Liikluskoolitus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kuidas saaksin teha lõppastme koolitust kui mul on esmased juhiload aegunud ja kadunud?24.09.2013

Kuidas saaksin teha lõppastme koolitust kui mul on esmased juhiload kadunud?

Vastus: Henn Rebane, autoinsener, teooria- ja sõiduõpetaja, OÜ Autosõit Tallinna autokooli direktor, Autosõit OÜ, www.autosoit.ee

Lõppastme koolituse läbimiseks peab olema kehtiv esmane juhtimisõigus või selle lõppemisest ei tohi olla möödunud üle 12 kuu. Palun tehke endale selgeks oma juhtimisõiguse tähtajad. Seda saate näha isiklikult Paberivabas ARK-s. Koolitusele võite kaasa võtta väljatrüki antud päringust.
 

Küsimus: Miks inimene, kellel on juhtimisõiguse põhikategooriad olemas, peab E kategooriaks uuesti autokooli läbima?06.09.2013

Tere!
Mul on B,C,D kategooriate juhtimisõigus. Sellest D -aastast 1976. Mind huvitab täht E: Võin sõita B pluss kerghaagis 750kg.
Võin sõita C - auto mis ei kuulu D kategooriasse ja mille registrimass on üle 3500kg. Sama auto koos kerghaagisega.
Võin sõita D kategooria autoga, millel peale juhikoha on rohkem kui 8 istekohta ja mis on ette nähtud sõitjate veoks, sama auto koos kerghaagisega. Minu arusaama järgi võin sõita veel C1 ja D1 alamkategooriatega pluss kerghaagis.
Küsimus ongi selles, miks inimene, kellel on ju põhikategooriad olemas, peab minema uuesti autokooli kuulama teooriat, tegema õppesõite ja kõik eksamid, maksma täisprogrammi koolituse eest selleks, et saada omale täiskategooria E: Piisaks ju ainult sõidueksamist, ise töötan bussijuhina 30 a ja loen sellist olukorda täielikuks jamaks, miks inimene peab sama asja topelt õppima.

Vastus: Henn Rebane, autoinsener, teooria- ja sõiduõpetaja, OÜ Autosõit Tallinna autokooli direktor, Autosõit OÜ, www.autosoit.ee

Küsimusele, miks see süsteem on selline, ma kahjuks vastata ei oska, seda tuleb küsida vastavate normatiivdokumentide koostajate käest. Kui Te olete kunagi vastava õppe läbinud (näit. omate esimese liigi autojuhi kvalifikatsiooni) ja omate seda kinnitavaid dokumente, siis ei ole välistatud, et E kategooria saamine piirdubki üksnes sõidueksami sooritamisega.

Kui sellist koolitust läbitud ei ole, siis tuleb see läbida ja koolituse maht oleneb millisele põhikategooriale Te lisakategooriat soovite. Kui see on C või D kategooria, siis sellega kaasneb automaatselt ka BE kategooria juhtimisõigus. Ainult BE-kategooria juhtimisõiguse saamiseks tuleb läbida lühikoolitus, mis koosneb kolmest tunnist teooriast ja kahest tunnist õppesõidust.
 

Küsimus: Miks ei paigaldata kiirustabloosid ka 90 ja 110 alasse, et juhid saaksid oma auto tegelikku kiirust kontrollida?14.08.2013

Miks ei paigaldata kiirust näitavaid tabloosid ka 90 ja 110 alasse, et inimesed saaksid oma auto tegelikku kiirust kontrollida?

Vastus: Henn Rebane, autoinsener, teooria- ja sõiduõpetaja, OÜ Autosõit Tallinna autokooli direktor, Autosõit OÜ, www.autosoit.ee

Küsimus oleks mõistlik esitada Maanteeametile, kuid kindlasti on üheks põhjuseks see, et nende seadmete paigaldamine nõuab kulu ja veelgi suurem võib olla kulu sellega, et neid seadmeid tuleb hooldada ja perioodiliselt kontrollida, et neist oleks ikka ka kasu. Näitena võib tuua seadme, mis tervitab meid Pärnu poolt Tallinna tulles linna piiril. Ei ole vaja olla asjatundja, et hinnata, et see seade valetab.

On ka palju lihtsamaid ja odavamaid võimalusi. Mõõtke teel ühe kilomeetri läbimise aega. Kui see on 40 sekundit siis ongi sõiduki kiirus 90 km/h. Kui mõõdetud ajaks on 32,7 sekundit on sõidukiirus 110 km/h. Lisaks on oma tegelikku sõidukiirust võimalik määrata autos kasutatava GPS seadmega ja ka suures osas uutes telefonidest on olemas GPS seade.
 

Küsimus: Kas pärast autokooli ja enne ARK-i eksamit võib oma juhendajaga teha õppesõitu ja mis on siis dokumendiks? 09.08.2013

Tere. Kas perioodil, mil koolieksamid on sooritatud, aga ei ole jõutud veel ARKi eksamitele, võib oma juhendajaga teha õppesõitu ja mis on siis selle õppesõidu dokumendiks? (kas õpingukaart või autokoolitunnistus)

Vastus: Henn Rebane, autoinsener, teooria- ja sõiduõpetaja, OÜ Autosõit Tallinna autokooli direktor, Autosõit OÜ, www.autosoit.ee

Autokooli lõpetamisel tagastab koolitatav autokoolile oma õpingukaardi ja talle väljastatakse vastava kategooria mootorsõidukijuhi koolituskursuse tunnistus. Edasise sõidupraktika ajal enne liiklusregistri eksamite sooritamist peab sõidupraktika läbijal olema kaasas kooli poolt väljastatud mootorsõidukijuhi koolituskursuse tunnistus ja isikut tõendav dokument.
 

Küsimus: Kas õppesõidu ajal võib peale õpilase ja juhendaja autos olla veel reisijaid?09.08.2013

Tere. Kas õppesõidu ajal võib peale õpilase ja juhendaja autos olla veel reisijaid?

Vastus: Henn Rebane, autoinsener, teooria- ja sõiduõpetaja, OÜ Autosõit Tallinna autokooli direktor, Autosõit OÜ, www.autosoit.ee

Kui läbitakse õppesõitu, toimub see harilikult koolitaja sõidukiga ja kõrvalistmel istub siis vastava tunnistusega sõiduõpetaja. Juhendajaga läbiviidav sõidupraktika toimub üldreeglina isikliku autoga ja juhendajale on selleks väljastatud Maanteeametist asjakohane tunnistus. Liiklusseadus ei piira nõuetekohaselt turvavarustusega kinnitatud sõitjate viibimist antud sõidukites valmistaja poolt ettenähtud istekohtadel õppesõidu läbiviimise või sõidupraktika ajal.
 

Küsimus: Kuidas tuleb kehtivate liiklusreeglite järgi käituda, kui fooris ei sütti mõistliku aja jooksul roheline tuli?24.07.2013

Tere!
Sattusin täna sellisesse olukorda, et ootasin autoga fooriga ristmiku ületamist ning ei jõudnudki rohelist tuld ära oodata. Tuli ei vahetunud vähegi mõistliku aja jooksul.
Kuna oli hilisõhtune aeg ja liiklust minimaalselt, sõitsin üle.
Olen varem olnud olukorras, kui tuleb kaua oodata rohelise tule süttimist, kuid siis on fooril olnud lisatahvel, mis selgitab, et rohelist tuld tuleb oodata nt maksimaalselt 3 minutit.
Minu küsimus:
Kuidas tuleb Eestis kehtivate liiklusreeglite korral käituda ja tegutseda, kui fooris ei sütti (mõistliku aja jooksul) roheline tuli.

Aitäh

Vastus: Henn Rebane, autoinsener, teooria- ja sõiduõpetaja, OÜ Autosõit Tallinna autokooli direktor, Autosõit OÜ, www.autosoit.ee

Teie küsimusele puudub mõistlik (tavaliiklejale meelepärane) vastus. Liiklusreeglid näevad ette, et punase tulega ristmikku ületada ei tohi ja seadusega kehtestatud erandid siin puuduvad. Liiklusreeglite järgi käitudes tuleb teatada võimalikust foori rikkest liikluse korraldajatele, kes lülitavad foori välja või panevad ristmikule reguleerija ning reguleerija lubava märguande korral võib ristmikku ületada ka siis, kui fooris põleb punane tuli.

Kui antud situatsioonis oleks politsei koostanud Teile protokolli punase tulega ristmiku ületamise eest, siis tõenäoliselt ei oleks ükski kohus hilisemalt hakanud tühistama politsei otsust juhi karistamiseks antud situatsioonis toimepandud rikkumise eest.
 

Küsimus: Kas 2006. aasta autokooli tunnistusega saab veel minna ARK-i juhilubade eksamile?22.07.2013

Kas 2006. aastal lõpetatud autokooli tunnistusega saab minna ARK-i juhilubade eksamile või on need juba aegunud? Mis edasi pean tegema?

Vastus: Henn Rebane, autoinsener, teooria- ja sõiduõpetaja, OÜ Autosõit Tallinna autokooli direktor, Autosõit OÜ, www.autosoit.ee

Kui autokool on lõpetatud (sõltumata sellest, mis aastal), siis on võimalik Maanteeametis sooritada juhtimisõiguse saamiseks teooria- ja sõidueksam. Kõigepealt on vajalik ennast piisavalt ette valmistada nii teoorias, kui sõidus, sest palju on ununenud ja vajab meeldetuletamist. Perearsti käest tuleb võtta tervisetõend ja seejärel registreerida end Maanteeameti liiklusregistri büroos teooriaeksamile. Peale teooriaeksami edukat sooritamist on võimalik registreerida end sõidueksamile. Juhiloa väljastamise ja eksamite sooritamise eest tuleb tasuda riigilõiv.
 

Küsimus: Kas esmaste juhilubadega võin sõita ka väljaspool Eestit?18.07.2013

Plaanis on minna reisile Eestist väljapoole. Ise oman esmast juhtimisõigust, kas sellega on lubatud juhtida mootorsõidukit ka väljaspool Eestit?

Vastus: Henn Rebane, autoinsener, teooria- ja sõiduõpetaja, OÜ Autosõit Tallinna autokooli direktor, Autosõit OÜ, www.autosoit.ee

Eestis väljastatud juhiluba kehtib kindlasti EMÜ riikides. Sealt väljapoole jäävates riikides võib olla vajalik rahvusvaheline juhiluba. Täpsema info antud teemal võite vajadusel saada Maanteeameti liiklusregistrist.
 

Küsimus: Kas autokooli eksamite sooritamiseks on kohustuslik esmaabitõend või on see vajalik ainult ARK'is?25.06.2013

Kui ma käisin autokoolis viimati ~2a tagasi ja sain kõik tehtud peale autokooli teooriaeksami ja sõidueksami, kas ma nüüd pean uue seaduse järgi sooritama ka pimedas sõidu? Kas on ka kohustuslik autokooli eksamite sooritamiseks esmaabitõend või on see vajalik ainult ARK'is eksamite sooritamisel?

Vastus: Henn Rebane, autoinsener, teooria- ja sõiduõpetaja, OÜ Autosõit Tallinna autokooli direktor, Autosõit OÜ, www.autosoit.ee

Nagu ma aru saan, jäi Teil autokool lõpetamata ja nüüd tuleb seda teha uue õppekava järgi. Enne autokooli tunnistuse saamist tuleb läbida kolm kohustuslikku lisakoolitust (rahvakeeles öelduna: esmaabi, pimedasõit ja libedasõit). Kas ja kui suures ulatuses peate läbima uuesti teooriakursust või tegema õppesõitu, selgub koolitaja poolt koolituse lõpetamiseks sätestatavatest tingimustest.
 

Küsimus: Kui mul jäid nõukogudeaegsed load vahetamata, kas siis pean nüüd autokooli uuesti läbima?03.05.2013

Sain B,C kategooria autojuhiload 1985 aastal. Hiljem, kui oli kohustuslik lubade (nn vene lubade) ümbervahetamine, jäi see mul tegemata. Kui ma praegu tahan lube, kas ma pean siis koolituse algusest peale läbi tegema või on võimalik teha teooria ja sõidu eksam ilma programmi läbimata?

Vastus: Henn Rebane, autoinsener, teooria- ja sõiduõpetaja, OÜ Autosõit Tallinna autokooli direktor, Autosõit OÜ, www.autosoit.ee

Oma küsimusele saate ammendava vastuse, kui pöördute olemasolevate dokumentidega koolituse läbimise ja/või juhtimisõiguse omistamise kohta (koolitunnistus ja kehtetu juhiluba) Maanteeameti liiklusregistri büroo poole. Suure tõenäosusega on Teil juhtimisõiguse taastamiseks vajalik sooritada teooria- ja sõidueksam.