Maksud ja raamatupidamine

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kuidas maksustatakse auto müük, kui auto saadi korteriga vahetuse teel?20.05.2019

Tere

Kui saadakse korter kinkelepinguga ning vahetatakse see korter auto vastu ning hiljem müüakse auto maha, kas siis maksustataks selle auto müügist saadud tulu. Sealjuures ei ole see kinnisvara tehing esimene, mis on müüdud kahe aasta jooksul.

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Kahjuks on küsimusele vastamine keerukam, kui portaali tasuta nõustamine seda võimaldab.

Kaasabi vajadusel või täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee

Liina Karlson
Themis Õigusbüroo OÜ
jurist/partner
www.themis.ee
 

Küsimus: Kuidas ühistu raamatupidamist kontrollida, kui raamatupidaja ei soovi seda?20.05.2019

Tere!
Üle 15 aasta on meie ühistu raamatupidaja juhatuses ja ei ole saladuseks, et ta tegeleb ka ühistu juhtimisega. Vastavalt tema nägemisele on ta siis üks, teine või kolmas. Ühistu revisjon täidab formaalselt oma nõudeid, allkirjastab dokumendid. Seda tööd teostavad ühistu liikmed, kellel pahatihti puudub vajalik kompetents. Kui sai tõstatatud koosolekul see küsimus, siis ähvardas raamatupidaja ära minna, ennast juhatusest taandada. Meie ei taha, et ta ära läheks, tahame ainult kas või korra professionaalse revidendi kontrolli. Mida meie, liikmed, saaksime selleks teha? Nagu nõiaring.

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Ei ole keelatud, et raamatupidamist teostab juhatuse liige.

Järelevalvet organite tegevuse üle teostab aga üldkoosolek. Selle ülesande täitmiseks võib üldkoosolek määrata revisjoni või audiitorkontrolli. Seega saate koosolekuga võtta vastu otsuse, et tellite sõltumatu revisjoni.

Ühtlasi saab koosolek valida uue juhatuse liikme ja/või raamatupidaja. Tänapäeval on väga palju erinevaid teenusepakkujaid, kes teostavad teenust ka veebipõhiselt, st kogu raamatupidamine on avalik ning KÜ liikmetele kättesaadav.

Kaasabi vajadusel või täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee

Liina Karlson
Themis Õigusbüroo OÜ
jurist/partner
www.themis.ee
 

Küsimus: Millise summa pealt tuleb maksta tulumaksu korteri müügil, kas müügihinna ja ostuhinna vahelt?11.01.2019

Tere!
Soetasin korteri pangalaenuga. Maksin 78000 eurot, müüsin korteri 120 000 euroga. Oma kontole sain ca 60000 eurot, ülejäänud läks pangale laenu tagasimakseks. Maksuamet nõuab tulumaksu tasumist 120 000-78000 Kas õige?

Tänud!

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Jah, õige. Küsimus on kasus ehk tulus mida tehinguga teenisite. Teie tulu on 120 000 - 78 000 = 42 000 eurot. Tehingut üksnes finantseeriti laenuga ja see pole antud juhul tulu teenimise mõttes oluline.

Kaasabi vajadusel või täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee

Liina Karlson
Themis Õigusbüroo OÜ
jurist/partner
www.themis.ee
 

Küsimus: Kui mitu eurot on 0,77 senti?11.01.2019

Tere. Vabandan tobeda küsimuse eest, kui mitu eurot on 0,77 senti. Vaidlus tekkis makse maksmisel.

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

0,0077 eurot.

Kaasabi vajadusel või täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee

Liina Karlson
Themis Õigusbüroo OÜ
jurist/partner
www.themis.ee
 

Küsimus: Kas ettevõttele toob see maksukohustuse kui kulu on ettevõtte jaoks tehtuid, kuid ostudokumendil eraisiku nimi?23.11.2018

Ettevõtte töötaja palub endale hüvitada firma jaoks tehtud ostu. Kuluarve on väljastatud eraisiku nimele, kuid tegelikult on ostud selgelt ettevõtte jaoks tehtud. Kas puhtalt fakt, et arvele on kirjutatud eraisiku nimi toob kaasa maksuhalduri tõlgenduse, et tegemist ei ole ettevõtlusega seotud kuluga ja sellega kaasneva tulumaksukohustuse? Kas kuluarvet võib ise parandada ja lisada sinna ettevõtte nimi?

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Kui eraisik tegi kulu ettevõtte tarbeks ja kuluarve peal on tema nimi, saab selle kanda ettevõtte kuluks ja tulumaksu kohustust ei teki (tulumaksuseaduse prg 12 lg 3). Küll aga ei saa tagasi küsida käibemaksu (kui see seal peal on), kuna sellel puuduvad käibemaksuseaduses nõutud vastavad rekvisiit, st maksumaksja nimi, registrikood, jms (käibemaksuseadus prg 37 lg 7). Arvan, et maksuaudiitor ei pahanda, kui tšekki täiendada ettevõtte nimega, kuid käibemaksu mahaarvamiseks ei ole see piisav.

Kaasabi vajadusel või täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee

Liina Karlson
Themis Õigusbüroo OÜ
jurist/partner
www.themis.ee
 

Küsimus: Kui maksuvaba miinimum on 500€ ja ainsa sissetulekuna saadakse üüritulu 375€, kas see on tulumaksuvaba?23.11.2018

Tere,
Kui maksuvaba miinimum palgana on 500€, siis kui üüritulu saadakse nt 375€, aga see on ainus sissetulek, kas peab siis ikkagi maksma 16% (varem oli 20%?) tulumaksu? On seal vahet, kui tulu saav inimene ajutiselt Eestis ei ela, vaid on turistiviisaga teisel pool maakera.

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Jah, nimetatud suuruses tulu on maksuvaba. Inimese ajutine viibimiskoht ei oma tähtsust, tähtsust omab millise riigi resident ta on ning kus ta oma maailmatulud deklareerima peab.

Kaasabi vajadusel või täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee

Liina Karlson
Themis Õigusbüroo OÜ
jurist/partner
www.themis.ee
 

Küsimus: Kas me peame maksma sotsiaalmaksu, kui meil on isiklik tervisekindlustus kindlustusfirmast?23.11.2018

Tere!
Ma olen osaühingu ainuomanik, osaühingul on kaks juhatuse liiget. Mõlemad tahame meie firmas õpetajana töötada. Mõlemad oleme EL-kodanikud, aga meil on Eestis juba ajutine elukoht - elame juba Eestis.
Kaks kuud tagasi sõlmisime juba ravikindlustuse lepingu ERGOs, seetõttu ei taha me Haigekassa kindlustust.
Küsimused on:
1. Kas me peame maksma sotsiaalmaksu, kui meil seda isiklikult pole vaja (meil on ERGO ravikindlustus ja oleme sellega rahul)?
2. Kui me peame selle eest tasuma, siis kuidas saab otsustada, mis on õige maksusumma? Näiteks me töötame firmas ainult õpetajatena, meil pole teist tulu ning me teenisime 2000 eurot. Kas peab siis 2000 euro eest sotsiaalmaksu (33%) maksma või võib selle osa ka dividendi kujul välja maksta? Mis on õige dividendiosa?
3. Kui me peame sotsiaalmaksu eest tasuma, millal peab hakkama?

Suur tänu

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

1. Sotsiaalmaksu ei maksta seetõttu, et Teil kas juba on või ei ole ravikindlustus vaid seetõttu, et teenite teatud sotsiaalmaksuga maksustatavaid tululiike, nt saate töötasu, palka, erisoodustus, vms. Maksustatavad tululiigid on loetletud sotsiaalmaksuseaduse prg-s 2. Selle eesmärk on pensionikindlustuseks ja riiklikuks ravikindlustuseks vajaliku tulu saamiseks maksumaksjale pandud rahaline kohustus. See ei ole nö isikupõhine ravikindlustuse tagamiseks määratud maks vaid solidaarsusel põhinev süsteem.

2. Kui üks isik on ainult juhatuse liige, siis temale dividendi maksta ei saa. Dividendi saab maksta üksnes ainuomanikule. Dividendi suuruse kinnitab ainuosanik oma otsusega. Õige maksusumma ja tululiigi määramiseks on tegemist liigmahuka analüüsiga, mis väljub portaali mahust, kuid soovitan tutvuda selle lingiga: https://www.emta.ee/et/ariklient/tulu-kulu-kaive-kasum/muudatused/kuidas-osauhingu-osaniku-juhatuse-liikme-ja-tootaja

3. Sotsiaalmaksu makstakse töötajale või teenistujale kuu eest makstud tasult, kuid mitte vähem, kui sotsiaalmaksuseaduses sätestatud kuumäär. Deklareerimine ja reaalne maksu tasumine toimub väljamakse tegemise kuule järgneva kuu 10.kuupäevaks.

Kaasabi vajadusel või täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee

Liina Karlson
Themis Õigusbüroo OÜ
jurist/partner
www.themis.ee
 

Küsimus: Kas teise riigi residendiks hakkamisel pean eesti kinnisvara müümisel maksma tulumaksu?23.11.2018

Sain 2018 kinkelepingu alusel kinnisvara omanikuks, kus olen elanud ametlikult alates 2008. Kuna kavatsen residentsusest loobuda lähitulevikus ja pärast teise riigi residendiks saamist plaanin müüa oma eestis asuva kinnisvara (kordan, et hetkel elan seal) kas pärast müüki on mul vaja maksta tulumaksu?

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Korteri müümisel tuleb tasuda tulumaksu ainult juhul, kui sellele ei kohaldu maksuvabastus.

Kui maksuvabastuse aluseks on eluruumi kasutamine maksumaksja elukohana, ei rakendata maksuvabastust rohkem kui ühe võõrandamise suhtes kahe aasta jooksul. TuMS prg 15 lg lg 6. Seega kui korter on Teie elukoht vahetult enne võõrandamist ja teisi elukoha võõrandamisi ei ole viimase kahe aasta jooksul olnud, siis ei pea tulumaksu tasuma.

Samas kui väidate, et hakkate teise riigi residendiks, milleks hakkamisel on teatud kriteeriumid, mh elama asumine teise riiki, siis ei saa enam Eesti kodu olla Teie vahetu elukoht enne selle võõrandamist. Võimalik, et kui müük teha vahetult reidentsuse muutumise järel, siis tulumaks ei kaasne, kuid samas ei saa öelda, et see on välistatud.

Kaasus vajaks asjaolude täpsustamist.

Kaasabi vajadusel või täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee

Liina Karlson
Themis Õigusbüroo OÜ
jurist/partner
www.themis.ee
 

Küsimus: Kas pean kingitusena saadud korteri müügil maksma tulumaksu?23.11.2018

Minu ema kinkis minule korteri milles elan ise. Kavatsen korteri müüa suurema soetamiseks. Kas pean müüdava korteri saadud raha eest maksma tulumaksu?

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Korteri müümisel tuleb tasuda tulumaksu ainult juhul, kui sellele ei kohaldu maksuvabastus.

Kui maksuvabastuse aluseks on eluruumi kasutamine maksumaksja elukohana, ei rakendata maksuvabastust rohkem kui ühe võõrandamise suhtes kahe aasta jooksul. TuMS prg 15 lg lg 6. Seega kui korter on Teie elukoht vahetult enne võõrandamist ja teisi elukoha võõrandamisi ei ole viimase kahe aasta jooksul olnud, siis ei pea tulumaksu tasuma.

Kaasabi vajadusel või täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee

Liina Karlson
Themis Õigusbüroo OÜ
jurist/partner
www.themis.ee
 

Küsimus: Kas võla sissenõudjal on õigus nõuda viivist võla pealt, mis on juba kohtutäiturile sissenõudmiseks edastatud? 20.11.2018

Tere!
Kas võla sissenõudjal on õigus nõuda viivist võla pealt, mis on juba kohtutäiturile sissenõudmiseks edastatud? Ehk, et iga päev jookseb selle nõude pealt ikkagi viivis, mis on kohtutäituri käes?

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Rahalise kohustuse täitmisega viivitamise korral võib võlausaldaja nõuda võlgnikult viivitusintressi (viivist), arvates kohustuse sissenõutavaks muutumisest kuni kohase täitmiseni. Seega kui täitedokumendis (nt kohtuotsuses) on võlgnikult välja mõistetud lisaks põhinõudele ka viivis, on võlgnik kohustatud viivist tasuma kuni põhinõude täieliku tasumiseni.

Kaasabi vajadusel või täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee

Liina Karlson
Themis Õigusbüroo OÜ
jurist/partner
www.themis.ee