Korteriomandiõigus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kas korteriomanik võib omavoliliselt teha 100mm ventilatsiooniava välisseina?04.04.2022

Renoveerin korterit ning soovin korteri välisseina teha ventilatsiooniava, kuna olemasolev passiivne ventilatsioon ei ole piisav. Teiseks põhjuseks on soov köök korteris ringi tõsta ning suunata köögikubu ventilatsioon otse õue 100mm ava kaudu (tundub parem lahendus, kui suunata olemasolevasse passiivsesse ventilatsioonikanalisse, kuna siis liiguksid toiduaroomid ülemise korruse korteritesse).

Korteriühistu esimees ei soovi vastutust võtta ning palus küsida luba valla ehitusspetsialistilt, kes lubas ava teha. Kui vastava nõusolekuga pöördusin tagasi KÜ esimehe poole, siis juhatus keelas siiski ventilatsiooniava tegemise viidates sellele, et on vaja projekti ning kõigi korteriomanike (75 tk) nõusolekut. Veel viidati võimalusele, et võib-olla kunagi ehitatakse ventilatsioonisüsteem kortermajja, kuid selles väikelinna kortermajas ei ole viimase viiekümne aasta jooksul veel renoveerima hakatud (isegi torustik vana).

Küsimus – kas korteriomanik võib omavoliliselt teha 100mm ventilatsiooniava välisseina? Kui ei tohi, siis millised eeltingimused peavad olema juriidiliselt täidetud?

Vastus: Andry Krass, Õigusteaduse magister, Eesti Omanike Keskliit, juhatuse liige; Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ, juhatuse liige, www.kvatro.ee

Tere, korteri õhuvahetuse muutus mõjutab küttekulusid ning selle kaudu kõiki korteriomanikke, siis tuleks korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 38 lg 1 kohaselt saada muudatuseks kõigi korteriomanike nõusolek.
Tervitades, Andry Krass
Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ
 

Küsimus: Kas korteriühistu saab korteriomanikule laenu anda või maksegraafiku teha, kui ta ei saa koheselt maksta oma osa renoveerimise kulust?25.03.2022

Tere
12 korteriga ühistu võttis koosolekul vastu otsuse maja renoveerimiseks. Üksteist korterit oli nõus kohe ära maksma nende osa finantseerimisest.
Kuna ühe korteri osa finantseerimiseks on 2500.-eurot, siis ükski pank nii väikest summat majale ei laena vaid soovitab korteriomanikul väikelaen võtta. Antud korteriomanik aga vastas, et tema laenu ei võta ja teda ei huvita. Kas korteriühistu saab antud tingimustes korteriomanikule laenu anda või maksegraafiku teha?

Tänades

Vastus: Andry Krass, Õigusteaduse magister, Eesti Omanike Keskliit, juhatuse liige; Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ, juhatuse liige, www.kvatro.ee

Tere, laenu andmine korteriomanikule on seadusega lubatud. Kuna laenu andmise näol ei ole tegu korteriühistu tavapärase majandusküsimusega, siis tuleb vastav otsus langetada kvalifitseeritud häälteenamusega ning selle poolt peab olema üle poole korteriomanikest, kelle kuulub üle poole kaasomandist.

Tervitades, Andry Krass
Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ
 

Küsimus: Kas KÜ juhatus peaks üldkoosolekul korteriomanikele tutvustama ka e-kinnistusraamatu väljavõtet, kuna tellida saavad vaid juhatuse liikmed?25.03.2022

Tere.
KrtS § 40 ütleb, et kulud tuleb jaotada vastavalt kaasosa omandi suurusele (m2 põhiselt) kui põhikirjas ei ole määratud teisiti (meil on osaliselt seal ära toodud teatud kulud, mis on meil korteripõhised). Senimaani on kaasomandi osa pindalast meil maha arvestatud aga nii keldriboksi pindala kui ka hoovis olevad parkimise kohad (osadel ostetud koos korteri soetamisega)(kas parkimise kohad kuuluvad selle sätte alla?).
Kas KÜ juhatus peaks üldkoosolekul kõigile korteriomanikele tutvustama ka e-kinnistusraamatust väljavõtet, kuna korteriühistu väljavõtet saab vaid juhatuse liikmed vaadata ja tellida? Meil on osadel korteritel 2 keldriboksi ja 2 parkimise kohta, kuid ei ole teada, kas need on omandatud seaduslikul teel või lihtsalt kunagi kuidagi soetatud. Samuti on meil osades keldriboksides torustik, mis tegelikult vähendab kasutatavat pinda. Kuidas sel juhul arvestada tegelikku kasutatavat pinda keldriboksis, kas teha uued mõõtmised ja kes mõõtmised teeb?
Ühel korteril on ka rõdu. Kui hetkel on meil põhikirjas, et iga korteriomanik annab ühe hääle, siis kas on ka selline võimalus, et hääl on vastavalt m2 suurusele?
Oleme just ümber tegemas KÜ Põhikirja, seega soovime kõik parandused ja uuendused sisse viia.
Aitäh.

Vastus: Andry Krass, Õigusteaduse magister, Eesti Omanike Keskliit, juhatuse liige; Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ, juhatuse liige, www.kvatro.ee

Tere, korteriomandi kaasomandi osa suurust tuleb arvestada kinnistusraamatu andmete järgi, millele on juurdepääs igal korteriomanikul. Seega ei pea korteriühistu juhatus korteriomanikega kinnistusraamatu andmeid jagama. Ka seda, kas parkimiskohtade omanikud peavad korteriühistu majandamiskulusid kandma, näeb kinnistusregistrist. Kui neid seal eraldiseisvate korteriomanditena kirjas ei ole, siis neil seadusest tulenev maksmise kohustus puudub.

Konkreetselt näeb korteriomanik korterite kaasoamandi suurust oma korteri kinnistusraamatu registriosa väljavõtte 1.jaost, kus kaasomandi suurus on väljendatud murru kaudu.
Näiteks, kui 1.jaost nähtub, et korteri juurde kuulub 497/30901 mõttelist osa kinnisasjast, siis väljendab number 497 korteriomanikule kuuluvat kaasomandi osa ning number 30901 kõigi korterite kaasomandi osade summat.

See, kui suurt osa korterist on võimalik reaalselt kasutada, ei oma kulude jagamisel tähtsust. Kui korteriomanik soovib oma kohustuste suurust vähendada, siis tuleb selleks sõlmida korteriomanike kokkuleppe.

Põhikirjas võib sätestada, et hääled jagunevad korteriomanike arvu järgi, korterite arvu järgi või kaasomandi osa suuruse järgi.

Lugupidamisega, Andry Krass
Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ
 

Küsimus: Millisel alusel saaksime sundühistu lõpetada, kui ostsime 3 ridaelamuboksi 4-st?28.02.2022

Tervist! Soetasime elukaaslasega 4 korteriga ridaelamul 3 korterit kaasomandina, millel sundühistu ja pole ühistu esimeest ega juhatust valitud ja pole siiani ühtegi ühistuga seonduvat majandamist tehtud. Millisel alusel saaksime sundühistu lõpetada?
Milliseid eeldusi see nõuab? Milliseid dokumente see eeldab? Ja kes saab sundühistut lõpetada antud olukorras?
Lugupidamisega

Vastus: Andry Krass, Õigusteaduse magister, Eesti Omanike Keskliit, juhatuse liige; Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ, juhatuse liige, www.kvatro.ee

Tere, eeldan, et sundühistu all peate silmas korteriühistut. Korteriühistu lõpeb koos korteriomandite kustutamisega kinnistusregistrist. Korteriomandite kustutamiseks kinnistusregistrist peavad vastava avalduse allkirjastama kõik kinnisasjal (ühisel maatükil) asuvate korteriomandite omanikud.
Tervitades, Andry Krass
Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ
 

Küsimus: Kas see on lubatud, et üks korter maksab ainult kolmandiku küttest, kuna väidetavalt sealt radiaator eemaldatud?28.02.2022

Tere.
Majas makstakse kütet ruutmeetri järgi. Avastasin, et üks korter maksab aga vaid 1/3 eest. (St ruute on 31 aga maksab 9 ruudu eest juba vist 2-3 aastat). Esimees väidab, et asi nii kuna eelmine omanik oli võlgnik ja tänu sellele eemaldati sealt korterist radiaator. Esiteks kas selline asi on võimalik ja kas tänu radiaatori eemaldamisele saab siis uus omanik vähem kütet maksta kuigi tuba ikka kogu ulatuses soe mitte vaid 1/3 soe ja 2/3 külm. Kas ta siis tõesti ei pea kogu oma ruutude eest maksma? Uus omanik (esimees ise) väidab, et teeb just radiaatorid korda korteris ja kui vahetatud saab siis alles hakkab maksma täies ulatuses. Nüüd siis teeb korda kui ma selle vea avastasin. Mis sellises olukorras ette võtta? Kuhu pöörduda? Ilmselt juhatusest abi ei saa.
Ja nii palju kui mina tean siis tegelikult on seal korteris kogu aeg radiaatorid olemas olnud ja vahetatud on vaid õhuventiile kuna alumine korrus on pahandanud, et neil radiaatorid jahedad.

Vastus: Andry Krass, Õigusteaduse magister, Eesti Omanike Keskliit, juhatuse liige; Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ, juhatuse liige, www.kvatro.ee

Tere, radiaatorite omavoliline eemaldamine (so ilma kõigi korteriomanike nõusolekuta) ei anna korteriomanikule õigust nõuda küttekulude vähendamist. Esiteks ütleb korteriomandi- ja korteriomandiseaduse (KrtS) § 40 lõige 1, et korteriomanikud kannavad korteriühistu majanduskulusid (milleks on mh küte) kaasomandi eseme suurusele. Teiseks ei vähenda ühes korteris radiaatorite eemaldamine korteriühistu küttekulu suurust, kuna eemaldatud radiaatorite asemel suureneb teiste korterite soojatarve.
Korteriomanikul, kelle küttekulu korteriühistu õigusvastase kulujagamise tõttu suureneb, on õigus keelduda ülemäärase küttekulu tasumisest KrtS § 40 lg 3 alusel.

Lugupidamisega, Andry Krass
Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ
 

Küsimus: Kas saab muuta põhikirja nii et iga korter vahetaks oma aknad oma kuludega?28.02.2022

Probleemi tõstatas elamus akende vahetus ja aknad on teatavasti kaasomandis. Kõrgete lagedega korteritel on väga suured akna pinnad ja vähe krohvitud fassaadi pinda. Kui toimus fassaadi värvimine sobis madalate lagedega korteriomanikele, et remondifondi kogutakse vastavalt kaasomandi osale, nüüd kui akende vahetust kaalutakse, mis on tunduvalt kallim projekt soovivad nad kulude jaotuse alused ümber muuta ja keelduvad suurte akende vahetamise lubamisest enne kui kulude jaotuse alused on muudetud. Kas saab põhikirjaga kokku leppida, et igaüks vahetab oma korteri aknad ise ja remondifondist seda ei finantseeritagi st siis et vastavalt korteri poolt tarbitud teenuse mahule? Sest akende vahetuse maksumuse saab igale korterile eraldi välja arvutada. Või siis hoopis mingi muu kolmas variant, et näiteks mingi teatud % (mis ei ole seotud korteri suurusega) akende vahetuse maksumusest tuleb kõigile korteritele remondifondist ja ülejäänu maksab korteriomanik ise? Kas selline KÜ põhikiri oleks seaduslik?

Vastus: Andry Krass, Õigusteaduse magister, Eesti Omanike Keskliit, juhatuse liige; Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ, juhatuse liige, www.kvatro.ee

Tere,
korteriomandi- ja korteriühistuseaduse (KrtS) paragrahv 40 lõige 2 ütleb, et korteriühistu põhikirjaga ette näha KrtS paragrahv 40 lg 1 sätestatust erineva kohustuste jaotuse aluse majandamiskulude kandmisel, kui see on kõiki asjaolusid arvestades mõistlik ega kahjusta ülemääraselt ühegi korteriomaniku õigustatud huve. Eelkõige võib põhikirjaga ette näha, et tegelikust tarbimisest sõltuvad majandamiskulud tasub korteriomanik pärast kulude suuruse selgumist kas vastavalt oma kaasomandi osa suurusele või vastavalt tema poolt tarbitud teenuse mahule.

Eeltoodu põhjal annab KrtS suunise, mille kohaselt saab põhikirjaga seadusjärgsest regulatsioonist kõrvale kalduda juhul, kui tegemist on (A) tarbimiskuludega, mille suurus on (B) mõõdetav. Senine kohtupraktika, millega mina tutvunud olen, on seda põhimõtet ka järginud ning kõik sellega vastuolus olevad korteriühistu otsused on tunnistatud kehtetuteks. Kuna aga KrtS paragrahv 40 lõige 2 sisaldab sõna ÜLDJUHUL, siis ei saa lõpuni välistada ka seda, et kohus nõustub akende vahetuskulude jagamisega põhikirja alusel.

Lugupidamisega, Andry Krass
Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ
 

Küsimus: Kas evakuatsiooni lahendamise erisuse tõttu saab nõuda, et korterite korterite suurused viia m² arvestuselt üle m³ arvestusele?09.02.2022

Tere
Küsimus puudutab u.15-aastase korterelamu osasid kortereid, mis kõrgemate lagedega kui teised. Elamu projekteerija on omal ajal lahendanud avariiväljapääsud nii, et need on viidud kõrgete lagedega korterite puhul korterisisesest trepist üles, avariiväljapääsust katuse terassile ning sealt fassaadil olevat redelit pidi maapinnale.
Samas on sellega seoses tekkinud olukord, kus neile korteritele on justkui ehitatud korterisisene II korrus, mis asub korteri kohal aga ei vasta eluruumi minimaalsele kõrgusele. Sellele nö II korrusele on lisaks evakuatsiooniuksele välja ehitatud ka lahtine korterisisene rõdu, millelt avaneb vaade I korruse elutuppa. Normaalkõrgusega laega korteriomanik väidab nüüd, et osadel korteritel on kaks korrust, mistõttu tuleb kõikide korterite suurused viia m² arvestuselt üle m³ arvestusele. Kinnistusraamatus on täna arvestuse alus m² ja selles sisaldub esimese korruse põranda pind. Minu küsimus on kas sellist muudatust saavad normaalkõrgusega korteriomanikud nõuda väites, et eriomandi esemete suurused on Kinnistusraamatus valed ja tuleb ära muuta m³ arvestusele? Kui jah, siis millised on sellise muudatuse seadustamise võimalused?

Vastus: Andry Krass, Õigusteaduse magister, Eesti Omanike Keskliit, juhatuse liige; Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ, juhatuse liige, www.kvatro.ee

Tere, kuigi tavapraktikas on korteri üldpinna- ja kaasomandi eseme suhe kõigi korterite kogupinda ja kaasomandi eseme suurusesse ühesugune, siis korteriomandi- ja korteriühistuseaduse (KrtS) kohaselt ei pea see nii olema. Lisaks, kuna eriomandi eseme suurust (vana nimega: korteriomandi reaalosa) kinnistusraamatusse ei kanta, siis ei saa seda kinnistusraamatus seadustada või muuta.

Kinnistusraamatus on võimalik muuta korteriomandi kaasomandi eseme suurust, mis on aluseks majanduskulude kandmisel. Kaasomand eseme muutmiseks tuleb korteriomanikel sõlmida notariaalselt tõestatud kokkulepe. Kui kõik korteriomanikud ei ole nõus kokkulepet sõlmima, siis võib kokkuleppest huvitatud korteriomanik pöörduda kohtu poole ning nõuda kokkuleppest keeldunud korteriomaniku nõusoleku asendamist kohtu otsusega. Sellise nõude läbiminek oleks minu hinnangul ebatõenäoline, kuna sisuliselt muudaks kohtu otsus vaid majanduskulude jagunemise suurust korteriomanike vahel, mis on palju lihtsamini saavutatav korteriühistu põhikirja kaudu.

Lisan selguse mõttes ka KrtS regulatsiooni selle kohta, milliseid kulusid tohib põhikirja alusel, kaasomandi eseme suurust mittearvestades, korteriomanike vahel jagada.
KrtS § 40 lg 2: Korteriühistu põhikirjaga võib ette näha KrtS § 40 lg 1 sätestatust erineva kohustuste jaotuse aluse ja tasumise korra majandamiskulude kandmisel, kui see on kõiki asjaolusid arvestades mõistlik ega kahjusta ülemääraselt ühegi korteriomaniku õigustatud huve. Eelkõige võib põhikirjaga ette näha, et tegelikust tarbimisest sõltuvad majandamiskulud tasub korteriomanik pärast kulude suuruse selgumist kas vastavalt oma kaasomandi osa suurusele või vastavalt tema poolt tarbitud teenuse mahule.

Tervitades, Andry Krass
Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ
 

Küsimus: Kuidas sätestada, et garaažiomanikud ei saaks kaasa rääkida korteriomandeid puudutavates küsimustes?09.02.2022

Tere
Minu küsimus puudutab korteriühistu põhikirja. Meie korteriühistu kinnistul, kortermajast eemal, asub 5 garaaži, mis on ehitusregistris registreeritud kui korteriomand.
Seadusesäte ütleb, et Korteriühistu on eraõiguslik juriidiline isik, mille liikmeteks on kõik ühe korteriomanditeks jagatud kinnisomandi korteriomandite omanikud (edaspidi korteriomanik).
Meie juhatus soovib põhikirja panna klausli, et korteriomanikuks on korterelamus asuva eluruumi või kinnistul asuva garaaži omanik.
Kas tõesti saab garaaži ja korterit võrdsustada?
Kas garaažiomanik, kui ta pole korteriomaniku omand vaid juriidilise isiku omand, saab otsustada kortermaja puudutavate küsimuste hääletusel? Kas ja kuidas on võimalik põhikirjas sätestada, et garaažiomanikud saavad hääleõiguse vaid neid ja kinnistu territooriumi puudutavates küsimustes?
Kui keegi on üldkoosolekule tulnud volitusega ja volitanul on kaks korteriomandit, kas siis volitatul on kokku 3 häält või ikka 2.

Teid ette tänades

Kui garaaž kuulub registris naisele ja korter mehele on hääletamisel 2 häält ühel korteril ka siis, kui põhimäärusesse saame punkti, et korteriomanikul on vaid üks hääl, olenemata omandite arvust võib tekkida olukord, kus üldkoosolekul, kus on kokku tulnud kõik korteriomanikud on hääletusel ülekaal korteritel, kes omavad ka garaaže.
Kortermajas 14 korterit, kui koosolekul 14 korteriomanikku ja 5 on otsuse poolt on 10 häälega ülejäänud 9 on vastu oma 9 häälega. Minu huvi, et garaažiomanikud saaksid hääletada vaid neid puudutavates küsimustes, kas see on võimalik ja kas garaaži saab võrdsustada korteriga.

Vastus: Andry Krass, Õigusteaduse magister, Eesti Omanike Keskliit, juhatuse liige; Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ, juhatuse liige, www.kvatro.ee

Tere, korteriomandi- ja korteriühistuseaduse kohaselt võib korteriomand olla nii eluruum, kui mitteeluruum. Kuna kõiki korteriomanikke tuleb sõltumata korteriomandi sihtotstarbest kohelda võrdselt, siis ei saa põhikirjaga garaaziomanike hääleõigust piirata. Küll aga on lubab seadus rakendada alternatiivseid häälte arvestamise põhimõtteid. Näiteks võib põhikirja alusel jagada hääli kaasomandi eseme suuruse järgi, mis võib eluruumidest korteriomandite häälte osakaalu suurendada.

Tervitades, Andry Krass
Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ
 

Küsimus: Kas see on õige et garaaži kütet arvestatakse samal põhimõttel kui korterite oma?31.01.2022

Tere.
Korterelamu renoveerimise käigus paigaldati maja esimesel korrusel olevatesse garaažiboksidesse radiaatorid. Garaažiuksed on tavalised liuguksed. Talvel keegi boksiomanikest (11 boksi) garaaže ei küta. Niigi 7-10 kraadi sooja.
Küttearved aga esitatakse analoogselt elamispinna tariifidele s.t. ruutmeetri põhiselt.
Sama ka üldelektri maksetega.
Sisuliselt on garaažiboksid võrdsustatud elamispinnaga.
Ise olen antud kortermajas ainult garaažiboksi omanik, korteriomanik ei ole.
Kas selline maksete süsteem on õiguspärane?

Vastus: Andry Krass, Õigusteaduse magister, Eesti Omanike Keskliit, juhatuse liige; Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ, juhatuse liige, www.kvatro.ee

Tere, korteriomandi- ja korteriühistuseaduse paragrahv 40 lõige 1 kohaselt kannavad korteriomandi omanikud korteriühistu majandamiskulusid vastavalt kaasomandi eseme suurusele. Seega ei seo seadus kohustuse suurust mitte korteriomaniku kasutuses oleva reaalosaga, vaid kaasomandiga, mille suurus lepitakse kokku korteriomandite moodustamise käigus.
Seega tuleks küttekulu õiguspärasuse väljaselgitamiseks jagada korteriühistu küttearve korteriomandi kaasomandi eseme suurusega (nähtub korteri kinnistusregistri 1.jaost). Erandiks on olukord, kus küttekulude jagamine on reguleeritud korteriühistu põhikirjas.

Tervitades, Andry Krass
Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ
 

Küsimus: Kuidas vormistada notariaalselt kasutuskord?31.01.2022

Tere
Oman 2/5 mõttelist osa majas, kus 3/5 mõttelist osa omab teine isik (pole sugulane). Dokumentides on kirjas kaasomand 2/5 mõttelist osa ja 3/5 mõttelist osa.
Soovin oma majaosa panna kodulaenu võtmisel lisatagatiseks, aga pank tahab, et oleks kehtestatud notariaalne kasutuskord.
Minu küsimus, et kuidas seda kehtestatakse ehk siis mida on vaja selleks teha ja kuhu pöörduda?

Ette tänades

Vastus: Andry Krass, Õigusteaduse magister, Eesti Omanike Keskliit, juhatuse liige; Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ, juhatuse liige, www.kvatro.ee

Tere, kasutuskorra kokkuleppe osapoolteks kokku kinnistu kaasomanikud. Seega tuleb selle sõlmimiseks pöörduda teise kaasomaniku poole, et uurida, mis tingimustel on ta kokkulepega nõus. Soovitan selgitada ka seda, mis põhjusel te kokkulepet vajate, kuna kinnistu hüpoteegiga koormamine eeldab samuti kõigi kaasomanike nõusolekut.
Tervitades, Andry Krass
Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ