Maksud ja raamatupidamine

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kas tulu, mida küttepuude müügist saan, läheb tulumaksustamisele ja pean 2019 aastal tuludeklaratsioonis esitama?28.03.2018

Tere!
Müüsin MTÜ-le küttepuid. Sõlmisime 2018. aasta ühekordse lepingu. MTÜ maksab mulle aasta jooksul iga kuu teatud summa, nagu lepingus on märgitud. Kas tulu, mida puude müügist saan, läheb tulumaksustamisele ja pean 2019 aastal tuludeklaratsioonis esitama?
Aitäh vastuse eest!

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Eeldan, et Te ei tegutse FIE-na vaid eraisikuna. Kasu vara võõrandamisest on maksustatav tulumaksuga (TuMS § 12 lg 3 ja § 15). Kui tegite küttepuude saamiseks metsamajandamise kulusid (nt taimede istutamine, väetamine, kuivendamine, vms), siis need dokumentaalselt tõendatud kulud saab kasust maha arvata.

Täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee.

Liina Karlson
Themis Õigusbüroo OÜ
jurist/partner
www.themis.ee
 

Küsimus: Kas loomakasvatusega tegelev FIE on kohustatud pidama bioloogiliste varade arvestust ja kajastama seda raamatupidamises?28.03.2018

Tere,

palun selgitage, kas loomakasvatusega (lihaveised) tegelev FIE on kohustatud pidama bioloogiliste varade arvestust (seda ta teeb PRIAs ju niikuinii) ja kajastama seda ka talu raamatupidamises?

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Küsimuse käsitlus väljub kahjuks portaali formaadist, sellele vastamine eeldab täiendavat analüüsi.

Täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee.

Liina Karlson
Themis Õigusbüroo OÜ
jurist/partner
www.themis.ee
 

Küsimus: Kas korterit müües oleks mõistlik mul enda osa emale kinkida, misjärel saaks ta seda alalise elukohana maksuvabalt müüa?26.03.2018

2012.a pärisime koos emaga maatulundusmaa 6.34ha ja korteri, kus elab mu ema alaliselt sees. Soovime müüa nii maa kui ka korteri. Mõlemal juhul oleme kinnisturegistris mõlemad omanikud. Kuidas oleks kõige mõistlikum käituda, et tulumaksu võimalikult vähe tasuma peaksime? Kas maatulundusmaad müües tuleb tingimata tulumaksu tasuda või võib olla erisusi? Kas korterit müües oleks mõistlik mul enda osa emale kinkida, misjärel saaks ta seda alalise elukohana maksuvabalt müüa?

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Kui korter on omaniku elukoht, saab korterit müüa maksuvabalt, tingimusel, et maksuvabastust ei rakendata maksuvabastust rohkem kui ühe võõrandamise suhtes kahe aasta jooksul.

Maksustatava kasu leidmise valem on järgmine:
müügihind – soetamismaksumus (sh ehituskulud) - müügiga seotud kulud = maksustatav kasu.

Muude küsimuste käsitlus väljub kahjuks portaali formaadist, sellele vastamine eeldab liigmahukat analüüsi.

Täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee.

Liina Karlson
Themis Õigusbüroo OÜ
jurist/partner
www.themis.ee
 

Küsimus: Millistele õigusvastaselt võõrandatud maa tagasi saaja sugulastele laieneb müügil maksuvabastus?26.03.2018

Tere.
Kui müüa kinnistu, hooned (alaline elukoht), 20 ha maad ja 5 ha metsa, mis on tagastatud võõrandatud vara. Tagastati isikule, kelle ema ja tädi loobusid tagastamisest ühe õe poja kasuks. Küsimus, kas see poeg loetakse õigusjärgseks subjektiks, kellele laieneb maa ja metsa müügil võõrandatud vara müügil maksuvabastus? Hooned päritud enne abielu, maa tagastatud abielu ajal, kas seega on kogu kinnistu mehe lahusvara?

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Küsimuse käsitlus väljub kahjuks portaali formaadist, sellele vastamine eeldab liigmahukat analüüsi.

Täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee.

Liina Karlson
Themis Õigusbüroo OÜ
jurist/partner
www.themis.ee
 

Küsimus: Kuidas arvestatakse tulumaksu kinkelepinguga saadud korteri müügist?26.03.2018

Tere.
Kuidas arvestatakse tulumaksu kinkelepinguga saadud korteri müügist? Kas arvestatakse kinkelepingus olevat korteri soetamismaksumust? Ehk müügisumma-soetamismaksumus -20% või ainult müügisummast -20%?
Tänan.

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Kinkega saadud vara soetamismaksumus on alati 0. St kogu müügihind läheb maksustamisele. Maha saab arvata dokumentaalselt tõendatud ehituskulud.

Kui tegemist on omaniku elukohaga, saab korterit müüa maksuvabalt, tingimusel, et maksuvabastust ei rakendata maksuvabastust rohkem kui ühe võõrandamise suhtes kahe aasta jooksul.

Maksustatava kasu leidmise valem on järgmine:
müügihind – soetamismaksumus (sh ehituskulud) - müügiga seotud kulud = maksustatav kasu.

Täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee.

Liina Karlson
Themis Õigusbüroo OÜ
jurist/partner
www.themis.ee
 

Küsimus: Kas deklareerimisel on toimunud muutus, varem sai Eestis alla 6 kuu töötanu tagasi kogu tulumaksu, nüüd enam ei saa?26.03.2018

Tere! Kas 2017 aasta tulude deklareerimisel on mingi muudatus toimunud?
Nimelt varem sai isik, kes töötas Eestis alla 6 kuu tagasi kogu tulumaksu, kuid nüüd deklaratsiooni tehes enam ei saanud. Tekkis küsimus, et miks.

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Portaalis vastamiseks on teada liiga vähe asjaolusid. Üldiselt alla 6 kuu töötamist loetakse Eestis mittemaksustatavaks tuluks. Kui nüüd välismaal maksti vähem kui Eestis kinnipeetav tulumaks, siis ei pea vahet juurde maksma. Aga kui välismaal on vähem tulumaksu kinni peetud, siis võib tekkida olukord kus vahe tuleb Eestis juurde maksta.

Täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee.

Liina Karlson
Themis Õigusbüroo OÜ
jurist/partner
www.themis.ee
 

Küsimus: Kas kinnisasja võõrandamisel tuleb tasuda tulumaks või saab lähtuda suvila/aiamaja müügi puhul kehtivast erisusest?26.03.2018

Ema erastas suvilakooperatiivi krundi ning hiljem kinkis selle mulle (2003. a). Kinnistule on nüüd rajatud aiamaja, kuurid jm rajatised, mis pole kantud ehitisregistrisse, kuna nende suurus on alla 20 m2. Kinnisasja on kasutatud aiamaana, suvitamiseks jne, mitte eluruumina.
Kinnisasja suurus on 4000 m2.
Kas kinnisasja võõrandamisel tuleb tasuda tulumaks või saab lähtuda suvila/aiamaja müügi puhul kehtivast erisusest?

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Tulu suvila või aiamaja võõrandamisest on tulumaksuvaba, kui:
- suvila või aiamaja on vallasasjana või kinnisasja olulise osana olnud maksumaksja omandis üle kahe aasta;
- kinnistu suurus ei ületa 0,25 hektarit.

Seega Teie kinnistu müügi korral ei saa lähtuda suvila/aiamaja maksustamise erisusest.

Täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee.

Liina Karlson
Themis Õigusbüroo OÜ
jurist/partner
www.themis.ee
 

Küsimus: Kas ühistu likvideerimisel hoonestatud kinnistu müügist saadud ja liikmetele makstud summa on tulumaksustatav?26.03.2018

Tere, minu küsimus puudutab summat, mis oli üle kantud ühistu (likvideerimisel) kontolt liikmete kontodele pärast ühisvara - hoonestatud kinnistu müüki. Müügi ese ei olnud registreeritud isiku elu- või asukohana, selle vara müük oli vajalik ühingu likvideerimismenetluse läbiviimiseks. Ühistu liikmete kontodele ülekande selgituseks oli väljamaks. Kas see summa sel juhul on tulumaksustav või seda ei pea deklareerima?

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Täpsema vastuse andmiseks on vaja teada millist liiki ühistu või ühinguga on tegemist. Seega ei saa portaali vahendusel küsimusele vastust anda.

Täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee.

Liina Karlson
Themis Õigusbüroo OÜ
jurist/partner
www.themis.ee
 

Küsimus: Kas kinnistusraamatu kanne tühistab pärimistunnistusel olevad mõttelised osad?26.03.2018

Pärimistunnistusel on märgitud pärijad: pärandaja 2 elusolevat last kummalgi 1/3 mõttelist osa ning pärandaja surnud poja 3 last, igalühel 1/9 mõttelist osa. Kinnistusraamatusse on pärijad märgitud vastavalt pärimistunnistusele ühisomanikena. Kas kinnistusraamatu kanne tühistab pärimistunnistusel olevad mõttelised osad? Maamaksu nõutakse kõigilt võrdsetes osades st. 1/5 summast. Kas õigus on kasutada nt. kolmel lapselapsel igalühel 1/9 mõttelist osa, kuid maamaksu peavad tasuma kahe teise pärijaga võrdselt 1/5 summast? Soov on teada saada, kas maamaksu arvestamine on õige.

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Maamaksu tasutakse vastavalt omandiõigusele või kasutusõigusele. Maksusoodustus on ette nähtud kodualusele maale.
Kodualuse maa maamaksusoodustuse saamiseks on vajalik 1. jaanuari seisuga nelja asjaolu üheaegne esinemine:
- isik peab olema maa omanik või maa kasutaja maamaksuseaduse § 10 mõistes;
- maa peab olema elamumaa sihtotstarbega või maatulundusmaa sihtotstarbega maa koosseisu kuulub õuemaa kõlvik;
- maal asub hoone;
- maal asuvas hoones on maa omaniku või maa kasutaja püsiv elukoht vastavalt rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetele.

Soovitan uurida konkreetsemat arvestuskäiku maksuhaldurilt.

Täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee.

Liina Karlson
Themis Õigusbüroo OÜ
jurist/partner
www.themis.ee
 

Küsimus: Kas alla 2 ha metsamaa müük läheb tulumaksu alla?26.03.2018

Tere! Mul on alla 2 ha metsamaad, plaanis on sel aastal ära müüa. Kas ma pean sealt riigile tulumaksu maksma?
Tänud!

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Maa maksustamisel sõltub kuidas maa algselt saadi. Kui oli tegemist omandireformi käigus tagastatud maaga või erastamise käigus saadud varaga, siis tulumaksu maksma ei pea. Kui ei olnud eelnimetatud olukord, tuleb tulult (soetusmaksumus miinus müügihind) maksta tulumaks. Ühtlasi tuleb hinnata, kas maad kasutati ettevõtluses või isiklikus tarbimises, kuna ka need aspektid mõjutavad maksustamist. Mitte ära unustada seda, et tulult saab teatud juhtudel arvestada maha teatud liiki kulusid.

Täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee.

Liina Karlson
Themis Õigusbüroo OÜ
jurist/partner
www.themis.ee