Korteriomandiõigus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kas korteriomanik peab tasuma eraldi pööningupinna kütte eest, kui ta kütab seda korteri arvelt?22.12.2017

Tere! Kaasomandis on 4 korterit, nendest 2 asuvad teisel korrusel ja nende juurde on ka müüdud avatud planeeringuga pööninguruumid III korrusel, kus pole eraldi kütet kuid korteri põrandakütte soojus soojustab need avatud planeeringuga ruumid ära. Ühe ruumi suurus 18, teise 24 m2. Notariaalses lepingus nagu korteri pind. Nüüd keelduvad kaasomanikud nende pindade eest kütte tasumisest.
Ja veel, kui kommunaalteenuste arved tulevad kõik ühele kaasomanikule ja teised kaasomanikud pole oma küttesüsteemi välja ehitanud, kas neil on õigus nõuda igakuiste arvet edastamist neile, kui arved on väljastatud ühele kaasomanikule isiklikult.
Lugupidamisega

Vastus: Andry Krass, Õigusteaduse magister, Eesti Omanike Keskliit, juhatuse liige; Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ, juhatuse liige, www.kvatro.ee

Tere, saan küsimuse sõnastusest aru nii, et elamus ei ole korteromandeid moodustatud, vaid tegu on tavalise kaasomandiga. Sellisel juhul reguleerib olukorda asjaõigusseaduse § 75 lg 1, mille kohaselt kannab kaasomanik ühisel asjal lasuvaid koormatisi, samuti selle asja alalhoidmise, valdamise ja kasutamisega seotud kahju ja kulutusi, vastavalt temale kuuluva osa suurusele.
Soojusenergia näol on tegu elamu alalhoidmiseks vajaliku kulutusega, ning eeltoodust tulenevalt peavad selle kulutuste kandmises osalema kõik kaasomanikud. Seda sõltumata sellest, et teised omanikud ei ole oma valduses olevas elamu osas küttesüsteemi välja ehitanud.
Sarnaselt on olukord reguleeritud ka siis, kui elamus on moodustatud korteriomandid.

Tervitades,
Andry Krass
Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ
 

Küsimus: Kuidas leida internetist korteriühistu juhatuse liikmete andmeid?20.12.2017

Kuidas leida internetist korteriühistu juhatuse liikmete andmeid?

Vastus: Andry Krass, Õigusteaduse magister, Eesti Omanike Keskliit, juhatuse liige; Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ, juhatuse liige, www.kvatro.ee

Tere, korteriühistud on kantud mittetulundusühingute registrisse, mida peetakse Tartu Maakohtu registriosakonna poolt. Mittetulundusühingute registrisse kantud infopäringu (sh juhatuse liikme isikute) saate teha aadressil https://ettevotjaportaal.rik.ee/
Tervitades, Andry Krass
Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ
 

Küsimus: Kas haldus-hooldus tasu võib suvaliselt ühel kuul suurendada?16.12.2017

Tere,
Korteriühistu kommunaalarvetel on igakuiselt välja toodud haldus/hooldus rida, mis kuude lõikes on enam-vähem sama hinnaga olnud, kuid nüüd oli järsku hinnatõus 82%. Vastuseks öeldi, et koristaja oli puhkusel ja oli arvestatud puhkuseraha, sellega kulu summa tuli oluliselt suurem (puhkus oli 54 päeva 2016.aasta ja 2017.aasta eest). Kas see on õiguspärane?

Vastus: Andry Krass, Õigusteaduse magister, Eesti Omanike Keskliit, juhatuse liige; Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ, juhatuse liige, www.kvatro.ee

Tere, korteriomandiseaduse kohaselt peaksid korteriomanikud tasuma majanduskulusid (sh koristus) korteriühistule ette. Makstava summa suuruse ja tasumise korra otsustab üldkoosolek.
Juhul, kui korteriühistu põhikirjaga on ette nähtud tegelikust tarbimisest sõltuvate majandamiskulude tasumine, pärast kulude suuruse selgumist, siis võib arveldada ka Teie kirjeldatud viisil. Sellisel juhul on olukord, kus makstavad summad kuude lõikes erinevad, normaalne.

Tervitades,
Andry Krass
Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ
 

Küsimus: Kes maksab ühistusse kogutava raha, kas korteriomanik või korteri üürnik?16.12.2017

Tere, meil on 8 korteriga majas praegu ühisus. Oleme kogunud raha, kuid 1 korter ei tahtnud maksta kuna ta oli pankrotis. Nüüd müüdi tema korter maha, kuid tal on tehtud üürileping. Järgmine aasta kui tuleb korteriühistu, lubas ta maksma hakata. Kas ja kes peab maksma kinni selle raha, mis teistel juba kogutud on? Kas tegelik korteriomanik või tema ise? Tema osa peab ju olema ühises kassas sama suur kui teistel.

Vastus: Andry Krass, Õigusteaduse magister, Eesti Omanike Keskliit, juhatuse liige; Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ, juhatuse liige, www.kvatro.ee

Tere, korteriomanik peab korteri majanduskulusid maksma sõltumata sellest, kas ta ise korterit kasutab.
Kui korteri võõrandatakse, siis lähevad korteriga seotud võlgnevused uuele korteriomanikule üle. Sama kehtib korteri võõrandamisel pankrotimenetluses. Seega peaks uus omanik eelmise omaniku võlgnevuse tasuma - eeldusel, et nõue on põhjendatud (selle aluseks olevad korteriomanike üldkoosoleku otsused on korrektselt vormistatud).
Võlgnevuse üleminekut uuele omanikule reguleerib korteriomandiseaduse paragrahv 13 lõige 4 ja 5.

Tervitades,
Andry Krass
Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ
 

Küsimus: Kuidas ühistu esimehena saaksin kindlaks teha, et korteri omanik on vahetunud?13.12.2017

Olen KÜ esimees. Suusõnaliselt on teada, et toimus korteri ost-müük. Korteri uus omanik ütleb suusõnaliselt, et asus korterisse elama näiteks 13.12.2017, ütles oma nime ja isikukoodi. Andmete õigsuse kontrollimiseks palusin esitada ostu-müügilepingu esimesest lehest väljavõtte, millest ta keeldus. Mul on aluseks ainult suusõnaline jutt.
Millist dokumenti on KÜ esimehel õigus arvatavalt uuelt omanikult küsida, et veenduda, et suulist teavet andev isik on korteri uus omanik? KÜ raamatupidamine tahab veenduda, et esitan arved õigele inimesele?
Millisele seaduse paragrahvile tugineda?

Vastus: Andry Krass, Õigusteaduse magister, Eesti Omanike Keskliit, juhatuse liige; Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ, juhatuse liige, www.kvatro.ee

Tere, korteriühistu saab korteriomaniku andmeid kontrollida kinnistusregistrist. Viimane väljastab vastavad andmed korteriühistule tasuta.
Korteriomaniku kohustust anda korteriühistule infot reguleerib 01.01.2018 jõustuv korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 46, mille kohaselt on korteriomanik kohustatud teatama korteriühistule oma olemasolevate sidevahendite andmed, eelkõige telefoninumbri või elektronposti aadressi.
Kui korteriomaniku elu- või asukoht erineb korteriomandi asukohast, on korteriomanik kohustatud korteriühistule teatama ka oma elu- või asukoha postiaadressi.

Tervitades,
Andry Krass
Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ
 

Küsimus: Kuidas reguleerida olukorda, kus naabrid teevad pidevalt lärmakaid remonttöid, kas peaks olema ka see teistele ette teada?08.12.2017

Kas, kui pikalt ja kui põhjalikult peaks olema teada naabrite tegevus, mis kindlasti ületab korterite normkasutust ja naabrite piire? Pean silmas olukorda, kus viimastel aastatel on üks ja teine naaber hakanud suuremahulisi ning valju lärmi tekitavat remonti tegema. Ise töötan paraku sellises valdkonnas, kus on vaja äärmist keskendumist ning sellega seoses need valjud remondid segavad. Mõjudes nii tööviljakusele kui ka näiteks suhtluses klientidega, sest põhjalikult korterit remontiv naaber võib ju enda kinnisvara väärtust nende remontidega tõsta. Samas kui ma ise oma korteris üürnik oleksin, siis kahtlemata ütleksin üürilepingu üles.
Kui kunagi oli ühistus teemaks, et osad naabrid või nende üürnikud kuulavad valjusti muusikat keset päeva, mis osasid naabreid kangesti häirima pidi, siis sellise remonditerrori vastu räägib ühistu esimees ainult, et saage kokkuleppele ning tema käed on seotud. Samas muidugi nende korterite omanikega, keda häirisid üürnike keset päeva pidutsemised, saaks muidugi vabalt nende lärmakate remontijate vastu niiöelda "üleskeerata". Samas ise nagu leian, et poleks tarvis ühes kortermaja trepikojas ka niiöelda vaenupooli tekitada. Kuigi ise leian, et selliste lärmakate remontide tegemiseks võiks küll majaelanikel teada olla, millal seda tehakse, sest probleem on selles, et nagu iialgi pole teada, millal on vaikne ja millal lärmakas remont käsil.

Vastus: Andry Krass, Õigusteaduse magister, Eesti Omanike Keskliit, juhatuse liige; Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ, juhatuse liige, www.kvatro.ee

Tere, kahjuks pean korteriühistu esimehega nõustuma, et üksiku korteriomaniku tegevuse vastu, kelle tegevus ületab korteriomandi tavakasutuse piire, ei ole korteriühistul (korteriomanike enamusel) praktikas suurt midagi ette võtta.
Teoorias on küll nii (sh alates 01.01.2018 jõustuvas uues korteriomandi- ja korteriühistuseaduses), et keelatud kõik tegevused, mis ületavad korteriomandi tavapärast kasutamist.
Eelviidatud õigust on aga kohtus keeruline kaitsta, kuna kohtupraktika ei hinda olukorra õiguspärasust mitte tegevusest (müra tekitamise keelu rikkumine, kaasomandi ümberehitamise keelu rikkumine, jne) vaid tulemusest ja selle võimalikest negatiivsetest tagajärgedest lähtudes.
Negatiivse tagajärje ulatuse hindamisel arvestatab kohus oma korda seda, kas negatiivne mõju on kohtumenetluse hetkel ülemäärane või mitteülemäärane. Näiteks aknast korterile välisukse tegemine ei pruugi valitseva kohtupraktika kohaselt olla ülemäärane. Hiljuti leidis kohus, et korteri võib ümber ehitada lasteaia tarbeks, ega välistanud teiste korteriomanike vastuseisust hoolimata elamusse restorani rajamist. Eeltoodut arvestades on naaberkorterist kostuv müra Teie kõige väiksem mure, sest meie tänane kohtupraktika soosib üksikut korteriomanikku, kui viimane soovib oma korterit elik terve korterelamu ümberehitada.

Tervitades,
Andry Krass
Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ
 

Küsimus: Kas on võimalik soovijatel osta omale ära parkimiskoht kortermaja hoovis?08.12.2017

Väikese korterelamu (KÜ) hoovis vastavalt projektile 6 parkimiskohta (korteriomanike mõtteline osa). Elamus korteriomandeid 14. Kõigile kohti ei jagu ja samas ei ole kõigil ka autot. Kas on võimalik ja kuidas on võimalik soovijatel osta omale ära parkimiskoht? Kuidas see peaks toimuma? Millest alustada? Mille järgi määrata hind. Kellele makstakse (ühistule või omanikele kes ei soovi osta)? Milline võiks olla optimaalne hind.

Vastus: Andry Krass, Õigusteaduse magister, Eesti Omanike Keskliit, juhatuse liige; Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ, juhatuse liige, www.kvatro.ee

Tere, krundil, millel asuvad korteriomandid, toimub parkimiskoha korteriomaniku ainukasutusse andmine kaasomandi kasutuskorra kokkuleppe alusel. Selline kokkulepe tuleb sõlmida notariaalses vormis.

Soovitan esimese asjana välja selgitada, kas kõik korteriomanikud on sellise tehinguga nõus. Kui vastus on jah, siis järgneb juba parkimiskoha hinna välja selgitamine ja parkimiskohast huvitatud isiku leidmine.

Tervitades, Andry Krass
 

Küsimus: Kas korteriühistu üldkoosolek võib võtta vastu kohtuotsust sisuliselt ignoreeriva otsuse?06.12.2017

Meie kortermaja kohta on 2003 aastast võetud vastu kohtuotsus, mis kinnitas, et üleminek elektriküttele on olnud seaduslik ja osade omanike soov kehtestada neile teatud protsent keskütte kulude kompenseerimiseks ei ole põhjendatud, sest seda nõuet ei kinnita ükski uuring ega metoodika. Vahepeal pole midagi muutunud. Ometi otsustas viimane üldkoosolek kehtestada el.kütjatele 10 % suuruse lisamaksu korterite m2 põhiselt, mis arvestatakse keskküttele kulunud summa järgi. Põhjuseks toodi, et lahtiühendatud el.kütjad ei tasu ega osale küttekulude jagamises – üldruumides ehk keldrites. Väliskoridorides on keskkütteradiaatorid eemaldatud. Ennast spetsialistideks nimetanud paar inimest väitsid, et nimetatud kohtuotsus ei ole oluline ja sellise tasu nõudmine on seaduslik, mille põhjenduseks toodi MKM 2006 aasta tellimus „Küttekulude jaotamisest elamus“. Tegemist on projektiga, mitte seadusega. Ühelegi seadusele, mis lubaks mingeid protsente nõuda, ei viidatud. Samas maksavad meie majas ka elektriga kütjad majandamiskulusid KÜS §15/1,2 kohaselt. Sellest fondist on makstud mh keskkütteremontide ja keskkütte osalise renoveerimise eest, millest el.kütjad pole mingit kasu saanud. KOS § 13 kohaselt peaks seega arvesse võtma ka el.kütjate kulusid kütmisele ja need jagama võrdselt kõigi korteriomanike vahel. Seda aga ei peeta oluliseks. Ka ütleb sama MKM-i uuring, et kui lahtiühendamine on toimunud seaduslikult, siis peavad teised omanikud taluma ka negatiivseid tagajärgi. Samuti ei ole meie ühistu põhikirjas reguleeritud kulude jagamise korda. Olete varem öelnud, et ei juhatus ega üldkoosolek ei saa seetõttu kehtestada uusi koormisi, mis rikuks korteriomanike õigusi ning sellised otsused on tühised. Praegusel juhul on minu arvates just seda tehtud. Küsimus: võttes arvesse eelnevat seletust, siis kas üldkoosoleku otsus on seaduslik. Mida teha edasi?

Vastus: Andry Krass, Õigusteaduse magister, Eesti Omanike Keskliit, juhatuse liige; Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ, juhatuse liige, www.kvatro.ee

Tere, korterelamu säilimiseks ostetud soojusenergia on korterelamu majanduskulu, mida kannavad kõik korteriomanikud täies ulatuses, sõltumata sellest, mis tüüpi on korteri kütteliik.
Kui korterelamu säilimiseks kasutatakse mitut kütteliiki, ning tegu on õiguslikult korrektse olukorraga, siis tuleb korteriomanikel kanda mõlemaga seotud kulud proportsionaalselt korteri suurusele.

Kulude jagamise küsimust saab reguleerida põhikirja kaudu ja/või Riigikohtu praktika kohaselt ka üldkoosoleku otsuse kaudu, kui otsuse vastuvõtmine toimub samasuguse häälteenamusega nagu on vajalik põhikirja muutmiseks. Olukorras, kus põhikiri küttekulude jagamist ei reguleeri, tuleks üldkoosoleku otsuse kehtivuse hindamisel hinnata seda, kas otsus võeti vastu põhikirja muutmisele vastava kvalifitseeritud häälteenamusega ehk kas selle poolt hääletas rohkem kui pool korteriühistu häälte üldarvust.

Tervitades,
Andry Krass
Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ
 

Küsimus: Kas see on õige, et 1 korteri asemel tehti 5 väikest aga kulusid makstakse kui 1 korteri eest?03.12.2017

Maja renoveerimisel ehitati välja pööningukorrus ning sealt saadud 1 korteriomand müüdi arendajalt väljaehitamata kujul uuele omanikule, kes nüüd selle ühe korterina arvele võetud pinna jagas ja ehitas välja seal 5 väikest korterit. KÜ-le tähendaks see seda, et maksud laekuvad 1 korteri kohta, reaalselt aga tegemist 5 väikese korteriga, mis üüritakse välja ja kes kõik kasutavad ühiselektrit, trepikoja koristusteenust, tahavad parkida niigi kitsal parkimisalal jne. Lisaks tähendab see suurt elanike arvu suurenemist. Igas korteris ju vähemalt 2 inimest, mis teeks kokku elanike arvu suurenemise 10 võrra. Olukorras kus oleks 1 korter, ilmselt 10 elanikku ei oleks. Kas KÜ peab olema nõus sellega? Kas see võib kuidagi mõjuda maja konstruktsioonidele (tegemist üle 100 aasta vanuse palkmajaga miljööväärtuslikus rajoonis) jne. Kas ja kuidas peaks reageerima? Mis selline tegevus meile kaasa tuua võiks?

Vastus: Andry Krass, Õigusteaduse magister, Eesti Omanike Keskliit, juhatuse liige; Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ, juhatuse liige, www.kvatro.ee

Tere, korterelamu majandamiskulusid kannavad korteriomanikud vastavalt korteriomandi suurusele. Seega ei saa ühe korteri mitmeks jagamine kaasa tuua muutust kulude suuruse jagamisel.
Kui see siiski nii on, siis saab põhjus olla vaid Teie enda korteriühistu põhikirjas. Soovitan viimane üle vaadata, ning viia vajadusel sisse muudatus, mis tagaks senisest õiglasema majanduskulude jagamise.

Korterelamu konstruktsioonide tugevuse kontrollimiseks soovitan pöörduda ehituseksperdi poole.

Tervitades,
Andry Krass
Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ
 

Küsimus: Kuidas seadusejärgne KÜ võib tasu maksta tehtud tööde eest?30.11.2017

Tere!
Me ei saa korteriühistu moodustamiseks kokkuleppele. Seega teeb ühistu riik. Oleme siiani oma majanduse ja maksetega kuidagi hakkama saanud ja loodame seda ka edaspidi saada. Siiani on "vaevanägijatele" sümboolset tasu makstud nn kogutavast hooldustasust. Kas see on seaduslik ja võiks kasutada ka edaspidi või tuleb asjaajaga sõlmida töövõtu leping? Või piisab üldkoosoleku enamuse otsusest, kui ka põhikirja ei ole?
Tänan

Vastus: Andry Krass, Õigusteaduse magister, Eesti Omanike Keskliit, juhatuse liige; Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ, juhatuse liige, www.kvatro.ee

Tere,
korteriühistu majandamisega tegelevale isikule tasu maksmiseks piisab, kui selle otsustanud korteriühistu üldkoosolek. Samas on oluline järgida korteriomandiseaduses (alates 01.01.2018 korteriomandi- ja korteriühistuseaduses) sätestatud üldkoosoleku kokkukutsumise ja otsuse vastuvõtmise nõudeid.

Tervitades,
Andry Krass
Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ