Maksud ja raamatupidamine

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kas ühistu likvideerimisel hoonestatud kinnistu müügist saadud ja liikmetele makstud summa on tulumaksustatav?26.03.2018

Tere, minu küsimus puudutab summat, mis oli üle kantud ühistu (likvideerimisel) kontolt liikmete kontodele pärast ühisvara - hoonestatud kinnistu müüki. Müügi ese ei olnud registreeritud isiku elu- või asukohana, selle vara müük oli vajalik ühingu likvideerimismenetluse läbiviimiseks. Ühistu liikmete kontodele ülekande selgituseks oli väljamaks. Kas see summa sel juhul on tulumaksustav või seda ei pea deklareerima?

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Täpsema vastuse andmiseks on vaja teada millist liiki ühistu või ühinguga on tegemist. Seega ei saa portaali vahendusel küsimusele vastust anda.

Täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee.

Liina Karlson
Themis Õigusbüroo OÜ
jurist/partner
www.themis.ee
 

Küsimus: Kas kinnistusraamatu kanne tühistab pärimistunnistusel olevad mõttelised osad?26.03.2018

Pärimistunnistusel on märgitud pärijad: pärandaja 2 elusolevat last kummalgi 1/3 mõttelist osa ning pärandaja surnud poja 3 last, igalühel 1/9 mõttelist osa. Kinnistusraamatusse on pärijad märgitud vastavalt pärimistunnistusele ühisomanikena. Kas kinnistusraamatu kanne tühistab pärimistunnistusel olevad mõttelised osad? Maamaksu nõutakse kõigilt võrdsetes osades st. 1/5 summast. Kas õigus on kasutada nt. kolmel lapselapsel igalühel 1/9 mõttelist osa, kuid maamaksu peavad tasuma kahe teise pärijaga võrdselt 1/5 summast? Soov on teada saada, kas maamaksu arvestamine on õige.

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Maamaksu tasutakse vastavalt omandiõigusele või kasutusõigusele. Maksusoodustus on ette nähtud kodualusele maale.
Kodualuse maa maamaksusoodustuse saamiseks on vajalik 1. jaanuari seisuga nelja asjaolu üheaegne esinemine:
- isik peab olema maa omanik või maa kasutaja maamaksuseaduse § 10 mõistes;
- maa peab olema elamumaa sihtotstarbega või maatulundusmaa sihtotstarbega maa koosseisu kuulub õuemaa kõlvik;
- maal asub hoone;
- maal asuvas hoones on maa omaniku või maa kasutaja püsiv elukoht vastavalt rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetele.

Soovitan uurida konkreetsemat arvestuskäiku maksuhaldurilt.

Täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee.

Liina Karlson
Themis Õigusbüroo OÜ
jurist/partner
www.themis.ee
 

Küsimus: Kas alla 2 ha metsamaa müük läheb tulumaksu alla?26.03.2018

Tere! Mul on alla 2 ha metsamaad, plaanis on sel aastal ära müüa. Kas ma pean sealt riigile tulumaksu maksma?
Tänud!

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Maa maksustamisel sõltub kuidas maa algselt saadi. Kui oli tegemist omandireformi käigus tagastatud maaga või erastamise käigus saadud varaga, siis tulumaksu maksma ei pea. Kui ei olnud eelnimetatud olukord, tuleb tulult (soetusmaksumus miinus müügihind) maksta tulumaks. Ühtlasi tuleb hinnata, kas maad kasutati ettevõtluses või isiklikus tarbimises, kuna ka need aspektid mõjutavad maksustamist. Mitte ära unustada seda, et tulult saab teatud juhtudel arvestada maha teatud liiki kulusid.

Täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee.

Liina Karlson
Themis Õigusbüroo OÜ
jurist/partner
www.themis.ee
 

Küsimus: Kuidas peaksin ootamatu preemiasummaga käituma, et aasta lõpus mitte tulumaksu juurde maksta?19.03.2018

Tere!
Kui 2017.aastal pidi prognoosima oma maksuvaba tulu, võtsin arvesse enda brutopalga ja sain arvutuskäigus tulemuse 475 eurot. Nüüd aga sain ootamatu preemia 1500 eurot bruto. Kuidas peaksin selle summaga käituma, et aasta lõpus mitte juurde maksta?

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Kuni 1200 eurot kuus tulu saades, on maksuvaba tulu kuus 500 eurot.

Eeldan, et 475 eurot on Teie bruto töötasu. Kui jah, siis täiendav 1500 eurot Teie maksuvaba summat ei muuda. Teie tulu on aasta lõikes kokku 7200 eurot, st keskmine tulu ühes kuus 600 eurot, mis jääb alla 1200 euro.

Kirjutage mulle otse, saan Teile saata abitabeli tulude ja maksuvaba osa arvestamisel.

Täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee.

Liina Karlson
Themis Õigusbüroo OÜ
jurist/partner
www.themis.ee
 

Küsimus: Kas juhatuse liige võib tasuda oma kulusid firma arvelt?12.02.2018

Kas alustava firma (sissemaks pole tasutud) juhatuse liige võib tasuda oma kulusid (nt. sporditreeningud) firma arvelt, ehkki see pole firma tegevusalaga seotud (tegemist ei ole koolitusega)?

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Enamasti alati võib oma kulusid firma arvelt tasuda, kuid nende tasumine läheb väga kalliks, kuna see maksustatakse täiendavalt. Nt kui tegu on erisoodustusega (oma töötajale antud kaup või teenus), siis maksustatakse kulu lisaks tulu- ja sotsiaalmaksuga (sisuliselt võrdsustatakse palgaga).

Spordikulude osas on alates 01.01.2018 uus regulatsioon, kus 100 eurot/kvartalis/töötaja kohta on lubatud kulu, millega ei kaasne maksustamist. Lähemalt saab lugeda siit: https://www.emta.ee/et/ariklient/tulu-kulu-kaive-kasum/erisoodustused/maksusoodustus-tervise-ja-spordikuludele-alates-1

Täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee.

Liina Karlson
Themis Õigusbüroo OÜ
jurist/partner
www.themis.ee
 

Küsimus: Kas korteriühistu üldkoosoleku otsusega tohib kehtestada suuremat viivise protsenti kui seaduses määratud?12.02.2018

Tere, alates 01.01.2018 pole korteriühistuseaduses viivise protsent fikseeritud ja vastavalt VÕS-le tohib hetkel küsida üüriarvete mittemaksmisel viivist 0,0219% päevas. Kas korteriühistu üldkoosoleku otsusega tohib kehtestada suuremat protsenti kui seaduses määratud?

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Seadusest erinevat viivist saab nõuda korteriomanike kokkuleppe alusel. Kokkulepe on ülimuslik ja eeldab 100%-list nõusolekut. Põhikirjaga kõrgemat viivisemäära enam reguleerida ei saa.

Täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee.

Liina Karlson
Themis Õigusbüroo OÜ
jurist/partner
www.themis.ee
 

Küsimus: Kuidas käib maksude arvutamine ettevõtluskonto kaudu?12.01.2018

Ettevõtluskonto (jaanuarist 2018 kehtima hakkav) omanik sõlmib kinnisvara müügiga tegeleva OÜ-ga käsunduslepingu. OÜ maksab lepingu kohaselt ettevõtjale 40% iga ettevõtja poolt teostatud müügitehingu pealt (maakleri teenus). Ettevõtluskonto maksumäär on 20%, aga mis maksud kaasnevad sel juhul käsunduslepinguga?

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Kuna pangad ei ole täna ettevõtluskontosid avanud ja pole ka selge, kas nad üldse avavad, siis jätan küsimusele vastamata. Kui on olukord muutunud, palun pöörduge minu poole otse.

Täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee.

Liina Karlson
Themis Õigusbüroo OÜ
jurist/partner
www.themis.ee
 

Küsimus: Kas 2018. aastal võetakse elatis tuluna arvesse?12.01.2018

Tere. Kas 2018. aastal võetakse elatis tuluna arvesse? S.t. et kas see suurendab minu tulu ja vähendab siis maksuvaba miinimumi?

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Ei, elatist ei võeta aastatulu arvestuses arvesse, kuna see juba on maksuvaba tulu.

Täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee.

Liina Karlson
Themis Õigusbüroo OÜ
jurist/partner
www.themis.ee
 

Küsimus: Kui olen teeninud väljaspool Euroopat, siis mis ja miks peaksin sellest kuhugi deklareerima?12.01.2018

Kui ollakse teeninud Austraalias raha ja saadud seal pensionit ja tulumaksutagastusi, siis kas ja miks peab kodumaale naastes sellest MTA-d teavitama (tulumaksu tagastuse deklaratsioon)? Kas kodumaa küsib lisamakse veel seal teenitust siis? Olen jätnud tegemata viimase maksuaasta tagastuse. Eile MTA kontoris öeldi, et kui midagi teeninud pole, siis ei pea üldse avamagi iga-aastaselt seda saiti. Ei soovi lihtsalt trahve kaela. Kui aga olen teeninud väljaspool Euroopat, siis mis ja miks peaksin sellest kuhugi märkima üldse? Mis juhtub kui ei märgi?

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Küsimusele vastamine eeldaks täiendavate materjalidega tutvumist ja analüüsi, mida portaali ei võimalda. Küsimus tekib, millise maa resident te olete - kas Eesti või Austraalia? Kui Austraalia, ei pea te Eestis deklareerima. Kui aga Eesti, tuleb siin näidata ka oma maailmatulud.

Topeltmaksustamise risk on tõepoolest olemas, kuna Eesti ei ole Austraaliaga sõlminud topeltmaksustamise vältimise lepingut (nagu paljude riikidega see sõlmitud on).

Trahvide osas on MTA olnud mõistev ning kohe neid välja kirjutanud ei ole. Üldjuhul antakse enne võimalus oma käitumist parandada.

Täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee.

Liina Karlson
Themis Õigusbüroo OÜ
jurist/partner
www.themis.ee
 

Küsimus: Kas ma pean tegema tulumaksu arvutuse, mis näitab palju oleks minu optimaalne tulumaksuvaba miinimum?12.01.2018

Minu igakuine brutotulu jääb 1200-2100euro vahele. Minu soov oleks teha avaldus, et arvestatakse tulumaksuvabaks summaks 0, ehk siis tulumaks kogusummalt, sõltuvalt mis see summa siis kuiselt on. Kas nii on võimalik, kas ma pean tegema selle arvutuse, mis näitab palju oleks minu optimaalne tulumaksuvaba miinimum?

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Te ei pea arvestust tegema, et leida oma keskmine maksuvaba summa kuus. Aga võite. Kui eesmärk on rakendada null maksuvabastust, siis piisab teha tööandjale avaldus, et maksuvabastust mitte rakendada või rakendada null-maksuvabastust. Siis jääb kogu maksuvaba arvestamine kevadesse 2019, kus selgub kas tuleb maksu juurde maksta või saate tulumaksu tagasi. Sõltub kui suured on olnud aasta jooksul sissetulekud.

Täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee.

Liina Karlson
Themis Õigusbüroo OÜ
jurist/partner
www.themis.ee