Liikluskoolitus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kas vajan rolleri juhiluba või mitte?15.06.2011

Tere,
Vajan abi uue seaduse tõlgendamisel. Juulis, kui uus liiklusseadus jõustub, saan ma nädal aega hiljem 16. Kas ma pean tegema juhiloa, et sõita 50cc rolleriga või mitte? Minu enda arusaamise kohaselt seda ei nõuta.

Vastus: Henn Rebane, autoinsener, teooria- ja sõiduõpetaja, OÜ Autosõit Tallinna autokooli direktor, Autosõit OÜ, www.autosoit.ee

1.juulist 2011 kehtiva liiklusseaduse § 92 (2) sätestab:
AM-kategooria mootorsõidukit võib juhtida ka isik, kellel on mis tahes mootorsõiduki juhtimisõigus või piiratud juhtimisõigus. AM-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigust või piiratud juhtimisõigust ei nõuta isikult, kes on sündinud enne 1993. aasta 1. jaanuari. AM-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigust ei nõuta isikutelt, kes olid käesoleva seaduse jõustumisel 16–17-aastased, kuni 2013. aasta 1. jaanuarini.

Lähtudes eeltoodust peab Teil olema mopeedi (AM kategooria mootorsõiduk) juhtides olema juhiluba. Kaaluda tasub B-kategooria mootorsõidukijuhi koolituse läbimist ja piiratud juhtimisõiguse taotlemist, kuna seda kvalifikatsiooni läheb ka hiljem kindlasti vaja.
 

Küsimus: Lõppastmekoolituse läbimine13.06.2011

Aasta tagasi pikendasin esmased juhiload (B-kategooria) ja pole veel lõppastme koolitust läbinud. Kui läbin lõppastme koolituse hiljem kui 1. juulil, kas sel juhul pean juhilubade saamiseks uuesti ARK-is läbima teooria- ja sõidueksami? Või on võimalik ka lõppastme koolitus hiljem teha (ühe aasta jooksul kuni esmase juhiloa kehtetuks muutumiseni) ja juhiload väljastatakse teooria- ja sõidueksamita?

Vastus: Henn Rebane, autoinsener, teooria- ja sõiduõpetaja, OÜ Autosõit Tallinna autokooli direktor, Autosõit OÜ, www.autosoit.ee

Alates 1. juulist ei ole võimalik esmaseid juhilubasid "pikendada" vaid neid saab vahetada ainult pärast lõppastme koolituse läbimist. Kui juhilubade vahetajal on kehtiv karistus liiklusrikkumiste eest, siis tuleb juhilubade vahetamisel sooritada teooriaeksam.

Alates juhiloa kehtivuse lõppemisest, puudub isikul sõiduki juhtimisõigus. Esmast juhiluba on võimalik vahetada 1 aasta jooksul selle kehtetuks muutumisest ülalmainitud tingimustel. Kui juhiluba on kehtetu üle aasta, tuleb sooritada teooria- ja sõidueksam ja väljastatakse uus esmane juhiluba.

Praeguse seisuga jõuaksite läbida lõppastme koolituse ja vahetada oma juhiloa enne 1. juulit. See võib välistada tulevikus tekkida võivaid probleeme.
 

Küsimus: Kas pean lõppastme koolituse tegema enne lubade aegumist?09.06.2011

Kui pikalt saan libedasõitu teha, kui minu esmased load aeguvad 16.juunil ning olen neid juba ühe korra pikendanud? Kas pean selle lõppastme koolituse tegema enne lubade aegumist?

Vastus: Henn Rebane, autoinsener, teooria- ja sõiduõpetaja, OÜ Autosõit Tallinna autokooli direktor, Autosõit OÜ, www.autosoit.ee

Lõppastme koolitus on ette nähtud läbida esmase juhtimisõiguse kehtimise ajal. Ilma seda läbimata 10 a kehtivusega juhiluba ei väljastata.

Edukat koolitus Teile!
 

Küsimus: Kas pean enne 1. juulit lõppastme läbima?09.06.2011

Tere,
Ma pikendasin oma lube kuskil paar kuud tagasi. Kas ma pean enne 1. juulit lõppaste läbima või on mul aega sellega veel kaks aastat?
Aitäh

Vastus: Henn Rebane, autoinsener, teooria- ja sõiduõpetaja, OÜ Autosõit Tallinna autokooli direktor, Autosõit OÜ, www.autosoit.ee

Lõppastme koolituse pidite vastavalt kehtivale korrale läbima oma esmase juhiloa kehtivuse ajal. Kuna Te seda ei teinud, siis peate vahtralehega sõitma edasi kuni saate päris juhiloa. Päris juhiloa saate aga siis, kui lõppastme koolitus on läbitud. Millal Te läbite lõppastme koolituse, võite otsustada ise, kuid vastavalt uuele seadusele Teile uuesti esmast juhiluba enam ei väljastata.
 

Küsimus: Säästlik sõit automaatkäigukastiga09.06.2011

Soov teha Tartus libedussõitu automaatkäigukastiga. Kuid ei ole Tartus sõitnud, üldse suures linnas. Tahaksin küsida kas säästlik autosõit toimub ka automaatkäigukastiga. Suur hirm suures linnas sõita.

Vastus: Henn Rebane, autoinsener, teooria- ja sõiduõpetaja, OÜ Autosõit Tallinna autokooli direktor, Autosõit OÜ, www.autosoit.ee

Hirmu koolituse ees ei tasu kindlasti tunda. Kui sõiduki juhtimise kogemus on olemas, siis koos instruktoriga saate ka Tartus sõitmisega kindlasti hakkama. Võibolla selgub, et see ei olegi nii keeruline ja edaspidi jätkub julgust ka ise suurde linna autoga tulla.

Lõppastme koolitusele registreerimisel on võimalik valida mitme erineva variandi vahel ja kui tavaliikluses kasutate siduripedaalita (automaatkäigukastiga) autot, siis on otstarbekas läbida ka koolitus sellise sõidukiga. Valides lõppastme koolituse automaatkäigukastiga sõidukiga, läbitakse kõik koolitusetapid sellise sõidukiga.
 

Küsimus: Juhiload aegunud, mis aja jooksul saan veel vahetada?31.05.2011

Kuna ei omanud pikka aega autot, siis ei tulnud selle pealegi, et kontrollida juhilubade kestvust. Millise aja jooksul saan veel juhilubasid vahetada?

Vastus: Henn Rebane, autoinsener, teooria- ja sõiduõpetaja, OÜ Autosõit Tallinna autokooli direktor, Autosõit OÜ, www.autosoit.ee

Alates 1. juulist kehtiva seaduse alusel saab kehtetut juhiluba (va esmane juhiluba) vahetada viie aasta jooksul selle kehtetuks muutumisest. Kui juhiluba on kehtetu kauem, tuleb juhtimisõiguse taastamiseks sooritada liiklusteooria- ja sõidueksam.
 

Küsimus: Kas lõppastme koolituse jaoks on mingi tähtaeg?31.05.2011

Tere!
Esmaste juhilubade (vahtralehe) tähtaeg saab sügisel täis. Kui lõppastmekoolitust selle aja sees ära ei tee, kas siis tuleb uuesti eksamitele minna, et uued esmased load saada?
Tänud ette!

Vastus: Henn Rebane, autoinsener, teooria- ja sõiduõpetaja, OÜ Autosõit Tallinna autokooli direktor, Autosõit OÜ, www.autosoit.ee

Lõppastme koolitus on ette nähtud läbida 23 kuu jooksul alates esmase juhiloa saamisest. Esmast juhiluba alates 1. juulist lõppastme koolituseta uuesti ei väljastata, kuna koos esmase juhiloa kehtivuse lõppemisega muutub kehtetuks juhtimisõigus. Kui esmane juhiluba ei ole vahetatud 12 kuu jooksul selle kehtetuks muutumisest, tuleb taotleda uuesti esmane juhtimisõigus ning selle saamiseks on vaja sooritada teooria- ja sõidueksam liiklusregistris.

Lõppastme koolitus on võimalik läbida ka suvel sõltumata ilmast ja libedasõit viiakse läbi aastaringsel libedarajal. Eestis on aastaringseid libedaradasid neli ning aega kulub koolituse läbimiseks tavaliselt 1-2 päeva.
 

Küsimus: Sõidujuhendajaks olemine17.05.2011

Tere!
Selline küsimus, et kui kaua peavad olema load käes, et saaksin kellelegi teisele olla sõidujuhendaja?
Mul on olnud "vahtraleht" kaks aastat ja load 4 ja pool aastat.

Vastus: Henn Rebane, autoinsener, teooria- ja sõiduõpetaja, OÜ Autosõit Tallinna autokooli direktor, Autosõit OÜ, www.autosoit.ee

Sõidujuhendajale esitatavad tingimused leiate liiklusseaduse (kehtib alates 01.07.2011) § 109:
Mootorsõiduki juhtimine õppesõidul ja sõidupraktikal
(1) Isik, kes õpib mootorsõidukijuhi koolituskursusel või on koolituskursuse lõpetanud või taastab juhtimisõigust, võib juhtida mootorsõidukit õppesõidu ajal mootorsõidukijuhi õpetaja juuresolekul.
(2) Isik, kes õpib mootorsõidukijuhi koolituskursusel või on koolituskursuse lõpetanud, võib juhtida mootorsõidukit sõidupraktika saamise eesmärgil teise isiku (edaspidi juhendaja) juuresolekul järgmistel tingimustel:
1) juhendajal peab olema vastava kategooria mootorsõiduki juhiluba vähemalt viis aastat. Juhiloa omamise aja hulka arvestatakse esmase juhiloa omamise aeg;
2) juhendajal ei ole kehtivaid karistusi mootorsõiduki joobeseisundis või alkoholi piirmäära ületavas seisundis juhtimise eest ega liiklusnõuete sellise rikkumise eest, mille eest käesolev seadus näeb ette mootorsõiduki juhtimisõiguse äravõtmise või mille eest juhtimisõigus on ära võetud, arvestades karistusregistri seaduse §-s 25 nimetatud karistusandmete kustutamise tähtaegu;
3) juhendaja on saanud Maanteeametilt tunnistuse selle kohta, et ta vastab punktides 1 ja 2 nimetatud tingimustele;
4) juhendaja võib läbi viia sõidupraktikat isikule, kelle nimi on märgitud juhendaja tunnistusele.
(3) Juhendajaks võib olla ka mootorsõidukijuhi õpetaja tunnistust omav isik.
(4) Juhendaja tunnistust ei anta esmase juhiloa omajale.
(5) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud sõiduõppija on noorem kui 18-aastane, võib juhendajaks olla üksnes tema seaduslik esindaja.
(6) Õppesõiduautol, -veoautol, -bussil ja -autorongil ning mootorsõidukil, mida kasutatakse sõidupraktika saamise eesmärgil, peab olema eest ja tagant nähtav õppesõiduki tunnusmärk.
(7) Mootorsõidukijuhi juhendaja tunnistuse väljaandmise korra ja tunnistuse vormi kehtestab majandus- ja kommunikatsiooniminister määrusega.
(8) Mootorsõidukijuhi juhendaja tunnistuse väljastamise eest tuleb tasuda riigilõivu.
 

Küsimus: Kas mopeedi saab registreerida ka enne 1.juulit?17.05.2011

Kas on võimalik ARK-s juba praegu mopeede arvele võtta? Kusagilt olen lugenud, et saab alates 1.juulist, kuid see pole ju võimalik, sest 1.juulist ei tohi ju arvele võtmata ja kindlustamata sõidukiga sõita. Tööl käimiseks on mul sõidukit hädasti vaja, arvan, et numbri valmistamisega läheb ju ka aega.

Vastus: Henn Rebane, autoinsener, teooria- ja sõiduõpetaja, OÜ Autosõit Tallinna autokooli direktor, Autosõit OÜ, www.autosoit.ee

Mopeedi registreerimise küsimusega enne 1. juulit 2011 pöörduge palun Maanteeameti liiklusregistri lähima büroo poole.

Kindlasti ei pea mopeedi registreerima minema 1 juulil, kuna liiklusseaduse §264 (6) sätestab: Enne käesoleva seaduse jõustumist kasutusel olnud mopeedid, välja arvatud pisimopeedid, peavad olema registreeritud ühe aasta jooksul käesoleva seaduse jõustumisest arvates.
 

Küsimus: Kuidas võin ise sõidukoolitust teha?13.05.2011

Kuidas ma saaksin ise oma last, lisaks koolitusfirmale, autoga sõitma õpetada? Kas mul on vajalik mingi luba või istun lihtsalt kõrval ja kõik on korras? Sõidukoolituse juurdeostmine on arvatavasti üsna kulukas.

Vastus: Henn Rebane, autoinsener, teooria- ja sõiduõpetaja, OÜ Autosõit Tallinna autokooli direktor, Autosõit OÜ, www.autosoit.ee

Liiklusseaduse § 111 sätestab:
Mootorsõidukijuhi koolitust teostavad eraõiguslikud juriidilised isikud, füüsilisest isikust ettevõtjad ning riigi- ja munitsipaalharidusasutused, kellel on mootorsõidukijuhi koolitamise luba.

Teoreetiliselt on võimalik koolitaja juhendamisel valmistada B-kategooria mootorsõiduki juhti ette ka üksikkorras, kuid see on keeruline ja praktikas sellise võimaluse kasutamise kohta mul andmed puuduvad. Kindlasti ei suuda lapsevanem õpetada sellisel tasemel ise teooriat nagu tehakse seda autokoolis ja üldreeglina ületab sõiduõpetaja kompetents tunduvalt tavaliikleja oskusi.

Suur töö on lapsevanemal nagunii vaja teha tulevase juhi sõidupraktika juhendamisel aga sellega soovitan alustada siis, kui juhiload on käes. Võimalik on alustada ka varem, kui laps õpib autokoolis ja lapsevanem taotleb liiklusregistrist juhendaja tunnistuse. Selline sõiduõpe on seotud suure riskiga kasvõi seetõttu, et autos puuduvad teised pedaalid nagu õppeautos. Kui autol on kaskokindlustus, siis tuleb kindlustusandjale tasuda juurde õppesõiduki lisamakse. Unustada ei tasu ka seda, et kaskokindlustuse omavastutuse maksumuse eest (õnnetuse korral) on võimalik läbida üle poole kohustuslikust sõidukursusest autokoolis.

Sõidukoolituse juurdeostmine võib tunduda kulukana, kuid näiliselt odavalt saadud koolitus ei pruugi aidata tulevikus raha kokku hoida või mis veelgi tähtsam - ohutult liigelda.