Asjaõigus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kas pean maja ehitamiseks detailplaneeringu tegema, kui kinnistu maa otstarve on elamumaa?25.08.2014

Tere, ostsin just äsja omale krundi. Kinnistu on registreeritud elamumaana. Kas mul on vaja teha detailplaneering, kui soovin sinna maja ehitada?

Vastus: Taivo Saks, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Taivo Saks & Partnerid OÜ, www.tsp.ee

Kui, te ei soovi krunti tükeldada, siis ei ole detailplaneeringut vaja.
Kõik vajaliku saate teada projekteerimistingimustest.
 

Küsimus: Kuidas renoveerida kaasomandis olevat maja, kui teised omanikud ei ole remondist huvitatud?19.08.2014

Olen eestkostja oma pojale, kes omab 1/2 majast. Olen kulutanud juba palju raha selle maja peale, et see seest teha elamiskõlblikuks. Kuigi majal on veel kaks omaniku, siis pole nemad maja vastu absoluutselt huvi tundnud. Ühel korral, kui oli korstna sundlammutamine ja uue ehitamine, siis palusin ühelt omanikest selle materjali soetamiseks raha, mille ma muidugi sain. Aga nüüdseks selline olukord, et majal on vaja tõsist renoveerimist nii seest kui väljast. Kuidas on selle kohustuse poolega, kas on kõik kolm osapoolt selleks kohustatud? Majas elan mina oma perega sees ja teistel omanikel mujal oma maja olemas. Või siis millised on üldse teiste majaomanike kohustused?

Vastus: Taivo Saks, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Taivo Saks & Partnerid OÜ, www.tsp.ee

Kõik kaasomanikud peavad asja korras hoidma ja katma kulud, mis sellega seoses tekivad. Asja renoveerimine on väga lai mõiste, kui tahate majja renoveerimise käigus lifti ehitada, siis ei ole see ilmselt põhjendatud, kuid kui soovite katust vahetada, kuna see lekib, siis peaksid ka teised kaasomanikud oma osa välja maksma.
 

Küsimus: Mida teha korteriomanikuga, kes ei tasu maja hädavajaliku remondi eest oma osa?19.08.2014

Tere,
Mida teha korteriomanikuga, kes keeldub kaasomandi korrashoiuks tehtud kulutuste tasumisest? Tegemist vana palkmajaga, milles 10 korterit. Ühisus, valitsejat pole. Kaks aastat tagasi soovis enamus korteriomanikest vahetada ära maja alumise palgi, mis oli täiesti pehkinud. Vastu oli vaid üks korteriomanik, kellel esimesel korrusel korter. Kuna omanik keeldus tasumast jäi maja üks nurk (kus asub korter) palk vahetamata, mis tänaseks on täiesti mäda. Mida teha? Tegemist on küll ühe korteri osaga, aga kahjustab see palk kogu maja!

Sellel aastal otsustasid korteriomanikud (välja arvatud see üks omanik) teha korda maja külge ehitatud trepikoja. See remont oli väga oluline, sest teise korruse põrandat toetav pruss oli ära pehkinud ning iga hetk purunemas. Antud hetkel keeldub jälle see omanik tasumast tehtavaid kulutusi.

Omanik ise korterites ei ela, elavad üürilised (talle kuulub 2 korterit, mis asetsevad üksteise peal).
Mida teha sellise korteriomanikuga?
Ette tänades ja kõike head soovides

Vastus: Taivo Saks, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Taivo Saks & Partnerid OÜ, www.tsp.ee

Kaasomanikul on kohustus asja säilimiseks vajalikud kulud teistele kaasomanikele hüvitada. Kui ta seda vabatahtlikult ei tee, siis ei jää muud kui esitada oma nõue kohtu kaudu.
 

Küsimus: Mida teha, kui naaber pargib oma remonditavaid autosid minu kinnistule?13.08.2014

Naaber pargib juba pikemat aega oma garaažis remonditavaid autosid minu kinnistul. Olen temaga vestelnud, aga minu kinnistult autosid ta ära ei vii. Tema räägib, et kuna mul pole liikluskorraldusvahenditega kinnistu ära reguleeritud, pargib tema, kus tahab.
Mida antud olukorras teha? Kas mul on õigus autod ära lasta teisaldada?

Vastus: Taivo Saks, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Taivo Saks & Partnerid OÜ, www.tsp.ee

Eelkõige võiksite oma kinnistu ära piiritleda ja siis hakata nõudma selle vabastamist.
 

Küsimus: Kuidas saab omanik, kes sai alaealisena kingituseks maja, oma isa nüüd majast korrektselt välja tõsta?08.07.2014

Ligi 20 aastat tagasi kingiti alaealisele lapsele maja. Kogu selle aja on maja eest tegelikkuses hoolitsenud, makse maksnud ja viimased 10 aastat ka seal elanud tema isa. Mingil ajal oli seal tulekahju ja praegu on endise asemel uus maja. Maja on ehitatud samuti isa rahadega, mille kohta on olemas arved.
Nüüd soovib kingitusesaajast majaomanik isa majast välja tõsta. Millised on tema võimalused seda seaduslikult teha? Kas on mingi etteteatamistähtaeg, kui pika aja jooksul peab välja kolima, mida tohib isa sealt kaasa võtta, kas selline tegevus on üldse ilma kohtuta võimalik ja millised on isa võimalused saada tagasi ehitamiseks kulunud raha?

Vastus: Taivo Saks, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Taivo Saks & Partnerid OÜ, www.tsp.ee

Küsimusest ei selgu, kes kinkis ja mis seos on kinkijal kingisaaja isaga.
Maja ehitamiseks tehtud kulud võiks isa pojalt sisse nõuda, kui need aegunud ei ole.
Omanikul on üldjuhul õigus otsustada, kes tema majas elab ja kes mitte, seega ei saa reeglina pojale midagi antud juhul ette heita. Väljatõstmiseks tuleks esitada nõue ja anda mõistlik tähtaeg, kui siis välja ei ole läinud, siis peaks väljatõstmiseks kohtusse pöörduma. Kedagi niisama, omaalgatuslikult, tänavale tõsta ei tohi.
 

Küsimus: Kas mul on õigus oma kinnistult jooksev tee aiaga sulgeda, sest naaber võiks sõidutee teha ka enda krundilt?08.07.2014

Naabri kinnistu piirneb samamoodi avalikult kasutatava teega nagu minu kinnistu. Siiski on tema rajanud enda majani viiva sõidutee üle minu kinnistu. Nüüd soovin kogu oma krundi piirata aiaga, seega naaber peaks endale uue sissesõidutee tegema.

Kas mul on õigus oma kinnistult jooksev tee aiaga sulgeda (sest naaber võiks sõidutee teha ka enda krundilt)? Või kas mul on minu kinnistul oleva tee kasutamise eest õigus nõuda hüvitist?

Tänan!

Vastus: Taivo Saks, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Taivo Saks & Partnerid OÜ, www.tsp.ee

Juurdepääasu tee talumise kohustuse hindamisel on oluline just see, kas naabril on mõistlik juurdepääs avalikult kasutatavale teele ka juhul, kui ta teie kinnistut ei kasutaks. Kui see vastus on jaatav, siis ei ole te kohustatud võimaldama tal üle teie kinnistu sõita. Seega vastus teie küsimusele on, et jah, võite aia ette ehitada, kuid mõistlik oleks ikka enne teavitada.
Servituudi talumisel võib koormatud kinnisasja omanik nõuda hüpoteegi talumise eest hüvitist. Summa jääb tavaliselt maamaksuga võrreldava suuruse juurde.
 

Küsimus: Kuidas müüa 50/50 kaasomandis olevat korterit, kui teine kaasomanik ei soovi müüa?03.07.2014

Kui 50/50 kaasomandis on korter, mis on välja renditud ettevõttele, siis mida peaks tegema, kui üks kaasomanik soovib korteri müüki panna, kuid teine ei soovi ja soovib rentimist edasi teha ja kokkulepet ei saavutata? Mida teha, et saaks korteri siiski müüki panna?

Vastus: Taivo Saks, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Taivo Saks & Partnerid OÜ, www.tsp.ee

Peaksite kaasomandi ära lõpetama - kui muul viisil hakkama ei saa, siis pöörduma kohtusse ja paluma teiselt kaasomanikult teie osa välja osta. Sunniviisiliselt ei saa kedagi oma asja müüma panna (erandid välja arvata).
 

Küsimus: Kas saan nõuda teiselt kaasomanikult kompensatsiooni, kuna kannan üksi kinnistut koormavat kitsendust?03.07.2014

Olen kaasomanik kinnistul, kus meil teise kaasomanikuga on mõlemal 1/2 mõtteline osa kinnistust. Oleme kinnistule seadnud isikliku kasutusõiguse oma isale, kes on eakas inimene. Maja on kahekordne ja oleme suuliselt kokku leppinud, et alumine korrus kuulub mulle ja ülemine korrus teisele kaasomanikule. Kuivõrd teine kaasomanik ei ole olnud nõus, et isa elab tema ruumides, siis ei saa mina oma osa kinnisvarast kasutada. Kinnistusraamatus on kasutusõigus kogu kinnistule. Kas mul on õigus nõuda teiselt kaasomanikult kompensatsiooni selle eest, et kannan üksi kinnistut koormavat kitsendust?
Kaasomanik on pöördunud juristi poole, kes on saatnud mulle kirja, et soovib lõpetada kaasomandi, mille maksumus on 70 000 EUR, maksumusega mulle 7000 EUR, viidates olulisele kitsendusele, ehk siis kasutusõigusele. (Esialgu kohtuväliselt, aga kui ma ei nõustu, siis pöördub kohtusse.) Reaalsus on see, et kasutusõigus ei takista kaasomanikku oma osa kasutamast. Olen aru saanud, et kohtusse pöördumisel kaasomand igal juhul lõpetatakse. Hetkel rõhub kaasomanik kinnistu odavalt endale saamiseks kasutusõigusele.
Millised on minu reaalsed võimalused saada kaasomandi lõpetamisel õiglast hinda?

Vastus: Taivo Saks, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Taivo Saks & Partnerid OÜ, www.tsp.ee

Kaasomand lõpetatakse jah igal juhul, aga olenevalt kaasomandi lõpetamise viisist laieneks isiklik kasutusõigus ka tulevikus tervele praegusele kinnisasjale. Kui kasutusõigus laieneb kogu kinnistule, siis peavad mõlemad kaasomanikud olema valmis seda taluma. Asjaolu, et isikliku servituudi teostaja kasutab ainult ühte kaasomandi osa, on tema valik. Isikliku kasutusõiguse sisu seisneb selles, et omanik peab olema valmis võimaldama oma kinnistu kasutamist. See ei tähenda kohustust asja kasutada. Seetõttu ei saa serivtuudi reaalne teostamine või mingil ajahetkel teostamata jätmine mitte kuidagi asja väärtust vähendada - mõlemal juhul tuleb ühtemoodi arvestada võimalusega, et kasutusõigust hakatakse realiseerima.
 

Küsimus: Kas ühe korteriga maja on nüüd täielikult selle korteriomaniku kasutada?29.06.2014

Tere.
Kinnistul asub kaks maja - 8 korteriga ja 1 korteriga.
Kas kasutuskorra määramisel (notariaalselt tõestatud), kuulub nüüd see väiksem maja automaatselt ühele kaasomanikule, kellele see korter kinnitati?
Kas teistel kaasomanikel on ka mingeid õigusi keldripinna ja pööningu suhtes selles majas ning kas temal on mingeid õigusi suure maja mitteeluruumide osas? Majadel on kinnisturaamatu järgi eri numbrid?
Tänan.

Vastus: Taivo Saks, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Taivo Saks & Partnerid OÜ, www.tsp.ee

Vastused neile küsimustele annab kasutuskorra kokkulepe. Kui seal on kirjas, et ühe korteriga maja jääb seal elava isiku ainukasutusse ilma eranditeta, siis nii ongi. Kui kasutuskorra kokkuleppes on kirjas, et seal asuvad keldriruumid jäävad kellegagi ühiskasutusse vms, siis on vastavatel isikutel õigus neid ruume kasutada.
 

Küsimus: Kas mul on õigus saada kaupa selle hinnaga, mis on hinnasildil?26.06.2014

Viimasel ajal on korduvalt juhtunud, et ostan kaupa, kus hinnasildil on (soodus)hind, kuid kassas selgub, et tegelikult on toode kallim. Müüjate küsimus on alati ühene - kas soovite toodet selle kallima hinnaga või jääb ost katki. Vabandused on erinevad - tööd on palju, pole jõutud veel uusi silte panna; keegi on kuskil süsteemis jälle hindu muutnud ja neile pole teada antud jne.
Kas mul ei peaks olema õigus saada see toode selle hinnaga, mis hinnasildil?

Vastus: Taivo Saks, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Taivo Saks & Partnerid OÜ, www.tsp.ee

Kaupluse poolt vale müügihinna näitamine on tarbijakaitse seaduse tähenduses eksitav kauplemisvõte ja selle kasutamine on kauplejale keelatud. Samas ei kohusta tarbijakaitse sätted müüjat enda poolt pakutud tingimustega lepingut sõlmima ega muuda ka sellistele andmetele tuginedes sõlmitud teihingut tühiseks. Otseselt ostu sooritamist ja tehingu siduvust reguleerib võlasõigusseadus ning viimane sätestab põhimõtte, et poes kauba hinna presenteerimine on kutse esitada pakkumus. Ehk siis mitte pood ei esita pakkumist ostjale, et viimane ostaks kauba sellise hinnaga, nagu sildil kirjas, vaid et ostja esitaks pakkumuse osta kaup sildil kirjutatud hinnaga. Selleks, et tehing toimuks, peab müüja pakkumusega nõustuma.
Kuivalt juriidiline konstruktsioon poes, näiteks leiva, ostmisest oleks selline, et müüja paneb leiva letile ja märgib selle hinna, kutsudes sellega potentsiaalseid ostjaid esitama pakkumus selle leiva ostmiseks just sellise hinnaga, nagu hinnasildil kirjas. Ostja tuleb ja võtab leiva, läheb kassasse ja esitab müüjale pakkumuse - ta pakub oma tegevusega (leiva kassalindile asetamisega) müüjale välja, et ostab selle leiva sellise hinnaga, nagu sildil märgitud - müüja otsustab, kas lükkab pakkumuse tagasi või aktsepteerib seda. Pakkumusega nõustudes ta müüb leiva sellise hinnaga, millega ostja välja pakkus ning tehing ongi sõlmitud - seadus ei kohusta tehingu sõmimisel sõnadega oma tahet väljendama, piisab, kui mõlema poole tegevusest võib järeldada, et nad on jõudnud kokkuleppele ja on valmis tehingut sõlmima. Seega sisuliselt on tehing sõlmitud, kui ostja väljendaab oma käitumisega kassas, et ta soovib leiba osta ja müüja omakorda, et ta on valmis seda müüma, leib läheb ostjale ja raha müüjale. Kui ostja poolt pakutud tingimused aga müüjale ei sobi (hind on vale), siis võib ta tehingu tegemisest keelduda, sest lepinguvabaduse põhimõttestu tulenevalt ei saa kedagi kohustada temale ebasoodsat lepingut sõlmima. See, et hind on müüja enda poolt valesti märgitud, ei puutu tehingu aktsepteerimise juures asjasse (kuigi on hea kaubandustava ja tarbijakitse sätetega vastuolus). Ka võlaõisusseadus kohustab tarbijale müügi korral müüjat avaldama kogu asja ostmise otsustamiseks vajalikku teavet, kuid selle avaldamata jätmine ei muuda tehingu pooli ega tehingu sõlmimise põhimõtteid. Pakkujaks jääb endiselt ostja ning müüja ei ole kohustatud tema pakkumusega nõustuma.
Seega - kui te lähete poodi ja soovite osta allahinnatud kaupa, annate selle kassapidajale ja viimane ütleb, et hind on vale, siis juriidiliselt keeldub kassapidaja teie pakkumist vastu võtmast ja teeb teile vastupakkumise - kas soovite seda asja teise hinnaga osta .... Tehingu sõlmimise seisukohalt on juriidiliselt kõik korretkne ja kui te ei ole nõus juurde maksma, siis ei pea müüja teile seda kaupa müüma.