Liikluskoolitus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kas saan teha sõidutunnid teises autokoolis automaatkäigukastiga?18.10.2011

Autokoolis teen B-kategooria algaja juhilube. Õppesõit ei tule välja manuaalkäigukastiga, tahaksin sõita automaatkäigukastiga, kuid see kool, kus ma käin, ei paku sellist teenust. Kas on võimalik, et teooria tunnid teen oma autokoolis, aga ettenähtud sõidutunnid mujal (õpin automaatkäigukastiga)?

Vastus: Henn Rebane, autoinsener, teooria- ja sõiduõpetaja, OÜ Autosõit Tallinna autokooli direktor, Autosõit OÜ, www.autosoit.ee

See on võimalik, kui Teie autokool on sellega nõus. Selleks tellib teie autokool (või tellite ise Teie praeguse kooli nõusolekul) sõiduõppe kursuse koolitaja käest, kellel on vastav sõiduk ja vajaliku kvalifikatsiooniga sõiduõpetaja olemas. Sõidueksami võtab vastu harilikult sellisel juhul Teie autokooli esindaja, kui ei ole kokku lepitud teisiti.
 

Küsimus: Kas värske C-kategooriaga võin töötada EU-s?09.10.2011

Tere
B-kategooria on käes, plaan minna märtsis C-kategooria koolitusele. Kui koolitus läbi ja eksamid õnnestuvad, kas tohin töötada EU-s palgasaajana veoautojuhina?

Vastus: Henn Rebane, autoinsener, teooria- ja sõiduõpetaja, OÜ Autosõit Tallinna autokooli direktor, Autosõit OÜ, www.autosoit.ee

Tere!

C-kategooria juhtimisõiguse taotlemiseks peab B-kategooria juhtimisõigus olema olnud vähemalt 1 aasta (arvestamata esmast juhtimisõigust). Kui C-kategooria juhtimisõigus on käes, tuleb läbida lisaks 70-tunnine ametikoolitus. Mõnedes koolides võib olla võimalik läbida mõlemad koolitused samaaegselt. Need kaks koolitust on eelduseks töötamiseks kutselise autojuhina veoste veol.
 

Küsimus: Mootorsõidukijuhi juhendaja04.10.2011

Tere!
Kui teen koos lapsega õppesõitu (oman juhendaja tunnistust), kas autos võib viibida kõrvalisi isikuid (näiteks teine laps, ema)?
Kas pimedal ajal võin teha õppesõitu?
Kas õpingukaardile pean märkima kõik sõidutunnid?
Kas õpingukaardil võib olla ka mitu õpetajat, juhendajat?

Vastus: Henn Rebane, autoinsener, teooria- ja sõiduõpetaja, OÜ Autosõit Tallinna autokooli direktor, Autosõit OÜ, www.autosoit.ee

Tere!
Juhendajana õppesõitu tehes peab juhendajal olema kaasas vastav tunnistus ja juhiluba, õpilasel õppesõidu kaart (märkega lubatud õppesõidule teeliikluses) ning isikut tõendav dokument. Sõidukile peavad olema kinnitatud õppesõidu märgid. Sõitjate kohta õppesõidukis piirangud puuduvad, kui nad kasutavad nõuetekohast turvavarustust.

Pimedasõit on õppekava üks teemasid ja selle kohta tuleb praeguses õppekavas läbida isegi eraldi koolitus. Autokooli õpingukaardile juhendaja õppesõite ei märgi, kõik õppekava kohased õppesõidu teemad tuleb läbida autokoolis ja sõiduõpetaja juhendamisel. Samuti ei märgita õpilase õpingukaardile juhendaja nime vaid juhendatava (õpilase) nimi peab olema märgitud kehtiva seaduse kohaselt juhendaja tunnistusele. Kui juhendatavaks on alaealine, siis tema juhendajaks saab olla ainult lapsevanem või seaduslik esindaja.
 

Küsimus: Uued juhiload ootavad, kuid järgi ei saa minna, kas võin sõit?19.09.2011

Tere
Mul lõppesid kahe-aastased juhiload ära 15.09.2011. Uued juhiload on ARK-s aga ma pole neile veel järele jõudnud minna kuna asun teises riigis. Kas mul on siis juhtimisõigus peatatud niikauaks kuni ma juhilubadele järgi lähen?

Vastus: Henn Rebane, autoinsener, teooria- ja sõiduõpetaja, OÜ Autosõit Tallinna autokooli direktor, Autosõit OÜ, www.autosoit.ee

Minu arusaamist mööda puudub Teil kehtiv juhiluba, kuna seda ei ole väljastatud. Teie juhtimisõigus taastub juhiloa väljastamisega. Liiklusseaduse alusel Te juhiloa kättesaamiseni sõidukit Eestis juhtida ei tohi, samuti puudub Teil sõiduki juhtimise õigus välismaal.
 

Küsimus: Kas saadud karistuse tõttu pean uue eksami sooritama?14.09.2011

Tere.
Selle aasta maikuus käisime vennaga sõitmas. Temal juhiluba veel ei ole. Lubasin tal metsavahelisel kõrvalteel sõita. Ja loomulikult jäime "vahele". Mina pean järgmise aasta juunis vahetama esmase juhiloa tähtajatu vastu. Kas see juhtum tähendab, et pean ARK-is ka uuesti sõidu- ja teooriaeksami sooritama? Karistatud ikkagi.

Vastus: Henn Rebane, autoinsener, teooria- ja sõiduõpetaja, OÜ Autosõit Tallinna autokooli direktor, Autosõit OÜ, www.autosoit.ee

Küsimusest ei selgu, milline oli karistus, kuid ilmselt oli see rahatrahv. Karistus hakkab kustuma päevast, mil rahatrahv on täielikult tasutud ja peaks kustuma 1 aasta möödudes, kui vahepeal ei panda toime uut õigusrikkumist. Võimalik järgnev rikkumine, mis peatab karistuse kustumise, ei pea olema seotud isegi liiklusega, vaid see võib olla näiteks kasvõi suitsetamine selleks mitte ettenähtud kohas.
Kui lubade vahetamise päevaks on karistus kustunud, siis Maanteeameti liiklusregistris teooriaeksamit uuesti sooritama ei pea.
 

Küsimus: Kas õuealal peab kandma kiivrit?12.09.2011

Tere,
Kas õueala peab ka kindlasti kandma kiivrit?
Tänan vastuse eest!

Vastus: Henn Rebane, autoinsener, teooria- ja sõiduõpetaja, OÜ Autosõit Tallinna autokooli direktor, Autosõit OÜ, www.autosoit.ee

Liiklusseaduse § 30 Turvavahendite kasutamine ütleb sealhulgas:
(4) Mootorrattaga ja mopeediga sõitmisel peab sõitja kandma kinnirihmatud motokiivrit.
(6) Teel jalgrattaga ja pisimopeediga sõitmisel peab alla 16-aastane sõitja kandma kinnirihmatud jalgratturikiivrit.

Kuna ka õueala on tee (tee on jalakäijate või sõidukite liiklemiseks avatud rajatis või maaomaniku poolt liikluseks ettenähtud muu ala), siis on seal kiivri kandmine kohustuslik.
 

Küsimus: Kellel on eesõigus sõita ringristmikule?29.08.2011

Tere
Kellel on eesõigus ringristmikule sõites? Igal 4-l ringile siseneval teel on ees "anna teed" märk, teede omavaheline vahekaugus küllaltki väike, korraga ringile sõit võib avarii põhjustada. Mina olen senini lähtunud parema käe reeglist, nüüd on mulle vastuvaidlejaid tekkinud. Ja kui samaaegselt läheneksid autod kõigilt teedelt...?
Uuest liiklusseadusest ringristmiku mõistet ei leidnudki.

Vastus: Henn Rebane, autoinsener, teooria- ja sõiduõpetaja, OÜ Autosõit Tallinna autokooli direktor, Autosõit OÜ, www.autosoit.ee

Uues liiklusseaduses tõepoolest ei leia arvuti sellist sõna nagu ringristmik.
Mõnes kohas võib olla nii, väljasõidud ringristmikule on lähestikku, kuid enamasti on need ristumised selgelt eristatavad. Kindlasti ei juhtu midagi hullu, kui lisaks märgile "Anna teed" jälgida ka paremalt lähenejaid. Teadmata konkreetset kohta, mille suhtes küsimus on esitatud, on minu seisukoht, et vasemalt harult ringristmikule sõitja on parempoolselt harult sõitja suhtes jõudnud eesõigusega teele varem ja on juba ringristmikul, kui liikumisteed paremalt harult läheneva sõidukiga lõikuvad. Seega peaks teed andma ikkagi parempoolselt harult ristmikule sõitja järgides liiklusmärgi "Anna teed" nõudeid ja seda vaatamata asjaolule, et teine sõiduk on vastaval teel liikunud vaid mõned meetrid.
 

Küsimus: Sõidu- ja teooriatundide arv25.08.2011

Mitu teooria- ja sõidutundi on seaduse järgi kohustuslik läbida esmaste juhilubade saamiseks? Ja kas tundide arvu all peetakse silmas 30-, 45- või 60-minutilisi tunde?

Aitäh

Vastus: Henn Rebane, autoinsener, teooria- ja sõiduõpetaja, OÜ Autosõit Tallinna autokooli direktor, Autosõit OÜ, www.autosoit.ee

Alates 1 augustist 2011 viivad koolitajad B-kategooria mootorsõidukijuhi koolitust läbi oma õppekava alusel. Riiklikult on reglementeeritud vaid koolitaja õppekava minimaalne pikkus ja see on 26 tundi. Koolitaja õppekava ei tohi olla lühem eelpool nimetatud tundide arvust ja sealhulgas on ka pimeda ajal koolitus 1 tund. Maksimaalne koolitustundide arv ei ole piiratud. Ühe teooriatunni pikkus on 45 minutit.

Koolitajate õppekavadega saate tutvuda internetis aadressil: http://www.mnt.ee/index.php?id=14708&highlight=õppekavad
 

Küsimus: Lõppastme koolitus ja juhiload19.08.2011

Tere
Esmased juhiload aegusid juba aasta tagasi. Nii kui aegusid, pöördusin ark-i ja vahetasin load uuesti esmaste lubade vastu. Ei jõudnud selleks ajaks veel lõppastme koolitust läbida aga uued load said jällegi esmased. Nüüdseks plaanis minna lõppastme koolitusele ja uued load taotleda. Küsimus, et kas ma nüüdseks uue seaduse järgi pean minema ka uuesti eksamitele?

Vastus: Henn Rebane, autoinsener, teooria- ja sõiduõpetaja, OÜ Autosõit Tallinna autokooli direktor, Autosõit OÜ, www.autosoit.ee

Peale lõppastme koolituse läbimist on Teil võimalik esmased juhiload vahetada juhilubade vastu. Kui Teil ei ole juhilubade vahetamise ajal kehtivat karistust liiklusreeglte rikkumise eest, siis saate juhiloa vahetada ilma eksamiteta.
 

Küsimus: Mootorratta aegunud lubade taastamine08.08.2011

Tere

Mis tuleb teha, kui mul on B kategooria load ja A1 load? A1 load on aegunud aastast 2006 ja ma sooviksin teha A kategooriat? Kas tuleb teha uuesti A kategooria koolitus ja eksamid?

Tänud, F

Vastus: Henn Rebane, autoinsener, teooria- ja sõiduõpetaja, OÜ Autosõit Tallinna autokooli direktor, Autosõit OÜ, www.autosoit.ee

Kui kõik tingimused on A-kategooria saamiseks täidetud (tervisetõend, vanus), siis minu andmetel on Teil vaja sooritada täiendava kategooria saamiseks teooria- ja sõidueksam. Täpsemat informatsiooni saate Maanteeameti liiklusregistrist.