Maksud ja raamatupidamine

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kas me peame maksma sotsiaalmaksu, kui meil on isiklik tervisekindlustus kindlustusfirmast?23.11.2018

Tere!
Ma olen osaühingu ainuomanik, osaühingul on kaks juhatuse liiget. Mõlemad tahame meie firmas õpetajana töötada. Mõlemad oleme EL-kodanikud, aga meil on Eestis juba ajutine elukoht - elame juba Eestis.
Kaks kuud tagasi sõlmisime juba ravikindlustuse lepingu ERGOs, seetõttu ei taha me Haigekassa kindlustust.
Küsimused on:
1. Kas me peame maksma sotsiaalmaksu, kui meil seda isiklikult pole vaja (meil on ERGO ravikindlustus ja oleme sellega rahul)?
2. Kui me peame selle eest tasuma, siis kuidas saab otsustada, mis on õige maksusumma? Näiteks me töötame firmas ainult õpetajatena, meil pole teist tulu ning me teenisime 2000 eurot. Kas peab siis 2000 euro eest sotsiaalmaksu (33%) maksma või võib selle osa ka dividendi kujul välja maksta? Mis on õige dividendiosa?
3. Kui me peame sotsiaalmaksu eest tasuma, millal peab hakkama?

Suur tänu

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

1. Sotsiaalmaksu ei maksta seetõttu, et Teil kas juba on või ei ole ravikindlustus vaid seetõttu, et teenite teatud sotsiaalmaksuga maksustatavaid tululiike, nt saate töötasu, palka, erisoodustus, vms. Maksustatavad tululiigid on loetletud sotsiaalmaksuseaduse prg-s 2. Selle eesmärk on pensionikindlustuseks ja riiklikuks ravikindlustuseks vajaliku tulu saamiseks maksumaksjale pandud rahaline kohustus. See ei ole nö isikupõhine ravikindlustuse tagamiseks määratud maks vaid solidaarsusel põhinev süsteem.

2. Kui üks isik on ainult juhatuse liige, siis temale dividendi maksta ei saa. Dividendi saab maksta üksnes ainuomanikule. Dividendi suuruse kinnitab ainuosanik oma otsusega. Õige maksusumma ja tululiigi määramiseks on tegemist liigmahuka analüüsiga, mis väljub portaali mahust, kuid soovitan tutvuda selle lingiga: https://www.emta.ee/et/ariklient/tulu-kulu-kaive-kasum/muudatused/kuidas-osauhingu-osaniku-juhatuse-liikme-ja-tootaja

3. Sotsiaalmaksu makstakse töötajale või teenistujale kuu eest makstud tasult, kuid mitte vähem, kui sotsiaalmaksuseaduses sätestatud kuumäär. Deklareerimine ja reaalne maksu tasumine toimub väljamakse tegemise kuule järgneva kuu 10.kuupäevaks.

Kaasabi vajadusel või täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee

Liina Karlson
Themis Õigusbüroo OÜ
jurist/partner
www.themis.ee
 

Küsimus: Kas teise riigi residendiks hakkamisel pean eesti kinnisvara müümisel maksma tulumaksu?23.11.2018

Sain 2018 kinkelepingu alusel kinnisvara omanikuks, kus olen elanud ametlikult alates 2008. Kuna kavatsen residentsusest loobuda lähitulevikus ja pärast teise riigi residendiks saamist plaanin müüa oma eestis asuva kinnisvara (kordan, et hetkel elan seal) kas pärast müüki on mul vaja maksta tulumaksu?

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Korteri müümisel tuleb tasuda tulumaksu ainult juhul, kui sellele ei kohaldu maksuvabastus.

Kui maksuvabastuse aluseks on eluruumi kasutamine maksumaksja elukohana, ei rakendata maksuvabastust rohkem kui ühe võõrandamise suhtes kahe aasta jooksul. TuMS prg 15 lg lg 6. Seega kui korter on Teie elukoht vahetult enne võõrandamist ja teisi elukoha võõrandamisi ei ole viimase kahe aasta jooksul olnud, siis ei pea tulumaksu tasuma.

Samas kui väidate, et hakkate teise riigi residendiks, milleks hakkamisel on teatud kriteeriumid, mh elama asumine teise riiki, siis ei saa enam Eesti kodu olla Teie vahetu elukoht enne selle võõrandamist. Võimalik, et kui müük teha vahetult reidentsuse muutumise järel, siis tulumaks ei kaasne, kuid samas ei saa öelda, et see on välistatud.

Kaasus vajaks asjaolude täpsustamist.

Kaasabi vajadusel või täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee

Liina Karlson
Themis Õigusbüroo OÜ
jurist/partner
www.themis.ee
 

Küsimus: Kas pean kingitusena saadud korteri müügil maksma tulumaksu?23.11.2018

Minu ema kinkis minule korteri milles elan ise. Kavatsen korteri müüa suurema soetamiseks. Kas pean müüdava korteri saadud raha eest maksma tulumaksu?

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Korteri müümisel tuleb tasuda tulumaksu ainult juhul, kui sellele ei kohaldu maksuvabastus.

Kui maksuvabastuse aluseks on eluruumi kasutamine maksumaksja elukohana, ei rakendata maksuvabastust rohkem kui ühe võõrandamise suhtes kahe aasta jooksul. TuMS prg 15 lg lg 6. Seega kui korter on Teie elukoht vahetult enne võõrandamist ja teisi elukoha võõrandamisi ei ole viimase kahe aasta jooksul olnud, siis ei pea tulumaksu tasuma.

Kaasabi vajadusel või täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee

Liina Karlson
Themis Õigusbüroo OÜ
jurist/partner
www.themis.ee
 

Küsimus: Kas võla sissenõudjal on õigus nõuda viivist võla pealt, mis on juba kohtutäiturile sissenõudmiseks edastatud? 20.11.2018

Tere!
Kas võla sissenõudjal on õigus nõuda viivist võla pealt, mis on juba kohtutäiturile sissenõudmiseks edastatud? Ehk, et iga päev jookseb selle nõude pealt ikkagi viivis, mis on kohtutäituri käes?

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Rahalise kohustuse täitmisega viivitamise korral võib võlausaldaja nõuda võlgnikult viivitusintressi (viivist), arvates kohustuse sissenõutavaks muutumisest kuni kohase täitmiseni. Seega kui täitedokumendis (nt kohtuotsuses) on võlgnikult välja mõistetud lisaks põhinõudele ka viivis, on võlgnik kohustatud viivist tasuma kuni põhinõude täieliku tasumiseni.

Kaasabi vajadusel või täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee

Liina Karlson
Themis Õigusbüroo OÜ
jurist/partner
www.themis.ee
 

Küsimus: Kui seni ei ole tehtud reservkapitali kandeid, kas siis nüüd tuleb teha mitme aasta eest?11.10.2018

Tere,
Ettevõtte põhikirjas on punkt, et kahjumi katmiseks ja osakapitali suurendamiseks moodustab osaühing reservkapitali, mille suuruseks on 10% osakapitalist. Kuni nimetatud suuruse saavutamiseni kantakse reservkapitali igal aastal 1/20 puhaskasumist.
Kasumid on olnud juba mitu aastat aga neid kandeid tehtud ei ole, kuigi see oleks olnud kohustuslik.
Kas see tuleb siis teha kõige viimase kinnitatud majandusaastaaruande alusel?
Aitäh!

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Jah, kanded teha 2018 või kui nt 2017 (või mõni varasem) aruanne on kinnitamata, siis saab veel teha ka sinna aastasse.

Alternatiivselt võib muuta ära ettevõtte põhikirja, kus kaotada ära reservkapitali moodustamise kohustus. Äriseadustik § 139 lg 1 p 7.

Kaasabi vajadusel või täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee

Liina Karlson
Themis Õigusbüroo OÜ
jurist/partner
www.themis.ee
 

Küsimus: Kas pärandina saadud raha pangakontol maksustatakse, kui saadud tulu?11.10.2018

Tere! Kas pärandina saadud raha pangakontol kuulub deklareerimisele ja maksustatakse tulumaksuga (summa ületab 6000 eurot)?

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Tulumaksuga ei maksustata vastuvõetud pärandvara (tulumaksuseaduse § 15 lg 4 p 1).

Samuti ei maksustata tulumaksuga raha kasutusele võttu, kuna see ei ole tulumaksuseaduse mõistes tulu (palk, rent, kasu vara võõrandamisest, vms) (TuMS § 1 lg 1, TuMS § 12 lg 1).

Ehk Eestis veel ei maksustata, osades teistes riikides aga küll.

Kaasabi vajadusel või täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee

Liina Karlson
Themis Õigusbüroo OÜ
jurist/partner
www.themis.ee
 

Küsimus: Kas on võimalik osakapitali suurendamine omaniku poolt firmale antud laenust loobumisega?15.08.2018

Kas on võimalik osakapitali suurendamine omaniku poolt firmale antud laenust loobumisega? Kas laenust loobumine ja osakapitali suurendamine tuleb registreerida äriregistris kui põhikirja järgi on omakapitali suurendamiseks ruumi.
Kuidas raamatupidamises neid kandeid vormistada?

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Osakapitali saab suurendada laenust loobumisega.

Äriregistrile tuleb esitada avaldus kapitali suurendamiseks, kuna kapitali täpne suurus peab nähtuma registrikaardilt.

Raamatupidamislikud kanded oleks:
D: saadud laen
K: osakapital

Kaasabi vajadusel või täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee

Liina Karlson
Themis Õigusbüroo OÜ
jurist/partner
www.themis.ee
 

Küsimus: Kas osakapitali sissemaksena tehtud rahast võib tagastada asutamiskulud?14.08.2018

Tere. Osaühing sai asutatud osakapitali kohese tasumiseta. Plaanis tasuda mitme maksena. Märgitud sai, et ettevõte tasub kõik asutamiskulud. Ettevõtte arvelduskontole sai tasutud osakapitali sissemakse 500 eurot. Muid tulusid veel laekunud pole. Küsimus siis selline, kas sellest rahast, mis on tehtud osakapitali sissemaksena võib tagastada asutamiskulud? Minu arusaama järgi on see ettevõtte raha samamoodi nagu tulevane saadav tulu ehk siis ei peaks ootama tulu? Paljudes blogides on selline märge küll silma jäänud ja otsustasin küsida üle, et oleks selge!
Tänan vastuse eest!

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Kui asutasite ettevõtte sissemakseta, siis on 500 eurot vaba raha, mida saate kasutada oma äritegevuses.

Kui otsustasite teha osakapitali sissemakse nimetatud summa ulatuses (st maksekorralduses on vastav selgitus), muutub ka see raha ettevõtte rahaks samamoodi nagu nt tulevane saadav tulu. St praktikas kasutatakse seda raha erinevate kulude katmiseks.

Oluline on, et kuni osanik ei ole ÄS § 140 lg 1 nimetatud kokkuleppe korral sissemakset täielikult tasunud, vastutab ta osaühingu ees osaühingu kohustuste eest tasumata sissemakse ulatuses, kui osaühingu kohustust ei ole võimalik täita osaühingu vara arvel. Väljamakse tegemise keeld ei hõlma osanikule makstavat töötasu vms tasusid.

Kaasabi vajadusel või täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee

Liina Karlson
Themis Õigusbüroo OÜ
jurist/partner
www.themis.ee
 

Küsimus: Kas eelmise aasta revisjoni peab tegema uus revident või vana, kelle tähtaeg lõppes jaanuaris?14.08.2018

Tere!
Olin tähtajaliselt KÜ revident. Minu revidendi tähtaeg sai 2018 jaanuar lõpuga läbi ja valiti uus revident. Kuid KÜ juhatuse arvates pean tegema mina eelmise aasta revideerimise. Kuidas õige on, kas pean läbi viima revideerimise või siis mitte.
Tervitades!

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Küsimus on käsunduslepingu alusel kohustuste täitmise lõppemises. Revidendi ülesanded lõpevad temaga lepingu lõppemisel kui ei ole lepitud kokku teisiti, st, et teete veel ära lõppenud aasta revideerimise.

Kaasabi vajadusel või täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee

Liina Karlson
Themis Õigusbüroo OÜ
jurist/partner
www.themis.ee
 

Küsimus: Kas tulumaksuvabastus laieneb ka pojale, kui see müüb isale tagastatud maa, mille sai kinkega?14.08.2018

Tere.
Tulumaksuseaduses § 15. Kasu vara võõrandamisest
on öeldud
(4) Tulumaksuga ei maksustata
5) tulu omandireformi käigus tagastatud maa võõrandamisest;

Kui isale tagastati metsamaa ja isa kirjutas kinkelepinguga selle maa pojale, kas nüüd, kui poeg soovib seda metsamaad müüa, peab ta maksma tulumaksu?

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Kui metsamaa oleks saadud pärimisega, siis selle edasimüügil tulumaksu tasumise kohustust ei oleks tekkinud.

Kuna vara saadi kingitusena ja saadud vara võõrandatakse, tuleb saadud kasult maksta tulumaksu. Sh on soetusmaksumus null eurot.

Kaasabi vajadusel või täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee

Liina Karlson
Themis Õigusbüroo OÜ
jurist/partner
www.themis.ee