Maksud ja raamatupidamine

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kas võla sissenõudjal on õigus nõuda viivist võla pealt, mis on juba kohtutäiturile sissenõudmiseks edastatud? 20.11.2018

Tere!
Kas võla sissenõudjal on õigus nõuda viivist võla pealt, mis on juba kohtutäiturile sissenõudmiseks edastatud? Ehk, et iga päev jookseb selle nõude pealt ikkagi viivis, mis on kohtutäituri käes?

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Rahalise kohustuse täitmisega viivitamise korral võib võlausaldaja nõuda võlgnikult viivitusintressi (viivist), arvates kohustuse sissenõutavaks muutumisest kuni kohase täitmiseni. Seega kui täitedokumendis (nt kohtuotsuses) on võlgnikult välja mõistetud lisaks põhinõudele ka viivis, on võlgnik kohustatud viivist tasuma kuni põhinõude täieliku tasumiseni.

Kaasabi vajadusel või täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee

Liina Karlson
Themis Õigusbüroo OÜ
jurist/partner
www.themis.ee
 

Küsimus: Kui seni ei ole tehtud reservkapitali kandeid, kas siis nüüd tuleb teha mitme aasta eest?11.10.2018

Tere,
Ettevõtte põhikirjas on punkt, et kahjumi katmiseks ja osakapitali suurendamiseks moodustab osaühing reservkapitali, mille suuruseks on 10% osakapitalist. Kuni nimetatud suuruse saavutamiseni kantakse reservkapitali igal aastal 1/20 puhaskasumist.
Kasumid on olnud juba mitu aastat aga neid kandeid tehtud ei ole, kuigi see oleks olnud kohustuslik.
Kas see tuleb siis teha kõige viimase kinnitatud majandusaastaaruande alusel?
Aitäh!

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Jah, kanded teha 2018 või kui nt 2017 (või mõni varasem) aruanne on kinnitamata, siis saab veel teha ka sinna aastasse.

Alternatiivselt võib muuta ära ettevõtte põhikirja, kus kaotada ära reservkapitali moodustamise kohustus. Äriseadustik § 139 lg 1 p 7.

Kaasabi vajadusel või täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee

Liina Karlson
Themis Õigusbüroo OÜ
jurist/partner
www.themis.ee
 

Küsimus: Kas pärandina saadud raha pangakontol maksustatakse, kui saadud tulu?11.10.2018

Tere! Kas pärandina saadud raha pangakontol kuulub deklareerimisele ja maksustatakse tulumaksuga (summa ületab 6000 eurot)?

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Tulumaksuga ei maksustata vastuvõetud pärandvara (tulumaksuseaduse § 15 lg 4 p 1).

Samuti ei maksustata tulumaksuga raha kasutusele võttu, kuna see ei ole tulumaksuseaduse mõistes tulu (palk, rent, kasu vara võõrandamisest, vms) (TuMS § 1 lg 1, TuMS § 12 lg 1).

Ehk Eestis veel ei maksustata, osades teistes riikides aga küll.

Kaasabi vajadusel või täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee

Liina Karlson
Themis Õigusbüroo OÜ
jurist/partner
www.themis.ee
 

Küsimus: Kas on võimalik osakapitali suurendamine omaniku poolt firmale antud laenust loobumisega?15.08.2018

Kas on võimalik osakapitali suurendamine omaniku poolt firmale antud laenust loobumisega? Kas laenust loobumine ja osakapitali suurendamine tuleb registreerida äriregistris kui põhikirja järgi on omakapitali suurendamiseks ruumi.
Kuidas raamatupidamises neid kandeid vormistada?

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Osakapitali saab suurendada laenust loobumisega.

Äriregistrile tuleb esitada avaldus kapitali suurendamiseks, kuna kapitali täpne suurus peab nähtuma registrikaardilt.

Raamatupidamislikud kanded oleks:
D: saadud laen
K: osakapital

Kaasabi vajadusel või täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee

Liina Karlson
Themis Õigusbüroo OÜ
jurist/partner
www.themis.ee
 

Küsimus: Kas osakapitali sissemaksena tehtud rahast võib tagastada asutamiskulud?14.08.2018

Tere. Osaühing sai asutatud osakapitali kohese tasumiseta. Plaanis tasuda mitme maksena. Märgitud sai, et ettevõte tasub kõik asutamiskulud. Ettevõtte arvelduskontole sai tasutud osakapitali sissemakse 500 eurot. Muid tulusid veel laekunud pole. Küsimus siis selline, kas sellest rahast, mis on tehtud osakapitali sissemaksena võib tagastada asutamiskulud? Minu arusaama järgi on see ettevõtte raha samamoodi nagu tulevane saadav tulu ehk siis ei peaks ootama tulu? Paljudes blogides on selline märge küll silma jäänud ja otsustasin küsida üle, et oleks selge!
Tänan vastuse eest!

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Kui asutasite ettevõtte sissemakseta, siis on 500 eurot vaba raha, mida saate kasutada oma äritegevuses.

Kui otsustasite teha osakapitali sissemakse nimetatud summa ulatuses (st maksekorralduses on vastav selgitus), muutub ka see raha ettevõtte rahaks samamoodi nagu nt tulevane saadav tulu. St praktikas kasutatakse seda raha erinevate kulude katmiseks.

Oluline on, et kuni osanik ei ole ÄS § 140 lg 1 nimetatud kokkuleppe korral sissemakset täielikult tasunud, vastutab ta osaühingu ees osaühingu kohustuste eest tasumata sissemakse ulatuses, kui osaühingu kohustust ei ole võimalik täita osaühingu vara arvel. Väljamakse tegemise keeld ei hõlma osanikule makstavat töötasu vms tasusid.

Kaasabi vajadusel või täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee

Liina Karlson
Themis Õigusbüroo OÜ
jurist/partner
www.themis.ee
 

Küsimus: Kas eelmise aasta revisjoni peab tegema uus revident või vana, kelle tähtaeg lõppes jaanuaris?14.08.2018

Tere!
Olin tähtajaliselt KÜ revident. Minu revidendi tähtaeg sai 2018 jaanuar lõpuga läbi ja valiti uus revident. Kuid KÜ juhatuse arvates pean tegema mina eelmise aasta revideerimise. Kuidas õige on, kas pean läbi viima revideerimise või siis mitte.
Tervitades!

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Küsimus on käsunduslepingu alusel kohustuste täitmise lõppemises. Revidendi ülesanded lõpevad temaga lepingu lõppemisel kui ei ole lepitud kokku teisiti, st, et teete veel ära lõppenud aasta revideerimise.

Kaasabi vajadusel või täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee

Liina Karlson
Themis Õigusbüroo OÜ
jurist/partner
www.themis.ee
 

Küsimus: Kas tulumaksuvabastus laieneb ka pojale, kui see müüb isale tagastatud maa, mille sai kinkega?14.08.2018

Tere.
Tulumaksuseaduses § 15. Kasu vara võõrandamisest
on öeldud
(4) Tulumaksuga ei maksustata
5) tulu omandireformi käigus tagastatud maa võõrandamisest;

Kui isale tagastati metsamaa ja isa kirjutas kinkelepinguga selle maa pojale, kas nüüd, kui poeg soovib seda metsamaad müüa, peab ta maksma tulumaksu?

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Kui metsamaa oleks saadud pärimisega, siis selle edasimüügil tulumaksu tasumise kohustust ei oleks tekkinud.

Kuna vara saadi kingitusena ja saadud vara võõrandatakse, tuleb saadud kasult maksta tulumaksu. Sh on soetusmaksumus null eurot.

Kaasabi vajadusel või täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee

Liina Karlson
Themis Õigusbüroo OÜ
jurist/partner
www.themis.ee
 

Küsimus: Kas mulle laieneb maksuvabastus vara võõrandamisel, mille sain tädilt annakuna?14.08.2018

Tere.
Minu tädi (ema õde) määras mulle testamendiga annaku, milleks on hoonestamata maatükk (omandireformi käigus tagastatud).
Sel aastal müüsin maatüki ära. Kas mulle laieneb vara võõrandamisel tulumaksuvabastus?

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Annaku üleandmiseks sõlmitakse notariaalne annaku üleandmise leping. St annaku saaja ei ole pärandaja õigusjärglane ning annaku üleandmist võib lugeda vara esimeseks võõrandamistehinguks.

See tähendab, et annakuna saanud vara võõrandamisel annaku saaja poolt talle enam pärandaja maksuvabastused ei kohaldu (annakuna saadud maa võõrandamise korral TuMS § 15 lg 4 p 5 olukorras oli annaku täitmine juba esmane võõrandamistehing ning annakusaaja poolt maa järgmisele müügile enam maksuvabastus ei kohandu).

Täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee.

Liina Karlson
Themis Õigusbüroo OÜ
jurist/partner
www.themis.ee
 

Küsimus: Kuidas on tulumaksuga, kui müüa korteritega maja, milles müüja ise sees on elanud?14.08.2018

Isik müüb kinnistu, millel paiknev hoone on ehitisregistris registreeritud kui korteritega elamu. Kuna ühes neis korteritest elab ka kinnistu omanik ise, siis osa müügitulust peaks olema tulumaksuvaba. Kuidas leida maksuarvestusse minev soetushinna ja müügihinna osa? Kas korterelamu müügil võib müügilepingus määrata igale korteritele konkreetse hinna, mida saaks siis maksustatava müügihinnana leidmisel arvestada?

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Küsimusest jääb selgusetuks, kas korterite müüja on füüsiline või juriidiline isik. Sees elab ilmselt füüsiline isik. Õiguslikud alused maksustamiseks on erinevad.

Füüsilise isiku maksuvabastuse aluseks on eluruumi kasutamine maksumaksja elukohana kuni võõrandamiseni. St millises korteris isik elas kuni võõrandamiseni, selle saab ta müüa maksuvabalt. Oluline on, et maksuvabastust ei rakendata rohkem kui ühe võõrandamise suhtes kahe aasta jooksul.

Kui teised korterid on ka füüsilise isiku nimel ja neid müüb füüsiline isik, siis füüsilise isiku kasu, mida tulumaksustatakse, on vara müügihinna ja soetusmaksumuse vahe, millest on maha arvatud vara müügiga otseselt seotud kulud.

Kui kortereid müüb juriidiline isik, on küsimus mitte tulumaksustamises vaid käibemaksustamises, kus maksustava väärtuse põhimõtted on toodud KMS §-s 12. Rohkem infot siit: https://www.emta.ee/et/ariklient/tulu-kulu-kaive-kasum/kaibemaksuseaduse-selgitused/maksustatav-vaartus

Täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee.

Liina Karlson
Themis Õigusbüroo OÜ
jurist/partner
www.themis.ee
 

Küsimus: Kas saan oma korteri müüa tulumaksu tasumise kohustuseta, kui ise ei ole seal elanud mitu aastat?14.08.2018

Tere!
Oman korterit Harjumaal ja Tallinnas. Just Tallinna korter tuleb lähitulevikus seoses elukorralduse muutumisega müüa. See korter on välja üüritud ja juba aastaid olen MTA-le tasunud üüritulu arvelt tulumaksu. Palun selgitust, kas saan oma Tallinna korteri müüa tulumaksu tasumise kohustuseta, ise ei ole seal elanud mitu aastat.
Vastuse eest ettetänuga

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Maksuvabastuse aluseks on eluruumi kasutamine maksumaksja elukohana kuni võõrandamiseni. Kui see ei ole Teie elukoht olnud kuni võõrandamiseni, siis maksuvabastust rakendada ei saa.

Kui kinnisasja, ehitist või korterit kasutati samaaegselt selle elukohana kasutamisega ka muul otstarbel, rakendatakse maksuvabastust proportsionaalselt elukohana ja muul otstarbel kasutatud ruumide pindala suhtele. TuMS § 15 lg 5 p 1 ja lg 6.

Täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee.

Liina Karlson
Themis Õigusbüroo OÜ
jurist/partner
www.themis.ee