Ravikindlustus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kuidas on võimalik kasutada 250 seadusega lubatud haiguslehe hüvitusega päeva, kui jalg vajab pikka taastumist?30.01.2013

Olin eelmisel aastal haiguslehel ja ka sel aastal see jätkub. Olin aasta alguses viirusliku haigusega lehel kuni 16.jaanuarini polikliinikus perearsti juures, 17.jaanuaril läksin haiglasse põlveliigese operatsioonile ja olin haigla kaudu lehel kuni 2.veebruarini, siis lähen 3.veebruarist uuesti perearsti juurde haigulehele ja opi järelravile ja taastusravile niikaua, kui põlv normaalselt liikuma hakkab (kui kaua, ei tea). Tahan teada, mis ajast hakkab kehtima see 120 päeva ja kui ma pärast 120 päeva kasutan ära oma korralise puhkuse tööandja juures, kas mul on siis võimalik uuesti lehele jääda, sest ka perearst arvab, et selle ajaga ma oma põlve veel korda ei saa. Kuidas antud juhul minul oleks võimalik ära kasutada need 250 seadusega lubatud haiguslehe hüvitusega päevad. Ma oleks väga tänulik, kui saaksin Teie abiga selles küsimuses selgusele.
Lugupidamisega patsient.

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere,
Haiguslehel on piirang ainult hüvitise maksmise perioodil, mitte lehe kestusel. Arst saab vajadusel väljastada töövõimetuslehe ka pikemaks ajaks kui hüvitise maksmise periood.

Kui inimene on olnud haige üle 120 (tuberkuloosi korral 178) kalendripäeva, tuleb tema raviarstil hüvitise maksmise pikendamiseks või püsiva töövõimetuse otsuse tegemiseks saata hiljemalt 121. (tuberkuloosi korral 178.) päevaks arstliku ekspertiisi komisjoni taotlus.
Ekspertiisi vastava otsuse korral on kindlustatul õigus haigushüvitist saada kuni 182 järjestikuse kalendripäeva (tuberkuloosi korral 240 kalendripäeva) ning kokku kuni 250 kalendripäeva eest kalendriaastas.

Kena päeva soovides,
Pille Sõõrde
 

Küsimus: Kas haigusraha arvestatakse tööpäevade või haiguspäevade järgi?30.01.2013

Palun, kas haigusraha arvestatakse haigusperioodis oldud tööpäevade või haiguspäevade kaupa?

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere,
Töövõimetushüvitist arvutatakse kalendripäevade alusel.

Kena päeva soovides,
Pille Sõõrde
 

Küsimus: Kas hambaraviteenusel on ka mingi garantii, et probleemi korral võin teenuse osutaja juurde tagasi pöörduda?13.12.2012

Tere.
Kas hambaraviteenusele ja täidisele on ka garantii? Mul tuli nelja päeva pärast täidis välja ning lõhkus osa hambast.

Ette tänades

Vastus: Katrin Saadre, kommunikatsioonispetsialist, Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Jah, Teil on kindlasti õigus pöörduda hambaraviteenuse osutaja juurde oma murega.
Hambaraviteenuse ning tööde garantii kohta palume täpsustavat infot küsida raviasutuselt või sealselt juhtkonnalt.

Kena päeva soovides
Katrin Saadre
 

Küsimus: Kui ma hetkel ei tööta, kas osalise töövõimetusega kehtib ravikindlustus?27.11.2012

Pidin tervislikel põhjustel töölt lahkuma kuu aega tagasi. Mulle määrati töövõimetus 30%. Kas mu ravikindlustus kehtib, kui ma ei tööta?

Vastus: Katrin Saadre, kommunikatsioonispetsialist, Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Ravikindlustuse saavad isikud, kellele on määratud töövõimetus alates 40%.

Heade soovidega
Katrin Saadre
 

Küsimus: Kuidas arvutatakse peale lapsehoolduspuhkust tööle naastes haigushüvitist?26.11.2012

Tere!
Kuidas arvutatakse peale lapsehoolduspuhkust tööle naastes haigushüvitist, kui jään lapsega haiguslehele? Vanemapalk lõppes jaanuaris 2012 ja tööl olen alates septembrist 2012. Lapsehoolduspuhkusele jäin juulis 2010.
Tänan!

Vastus: Katrin Saadre, kommunikatsioonispetsialist, Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Ajutise töövõimetuse hüvitise arvutab haigekassa töötaja eest eelmisel kalendriaastal makstud sotsiaalmaksuga maksustatud tulu alusel. Kuna eelmisel aastal viibisite lapsehoolduspuhkusel ja Teil puudus see tulu, arvutab haigekassa hüvitise miinimumpalgalt.

Heade soovidega
Katrin Saadre
 

Küsimus: Kas mul on õigus dekreedirahale, kui hetkel olen töötu, kuid olen sel aastal 7 kuud töötanud?13.11.2012

Tere,
Selline küsimus, et olen hetkel viiendat kuud rase ja sünnitan järgmise aasta märtsis. Olen hetkel töötu, kuid sellel aastal olen töötanud 7 kuud. Kas mul on võimalus saada dekreedirahasid?

Ette tänades

Vastus: Katrin Saadre, kommunikatsioonispetsialist, Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Paraku töötuna ei ole Teil õigust saada dekreedirahasid. Haigekassa maksab sünnitushüvitist vaid töötavale ning tööandja kaudu ravikindlustatud naisele.
Küll aga on Teil õigus vanemahüvitisele, mida maksab sotsiaalkindlustusamet (www.ensib.ee).

Kõike paremat
Katrin Saadre
 

Küsimus: Kas arstidel on kohustus patsiendi kohta käiv terviseinfo patsiendi digiloole kanda?18.10.2012

Olen pidanud oma krooniliselt haige emaga viimasel ajal palju arstide juures käima ja mulle oli suur üllatus, et ehkki arst veedab visiidi ajast suure osa arvutis, ei tea ta mitte kui midagi patsiendi terviseloost. Iga kord hakkab kõik otsast peale: diabeet, läbi tehtud südameoperatsioon, glaukoom... kõik kroonilised hädad tuleb igale arstile uuesti läbi rääkida, uuringutulemused näpu otsas paberil kohale viia. Mis on üldse digiloo mõte? Miks arstid seda ei kasuta? Kas neil on üldse kohustus patsiendi kohta käiv terviseinfo sinna kanda?
Minu meelest viidab selline kilplasetöö nii patsiendi kui ka arsti aega - ilmselt oleks see üks koht, kus meditsiini efektiivsemaks teha ning arstide koormust vähendada.

Vastus: Katrin Saadre, kommunikatsioonispetsialist, Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Arstil ei ole kohustust kanda patsiendi kohta käiv terviseinfo (läbipõetud haigused, tehtud operatsioonid jm) tema digilukku, kuna tehnilised lahendused on arstidel erinevad.
Kui eriarst küsib täpsustusi, siis see tähendab, et ta ei ole saanud piisavalt informatsiooni patsiendi digiloost.
Digilugu hõlbustab küll arstide tööd, kuid aega kulub ühtemoodi nii digiloo kui ka paberil uuringutulemuste lugemiseks.

Kena päeva soovides
Katrin Saadre
 

Küsimus: Kuidas uue trauma järgselt oma töövõimetusprotsenti tõsta?27.09.2012

Ma olen juba invaliidsuspensionil (olen kahel korral olnus seljaga operatsioonil). Ma kukkusin kodus olles ning murdsin oma vasaku õlaliigese. Tehti operatsioon ja paigaldati õlga plaat. Kuna olen vasakukäeline, on mul lisaraskused selle käe kasutamisega.
Kas on mul mingit lootust oma töövõimetusprotsenti, mis on hetkel 50%, tõsta? Kuidas seda teha?

Vastus: Katrin Saadre, kommunikatsioonispetsialist, Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Haigekassa ei määra invaliidsust. Seda teeb sotsiaalkindlustusamet.
Palume pöörduda töövõimetusprotsendi muutmise küsimustes nende poole.
Lisainformatsiooni saab sotsiaalkindlustusameti kodulehelt: http://www.ensib.ee/puude-raskusastme-ja-lisakulude-tuvastamine-3/

Parimate soovidega
Katrin Saadre
 

Küsimus: Kas tööandjal on kohustust teha töötajatele ravikindlustus välismaal töötamise ajaks?05.09.2012

Tere!
Töötan Eesti firma all, mis omakorda töötab Norra firma all. Maksud laekuvad Eestisse. Nüüd on tekkinud põlvega probleem, põlv on paiste läinud. Kuna minu töö Norras on pidevalt põlvitamisega seoses, siis võib olla see tingitud sellest. Küll aga on mul olemas lihtsalt Euroopa ravikindlustus kaart. Sooviks teada, et kas tööandjal pole mingit eraldi kohustust teha töötajatele omakorda ravikindlustus selleks ajaks kui töötajad viibivad välismaal tööl? Nüüd pean lihtsalt oma kulude ja kirjade eest Norra ravikulud kinni maksma, muud varianti vist ei ole?
Aitäh vastamast!

Vastus: Katrin Saadre, kommunikatsioonispetsialist, Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Kui Teie tööandja maksab Teie eest sotsiaalmaksu Eestis, siis on Teil ka kehtiv ravikindlustus Eestis. Samal ajal ei saa Teil aga olla Norras ravikindlustust, kuna mitme Euroopa Liidu liikmesriigi kindlustusi korraga olla ei tohi. Norra ei ole küll Euroopa Liidu liige, kuid tal on EMP (Euroopa Majanduspiirkonna) leping. See ühendab Norrat Euroopa Liiduga. Seetõttu saab ka Norras Eestis väljastatud ERK-kaardiga vajaminevat arstiabi. Ravikindlustust mõlemas riigis (Eestis ja Norras) isikul olla ei tohi.
Euroopa ravikaardi alusel peaksite saama mujal EL riikides vajaminevat arstiabi võrdsetel tingimustel sealsete kindustatutega. Seda, kas Teie põlveprobleemiga seonduv arstiabi Norras on vajaminev antud olukorras või mitte, otsustab arst. Kindlasti võtke raviasutusse kaasa enda kehtiv Euroopa ravikindlustuskaart.

Lisaks saate lugeda: Arstiabi ajutiselt teises Euroopa Liidu riigis viibides: http://www.haigekassa.ee/kindlustatule/arstiabi_val
 

Küsimus: Kuidas ja kes maksab haiguslehel oldud aja eest?03.09.2012

Tere!
Oli kuu aega haiguslehel. Kuidas ja kes maksab selle perioodi eest (tööandja, haigekassa)?

Vastus: Katrin Saadre, kommunikatsioonispetsialist, Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Haiguslehe hüvitamine sõltub haiguslehe liigist ja põhjusest.
Tavalise haigestumise korral hüvitab haigekassa haiguslehe alates 9-ndast töövabastuse päevast. Esimesed kolm haiguspäeva on omavastutusel ehk et nende eest ei tasu keegi. Alates 4-ndast kuni 8-nda päevani hüvitab töötajale haiguslehe tööandja.
Tööandja arvutab töötajale hüvitise tema viimase kuue kuu keskmise palga alusel. Haigekassa võtab hüvitise arvutamisel aluseks kindlustatu eelneva kalendriaasta sotsiaalmaksuga maksustatud tulu.
Lisainfot saab lugeda ka haigekassa kodulehelt: http://www.haigekassa.ee/kindlustatule/hyvitised/tvhmaksmine/tvhtabel/

Tervist soovides
Katrin Saadre