Ravikindlustus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kuidas saab kodune inimene omale ravikindlustust taotleda, kas saab sõlmida lepingu Haigekassaga?05.03.2014

Kas kodune inimene, kes ei taha töötukassas arvel olla, saab kuidagi ravikindlustust ise mingiks ajaks Haigekassast taotleda ja mis selle hind võiks olla?

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Infot Eestis ravikindlustuse saamiseks leiate http://www.haigekassa.ee/kindlustatule/taotlemine.
Juhul, kui Te ei kuulu ühtegi kindlustatud inimeste gruppi, annab ravikindlustuse seadus võimaluse sõlmida haigekassaga nn vabatahtlik kindlustusleping, mille alusel võrdsustatakse Teid ravikindlustuse seaduse alusel kindlustatud isikuga.
Tutvuge palun selle lepingu sõlmimise tingimustega http://www.haigekassa.ee/kindlustatule/taotlemine/vabatahtlik (kes saab lepingut sõlmida, kestus vähemalt üks aasta, kvartalimakse 345 eurot ja aastamakse 1380 eurot, tüüptingimused jm) ja kui soovite seda lepingut sõlmida, siis avalduse leiate samuti lisatud lingilt.

Parimate soovidega

Kaire Jürisson
infospetsialist
 

Küsimus: Kas hambaarst vastutab ka selle eest, kui laskis praktikandil ravida vale hammast?15.01.2014

Tere,
Käisin eelmine reede hambaarsti juures, vana plomm võeti ära ning prooviti uuega, aga hammas ei võtnud uut täidist vastu ning arst otsustas teha juureravi. Juureravi aeg pandi eilseks, aga minu oma arst ei saanud mind vastu võtta, kuna kõik ajad olid täis, ning soovitas mulle oma praktikanti. Olin nõus, sest valu oli jube. Aga praktikant alustas juureravi täiesti tervele hambale, mis oli katkise hamba kõrval. Minu oma hambaarst käis kaks korda praktikanti kontrollimas, aga ei saanud ka tema aru, et valet hammast parandatakse.
Ise ma ka alguses midagi aru ei saanud, sest tuimestus oli tugev. Hiljem helistasin oma arstile ja ütlesin, et vale hammas ära tapetud. Muidugi juba õhtul kutsuti mind tagasi ja alustati juureravi haigele hambale.
Aga küsimus teile, et kas ja mis õigused mul üldse on kahjurahale ning kas haiglal on kohustust minule tekitatud kahju eest vastutust kanda? Sest täiesti tervel hambal on alustatud juureravi ja seda enam peatada ei saa.
Mainin ka selle ära, et olen 24. nädalat rase, arstid olid selles teadlikud.
Mis on mimu õigused antud olukorras?

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Antud küsimusega peaksite pöörduma tervishoiuteenuse osutaja poole, kes Teile hambaraviteenust osutas.

Patsiendil on diagnoosi- või ravivea kahtluse korral õigus pöörduda:
1. teise arsti poole teisese arvamuse saamiseks. Teisese arvamuse saamiseks annab patsiendile saatekirja perearst või patsiendi raviarst;
2. teenust osutanud raviasutuse ravijuhi, kvaliteedijuhi või juhataja poole;
3. eksperthinnangu saamiseks saab pöörduda sotsiaalministeeriumi juures tegutseva tervishoiuteenuste kvaliteedi ekspertkomisjoni poole, kes hindab, kas arst ravis patsienti vastavalt heale tavale. Avaldus tuleb saata käsipostiga aadressil Gonsiori 29, 15027 Tallinn või digiallkirjastatult elektronpostiga info@sm.ee.

Infot leiate ka haigekassa kodulehelt http://www.haigekassa.ee/kindlustatule/tervishoid/pretensioon.

Parimate soovidega

Kaire Jürisson
infospetsialist
 

Küsimus: Kas saan dekreetraha, kui töötan tähtajalise lepinguga kuu aega?08.01.2014

Tere! Mul oleks küsimus dekreetrahade kohta. Hetkel ma tööl ei ole, aga saaksin asuda tööle. Kui tööandja teeks näiteks tähtajalise lepingu 1-kuuks, kas siis sel juhul saaks dekreetraha kui ma selle töötamise kuu jooksul jään dekreeti?

Näiteks: sünnitus tähtaeg on 30.05.2014 ja tööandja teeb minuga tähtajalise lepingu näiteks 01.03.2014-31.03.2014. Mina jääksin siis enne lepingu lõppemist dekreeti. Kas saan siis ilusti dekreetrahad kätte?

Mäletan, et eelmise lapsega sain küll ilusti nii kui peale kooli olin olnud tööl 1 kuu ja ka tähtajalise lepinguga (see oli muidugi aastaid tagasi ja sellepärast ka uurin, et kas nüüd ka saab või on seaduseid muudetud).

Vastust oodates

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Haigekassa maksab sünnitushüvitist sünnituslehe alusel ainult töötajana ravikindlustatud naistele.

Kui Te töötate üle 1 kuu pikkuse töölepinguga, siis on Teil õigus saada kindlustus tööandja kaudu. Sellisel juhul oleks Teil õigus ka sünnitushüvitisele.


Parimat soovides

Ülvi Rebane
 

Küsimus: Kas tasulise operatsiooni korral on haigusleht ikka tavaline?20.11.2013

Tulemas operatsioon, valisin tasulise teenuse, kuna järjekorrad pikad. Küsimus, kas haigusleht on tavaline? St et arst kirjutab välja, esitan tööandjale ja saan raha? Või ei maksta üldse?

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Arst väljastab Teile vajadusel töövõimetuslehe, mille Te esitate oma tööandjale ja tööandja haigekassasse. Ajutise töövõimetusehüvitist makstakse isikutele, kellel on tööandja kaudu kehtiv ravikindlustus.

Parimate soovidega

Pille Sõõrde
infospetialist
 

Küsimus: Kas töötul rasedal on ka ravikindlustus?20.11.2013

Tere
Olen olnud töötu töötukassas üle kuue kuu ja nüüd ootan ka last. Küsimus selline, et kui ma töötukassast arvelt maha võtan, kas mul ka siis on ravikindlustus, kui jah siis kui kaua? Kui ei, siis kas peaksin edasi olema töötukassa nimekirjas?
Ette tänades

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Kindlustuskaitse taotlemiseks rasedana esitage isikut tõendav dokument ja arsti või ämmaemanda poolt väljastatud tõend raseduse tuvastamise kohta haigekassa klienditeenindusbüroosse.

Kindlustuskaitse tekib ravikindlustuse andmekogusse kande tegemisest. Haigekassal on õigus teha kanne viie kalendripäeva jooksul pärast nõuetekohaselt vormistatud dokumentide haigekassasse saabumist.

Parimate soovidega

Pille Sõõrde
infospetsialist
 

Küsimus: Kas aasta hiljem tööõnnetuse vigastuse tõttu uuesti operatsioonile minekul hüvitatakse haiguslehega 100%?13.11.2013

Novembris 2012 oli tööõnnetus ja tagajärjeks luumurd (õnnetus on nõuetekohaselt vormistatud). Tehti operatsioon ja pandi metall sisse. Olin haiguslehel 100%. Nüüd aasta hiljem lähen uuesti operatsioonile, et metall välja võtta. Kas mul on õigust saada uuesti haigusleht 100%? (tööandja väidab, et ei ole - kuigi mina leian, et tegu on põhjusliku seosega).

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Kui Teile on väljastatud töövõimetusleht põhjusega "Tööõnnetuse tagajärjel tekkinud tüsistus/haigestumine", on Teil õigus hüvitisele määras 100%. Haigekassa maksab hüvitist alates haigestumise 2.päevast.

Parimat soovides

Ülvi Rebane
vanemklienditeenindaja
 

Küsimus: Kui jäin haiguslehele enne kui tööandja mu Haigekassas registreeris, kas nüüd ei saagi haigushüvitist?11.11.2013

Minu ja tööandja vahel sõlmiti leping 1.10.13. Mul veel vanas kohast kehtis ravikindlustus kuni 2.11.13. Ja nüüd olen ma juba 3 nädalat olnud haiguslehel. Minu tööandja aga teatas minu tööl olekust Haigekassasse alles 8.11.13. Kas ma nüüd ei saagi haigushüvitist haigekassest?

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Kui tööandja on jätnud ravikindlustuse tekkimiseks vajalikud dokumendid esitamata, ei maksa haigekassa töövõimetuslehtede alusel hüvitist. Vastavalt ravikindlustuse seadusele peab sellisel juhul töövõimetuslehe hüvitama tööandja.

Parimat soovides

Ülvi Rebane
vanemklienditeenindaja
 

Küsimus: Kas mul on õigus hambaarstilt saada röntgenülesvõtted, et ravida teise hambaarsti juures?11.11.2013

Käisin hambaarsti juures, kes tegi mulle põhjaliku analüüsi hammaste olukorra kohta. See sisaldas mitmeid röntgenpilte. Kõik see läks maksma üle 100 euro (!). Kuna see hambaarst ongi vist kallimate killast, siis ei ole mul majanduslikult võimalik oma hambaid tema juures parandada. Kas mul on õigus saada need röntgenülesvõtted tema käest endale, et otsida mõni soodsam hambaarst, kus ravi jätkata? Kui küsisin, siis mulle neid ei antud.

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Kinnitame Teile, et patsiendil on õigus saada tervishoiuteenuse osutajalt koopiat või väljavõtet röntgeniülesvõttest.


Parimate soovidega

Kaire Jürisson
infospetsialist
 

Küsimus: Kus oleks võimalik näha meditsiiniteenuste hinnaerinevus kindlustatud ja kindlustamata patsiendile?05.11.2013

Kas kuskilt saab näha hinnakirja, mille põhjal oleks näha meditsiiniteenuste hinnaerinevus kindlustatud ja kindlustamata patsiendile?

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Kindlustatud isikule osutatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmisel Eesti Haigekassa poolt, lähtutakse Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelust (https://www.riigiteataja.ee/akt/123022013001).

Kui inimesel ei ole ravikindlustust, tuleb tal tervishoiuteenuste eest maksta ise ning sellisel juhul määrab teenuste hinnakirja raviasutus. Seega peaks hindu küsima konkreetselt raviasutuselt.


Parimate soovidega

Kaire Jürisson
infospetsialist
 

Küsimus: Kas 2-aastaste laste emal lõpeb ravikindlustus pärast vanemahüvitise lõppemist?31.10.2013

Tere
Olen kohe kaheaastaseks saavate lastega kodune. Minu vanemahüvitis lõppes maikuus aga lasterahad on kogu aeg läinud minu mehe arvele. Täna avastasin, et mul puudub ravikindlustus. Kas vanemahüvitise lõppedes lõppes ka minu ravikindlustus? Ja kas seda seetõttu, et lasteraha ei tule minu nimele?

Ette tänades!

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Kuni lapse 3-aastaseks saamiseni on ravikindlustus tagatud isikule, kes saab igakuist lapsehooldustasu. Kui Teile ei maksta lapsehooldustasu, ei ole Teil ka õigust ravikindlustusele.

Parimat soovides
Ülvi Rebane