Õigus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kas Läti ettevõttega leping tuleb Maksuametiga kooskõlastada, kui makstakse tasu, millest 23 % läheb Läti riigile?22.01.2020

Tere!
Tegin lepingu Läti ettevõttega. Ettevõte võtab iga kuu mu palgasummast 23% tulumaksu (tulumaks makstakse Läti riigile, mitte Eestile). Kas selle ettevõttega seotud tasud ja leping tuleb Maksuametiga ka kuidagi kooskõlastada, et aasta alguses korralikult ja õigesti esitada tuludeklaratsiooni? Kas ettevõttega tekib ka ravikindlustus?

Aitäh vastamast!

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Sõltub millise riigi resident Te olete ning kas Teil on deklaratsiooni esitamise kohustus.

Residentsuse määramise ja deklareerimise juhend on leitav siit:https://www.google.ee/search?q=mta+residentsus&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwidju2EiZjnAhXDrIsKHZ-JBzsQBSgAegQIDBAo&biw=1440&bih=789

Kaasabi vajadusel või täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee

Liina Karlson
Themis Õigusbüroo OÜ
jurist/partner
www.themis.ee
 

Küsimus: Kas ma ettevõtte omanikuna võin tellida asju Hiinast/USAst ettevõtte tarbeks?22.01.2020

Kas ma ettevõtte omanikuna võin tellida asju Hiinast/USAst ettevõtte jaoks nii et raamatupidaja saab need arvele võtta? Näiteks lastematte või mänguasju mängutoa jaoks?

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Eesti ettevõtted võivad tellida kaupa väljastpoolt Euroopa Liitu ja raamatupidaja saab need ka arvele võtta.

Väljastpoolt Euroopa Liitu kauba soetamisel ehk kauba importimisel tekib kauba tellijal deklareerimise ja maksude tasumise kohustus siis, kui kaupade väärtus saadetises kokku on rohkem kui 22 eurot.
Kui kaupade väärtus on rohkem kui 150 eurot, maksustatakse kaup lisaks käibemaksule ka tollimaksuga, mille maksumäär sõltub konkreetsest kaubast.

Küll peab tähele panema, kas kaup on ettevõtlusega seotud või mitte. Kui on, makse ei lisandu. Kui ei ole, võivad lisanduda nt erisoodustuse maksud.

Kaasabi vajadusel või täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee

Liina Karlson
Themis Õigusbüroo OÜ
jurist/partner
www.themis.ee
 

Küsimus: Millised on MTÜ juhatuse liikme kohustused tagasiastumisel, arvestades, et tema teab ainukesena tehtud tehingutest?22.01.2020

Tere!
MTÜ juhatuse liige (juhatuse esimees) esitas üldkoosolekule avalduse tagasiastumiseks. Millised on tema kohustused enne/pärast tagasiastumist, arvestades olukorda, et kõik finantstehingud on ta teinud ainuisikuliselt (põhikiri lubab seda) ja ainult temal on nendest ülevaade jooksva aasta lõikes.

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Esmalt soovitan üle vaadata MTÜ põhikirja, selgitamaks välja, mil viisil on juhatuse liikme kohustused reguleeritud MTÜ siseselt.

Alternatiivselt näeb MTÜS § 28 lg 5 ette juhatuse liikme kohustuse anda MTÜ liikmetele vajalikku teavet juhtimise kohta ja esitama nende nõudel vastava aruande. Kuivõrd juhatuse liikmel lasub seadusjärgne teabe andmise kohustus, võiks vastava teabe andmise nõude antud olukorras kindlasti taganevale juhatuse liikmele ka esitada.

Tulenevalt MTÜS § 32 lg 2 vastutab juhatuse liige MTÜ-le kohustuste rikkumisega tekitatud kahju eest, välja arvatud juhul kui ta on oma kohustusi täitnud juhatuse liikmelt tavaliselt oodatava hoolsusega. MTÜS § 32 lg 3 alusel on juhatuse liikme vastu esitatava nõude aegumistähtaeg viis aastat, kui mittetulundusühingu põhikirjas või kokkuleppel juhatuse liikmega ei ole ette nähtud muud aegumistähtaega.

Kaasabi vajadusel või täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee

Liina Karlson
Themis Õigusbüroo OÜ
jurist/partner
www.themis.ee
 

Küsimus: Kui MTÜ juhatusse (5 liiget) kuulub kaks lähisugulast, kas nad peaks taandama kui hääletatakse oma lähisugulase üle?22.01.2020

Tere!
Kui juhatusse (5 liiget) kuulub kaks lähisugulast, kuidas siis käituda hääletamise puhul kui hääletatakse kolmanda lähisugulase (ei ole juhatuse liige) töötasu kohta? Kas nad peaksid loobuma oma häälest või pole vahet kas on oma pereliige või mitte?
Kas MTÜ juhatuses võib olla mitu lähisugulast, on oht et kolmas sugulane soovib kandideerida ja tõenäoliselt osutub valituks. Siis koosnes juhatus 3 lähisugulasest ja 2 teisest liikmest. Kas see on lubatud?

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Mittetulundusühingute seaduse (MTÜS) kohaselt võtab üldkoosolek vastu otsuseid kõikides mittetulundusühingu juhtimise küsimustes, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud juhatuse või mittetulundusühingu muu organi pädevusse. Juhatuse liikme määramine ja tagasikutsumine kuulub üldkoosoleku ainupädevusse. Üldkoosoleku moodustavad MTÜ liikmed. Seega, kui üldkoosolek võtab vastu otsuse, mille tulemusena tehakse võimalikuks MTÜ juhatuses lähisugulaskonna enamus, siis seadus siinkohal piiranguid ei sätesta. Küll aga võib piirangud sätestada MTÜ põhikiri.

Kaasabi vajadusel või täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee

Liina Karlson
Themis Õigusbüroo OÜ
jurist/partner
www.themis.ee
 

Küsimus: Kuhu peaksin pöörduma, kui lapse isalt on kohtu poolt välja mõistetud elatise maksmine ja ta on otsustanud mitte maksta?21.01.2020

Tere, Kui lapse isalt on kohtu poolt välja mõistetud elatise maksmine vastavalt seadusele ja ta on otsustanud mitte maksta, kuhu peaksin pöörduma järgmiseks? Kohtutäituri poole?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Kui lapse isa vabatahtlikult kohtulahendit ei täida, tuleb täitemenetluse algatamiseks kohtutäituri poole pöörduda.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kui ma juba maksan korteri laenu 300 eurot, kas ma siis pean maksma veel 300€ lapse kohta elatist?21.01.2020

Tere,

Läksin naisega lahku, meil on 11a ja 18a lapsed. Mina maksan igakuist korteri laenu 300€ kuus, et tagada neile kodu. Nüüd naine ütleb, et see pole üldse oluline, et ma laenu tasun ja nõuab väiksema lapse eest 300€ kuus + veel igasugu muidu kulutusi.
Kui ma juba maksan korteri laenu samas summas, kas ma siis pean maksma veel 300€ lapse kohta. Mul on ju ka nüüd lisa kulutused, sest pean omale korteri üürima ja kõik muud maksud seal maksma.

Tänan.

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Vanemad võivad ülalpidamiskohustuse täitmises kokku leppida ka muul viisil kui elatist makstes, sealhulgas võib lastest lahus elav vanem tasuda laste eluasemekulusid. Kuivõrd Teil puudub kohustus tagada eluase laste emale, saab Teie poolt tehtud eluasemekuluna arvesse võtta vaid nö laste osa ehk 2/3 Teie poolt kantud eluasemekuludest.

Väljakujunenud praktika kohaselt on ühe lapse igakuised vajadused poole alampalga suuruses ja mõlema vanema kanda peaks jääma pool sellest summast. Kui Teie poolt kantud eluasemekulud on ühe lapse kohta väiksemad kui pool alampalka (sellel aastal 292 eurot), võib laste ema nõue täiendavaks elatiseks olla põhjendatud.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kuidas kohus arvestab elatist kui ma elan soomes ja mul teine pere ja lapsed soomes?20.01.2020

Tere. Maksan ühe lapse pealt elatist 230 eurot aga meil 2 last (ühe lapse sünnitunnistusel mina isana kirjas ei ole) nüüd siis laste ema on kohtusse minemas, et elatist rohkem mõlema lapse pealt hakata saama ja tema arvates peaksin talle maksma 2* elatis miinimumi. Kindel see, et kohus määrab isadustesti aga olen 90 % kindel, et laps minu. Asi just selles, et elan soomes ja endal juba ammu uus pere ja soomes ka laps ja üks sündimas veel märtsis praeguse elukaaslasega. Ja mure seisneb siis selles, et mismoodi kohus arvestab neid asju kui ma elan soomes ja mul teine pere ja lapsed soomes. Kas eestis elaval laste emal on kohtu kaudu võimalik nõuda 2* elatis miinimumi 292*292=584

Ette tänades

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Vastus Teie küsimusele sõltub eelkõige sellest, milline on Teie majanduslik olukord - kui olete võimeline maksma kehtivas miinimummääras elatist kahele lapsele ja Teie teised ülalpeetavad selle all majanduslikult ei kannata, siis mõistab kohus tõenäoliselt elatise kehtivas miinimummääras välja.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kui laps on olnud pool kuust minuga, kas ma võin ka elatist maksta poole ulatuses?20.01.2020

Tere
Laps elab emaga ja ma maksan talle juba aastaid elatist pool alampalgast, aga seda ilma kohtumääruseta vaid omavahelisel kokkuleppel. Lisaks ostan veel jalgrattaid, talispordivahendeid, rulluiske, riideid, telefone, maksan huviringid kooli väljasõidud jne... oma lapsele ei ole ju millestki kahju.
Laps viibib reeglina kaks nädalavahetust kuus minuga (reede õhtust pühapäeva õhtuni) lisaks kõik koolivaheajad ja suvel kui mul puhkus siis 4-6 nädalat järjest.
Kui laps on olnud pool kuust minuga kas ma võin ka elatist maksta poole ulatuses või üldse maksmata jätta kui ta on terve kuu minuga olnud või on emal õigus see hiljem minult välja nõuda?

Lugupidamisega

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Kui teete lapsega koosolemise ajal lapse ülalpidamiseks vahetult kulutusi, tuleks seda arvestada elatise suuruse kindlaksmääramisel. Kui laps veedab Teiega pool aega või rohkemgi veel, ei ole tõenäoliselt põhjendatud elatise maksmine kehtivas miinimummääras, kuid kindlasti tuleks enne otsuse tegemist arvestada välja lapse igakuiste vajaduste suurus ja seejärel hinnata, kui suure osa kannab sellest lapse ema ja kui suur osa jääb Teie kanda - reeglina jaotub lapse ülalpidamiskohustus vanemate vahel võrdsetes osades.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kuidas on võimalik isaduse tuvastamist, kui isa on surnud ja poeg ema nimel?17.01.2020

Kuidas on võimalik isaduse tuvastamist, kui isa on surnud ja poeg ema nimel? Kuidas taotleda toitjakaotus pensioni.

Suured tänud!

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Isaduse tuvastamist on võimalik kohtu kaudu taotleda ka peale isiku surma. Selleks tuleb kohtule esitada vastav avaldus, põhjalikult selgitada kõiki asjaolusid ja esitada asjakohased tõendid.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas lapse isa saab minult (teovõimetult) alimente nõuda ja tänavale visata?17.01.2020

Tere!
Raske psüühikahäire tõttu olen teovõimetu ja ei suuda iseenda eest enam hoolitseda. Elan hetkel lapse isa elamises, mis talle ei sobi ja ta tahaks last üksi kasvatada. Minul eestkostjat pole ja kas on õigus tal mind haiguse tõttu tänavale visata ja veel alimente nõuda või siis seda nõuda minu vanematelt? Olukord on viimasel ajal eriti pingeline, sest lapse isa on asetanud lapse hetkel justkui enda asemele ja käsib mind mõnitada, alandada.

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Kui lapse isa on Teie poolt kasutatava eluruumi omanik, on tal paraku õigus otsustada, kes sellel pinnal viibivad. Mõistan, et Te ei ole lapse isaga abielus, sellisel juhul ei ole kahjuks lapse isal ka Teie suhtes ülalpidamiskohustust.

Lapsel on õigus saada ülalpidamist oma vanematelt, seega tuleb arvestada võimalusega, et lapse isa esitab Teie vastu vastava nõude (kui laps jääb elama isaga). Kui ta seda teeb, on Teil võimalik põhjendada, millises ulatuses olete võimeline lapsele elatist maksma

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand