Liikluskoolitus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kui vanalt võin hakata tegema A-kategooriat?12.03.2012

Tere,
Kui vanalt saan hakkata tegama A kategooriat, millel ei ole piiranguid, kui mul on hetkel BC1 esmane juhtimisõigus?

Vastus: Henn Rebane, autoinsener, teooria- ja sõiduõpetaja, OÜ Autosõit Tallinna autokooli direktor, Autosõit OÜ, www.autosoit.ee

Täiendõppe korras A-kategooria nn piiranguteta juhtimisõiguse taotleja peab olema vähemalt 21 aastat vana. Õppimist võib alustada ka veidi varem.
 

Küsimus: Mis aja jooksul pärast autokooli läbimist pean tegema autokooli eksami?08.03.2012

Tere,
Ma tegin läbi b-kategooria esmaste juhilubade koolituse kui ka kohustuslikud sõidutunnid 2011. a juulis, kuid autokooli eksamid on siiani tegemata.
Kas ma saan eksamitele veel minna või pean koolituse uuesti läbima?

Vastus: Henn Rebane, autoinsener, teooria- ja sõiduõpetaja, OÜ Autosõit Tallinna autokooli direktor, Autosõit OÜ, www.autosoit.ee

Juulis 2011 mootorsõidukijuhi B-kategooria koolituskursusel osalenul oli vana õppekava kohaselt võimalik koolitus lõpetada kuni 30.09.2011. Käesoleval ajal tuleb varem alustatud koolituse lõpetamiseks seda teha vastavuses uue õppekavaga. Kas ja kui suures ulatuses arvestatakse seejuures vana õppekava alusel läbitud õppeteemasid, otsustab koolitaja.

Soovitan sama küsimusega pöörduda oma koolitaja poole. Saadud vastuse alusel saate otsustada, kas jätkata koolitust või alustada uuesti.
 

Küsimus: Mis kategooria juhiluba nõuab sõiduk, mille registrimass on 3500 kg?28.02.2012

Tere!
Mis lubasid eeldab sõiduk Ford Transit, mille täismass on 3995 kg, registrimass 3500 kg ja sõiduki kategooria on N2? Olen uurinud seda küsimust, aga olen saanus erinevaid vastuseid.

Vastus: Henn Rebane, autoinsener, teooria- ja sõiduõpetaja, OÜ Autosõit Tallinna autokooli direktor, Autosõit OÜ, www.autosoit.ee

Tänase seisuga võib antud sõidukit, kui selle registrimassiks on määratud kuni 3500 kg, juhtida B-kategooria mootorsõiduki juht. Olukord muutub varsti lähtudes liiklusseaduse §264 lg 3 nõuetest:

B-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigusega isik võib 2016. aasta 1. jaanuarini juhtida C-kategooria mootorsõidukit, mis on kantud enne käesoleva seaduse jõustumist liiklusregistrisse, tingimusel, et mootorsõiduki registrimass ei ületa 3500 kg või sama mootorsõidukit koos kerghaagisega.
 

Küsimus: Kas auto juhtimine on lubatud, kui esmane juhiluba on kaotanud kehtivuse (ei ole veel jõudnud lube vahetada), kuid läbitud on lõppastme koolitus?27.02.2012

Tere!
Kui esmane juhiluba on kaotanud kehtivuse, samas on läbitud lõppastme koolitus, aga pole jõudnud minna ARK'i neid vahetama, kas siis auto juhtimine on keelatud? Isegi juhul kui on kaasas dokument, mis tõestab lõppastme koolituse läbimist ja isikut tõendav dokument?

Vastus: Henn Rebane, autoinsener, teooria- ja sõiduõpetaja, OÜ Autosõit Tallinna autokooli direktor, Autosõit OÜ, www.autosoit.ee

Kui esmane juhiluba on kaotanud kehtivuse, siis puudub kehtetu juhiloa omanikul juhtimisõigus. Asjaolu, et lõppastme koolitus on läbitud, ei oma siin mingit tähtsust, sest mootorsõiduki koolituskursuse tunnistus ei anna õigust iseseisvalt sõidukit juhtida. Kui esmase juhiloa omaja ei ole 12 kuu jooksul, arvates esmase juhiloa kehtivuse möödumisest, saanud vastava kategooria mootorsõiduki või autorongi juhiluba, peab ta uuesti taotlema esmast juhiluba ja sooritama edukalt esmase juhiloa saamiseks nõutava liiklusteooria- ja sõidueksami.
 

Küsimus: Kui vanalt saan minna autokooli?27.02.2012

Tere,
Mul on soov teha B-kategooria juhiload. Kui vanalt võin alustada? Kui vanalt võin minna autokooli?
Tänan

Vastus: Henn Rebane, autoinsener, teooria- ja sõiduõpetaja, OÜ Autosõit Tallinna autokooli direktor, Autosõit OÜ, www.autosoit.ee

B-kategooria mootorsõiduki kvalifikatsiooni omandamiseks peab autokoolis õpinguid alustaja olema kursuse alguse päevaks vähemalt 15,5-aastane. Piiratud juhtimisõiguse taotlemiseks peab tulevane juht olema vähemalt 16-aastane.
 

Küsimus: Kas Mustika keskuse esises parklas peaks lähtuma parema käe reeglist?14.02.2012

Mustamäel Mustika keskuse ees olev parkla külgneb väiksem teega, mis jookseb paralleelselt Tammsaare teega. Väike tee algab Musamäe teelt ja lõpeb pärast ristumist Laki tänavaga, Delfi kaardil ei ole sellel isegi nime. Mustika Keskuse parklast tee alale sõidul ei ole anna teed märki ja ka teel puuduvad igasugused märgistused.
Kas antud kohas peaks lähtuma parema käe reeglist ja mööda nn. teed sõitja peaks parema käe reegli järgi andma teed ka parklast väljuvatele sõidukitele?

Vastus: Henn Rebane, autoinsener, teooria- ja sõiduõpetaja, OÜ Autosõit Tallinna autokooli direktor, Autosõit OÜ, www.autosoit.ee

Antud juhtumil olen seisukohal, et tegemist on kahesuunalise tänavaga, mille kõrval keskuse ees asub parkla.
Liiklusseaduse § 17. Tee andmise üldised kohustused, lõik 3 ütleb: Parklast, õuealalt, puhkekohast, teega külgnevalt alalt või nende juurdesõiduteelt teele sõites peab juht andma teed igale teel liiklejale, kui teeandmise kohustus pole liikluskorraldusvahenditega reguleeritud teisiti.
Seega peab minu arvates tänaval sõitjale teed andma parklast väljasõitev juht.
 

Küsimus: Kas trammiteel vasakpööret ootavale sõidukile peab teed andma?14.02.2012

Ma ei ole leidnud liiklusalastele küsimustele sobivat foorumit - seega küsiks nõu.
Uue liiklusseaduse järgi peaks vastutulevad sõidukid andma teed trammiteel vasakpööret ootavatele sõidukitele.
Selline olukord on igapäevane Pärnu maanteel, kus Liivalaia poolt tulevad kesklinna poole sõitvad sõidukid ootavad võimalust vasakpöördeks Tõnismäe tänavale.
Kuid mingit "tee andmist" ma ei ole sellel ristmikul vasakpöörde võimalust oodates küll kunagi täheldanud.

Või olen ma uuest liiklusseadusest valesti aru saanud?

Vastus: Henn Rebane, autoinsener, teooria- ja sõiduõpetaja, OÜ Autosõit Tallinna autokooli direktor, Autosõit OÜ, www.autosoit.ee

Liiklusseadusest olete aru saanud õigesti, kuid antud ristmikul ei ole vastusõitjal kohustust vasakpöörde sooritajat läbi lasta. See kohustus on siis, kui vasakpööret tehakse trammiteelt, kuid Teie poolt kirjeldatud ristmikul tuleb teha vasakpööre trammitee kõrvalt, kolmandalt sõidurajalt. Seda kohustab liiklusmärk 53 "Sõidurajad ja -suunad", mis paikneb mõnikümmend meetrit enne ristmikku.
 

Küsimus: Kas uue liiklusseaduse järgi on võimalik pikendada esmaseid juhilubasid?31.01.2012

Minu esmased load kaotavad kehtivuse veebruari alguses, kuid kuna ma tean juba ette, et koolituse jaoks mul raha puudub, siis pean ilma kehtivate lubadeta umbes 2 kuud olema.
Kas on võimalik ARK-s pikendada esmaseid lubasid? Vana Liiklusseaduse järgi võib, kuid uue järgi?

Vastus: Henn Rebane, autoinsener, teooria- ja sõiduõpetaja, OÜ Autosõit Tallinna autokooli direktor, Autosõit OÜ, www.autosoit.ee

Alates kuupäevast, mil lõpeb esmase juhiloa kehtivus, puudub Teil juhtimisõigus ja sõiduki rooli Te enam istuda ei tohi. Esmast juhiluba ei pikendata ja juhiluba väljastatakse ainult pärast lõppastme koolituse läbimist. Kui esmane juhiluba on kehtetu üle aasta, siis saab uuesti taotleda esmast juhiluba ning see väljastatakse pärast teooria- ja sõidueksami edukat sooritamist Maanteeameti liiklusregistris.
 

Küsimus: Kas pean enne juhilubade eksamile minemist läbima ka pimeda aja koolituse?11.01.2012

Tere.
Alustasin autokoolis õpinguid 2011. aasta märtsi lõpust. Sõidueksami sain tehtud alles novembri lõpus ning sain siis kätte ka oma autokooli tunnistuse. Kuna ma õppisin vana õppekava järgi (ma sain aru, et nüüd on mingid uued õppekavad), siis kas (kuna ma lõpetasin algastme koolituse autokoolis peale 1.oktoobrit) ma pean läbima enne ARK-i minemist ka pimeda aja koolituse?

Vastus: Henn Rebane, autoinsener, teooria- ja sõiduõpetaja, OÜ Autosõit Tallinna autokooli direktor, Autosõit OÜ, www.autosoit.ee

Tere!
Antud juhul ei oma tähtsust, millal Te õpinguid alustasite. Vana õppekava järgi sai koolituse lõpetada kuni 30.09.2011. Kõik, kes lõpetasid koolituse hiljem (mootorsõidukijuhi koolituskursuse tunnistuse väljastamise kuupäev), pidid seda tegema uue õppekava järgi, st koolitatav pidi läbima ka pimeda aja koolituse. Arvestades koolituse lõpetamise aega (novembris) ei saanud olla koolituse mitteläbimise takistuseks pimeda aja puudumine. Kui õppimise ajal puudub pimeda aeg (näit suvel) ja seetõttu ei saa koolitatav läbida pimeda aja koolitust, siis tuleb see läbida enne lõppastme koolitust.

Kas Teie poolt tõstatatud asjaolu on takistuseks esmase juhtimisõiguse taotlemisel (eksamile registreerimisel) hindab Maanteeameti liiklusregistri büroo töötaja vastavalt oma ametkonna kehtestatud juhenditele. Võimalus on Teil läbida pimeda aja koolitus ka praegu, sest läbida tuleb see Teie poolt kirjeldatud andmetel nagunii.
 

Küsimus: Kui ei ole kohustust, kas võib sõita "vahtralehega"?27.12.2011

Tere,
Ma olen alles load kätte saanud ja pean sõitma algaja juhi tunnusmärgiga. Kui sama autoga sõidab ka teine inimene, kes seda ei pea kasutama, kas ta peab need tunnusmärgid oma sõiduks ära korjama?

Vastus: Henn Rebane, autoinsener, teooria- ja sõiduõpetaja, OÜ Autosõit Tallinna autokooli direktor, Autosõit OÜ, www.autosoit.ee

Algaja juhi tunnusmärgi kinnitamine sõidukile on kohustuslik, kui sõidukit juhib esmase juhtimisõigusega juht. Otsest kohustust need märgid maha võtta ei ole, kui rooli asub juhtimisõigusega juht. Sellisel juhul ei täida aga algaja juhi tunnusmärk oma eesmärki ja võib anda teistele juhtidele väärinformatsiooni. Võimalusel soovitan sellest hoiduda ja kasutada vastavaid märke siis, kui see on vajalik. Võimalik on välja mõelda kinnitused, kus märkide kinnitamine või eemaldamine ei võta aega üle 15 sekundi.