Liikluskoolitus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kas pean läbima pimedakoolituse uuesti oma autokoolis, kui läbisin selle juba mujal?25.04.2013

Tere!
Kui läbisin pimedakoolituse teises autokoolis, kas minu autokooli õpetajal on õigus eirata seda ja nõuda, et läbiksin pimedakoolituse oma autokoolis?

Vastus: Henn Rebane, autoinsener, teooria- ja sõiduõpetaja, OÜ Autosõit Tallinna autokooli direktor, Autosõit OÜ, www.autosoit.ee

Üldreeglina läbitakse kogu koolitusprotsess ühes autokoolis. Autokoolidevahelisel kokkuleppel või koolitaja nõusolekul võib teatud koolituse osasid läbida ka teises autokoolis. Kui õpilane läbib osa koolitust teises autokoolis enda initsiatiivil ehk oma autokooliga kooskõlastamata, siis võib koolitaja sellise koolituse läbimist mitte arvestada.
 

Küsimus: Kui roller on registris minu nimel, kas rolleri sõbrale laenamiseks on vaja mingit volitust?23.04.2013

Kas ma võin laenata rollerit sugulasele, et ta käib korraks poes, kui roller on ark-is minu nimel?

Vastus: Henn Rebane, autoinsener, teooria- ja sõiduõpetaja, OÜ Autosõit Tallinna autokooli direktor, Autosõit OÜ, www.autosoit.ee

Rolleri kasutada andmine teisele isikule on nagu iga teise mootorsõiduki puhul. Kui sõiduki juhil on ette näidata sõiduki registreerimistunnistus, on ta selle sõiduki seaduslik kasutaja. Meeles tasub aga pidada seadusega ettenähtud sõiduki omaniku vastutust juhul, kui taoline mootorsõiduki kasutamine on seotud mingite muude õigusrikkumistega.
 

Küsimus: Kas Eesti kodanik saab käia Eestis autokoolis ja sooritada eksami Soomes?02.04.2013

Saan suve lõpus 18, hetkel elan Soomes, aga suved veedan alati Eestis, mul on Eesti kodakondsus. Kuna olen terve suve niigi Eestis, siis ka oli plaanis käia autokoolis ja teha load Eestis, siit aga lugedes sain teada, et see polegi võimalik. Uurisin asja ka soomekeelsetelt lehekülgedelt ja leidsin artikkli (http://www.satama.info/b/ajokortti-virosta/) selle kohta, et Soomlased saavad käia eestis autokoolis ja teha ka seal load. Siit siis küsimus, et miks ei saa teha seda Eesti kodakondlane? Kas tõepoolest pole mul võimalust isegi eesti autokoolis käia ja seejärel sooritada eksam Soomes?

Vastus: Henn Rebane, autoinsener, teooria- ja sõiduõpetaja, OÜ Autosõit Tallinna autokooli direktor, Autosõit OÜ, www.autosoit.ee

Koolitust reguleerivates määrustes ei lähtuta isiku rahvusest või kodakondsusest vaid koolitusel osalemise tingimuseks on see, et koolitatava alaline elukoht peab olema Eestis (https://www.riigiteataja.ee/akt/128062011039). Kui see nõue on täidetud, saate läbida koolituse. Miks see nii on ja kas sellele on ka erandeid, sellele küsimusele koolitaja vastata ei oska. Tõenäoliselt saate oma küsimusele täpsema vastuse pöördudes Maanteeameti liiklusregistri poole.

Arvan, et kõik koolitajad on valmis Teid koolitusele võtma, kuid iseasi on see, kas Soomes juhilubasid väljastav asutus Eestis läbitud koolitust ka tunnustab.
 

Küsimus: Kui esmased juhiload on aegunud, kuidas saaksin nüüd uuesti juhiluba taotleda?26.03.2013

Tere,
Läbisin autokooli 2009.a., sooritasin ka riiklikud eksamid ning sain esmased juhiload. Peale nende aegumist jäi lubade vahetamine katki.
Kui nüüd sooviksin uuesti lubasid taotleda siis kas pean tegema lisaks libeda- ja pimedakoolituse (kehtiv tervisetõend ja meditsiinikoolitus olemas) või piisab ainult riiklike eksamite läbimisest?

Vastus: Henn Rebane, autoinsener, teooria- ja sõiduõpetaja, OÜ Autosõit Tallinna autokooli direktor, Autosõit OÜ, www.autosoit.ee

Esitatud andmetest lähtudes hindan, et juhiload on kehtetud kauem, kui üks aasta. Seega peate nüüd sooritama Maanteeameti liiklusregistris uuesti teooria- ja sõidueksami ning taotlema uuesti esmase juhiloa. Kui autokool on lõpetatud enne 01.10.2011 (tunnistuse väljastamise kuupäev), siis libeda- ja pimedakoolituse läbimist esmase juhiloa taotlejalt ei nõuta.
 

Küsimus: Kas saan juhiloa eksamile minna kuigi esmaabi koolitus on läbitud, kuis tõendit veel käes ei ole?25.03.2013

Tere!
Läbisin esmaabi koolituse, aga tunnistuse väljastamisega läheb kuni 2 nädalat, sest sekretär on puhkusel. Kas ma saan ilma tõendita juba ARKi eksamitele minna, sest koolitus on ju läbitud või pean ootama kuni tõendi saan?
Ette tänades,

Vastus: Henn Rebane, autoinsener, teooria- ja sõiduõpetaja, OÜ Autosõit Tallinna autokooli direktor, Autosõit OÜ, www.autosoit.ee

Esmaabi koolituse läbimist enne autokooli lõpetamist kontrollib autokool ja vastutab selle eest, et koolitus oleks läbitud. Seega ei tohi autokool väljastada mootorsõidukijuhi koolituskursuse tunnistust enne, kui koolitatav on läbinud autokooli kursuse täies mahus. Maanteeameti liiklusregistris eksamile registreerides minu andmetel esmaabi koolituse tunnistuse olemasolu ei kontrollita.
 

Küsimus: Mul jäi paar aastat tagasi autokool pooleli, kuidas nüüd jätkata saaksin?22.03.2013

Ma läksin autokooli oktoober 2011 ja sõidutunnid sain täis aga teoorias kukkusin läbi. Õpetaja ütles, et pean juurde tunde võtma, et saaksin teooriale uuesti minna ja peale seda jäigi poolikuks mul autokool. Kuidas nüüd edasi saan minna sellega, kas ma pean selle sissemakse uuesti maksma mis seal algul maksin?

Vastus: Henn Rebane, autoinsener, teooria- ja sõiduõpetaja, OÜ Autosõit Tallinna autokooli direktor, Autosõit OÜ, www.autosoit.ee

Millistel tingimustel võite poolelijäänud koolitust jätkata, sõltub koolitaja poolsest õppetöö korraldusest. Ammendava vastuse oma küsimusele saate konkreetse koolitaja käest.

Tõenäoliselt on Teil võimalik jätkata poolelijäänud õpinguid sama koolitaja juures. Kui koolitaja pakutud tingimused ei ole Teile vastuvõetavad, võite paluda oma koolitajalt õiendi läbitud koolituse kohta (koos kinnitatud koopiaga õpingukaardist ja väljavõttega õppepäevikust) ning jätkata antud dokumentide alusel koolitust teise koolitaja juures. Seda aga siis juba uuesti valitud koolitaja tingimustel. Kui ka need ei ole vastuvõetavad, siis varuvariandiks võib olla koolituse täies mahus uuesti läbimine.

Igasugused rahalised arveldused on koolitatava ja koolitaja omavaheline suhe ning seetõttu puudub vastajal siinkohal võimalus neid täpsemalt kommenteerida.
 

Küsimus: Kui Eestis väljaantud juhiluba aegub, aga ise elan Soomes, kummas riigis saan uut juhiluba taotleda?19.03.2013

Tere.
Elan Soomes ja mulle Eestis väljastatud juhiluba aegub, siis kummast riigist saan taotleda uusi?

Vastus: Henn Rebane, autoinsener, teooria- ja sõiduõpetaja, OÜ Autosõit Tallinna autokooli direktor, Autosõit OÜ, www.autosoit.ee

Kui juhiloa tähtaeg on möödumas, siis tuleb uut juhiluba hakata taotlema riigis, mille alaline elanik Te olete, ehk millise riigi elanike registrisse olete kantud.
 

Küsimus: Kas riiklikul sõidueksamil saab kasutada ka automaatkäigukastiga eksamiautosid?19.03.2013

Kas ARK-is on juba automaatkäigukastiga eksamiautosid? Kas on võimalik eksamit sooritada ka oma autoga? Ei meeldi mulle see sidur kohe mitte kuidagi.

Vastus: Henn Rebane, autoinsener, teooria- ja sõiduõpetaja, OÜ Autosõit Tallinna autokooli direktor, Autosõit OÜ, www.autosoit.ee

Maanteeameti liiklusregistris on võimalik sooritada sõidueksam automaatkäigukastiga sõidukiga. Sellise sõiduki ametlik nimetus on siduripedaalita auto. Minu andmetel selliseid sõidukeid Maanteeametil eksami sooritamiseks ei ole, kuid neid on võimalik eksamisõiduks rentida. Iga auto selleks kahjuks ei sobi, sest sõiduk peab vastama eksamiautole kehtestatud nõuetele ja olema läbinud vastava tehnoülevaatuse.

Kui kaalute eksami sooritamist siduripedaalita autoga, siis peate arvestama, et edaspidi ei tohi Te juhtida manuaalkäigukastiga sõidukeid, kuna sellise sõiduki juhtimiseks puudub Teil siis juhtimisõigus.
 

Küsimus: Kui vastu tuleb teine auto, kas korraga võivad põleda nii udu- kui lähituled?13.02.2013

Saan aru, et udutulesid võib kasutada koos lähituledega udus, sajus jne. Kuid seda kohta, kus oleks öeldud, et kui tuleb teine auto vastu, siis jääksid põlema ainult ühed - kas udu- või lähituled, ei leia. Antud hetkel loen välja, et võivad mõlemad jääda põlema. Vanas eeskirjas oli selgelt kirjas, et põleb üks paar tulesid. Natuke segane, kuid loodan, et saate aru.

Vastus: Henn Rebane, autoinsener, teooria- ja sõiduõpetaja, OÜ Autosõit Tallinna autokooli direktor, Autosõit OÜ, www.autosoit.ee

Udutulede kasutamisel tuleb juhinduda liiklusseaduse §42 punkt 1-st: "Eesmised udutuled võivad põleda sõidu ajal koos esituledega udust või sajust põhjustatud halva nähtavuse korral". Udutulede kasutamisel on selleks olukord, kus teel vaadeldavat objekti ei ole võimalik taustast eristada kaugemalt kui 300 meetrit ja selle põhjuseks on udu või sadu. Reaalselt esineb sellist olukorda meie teedel vaid mõned päevad aastas. Seega on võimalik udutulesid koos esituledega kasutada üpris harva. Kui halvas nähtavuses põlevad udutuled ja lähituled korraga, siis kehtiv liiklusseadus ei nõua ühe paari tulede väljalülitamist ning see ei ole ka otseselt vajalik, kuna ilmastikust tingituna esilaternate valgusvihk mõnevõrra hajub ning seetõttu ei pimesta nii tugevalt vastusõitva sõiduki juhti.

Probleem udutulede kasutamisega on vast mõnevõrra laiem, kuna uuemate sõidukite standardvarustuses on udutuled ja juhid arvavad, et neid peab siis ka mingil moel kasutama. Tegelikkuses võib udutulede kasutamisel koos esituledega juhi nähtavuse ulatus halveneda. Kasutades liikluse tavaoludes pimedas sõites udutulesid koos lähi- või kaugtuledega tekib sõiduki esiosas ereda valguse laik, mis tegelikult aga halvendab juhi nähtavuse ulatust teed valgustavate tulede kaugemas piirkonnas. Seega on udutulesid mõistlik kasutada vaid udust ja sajust tingitud oludes, kui nähtavus (ilmastikust sõltuvalt) on alla 300 m ja ka udutuled peavad olema õigesti reguleeritud.
 

Küsimus: Kas kitsal linnatänaval tee ääres parkimisel on oluline, kas auto on pargitud ninaga sõidusuunda või mitte?11.02.2013

Kas pisikesel linnatänaval teeääres parkimisel on oluline, kas auto on pargitud ninaga sõidusuunda või mitte? Tegemist siis talvise teega, kus ühes ääres pargivad autod ja teisest mahub parajasti üks auto korraga sõitma. Mingeid teejooni jne. lume alt ei paista. Mingeid liiklusmärke parkimise kohta ei ole. Püüdsin leida küsimusele vastust ka liikluseeskirjast. Kui eespool kirjeldatud oludes on auto pargitud teiste autode vahele vasakule poole tee äärde ninaga vastutulevate autode sõidusuunda, siis kas tegemist on liikluseeskirjade rikkumisega?

Vastus: Henn Rebane, autoinsener, teooria- ja sõiduõpetaja, OÜ Autosõit Tallinna autokooli direktor, Autosõit OÜ, www.autosoit.ee

Sõidukeid peatatakse ja pargitakse üldreeglina tee paremal poolel. Seda reguleerib liiklusseaduse §20 lõige 2, mille sõnastus on järgmine:
"Asulateel tuleb sõiduk peatada või parkida sõiduteel selle parempoolse ääre lähedal või parempoolsel teepeenral nii, et jalakäijale jääks teepeenral vabaks vähemalt 0,7 meetri laiune käiguriba. Samamoodi tohib asulas sõidukit peatada ja parkida ka tee vasakul poolel ühesuunalisel teel ja sellisel kahesuunalisel teel, mille keskel pole trammiteed ning kus mõlemas suunas on üks sõidurada, mida teineteisest eraldab katkendjoon või mille puudumisel sõidutee on alla üheksa meetri lai, arvestamata sõidutee laiendina ehitatud parklat".

Kui sõiduk on pargitud neid nõudeid arvestades, ei ole tõenäoliselt tegemist liiklusseaduses kehtestatud nõuete rikkumisega. Asjaolu, et tee keskel paiknev pidevjoon ei ole lume alt näha, ei anna juhile siiski õigust eelpool kirjeldatud liiklusseaduse punkti nõuete rikkumiseks. Kas juhti on võimalik ka sellise rikkumise (lumega kaetud pidevjoone ületamine) eest karistada, on juba küsimus juristidele.

Esitatud küsimus on konkreetsema vastuse andmiseks liiga üldine ja seetõttu tasuks küsimuse esitajal läbi lugeda ka liiklusseaduse § 21 nõuded. Usun, et neist kahest paragrahvist piisab ammendava vastuse saamiseks konkreetse liiklussituatsiooni kohta.