Liikluskoolitus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Liiklemine õuealal - tänava ja väljasõidutee ristumiskohas27.07.2011

Kui õuealal on teede ristumine, siis kehtib parema käe reegel. Kuidas tuleb käituda, kui õueala läbib tänav ja tänavale suubub tee paneelmaja eest? Kas need liiklejad on võrdsed parema käe reegli alusel või peab paneelmaja eest välja sõitev auto teed andma?

Vastus: Henn Rebane, autoinsener, teooria- ja sõiduõpetaja, OÜ Autosõit Tallinna autokooli direktor, Autosõit OÜ, www.autosoit.ee

Õuealal üldreeglina eesõigusmärke ei kasutata ja sõidukiirus on piiratud 20 km/h. Tee andmisel kehtivad sätestatud liiklusreeglid, sh teega külgnevalt alalt teele sõitjal on tee andmise kohustus teel sõitjale. Kuna ka sõidukiirused on väikesed, ei peaks teeandmise kohustuse järgimine probleeme tekitama.
 

Küsimus: Kuidas piirata võõraste parkimine firma territooriumil?26.07.2011

Lp. Henn Rebane

Firma territooriumi sissesõidul on paigutatud "sissesõidu keelu märk", tahvel all "Lubatud ... firma töötajatel ja klientidel". Lisaks on veel teisaldamise märk.
Kõrvaloleva firma (enne meie värava sissesõitu) kliendid ja töötajad kasutavad meie firma territooriumi oma autode parkimiseks. Korduvalt oleme pöördunud kõrvaloleva firma juhtide poole - paludes mitte parkida- mitte midagi pole muutunud. Meie enda töötajate ja firmat teenindavad suured autod ei mahu enam oma territooriumile.
Mis võiks olla lahendus? Kokkulepe kõrvaloleva firmaga välistatud - kuna oleme pakkunud igasuguseid variante - aga nemad on kõigest keeldunud. Väidavad, et kogu aeg ennem on kasutanud.
Lugupidamisega E

Vastus: Henn Rebane, autoinsener, teooria- ja sõiduõpetaja, OÜ Autosõit Tallinna autokooli direktor, Autosõit OÜ, www.autosoit.ee

Lugupeetud E

Kõrvalseisjana on võimatu antud küsimusele vastata. Siin võib olla tegemist suhete sasipuntraga firmade või nende töötajate vahel või mingite muude probleemidega, millest küsimuses juttu ei ole. Kui territooriumi omanik soovib, on tal võimalik parkimist reguleerida mitmesuguste vahenditega.
 

Küsimus: Juhiload kehtetud ja lõppastme koolitus21.07.2011

Tere! Juhtus siis nii, et aprilli keskpaigas peatati mul juhtimisõigus kuni 20. juulini, aga 10. juunil aegusid mul esmased juhiload. Kas või mida ma pean selleks tegema, et uuesti rooli saaksin. Aitäh!

M

Vastus: Henn Rebane, autoinsener, teooria- ja sõiduõpetaja, OÜ Autosõit Tallinna autokooli direktor, Autosõit OÜ, www.autosoit.ee

Kuna juhiload on kehtetud, siis sõidukit praegu Te kindlasti juhtida ei tohi. Edasine sõltub väga paljudest juriidilistest nüanssidest, mida oskavad Teile tõenäoliselt selgitada juristid. Lihtsaima variandina soovitan kõigepealt pöörduda Maanteeameti liiklusregistri poole ja sealt peaksite saama selgituse, mida teha ja kuidas toimida edasi. Võimalik on, et Teil tuleb taotleda uuesti esmane juhtimisõigus.
 

Küsimus: Liiklustestidega harjutamine13.07.2011

Soovin teada kuidas ma leian või mis portaalist saan harjutada ark-i liiklusteste. Käin alles autokoolis ja olen harjutanud teste kirjutades. Nüüd ei saa enam, pole avalikustatud või pole kättesaadavad.

Vastus: Henn Rebane, autoinsener, teooria- ja sõiduõpetaja, OÜ Autosõit Tallinna autokooli direktor, Autosõit OÜ, www.autosoit.ee

Liiklusregistris kasutatavaid teiste ei saa Te harjutada mitte kusagil. Demo variandina olid maanteeameti kodulehel üleval näidised, kuid isegi nende päheõppimine ei taga eksami edukat sooritamist.

Teooriaeksami edukaks sooritamiseks on vaja õppida selgeks eriala ja sellega koos liiklusreeglid, liiklusohutus, sõiduki ehitus ja muu seonduv. Kui koolitus on edukalt läbitud, siis ei ole ka teooriaeksami sooritamine probleemiks. Oma teadmiste kontrolliks on igati sobivad Autokoolide Liidu väljaantud testid.
 

Küsimus: Kas nüüd võib asulas valgel ajal sõita lähitulede asemel esimeste udutuledega?11.07.2011

uues Liikluseaduses:
§ 40. Tulede kasutamise üldnõuded
(1) Sõidu ajal peavad mootorsõidukil põlema lähi- või kaugtuled ning ääre- ja numbrituled. ....

§ 42. Udutulede kasutamine
(2) Eesmisi udutulesid võib kasutada ka käesoleva seaduse § 40 lõikes 1 nimetatud juhul lähitulede asemel.

Vastus: Henn Rebane, autoinsener, teooria- ja sõiduõpetaja, OÜ Autosõit Tallinna autokooli direktor, Autosõit OÜ, www.autosoit.ee

Olete oma küsimusele leidnud juba iseseisvalt vastuse. Udutulede kasutamine lähitulede asemel on kehtiva liiklusseaduse alusel lubatud.
 

Küsimus: Kas võin sõitu harjutada kui vanemal ei ole juhendajatunnistust?11.07.2011

Tere
Olen lõppetanud autokooli, aga ei ole veel ARK-i jõudnud. Kas mul oleks võimalik sõitu harjutada vanematega kui neil ei ole juhendajatunnistust?

Vastus: Henn Rebane, autoinsener, teooria- ja sõiduõpetaja, OÜ Autosõit Tallinna autokooli direktor, Autosõit OÜ, www.autosoit.ee

Sõiduõppe läbiviimiseks on kindel kord. Juhendajaga saab teha õppesõitu, kui tal on juhendaja tunnistus, õpilasel õpingukaart (lubatud teeliiklusesse märkega) ja sõidukil õppesõiduki märgid.
 

Küsimus: Kas juhendaja tunnistus kehtib ka uue seaduse järgi?11.07.2011

Tere. Tegin omale juhendaja tunnistuse, et laps koos minuga sõita saaks. Tunnistuse võtsin aga vana liiklusseaduse ajal ehk siis õpetatava nime seal sees pole. Uue seadusega on aga nimi nõutud. Kas pean nüüd minema uuesti ARK-i ja taas maksma selle summa, mis on vajalik tunnistuse jaoks? Või saan ka edaspidi sõita olemasoleva tunnistusega, kuna kehtivusaeg sellel ju läbi pole? Lapsel pole lubadeni palju jäänud ja seega ei raatsiks väga seda raha uuesti välja käia, kuid last seepärast praktikata jätta ka ei taha (autokool on lõpetatud, kuid ARK tegemata ja täisealisuseni ka veel paar kuud jäänud).
Tänud ette ära!

Vastus: Henn Rebane, autoinsener, teooria- ja sõiduõpetaja, OÜ Autosõit Tallinna autokooli direktor, Autosõit OÜ, www.autosoit.ee

Ma ei ole kehtestatud määrustest leidnud, et vanad juhendaja tunnistused kaotaksid kehtivuse. Need peaksid ikka kehtima kuni oma tähtaja lõpuni.

Kui õppur on eksamiks valmis, siis las läheb eksameid sooritama. Teooriaeksami saab sooritada 6 kuud ja sõidueksami 3 kuud enne täisealiseks saamist.
 

Küsimus: Mis dokumentide alusel väljastatakse load?06.07.2011

Pikendasin 2010. aastal oma esmaseid juhilube ca mai kuus ja detsembris 2010 tegin libedasöidu ära, sain aru et veel ei pea minema uutele lubadele järgi, kuna riigilöivu alles maksin kui käisin pikendamas. Küsimus siis selline, et kui ma nüüd registrikeskusesse lähen, mis dokumentide alusel ma uued juhiload kätte saan? Mul ei ole libedasöidu tunnistust, sest seda registrikeskuses küsiti, et nemad ei näe kas mul see läbitud. Peale libedasöitu käisin ka Estonia tänaval kuskilt läbi aga ma ei mäleta mille pärast, kuna sealt mulle öeldi, et võin kohe registrikeskusesse pöörduda, et saadavad andmed arvutiga edasi.

L

Vastus: Henn Rebane, autoinsener, teooria- ja sõiduõpetaja, OÜ Autosõit Tallinna autokooli direktor, Autosõit OÜ, www.autosoit.ee

Dokumendid, mida Maanteeameti liiklusregister nõuab esmase juhiloa vahetusel, on sätestatud vastavate määrustega. Kui läbisite lõppastme koolituse, siis tehti mootorsõidukijuhi koolituskursuse tunnistusele märge koolituse läbimise kohta. Kui olete tunnistuse vahepeal kaotanud, siis püüdke meenutada, millise koolitaja juures Te koolituse läbisite ja pöörduge sinna duplikaadi saamiseks.

Miks peab tunnistuse esitama paberkandjal, kui kool esitab andmed elektrooniliselt? Sellele küsimusele vastuse saamiseks tuleb Teil soovi korral pöörduda majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi poole.
 

Küsimus: Kas õuealal tohib signaalitada06.07.2011

Tupiktänav on kitsas, sõidan oma hoovist välja ja lahkun hetkeks autost, et väravaid sulgeda. Kas kannatamatul naabril on õigus mulle signaali anda igal ajal (hommikul, päeval, õhtul)
Ette tänades
K

Vastus: Henn Rebane, autoinsener, teooria- ja sõiduõpetaja, OÜ Autosõit Tallinna autokooli direktor, Autosõit OÜ, www.autosoit.ee

Helisignaali andmine on reguleeritud liiklusseadusega: Helisignaali võib juht anda vaid ohu tekkimisel ja väljaspool asulat ka liikleja tähelepanu äratamiseks.

Antud olukorras naaber helisignaali anda ei tohiks aga kui jätsite oma auto põiki teele, siis on mulle tema pahameel arusaadav. Kui pargite oma sõiduki (just selline mõiste iseloomustab liiklusseaduse alusel Teie tegevust liikluses värava sulgemise ajal) ettenähtud korras paralleelselt teega ja naaber kenasti mööda mahub, siis vaevalt ta enam signaalitama hakkab.
 

Küsimus: Säästlik sõit01.07.2011

Tere,
Mul on esmased juhiload käes, kuid ma ei ole suures linnas (nagu Tartu) üldse sõitnud. Kas mul võib tekkida mingeid probleeme säästliku sõiduga? Olen sõitnud ainult manuaalkäigukastiga autoga. Kas peaksin ka lõppastme tegema sellega või on võimalus teha automaatkäigukastiga? Tunneksin end kindlamalt, kui ei pea kogu aeg käigu vahetamisele mõtlema.

Vastus: Henn Rebane, autoinsener, teooria- ja sõiduõpetaja, OÜ Autosõit Tallinna autokooli direktor, Autosõit OÜ, www.autosoit.ee

Tere!
Kui õpilasel on olemas sõiduoskus, siis miks ei peaks koolitatav saama hakkama Tartus sõitmisega ja veel koos õpetajaga? Et koolitus oleks tulemuslik, tuleb see läbida ikka sarnase sõidukiga, mida kasutate ise sõites.