Maksud ja raamatupidamine

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kas eesti firma saab esitada leedu firmale arve SEK-ides või peab olema ikka eurodes?12.06.2018

Tere,
Kui meie eesti firma esitab arve leedu firmale, kas arve peab olema eurodes või saab SEK-is? Kas kuskil vastus on seaduses?

Ette tänades,

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Arvele tuleb märkida tasumisele kuuluv käibemaksusumma, välja arvatud seaduses sätestatud juhtudel. Käibemaksusumma märgitakse eurodes. KMS § 37 lg 7.

Lisaks sätestab RTJ1.
Tehingute arvestusvaluuta on vääring, milles peetakse jooksvat arvestust ettevõtte majandustehingute üle (kõiki muid vääringuid loetakse antud ettevõtte jaoks välisvaluutadeks). (SME IFRS 30.2). Arvestusvaluutaks tuleb valida ettevõtte põhilise majanduskeskkonna valuuta – see on valuuta, millest on kõige enam mõjutatud ettevõtte laekumised ja väljaminekud. Ettevõtte põhilise majanduskeskkonna valuuta määramisel tuleb eelkõige võtta arvesse järgmisi
aspekte (SME IFRS 30.3):
(a) millisest valuutast sõltuvad põhiliselt ettevõtte müügihinnad (sh. millise riigi turusituatsioon ja õiguslik keskkond mõjutavad kõige enam ettevõtte müügihindu); ja
(b) millisest valuutast sõltuvad põhiliselt ettevõtte kulutused (tööjõud,
materjalid jne).

Juhul kui eelmises paragrahvis loetletud kriteeriumid ei anna piisavat selgust ettevõtte põhilise majanduskeskkonna valuuta määramisel, tuleks täiendavate kriteeriumitena võtta arvesse, millises vääringus ettevõte tavaliselt laenab raha oma tegevuse finantseerimiseks ning millises vääringus ta hoiab oma äritegevusest saadud laekumisi. (SME IFRS 30.4)

Vastavalt RPS § 15(5) koostatakse ja esitatakse raamatupidamise aastaaruanne Eestis ametlikult kehtivas vääringus.

Täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee.

Liina Karlson
Themis Õigusbüroo OÜ
jurist/partner
www.themis.ee
 

Küsimus: Kas registripidaja tagastab aruande puuduste kõrvaldamiseks või pean korteriomanikuna tegema avalduse registrile?03.05.2018

Tere,
Tulenevalt KrtS §51(3) Korteriühistu majandusaasta aruandes märgitakse lisaks muudele seaduses sätestatud andmetele ka iga korteriomandi majandamiskulude suurus.

Korteriühistu juhatus on esitanud puuduliku 2017 majandusaasta aruande, kus puudub iga korteriomandi majandamiskulude suurus.

Kui 2017 majandusaasta aruanne on KÜ poolt esitatud MTÜ registrile, kas registripidaja ise tagastab aruande puuduste kõrvaldamiseks või pean mina kui korteriomanik tegema vastavasisulise avalduse MTÜ registrile?

Tänud

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Kui registripidaja puuduse avastab, annab ta määrusega puuduste kõrvaldamiseks tähtaja. Seega registrit pidav kohus määrab tähtaja esitatud majandusaasta aruandes leitud puuduste kõrvaldamiseks.

Kui avastasite puuduse ise ja soovite selle kõrvaldada, tehke ettepanek KÜ juhatusele ning uue aruande kinnitamise läbi esitab juhatus registrile uue aruande.

Täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee.

Liina Karlson
Themis Õigusbüroo OÜ
jurist/partner
www.themis.ee
 

Küsimus: Kas ühisvara jagamisel saadud hüvitist ja viivised peab deklareerima ja tulumaksu sellelt maksma?28.03.2018

Tere.
Sain hüvituse 20.12.2017, notariaalne lepe ühisvara (poolte ühine kodu) jagamise osas, sain ka viivised kuna hüvituse maksmine venis mitu aastat. Kas hüvitust ja viivised peab deklareerima ja tulumaksu sellelt maksma?

Kõike head soovides,

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Hüvitise ja viiviste pealt ei pea tulumaksu maksma (TuMS § 12 lg 1 ja 17 lg 1). Samuti ei pea neid deklareerima.

Täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee.

Liina Karlson
Themis Õigusbüroo OÜ
jurist/partner
www.themis.ee
 

Küsimus: Kas tulu, mida küttepuude müügist saan, läheb tulumaksustamisele ja pean 2019 aastal tuludeklaratsioonis esitama?28.03.2018

Tere!
Müüsin MTÜ-le küttepuid. Sõlmisime 2018. aasta ühekordse lepingu. MTÜ maksab mulle aasta jooksul iga kuu teatud summa, nagu lepingus on märgitud. Kas tulu, mida puude müügist saan, läheb tulumaksustamisele ja pean 2019 aastal tuludeklaratsioonis esitama?
Aitäh vastuse eest!

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Eeldan, et Te ei tegutse FIE-na vaid eraisikuna. Kasu vara võõrandamisest on maksustatav tulumaksuga (TuMS § 12 lg 3 ja § 15). Kui tegite küttepuude saamiseks metsamajandamise kulusid (nt taimede istutamine, väetamine, kuivendamine, vms), siis need dokumentaalselt tõendatud kulud saab kasust maha arvata.

Täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee.

Liina Karlson
Themis Õigusbüroo OÜ
jurist/partner
www.themis.ee
 

Küsimus: Kas loomakasvatusega tegelev FIE on kohustatud pidama bioloogiliste varade arvestust ja kajastama seda raamatupidamises?28.03.2018

Tere,

palun selgitage, kas loomakasvatusega (lihaveised) tegelev FIE on kohustatud pidama bioloogiliste varade arvestust (seda ta teeb PRIAs ju niikuinii) ja kajastama seda ka talu raamatupidamises?

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Küsimuse käsitlus väljub kahjuks portaali formaadist, sellele vastamine eeldab täiendavat analüüsi.

Täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee.

Liina Karlson
Themis Õigusbüroo OÜ
jurist/partner
www.themis.ee
 

Küsimus: Kas korterit müües oleks mõistlik mul enda osa emale kinkida, misjärel saaks ta seda alalise elukohana maksuvabalt müüa?26.03.2018

2012.a pärisime koos emaga maatulundusmaa 6.34ha ja korteri, kus elab mu ema alaliselt sees. Soovime müüa nii maa kui ka korteri. Mõlemal juhul oleme kinnisturegistris mõlemad omanikud. Kuidas oleks kõige mõistlikum käituda, et tulumaksu võimalikult vähe tasuma peaksime? Kas maatulundusmaad müües tuleb tingimata tulumaksu tasuda või võib olla erisusi? Kas korterit müües oleks mõistlik mul enda osa emale kinkida, misjärel saaks ta seda alalise elukohana maksuvabalt müüa?

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Kui korter on omaniku elukoht, saab korterit müüa maksuvabalt, tingimusel, et maksuvabastust ei rakendata maksuvabastust rohkem kui ühe võõrandamise suhtes kahe aasta jooksul.

Maksustatava kasu leidmise valem on järgmine:
müügihind – soetamismaksumus (sh ehituskulud) - müügiga seotud kulud = maksustatav kasu.

Muude küsimuste käsitlus väljub kahjuks portaali formaadist, sellele vastamine eeldab liigmahukat analüüsi.

Täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee.

Liina Karlson
Themis Õigusbüroo OÜ
jurist/partner
www.themis.ee
 

Küsimus: Millistele õigusvastaselt võõrandatud maa tagasi saaja sugulastele laieneb müügil maksuvabastus?26.03.2018

Tere.
Kui müüa kinnistu, hooned (alaline elukoht), 20 ha maad ja 5 ha metsa, mis on tagastatud võõrandatud vara. Tagastati isikule, kelle ema ja tädi loobusid tagastamisest ühe õe poja kasuks. Küsimus, kas see poeg loetakse õigusjärgseks subjektiks, kellele laieneb maa ja metsa müügil võõrandatud vara müügil maksuvabastus? Hooned päritud enne abielu, maa tagastatud abielu ajal, kas seega on kogu kinnistu mehe lahusvara?

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Küsimuse käsitlus väljub kahjuks portaali formaadist, sellele vastamine eeldab liigmahukat analüüsi.

Täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee.

Liina Karlson
Themis Õigusbüroo OÜ
jurist/partner
www.themis.ee
 

Küsimus: Kuidas arvestatakse tulumaksu kinkelepinguga saadud korteri müügist?26.03.2018

Tere.
Kuidas arvestatakse tulumaksu kinkelepinguga saadud korteri müügist? Kas arvestatakse kinkelepingus olevat korteri soetamismaksumust? Ehk müügisumma-soetamismaksumus -20% või ainult müügisummast -20%?
Tänan.

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Kinkega saadud vara soetamismaksumus on alati 0. St kogu müügihind läheb maksustamisele. Maha saab arvata dokumentaalselt tõendatud ehituskulud.

Kui tegemist on omaniku elukohaga, saab korterit müüa maksuvabalt, tingimusel, et maksuvabastust ei rakendata maksuvabastust rohkem kui ühe võõrandamise suhtes kahe aasta jooksul.

Maksustatava kasu leidmise valem on järgmine:
müügihind – soetamismaksumus (sh ehituskulud) - müügiga seotud kulud = maksustatav kasu.

Täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee.

Liina Karlson
Themis Õigusbüroo OÜ
jurist/partner
www.themis.ee
 

Küsimus: Kas deklareerimisel on toimunud muutus, varem sai Eestis alla 6 kuu töötanu tagasi kogu tulumaksu, nüüd enam ei saa?26.03.2018

Tere! Kas 2017 aasta tulude deklareerimisel on mingi muudatus toimunud?
Nimelt varem sai isik, kes töötas Eestis alla 6 kuu tagasi kogu tulumaksu, kuid nüüd deklaratsiooni tehes enam ei saanud. Tekkis küsimus, et miks.

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Portaalis vastamiseks on teada liiga vähe asjaolusid. Üldiselt alla 6 kuu töötamist loetakse Eestis mittemaksustatavaks tuluks. Kui nüüd välismaal maksti vähem kui Eestis kinnipeetav tulumaks, siis ei pea vahet juurde maksma. Aga kui välismaal on vähem tulumaksu kinni peetud, siis võib tekkida olukord kus vahe tuleb Eestis juurde maksta.

Täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee.

Liina Karlson
Themis Õigusbüroo OÜ
jurist/partner
www.themis.ee
 

Küsimus: Kas kinnisasja võõrandamisel tuleb tasuda tulumaks või saab lähtuda suvila/aiamaja müügi puhul kehtivast erisusest?26.03.2018

Ema erastas suvilakooperatiivi krundi ning hiljem kinkis selle mulle (2003. a). Kinnistule on nüüd rajatud aiamaja, kuurid jm rajatised, mis pole kantud ehitisregistrisse, kuna nende suurus on alla 20 m2. Kinnisasja on kasutatud aiamaana, suvitamiseks jne, mitte eluruumina.
Kinnisasja suurus on 4000 m2.
Kas kinnisasja võõrandamisel tuleb tasuda tulumaks või saab lähtuda suvila/aiamaja müügi puhul kehtivast erisusest?

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Tulu suvila või aiamaja võõrandamisest on tulumaksuvaba, kui:
- suvila või aiamaja on vallasasjana või kinnisasja olulise osana olnud maksumaksja omandis üle kahe aasta;
- kinnistu suurus ei ületa 0,25 hektarit.

Seega Teie kinnistu müügi korral ei saa lähtuda suvila/aiamaja maksustamise erisusest.

Täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee.

Liina Karlson
Themis Õigusbüroo OÜ
jurist/partner
www.themis.ee