Liikluskoolitus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: 1997. aastal juhtimisõigus ära võetud, kas pean minema uuesti autokooli?27.12.2011

Tegin autoga avarii joobes seisundis 1997. aastal ja võeti juhtimisõigus ära. Nüüd ma ei tea, kas pean minema uuesti kooli või saan ainult liiklus- ja teooriaeksamitega hakkama. Mul on ARK-s veel need punased load. Kas pean minema kooli või saan kohe ARK-s load teha?

Vastus: Henn Rebane, autoinsener, teooria- ja sõiduõpetaja, OÜ Autosõit Tallinna autokooli direktor, Autosõit OÜ, www.autosoit.ee

Täpse vastuse oma küsimusele saate lähimast Maanteeameti liiklusregistri büroost. Kui Maanteeameti liiklusregistri büroos on olemas andmed, et Teil on kunagi olnud juhtimisõigus, siis juhtimisõiguse taastamiseks on minu andmetel Teil vaja sooritada teooria- ja sõidueksam.
 

Küsimus: Kas enne lõppastme koolitust on vaja läbida ka algastme koolitus?13.12.2011

Tere,

Mul on load juba olnud põhimõtteliselt 2 aastat (1 nädala pärast saab täis) ning on vaja teha lõppastme koolitus. Kas on vaja teha ka algastme koolitus enne kui saab minna lõppastme koolitusele?

Vastus: Henn Rebane, autoinsener, teooria- ja sõiduõpetaja, OÜ Autosõit Tallinna autokooli direktor, Autosõit OÜ, www.autosoit.ee

Usun, et algastme koolitus on Teil siiski läbitud enne esmase juhtimisõiguse saamist. Kui Te peate küsimust esitades silmas juhi esmaõppe algastme pimeda aja koolitust, siis olemasolevail andmeil ei ole selle läbimine Teile enne lõppastme koolitust kohustuslik.

Soovi korral võte pimeda aja koolituse läbida ja väga soovitav on seda teha siis, kui Teie algõpe toimus suvel ja puudus pimedasõidu praktiseerimise võimalus.
 

Küsimus: Kas autokoolis käimisel on vahe, kui teha piiratud juhtimisõigusega- või täisload?08.12.2011

Kas autokoolis käies on oluline teada, kas plaanin teha piiratud juhtimisõigusega load või täisload? Kui esialgu oli plaanis teha piiratud juhtimisõigusega, aga nüüd soovin teha täisload, siis see ei muuda koolis käies midagi?

Kas peale autokooli lõpetamist on mingi aeg, mille jooksul peab ARK-i eksamid tehtud saama?

Kui palju on riigilõivud eksamite sooritamisel?

Vastus: Henn Rebane, autoinsener, teooria- ja sõiduõpetaja, OÜ Autosõit Tallinna autokooli direktor, Autosõit OÜ, www.autosoit.ee

Autokoolis omandatakse B-kategooria mootorsõiduki juhi kvalifikatsioon ja see annab õiguse Maanteeameti liiklusregistris B-kategooria mootorsõiduki juhtimisõiguse taotlemiseks. Koolituse läbiviimisel valmistatakse koolitatav ette esmase juhtimisõiguse saamiseks. Kui koolituse läbinu on 16- või 17-aastane, on tal õigus asuda taotlema piiratud juhtimisõigust, mis kehtib kuni 18-aastaseks saamiseni. Esmase juhtimisõiguse saamiseks tuleb ka isikul, kes omas piiratud juhtimisõigust, sooritada teooria- ja sõidueksam.

Piiratud juhtimisõiguse omandamise eeliseks on võimalus saada kuni kahe aasta vältel sõidupraktikat lapsevanema juhendamisel. Koos vanemaga omandatud sõidupraktika aitab oluliselt kaasa sõidueksami sooritamisele liiklusregistris ja ohutule sõiduki juhtimisele esmase juhtimisõiguse ajal.

Autokooli poolt omistatav B-kategooria mootorsõidukijuhi kvalifikatsioon on tähtajatu ehk kehtib kogu elu. Iseasi on muidugi see, kas koolitatu on juba poole aasta möödumisel autokooli lõpetamisest võimeline ilma täiendava sõiduõppeta eksameid liiklusregistris sooritama. Viie aasta möödumisel autokooli lõpetamisest tuleb aga sõidukursus tõenäoliselt suures osas läbida uuesti.

Riigilõivude suurused leiate riigilõivuseadusest ja need on ka leitavad Maanteeameti kodulehel aadressiga: http://www.mnt.ee/?id=10774
 

Küsimus: Kuidas teha vasakpöörest Sõpruse pst ja Tedre tänava ristmikul?29.11.2011

Olen natuke segaduses, kuidas käituda sellel ristmikul. Kui sõidan mööda Sõpruse puiesteed kesklinna poolt Mustamäe suunas ja tahan teha vasakpööret selleks ettenähtud sõidurajalt Tedre tänavale ning samal ajal põleb mulle foori punane tuli. Kas mul on eesõigus teha vasakpööre enne autojuhte, kes Tedre tänavalt (nii vasakult kui ka paremalt) Sõpruse puiesteele sõidavad või pean neile teed andma?

Vastus: Henn Rebane, autoinsener, teooria- ja sõiduõpetaja, OÜ Autosõit Tallinna autokooli direktor, Autosõit OÜ, www.autosoit.ee

Sõpruse puiestee on Tedre tänava suhtes eesõigusega tee (Tedre tänaval on mõlemal pool enne ristmikku liiklusmärgid "Anna teed"). Antud liiklusmärkidest tulebki juhinduda ristmiku ületamise järjekorra määramisel, kuna tegemist on reguleerimata ristmikuga.

Kindlasti tuleb Sõpruse puiesteelt pöörde sooritajal (olles eesõigusega teel) olla ettevaatlik, kui osa sõidukeid on jäänud seisma jalakäijatele tee andmiseks, sest pööret sooritava sõiduki ilmumine seisva sõiduki varjust võib olla ootamatu ja põhjustada liiklusohtlikke olukordi.
 

Küsimus: Ökonoomne sõit, kas see on tõesti nii oluline?26.11.2011

Tere!

Kui oluline on tegelikult autokoolide õppekavas ökonoomse sõidu õpetamine...? Lugesin teie vastustest siin lehel välja, et tegelikult kuulub see üldse B-kategooria mootorsõidukijuhi lõppastme koolituse hulka?
Ma saan täiesti aru, et ka esmaste juhilubade olemasolul peab juht oskama hoida õiget pikivahet, sobitada sõidukiirust, näha ette ning ennustada kaasliiklejate käitumist ja liiklussituatsioone, arvestada kaasliiklejatega, anda oma kavatsustest varakult märku jne.
Seda õpetatakse autokoolide õppekava käigus nagunii õpilasele iga tunniga vähehaaval sisse, aga kas põhirõhk ei peaks ikkagi sõiduviisil olema, just nimelt ma mõtlen siis seda, kas õpilane sõita oskab, mitte kui ökonoomne see on?
Esitan selle küsimuse sellepärast, et endal autokool pooleli, olen sõitnud piisavalt enda õpetajaga ja ausalt öeldes pole ta mulle eriti midagi maininud ökonoomsest sõiduviisist, temaga olen ma väga rahul, on aru saada, et rõhk on ikkagi sellel, et ma sõita oskaks.
See-eest nüüd olen üritanud juba mitmedki korrad autokooli sõiduksamit sooritada, aga see hakkab mulle juba võimatu näima, kuna terve eksamisõidu aja noomitakse ja tuletatakse meelde ökonoomset sõitu aga ma ei saa rahulikult sõidulegi keskenduda kui sealt muud ei tule... Ja olen aru saanud, et niikaua kuni mul ökonoomne sõit TÄIESTI ideaalselt välja ei tule, mind eksamilt ka läbi ei lasta.
Olen arvamusel, et päriselt õpib juht sõitma alles aastatega ja autokoolil on ülesanne anda oma õpilasele edasi põhiteadmised ja oskused, täienevad sõiduoskused terve eluaja.
Ja veel, et kui tähtis on autokoolis mootoriga pidurdamise õpetamine...? Mul näiteks käsib eksamineerija põhiliselt kogu aeg mootoriga pidurdada, mina aga olen harjunud käigu välja võtma ja siis vaikselt tippima piduripedaali peal, seda aga ta eriti ei poolda.

Jään väga teie vastust ootama.

Vastus: Henn Rebane, autoinsener, teooria- ja sõiduõpetaja, OÜ Autosõit Tallinna autokooli direktor, Autosõit OÜ, www.autosoit.ee

Keskkonda säästev auto kasutamine on üks B-kategooria sõidukijuhi õppeteema, millele algõppe õppekavas on ette nähtud 1 teooriatund ja 1 sõidutund. Üks teooriatund on piisav, et aru saada säästliku sõidu põhitõdedest. Tähtis on kütuse kokkuhoid aga veel tähtsam see, et kes juhib sõidukit säästvalt, see juhib ka sõidukit ohutult, samas, kes juhib sõidukit ohutult, juhib seda ka säästvalt. Keskkonda säästev auto kasutamine on ka lõppastme koolituse õppekavas ning arvestades, et siis on koolitataval juba teatud sõidukogemus, toimub lõppastme koolitusel nende oskuste süvendamine. Lõppastme koolitusel on sellele teemale ette nähtud isegi kaks sõidutundi. Põhitõed peavad olema aga omandatud algõppes.

Olen kahjuks nõus eksamineerijaga, kes loeb eksami mittesooritatuks, kuna autokooli üks õppeteema on omandamata. Tähtsust ei oma siin see, kas antud teemat ei selgitatud autokoolis piisavalt või õpilane lihtsalt puudus sellest tunnist. Tavaliselt on selle teema omandamisega raskusi neil tulevastel juhtidel, kellel on juba enne õppima asumist märkimisväärsed sõiduoskused ja autokooli tullakse vaid niiöelda juhilubasid vormistama. Antud asjaolule viitavad mõned fraasid ka Teie kirjas.

Mida soovitada? Keskkonda säästva auto kasutamise põhitõed on võimalik selgeks teha iseseisvalt. Selleks on piisavalt kättesaadavat õppematerjale. Sõitma peaks aga vastavate võtete harjutamiseks õpetajaga, kes on ise läbinud vastava koolituse. Kindlasti ei olnud Teie ainus viga eksamil, et kasutasite sõiduki vaba veeremist, vaid tegemist võis olla vigade kompleksiga, mis on seotud liikluse jälgimise, pikivahe hoidmise, sõiduki kiirendamise ja pidurdamisega ning võimalik, et ka muude teguritega. Usun, et kui olete teoorias asjadest aru saanud ja valmis vastavaid võtteid rakendama ning õppesõitu ei sega Teie "endised sõidukogemused", siis piisab paarist sõidutunnist, et eksami vastuvõtja jääks Teiega rahule.
 

Küsimus: Kas A kategooria sõidueksamile võin minna oma tsikliga?22.11.2011

Tere,
Sooritasin hiljuti A kategooria teooria eksami edukalt, aga sõidu eksam tuleb alles järgmise aasta mai kuus.
Kas eksamile võin minna ka enda tsikliga, kuna ARK-is minu teada eksami tsikleid pole?

Vastus: Henn Rebane, autoinsener, teooria- ja sõiduõpetaja, OÜ Autosõit Tallinna autokooli direktor, Autosõit OÜ, www.autosoit.ee

Minu andmetel sai sellel aastal sooritada A-kategooria sõidueksamit oma sõidukiga. Loomulikult pidi sõiduk olema ülevaatuse läbinud, kindlustatud ja tehniliselt korras ning eksami sooritaja kandma täielikku turvavarustuse komplekti.

Millised on nõudmised 2012. a maikuus, saate ise järgi uurida Maanteeameti liiklusregisti büroos, kui registreerite ennast sõidueksamile.
 

Küsimus: Kas pimedasõidu koolituse läbimine on hädavajalik?21.11.2011

Tere!
Mulle öeldis autokoolis, et pean käima pimedasõidu koolitusel, sest lõpetan õppimise pärast 1. oktoobrist. Kas need kursused on vajalikud, et ARK-registris eksameid sooritada?

Vastus: Henn Rebane, autoinsener, teooria- ja sõiduõpetaja, OÜ Autosõit Tallinna autokooli direktor, Autosõit OÜ, www.autosoit.ee

Kehtiva õppekava kohaselt peavad B-kategooria algõppe koolitusel osalejad läbima pimeda aja koolituse enne mootorsõidukijuhi koolituskursuse tunnistuse saamist. Koolituse läbimise kohta tehakse tunnistusele vastav märge. Erandkorras võib jääda koolitus läbimata, kui õpitakse näiteks suvel, mil pimeda aega ei ole ja siis tuleb pimeda aja koolitus läbida hiljemalt enne lõppastme koolitusele asumist.

Kui koolitunnistus on väljastatud pärast 1. oktoobrit 2011, siis vastavalt uuele õppekavale peab olema läbitud ka pimeda aja koolitus. Tänase seisuga ei saa märke puudumist põhjendada asjaoluga, et koolituse läbimine ei ole tehniliselt võimalik. Selle kohta, kas pimeda aja koolituse läbimist ka eksmile registreerimisel liiklusregistri poolt kontrollitakse, mul andmed puuduvad.
 

Küsimus: Kui load on üle 5 aasta kehtetud, mida pean uute lubade saamiseks tegema?25.10.2011

Kui mul on rohkem kui 5 aastat load kehtetud, kas siis tuleb teha uus eksam jne?
Aitäh!

Vastus: Henn Rebane, autoinsener, teooria- ja sõiduõpetaja, OÜ Autosõit Tallinna autokooli direktor, Autosõit OÜ, www.autosoit.ee

Juhtimisõiguse taotlemiseks tuleb Maanteeameti liiklusregistri büroos sooritada teooria- ja sõidueksam.
 

Küsimus: Esmase juhiloa vahetamine uue liiklusseaduse järgi25.10.2011

Tere! Avastasin hiljuti, et minu esmased juhiload on kaotanud kehtivuse käesoleva aasta augustikuus. Olen kuulnud erinevaid teooriaid minu järgmise sammu suhtes. On väidetud, et juhilubade uuendamiseks pean tegema ARK-is uuesti teooria- ja sõidueksami ning olen ka kuulnud, et piisab vaid lõppkoolituse läbimisest ning saangi uued load ARK-ist. Milline oleks tegelikult minu õige järgmine samm?

Vastus: Henn Rebane, autoinsener, teooria- ja sõiduõpetaja, OÜ Autosõit Tallinna autokooli direktor, Autosõit OÜ, www.autosoit.ee

Juhilubade vahetamiseks tuleb küsimuses kirjeldatud olukorras läbida lõppastme koolitus ja seejärel esitada Maanteeameti liiklusregistri büroole taotlus juhilubade väljastamiseks.
 

Küsimus: Kas lõppastme koolitusel pean ka kirjalikult teste tegema?20.10.2011

Kas lõppastme loengus tuleb ka kirjalikult teste teha või kuulan lihtsalt loengut?
Tänan

Vastus: Henn Rebane, autoinsener, teooria- ja sõiduõpetaja, OÜ Autosõit Tallinna autokooli direktor, Autosõit OÜ, www.autosoit.ee

Lõppastme koolituse õppekava näeb ette 4 tundi teooriaõpet ja 3 sõidutundi. Eksamit, kui sellist ei ole.