Liikluskoolitus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Mis aja jooksul pärast autokooli pean ARK-i eksamid tegema?06.05.2011

Autokool on lõpetatud, eksamid sooritatud. Kas on määratud ka tähtaeg, mis aja jooksul pean ARK-i teooriaeksami sooritama?
Aitäh!

Vastus: Henn Rebane, autoinsener, teooria- ja sõiduõpetaja, OÜ Autosõit Tallinna autokooli direktor, Autosõit OÜ, www.autosoit.ee

Kui mootorsõiduki juht on lõpetanud koolituse (saanud kätte mootorsõidukijuhi koolituskursuse tunnistuse), omistatakse talle sellega vastava kategooria mootorsõiduki juhi kvalifikatsioon. Tunnistus kehtib tähtajatult ja koolitatav võib otsustada ise, millal ta hakkab taotlema juhtimisõigust.

Kindlasti peab arvestama aga asjaoluga, et omandatud oskused ununevad päris kiiresti ja 1-2 kuu möödudes on üldreeglina vaja võtta sõidueksami edukaks sooritamiseks mõned täiendavad sõidutunnid. Kui viimasest sõidutunnist on möödunud aastaid, siis on võimalik, et sõidukursus tuleb eksami edukaks sooritamiseks läbida uuesti.
 

Küsimus: Kas täiskasvanul on vaja juhiluba rolleriga sõitmiseks?28.04.2011

Kas vanemal kui 18-aastasel on vajalik rolleri juhtimisel AM-kategooria juhiluba või mistahes mootorsõiduki juhiluba?

Vastus: Henn Rebane, autoinsener, teooria- ja sõiduõpetaja, OÜ Autosõit Tallinna autokooli direktor, Autosõit OÜ, www.autosoit.ee

Alates 1. juulist 2011 on AM-kategooria mootorsõiduki (mopeedi) juhtimiseks vajalik juhiluba isikutel, kes on sündinud pärast 1. jaanuari 1993. AM-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigust ei nõuta isikutelt, kes olid uue liiklusseaduse jõustumisel 16–17-aastased, kuni 2013. aasta 1. jaanuarini.

Vanematelt juhtidelt uus liiklusseadus AM-kategooria juhiloa olemasolu ei nõua, kuid pean seda ise väga oluliseks. Kui mopeedijuhil on olemas ükskõik millise kategooria mootorsõiduki juhtimisõigus, siis on tal ka tõenäoliselt olemas elementaarsed teadmised liiklusreeglitest ning see aitab juhil ja tema sõitjal liikluses ellu jääda.
 

Küsimus: Kas võin rolleriga sõita, kui juhtimisõigus on ära võetud?28.04.2011

Tere,
Olen 39-aastane ning minult on mootorsõiduki juhtimisõigus ära võetud. B-kategooria on muidu olnud alates 1991. aastast.
Kas ma tohin peale uue liiklusseaduse jõustumist sõita alla 50 cm3 rolleriga?

Vastus: Henn Rebane, autoinsener, teooria- ja sõiduõpetaja, OÜ Autosõit Tallinna autokooli direktor, Autosõit OÜ, www.autosoit.ee

Kui sõidukijuhilt on ära võetud B-kategooria mootorsõiduki juhtimise õigus, siis kaasneb koos sellega keeld juhtida igasugust mootorsõidukit. Alates 1. juulist 2011 kehtima hakkava liiklusseaduse kohaselt on mopeed mootorsõiduk ja seega laieneb see keeld ka mopeedi juhtimisele.

Lisada võib veel niipalju, et praeguse liikluskontrolli juures on "vahelejäämise" võimalus korralikule juhile tavaliikluses üpris väike, kuid õnnetusse sattumise korral järgneb juhile tõenäoliselt liiklusseaduses ettenähtud karistus. Kindlasti ei jäta ka kindlustus taolisel juhtumil kasutamata võimalust keelduda kaskokindlustuse lepingu alusel kahju hüvitamisest või esitada tagasinõue (regress) kannatanule hüvitatud kahjude ulatuses.
 

Küsimus: Ökosõit23.04.2011

Tere,
Kas ökosõitu tehakse linnas sees või maanteel? Mida see sisaldab?

Vastus: Henn Rebane, autoinsener, teooria- ja sõiduõpetaja, OÜ Autosõit Tallinna autokooli direktor, Autosõit OÜ, www.autosoit.ee

Küsija peab silmas tõenäoliselt B-kategooria mootorsõidukijuhi lõppastme koolituse käigus ühe teemana läbitavat, säästliku ja keskkonnasõbraliku ning teisi liiklejaid arvestava sõiduviisi kujundamine, õppesõidu teemat 34 (prim). Seda, kas nimetatud õppesõit viia läbi linnas või maanteel, õppekava ei sätesta.

Õppesõit antud teemal on mõistlik läbi viia oludes, kus koolitatav põhiliselt liikluses osaleb. Meie liikluses osaleb palju juhte, kes linnades sõidavad väga harva ning neile, kes sõidavad põhiliselt maanteel, on ka vastava õppesõidu teema läbimine maanteel otstarbekam. Samas on ka "metsakülast" pärit juhile antud õppesõidu teema läbimine näiteks Tallinna liikluses huvitav kogemus, mis tulevikus võib aidata vähendada hirmu suurlinna liikluse ees.

Ökonoomse sõidu põhitõdedest lähtuvalt juhitakse lõppastme koolitusel osaleja tähelepanu vajadusele hoida õiget pikivahet, sobitada sõidukiirust, näha ette ning ennustada kaasliiklejate käitumist ja liiklussituatsioone, arvestada kaasliiklejatega, anda oma kavatsustest varakult märku, et kaasliiklejad saaksid sellega arvestada, mis omakorda aitab kaasa sõidu sujuvusele, säästlikkusele ja sõiduohutusele.
 

Küsimus: Kas rollerijuhil peab olema arstitõend?20.04.2011

Tere,
Kas rollerijuhil peab olema arstitõend?
Kui on kohustuslik, siis mis ajast ja kas on ka erandeid puuetega inimeste osas?

Vastus: Henn Rebane, autoinsener, teooria- ja sõiduõpetaja, OÜ Autosõit Tallinna autokooli direktor, Autosõit OÜ, www.autosoit.ee

Käesoleval ajal ei ole roller (tõenäoliselt peetakse silmas mopeedi) mootorsõiduk. Alates 1. juulist 2011 on tegemist AM kategooria mootorsõidukiga. Liiklusseadusest lähtudes puudub mopeedijuhil kohustus tervisekontrolli läbimiseks.
 

Küsimus: Autokool jäi pooleli - kas pean uuesti alustama?19.04.2011

Kolm aastat tagasi jäi mul autokool pooleli ning tehtud sai vaid kooli teooriaeksam. Kas pean nüüd kogu koolitust uuesti alustama või saan jätkata sealt, kus pooleli jäi?
Kas soovi korral saan vahetada ka autokooli?

Vastus: Henn Rebane, autoinsener, teooria- ja sõiduõpetaja, OÜ Autosõit Tallinna autokooli direktor, Autosõit OÜ, www.autosoit.ee

Autokoolis õppimise piiraega kehtivad seadused ei määra. Õppimist on võimalik jätkata, kui on autokoolis säilinud dokumentatsioon läbitud õppetöö kohta.
Autokooli vahetuseks (et mitte alustada nullist) tuleb esitada uuele koolitajale tõend endisest autokoolist õpingute kohta ning koopia teooriaõppe päevikust ja õppesõidukaardist. Ainult nende dokumentide alusel saab uus koolitaja koostada Teile individuaalõppe programmi koolituse lõpetamiseks.
 

Küsimus: Taksojuhi ametikoolitus19.04.2011

Kui ministeeriumi poolt väljastatud koolitusluba, B-kategooria mootorsõiduki juhtimise õpetamiseks, on käskkirjaga kehtetuks tunnistatud, kas siis autokoolil on ka taksojuhtide koolitusluba lõppenud?
Kui autokoolil luba puudus ning mina sain sealt taksojuhtide ametikoolituse tunnistuse (seda koolitusluba ei olnud tühistatud), kas siis ARK-il on õigus keelduda mulle vastava tunnistuse väljastamisest?

Vastus: Henn Rebane, autoinsener, teooria- ja sõiduõpetaja, OÜ Autosõit Tallinna autokooli direktor, Autosõit OÜ, www.autosoit.ee

Koolituse läbiviimiseks on kindel kord, millest koolitaja peab juhinduma. Minu andmetel ei väljasta koolitajad juba mitu aastat ametikoolituse tunnistusi ja need väljastab Maanteeameti liiklusregister (ARK). Tunnistuse väljastamise aluseks on koolitaja eksamiprotokoll ja eksamist kutsutakse osa võtma mitme ametkonna (sealhulgas Maanteeameti liiklusregistri) esindajad. Kui koolitaja poolt on väljastatud ainult tunnistus, ei ole see praegu kehtivate määruste järgi aluseks ametikoolituse seaduslikuks vormistamiseks.
 

Küsimus: Elan Soomes - kas saan juhiload teha Eestis?19.04.2011

Tere,
Kas on võimalik autojuhiload teha Eestis, kui olen 6 kuud elanud Soomes ning mul on Soome isikukood ja sissekirjutus. Eestis on mul samuti elamine olemas. Juhiload soovin ära teha käesoleval suvel.
Tänan!

Vastus: Henn Rebane, autoinsener, teooria- ja sõiduõpetaja, OÜ Autosõit Tallinna autokooli direktor, Autosõit OÜ, www.autosoit.ee

Mootorsõiduki juhiks õppimise üheks tingimuseks on, et koolituskursusele võetakse õppima isik, kes on Eesti kodanik ja kelle alaline elukoht on Eestis või elamisloa alusel Eestis viibiv välismaalane.

Kui Teie alaline elukoht on Soomes, siis peate ka koolituse läbima ja juhtimisõiguse taotlema Soomes.