Asjaõigus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Mida saan veel teha, kui naaber ehitas maja 1 m võrra lähemale, kui lubatud?17.09.2014

Naaber ehitas oma maja naaberkinnistu piirile lähemale 1 m kui projektis lubatud, e. ehitustsoonist väljapoole. Ehituse alguses, kui naaber oli vundamendi paika pannud, avastain selle kohe ja informeerisin sellest ka naabrit millele ta vilistas. Siis tegin avalduse KOV ja ehitis peatati. 5 kuud hiljem mulle teadmata olevatel põhjustel võeti ehituskeeld maha ja ehitus jätkus. Kuna tegemist on suvilapiirkonnaga, siis avastasin selle alles kevadel ja siis kui naabril maja juba valmis oli. Tegin uuesti järelepärimise KOV mille peale mind kutsuti välja ja kirjutati mulle välja trahv 100 €, põhjuseks, et minu puukuuril on viilkatus, kuigi projekti järgi peaks olema lamekatus. Samuti anti läbi lillede mõista, et kui ma naabriga edasi kemplen siis järgmine trahv on juba 1000 €. Kuna tegu on tiheasustusalaga ja kinnistute laiused on 20 m, siis iga meeter avaldab suurt mõju, samuti on sellega rikutud tuleohutus kaugust ja kuna uusehitise räästas on vaid 0,6 m kaugusel kinnistupiirist siis on igaveseks blokeeritud ka päikesepaiste. Kuigi olen mitmel korral avaldanud protesti, ma siiski kahtlustan, et ehitis on ka seadustatud. Mida ma saaksin täna veel teha, et õiglus jalule seada nii KOV kui ka naabri ehitisega, mis on ehitatud ehitusalast välja? Ette tänades

Vastus: Taivo Saks, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Taivo Saks & Partnerid OÜ, www.tsp.ee

Aga ehk on KOV-il õigus, et see üks meeter tegelikult ei muuda asja nii oluliselt, et peaks sellepärast erinevate asutuste uksi hakkama kulutama. Kahtlane, kas olukord ikka on selline, et algsesse kohta ehitamisel oleks hoov päikest täis ja peale maja meetri võrra lähemale ehitamist on hoov pime...
Antud juhul tähendab õiglus seda, et kõigi huvidega on arvestatud niipalju kui olukord seda võimaldab. Nagu aru saan, tähendab teie ettekujutus õigluse jaluleseadmisest antud juhul naabri maja lammutamist ja meetri võrra piirist eemale ehitamist. Kas teie ise nõustuksite oma kuuri viilkatuse ära lammutama ja lamekatuse asemele ehitama, sest ka see on projektist mööda ehitatud...
Teil ei olegi midagi rohkem teha, kui KOV on olukorraga nõustunud, sest ehituskorraldus allub kohalikule omavalitsusele.
 

Küsimus: Kas ma saan selle raha teistelt kaasomanikelt tagasi nõuda või siis müügil tagasi, kui kannan ühisomandis olev maja remondikulud?12.09.2014

Mida teha, kui ühisomandis oleval majal laseb katus läbi ja vajab vahetus, aga viiest kaasomanikust neli keelduvad. Kui teen seda üksi, kas võin kindel olla, et hilisemal müümisel see kulu mulle ka ainuisikuliselt korvatakse? Kas on võimalus, et kui üks kaasomanik on hooldanud ja renoveerinud maja (katuse ja akende vahetus maja säilitamise eesmärgil üle 10 aasta) kuid teised kaasomanikud ei ole huvi üles näidanud siis kaotavad nad oma osa ühisomandist?

Vastus: Taivo Saks, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Taivo Saks & Partnerid OÜ, www.tsp.ee

Kui teete kaasomanikuna ainuisikuliselt kaasomandi säilitamiseks ja korrashoiuks vajalikke kulutusi, siis on teil õigus teistelt kaasomanikelt nende kulude hüvitamist nõuda. Vastavalt siis nende osa suurusele. Hüvitise kättesaamine võib toimuda ka kinnistu müügitehingus, kus teie nõue teiste kaasomanike vastu tasaarvestatakse. Sellisel juhul peavad teised kaasomanikud teie nõutud summadega ka nõus olema. Mingil juhul ei teki teil aga õigust teiste kaasomanike osa endale nõuda. Jääb rahaline nõue, seetõttu oleks mõistlik ettenähelikult kõik tehtavad kulud dokumenteerida.
 

Küsimus: Kas korteriühistu võib laenu võtta perioodil, kui üks korteriomanik on surnud ja pärand "õhus"?12.09.2014

Kui korteriomanik on surnud ja enne ei olnud võlgasid, kas jooksevad kulud (remondifond jne.) tohib edasi joosta, kui pärandit ei ole avatud ja kas sellel ajal kui puudub ühel korteril elus omanik võib KÜ võtta laenu?

Vastus: Taivo Saks, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Taivo Saks & Partnerid OÜ, www.tsp.ee

Majandamiskulud (s.h ma remondifondi maksed) tekivad korteril hoolimata sellest, et korteriomanik on surnud. Pärandi vastuvõtmine ei puutu asjasse.
 

Küsimus: Kas katastriüksuse piiriprotokollile peavad alla kirjutama naaberkinnistu kõik omanikud (ühisvara omanikud)?09.09.2014

Kas maaüksuse piiriprotokolli allkirjastamiseks peab piirinaabriks oleva ühisvara korral tähtkirjaga kohale kutsuma 100% piirinaabri ühisvara omanikest?
Ehk kas ühisvara saab piiriprotokollis esindada ka vaid osa piirinaabri ühisvara omanikest? Kui jah, siis kui suure osa (miniaalselt)?

Vastus: Taivo Saks, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Taivo Saks & Partnerid OÜ, www.tsp.ee

Maakorralduslike toimingute tegemisest peab teavitama kõigi kinnisasjade omanikke. Seadus ei erista, et kui isik on vaid väikese mõttelise osa omanik, siis just kui ei oleks tal omaniku õigusi. Olenemata omandi suurusest on ta omanik ja temale tuleb teavitada. Piiriprotokollile allkirja andmine tähendabki kinnitust selle kohustuse täitmise kohta.
 

Küsimus: Mida teha kui üks maja kaasomanikest remondib oma osa miljööväärtuslikule majale mittesobival viisil?07.09.2014

Maja aastast 1937, asub miljööväärtuslikul tänaval, ei ole muinsuskaitse all, kuid on säilinud paljud väärtuslikud vanad detailid (originaal uksed, ukselingid jne). Majas on 3 omanikku-kaasomandis.
Küsimus:
Kui üks omanikest vahetas koridoris oma korteri ukse laminaat ukse vastu, vahetas korteri aknad plastikutega ja vahetas välisukse originaali vasest käepideme tänapäevase analoogi vastu, kas on olemas seadust, millega sellist tegevust saaks takistada?
Suulisel teel pole üksmeel saavutatav.

Vastus: Taivo Saks, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Taivo Saks & Partnerid OÜ, www.tsp.ee

Võiks alustada porjekti koostamisest - oleneb, kui suures mahus ta töid teeb, sellest võiks tuleneda, kas renoveerimisprojekti koostamine on vajalik või mitte. Sealt omakorda tuleneb vajadus ehitusloa järgi jne. Sellisel juhul saab nii arhtekt kui kohalik omavalitsus hinnata, kas majal on midagi, mida peaks miljööväärtuslikkuse seisukohalt säilitama.
 

Küsimus: Kui naabrid kasutavad meie kinnistul olevat teed ja servituuti ei ole, kas siis võin tee sulgeda?07.09.2014

Kui sooviksin kinnistul sulgeda sissesõidutee, mida kasutab naaber, mis probleemid võivad tekkida? Kinnistu, mis on kaheks mõtteliseks osaks jaotatud, kasutab omakorda oma kinnistule pääsuks selle taga olev kinnistu omanik. Aastaid tagasi toimus sissesõit ümber meile kuuluva kinnistu, aga peale selle kinnistu erastamist, seda enam ei lubatud ja neile sissepääs jäi läbi meie kinnistu. Samas ei ole neile seatud ka meie kinnistu kasutamiseks servituuti.

Vastus: Taivo Saks, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Taivo Saks & Partnerid OÜ, www.tsp.ee

Servituudi puudumine ei anna teile õigust juuredpääsu tee sulgemiseks. Kirjeldate ise, et kaks naabrit kasutavad seda teed oma krundile pääsemiseks ning muud võimalust neil selleks ei ole. See asjaolu annab hoopis naabritele õiguse nõuda teie kinnistule serivtuudi seadmist. Seega vastus teie küsimusele on, et te ei või niisama lihtsalt teed sulgeda ja teistel inimeste ligipääsu nende kodule takistada.
 

Küsimus: Mida saan teha, kui kaasomandis kahepereelamu naaber müüb oma osa ja uus omanik tahaks laenu võtta, aga mina ei anna maja tagatiseks?03.09.2014

Tere,
Elan kahepereelamus, mis on kaasomandis ja naaber tahab oma osa ära müüa. Kuna ta soovib liiga suurt hinda, siis ma selle raha eest ei soovi ise osta. Kui ta mingi ime läbi leiab ostja ja kui see ostja soovib pangalaenu, millega mina loomulikult nõus ei ole, kuidas siis edasi toimida? Kas tuleb kaasomandist loobuda, sest mina ju enda poolt tagatiseks ei jäta? Kuna meie ühine garaaž asub tema poole peal, ja kui ma kaasomandist loobun, kas ma siis ei saagi garaažist autot kätte, kuna garaažist väljuv tee jääb siis ju temale? Garaažid on loomulikult eraldi omandis, aga tee?

Vastus: Taivo Saks, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Taivo Saks & Partnerid OÜ, www.tsp.ee

Teie küsimus on liiga segane selleks, et ammendavalt vastata. Kui ta leiab ostja, siis saate te kasutada ostueesõigust - see tähendab piltlikult seda, et ostate jõuga asja uuelt omanikult ära täpselt samadel tingimustel, millega tema ostis. Kui ostu finantseerimiseks soovitakse pangalaenu kasutada, siis teie käest ei pea keegi nõusolekut küsima; kui ostetavale asjale seatakse hüpoteek, siis teisse see samuti ei puutu, kuna seatakse eelduslikult naabri kaaskomandi osale... Garaaži kasutamine sõltub sellest, kuidas on fikseeritud kinnisasja kasutuskord ja kas see on ka kolmandatele isikutele kehtiv. Kummaline on see, et kaasomandis oleval asjal on garaažid kellegi ainuomandis.
 

Küsimus: Kelle nõusolek peab olema, kui soovin osta korterit, millel on panga kasuks seatud keelumärge?01.09.2014

Korteriomandil on panga kasuks seatud keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks. Kui on soov sellist korterit osta, siis kelle nõusolekul see tehing peaks toimuma ja kellega ning millised kokkulepped peab sõlmima?

Vastus: Taivo Saks, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Taivo Saks & Partnerid OÜ, www.tsp.ee

Keelumärkes on kirjas, kelle taotlusel see sinna pandi. Tavaliselt kohtutäitur. Kohtutäiturilt saate ka täiendavat informatsiooni, millal asi võõrandatakse - tavaliselt enampakkumisel, kuid on ka võimalus muul viisil müüa, kui kokkuleppele saate.
 

Küsimus: Kui kaua vastutab endine omanik müüdud korteri võimalike puuduste eest?31.08.2014

Kas ja kui kaua peaks endine omanik pärast uuele omanikule võõrandatud korteris tekkivatele puudustele reageerima? Kas endine omanik saab kuidagi vastutada k/ü tegemata jäänud tööde n. katuse äärte tihendamine ja rõdudelt sulamisvee ärajuhtimine (sellega seoses on olnud mõned veelekked, läbiimbumised võõrandatud korteris)? K/ü on ise probleemi põhjust kontrollinud, tunnistanud oma (mitte endise omaniku) vigu nendes veeleketes ja lubanud kõik korda teha. Seega pole tegu varjatud puudustega endise omaniku poolt. Kas ikkagi peaks endine omanik taluma uue omaniku rahalist väljapressimist, erinevaid nõudeid ja ähvardusi? Ka meie advokaat on uuele omanikule vastanud selgelt, detailselt, et taolistel nõuetel pole vähimatki seaduslikku alust, aga nõuded ja ähvardused jätkuvad.
Tänan ette

Vastus: Taivo Saks, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Taivo Saks & Partnerid OÜ, www.tsp.ee

Nõuda võib ju ka ilma seadusliku aluseta, see ei tähenda, et nõuet täitma peaks. Korteri müümisel vastutate te nende puuduste eest, mis olid olemas korteri üleandmise hetkel, sõltumata sellest, kas toona need puudused olid näha või mitte. Kui kirjeldusest õigesti aru saan, siis näiteks lume sulamivee imbumine toimus peale korteri üleaandmist, seega on tegemis puudusega, mis ei olnud olemas korteri üleandmisel. Korteriühistu tegemata jätmise eest vastutab korteriühistu.
 

Küsimus: Mis teha, kui naaber peab tiheasustusalal turismitalu ja selle lärm häirib?29.08.2014

Tegemist on äritegevusega elamumaal. Turismitalu (OÜ vormis) peetakse tiheasustusalal (detailplaneeringualal) ja maa sihtotstarve on elamumaa. Olen lähinaaber ja turismitalust kanduva pideva lärmi tõttu olen linnavalitsusega aastaid piike murdnud, kuid siiani muutusteta.

Halduskohtusse saaks küll pöörduda nt linna tegevusetuse õigusvastaseks tunnistamiseks ja linna kohustamiseks probleemi lahendada, kuid sellesse usku ei ole, sest linnaametnikel ei ole huvi probleemiga tegeleda.

Mis oleksid tõhusad võimalused naabri häirivat tegevust lõpetada ja probleemi lahendada? Kas asjaolu, et maa sihtotstarve ja maa kasutamise otstarve on vastuolus annab mulle aluse naabri tegevust tsiviilkohtus vaidlustada?

Tegevusluba ettevõtlusega elamumaal tegelemiseks on antud mõni aasta tagasi ja tähtaeg tegevusloa tühistamist halduskohtus vaidlustada on möödas.

Vastus: Taivo Saks, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Taivo Saks & Partnerid OÜ, www.tsp.ee

Paraku ei anna naabri poolt maa reaalsest kasutusest erinev sihtotstarve teile tisviikohtus mingeid nõudeõiguseid. Asja peab lahendama kohalik omavalitsus ja vajadusel saate pöörduda halduskohtusse.