Korteriomandiõigus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Mida teha, kui üks korteriühistu liige keeldub 3 eurot suuremat raamatupidamistasu maksmast?01.11.2018

Tere,
Meil on 8 korteriga maja ja on loodud ühistu, kus on juhatuses 3 liiget. Soovime vahetada raamatupidajat, aga 1 liige ei ole nõus, kuna 3 eurot kuus on maks suurem. Kõik peale 1 liikme on nõus, lubab et ei hakka maksu tasuma. Eeskirja järgi peab enamus nõus olema. Kas võime muuta ja saame nõuda tasu maksmist?
Tänud ette.

Vastus: Andry Krass, Õigusteaduse magister, Eesti Omanike Keskliit, juhatuse liige; Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ, juhatuse liige, www.kvatro.ee

Tere, korteriühistu raamatupidamise näol on tegu korterelamu tavapärase majandamise hulka kuuluva tegevusega, mille üle otsustavad korteriomanikud üldkoosolekul lihthäälte enamusega.
Korterelamu tavapärase majanduskulude kandmises peavad osalema kõik korteriomanikud. Juhul, kui mõni korteriomanik sellest keeldub, siis piisab korteriühistul oma nõude maksmapanemisel korteriomanike üldkoosoleku otsusest ning kantud kulude tõendamisest.

Tervitades,
Andry Krass
Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ
 

Küsimus: Kas saame keelduda akende vahetusest, kui kogu majal plaanitakse vahetada?27.10.2018

Tere! Meil ülejärgmine aasta planeeritakse kortermaja renoveerimistööd, tõenäoliselt vahetatakse kõikidel aknad, meie tahaksime panna endale teised aknad puit raamiga kas on võimalik siis säilitada endale oma aknad mitte välja vahetada kui pannakse uued aknad kõikidele teistele, saame me keelduda seaduse mõttes sellest kuidas peaks käituma ja mida kellele esitama. Tänan

Vastus: Andry Krass, Õigusteaduse magister, Eesti Omanike Keskliit, juhatuse liige; Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ, juhatuse liige, www.kvatro.ee

Tere, kuna korterelamu aknad kuluvad kaasomandi koosseisu (KrtS § 4 lg 3 ja § 4 lg 4), mida valitsevad korteriomanikud korteriühistu kaudu (KrtS § 34 lg 2), siis puudub üksikul korteriomanikul võimalus enamuse otsusele vastu seista.

Tervitades,
Andry Krass
Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ
 

Küsimus: Mis võimalused on meil maja remontida, kui ühegi rahastuse viisi jaoks ei saavutata konsensust?27.10.2018

Tere

9 korteriga majas on hädasti vaja alustada remondiga, et selle seisukorra halvenemine peatada (maja fassaad laguneb, katus laseb läbi, osad korstnalõõrid on tuleohtlikud), aga korteriühistu arvel pole tööde teostamiseks piisavalt raha. Kõik korteriomanikud peale ühe on nõus rahastuse saamiseks tegema keldrpinnale projekti, muutma osade pindade sihtotstarvet ja panema need müüki. Sama korteriomanik ei ole nõus ka panagalaenu võtmisega ja väidab, et pole sellel majal häda midagi. Majal on ühistu, aga ühistul ei ole juhatust.
Mis võimalused meil on kui ühegi rahastuse viisi jaoks ei saavutata konsensust? Mida me saame teha häälteenamusega?

Vastus: Andry Krass, Õigusteaduse magister, Eesti Omanike Keskliit, juhatuse liige; Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ, juhatuse liige, www.kvatro.ee

Tere, uue korteriomandi moodustamist olemasoleva kaasomandi arvelt, reguleerib korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 9, mille kohaselt saab luua uue korteriomandi korteriomanike kokkuleppel.
Kui korteriomanik ei ole uue korteriomandi loomisega nõus, siis võib iga korteriomanik või ka korteriühistu nõuda temalt uue korteriomandi moodustamiseks vajalike tahteavalduste andmist, kui:
1) olemasoleva olukorra säilitamine oleks kõiki asjaolusid arvestades vastuolus hea usu põhimõttega;
2) muudatusega ei kahjustata ülemääraselt ühegi korteriomaniku õigustatud huve.
Viimati nimetatud olukorra esinemist eeldatakse, kui vastavasisulise korteriomanike üldkoosoleku otsuse poolt on antud üle poole kõigist häältest nende korteriomanike poolt, kellele kuulub üle poole kaasomandi osadest.

Kokkuvõttes: uue korteriomandi moodustamiseks tuleb sõlmida kokkulepe. Kui kõik korteriomanikud ei ole sellega nõus, siis on võimalik nõuda temalt tahteavaldust kohtu kaudu.

Tervitades,
Andry Krass
Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ
 

Küsimus: Kes korvab KÜ elumaja plaanilise renoveerimise käigus korteriomanikule tekitatud kahju?27.10.2018

Kes korvab KÜ elumaja (kanalisatsiooni püstaku) plaanilise renoveerimise käigus korteriomanikule tekitatud kahju peale uue Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse jõustumist, kui endise Korteriomandiseaduse § 11 lg 1 p 3 enam ei kehti?

Vastus: Andry Krass, Õigusteaduse magister, Eesti Omanike Keskliit, juhatuse liige; Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ, juhatuse liige, www.kvatro.ee

Tere, korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 31 lg 1 p 3 regulatsioon vastab varasemale, küsimuses viidatud normile, ehk siis kaasomandi eseme korrashoiu tulemusel tekkinud kahju hüvitab korteriomanikule korteriühistu.
Tervitades,
Andry Krass
Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ
 

Küsimus: Kuidas kinnistusraamatus kajastuvat keldrikorruse korterit ehitusregistrisse saada?25.10.2018

Tere,
2013. aastal on soetatud keldrikorrusel asuv väike korter. Selle andmed aga kajastuvad ainult kinnistusraamatus, ehitusregistris sellise korteri olemasolust pole midagi kirjas. Kuidas seda sinna kanda ja kas see on üleüldse vajalik (müüa plaanis pole)?

Tänud vastuse eest!

Vastus: Andry Krass, Õigusteaduse magister, Eesti Omanike Keskliit, juhatuse liige; Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ, juhatuse liige, www.kvatro.ee

Tere, korteri andmed kannab ehitusregistrisse kohalik omavalitsus.
Ehitsregistris korteri kohta info puudumine ei takista korteriga seotud tehinguid, küll aga võib see mõjutada korteri väärust, mistõttu soovitan pöörduda omavalitsuse poole ning selgitada välja, kuidas probleem lahendada.

Tervitades,
Andry Krass
Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ
 

Küsimus: Kui kolm korterit remontisid oma korstna ise, kas siis neljanda korteri korstna peab remontima tõesti KÜ?19.10.2018

Tere,
Oleme ahjuküttega, ridaelamu tüüpi, nelja korteriga KÜ. Mõned aastad tagasi renoveerisid kolm korterit, igaüks oma kuludega, oma amortiseerunud korstna (korstnapühkija soovitus), ning üks korter keeldus tegemast. Nüüd on olukord kus Päästeamet on teinud KÜ ettekirjutuse selle korstna renoveerimiseks. Küsimus, kas selline küttekolle ja korsten mida kasutab ainult selle korteri valdaja on ikka ühistu kohustus renoveerida?

Vastus: Andry Krass, Õigusteaduse magister, Eesti Omanike Keskliit, juhatuse liige; Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ, juhatuse liige, www.kvatro.ee

Tere, selles, et just korteriühistu peab tagama korterelamu ohutuse, tänaste regulatsioonide valguses küsimust ei ole. Samuti on seadusega üheselt paigas, et korstna ja küttekeha näol on tegu kaasomandi esemega, mille korrashoiuga seotud kulusid kannavad korteriomanikud vastavalt oma kaasmandi suurusele.
Kui korteriomanik, kelle korteris asuv korsten vajab remonti, hüvitab teiste korteriomanike vastavad kulutused, siis ei saa siin ka ebaõiglast olukorda tekkida.

Tervitades,
Andry Krass
Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ
 

Küsimus: Kuidas vaidlustada veemõõtja vahetusega tekkinud näitude erinevus?19.10.2018

Tere,
Eelmise aasta juulis vahetati haldusfirma poolt mul veearvesti ja nüüd hiljuti pandi ühistu poolt küttekulujaoturid ja see veearvesti vahetati kaugloetava veearvesti vastu. Minu esitatud näit ja ühistu näit ei klapi, sisuliselt 10-kordne vahe. Kelle poole pöörduda, kes kinnitaks, kas minu esitatud andmed on õiged? Kui minul on õigus, kuidas saada ühistult uut korrektset arvet? Minu kirjade ja telefonikõnede peale ei ole ma saanud uut arvet ja lihtsalt nad jäävad kindlaks, et nende poolt on kõik õige. Aitäh abi eest!

Vastus: Andry Krass, Õigusteaduse magister, Eesti Omanike Keskliit, juhatuse liige; Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ, juhatuse liige, www.kvatro.ee

Tere, kui korteriühistu jääb endale kindlaks, et nemad ei ole näidu lugemisel eksinud, siis tuleks pöörduda erapooletu spetsialisti poole, kes kontrollib nii veemõõtja näitu, kui selle korrasolekut.
Juhul, kui selgub, et probleem on veemõõtjas endas, siis on Teil olemas ka alus, millega paluda korteriühistul arvet muuta.

Tervitades,
Andry Krass
Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ
 

Küsimus: Kas kortermaja suitsulõõride puhastamise kulud on KÜ kanda (nt hoolduskulude arvelt)?13.10.2018

Tere,
Kas kortermaja suitsulõõride puhastamise kulud on KÜ kanda (nt hoolduskulude arvelt)?
Ette tänades!

Vastus: Andry Krass, Õigusteaduse magister, Eesti Omanike Keskliit, juhatuse liige; Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ, juhatuse liige, www.kvatro.ee

Tere, korteriomandi- ja korteriühistuseaduse (KrtS) § 4 lg 1, 3 ja 4 kohaselt kuuluvad suitsulõõrid kaasomandi osa koosseisu, mille korrahoidmine on korteriühistu kohustuseks.
Tervitades,
Andry Krass
Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ
 

Küsimus: Kas KÜ on kohustus keldrit korras hoida nii, et see ei hallitaks?06.10.2018

Tere, mul ei ole kuskil lapse vankrit hoida ja olen siiani trepikojas hoidnud aga nüüd jäi see ühele elanikule ette kuna tekkis tüli ja pean oma lapsevankri ära viima. Aga keldris seda hoida ei saa, kuna seal niiske ja läheb kõik hallitama. Kas KÜ peab keldrit niimoodi hoidma, et seal ei hallitaks? Meil ka üks suur ruum seal mis kõigile kasutamiseks, kus ka aken, seal saaks hoida aga seal ühe koguja asjad ja ühistu ei suuda talle selgeks teha, et see tuleb tühjaks viia. KÜ ütles, et temal ei käi jõud üle.

Vastus: Andry Krass, Õigusteaduse magister, Eesti Omanike Keskliit, juhatuse liige; Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ, juhatuse liige, www.kvatro.ee

Tere, korterelamus asuvate ruumide korrashoiu- ja sisekliima nõuded sõltuvad ruumide sihtotstarbest. Kui korterelamu projekti kohaselt on keldris ette nähtud panipaigad, ning nende seisukord ei vasta ettenähtud normidele, siis tuleb küsimus lahendada korteriomanike üldkoosolekul, korteriomanike õigustatud huve arvesse võttes.

Kui kaasomandis olevate keldriruumide kasutamise sihtotstarve on reguleerimata, siis lähtutakse korteriomanike huvidest, mille väljenduseks on korteriomanike üldkoosoleku otsus. Üldkoosoleku otsusega võib määrata ka korteriomaniku, kes otsuse ellu viib/kelle jõud probleemist üle käib.

Tervitades,
Andry Krass
Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ
 

Küsimus: Kas on võimalik, et naabrile antakse juba paigaldatud soojuspumba kasutuseks luba ilma naabritelt nõusolekut küsimata?06.10.2018

Tere.
Elan 8 korteriga ridaelamus. Aasta tagasi paigaldas naaber õhksoojuspumba oma boksi välisseina ette maapinnale. Magamistubade aknad jäävad samale poole. Pumba töötamise ajal kostab tuppa müra ja vibratsioon eriti sulatusprotsessi ajal.
Tean, et tal puudub kasutusluba KOV-lt. KOV on minu murest teadlik. Praegu taotleb ta KOV-lt soojuspumba seadustamist.
Kas on võimalik, et talle antakse luba ilma kõigilt naabritelt nõusolekut küsimata?

Vastus: Andry Krass, Õigusteaduse magister, Eesti Omanike Keskliit, juhatuse liige; Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ, juhatuse liige, www.kvatro.ee

Tere, sellist võimalust ei saa välistada, eriti, kui naaber suudab tõendada, et soojuspumba töötamisega kaasnevad negatiivsed mõjud jäävad kehtestatud normide piiridesse. Üheks õigusaktiks, millega peab kohalik omavalitsus antud juhul kindlasti arvestma, on majandus- ja taristuministri määrus "Eluruumidele esitatavad nõuded", mille paragrahv 4 lõige 6 kohaselt ei tohi väljastpoolt eluruumi paiknevast allikast lähtuva müra helirõhu tase eluruumis päeval ületada 40 detsibelli ja öösel 30 detsibelli taset.

Tervitades,
Andry Krass
Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ