Liikluskoolitus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Millised koolitused tuleb läbida, et juhiload saada ja palju see ligikaudu kokku maksma läheb?11.09.2012

Tere!

Saan peagi 18-aastaseks ja tahaks hakata sõidueksamite peale mõtlema, aga mind huvitaks mida see endast siis lõplikult kujutab ning millised on hinnad ja milliseid õppesõite see endas käsitleb?

Vastus: Henn Rebane, autoinsener, teooria- ja sõiduõpetaja, OÜ Autosõit Tallinna autokooli direktor, Autosõit OÜ, www.autosoit.ee

Kui jutt on B-kategooria mootorsõiduki juhtimisõiguse saamisest, siis selleks tuleb eelnevalt läbida vastava õppekava kohane koolitus. Koolitus tervikuna koosneb vähemalt 25 teooriatunnist ja 20 sõidutunnist põhikursusel, lisaks tuleb läbida esmaabi koolitus 16 tundi ja kaks lühikursust: Pimeda ajal sõiduki juhtimine ning algastme libedasõidu riskivältimise koolitus. Kõik koolitusetapid edukalt läbinule väljastab autokool vastava tunnistuse.

Koolitusi pakuvad erinevate hindadega ja erineva koolituse korraldusega paljud autokoolid. Koolituste läbiviimisega saate täpsemalt tutvuda autokoolide kodulehtedel internetis. Õppesõidud toimuvad kindlasti õppeväljakul, linnaliikluses ja maanteel.

Juhtimisõiguse omistab pärast autokooli lõpetamist Maanteeameti liiklusregister ja selleks tuleb sooritada liiklusregistris teooria ja sõidueksam.
 

Küsimus: Kuidas saan minna lõppastme koolitusele, kui selleks vajalik autokooli tunnistus on kadunud?30.08.2012

Tere.
On plaan minna lõppastme koolitusele. Lugesin, et vajalikud dokumendid on juhiluba ja autokooli tunnistus. Aga kui autokooli tunnistus on kadunud, kas pean uuesti mingid eksamid tegema või saan ilma selleta ka minna lõppastme koolitusele?

Vastus: Henn Rebane, autoinsener, teooria- ja sõiduõpetaja, OÜ Autosõit Tallinna autokooli direktor, Autosõit OÜ, www.autosoit.ee

Autokooli tunnistus on vajalik lõppastme koolituse vormistamiseks. Kui autokooli tunnistus on kadunud, siis tuleb vormistada selle duplikaat autokoolis, kus läbisite koolituse või väljastab koolitaja tunnistuse lõppastme koolituse läbimise kohta. Seega ei ole lõppastme koolitusele asudes koolitunnistuse esitamine kohustuslik, kui tõendate, et Teil on läbitud esmaõppe algastme pimeda aja koolitus (juhul, kui autokool lõpetati pärast 30.09.2011).
 

Küsimus: Kas lõppastmekoolituse sees on kõik vajalikud sõidud (ökosõit jne), mis on vaja läbida lubade saamiseks?30.08.2012

Et esmane juhiluba vahetada juhiloa vastu, tuleb läbida lõppastmekoolitus. Kas peale selle on vaja teha veel mingid eraldi sõidud (nt ökosõit) või kõik vajalikud sõidud on juba lõppastmekoolituse sisse arvestatud?

Kas peale lõppastmekoolituse läbimist võingi dokumendid ARK'i viia ja saan load kätte?

Millal võib lõppastmekoolituse läbida? Kas ka kohe peale esmaste lubade saamist või seda võib teha alles mingi kindel aeg enne kui esmased juhiload kehtivuse kaotavad?

Vastus: Henn Rebane, autoinsener, teooria- ja sõiduõpetaja, OÜ Autosõit Tallinna autokooli direktor, Autosõit OÜ, www.autosoit.ee

Lõppastme koolitus koosneb kolmest osast: teoorialoeng, libedasõit ja säästliku sõidu treening. Lõppastme koolituse läbimine vormistatakse märkega mootorsõidukijuhi koolituskursuse tunnistusele ja see esitatakse Maateeameti liiklusregistrile juhilubade vahetamisel. Esmase juhiloa omanik võib esitada taotluse esmase juhiloa vahetamiseks juhiloa vastu liiklusregistri büroole üks kuu enne esmase juhiloa kehtivuse lõppemist.

Lõppastme koolituse peab läbima enne esmase juhiloa vahetust juhiloa vastu. Lõppastme koolituse võib läbida alates juhilubade saamisele järgnevast päevast. Lõppastme koolituse läbimiseks peab koolitataval olema läbitud esmaõppe algastme pimeda aja koolitus. See on eraldi kursus, mille läbimise kohta teeb koolitaja märke autokooli tunnistusele. Hetkel kehtib see nõue vaid nende suhtes, kes lõpetasid autokooli pärast 30.09.2011 (autokooli tunnistuse väljastamise kuupäev).
 

Küsimus: Kunagi olid mul juhiload, mis kadusid ära, kuidas ma nüüd uuesti load saaksin?31.07.2012

Tere!
1998. aastal, olles 16-aastane, läbisin autokooli ning sooritasin ARK eksamid, mille tulemusena sain endale sel ajal olevad nö. paberload ehk õiguse juhtida autot, kui kõrval istub juhtimisõigust omav isik. 18-aastaseks saades ei pidanud juhilubade saamiseks tegema muud kui sooritama taaskord eksamid (peale mida sain esmased juhiload). Peale 2 aasta möödumist esmaste juhilubade saamisest oli vaja vahetada load ümber, see oli siis aastal 2002. Juhtus aga nii, et load varastati koos rahakotiga ning load jäid vahetamata. Kui lubade kehtivuse lõpust oli möödunud poolteist aastat, siis helistasin ARKi ja sain teada, et kuna ma aasta jooksul peale lubade kehtivuse lõppu lube ümber ei vahetanud, siis pean sooritama juba siis oma elu jooksul kolmandat korda ARKi eksamid!
Lõpuks siis küsimused: kas minu autokooli tunnistus kehtib siiamaani? Kuna ma pole autot juhtinud juba 10 aastat, kas olenemata sellest on mul võimalik läbida autokool uuesti, ilma, et ma peaksin läbima autokooli eksameid? Arvestades kõike eelnevat, kas ma võin eeldada, et peale eksamite sooritamist saan ma õiged load, mitte jällegi esmased?

Vastus: Henn Rebane, autoinsener, teooria- ja sõiduõpetaja, OÜ Autosõit Tallinna autokooli direktor, Autosõit OÜ, www.autosoit.ee

Mootorsõidukijuhi koolituskursuse tunnistus annab Teile kvalifikatsiooni, mis kehtib tähtajatult. Liiklusesse asumiseks tuleb Teil tõestada oma teadmisi ning oskusi teooria- ja sõidueksami sooritamisega Maanteeameti liiklusregistris. Kui teadmised ja oskused on piisavad, siis taastatakse teie juhtimisõigus.

Olemasoleva informatsiooni kohaselt väljastatakse peale eksamite edukat sooritamist Maanteeameti liiklusregistris Teile esmane juhiluba.
 

Küsimus: Kas autokooli teooriaeksam kaotab mingi aja pärast kehtivuse?31.07.2012

Kas autokooli teooriaeksam kaotab mingi aja tagant ka kehtivuse? Ise tegin teooriaeksami ära mai alguses, kuid üsna varsti olen valmis tegema ka kooli sõidueksamit. Kui teooriaeksam enam ei kehti, siis ei saa vist ka sõitu ära teha?

Vastus: Henn Rebane, autoinsener, teooria- ja sõiduõpetaja, OÜ Autosõit Tallinna autokooli direktor, Autosõit OÜ, www.autosoit.ee

Koolituse korralduse ja koolituse lõpetamise korra määrab koolitaja ehk autokool, kus Te õpite. Palun pöörduge täpse vastuse saamiseks oma koolitaja poole.
 

Küsimus: Kaua võib teha autokooli eksameid?20.07.2012

Tere,
Ma sooviks teada, kaua võib teha autokooli eksameid? Ja kas see kehtib kõigis autokoolides? Mul endal jäi autokool pooleli isiklikel põhustel, mul jäi ainult eksamid teha ja sellest on möödas natuke üle aasta. Kui ma tahan uuseti autokooli minna, kas ma pean siis uusesti maksma?

Vastus: Henn Rebane, autoinsener, teooria- ja sõiduõpetaja, OÜ Autosõit Tallinna autokooli direktor, Autosõit OÜ, www.autosoit.ee

Riiklikult on reguleeritud koolituse üldpõhimõtted nagu minimaalne teooria- ja sõidutundide arv, koolituse läbiviimise minimaalne aeg jms. Ülejäänu korraldamises on koolitajal suhteliselt vabad käed, peaasi, et inimene saaks liikluses hakkama.

Arvestades, et Teie paus õppimises on üle aasta, siis koolitus tuleb Teil lõpetada vastavuses uue õppekavaga ja läbida tuleb ka nüüd nõutavad lisakoolitused. Kas ja kui palju läheb Teile koolituse lõpetamine nüüd maksma, seda selgitab kõige täpsemalt Teie koolitaja.
 

Küsimus: Kas sõidueksam kuulub õppesõidutundide sisse?04.07.2012

Kas kooli sõidueksam kuulub õppesõidutundide sisse?
Kas täiendkoolituse korras A-kategooria taotlemisel peab olema ette nähtud eraldi loeng ka mootorrataste teemal või piisab tõesti ainult üldisest liiklusteooriast?

Vastus: Henn Rebane, autoinsener, teooria- ja sõiduõpetaja, OÜ Autosõit Tallinna autokooli direktor, Autosõit OÜ, www.autosoit.ee

A-kategooria õppe läbiviimise aluseks on MKM poolt 27.06.2011 vastu võetud määrus nr 60, Mootorsõidukijuhi ettevalmistamise tingimused ja kord ning mootorsõidukijuhi ettevalmistamise õppekavad. Selle määrusega sätestatakse koolituse põhimõtted kuid konkreetse õppeplaani (B-kategooria juhiloa omajale täiendõppel vähemalt 10-tunnises teooriaõppe mahus) paneb kokku koolitaja. Igati loogiline on, et teooriaõppes räägitakse ka mootorratta ehitusest ja selle kasutamise eripäradest. Küsige näha konkreetse koolitaja õppekava ja soovi korral saate seda võrrelda teiste koolitajate õppekavadega. Mis puutub sõidueksamisse, siis see ei kuulu eelpool mainitud määrusega kehtestatud sõiduteemade hulka.
 

Küsimus: Kui olen autokooli teooria osa aastate eest läbinud, kas pean nüüd uuesti loengutele minemisel autokoolile tasuma?15.06.2012

Olen tasunud autokoolile teooria tundide eest ning need läbinud (kaasa arvatud eksam), kuna aga autokoolis käimine jäi mitmeks aastaks pooleli, tuleb mul uuesti osaleda kõigis loengutes ning sooritada vajalikud testid. Kas see tähendab siis, et tuleb ka uuesti maksta teooria tasu?

Vastus: Henn Rebane, autoinsener, teooria- ja sõiduõpetaja, OÜ Autosõit Tallinna autokooli direktor, Autosõit OÜ, www.autosoit.ee

Mitme aasta tagusest koolitusest võib olla vähe kasu, sest kui teadmisi ei kasutata, siis ununevad need kiiresti. Vahepeal on oluliselt muutunud liiklusseadus ja kasutusele on võetud juhtide koolitamisel uus õppekava. Seega kui jätkate koolitust, peate selle lõpetama kindlasti uue õppekava alusel. Millises mahus koolitaja arvestab eelnevalt läbitut või kui palju tuleb tasuda uuesti teooriakursuse läbimise eest on koolitaja otsustada.
 

Küsimus: Kui esmased juhiload kaotasid kehtivuse, kaua on mul aega koolituse läbimiseks?11.06.2012

Tere! Minu esmased juhiload kaotasid kehtivuse aprillikuus. Märkasin seda alles nüüd juunis. Tänanseni on mul lõppastmekoolitus läbimata, kuna kohe ei ole selleks raha võtta. Sooviksin teada, kui kaua on mul aega koolituse läbimiseks ja lubade vahetamiseks, ilma et peaksin uuesti esmaseid juhilube taotlema?
Ette tänades vastuse eest!

Vastus: Henn Rebane, autoinsener, teooria- ja sõiduõpetaja, OÜ Autosõit Tallinna autokooli direktor, Autosõit OÜ, www.autosoit.ee

Kõigepealt teadmiseks, et Teie poolt edastatud informatsiooni kohaselt puudub hetkel Teil sõiduki juhtimise õigus ja sõiduki rooli Te istuda ei tohi.
Lõppastme koolituse saate läbida ühe aasta jooksul alates esmaste juhilubade kehtetuks muutumisest ja seejärel saate taotleda uue juhiloa. Kui juhiluba on kehtetu üle aasta, tuleb Maanteeameti liiklusregistris sooritada teooria- ja sõidueksam ning siis saate uuesti esmase juhtimisõiguse.
 

Küsimus: Kas A1-kategooria sõidukit tohib juhtida B-kategooria juhiloaga?04.06.2012

Tere,

Mul on selline küsimus, et kas B-kategooria juhilubadega tohib juhtida A1-kategooria 125 kuubikulist motorollerit?
Plaan küll endale soetada, kuid ei tea, kas tohib B-kategooriaga juhtida 125 kuubikulist rollerit ning veel, et kas 125 kuubikuline motoroller läheb A1-kategooria alla ?

Vastus: Henn Rebane, autoinsener, teooria- ja sõiduõpetaja, OÜ Autosõit Tallinna autokooli direktor, Autosõit OÜ, www.autosoit.ee

Kui kaherattalise mootorsõiduki mootori töömaht on 125 kuupsentimeetrit, siis on tegemist mootorrattaga ja sellise sõiduki juhtimiseks peab olema vähemat A1 kategooria juhiluba. B-kategooria juht tohib lisaks B-kategooria sõidukile juhtida AM kategooria sõidukit ehk mopeedi.