Korteriomandiõigus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kas vastab tõele, et kortermaja ei saagi enam maad erastada?21.06.2021

Tere. Kortermaja ühistu juhatus sai lõpuks välismaalt korteri omanikult volikirja, et saaks majaalust maad erastama hakata. Notar soovitas alustada Linnavalitsusest. Vajalikud dokumendid saadeti Linnavalitsusse ja sealt tuli järgmine vastus.
Paraku ei ole käesoleval ajal võimalik korteriomanikel maad erastada ja omandeid kinnistusraamatusse kanda, kuna vastav seadus on kehtetu.
Kas vastab see tõele ja maad tõesti erastada ei saa ja seda siis teadmata ajaks?
See jätab erastamata maaga maja väga halba olukorda.
Tänan ette vastuse eest.

Vastus: Andry Krass, Õigusteaduse magister, Eesti Omanike Keskliit, juhatuse liige; Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ, juhatuse liige, www.kvatro.ee

Tere, soovitan pöörduda küsimusega Maa-ameti poole, mis korraldab maareformi seaduse paragrahv 22² lõige 1 kohaselt maa erastamist. Eelviidatud seadusesäte jõustus 2018 aastal.
Tervitades, Andry Krass
Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ
 

Küsimus: Mida teha, kui KÜ eelmine esimees ei anna e-posti kontot üle ja kasutab seda elanikes segaduse tekitamiseks veel edasi?21.06.2021

Tere
Olen KÜ juhatuse esimees. Kui sain ametisse, siis vana esimees keeldus ühistu e-maili üle andma. Tegin uue hästi sarnase. Nüüd ta saadab kirju endisest e-mailist maja elanikele ja viib neid segadusse sest e-mail on hästi sarnane ja sisaldab KÜ ametlikku nime. Mida saab teha, et ta selle lõpetaks.

Vastus: Andry Krass, Õigusteaduse magister, Eesti Omanike Keskliit, juhatuse liige; Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ, juhatuse liige, www.kvatro.ee

Tere, kui kõnealune e-posti aadress on registreeritud eraisiku nimele, siis eeldab selle KÜ nimele vormistamine kokkulepet. Juhul, kui eelmine juhatuse liige ei ole enda nimel olevat, KÜ nime sisaldavat, e-posti aadressi KÜ nimele vormistama, siis soovitan lahendada küsimus korteriomanike üldkoosoleku otsustega, keelata meili kaudu korteriomanikele eksitava info edastamine, ning, kui otsust ei täideta, siis pöörduda abi saamiseks kohtu poole. Millist abi peaks KÜ kohtult küsima, seda soovitan arutada juba juristiga.
Kuna suure tõenäosusega on eelmise juhatuse liikme poolt kasutatud meilikontol salvestatud ka isikuandemete kaitse seadusega kaitstud korteriomanike isikuandmed (e-posti aadress, telefon, isikukood, ees- ja perekonnanimi, jne), mis tuleb uuele juhatusele üle anda, siis soovitan teavitada olukorrast ka Andmekaitseinspektsiooni.

Tervitades, Andry Krass
Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ
 

Küsimus: Kas korteriomanikel on õigus ühe omaniku kasutatavat kinnistu osa ära võtta ja korda teha ning ka edaspidi hoolitseda?21.06.2021

Tere, 6-korteriga korterelamu (eraldi sissekäikudega) ümber on ühine kinnistu, mida eelmised omanikud kokkuleppe alusel on jaganud endale ja eraldanud aedadega. Selline kasutuskord kehtib ka uutele omanikele. Probleem on ühe omanikuga, kes ei ela majas üle 10 aasta ja hoiab korterit ning müüa ei soovi. Temale kuuluv kinnistuosa on prahti täis ja kasvanud võssa, vanad pehkinud puud kukkuvad. Kinnistu on korrast ära ja inetu. Korteriomanike nõudmisele kinnistu korda teha ei reageeri, oleme pöördunud ka heakorra küsimuses linnavalitsuse poole. Olukord on veidi paremaks muutunud, kuid uuesti on prahti kogunenud ja suured puud maha kukkunud. Kas on võimalik korteriomanikel sellelt omanikult kinnistu osa ära võtta ja korda teha ning ka edaspidi selle eest hoolitseda?

Vastus: Andry Krass, Õigusteaduse magister, Eesti Omanike Keskliit, juhatuse liige; Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ, juhatuse liige, www.kvatro.ee

Tere, korteriomaniku tegevus, kes enda kasutuses olevat kaasomandi eset korras ei hoia, on vastuolus korteriomandi- ja korteriühistuseaduse (KrtS)§ 31 lg 1 p-ga 1, mille kohaselt on korteriomanik kohustatud hoidma eriomandi eset korras, ning seda ja kaasomandi eset kasutades hoiduma tegevusest, mille toime teistele korteriomanikele ületab omandi tavakasutusest tekkivad mõjud.
KrtS § 34 lg-st 2 tulenevalt valitsevad korteriomanikud kaasomandit korteriühistu kaudu, mille kõrgeimaks otsustusorganiks on korteriomanike üldkoosolek. Probleemi lahendamiseks saab korteriomanike üldkoosolekvalida kolme võimaluse vahel:
1. korteriomanikele nende valduses oleva kaasomandi osaga seoses korrashoiureeglite ja tähtaegade kehtestamine.
2. Kaasomandi korrastamine korteriühistu kaudu, nõudes sellega seotud kulud sisse korteriomanikelt.
3. Korteriomandi võõrandamisnõude esitamine korteriomanikele, kes korteriomanike üldkoosoleku otsustest kinni ei pea.
Soovitan sobivaima lahenduse leidmise ja juriidiliselt korrektse otsustusprotsessi läbiviimise nimel olukord enne otsus(t)e langetamist juristiga läbi arutada.

Tervitades, Andry Krass
Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ
 

Küsimus: Kas korterühistu esimees võib olla mitte korteriomanik?15.06.2021

Kas korterühistu esimees võib olla mitte korteriomanik? Näiteks kas korteriomaniku abikaasa, kes pole sissekirjutatud sellesse korterisse võib olla korterühistu esimees? Kas juhatuse liikmeks olemine ja esimeheks olemine on seotud korteri omanikuks olemise või sissekirjutusega?

Vastus: Andry Krass, Õigusteaduse magister, Eesti Omanike Keskliit, juhatuse liige; Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ, juhatuse liige, www.kvatro.ee

Tere, seadus esitab korteriühistu juhatuse liiksmele kaks nõuet. Esiteks peab juhatuse liige olema teovõimeline füüsiline isik. Teiseks ei või juhatuse liikmeks olla isik, kelle suhtes kohus on vastavalt karistusseadustiku §-le 49 või 49 primm kohaldanud juhatuse liikmena tegutsemise keeldu või ettevõtluskeeldu, samuti isik, kellel on keelatud tegutseda samal tegevusalal, millel tegutseb mittetulundusühing, või kellel on keelatud olla juhatuse liige seaduse või kohtulahendi alusel.
Seega võib korteriühistu juhatuse liikmeks olla ka isik, kes ei ole korteriomanik.

Tervitades, Andry Krass
Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ
 

Küsimus: Kas korteriühistul on õigus keelata teise kortermaja inimestel nende maa peal kõndimist, lastel mängimist?10.06.2021

Tere
Meie väikses külas on aastaid probleem. Nimelt teine korteriühistu istutas aastaid tagasi meie kortermaja ette kuused. Maja ees on tee ja siis kuused. Kuused istutati täpselt piiri peale, meie ühistult keegi arvamust ei küsinud. Lõpuks need kuused kasvasid nii kõrgeks, et mina kes elan teisel korrusel ei näinud rõdult väljagi. See tundus juba ohtlik. Lõpuks sain asjad siiski nii kaugele ajada, et nad hooldasid seda ja kõrgus jäi 1. korruse piiridesse. Muidugi kaasama pidin ka vallavanema, et see probleem lahendatud saaks kuna see oli juba visuaalselt nii kole ja nad polnud vabatahtlikult nõus seda tegema.
Nüüd on aga uus probleem tekkinud. Kuuseheki vahele on kõrge võrkaed tekitatud, mis on meie maa peale pandud+ lint tõmmatud natuke eemale. Ilmselgelt on see puhas kius. Mida sellised olukorras oleks õige teha? Need lindid ja aiad on väga koleda väljanägemisega. Kas meie korteriühistul on õigus kogu see asi ära kaotada? Ma tahaksin väga tulevikus aknast vaadates ilusamat pilti näha.
Ja küsin veel, et kas teisel korteriühistul on õigus keelata nende maa peal kõndimist? Lastel mängimist jne?
Tegemist on kohaga kus on 5 korteriühistut ja majade vahel palju maad. Kas saab keelata 1 ühistu teise ühistu lastel näiteks nende maa peal kõndimise või mängimise?

Vastus: Andry Krass, Õigusteaduse magister, Eesti Omanike Keskliit, juhatuse liige; Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ, juhatuse liige, www.kvatro.ee

Tere, piirdeaia asumist võõral maal reguleerib asjaõigusseaduse § 148, mille lõige 3 kohaselt võib naaberkinnisasja omanik nõuda ehitajalt oma kinnisasja piiridesse ulatuva ehitise osa kõrvaldamist, kui ehitaja on pahauskne või kui kinnisasja omanik enne ehitamise algust või hiljemalt ajal, mil selle osa kõrvaldamine ei olnud seotud ülemääraste kulutustega, sellele vastu vaidles. Eeltoodud nõude võib esitada nii korteriomanik, kui korteriühistu.

Korteriomanike kaasomandis oleval maatükil on õigus viibida isikul, kellel on selleks õigustatud huvi, korteriomaniku-, korteriomaniku pereliikme-, korteri üürniku-, korteriühistu nõusolek. Korteriühistu ise korterelamu maatükil viibimist keelata ei saa.

Tervitades, Andry Krass
Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ
 

Küsimus: Kas õhksoojuspumba seadustamine on KÜ juhatuse või üldkoosoleku pädevuses, või vajab kõigi korteriomanike nõusolekut?09.06.2021

Korteriomanik soovib maakleri juhendamisel KÜ juhatuselt kooskõlastust aastaid tagasi ilma kokkuleppeta kortermaja korteri rõdule paigaldatud õhksoojuspumba seadustamiseks ning ehitusregistrisse kandmiseks. Kortermaja on kaugkütte süsteemis.
Kas selline toiming on kü juhatuse või üldkoosoleku pädevuses? Või tuleb korteriomanikul saada nõusolek eranditult kõigilt korteriomanikult?
Eelmised vastused antud teemal on käsitletud enne uue KrtS vastuvõtmist. Sooviks spetsaialisti seaduse tõlgendust. 

Vastus: Andry Krass, Õigusteaduse magister, Eesti Omanike Keskliit, juhatuse liige; Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ, juhatuse liige, www.kvatro.ee

Tere, õhksoojuspumba paigaldamiseks tuleb sõlmida korteriomanike kokkulepe vastavalt korteriomandi- ja korteriühistuseaduse (KrtS) § 38 lõikele 1. Seega on KrtS mõistes korteriühistus juhatuse ja korteriomanike üldkoosoleku poolt antud õhksoojuspumba paigalduse kooskõlastus õigustühine.
KrtS § 38 lg 2 kohaselt peavad õhksoojuspumba paigaldamisega nõustuma kõik korteriomanikud, keda selle paigaldamine mõjutab. Kui korterelamut köetakse tsentraalselt, siis tuleb eeldada, et nõusoleku peavad andma kõik korteriomanikud, kuna ühe korteri küttevõrgust eraldamine mõjutab kõigi korterite küttekulude suurust ja suuretõenäosusega ka soojusenergia ühtlast jaotumist korterite vahel. Lisaks korteriomanike kokkuleppe sõlmimisele peavad õhksoojuspumba poolt tekitatud mõjud jääma majandus- ja taristuministri 02.07.2015 määruses nr 85 "Eluruumile esitatavad nõuded" sätestatud piiridesse.

Tervitades, Andry Krass
Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ
 

Küsimus: Kas korteriomanikul on 1 hääl või 1/2 häält kui korteril on kaks omanikku?09.06.2021

1. Korteriomanike üldkoosoleku otsuse vastu võtmine - „Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud korteriomanikest/ühistu liikmetest, kellele kuulub üle poole kaasomandi osadest.( KrtS § 9 lg 3)
Küsimus: kas on mõeldud kogu (100%) kaasomandi osadest üle 50% või siiski üldkoosolekul osalevate korteriomanike kaasomandi osadest üle 50%.
2. Igal korteriomanikul/ühistu liikmel on üks hääl.
Küsimus: Kas igal korteriomanikul/ühistu liikmel ikka saab olla üks hääl, kui üks korteriomand kuulub mitmele omanikule (kaasomanikud), kuigi kõik omanikud on ju ühistu liikmed. KrtS § 15 lg 1 ütleb: Kui korteriomand kuulub mitmele isikule ühiselt, võivad need isikud teostada korteriomandiga seotud õigusi üksnes ühiselt. Või siis kas iga korteriomanikul/ühistu liige saab esindada-hääletada oma osa suurusega, seega siis kas hääletamisel saab olla 1/2 häält või 1/3 häält ?

Vastus: Andry Krass, Õigusteaduse magister, Eesti Omanike Keskliit, juhatuse liige; Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ, juhatuse liige, www.kvatro.ee

Tere, KrtS § 9 lg 3 regulatsioonis peetakse silmas kõiki korteriomanikke, mitte üksnes neid, kes koosolekul osalevad.
Kui korteriomand on kaasomandis, siis saavad kaasomanikud anda korteriomanike üldkoosolekul oma hääle juhul, kui kõik kaasomanikud osalevad üldkoosolekul või siis on nad kõik volitanud ühist isikud end üldkoosolekul esindama. Korteriomandi häält kaasomanike vahel jagada ei saa.
Tervitades, Andry Krass
Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ
 

Küsimus: Kelle nõusolek on piisav, et otsustada haljasala suurendamine parkimiskohtade arvelt, kas kõigi korteriomanike?02.06.2021

Tere.
Minu küsimused: kas otsuse kinnistul haljasala suurendada parkimiskohtade arvelt võib langetada üldkoosoleku lihthäälteenamusega või on vajalik korterelamu kõikide korteriomanike nõusolek? Kas korteriomandite suurus omab mingit rolli?
Tänan ette!

Vastus: Andry Krass, Õigusteaduse magister, Eesti Omanike Keskliit, juhatuse liige; Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ, juhatuse liige, www.kvatro.ee

Tere, parkla arvelt haljasala laiendamiseks tuleb sõlmida korteriomanike kokkulepe. Sarnases kaasuses on Riigikohus oma 03.04.2019 lahendis nr 2-17-16823/64, märkinud järgmist:
"Vaidlus parkla laiendamise üle ei ole korteriomandi valitsemise küsimuseks, mida sätestab korteriomandiseadus (vt Riigikohtu 15. aprilli 2015. a otsus tsiviilasjas nr 3-2-1-29-15, p 11) (alates 1. jaanuarist 2018 sätestab korteriomandi valitsemise küsimusi korteriomandi- ja korteriühistuseadus). Kolleegium jääb selle seisukoha juurde, lisades, et korteriomandi valitsemise küsimuseks ei ole ühtlasi ka vaidlus parkla ehitamise üle. Sellise vaidluse lahendamisel kohalduvad asjaõigusseaduse kaasomandit reguleerivad sätted. Praegu kehtiva AÕS § 72 lg 1 esimese ja teise lause järgi valdavad ja kasutavad kaasomanikud ühist asja kokkuleppel ning kaasomanike häälteenamusega tehtava otsusega võib otsustada küsimusi, mis jäävad ühise asja tavapärase valdamise ja kasutamise piiridesse. AÕS § 74 lg 1 järgi võib kaasomandis oleva asja võõrandada või koormata, samuti asja või selle majanduslikku otstarvet oluliselt muuta ainult kõigi kaasomanike kokkuleppel."

Tervitades, Andry Krass
Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ
 

Küsimus: Kas küttekulu jaotus individuaalmõõturite järgi on õigustatud, kui puuduvad andmed korterite tegeliku suuruse kohta?02.06.2021

Tere.
10.12.2014 vastuses oli selgitatud, et "korteriühistu saab teenuste eest tasu nõuda üksnes korteriühistu põhikirjas sätestatud ulatuses ning kui seal viidet rõdule ei ole, siis on Teil õigus keelduda lisaruutmeetrite eest tasu maksmisest".
Selline võimalus oli nii julgestav, et paljud laiendasid korteripinna üldkasutatava trepikoja või keldri arvel ja ehitasid rõdule omal käel soojustatud kinnise lisaruumi. Majanduskulusid kantakse jätkuvalt kaasomandiosa algse väiksema suuruse järgi, mitte suurendatud üldpinna järgi, sest nii on odavam ja keegi ei saa kohustada taastama endist olukorda.
Põhikirjas viidet rõdule ei ole. Ehitusprojektis ja kinnistusraamatus on rõdud lahtised, mitte kinniehitatud. See kõik toimub ilma muudatusprojekti ja kokkuleppeta. Korterite üldpindade ebamäärane suurendamine ei ole kajastatud põhikirjas ega kinnistusraamatus.
- Kas sellises olukorras oleks küttekulu arvestus konkreetsem ja õiglasem individuaalmõõturite järgi (seadusest või põhikirjast erinevalt) kasvõi ajutiselt kuni juurdeehituste seadustamiseni (kinnistusraamatu andmete korrastamiseni)?
- Milliste õigusaktide alusel saaks nüüd paluda andmete korrastamist või omavoliliste juurdeehituste likvideerimist? Kui enamus (omavoliliste juurdeehituste omanikud) ei soovi midagi muuta, siis mida saab teha seaduskuulelik vähemus?

Vastus: Andry Krass, Õigusteaduse magister, Eesti Omanike Keskliit, juhatuse liige; Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ, juhatuse liige, www.kvatro.ee

Tere, omavoliline ehitamine ei anna õigust küttekulude jagamist muuta. Küll aga on korteriühistul õigus nõuda omavolilise ehitamisega seotud kahju, sh suurenenud küttekulude hüvitamist.

Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 30 lg 2 annab korteriomanikule õiguse nõuda, et eriomandi ja kaasomandi eset kasutataks seaduse ning korteriomanike kokkulepete ja korteriühistu põhikirja kohaselt. Rõdu ümberehitamine eeldab korteriomanike kokkuleppe sõlmimist ning juhul, kui seda tehtud ei ole, siis annab eelviidatud seadusesäte korteriomanikule õiguse pöörduda kohtu poole ning nõuda esialgse olukorra taastamist.

Tervitades, Andry Krass
Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ
 

Küsimus: Kas KÜ üldkoosolek saab otsustada, et korteriomanikud, kes ei lubanud ehitajaid oma rõdule, vastutavad ka fassaadikahjustuste eest?24.05.2021

Meie majal on "väsinud" maja välisseina vuukide täide. Enamikus sai täide uuendatud, kuid mõnede korterite omanikud ei lubanud oma avatud rõdule ehitajat seda tööd teostama. Kas saab üldkoosolek otsustada, et antud korteriomanikud vastutavad ka võimalike tekkivate kahjude eest? Rõdud on meil korteri ostu-müügi lepingus eraldi välja toodud korteri osana.

Vastus: Andry Krass, Õigusteaduse magister, Eesti Omanike Keskliit, juhatuse liige; Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ, juhatuse liige, www.kvatro.ee

Tere, korteriomaniku vastutust reguleerib (korteriomandi- ja korteriühistuseaduse kõrval) võlaõigusseadus, mille kohaselt võib kahjunõude esitada iga isiku vastu, kes on kahju tekkimise eest vastutav. Kui ehitajate rõdule mittelubamine toob kaasa korterelamule või korteriomanikule kahju tekkimise, siis on nõude esitamine õigustatud.

Tervitades, Andry Krass
Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ