Liikluskoolitus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kes peab autos kõrva istuma kui sõidan 16-aastase piiratud juhtimisõigusega juhiloaga?08.01.2014

Kui saan kätte 16-aastase piiratud juhtimisõigusega juhiloa, kas võin sõita ainult vanematega või näiteks ka vanaemaga, kellel on load olnud juba üle 10 aasta ja rikkumisi ei ole?

Vastus: Henn Rebane, autoinsener, teooria- ja sõiduõpetaja, OÜ Autosõit Tallinna autokooli direktor, Autosõit OÜ, www.autosoit.ee

Piiratud juhtimisõigusega isik võib autot juhtida tingimusel, et tema kõrval on seaduslik esindaja või seadusliku esindaja kirjaliku nõusolekuga isik, kellel peab olema B-kategooria mootorsõiduki kehtiv juhiluba vähemalt kaks aastat.

Seega võib kõrvalistujaks olla ka vanaema, kui ta vastab eelpoolnimetatud nõuetele, kuid lisaks muudele dokumentidele peab olema sõidu ajal kaasas seadusliku esindaja (lapsevanema) kirjalik nõusolek selleks.
 

Küsimus: Kas maanteel tohib kasutada kiirendusrada autode kolonni mööda laskmiseks?16.12.2013

Situatsioon järgmine: liigun maanteel peateed mööda 60 km/h, näen, et minu taha on tekkinud autode kolonn. Lähenen ristmikule, enne mida on ca 200 meetrit aeglustusrada mahapöördeks paremale ja siis 3-4 meetrit lai ohutusaar, siis algab paremalt poolt kõrvalt teelt liiklejale kiirendusrada. Kas mul on LS järgi õigus kasutada (suunduda) seda kiirendusrada ümberpõikeks paremale hoidudes, et lasta mööduda kolonnil enda taga, täites Ls§53(4) nõudeid?

Vastus: Henn Rebane, autoinsener, teooria- ja sõiduõpetaja, OÜ Autosõit Tallinna autokooli direktor, Autosõit OÜ, www.autosoit.ee

Liiklusseadus ei näe ette aeglustus ja kiirendusraja kasutamist sõiduki taha kogunenud kiiremate sõidukite kolonni möödalaskmiseks. Teie poolt mainitud liiklusseaduse lõikes §53(4) on selgesõnaline viide: Kui sõidutee laius, kulg või seisund koos tiheda vastassuunaliiklusega ei võimalda ohutult mööda sõita aeglasest, suurest või piiratud sõidukiirusega sõidukist, peab sellise sõiduki juht vähendama kiirust ning vajaduse korral hoidma esimesel võimalusel võimalikult tee äärde, et tema taha kogunenud sõidukid pääseksid ohutult mööda.
 

Küsimus: Kas parema käe reegel kehtib ka oma parkla boksist välja manööverdava sõiduki kohta?13.12.2013

Ma mõistan parklates kehtivat parema käe reeglit. Arusaamatu on vaid selline nüanss: kas parema käe reegel kehtib ka oma parkla boksist välja manööverdava sõiduki kohta? Tagurdaja peaks igal juhul andma teed kõigile liiklejaile, eks ole. Aga kui boksist sõidetakse välja nina ees? Ja põhiliselt, kuidas toimida üle vabade parkimisbokside n.ö. diagonaalis läheneva sõidukiga. Kas suhtuda sellesse, kui boksist välja manööverdajasse või kui parklas liiklejasse? Või pole vahet - kõigele, mis läheneb paremalt, tuleb alati anda teed?

Vastus: Henn Rebane, autoinsener, teooria- ja sõiduõpetaja, OÜ Autosõit Tallinna autokooli direktor, Autosõit OÜ, www.autosoit.ee

Enne paigalt liikuma hakkamist, manöövri või sõiduki seismajäämise alustamist peab juht veenduma, et see on ohutu ega takista või ohusta teisi liiklejaid ning teel töötajaid. Selline kohustus on parkimiskohalt välja sõites nii edaspidi, kui tagurpidi. Juhul, kui parkimiskohti ületatakse diagonaalis, siis tuleb sellesse suhtuda, kui liiklusreeglite rikkumisse ja teha esmajoones kõik enda julgeoleku tagamiseks ning võimalusel informeerida rikkujast politseid.
 

Küsimus: Kas 16-aastane tohib teha juhendajaga (isal vastav tunnistus) õppesõitu pimedas?13.12.2013

Kas 16-aastane tohib teha õppesõitu juhendajaga (isal vastav tunnistus) pimedas? Kas tohib teha õppesõitu kerghaagisega (max 750 kg)?

Vastus: Henn Rebane, autoinsener, teooria- ja sõiduõpetaja, OÜ Autosõit Tallinna autokooli direktor, Autosõit OÜ, www.autosoit.ee

Koos juhendajaga saab autokoolis õppija läbida täiendavat sõidupraktikat. Liiklusseaduses ei ole piiranguid sõidupraktika läbimiseks pimedas ja ka kerghaagise vedamiseks. Tegelikkuses hoiduksin kerghaagise vedamisest sõidupraktika ajal, kuna eriti talvetingimustes võib see kogemusteta juhi poolt põhjustada suurt ohtu.
 

Küsimus: Kas B-kat sooritamisel saan lasta kanda lubadele ka aegunud T-kategooria?11.11.2013

Kui ma läbin B-kat koolituse ning sooritan edukalt ka eksamid ja saan kätte load, kas mul on õigus nõuda, et sinna kantakse ka T-kategooria, mis on minul aegunud umbes 10 a, või pean ma sooritama ka uuesti T-kat teooria ja sõidueksami?

Vastus: Henn Rebane, autoinsener, teooria- ja sõiduõpetaja, OÜ Autosõit Tallinna autokooli direktor, Autosõit OÜ, www.autosoit.ee

Kui Teil on dokumentaalselt tõendatud, et olete varem omanud T-kategooria kvalifikatsiooni, siis on võimalik taotleda lisaks B-kategooriale ka T-kategooria sõiduki juhtimisõigust. Selle saamiseks tuleb tõenäoliselt sooritada teooria- ja sõidueksam. Täpsema informatsiooni saamiseks pöörduge Maanteeameti liiklusregistri poole.
 

Küsimus: Kui mul on hobutreileri vedamiseks vaja BE kategooriat, kas C kat olemasolul on selle taotlemine lihtsustatud?30.10.2013

Mul on vaja vedada hobutreilerit ja lugedes eeskirja, pean omandama BE kategooria. Mul on C kategooria olemas, kas mul on võimalik teha eksamit lihtsamal viisil või pean läbima kogu BE kategooria koolituse?

Vastus: Henn Rebane, autoinsener, teooria- ja sõiduõpetaja, OÜ Autosõit Tallinna autokooli direktor, Autosõit OÜ, www.autosoit.ee

BE kategooria omandamine on lihtsam ja oluliselt odavam. Olenevalt Teie edasistest plaanidest on Teil võimalik omandada siiski CE-kategooria juhtimisõigus, millega kaasneb BE-kategooria juhtimisõigus. C-kategooria juhtimisõiguse olemasolu BE-kategooria omandamisel aga mingeid eeliseid ei anna.
 

Küsimus: Kui mul on B kat, kas ma tohin teha lisaks mopeedi load (AM), kuigi ma võin B-ga mopeedi juhtida?14.10.2013

Tere!
Kui mul on B kat, kas ma tohin teha lisaks mopeedi load (AM), kuigi ma võin B-ga mopeedi juhtida? Kas saan juhiloale siis 2 märget (B ja AM)? Rahast kahju ei ole.

Vastus: Henn Rebane, autoinsener, teooria- ja sõiduõpetaja, OÜ Autosõit Tallinna autokooli direktor, Autosõit OÜ, www.autosoit.ee

Vastavalt liiklusseadusele annab mis tahes mootorsõiduki kategooria juhiluba õiguse juhtida mopeedi ja maastikusõidukit. Kas B-kategooria juhtimisõigust tõendavale dokumendile selle kohta, et olete mopeedijuhi koolituse läbinud ka vastav märge tehakse, vastab Teile täpselt Maanteeameti liiklusregister.
 

Küsimus: Milline märge tunnistusel tõendab, et olen pimedasõidu läbinud?10.10.2013

Olen lõpetanud autokooli 26.09.2011 ning Liiklusregistris load kätte saanud 07.11.2011. Hetkel on segaduses, kas pimedasõit läbitud või ei, milline märge peaks olema tunnistusel tõendamaks, et olen pimedasõidu läbinud?

Vastus: Henn Rebane, autoinsener, teooria- ja sõiduõpetaja, OÜ Autosõit Tallinna autokooli direktor, Autosõit OÜ, www.autosoit.ee

Kui Te lõpetasite autokooli küsimuses märgitud kuupäeval, siis ei ole Teil enne lõppastme koolitust kohustust läbida algastme pimeda aja koolitust. Koolituse peavad läbima need, kes lõpetasid autokooli 01.10.2011 või hiljem. Pimeda aja koolituse läbimist tõendab vastav märge mootorsõidukijuhi koolituskursuse tunnistusel.
 

Küsimus: Kas sõidu õpingukaardil on ka mingi kehtivusaeg?06.10.2013

tere
Sooviks teada, kas sõidu õpingukaardil on mingi kehtivusaeg ka? Käisin aasta tagasi autokoolis aga pole veel ühtegi eksamit ära teinud aga koos juhendajaga sõidan pidevalt veel.
Ette tänades,

Vastus: Henn Rebane, autoinsener, teooria- ja sõiduõpetaja, OÜ Autosõit Tallinna autokooli direktor, Autosõit OÜ, www.autosoit.ee

Õpingukaardi kehtivusaeg võib olla märgitud selle esiküljele. Märke puudumisel võite informatsiooni õpingukaardi kehtivuse kohta saada koolitaja käest. Kindlasti ei ole õpingukaart asendusdokument juhilubadele vaid see on mõeldud sõidupraktika omandamiseks enne juhilubade saamist. Minu arvates ei peaks sõidupraktika läbimise aeg olema üle ühe aasta, kuigi hetkel on see seadusandlikes aktides täpselt määratlemata.
 

Küsimus: Kui vanalt saab minna autokooli ja kui vanalt registrisse eksamile?24.09.2013

Tere!
15,5-aastane noor soovib õppida koos vanema õega autokoolis. Kui ta teeks seejärel riikliku teooria- ja sõidueksami 17-aastaselt (et 18-aastaselt hakata sõitma), kas siis veel kehtib autokooli lõputunnistus?

Vastus: Henn Rebane, autoinsener, teooria- ja sõiduõpetaja, OÜ Autosõit Tallinna autokooli direktor, Autosõit OÜ, www.autosoit.ee

Minu andmetel saab teooriaeksami sooritada esmaste juhilubade saamiseks mitte varem, kui 6 kuud ja sõidueksami mitte varem, kui 3 kuud enne 18 a saamist. Autokooli tunnistus on tähtajatu ehk kehtivusega kogu eluks.