Asjaõigus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kuidas lõpetada kaasomand, kui teine kaasomanik viibib kinnipidamisasutuses?22.04.2015

Tere! Soovin lõpetada kinnistu kaasomandit, kuid teine kaasomanik viibib kinnipidamisasutuses veel pikka aega. Hoone laguneb, on kütmata. Elan ise püsivalt sees, kuid teisele kaasomanikule kuuluvas osas ma mõistagi midagi teha ei saa. Kas saab esitada kaasomandi lõpetamise avalduse, kui teine omanik ilmselt ei oleks nõus lõpetamisega? Samuti puuduvad tal võimalused (ka välja saades) ise väljaostuks või hoone parandamiseks. Äraoleku ajal sai ta pärandusena veel osa samast kinnistust (pärand on vastu võetud), kuid see on kinnistusregistris vormistamata ja selle osa omanik on surnu. Kas segane seis kinnistusraamatus võib mõjutada kaasomandi lõpetamise käiku? Kust ja kuidas peaks alustama kaasomandi lõpetamise protseduuri?
Vastuse eest ette tänades.

Vastus: Piret Pallo, vandeadvokaat, Advokaadibüroo LMP, www.lmp.ee

Vastavalt asjaõigusseaduse § 76 lg-le 1 on kaasomanikul õigus nõuda kaasomandi lõpetamist igal ajal.

AÕS § 77 sätestab, et kaasomandi lõpetamisel jagatakse asi vastavalt kaasomanike kokkuleppele. Kui kaasomanikud ei saavuta kokkulepet, otsustab kohus hageja nõudel asja jagamise.

Seega peaksite pöörduma kohtusse kaasomandi lõpetamise nõudega.

Juhul, kui vajate antud küsimuse lahendamiseks täiendavalt nõu või tekib täiendavaid küsimusi, pöörduge julgelt Advokaadibüroo LMP poole kas telefoni teel 7 300 400 või e-posti aadressil: info@lmp.ee.

Lugupidamisega

Piret Pallo
Advokaadibüroo LMP
vandeadvokaat

Tallinn | Tartu | Valga
Tel: 7 300 400
E-post: info@lmp.ee
www.lmp.ee
 

Küsimus: Kuidas saada ühisvara ainuomanikuks kui eksabikaasa ei ole 1984 aastast Eestis käinud ja asukoht teadmata?20.04.2015

Tere,
Mul on küsimus ühisomandi (kinnisvara) võimalikust lõpetamisest. Ema abiellus 1982 a. Eestis välismaalasega. 1984 aastal lahkus tema abikaasa (minu isa), olles veel abielus, tagasi kodumaale. Vahepeal olid kontaktis, kuid siis kadus kontakt jäädavalt. 1990-nda lõpu poole sai ema oma elupinna erastada ja lasi kirjutada oma nimele.
2000. aasta alguses lahutas ta oma abikaasast kohtu kaudu (kohtuprotsessi ajal püüti mehega/ema abikaasaga kontakti saada, kuid tulutult). Seda siis vanade kontaktide põhjal. Lõpuks sai ema kohtu kaudu lahutuse, kuid sel ajal ei pööranud toonane jurist tähelepanu, et kas on ka vara jagada, seega jäi minu isa ka elupinna omanikuks. Siinkohal ütlen, et aastast 1984 ei ole isa kordagi Eestis käinud ja ta ei oma Eesti kodakondsust ning igasugune kontakt puudub.
2007. a saime teada, et ema elupind on tema eksabikaasaga ühisvara, kuna ema erastas selle abielu ajal. Tookord pidasime nõu juristiga, ja tema sõnul saab 30a möödudes, mil teisest omanikust ei ole mingit kontakti, kohtu kaudu ühisvara teha ainuomandiks.
Nüüd on aasta 2015, möödas juba 31 aastat ja seega soovime teada millised on võimalused, et saada kinnisvara ainuomanikuks?
Mida peab selleks tegema ja kas 30 a väide vastab tõele?
Oleme teadmatuses ja ei tea kust otsast alustada.
Vastust ootama jäädes,

Vastus: Piret Pallo, vandeadvokaat, Advokaadibüroo LMP, www.lmp.ee

Eeldan, et teie toonane jurist võis pidada silmas sätet, mis reguleerib kinnisasja omandamist igamisega.

Asjaõigusseaduse § 124 lõige 1 sätestab, et kui isik on 30 aastat katkematult vallanud kinnisasja, mis ei ole kantud kinnistusraamatusse või mille omanikku kinnistusraamatust ei nähtu või mille omanik oli enne valdaja poolt valduse saamist surnud ja 30 aasta jooksul ei ole tehtud kinnistusraamatusse niisugust kannet, mille tegemiseks on vajalik omaniku nõusolek, võib valdaja nõuda enda kandmist kinnistusraamatusse kinnisasja omanikuna.

Ehk teie ema saaks nõuda enda kandmist kinnistusraamatusse antud kinnisasja ainuomanikuna kui ta on 30 aastat katkematult kinnisasja vallanud ehk näiteks korteris sees elanud, kommunaalmakseid tasunud jne, kuid antud sättest tulenevalt peab olema tegemist olukorraga, kus kinnisasi ei ole kantud kinnistusraamatusse või mille omanikku kinnistusraamatust ei nähtu või mille omanik oli enne valdaja poolt valduse saamist surnud.

Siinkohal võiksite konsulteerida kinnistusosakonnaga, et kas teie juhtumile ka antud säte kohaldub. Kui jah, siis enda omanikuna kinnistusraamatusse kandmiseks peab teie ema esitama nõude.

Vastavalt AÕS § 124 lõikele 2 esitatakse nõue kande tegemiseks AÕS § 124 1. lõikes märgitud alustel kohtule, kes määrab üleskutsemenetluses aja vastuväidete esitamiseks ja avaldab vastava kuulutuse. Kui määratud tähtajal vastuväiteid ei esitata või need tagasi lükatakse, teeb kohus määruse, mis on kinnistusraamatusse kande tegemise aluseks.

Juhul, kui vajate antud küsimuse lahendamiseks täiendavalt nõu või tekib täiendavaid küsimusi, pöörduge julgelt Advokaadibüroo LMP poole kas telefoni teel 7 300 400 või e-posti aadressil: info@lmp.ee.

Lugupidamisega

Piret Pallo
Advokaadibüroo LMP
vandeadvokaat

Tallinn | Tartu | Valga
Tel: 7 300 400
E-post: info@lmp.ee
www.lmp.ee
 

Küsimus: Kas maja kaasomanik saab osta teise poole majast ka ilma selle juurde käiva poole maata?16.04.2015

Tere!
Kui maja (hoone on suur aidahoone) on pärinud kaks inimest st, hoonest pool ja pool ja selle ümber oleva maa (mõlemal siis 1/2 hektarist.
Kas üks neist saab ka oma poole hoone maha müüa ilma ümbritseva maata (2m ümber maja on vist kohustuslik), st kolmandale isikule. Hoone ise on Harju maakonnas ja asetseb külas, mitte linnas.
Kui seda ei saa müüa ilma maata, kas teise poole omanik saab seda osta ka ilma maata, kuna see kuulub tema osa juurde ja omab ka maad?

Vastus: Piret Pallo, vandeadvokaat, Advokaadibüroo LMP, www.lmp.ee

Ilma maatükita poole maja müügiks oleks vaja kõigepealt avada uus registriosa kinnistusraamatus ehk moodustada nö uus kinnistu, kuhu siis jääb see osa maast, mida müüa ei taheta ja seejärel peaks saama müüa üksnes majaosa.

Kinnistusraamatuseadus § 53 lg 1 sätestab, et kui kinnistu jagamisel soovitakse eraldatud osast moodustada uus kinnistu, avab kinnistusosakond uue registriosa. Kuid täpsemate juhiste ja selgituste saamiseks pöörduge vastava kinnistus-ja registriosakonna poole.

Juhul, kui vajate antud küsimuse lahendamiseks täiendavalt nõu või tekib täiendavaid küsimusi, pöörduge julgelt Advokaadibüroo LMP poole kas telefoni teel 7 300 400 või e-posti aadressil: info@lmp.ee.

Lugupidamisega

Piret Pallo
Advokaadibüroo LMP
vandeadvokaat

Tallinn | Tartu | Valga
Tel: 7 300 400
E-post: info@lmp.ee
www.lmp.ee
 

Küsimus: Kuidas käituda, kui ostsime äsja maja ja avastasime, et naaber on aiaga meie krundist osa ära lõiganud?13.04.2015

Ostsime maja ja avastasime, et naaber on aastaid tagasi paigaldanud oma võrkaia nii, et umbes 5 m2 meie maast jääb tema aia sisse. Kuidas käituda, et seadustega pahuksisse ei lähe?

Vastus: Piret Pallo, vandeadvokaat, Advokaadibüroo LMP, www.lmp.ee

Kui see teid ei häiri, et väike osa teile kuuluvast maa-alast jääb naabrile, ei ole vaja antud olukorras midagi ette võtta.

Kui aga soovite, et naaber aeda nihutaks, soovitaksime kõigepealt alustada läbirääkimistest naabriga, mitte hakata aeda ise omavoliliselt ümber tõstma.

Juhul, kui vajate antud küsimuse lahendamiseks täiendavalt nõu või tekib täiendavaid küsimusi, pöörduge julgelt Advokaadibüroo LMP poole kas telefoni teel 7 300 400 või e-posti aadressil: info@lmp.ee.

Lugupidamisega

Piret Pallo
Advokaadibüroo LMP
vandeadvokaat

Tallinn | Tartu | Valga
Tel: 7 300 400
E-post: info@lmp.ee
www.lmp.ee
 

Küsimus: Kuidas on lihtsaim viis vormistada kaasomandis majaosa teisele kaasomanikule, kui plaanis on tegelikult ka maja müük?13.04.2015

Saime emaga 2007.a päranduseks maja. Ema on sissekirjutatud ja elanud kogu aja selle majas, mina aga mitte. Ema soovib maja müüa, et osta väiksem elamine. Mina soovin loobuda oma osast ema kasuks. Kuidas oleks mõistlikum, kas teha kinkeleping emale või saab ka mingi loobumise teha maja müümisega samal ajal? Või on veel mingid variandid?

Vastus: Piret Pallo, vandeadvokaat, Advokaadibüroo LMP, www.lmp.ee

Tere! Saate oma osa emale kinkelepinguga kinkida. Kinkelepingu ja osa kinkimise kohta uurige täpsemalt notari käest.

Juhul, kui vajate antud küsimuse lahendamiseks täiendavalt nõu või tekib täiendavaid küsimusi, pöörduge julgelt Advokaadibüroo LMP poole kas telefoni teel 7 300 400 või e-posti aadressil: info@lmp.ee.

Lugupidamisega

Piret Pallo
Advokaadibüroo LMP
vandeadvokaat

Tallinn | Tartu | Valga
Tel: 7 300 400
E-post: info@lmp.ee
www.lmp.ee
 

Küsimus: Kas kaasomanikul on õigus keelata teisel kaasomanikul majja "sisse kirjutada" oma poega?06.04.2015

Tere!
Ema (olen ema vanem poeg) elab isaga (surnud) abielu kestel ehitatud maamajas. Isa pärandas oma osa minu vennale tingimusega, et ema pärandab oma osa minule. Nüüd soovin end ema juurde sisse kirjutada, et teda vajadusel hooldada ja teha maamajas vajalikke töid. Kas minu vennal on õigus keelduda nõusoleku andmisest minu sissekirjutamiseks ema juurde? Ja kas juhul, kui ema teeb mulle kinkelepingu, pean ma tasuma tulumaksu kohe või alles pärast ema surma?
Tänan vastuste eest!

Vastus: Piret Pallo, vandeadvokaat, Advokaadibüroo LMP, www.lmp.ee

Hetkel on maamaja teie ema ja venna kaasomandis, mõlemale kuulub ½ majast.

Vastavalt AÕS § 73-le on kaasomanikul õigus temale kuuluvat mõttelist osa ühises asjas võõrandada, pärandada, pantida või muul viisil käsutada.

Seega, sissekirjutuse võib teha teie ema ning üldjuhul ei tohiks saada teie vend ema kui teist kaasomanikku keelata.

Kinkelepingu puhul tekib tulumaksu tasumise kohustus siis, kui võõrandate kinnistu. Sellist olukorda reguleerib TuMS § 15 lg 1, mis sätestab, et tulumaksuga maksustatakse kasu võõrandatava ja varaliselt hinnatava eseme müügist.

Juhul, kui vajate antud küsimuse lahendamiseks täiendavalt nõu või tekib täiendavaid küsimusi, pöörduge julgelt Advokaadibüroo LMP poole kas telefoni teel 7 300 400 või e-posti aadressil: info@lmp.ee.

Lugupidamisega

Piret Pallo
Advokaadibüroo LMP
vandeadvokaat

Tallinn | Tartu | Valga
Tel: 7 300 400
E-post: info@lmp.ee
www.lmp.ee
 

Küsimus: Mida teha, kui sooviks kaasoamandis maja korda teha, kuid teisel kaasomanikul puudub igasugune huvi?23.03.2015

Tere,
Õega pooleks on päritud korter ja maja. Sooviks korterit müüa ja maja korda teha ja välja osta, kuid õde elab Soomes ja ei soovi juba aastaid ühendust võtta, väldib igasuguseid kontakte, samas maja laguneb ja vajab tõsist remonti, 7 aastat kütmata jne. Mida teha? Aitäh

Vastus: Piret Pallo, vandeadvokaat, Advokaadibüroo LMP, www.lmp.ee

Esmalt võiks ikkagi kuidagi õega ühendust üritada saada, kuid kui ta seda kindlalt väldib ning mingile kohtuvälisele kokkuleppele ei ole võimalik jõuda, siis on variant kaasomandi lõpetamine ja vara jagamine kohtu kaudu AÕS § 76 ja § 77 alusel.

AÕS § 76 lg 1 kohaselt on kaasomanikul õigus igal ajal nõuda kaasomandi lõpetamist.

AÕS § 77 lg 1 kohaselt jagatakse kaasomandi lõpetamisel asi vastavalt kaasomanike kokkuleppele.

Sama paragrahvi lõige 2 sätestab, et kui kaasomanikud ei saavuta kokkulepet kaasomandis oleva asja jagamise viisi suhtes, otsustab kohus hageja nõudel kas jagada asi kaasomanike vahel reaalosades, anda asi ühele või mitmele kaasomanikule, pannes neile kohustuse maksta teistele kaasomanikele välja nende osad rahas, või müüa asi avalikul või kaasomanikevahelisel enampakkumisel ning saadud raha jagada kaasomanike vahel vastavalt nende osa suurusele.

Juhul, kui vajate antud küsimuse lahendamiseks täiendavalt nõu või tekib täiendavaid küsimusi, pöörduge julgelt Advokaadibüroo LMP poole kas telefoni teel 7 300 400 või e-posti aadressil: info@lmp.ee.

Lugupidamisega

Piret Pallo
Advokaadibüroo LMP
vandeadvokaat

Tallinn | Tartu | Valga
Tel: 7 300 400
E-post: info@lmp.ee
www.lmp.ee
 

Küsimus: Mida teha, kui teise korteri omanik hõivas minu keldriboksi ja pani sellele oma luku ette?17.03.2015

Korterit ostes mõned aastad tagasi näitas eelmine korteriomanik ka selle juurde kuuluvat keldriboksi. Kuna eelmistel omanikel polnud keldriboksi uksele korteri nr kirjutatud ja boks oli lukustamata, ununes see endalgi, kuid keldriboksi kasutame aktiivselt. Nüüd aga juhtus selline asi, kus teise korteri omanik, kelle kasutuses arvatavasti polnud ühtegi keldriboksi, avastas, et tal on nüüd seda vaja ning läks keldrisse ja valis boksi millel polnud lukku ega nr peal ja pani enda luku ette ja korteri nr peale, kuigi minu asjad olid seal sees. Kas minul on nüüd õigus see keldriboks endale tagasi nõuda?

Vastus: Piret Pallo, vandeadvokaat, Advokaadibüroo LMP, www.lmp.ee

Kui maja on jagatud korteriomanditeks ja korteri juurde käib reaalosana ka keldriboks, siis saaks keldriboksi vabastamist nõuda näiteks plaani või müügilepingu lisa vms järgi.

Ehk kui keegi teise korteriomaniku keldriboksi lihtsalt hõivab, siis võiks väita, et valdus on pahauskne AÕS § 35 lg 2 tähenduses.

AÕS § 40 lg 1 sätestab, et valdus on seadusega kaitstud omavoli eest. Keldriboksi hõivamine on omavoliline, sest see on saadud valdaja nõusolekuta valduse äravõtmise teel. AÕS § 41 lg 3 alusel on valdajal õigus kinnisasi oma võimu alla tagasi võtta või õigus nõuda valduse taastamist § 45 lg 1 alusel.

Seega peaksite esitama nõude hõivaja vastu, et ta oma asjad teile kuuluvast keldriboksist ära viiks ja selle lahti teeks.

Kui aga pole mingit plaani või müügilepingu lisa vms dokumenti, mis tõendaks, et konkreetne vaidlusalune keldriboks ka teie korteri juurde kuulub ning ka teistel keldribokside omanikel seda ei ole, vaid bokse kasutatakse nö suva järgi, siis peaksite näiteks kasutuskorras keldribokside kasutamise kokku leppima või siis korraldama enampakkumise korteriomanike vahel, kes keldriboksid endale saab (kasvõi teatud ajaperioodiks).

Juhul, kui vajate antud küsimuse lahendamiseks täiendavalt nõu või tekib täiendavaid küsimusi, pöörduge julgelt Advokaadibüroo LMP poole kas telefoni teel 7 300 400 või e-posti aadressil: info@lmp.ee.

Lugupidamisega

Piret Pallo
Advokaadibüroo LMP
vandeadvokaat

Tallinn | Tartu | Valga
Tel: 7 300 400
E-post: info@lmp.ee
www.lmp.ee
 

Küsimus: Kas korteriühistu võib nõuda minult kogu kaasomandis oleva korteri kommunaalmakseid, kuigi maksan oma osa eest?27.02.2015

Korter on kaasomandis inimesega, kes ei tasu omale kuuluva mõttelise osa eest kommunaalmakse. Kas korteriühistul on õigus nõuda minult, kes tasun oma osa eest korrektselt, veel ka teise mittemaksva kaasomaniku kommunaalkulude võlga? Kas peame vastutama kommunaalmaksete tasumise eest ühiselt või siis vastavalt oma kaasomandiosa suurusele?

Vastus: Piret Pallo, vandeadvokaat, Advokaadibüroo LMP, www.lmp.ee

Asjaõigusseaduse § 72 lg 1 alusel valdavad ja kasutavad kaasomanikud ühist asja kokkuleppe või kaasomanike enamuse otsuse kohaselt, kui sellele enamusele kuulub suurem osa ühises asjas.

Kaasomanik kannab vastavalt temale kuuluva osa suurusele ühisel asjal lasuvaid koormatisi, samuti selle asja alalhoidmise, valdamise ja kasutamisega seotud kahju ja kulutusi.

Korteri kaasomanik tasub talle kuuluva korteriomandiga seotud kulusid samadel alustel teiste korteriomanikega. Kulude kandmisel tuleb lähtuda korteriomandiseaduse (KOS) § 13 lõikes 1 või KÜS § 15¹ sätestatust. Mõlema sätte puhul kehtib põhimõte, mille kohaselt peab korteriomanik kaasomandi eseme majandamisega seotud kulusid kandma sõltumata sellest kas ta korteriomandit ka tegelikult kasutab.

KOS § 15 alusel valitsevad korteriomanikud kaasomandi eset ühiselt, kui seaduse või korteriomanike kokkuleppega ei ole ette nähtud teisiti. Korteriomanikul on õigus teha kaasomandi eseme säilitamiseks vajalikke toiminguid teiste korteriomanike nõusolekuta ning ta võib teistelt korteriomanikelt nõuda, et nad hüvitavad vajalikud kulutused kaasomandi kulude kandmise suhte alusel.

Võlaõigusseaduse § 65 kohaselt, kui mitu isikut peavad täitma kohustuse solidaarselt (solidaarvõlgnikud), võib võlausaldaja nõuda kohustuse täielikku või osalist täitmist kõigilt võlgnikelt ühiselt või igaühelt või mõnelt neist.

Solidaarkohustus tekib, kui mitu isikut peavad täitma sama sisuga kohustuse, mille täitmist võib võlausaldaja nõuda vaid ühe korra, samuti muul seaduses sätestatud juhul või tehingu alusel. Solidaarkohustus tekib samuti siis, kui kohustus on jagamatu. Kui mitu isikut kohustuvad lepinguga täitma kohustust ühiselt, siis eeldatakse, et nad on solidaarvõlgnikud.

Seega te peate tasuma siiski kogu kommunaalkulude võla, kuid saate pool sellest summast alusetu rikastumise sätete alusel teiselt kaasomanikult sisse nõuda.

Juhul, kui vajate antud küsimuse lahendamiseks täiendavalt nõu või tekib täiendavaid küsimusi, pöörduge julgelt Advokaadibüroo LMP poole kas telefoni teel 7 300 400 või e-posti aadressil: info@lmp.ee.

Lugupidamisega

Piret Pallo
Advokaadibüroo LMP
vandeadvokaat

Tallinn | Tartu | Valga
Tel: 7 300 400
E-post: info@lmp.ee
www.lmp.ee
 

Küsimus: Kas lasteaia töötajal on õigus keelata mul läbimast lasteaia territooriumi, et otseteed bussile minna?25.02.2015

Tere!
Minu maja ees on lasteaed. Et bussipeatusesse jõuda, on kõige kiirem tee sealt läbi minna. Kas lasteaia töötajal on õigus mind takistada sealt läbi minemast ja mind sealt minema ajada ähvardades politseiga?

Vastus: Piret Pallo, vandeadvokaat, Advokaadibüroo LMP, www.lmp.ee

Asjaõigusseaduse alusel on omanikul, kelle kinnisasjale puudub juurdepääs avalikult kasutatavalt teelt, õigus nõuda juurdepääsu üle võõra kinnisasja.

Teie probleemi kirjeldusest nähtub, et üle lasteaia territooriumi on teil üksnes kiirem tee bussipeatuseni. Kui bussipeatuseni viib ka mõni teine tee, peaksite siiski kasutama seda.

Juhul, kui vajate antud küsimuse lahendamiseks täiendavalt nõu või tekib täiendavaid küsimusi, pöörduge julgelt Advokaadibüroo LMP poole kas telefoni teel 7 300 400 või e-posti aadressil: info@lmp.ee.

Lugupidamisega

Piret Pallo
Advokaadibüroo LMP
vandeadvokaat

Tallinn | Tartu | Valga
Tel: 7 300 400
E-post: info@lmp.ee
www.lmp.ee