Maksud ja raamatupidamine

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kas tekib tulumaksukohustus, kui olen 2 aastat sees elanud, aga maksnud järelmaksuga, mis on ostu/tehingu aeg?24.10.2019

Tere, on tehtud kinnisvara järelmaksuga ostuks notariaalne leping üle kahe aasta tagasi. On tehtud ka eelmärge kinnisturegistrisse. Nüüd soovime aga järelmaksu ennetähtaegselt ära maksta ja omanik on ka sellega nõus. Küsimus on, kui soovin nüüd seda kinnisvara müüa pärast ostu vormistamist notaris, kas ma saan seda teha tulumaksuvabalt? Olen ju seal sees elanud üle kahe aasta.

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Tulumaksuseadus sätestab, et tulumaksuvaba on maksumaksja omandis üle kahe aasta olnud kinnisasi. Seega kui asi sai Teie omandisse üle kahe aasta tagasi, siis on müügist saadud tulu maksuvaba. Eeldan, et omand läks siis üle ja pidite tasuma üksnes osamakseid.

Kaasabi vajadusel või täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee

Liina Karlson
Themis Õigusbüroo OÜ
jurist/partner
www.themis.ee
 

Küsimus: Kas KÜ peab esitama arved kinnistusregistri andmete ruutmeetrite järgi?14.10.2019

Korteri m2 arv kinnistusregistris on erinev, kui tegelikult projekti järgi. Samas olen näinud 3 erinevat projekti, kus kõikides on minu korteri m2 arv erinev. Milline neist on just see õige, ma hetkel ei teagi. Ostulepingus on mul sama m2 arv, mis on ka kinnistusregistris. Majal ei ole veel kasutusluba ja asja pidi korda saama peale kasutusloa tegemist. Kas sel juhul on õigus mulle esitada ühistu kommunaalide arved tagantjärgi suurema m2 eest? Täpsustuseks, et praegu on kinnistusregistris väiksem m2 arv, kui tegelikult peaks projekti järgi olema. Väidetavalt on tehtud viga kinnistusregistrisse kandmisel. Teadaolevalt on esitatud joonis korteri kohta ja eplikatsioon erinevad. Arveid on esitatud praegu kinnistusregistri järgi.

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Tänan pöördumise eest!
Vastavalt korteriomandi- ja korteriühistuseaduse (KrtS) § 40 lg 1 teevad korteriomanikud majanduskava alusel perioodilisi ettemakseid vastavalt oma kaasomandi osa suurusele. Antud juhul lähtub korteriühistu arvete esitamisel kinnistusraamatusse kantud üldpinnast. Tegemist on korrektse lähenemisega, kuna õiguslikku tähendust omavad eelkõige andmed, mis on kantud kinnistusraamatusse. Korteriomandi üldpinna muutuse kinnitamine ning sellest kantuna kinnistusraamatu andmete parandamine saab omada tähendust üksnes tulevikus esitamisele kuuluvate arvete seisukohast. Vastasel juhul tekiks vastuolu hea usu põhimõttega.

Kaasabi vajadusel või täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee

Liina Karlson
Themis Õigusbüroo OÜ
jurist/partner
www.themis.ee
 

Küsimus: Kas tööandja peab maksma lõpparvega 14 päeva puhkuseraha kui 2019 a puhkust on kasutatud 14 päeva?14.10.2019

Tere,
Sooviks teada, kas tööandjal on kohustus maksta koos lõpparvega puhkuserahad 14 päeva eest kui 2019 aasta puhkust on võetud eelnevalt (juulis) 14 päeva ja selle eest on ära makstud puhkuserahad?

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Töölepingu seaduse § 68 kohaselt antakse töötajale puhkust töötatud aja eest. Sama seaduse § 71 näeb ette tööandja kohustuse hüvitada töötajale töölepingu lõppemisel kasutamata jäänud aegumata põhipuhkuse rahas. Kasutamata põhipuhkus makstakse välja lõpparvega.

Teie pöördumisest selgub, et 2019. aasta puhkusetasu on osaliselt välja makstud. Seega kuulub töölepingu lõpetamisel täiendavalt hüvitamisele puhkusetasu, mis võrdub tegelike puhkusepäevade arvuga (puhkusepäevad, millele töötajal on õigus töölepingu lõpetamise päeva seisuga) ning juba hüvitatud puhkusepäevade vahega.

Täpse hüvitamisele kuuluva puhkusepäevade arvu aitab välja selgitada puhkusetasu kalkulaator: https://www.kalkulaator.ee/et/puhkusekalkulaator

Kaasabi vajadusel või täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee

Liina Karlson
Themis Õigusbüroo OÜ
jurist/partner
www.themis.ee
 

Küsimus: Kas erastatud maa jagamise järel ühe kinnistu müümisel pean maksma tulumaksu?20.05.2019

Erastasin 1998. aastal ostueesõigusega talumaja juurde kuuluva maa 36ha. Nüüd soovin jagada selle 3 erinevaks kinnistuks. Kas pean tasuma tulumaksu, kui otsustan ühe kinnistu neist edaspidi ära müüa?

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Kahjuks on küsimusele vastamine keerukam, kui portaali tasuta nõustamine seda võimaldab.

Kaasabi vajadusel või täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee

Liina Karlson
Themis Õigusbüroo OÜ
jurist/partner
www.themis.ee
 

Küsimus: Kuidas maksustatakse auto müük, kui auto saadi korteriga vahetuse teel?20.05.2019

Tere

Kui saadakse korter kinkelepinguga ning vahetatakse see korter auto vastu ning hiljem müüakse auto maha, kas siis maksustataks selle auto müügist saadud tulu. Sealjuures ei ole see kinnisvara tehing esimene, mis on müüdud kahe aasta jooksul.

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Kahjuks on küsimusele vastamine keerukam, kui portaali tasuta nõustamine seda võimaldab.

Kaasabi vajadusel või täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee

Liina Karlson
Themis Õigusbüroo OÜ
jurist/partner
www.themis.ee
 

Küsimus: Kuidas ühistu raamatupidamist kontrollida, kui raamatupidaja ei soovi seda?20.05.2019

Tere!
Üle 15 aasta on meie ühistu raamatupidaja juhatuses ja ei ole saladuseks, et ta tegeleb ka ühistu juhtimisega. Vastavalt tema nägemisele on ta siis üks, teine või kolmas. Ühistu revisjon täidab formaalselt oma nõudeid, allkirjastab dokumendid. Seda tööd teostavad ühistu liikmed, kellel pahatihti puudub vajalik kompetents. Kui sai tõstatatud koosolekul see küsimus, siis ähvardas raamatupidaja ära minna, ennast juhatusest taandada. Meie ei taha, et ta ära läheks, tahame ainult kas või korra professionaalse revidendi kontrolli. Mida meie, liikmed, saaksime selleks teha? Nagu nõiaring.

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Ei ole keelatud, et raamatupidamist teostab juhatuse liige.

Järelevalvet organite tegevuse üle teostab aga üldkoosolek. Selle ülesande täitmiseks võib üldkoosolek määrata revisjoni või audiitorkontrolli. Seega saate koosolekuga võtta vastu otsuse, et tellite sõltumatu revisjoni.

Ühtlasi saab koosolek valida uue juhatuse liikme ja/või raamatupidaja. Tänapäeval on väga palju erinevaid teenusepakkujaid, kes teostavad teenust ka veebipõhiselt, st kogu raamatupidamine on avalik ning KÜ liikmetele kättesaadav.

Kaasabi vajadusel või täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee

Liina Karlson
Themis Õigusbüroo OÜ
jurist/partner
www.themis.ee
 

Küsimus: Millise summa pealt tuleb maksta tulumaksu korteri müügil, kas müügihinna ja ostuhinna vahelt?11.01.2019

Tere!
Soetasin korteri pangalaenuga. Maksin 78000 eurot, müüsin korteri 120 000 euroga. Oma kontole sain ca 60000 eurot, ülejäänud läks pangale laenu tagasimakseks. Maksuamet nõuab tulumaksu tasumist 120 000-78000 Kas õige?

Tänud!

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Jah, õige. Küsimus on kasus ehk tulus mida tehinguga teenisite. Teie tulu on 120 000 - 78 000 = 42 000 eurot. Tehingut üksnes finantseeriti laenuga ja see pole antud juhul tulu teenimise mõttes oluline.

Kaasabi vajadusel või täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee

Liina Karlson
Themis Õigusbüroo OÜ
jurist/partner
www.themis.ee
 

Küsimus: Kui mitu eurot on 0,77 senti?11.01.2019

Tere. Vabandan tobeda küsimuse eest, kui mitu eurot on 0,77 senti. Vaidlus tekkis makse maksmisel.

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

0,0077 eurot.

Kaasabi vajadusel või täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee

Liina Karlson
Themis Õigusbüroo OÜ
jurist/partner
www.themis.ee
 

Küsimus: Kas ettevõttele toob see maksukohustuse kui kulu on ettevõtte jaoks tehtuid, kuid ostudokumendil eraisiku nimi?23.11.2018

Ettevõtte töötaja palub endale hüvitada firma jaoks tehtud ostu. Kuluarve on väljastatud eraisiku nimele, kuid tegelikult on ostud selgelt ettevõtte jaoks tehtud. Kas puhtalt fakt, et arvele on kirjutatud eraisiku nimi toob kaasa maksuhalduri tõlgenduse, et tegemist ei ole ettevõtlusega seotud kuluga ja sellega kaasneva tulumaksukohustuse? Kas kuluarvet võib ise parandada ja lisada sinna ettevõtte nimi?

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Kui eraisik tegi kulu ettevõtte tarbeks ja kuluarve peal on tema nimi, saab selle kanda ettevõtte kuluks ja tulumaksu kohustust ei teki (tulumaksuseaduse prg 12 lg 3). Küll aga ei saa tagasi küsida käibemaksu (kui see seal peal on), kuna sellel puuduvad käibemaksuseaduses nõutud vastavad rekvisiit, st maksumaksja nimi, registrikood, jms (käibemaksuseadus prg 37 lg 7). Arvan, et maksuaudiitor ei pahanda, kui tšekki täiendada ettevõtte nimega, kuid käibemaksu mahaarvamiseks ei ole see piisav.

Kaasabi vajadusel või täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee

Liina Karlson
Themis Õigusbüroo OÜ
jurist/partner
www.themis.ee
 

Küsimus: Kui maksuvaba miinimum on 500€ ja ainsa sissetulekuna saadakse üüritulu 375€, kas see on tulumaksuvaba?23.11.2018

Tere,
Kui maksuvaba miinimum palgana on 500€, siis kui üüritulu saadakse nt 375€, aga see on ainus sissetulek, kas peab siis ikkagi maksma 16% (varem oli 20%?) tulumaksu? On seal vahet, kui tulu saav inimene ajutiselt Eestis ei ela, vaid on turistiviisaga teisel pool maakera.

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Jah, nimetatud suuruses tulu on maksuvaba. Inimese ajutine viibimiskoht ei oma tähtsust, tähtsust omab millise riigi resident ta on ning kus ta oma maailmatulud deklareerima peab.

Kaasabi vajadusel või täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee

Liina Karlson
Themis Õigusbüroo OÜ
jurist/partner
www.themis.ee