestega ravikindlustuse seaduse või vastava lepingu alusel võrdsustatud inimestel.

Kõik võimalused ravikindlustuse saamiseks leiate haigekassa kodulehelt: https://www.haigekassa.ee/inimesele/kindlustus.

Juhul, kui inimesel ei ole ravikindlustust ja ta ei kuulu ühtegi kindlustatud inimeste gruppi, annab ravikindlustuse seadus võimaluse sõlmida haigekassaga nn vabatahtlik kindlustusleping. Lepingu sõlmimise tingimused leiate haigekassa kodulehelt https://www.haigekassa.ee/inimesele/kindlustus/vabatahtlik-kindlustus. Lisaküsimuste korral palume pöörduda info@haigekassa.ee.

Parimat soovides

Ülvi Rebane
 

Küsimus: Kui kaua kehtib mul veel ravikindlustus, kui töösuhe lõppes 21. nov 2017 vastastikusel kokkuleppel?30.11.2017

Tere. Töösuhe lõppes 21. nov 2017 vastastikusel kokkuleppel. Kui kaua kehtib mul veel ravikindlustus? Tänan.

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Täname Teid pöördumast.

Ravikindlustus kehtib peale töölepingu lõppemsit veel kaks kuud.

Parimat soovides

Pille Sõõrde
Eesti Haigekassa
 

Küsimus: Kas üleviimine kergemale tööle (2017.a) mõjutab kuidagi dekreedirahasid (2018.a.)?03.11.2017

Tere,
Kas üleviimine kergemale tööle (2017.a) mõjutab kuidagi dekreedirahasid (2018.a.)?

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Sünnitushüvitis arvutatakse eelneva kalendriaasta sotsiaalmaksuga maksustatud tulude alusel. Haigekassa poolt makstud hüvitised tulu arvutamisel arvesse ei lähe.

Parimat soovides

Ülvi Rebane
 

Küsimus: Kas mul on õigus ravikindlustusele, kui ma asusin õppima täiskasvanute gümnaasiumi?27.10.2017

Tere! Kui ma asusin õppima täiskasvanute gümnaasiumi, kas siis minul on ka õigus haigekassale?

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Õigus ravikindlustusele on Eesti õppeasutuses või välisriigi samaväärses õppeasutuses õppivatel:
● Põhiharidust omandavatel õpilastel
● Üldkeskharidust omandavatel õpilastel
● Kutseõppe tasemeõppes õppivatel õpilastel
● Eesti alalistest elanikest üliõpilastel.

Andmed Eestis õppivate õpilaste ja üliõpilaste kohta esitab haigekassale haridus- ja teadusministeerium, mis vastutab ka edastatud andmete õigsuse ja tähtaegse esitamise eest.

Parimat soovides

Pille Sõõrde
Eesti Haigekassa