Ravikindlustus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kust leida infot, millised soodustused on töövõimetuspensionil oleval inimesel?15.04.2013

Olen töövõimetuspensionil ja ei tea millised soodustused, kui neid üldse on, mulle kehtivad. Kas näiteks hambaproteesid on võimalik saada soodustusega või kas bussiga saab soodsamalt sõita. Kust ma saaksin soodustuste kohta käivat infot. Aitäh.

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Töövõimetuspensionäril on õigus saada hambaravihüvitist. Seda maksab haigekassa igal kalendriaastal kuni 19,18 eurot. Samuti on töövõimetuspensionäril õigus saada proteesihüvitist. Seda maksab haigekassa kord kolme aasta jooksul kuni 255,65 eurot. Lisainfo leiate http://www.haigekassa.ee/kindlustatule/hambaravi.

Parimate soovidega

Pille Sõõrde
infospetsialist
 

Küsimus: Kuidas saab raske haiguse tõttu liikumisvõimetuks jäänud inimene taotleda tasuta ravimeid?10.04.2013

Kui raske haiguse tõttu jääb noor inimene töötuks (mitte koondamise, vaid liikumisvõimetuse tõttu (SM)), kuidas on võimalik 100% soodustusega talle eluks vajalikke kalleid ravimeid saada?

Tänan

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Eesti Haigekassa ravimite loetellu kantud ravimitele rakendatakse soodustuse protsenti 100 alla 4-aastaste laste puhul ja konkreetsete diagnoosidega patsientidele. Infot leiate: Vabariigi Valitsuse 26.09.2002. a määrus nr 308 Haiguste loetelu, mille ravimiseks või kergendamiseks mõeldud ravim kantakse piirhinna või hinnakokkuleppe olemasolu korral ravimite loetellu soodustuse protsendiga 100 või 75 ja haigekassa kodulehelt http://www.haigekassa.ee/kindlustatule/soodusravimid.

Parimate soovidega

Kaire Jürisson
infospetsialist
 

Küsimus: Kas sellest võib mingeid probleeme tekkida, et tööandja viivitas sünnituslehe haigekassasse saatmisega?28.03.2013

Tere, tööandja viivitas sünnituslehe haigekassasse saatmisega, kuna tööandja hooletuse tõttu oli leht vahepeal kaduma läinud, kas sellest oleneb ka midagi, et tööandja oma kohustusi ei täitnud ja 7 päeva jooksul mu sünnituslehte haigekassale ei saatnud vaid kuu aega hiljem?

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Töövõimetusleht tuleb haigekassale esitada hiljemalt 90 kalendripäeva jooksul, alates töövõimetuslehel märgitud töö- või teenistuskohustuste täitmisele asumise päevast. Töövõimetuslehe hilisema esitamise korral keeldub haigekassa hüvitise maksmisest.

Parimat soovides
Ülvi Rebane
 

Küsimus: Kas 2-aastase lapsega ajutiselt Soome mehe juurde elama asumisel säilib mul Eesti ravikindlustus?19.03.2013

Mees elab ja töötab Soomes ning omab tähtajatult kela kaarti.
Ise olen 2 lapsega kodune ja elan Eestis (teine laps saab varsti 2-aastaseks). Sooviks minna mehe juurde Soome elama, aga ajutiselt. Kas ajutiselt Soome kolides säilib minul ja lastel Eesti ravikindlustus?

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Juhul kui saate jätkuvalt Eestist lapsehooldustasu ja ei määratle rahvastikuregistris oma elukohaks Soome Vabariiki (jääte endiselt Eesti Vabariigi elanikuks), säilib Teie ravikindlustus Eestis kuni lapse 3-aastaseks saamiseni. Lapsed, kes on Eesti alalised elanikud, on ravikindlustatud kuni 19-aastaseks saamiseni.
Soomes saate vajaminevat arstiabi Eestist väljastatud Euroopa ravikindlustuskaardi alusel.
Vajaminev arstiabi ei ole tasuta – maksta tuleb patsiendi omavastutustasud (visiiditasu, voodipäevatasu jne) asukohamaal kehtivate tariifide järgi. Neid patsiendile hiljem ei korvata. Samuti ei kata Euroopa ravikindlustuskaart riikidevahelise transpordi kulusid.
Euroopa ravikindlustuskaardi taotluse saab esitada haigekassa piirkondlikku klienditeenindusbüroosse, saata see haigekassasse posti teel või digiallkirjastatuna e-postiga. Taotluse vorm on saadaval aadressil: http://www.haigekassa.ee/blanketid/el/euroopa-ravikindlustuskaardi-a, haigekassa kontaktid: http://www.haigekassa.ee/haigekassa/kontakt.
Ravikindlustuskaarti on võimalik tellida endale ka portaali www.eesti.ee kaudu.
Asjaolude täpsustamiseks palume helistada haigekassa infotelefonile 16363.

Kaire Jürisson
Infospetsialist
 

Küsimus: Kas alla 19-aastase lapse hambaravi eest tuleb ikka maksta 5 eurot, see peaks ju tasuta olema?12.03.2013

Haigekassa lehelt loen, et alla 19-aastastele ravikindlustatud isikutele võimaldab haigekassa tasuta hambaravi oma lepingupartnerite juures. Hambaarst, kelle juures perega käime, küsis viimati ka lapse (7 a.) hammaste ravi eest tasu 5€ - kas ja millisel juhul on see põhjendatud? Hetkel on arst ka teie lepingupartnerite nimekirjas.

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Teie küsimusest ei selgu, mille eest Teie käest 5€ küsiti. Kui see oli visiiditasu, siis hambaarstil kui eriarstil on õigus küsida visiiditasu kuni 5€.

Ravikindlustuse seaduse § 70 lõige 5 punktide 1 ja 2 kohaselt ei tohi visiiditasu nõuda, kui ambulatoorset eriarstiabi osutatakse rasedale või alla kaheaastasele kindlustatud isikule.

Parimate soovidega

Pille Sõõrde
infospetsialist
 

Küsimus: Mida peaksin tegema, kui tööandja ei ole esitanud haiguslehte Haigekassale?22.02.2013

Tööandja ei ole esitanud haiguslehte Haigekassale. Kuidas peaksin mina edasi käituma? Saan ma üldse midagi teha?

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Vastavalt Ravikindlustusseadusele on tööandjal kohustus esitada töövõimetusleht 7 päeva jooksul. Palun võtke ühendust oma tööandjaga.
Lisaküsimuste puhul helistage haigekassa infotelefonile 16363.

Parimate soovidega

Pille Sõõrde
infospetsialist
 

Küsimus: Kas tööandja maksab haigushüvitist haigeks jäämisest alates või pärast haiguslehe esitamist?22.02.2013

Tere.

Olen haiguslehel alates 20.02. Minu haigusleht lõppeb eeldatavasti märtsi esimestel päevadel. Palgapäev on 01.03. Kas tööandja poolt makstav haigushüvitis (5 päeva eest) kajastub selles palgas või makstakse see alles järgmise palgaga koos?

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Tööandja maksab haigushüvitise välja palgapäeval, kuid mitte hiljem kui 30 kalendripäeva jooksul alates nõuetekohaselt vormistatud haiguslehe esitamisest tööandjale.

Parimate soovidega

Pille Sõõrde
infospetsialist
 

Küsimus: Mis aja jooksul tuleb tööandjal esitada haigusleht Haigekassale?19.02.2013

Viisin 16.01.2013 haiguslehe tööandjale. Haigusleht kestis 10.01-16.01.2013. Siiamaani pole ma haigusraha saanud. Mis aja jooksul on tööandja kohustatud haiguslehe esitama haigekassale?

17.01.2013 algas mul üleviimine kergemale tööle. Kergemat tööd tal ei olnud anda. Nüüd viin iga kuu talle selle kohta ka vastavaid tõendeid. Esimese lehe viisin talle 13.03.2013. Dekreeti peaksin jääma 7. aprillil. Kui kiirelt on ta kohustatud need paberid Haigekassale saatma?

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Töövõimetuslehe ning hüvitise määramiseks vajalikud muud dokumendid peab tööandja esitama haigekassale 7 kalendripäeva jooksul alates inimeselt töövõimetuslehe saamise päevast.

Lisainformatsiooni töövõimetuslehe esitamise kohta saate lugeda haigekassa kodulehelt: http://www.haigekassa.ee/kindlustatule/hyvitised/haigusleht.

Infot kergemale tööle üleviimise kohta leiate: http://www.haigekassa.ee/kindlustatule/hyvitised/yleviimine.

Parimate soovidega

Pille Sõõrde
infospetsialist
 

Küsimus: Kas hammaste raviks on toetust või hüvitist, ise ei suuda nende parandamist ja korrigeerimist kinni maksta?07.02.2013

Tere! Kuidas või kelle poole pean pöörduma, et saada oma hambad korda? Ma sain just 20 ja minu hambad on korrast ära juba ajast, kui need tulid, puseriti, suured vahed, silmhambad on mõlemal pool üleval täpselt nagu kihvad. Ma näen välja nagu koletis. See on õudne ja on rikkunud minu elu. Käisin hambaarstil kuni 19-aastaseks saamiseni regulaarselt ja küsisin ja uurisin ise ka võimaluste kohta. Aga pakuti ikka breketeid, mille hind jääb kahjuks liiga kaugele. Mul ei ole seda raha mitte kusagilt võtta. Kas tõesti nii õudsetele hammastele ei ole muud lahendust? Toetusi, mitte miskit? On õudne kui ei saa naeratada ja ei soovi kellegagi suhelda, kuna on lihtsalt nii suured kompleksid hammaste pärast.

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Hambaraviteenuse hüvitise maksmist reguleerib sotsiaalministri 16. detsembri 2002. a määrus nr 145. Nii ravikindlustatud, kui ravikindlustamata täiskasvanutel on õigus saada tasuta hambaravina vaid vältimatut abi, mida osutatakse siis, kui abi edasilükkamine või selle andmata jätmine võib põhjustada abivajaja surma või püsiva tervisekahjustuse. Seda, kas tegemist on vältimatu abiga, otsustab hambaarst.

Hambaravihüvitist makstakse järgmistele ravikindlustatud isikutele: töövõimetuspensionärile, vanaduspensionärile, üle 63-aastane ravikindlustatud isikule, rasedale, alla 1-aastase lapse emale ja isikule, kellel on talle osutatud tervishoiuteenuse tagajärjel tekkinud suurenenud vajadus saada hambaraviteenust.

Ortodontilist ravi rahastab haigekassa alla 19-aastastel, kuid ainult teatud diagnooside puhul.

Parimat soovides

Ülvi Rebane
 

Küsimus: Kuidas esitada töövõimetuslehte otse Haigekassale, kui tööleping on lõppenud?05.02.2013

tere!

Ravikindlustus kehtib veel kaks kuud peale töölepingu lõppemist. Kas töötajal on õigus hüvitise saamiseks töövõimetuslehe alusel? Kui jah, siis kuidas esitada töövõimetuslehte haigekassale hüvitise saamiseks, kui tööleping on lõppenud haiguse ajal ja tööandjale seda esitada enam ei saa, kuna tööleping on lõppenud ja tööandjal ei tekkinud ka haiguspäevade eest hüvitise väljamaksmise kohustust (4-9 päeval oli tööleping juba lõppenud)?

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Töösuhte ajal alanud töövõimetuslehe ning järglehed maksab haigekassa välja, olenemata sellest, et vahepeal töösuhe lõpeb. Tööandja kohustus maksta hüvitist alates neljandast päevast antud juhul ei kehti, kuna tööleping lõppes enne tööandja hüvitise maksmise perioodi.

Töövõimetusleht tuleb esitada siiski endisele tööandjale, kellel tuleb edastada töövõimetusleht koos vajalike lisadokumentidega haigekassale 7 kalendripäeva jooksul alates päevast, mil töötaja oma töövõimetuslehe tööandjale esitas.

Kõike paremat
Ülvi Rebane