Liikluskoolitus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kas võin teha õppesõitu, kui isal on mootorsõidukijuhi juhendaja tunnistuse, mina olen 15,5-aastane ja käin autokoolis?04.02.2013

Kas võin teha õppesõitu, kui isa saab mootorsõidukijuhi juhendaja tunnistuse, mina olen 15,5-aastane ja käin autokoolis?

Vastus: Henn Rebane, autoinsener, teooria- ja sõiduõpetaja, OÜ Autosõit Tallinna autokooli direktor, Autosõit OÜ, www.autosoit.ee

Alustame sellest, et õppesõitu tohib teha ikkagi sõiduõpetaja. Selleks sobiva pereliikmega saab koos läbida täiendavat sõidupraktikat, mida õpingukaardile ei märgita. Selleks, et isaga läbida sõidupraktikat, peab tal olema Maanteeametis väljastatud juhendaja tunnistus. Praktika läbijal peab olema kaasas autokooli õpingukaart, millel on märge "Lubatud õppesõidule teeliikluses" ja isikut tõendav dokument. Lisaks peab sõidukil ees ja taga olema nähtaval kohal õppesõiduki tunnusmärk.

Sõidupraktika läbimisega soovitan sellega alustada siis, kui õpilasel on juba teatud oskused, kuna tavasõidukis puuduvad lisapedaalid, mis võimaldavad juhendajal otseselt sõiduki juhtimisse sekkuda.
 

Küsimus: Kas õppesõidukaardi alusel sõitu õpetav sõiduõpetaja võib olla sõidu ajal alkoholi tarbinud?01.02.2013

Ma olen autokooli õpilane ja mu sõbral on õppesõidukaart, millega on tal õigus mind sõitma õpetada. Kas tema siis võib olla alkoholi tarbinud, kui mina sõidan aga ei oma veel juhtimisõigust?

Vastus: Henn Rebane, autoinsener, teooria- ja sõiduõpetaja, OÜ Autosõit Tallinna autokooli direktor, Autosõit OÜ, www.autosoit.ee

Küsimuse alusel tundub nagu selle esitaja ei õpikski autokoolis. Harilikult õpitakse juba esimeses teooriatunnis mõisteid ja saadakse teada, kes on juht. Vastavalt liiklusseaduse mõistele: 19) juht on isik, kes juhib sõidukit või maastikusõidukit, juhib või ajab teel loomi. Õppesõidu või sõidupraktika ajal loetakse juhiks ka mootorsõidukijuhi õpetajat või -juhendajat. Seega kehtivad sõiduõppija kõrval istuvale juhendajale kõik samad nõuded, mis mootorsõiduki juhile.

Loodan, et küsimuse esitaja mõtles ikkagi juhendajat, kellel on vastav tunnistus, sest kui sõbral on "õppesõidukaart", siis minu arusaamise järgi oleks ka ta ise alles autokoolis õppija.
 

Küsimus: Kas lõppastmekoolitusele minnes peab tervisetõend kehtima?31.01.2013

Kas minnes lõppastmekoolitusele peab tervisetõend kehtima?

Vastus: Henn Rebane, autoinsener, teooria- ja sõiduõpetaja, OÜ Autosõit Tallinna autokooli direktor, Autosõit OÜ, www.autosoit.ee

Lõppastme koolituse käigus tuleb läbida mitu tundi õppesõitu ehk juhtida sõidukit. Õppesõidu läbiviimise üheks tingimuseks on, et õpilasel peab olema kehtiv tervisetõend. Seega kui järgmise tervisekontrolli läbimise tähtpäev on möödas, tuleb perearstilt või arstlikult komisjonilt taotleda uus tervisetõend juba enne lõppastme koolitusele minekut.
 

Küsimus: Mida loetakse B-kategooria algtaseme koolituse lõpukuupäevaks?25.01.2013

Autokooli B-kategooria eksamid sain tehtud 27. juunil 2011, ARK-is anti mulle juhtimisõigus 15.11.2011. Lõppastme koolituse läbimiseks autokoolide kodulehti uurides leidsin, et need, kes on lõpetanud B-kategooria algtaseme koolituse pärast 01.10.2011 peavad enne lõppastme koolitusele tulemist läbima pimeda aja koolituse. Siit ka minu küsimus: kas algtaseme koolituse lõpu kuupäev on autokooli kursuse lõpetamise või ARK-is juhtimisõiguse saamise kuupäev?

Vastus: Henn Rebane, autoinsener, teooria- ja sõiduõpetaja, OÜ Autosõit Tallinna autokooli direktor, Autosõit OÜ, www.autosoit.ee

Kas pimedasõidu lisakursus on vaja läbida enne lõppastme koolitusele minekut või mitte, sõltub mootorsõidukijuhi koolituskursuse tunnistuse väljaandmise kuupäevast. Pimedasõidu lisakursuse peavad läbima enne lõppastme koolitusele minekut kõik, kelle koolitunnistus on väljastatud 01.10.2011 või hiljem, kui tunnistusel puudub märge pimedasõidu kursuse läbimise kohta.
 

Küsimus: Kas mul on võimalik sooritada teooria- ja sõidueksam enne 18-aastaseks saamist?22.01.2013

Alustan veebruari alguses sõidukoolitusega B kategooria lubade saamiseks ja augusti keskel saan 18. Arvestuste järgi siis peaks autokool läbi saama juuli alguseks ehk. Kas mul on võimalik siis kohe teha ARKi teooria- ja sõidueksam ära? Et siis saan sünnipäevaks load kätte?

Vastus: Henn Rebane, autoinsener, teooria- ja sõiduõpetaja, OÜ Autosõit Tallinna autokooli direktor, Autosõit OÜ, www.autosoit.ee

Selleks, et saada 18 aasta sünnipäeval B-kategooria juhiload, tuleb eelnevalt läbida B-kategooria mootorsõidukijuhi koolitus täies mahus ja sooritada teooria- ja sõidueksam liiklusregistris. Teooriaeksami saab liiklusregistris sooritada mitte varem kui 6 kuud ja sõidueksami mitte varem, kui 3 kuud enne 18-aastaseks saamist.
 

Küsimus: Kui juhiload on kehtetud juba 15 aastat, kas pean uuesti autokooli minema?22.01.2013

Tere,
Kui juhiload on olnud kehtetud 15 aastat, kas juhtimisõiguse saamiseks on vaja uuesti minna autokooli? Või kas piisab ka lihtsalt ARK eksamite tegemisest? Kas tuleb läbida uuesti ka esmaabi/libedasõit?

Vastus: Henn Rebane, autoinsener, teooria- ja sõiduõpetaja, OÜ Autosõit Tallinna autokooli direktor, Autosõit OÜ, www.autosoit.ee

Palun pöörduge täpse vastuse saamiseks Maanteeameti liiklusregistri poole. Minu andmetel tuleb Teil juhtimisõiguse saamiseks esitada tervisetõend, tasuda riigilõiv ning sooritada teooria- ja sõidueksam.
 

Küsimus: Kui olen autokooli läbinud Eestis, kas saan juhilubade eksami teha Soomes?15.01.2013

Tere,
Käisin autokoolis aastatel 2008-2012, nüüd lõpetasin kooli aga elan juba aasta Soomes. Mul on Soome isikukood ja sissekirjutus. Kas mul on võimalik veel Eestis läbida ka ark-i eksam? Kui ei, siis mis saab minu makstud ja läbitud koolieksamist? Või on võimalik läbida ark eksam Soomes.

Vastus: Henn Rebane, autoinsener, teooria- ja sõiduõpetaja, OÜ Autosõit Tallinna autokooli direktor, Autosõit OÜ, www.autosoit.ee

Eesti liiklusseadus sätestab:
§ 100. Mootorsõiduki juhtimisõiguse andmise üldnõuded

(1) Mootorsõiduki juhtimisõigus antakse isikule, kelle alaline elukoht on Eestis, kelle vanus ja terviseseisund vastavad kehtivatele nõuetele ja kes on omandanud mootorsõidukijuhi kvalifikatsiooni.
(2) Alaline elukoht käesoleva seaduse tähenduses on koht, kus isik tavaliselt elab iga kalendriaasta jooksul vähemalt 185 päeva isiklike või tööalaste sidemete tõttu. Alalist elukohta tõendavad rahvastikuregistri andmed.

Kuna olete Soome elanik, siis tuleb Teil juhtimisõigus taotleda Soomes. Millised dokumendid peate selleks esitama ja kas peate koolituse uuesti läbima, selgitatakse Teile elukoha riigi juhilubade väljastamisega tegelevas asutuses.
 

Küsimus: Kas on võimalik sooritada teooria ühes ja sõidueksam teises liiklusregistri büroos?10.01.2013

Kas on võimalik sooritada teooria ühes ja sõidueksam teises liiklusregistri büroos? Või peab need samas büroos sooritama?

Vastus: Henn Rebane, autoinsener, teooria- ja sõiduõpetaja, OÜ Autosõit Tallinna autokooli direktor, Autosõit OÜ, www.autosoit.ee

Teie küsimus puudutab Maanteeameti liiklusregistri töökorraldust. Täpse vastuse saate ikka sellest organisatsioonist, kelle töökorraldust see puudutab. Selleks pöörduge palun Teile sobiva büroo poole ja võimalik, et saate vastuse oma küsimusele ka liiklusregistri üldinfotelefonil 620 1200 tööpäeviti kell 8.00-18.00 ning laupäeval 8.00-15.00.
 

Küsimus: Kui esmased juhiload on aegunud, kas pean uuesti läbima teooria ja sõidueksami?06.01.2013

Esmased juhiload lõppesid mul 02.06.2012 ja ma pole siiani lõppastme koolitust ära teinud. Kas ma saan teha seda veel, et ma ei peaks uuesti tegema teooria ja sõidueksamit ARK-s? Esmaseid ei saa enam ju pikendada?

Vastus: Henn Rebane, autoinsener, teooria- ja sõiduõpetaja, OÜ Autosõit Tallinna autokooli direktor, Autosõit OÜ, www.autosoit.ee

Esmaseid juhilubasid saate esitatud andmetel vahetada pärast lõppastme koolituse läbimist kuni 2. juunini 2013. Pärast seda tuleb esmase juhtimisõiguse uuesti taotlemiseks sooritada teooria- ja sõidueksam. Esmaseid juhilubasid ei ole võimalik pikendada.
 

Küsimus: Mitu liiget peab olema autokooli lõpueksami komisjonis?10.12.2012

Tere,
Mitu inimest peab olema autokooli lõpueksami komisjonis?

Vastus: Henn Rebane, autoinsener, teooria- ja sõiduõpetaja, OÜ Autosõit Tallinna autokooli direktor, Autosõit OÜ, www.autosoit.ee

Käesoleval ajal ei reguleeri normatiivdokumendid koolitatava õpitulemuste hindamise korda autokoolis ja sellise korra kehtestab koolitusasutuse juhataja.