Liikluskoolitus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kas esmaabi koolituse läbimise kohta on ka kuskil registris andmed, sest mul on tõend kahjuks kadunud?18.03.2015

Aastaid tagasi sai läbitud esmaabi koolitus, aga tõendit selle kohta enam alles ei ole. Kas kuskil registris säilitatakse märget, et see koolitus on mul juba läbitud?
Saan aru, et juba läbitud koolitus ei aegu.

Vastus: Henn Rebane, autoinsener, teooria- ja sõiduõpetaja, OÜ Autosõit Tallinna autokooli direktor, Autosõit OÜ, www.autosoit.ee

Esmaabi koolitusi viiakse läbi mitmel eesmärgil. Üks variantidest on esmaabi koolitus mootorsõiduki juhtidele, mida viivad läbi autokoolid. Ühtne register, mis näitab koolituse läbimist puudub ja seega saab tõendada koolituse läbimist ainult koolitaja, kuid tal on vastavad andmed säilinud. Kas varem läbitud koolitus sobib praegu autokooli läbimiseks saab otsustada hinnates läbitud koolituse mahtu ja temaatikat.

Kui koolitus on läbitud varem, siis pole ka halb mõte see läbida uuesti, sest viimastel aastatel on lisandunud esmaabi koolituses uusi seisukohti ja nii mõnigi võte esmaabi andmisel, mis aastaid tagasi loeti peaaegu kohustuslikuks ei ole nüüd enam kasutusel.
 

Küsimus: Kas autokooli sõidueksam on endiselt kohustuslik või on see nüüd vabatahtlik?10.03.2015

Tere!
Käin autokoolis ning tehtud on kohe varsti 22 sõidutundi. Kooli teooriaeksam on veel läbimata. Kuulsin kuskilt, et võeti vastu uus seadus, et autokooli enda sõidueksamit ei pea enam tegema ja on vabatahtlik. Sealt tulebki mu küsimus, et kas ma pean sooritama autokooli sõidueksami või võin peale sõidutunde (+pime, libe), teooriaeksamit jms, ARK-i minna?
Aitäh!

Vastus: Henn Rebane, autoinsener, teooria- ja sõiduõpetaja, OÜ Autosõit Tallinna autokooli direktor, Autosõit OÜ, www.autosoit.ee

Autokoolis käimisel ei ole oluline läbitud sõidutundide arv vaid oskused mis on õppetöö käigus omandatud. Olemasolev määrus, mis reguleerib mootorsõidukijuhtide koolitust ei sätesta üheselt mitu kontrolltööd, arvestust, eksamit või eralase oskuse kaitsmist komisjoni ees peab koolitatav läbima.

Koolitust reguleeriva määrusega on sätestatud: "Õpilase omandatud hoiakud ja suhtumine kaasliiklejatesse ning keskkonda, tema teadmised ja sõiduvilumus peavad kindlustama turvalisuse nii endale kui teistele liiklejatele." Eelkõige tähendab see seda, et koolitatav saab iseseisvalt liikluses hakkama. Kuidas koolitaja vastavate oskuste omandamist hindab on jäetud koolitaja otsustada. Kindlasti ei saa seda teha lähtudes juba läbitud sõidutundide arvust, vestluse põhjal õpilasega või lahendades teooriatesti vaid ikka autoroolis. Iseasi on see, kuidas sellist sõiduoskuste hindamist nimetada, kas sõidutunniks, kontrollsõiduks, testsõiduks, eksamisõiduks, sõidueksamiks või veel kuidagi seitsmendat moodi. Sõiduoskuste hindamise eesmärk jääb siiski aga samaks. Koolitatakse ju suurema ohu allika valdajat liikluses, kes oma võimaliku väära või oskamatu käitumisega võib põhjustada ohuolukordi ja õnnetusi, mille tagajärjel võidakse tekitada suurt varalist kahju või halvemal juhul võivad kaasneda tagajärjed, kus kannatada saavad inimesed.

Liiklusregistri eksamile võite minna, kui koolitaja leiab, et olete vastavad teadmised ja oskused omandanud ning on väljastanud koolitatule Mootorsõidukijuhi koolituskursuse tunnistuse.
 

Küsimus: Kas tervisetõendi juhiloa vahetuseks võib anda perearst või peab pensionär läbima arstliku komisjoni?20.02.2015

Tere. ABC juhiluba aegub sügisel. Edaspidi C kategooriat ei vaja, kuna olen pensionär. Kas tervisetõendi juhiloa vahetuseks võib anda perearst või pean läbima arstliku komisjoni?

Vastus: Henn Rebane, autoinsener, teooria- ja sõiduõpetaja, OÜ Autosõit Tallinna autokooli direktor, Autosõit OÜ, www.autosoit.ee

Tänase seisuga on perearstil võimalik väljastada tervisetõend kõigi kategooriate mootorsõidukijuhtidele.
 

Küsimus: Kui autokooli teooriaeksam on positiivselt läbitud, siis mis aja jooksul tuleb teha sõidutunnid ja sõidueksam ning ARK? 20.01.2015

Tere! Kui kaua on aega sellest hetkest kui autokooli teooriaeksam on positiivselt läbitud, teha ära sõidutunnid ja sõidueksam ning ARK? Et kui käin alles sõidutundides veel mõnda aega, ega ma teooria eksamit uuesti tegema ei pea?

Vastus: Henn Rebane, autoinsener, teooria- ja sõiduõpetaja, OÜ Autosõit Tallinna autokooli direktor, Autosõit OÜ, www.autosoit.ee

Küsimusele puudub ühene vastus, kuna riikliku õppekava kohaselt loetakse koolitus lõpetatuks, kui õpilane on omandanud vastavad õpiväljundid. Kuidas koolitaja seda hindab on koolitaja otsustada. Tuginedes esitatud küsimuse sisule tundub, et küsimuse esitaja ei ole siiski teooriat selgeks saanud ja tunneb hirmu selle ees, et peab teooriaalaseid teadmisi koolitajale veelkord näitama. Minu arvates on õige, kui teooria-ja sõidueksam sooritatakse autokoolis teatud mõistliku ajaperioodi vältel (näiteks 15 päeva). Kui koolitaja on läbiviidud hindamise tulemusel veendunud, et õpilane on nõutavad õpiväljundid omandanud, väljastatakse õpilasele vastava kategooria mootorsõidukijuhi koolituskursuse tunnistus.

Milline on koolituse lõpetamise kord Teie autokoolis saate teada, kui esitate vastava küsimuse oma autokoolile.

Millal koolituse lõpetanu taotleb juhtimisõigust Maanteeameti liiklusregistris ei ole reglementeeritud, kuid mida kiiremini seda teha seda väiksem on tõenäosus, et midagi õpitust on ununenud.
 

Küsimus: Kas T-kategooria saamiseks pean sõidueksami sooritama nii autokoolis kui kui ka mnt-s?15.12.2014

Oman aastast 2006 kategooriat BC1. Sooviksin juurde teha T-kategooria. Riigiteatajast lugedes loen välja, et piisab üksnes sõidueksami sooritamisest. Kas sõidueksami pean sooritama nii autokoolis kui kui ka mnt-s?

Vastus: Henn Rebane, autoinsener, teooria- ja sõiduõpetaja, OÜ Autosõit Tallinna autokooli direktor, Autosõit OÜ, www.autosoit.ee

Liiklusseaduse § 108 alapunkt 8 sätestab: T-kategooria mootorsõiduki ja masinrongi juhtimisõiguse saamiseks peab isik, kellel on C- või D-kategooria mootorsõiduki või C1- või D1-alamkategooria mootorsõiduki juhtimisõigus, sooritama üksnes sõidueksami.

Seega sõidueksam tuleb sooritada Maanteeameti liiklusregistris. Täpsema informatsiooni selle läbiviimise kohta saate Maanteeameti liiklusregistrist.
 

Küsimus: Kas täislubade taotlemiseks on vaja ka pimedasõidu koolitus läbida?20.11.2014

Esmane juhtimisõigus on mul peagi läbi saamas (2 aastat). Nüüd on vaja läbida lõppastme koolitus. Kas on ka tarvis pimedasõidu koolitust teha?

Vastus: Henn Rebane, autoinsener, teooria- ja sõiduõpetaja, OÜ Autosõit Tallinna autokooli direktor, Autosõit OÜ, www.autosoit.ee

Enne lõppastme koolitusele tulekut peavad läbima B-kategooria algastme pimedasõidu koolituse õpilased, kes on autokooli lõpetanud 01.10.2011 või hiljem (koolitunnistuse väljastamise kuupäev) ja kelle tunnistuse tagaküljel puudub märge algastme pimedasõidu koolituse läbimise kohta.
 

Küsimus: Kas ma tohin üksi sõita, kui on läbitud autokool ja käes B-kategooria mootorsõidukijuhi koolituskursuse tunnistus?19.11.2014

Kui mul on läbitud autokool ja mul on käes b-kategooria mootorsõidukijuhi koolituskursuse tunnistus, kas sellega tohib enne ARK-i minekut sõita iseseisvalt ilma juhendajata?

Vastus: Henn Rebane, autoinsener, teooria- ja sõiduõpetaja, OÜ Autosõit Tallinna autokooli direktor, Autosõit OÜ, www.autosoit.ee

B-kategooria mootorsõidukijuhi tunnistus on dokument, mis kinnitab vastava kvalifikatsiooni omandamist, kuid ei anna õigust iseseisvalt sõidukit juhtida. Lubatud on tunnistuse olemasolul vaid liiklusregistri eksamieelne sõidupraktika koos sõiduõpetaja või juhendajaga.
 

Küsimus: Kas saan B-kategooria lõppastme koolitusele minna, kui esmased load said hiljuti läbi?11.11.2014

Minu esmase B-kategooria juhiloa kehtivus lõppes 02.11.2014. Kas saan endiselt minna lõppastme koolitusele? Pimedasõit hiljuti läbitud ning tervisetõend kehtiv. Vanadest postitustest lugesin, et lõppastme koolituse läbimiseks ei tohi olla möödunud esmase juhtimisõiguse lõppemisest üle 12 kuu - seega peaksin saama.

Vastus: Henn Rebane, autoinsener, teooria- ja sõiduõpetaja, OÜ Autosõit Tallinna autokooli direktor, Autosõit OÜ, www.autosoit.ee

Olete teinud tubli eeltöö ja esitatud andmete kohaselt saate läbida lõppastme koolituse. Peale koolituse läbimist saate Maanteeameti liiklusregistris taotleda uuesti kehtiva juhiloa.
 

Küsimus: Millised mis on mootorrattaga harjutus 8 sooritamise suurema platsi mõõdud?11.09.2014

Soovin teada, mis on mootorrattaga harjutus 8 sooritamise suurema platsi mõõdud?

Vastus: Henn Rebane, autoinsener, teooria- ja sõiduõpetaja, OÜ Autosõit Tallinna autokooli direktor, Autosõit OÜ, www.autosoit.ee

Harjutuse "Kaheksa" sõitmisel A-kategooria mootorrattaga on harjutuse sooritamise ala mõõtmed 8X16 m. Sõita tuleb etteantud ala piires nii, et säiliks tasakaal ja rada tuleb läbida vähemalt kaks korda.
 

Küsimus: Kas 16-aasta vanuselt võib omada juba algaja lube?11.09.2014

16 a vanuselt võib omada juba algaja lube? Kas täiskasvanuks saades tuleb ka mingid eksamid uuesti teha või toimub ainult lubade vahetus?

Vastus: Henn Rebane, autoinsener, teooria- ja sõiduõpetaja, OÜ Autosõit Tallinna autokooli direktor, Autosõit OÜ, www.autosoit.ee

Piiratud juhtimisõigusega juhilubade vahetamisel esmaste juhilubade vastu tuleb sooritada Maanteeameti liiklusregistris teooria- ja sõidueksam. Teooriaeksamit saab sooritada mitte varem, kui 6 kuud ja sõidueksamit mitte varem, kui 3 kuud enne 18 aastaseks saamist.