Asjaõigus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kuidas saab ema täisealise poja koos perega oma majast välja tõsta?26.06.2014

Tere
Situatsioon selline, et ema võttis poolteist aastat tagasi enda majja elama poja koos perega (lisaks pojale naine ja 3-aastane laps).
Kahjuks on kooselu osutunud sobimatuks ja ema soovib, et poeg koliks perega välja. Poeg sellest vabatahtlikult huvitatud ei ole. Millised oleks juriidiliselt korrektsed sammud, mis ema peaks järgmiseks astuma? Olgu veel öeldud, et maja on ema nimel, poeg ammu täiskasvanu, mistõttu minu hinnangul mingeid kohustusi emal poja ees pole. Pole ka üürilepingut.

Kas selline variant on juriidiliselt korrektne, kui ema teavitab poega kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (näiteks e-maili teel), et soovib valduse vabastamist teatud tähtajaks, ning valduse mitte-vabastamise korral tõstab pojale kuuluva vara tänavale ja vahetab lukud? Kas taolisel väljaviskamisel saab abiks olla ka politsei (tagades julgeoleku)?

Tänud ette!

Vastus: Taivo Saks, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Taivo Saks & Partnerid OÜ, www.tsp.ee

Olenemata sellest, et teil üürilepingut ei ole, ei saa te kedagi niiviisi omaalgatuslikult jõuga välja tõsta. Saate esitada talle nõude, milles palute ruumide vabastamist. Kui ta teie antud tähtajaks ruume ei vabasta, peaksite kohtusse pöörduma.
 

Küsimus: Kas kahe suurema korteri omanikel on eelisõigus ja võivad kinnistule ehitada oma tarbeks terrassi ja varjualuse?16.06.2014

Tere!
Sooviks küsida, mida tähendab täpsemalt korteriomandi mõttelise osa jagunemine ja kas see annab eelisõigusi, kui sul on suurem osa, kui teistel korteritel?
Täpsemalt on tegemist väikse korterelamuga, kus kahel korteril (reaalosa on suurem, kui kahel teisel korteril) on suurem mõtteline osa kaasomandist, kui kahel teisel korteril. Notariaalselt on reguleeritud osade objektide kasutuskord ja ülejäänud osa kohta ütleb leping, et jääb kõikide kinnistu jagamisel tekkivate korteriomandite igakordsete omanike ühiskasutusse.
Nüüd soovivad need kaks korterit (omavad suuremat kinnistu mõttelist osa) ehitada aeda terrassi ja katusega varjualuse, mis jääks nende isiklikuks kasutamiseks, põhjendades, et neile kuulub suurem osa mõttelisest osast. Kas selline tõlgendamine on õige ja kas neil on seda õigus teha, kui ei saavutata kokkulepet teise kahe korteriga?

Vastus: Taivo Saks, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Taivo Saks & Partnerid OÜ, www.tsp.ee

Täpsema vastuse andmiseks tuleks tutvuda maatüki kasutuskorra tingimustega, kuid eeldatavasti on kasutuskorra seadmisel arvestatud sellega, et kõigile kaasomanikele jääks nende kaasomandi osa suurusele vastav maatükk. Kui see nii on, siis maa-ala, mille suhtes kasutuskord ei kehti, ei ole kaasomanike enamuse otsuse alusel õigust lihtsalt niisama hõivata, sest sellisel juhul piirataks lihtsalt alusetult teiste kaasomanike õigusi oma asja vabalt kasutada.
Suurema osa omamine annab suurema otsustusõiguse võimaluse eelkõige kogu kinnistut puudutavate küsimuste langetamises ja näiteks ka kõigile kaasomanikele mingite kohustuste võtmises (näiteks kas remontida katus käesoleval aastal ja millist ehitajat kasutada vms). Antud juhul võiks äärmisel juhul tulla kõne alla, et kaasomanike enamus otsustab ehitada terrassi ja nõuda teilt selle ehitamiseks vajalike kulude katmist teie osa suurusele vastavas osas. Olemasoleva info kohaselt tuleks seega asuda seisukohale, et enamuse otsusele tuginedes ei saa teile ühiskasutuses olevale maatükile ehitatud terrassi kasutamist keelata.
 

Küsimus: Kas elukaaslased saavad korteri osta nii, et vaid üks võtab laenu, kuid mõlemad kantakse kinnistusraamatusse kaasomanikena?16.06.2014

Kas korteri saab osta ka nii, et elukaaslastest vaid üks võtab pangast laenu, kuid mõlemad kantakse kinnistusraamatusse kaasomanikena? Sissemakse raha tuleb iseenesest sellelt poolelt, kes laenu ei taotle.

Vastus: Taivo Saks, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Taivo Saks & Partnerid OÜ, www.tsp.ee

Korteri omanikuks saamisel ei ole pangalaenu võtmine kohustuslik, vaid sellega finatseeritakse ostu. See tähendab, et kui korter ostetakse kaasomandisse ja ühel kaasomanikul ei ole laenu vaja võtta, siis ta ei pea seda tegema. See ei takista tal omanikuks saamast, kuid olenevalt teise kaasomaniku poolt laenatavast summast võib pank soovida hüpoteeki kogu kaasomandile. Sellisel juhul jääb aga ka laenu mittevõtnud omanikule risk teise kaasomaniku poolt laenu tagastamises ning tulevikus ei ole välistatud, et laenu saanud kaasomaniku poolt oma kohustuse täitmata jätmisel peab teine kaasomanik korteri sundmüügi vältimiseks teise inimese laenu maksma. Kui laenu- ja ostusummad kannatavad, siis võiks proovida seada hüpoteegi ikka ainult selle kaasomandi osale, kes reaalselt laenab.
 

Küsimus: Kas maja kinkelepingu tingimus kahe isiku osas, keda kasutusõigusega kinkijad võivad majutada, jääb kehtima ka maja müümisel?11.06.2014

Kinkelepingu tegijale ja tema abikaasale jäi isiklik kasutusõigus elamule kuni nende surmani. Kasutusõigus neile kahele on fikseeritud kinnistusraamatus. Kinkelepingus on lisatud kaks isikut nimeliselt, keda kinkija ja kinkija abikaasa majas majutada võivad, samuti on seal tavapärane tekst selle kohta, et nad võivad majutada vajadusel enda abistajaid, sugulasi jne. Kui kingisaaja peaks nüüd maja võõrandama, kinkima jne, siis eluaegne kasutusõigus jääb ka uue omaniku puhul kehtima aga kas siis kirjutatakse uue omaniku lepingusse sisse ka need kaks nimelist majutatavat ja kas kas siis kehtib see sama asi, et kasutusõigust omavad inimesed võivad teisi neile vajalikke inimesi soovi korral majutada jne?
Ja kas on ka selline võimalus, et kui uue omaniku lepingus neid asju fikseeritud ei ole, kehtivad nad ikkagi automaatselt tulenevalt esimesest kinkelepingust.

Vastus: Taivo Saks, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Taivo Saks & Partnerid OÜ, www.tsp.ee

Neid asju ei kirjutata uude kinkelepingusse, kui te ei taha juba olemaolevaid õigusi muuta või täiendada. Senises lepingus on kirjas, millistel tingimustel ja kelle suhtes kinnisturaamatusse kantud isiklik kasutusõigus kehtib ja need samad tingimused on kehtivad iga uue omaniku suhtes.
 

Küsimus: Kas ma võin kinnistu piiril oleva tee äärde taha aia, kui naaber ei pääse siis autoga enam oma õue?06.06.2014

Tere!
Sooviksin teada, kui talu on jagatud kaheks, kus sissesõidutee õue poolitab kinnistud, millest tee on minu oma, siis kas ma võin kinnistu eraldamiseks piiri pidi ehitada aia. See küll hakkaks piirama tädi hoonete ette autoga sõitmist, aga jalgsi saaks ikka minna (u 100 m). Endale õue sooviksin teha teise sissesõidutee koha, et oleks rohkem privaatsem.

Vastus: Taivo Saks, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Taivo Saks & Partnerid OÜ, www.tsp.ee

Katsuge nüüd ise aru saada, mida te kirja panite: " talu on jagatud kaheks, kus sissesõidutee õue poolitab kinnistud, millest tee on minu oma"
Üldiselt on nii, et naabrile peab jääma juurdepääs avalikult kasutatavale teele. St. peaks jääma juurdepääsu tee - jalgsi minemiseks ei ole reeglina teed vaja.
 

Küsimus: Kas mul on käendajana liisija surma korral autole mingeid õiguseid?04.06.2014

Tere
Käendan sõiduauto liisinglepingut. Kas mul on mingeid õiguseid autole liisija surma korral, kui käendajana lepingukohustusi täitma asun?
Tänud ette

Vastus: Taivo Saks, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Taivo Saks & Partnerid OÜ, www.tsp.ee

Ei, teil ei ole õigust liisingvarale.
 

Küsimus: Mida teha, kui mulle kuuluvas korteris elab inimene, kes keeldub välja kolimast?01.06.2014

Mida teha, kui mulle kuuluvas korteriomandis elab inimene, kes keeldub välja kolimast? Üürilepingut ei ole, ega ole kunagi olnud.

Vastus: Taivo Saks, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Taivo Saks & Partnerid OÜ, www.tsp.ee

Saate esitada tema vastu nõude läbi kohtu, et ta teile kuuluva ruumi vabastaks. Kohtuotsuse alusel tõstab selle isiku sealt välja kohtutäitur.
 

Küsimus: Kas ma võin minu maale ulatuvaid suure tamme oksi maha lõigata ja siis vastava teenuse arve naabrile esitada?01.06.2014

Naabril kinnistul kasvab suur tamm, mille oksad ulatuvad pooleldi minu kinnistule. Naaber keeldub tamme oksi piirama ja mul endal pole ka õnnestunud sedavõrd kõrgelt ilma abivahenditeta suuri oksi kärpida. Kui ma vastava tehnika rendin, et oksi kärpida, kas mul on õigus esitada vastav arve naabrile maksmiseks? Mis võimalused mul veel on? Tamm kasvab lõunapoolsel küljel, varjab ka muuhulgas päikest.

Vastus: Taivo Saks, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Taivo Saks & Partnerid OÜ, www.tsp.ee

te võite need oksad maha lõigata ja endale võtta. Hüvitise nõuet seadus ette ei näe.
 

Küsimus: Kas tagatise omanik peab nõustuma uue laenulepingu sõlmimisega sama tagatisega?24.05.2014

Korter on umbes 10a. tagasi antud kodulaenu lisatagatiseks, hüpoteek on tollase turuväärtuse ulatuses. Laenu pikaajalise mittetasumise tõttu läks laenuga soetatud korter see aasta sundmüüki (alghind 50% praegusest turuhinnast, reaalne müügihind veel madalam) ja laenuleping on panga poolt lõpetatud. Võla jääk on nüüd kõrgem kui lisatagatise hüpoteek. Võlgnik nõustus võtma uut pangalaenu, et maksta võla jääk ja säästa lisatagatis sundmüügist, aga pank annab laenu ainult selle sama tagatisega. Kas tagatise omanik peab nõustuma uue laenulepingu sõlmimisega sama tagatisega ja kas pangal on õigus nõuda hüpoteegi suurendamist uue laenusumma ulatuses? Võlgnikul pole väidetavalt muid garantiisid.

Vastus: Taivo Saks, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Taivo Saks & Partnerid OÜ, www.tsp.ee

Jah pangal on õigus nõuda lisatagatisi, kui olemasolevast ei piisa. Tegemist on uue laenulepinguga, mis refinantseerib osaliselt eelmist laenu. Lepingu sõlmimine ei ole kohustus. See tähendab, et kui lepingupool ei nõustu selliste tingimustega, mis teine pool talle ette annab, siis ei pea ta lepingut sõlmima.
 

Küsimus: Kuidas muuta kinnistu piir nii, et see oleks vana talu piiri järgi, mitte sirgjoonena nagu nüüd on mõõdetud?24.05.2014

Mida teha, kui maatüki piirid katastris ei ole looduses loogilised.
Tegemist on vana talukohaga, kus kunagised piirid jooksid mööda looduse objekte (piirikivid, põlispuud, teed, metsaserv, kraav). Nüüd aga maareformi käigus ilmselt on katastrikanded tehtud kiirustades ja lohakalt - katastripiirid on sirged, nagu joonlauaga tõmmatud, kuigi looduses nad olid varem liigendatud.
Piirinaabriks on kinnisvarafirma, kellel on aga maade peale pandud ühishüpoteek ja nad ei viitsi/taha sellega jamada, kuna peavad hakkama siis pangaga asju ajama. Suhted piirinaabriga on muidu head, aga teine pool ei viitsi lihtsalt nii väikese asjaga tegeleda.
Mina sooviks aga taastada vana heinaküüni, millest 1/3 on aga praegu võõral maal (katastripiir läheb hoonest läbi).
Milline tee valida? Kuidas üldse käib protseduur, kui tundub, et katastri seis vajaks kohendamist? Kas näiteks maareformi mõõdistamispraaki saab kuidagi lihtsustatult korrigeerida?

Vastus: Taivo Saks, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Taivo Saks & Partnerid OÜ, www.tsp.ee

Kõik sellised muudatused eeldavad esimes järjekorras puudutatud isikute nõusolekut, mingit lihtsustatud korda ei ole. Küüni suhtes mingi kindluse saamiseks peaksite saama samuti naabritega kokkuleppele, mõistlik oleks naaberkinnistu teie kasuks koormata, et tulevikus probleeme ei tekiks, kuid ka siin on naabritel panga nõusolekut. Antud lahenduse puhul oleks seda ilmselt lihtsam saada, kui maatüki piiride muutmisel.