Ravikindlustus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kuidas arvutatakse haigushüvitis, kui läbi kallaletungi puhkuse ajal viga saadud?22.08.2012

Inimesele tungiti keset päeva kallale, tõmmati kaelast kett ja rebiti käekott. Vigastused silmaga nähtavad - perearsti juures ja politseis fikseeritud.
Järgmisest päevast haiguslehel (samal ajal inimene puhkusel, kuid see pole enam puhkus), kuidas arvutatakse haigusraha?
Lugupidamisega vastust oodates!

Vastus: Katrin Saadre, kommunikatsioonispetsialist, Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Hea küsija,
Peate tööandjale esitama avalduse puhkuse katkestamiseks haiguse tõttu. Töövõimetushüvitist arvutatakse seejärel tavalises korras. Täpsemalt saate lugeda töövõimetushüvitise kohta http://www.haigekassa.ee/kindlustatule/hyvitised
Lugupidamisega
Katrin Saadre
 

Küsimus: Kuidas saan kontrollida, kas haigekassa väljamakstav summa sisaldab väljamaksmisega viivitatud päevade eest vastavalt seadusele ka viivist?10.08.2012

Ajutise töövõimetuse hüvitis makstakse välja 30 kalendripäeva jooksul, alates nõuetekohaselt vormistatud dokumentide laekumisest haigekassasse. Väljamaksmisega viivitamise korral on haigekassa kohustatud maksma vastavalt seadusele ka viivist.

Hüvitise väljamaksmise pikendamisest teatab haigekassa kindlustatud isikule kirjalikult, näidates ära väljamaksmise pikendamise põhjuse ning tähtaja asja kohta oma arvamuse või vastuväidete esitamiseks.

Minu küsimus on, et kuidas õnnestub minul kontrollida, kas väljamakstav summa sisaldab väljamaksmisega viivitatud päevade eest vastavalt seadusele ka viivist? Kuidas oleks kohane talitada, kui hüvitise väljamaksmise pikendamisest haigekassa kindlustatud isikule ei teata?

Vastus: Katrin Saadre, kommunikatsioonispetsialist, Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Kui haigekassa ei teata hüvitise väljamaksmise pikendamisest, siis peaksite ise pöörduma järelepäringuga haigekassasse ja juhtima tähelepanu maksmise hilinemisele.
Haigekassal on kohustus maksta haigushüvitis välja 30 kalendripäeva jooksul. Kui haigekassa on ületanud seadusega ettenähtud ajalimiiti, maksab haigekassa isikule ka viivist. Ise inimene seda kontrollida ei saa. Seega tuleb Teil haigekassasse ikka järelepäring teha - uurida, mis ajal on dokumendid haigekassasse laekunud. Päevade arvestus algab haiguslehe haigekassasse jõudmise päevast ehk et, kui tööandja viivitab lehe esitamisega, siis see periood arvesse ei lähe.
 

Küsimus: Mida teha, kui tööandja ei maksa töövõimetuslehe raha ära?24.07.2012

Tere!
Soovin teada, kas ma ei saagi oma haiguslehe raha. Olen ühes firmas praktikal, juhtus tööõnnetus, jäin haigulehele, nüüd firmajuht ütleb nagu ma ei saagi oma haiguse raha?

Vastus: Katrin Saadre, kommunikatsioonispetsialist, Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Tööõnnetuse korral hüvitab haiguslehe haigekassa. Selleks aga peab tööandja esitama raporti tööinspektsiooni. Kui tööinspektsioon käsitleb juhtumit tööõnnetusena, saadetakse vastav info otse haigekassa süsteemi ning kogu haigushüvitise maksab haigekassa. Muul juhul on kohustatud hüvitist maksma tööandja alates haiguslehe töövabastuse neljandast päevast kuni kaheksanda päevani.
Kui tööandja keeldub maksmast töövõimetuslehe eest hüvitist, tuleb pöörduda tööinspektsiooni.

Parimate soovidega
Katrin Saadre
 

Küsimus: Kas pärast 120 haiguspäeva ja väljavõetud puhkust on võimalik veel haiguslehele jääda?25.06.2012

Tere! Olen 80% töövõimetusega töötav inimene. Alates 02.04.2012 olen haiguslehel (haigusega, mille eest ei saa töövõimetust). Kui 120 haiguspäeva saab täis ja lõpetan haiguslehe ning võtan töö juurest saada oleva puhkuse, kas siis peale puhkust on võimalik veel edasi haiguslehele jääda? Kui on, kas siis saab ka haigushüvitist edasi? Või teine variant, kas ilma haigushüvituseta on võimalik haiguslehel olla järjest rohkem kui 120 päeva (juhul kui ma puhkust välja ei võta)?

Vastus: Katrin Saadre, kommunikatsioonispetsialist, Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Teil on õigus haigushüvitist saada kuni 182 järjestikust kalendripäeva. Seda juhul, kui olete haige kauem kui 120 kalendripäeva ning Teie raviarst on saatnud hüvitise pikendamise taotluse arstliku ekspertiisi komisjoni.
Kokku võib kindlustatu hüvitist saada kuni 250 kalendripäeva kalendriaastas.
Haiguslehe võib arst vajadusel väljastada ka pikemaks ajaks kui hüvitise maksmise periood. Piirang on ainult hüvitise maksmise perioodil, mitte haiguslehe kestvusel.

Kuna haiguslehe väljastamise otsuse teeb arst, arvestades patsiendi tervislikku seisundit, palume Teil ikka esmalt oma arsti poole pöörduda.
 

Küsimus: Kuhu pöörduda, kui ravimite tagajärjel hakkasid hambad lagunema ja sissetulek ei võimalda hambaid ravida?15.06.2012

Tere ,
Mul on 21-aastene poeg kes jäi haigeks 2 aastat tagasi. Nüüd vist rohtudega hakkasid hambad järjest lagunema, ise ta õppib, saab 110 eurot kuus. Selle väikese raha eest ei ole tal võimalik abi saada, kuhu pöörduda?

Vastus: Katrin Saadre, kommunikatsioonispetsialist, Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere,
Haigekassa ei rahasta paraku täiskasvanute hambaravi.
Tasuta saavad hambaravi teenust alla 19-aastased kindlustatud. Teenuseosutaja peab olema haigekassa lepingupartner.

Parimate soovidega,
Katrin Saadre
 

Küsimus: Kas ja kuidas tasustatakse haiglapäevi?31.05.2012

Tere,
Vajasin haiglaravi alates 10. kuupäeva õhtust, samas tööpäeva tegin 10-ndal ära, õhtul tuli minna haiglasse ravile. Kas töötasu arvestamisel ja haiguslehe esitamisel Haiigekassasse ei teki konflikti? Et töötasu peaks ma ikka selle päeva eest saama, samas peaks haigusleht hakkama jooksma ka kümnendast kuupäevast? Ja kas haiglaravil viibitud päevad käivad ka töövõimetushüvitise alla? Ei leidnud sellekohast infot Haigekasse kodulehelt.

Vastus: Katrin Saadre, kommunikatsioonispetsialist, Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere.
Jah, arst väljastab Teile 10-ndast kuupäevast haiguslehe. Kuna esimesed kolm haiguspäeva ei kuulu maksmisele, siis ei teki ka konflikti tööandja makstud töötasu pärast.
Haiglaravil viibitud päevad loetakse haiguslehe perioodi sisse ning need hüvitatakse alates 4-ndast kuni 8-nda päevani tööandja poolt. Haigekassa hüvitab alates 9-ndast päevast haiguslehe.
Lisainfot hüvitiste määramise ja maksmise kohta leiate haigekassa kodulehel: http://www.haigekassa.ee/kindlustatule/hyvitised/tvhmaksmine/tvhtabel/
 

Küsimus: Kas raske puudega lapsele on võimalik hambaklambrite paigaldamiseks toetust saada?18.04.2012

Tere
Minu tütar on 13-aastane. Tal on vaja paigaldada hambaklambrid ja 6 kuu pärast peab preketid panema. Kas ma pean ise kogu selle kulu kandma või on võimalus selleks ka mingit toetust saada? Eriti, kui lapsel on ka raske puue.

Vastus: Katrin Saadre, kommunikatsioonispetsialist, Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Haigekassa rahastab laste ortodontiat (sh breketid) ainult teatud juhtudel. Seda tehakse alljärgnevate raskete diagnooside korral:

1) prognaatne hambumus sagitaalse lahiga 9 mm ja enam;
2) progeenne hambumus;
3) lahihambumus, kui kontaktis on ainult molaarid;
4) peetunud jäävintsisiivid või kaniinid;
5) kui puudub intsisiiv, kaniin või rohkem kui 1 hammas lõualuu kummalgi poolel;
6) huule-suulaelõhe jt näo-lõualuusüsteemi kaasasündinud väärarengud.
 

Küsimus: Töötan Soomes, kas soome ettevõte peab maksma mulle Eestis haiguslehel olles hüvitist?17.04.2012

Tere.
Töötan Soomes, soome firmas, olin Eestis haiguslehel, kas firma peab maksma haiguslehte, eestisse firma midagi ei maksa?

Vastus: Katrin Saadre, kommunikatsioonispetsialist, Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Selle küsimusega tuleb Teil pöörduda Soome haigekassasse.

Kena päeva
Katrin Saadre
 

Küsimus: Kas haigushüvitise saab lasta avalduse alusel kanda teise pereliikme pangakontole?10.04.2012

Tere.
Kas vastab tõele, et avalduse alusel võib haigushüvitise kanda teise pereliikme pangakontole?
Aitäh.

Vastus: Katrin Saadre, kommunikatsioonispetsialist, Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Jah, oma haigushüvitise saab soovi korral lasta ka kolmanda isiku arvelduskontole kanda. Selleks tuleb esitada haigekassale avaldus, mille blanketi leiate haigekassa kodulehelt: http://www.haigekassa.ee/blanketid/kindlustatu/avaldus-toovoimetushyvitis.
 

Küsimus: Kas leukeemiat põdenud ja keemiaravi saanud inimene saab hambaravi hüvitist?05.04.2012

Olen eelnevalt küsinud leukeemiat põdenud ja keemiaravi saanud patsiendi võimaluste kohta, aga ma olen ikka segaduses. Kas leukeemiat põdenud ja keemiaravi saanud inimene saab siis seda hüvitist või mitte? Minu loogika ütleb, et luuüdi on ka kaele piirkonnas ja siis peaks saama. Pärast ravi tütre hambad lagunevad, tekib aina uusi suuri sügavaid auke, varem tal hammastega selliseid probleeme ei olnud.

Vastus: Katrin Saadre, kommunikatsioonispetsialist, Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere!

Kui tütre raviarst kinnitab, et tal on tekkinud suurenenud vajadus hambaravile muu tervishoiuteenuse osutamise tagajärjel, siis on Teie tütrel õigus ka hambaravi hüvitisele.
Haigekassasse tuleb esitada:
avaldus;
hambaravi eest tasumise kviitung, mille on väljastanud hambaarst;
arstitõend, mis tõendab tervishoiuteenuse tagajärjel suurenenud hambaravi vajadust.

Parimate soovidega
Katrin Saadre